You are on page 1of 8

SJH3063

TAJUK 1
AKHBAR DALAM DARJAH
OLEH : S.CHRISTINA

PENGENALAN
FUNGSI akhbar bukan sekadar saluran
menyampaikan
maklumat
kepada
orang ramai, tetapi boleh dimanfaatkan
oleh guru dan pelajar sebagai bahan
pengajaran dan pembelajaran (PdP)
dalam bilik darjah.

Keberkesanannya dalam PdP banyak


membantu guru melaksanakan proses
pengajaran dan menjadikan suasana di bilik
darjah aktif dan menarik, sekali gus
merangsang minat pelajar untuk memberi
tumpuan kepada pelajaran.
Pada masa sama, pelajar juga dapat
menambah pengetahuan dengan pelbagai
maklumat semasa yang dimuatkan akhbar,
sama ada maklumat dalam atau luar negara,
disamping bertujuan memantapkan kualiti
bahasa.

Tanpa mengetepikan peranan buku


teks, akhbar mengandungi banyak
bahan seperti gambar, rencana, grafik
dan iklan yang boleh diubahsuai dan
dijadikan bahan atau bukti sesuatu
kejadian yang berlaku di sekitar
pelajar.

KESIMPULAN
Organisasi kurikulum Sejarah adalah
kesepaduan berbentuk intra yang berlaku
dalam pembelajaran Sejarah yang
membabit ilmu (kandungan), kemahiran
(struktur disiplin Pemikiran Sejarah)
dan penerapan nilai (patriotisme) yang
boleh menyuburkan intelek, rohani, emosi
dan jasmani dan kesepaduan ini berjalan
serentak dalam pengajaran dan
pembelajaran secara berterusan.

PELAKSANAAN ADD di BILIK


DARJAH

CONTOH KERATAN

CONTOH LAIN