You are on page 1of 13

,

2014
- 1
: 50
: __________________

:4 ................
A :
( 1-15)

1. . .
. ______________________ .
A.
B.
C.
D.
2. ?
A.
B.
C.
D. .
3.
.
A.
B.
C.
D.
4. .

A.

B.

C.

D.

5. . .

................................................................................................................
........
.
A.
B. ;
C.
D.
6. .

A.
B.
C.
D.
7. .

.
A.
.
B.

C.

.
D.
.

8. .

A.
B.
C.
D.
9. .
.....................................................................
.....................................................................


A.
-
B.
-
C.
-
D.

10. .
.
.
A.
B.
C.
D.
11.

;
.
?
A.
B.
C.
D.

12. ,
.
.
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
13. _______________________ .
A.
B.
C.
D.

14. __________
.
A.

B.

C.

15. .
?

D.

A.
B.
C.
D.

B :
( 16-30)
16.

A.

B.

C.

D.

17. ______________ .
A.

B.

C.

D.

18. .
?
A.

B.

C.

D.

19. ?

A.

B.

C.

D.

20. .

A.

B.
C.
D.

21. . _______________,
.
A.

B..

C.

D.

22. .
?
A.

B.

C.

D.

23. .
A.

B.

C.

D.

24. ?
A. +

B. +

C. +

D. +

25. ?
A. .
B. .
C. .
D. .

26. ?
A. .

B. .
C. .
D. .

27. ?
A. : .
B. : .
C. ! :
.
D. : , , , .

28. .
A. .

B. .

C. . D. .

29. .
___________________ .
A.

B.

C.

D.

30. . .
A. .
C. ?

B. ?
D. ?

C : ()
( 31-35)
.

.

. ,

.
,
, .
; ?
.
,
.

.

. ; .

.

31. ?
A. .
B.
.
C. .
D. .

32. ?
i.
ii.
iii.

iv.
A. i, ii
B. i, iii,
C. i, ii, iii
D. i, ii, iv

33. ?
A. .
B. .
C. .
D. .

34. , . ;
?
A. .
B. .
C. .
D. .

35. '' ?
A.

B.

C.

D.

D : ()
( 36-40)

.

602 & 603 ,


, 53000 .
:03-4445779

,
.
.
:
: . 100.00 ( )

, .

36. ?
A.
B.

C.
D.

37.
?
A. . 100.00
C. . 300.00
B. . 200.00
D. . 400.00
38. ?
A. .
B. .
C.
D. .

39. .

.
.
.
A. I, II, IV
B. I, II, III, IV

C. I, II, III
D. II, III, IV

40. _____________ .
A.
B.

Disediakan oleh:
......................
(Pn.R.Chandravathanam)
Tarikh:06.08.2014

C.
D.

Disemak oleh:

Tandatangan Ibubapa

................
1.(Ketua Panitia)
Tarikh:.................

...................
(

...................
2.G.Besar/PK 1
Tarikh:..................

Tarikh :.................

2014
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
- 1
Bahasa Tamil - Kertas 1
/ Tahun 4

24. A

25. B

26. C

27. D

28. C

29. B

30. A

31. A

32. B

33. C

34. A

35. D

36. D

37. D

38. B

39. C

40. B