You are on page 1of 11

Ce este Maxima?

Maxima

Maxima este un sistem complet CAS (computer algebra system) bazat pe versiunea din 1982 a Macsyma. El este scris în Common Lisp și rulează pe toate platformele POSIX cum ar fi Mac OS X, Unix, BSD, Linux, dar și pe Microsoft Windows. Acest program este oferit sub licență GPL, astfel că poate fi utilizat în mod gratuit de către orice utilizator.

De unde descarc programul Maxima? Adresa site-ului ce promovează programul Maxima este http://maxima.sourceforge.net/. În funcție de sistemul de operare, descărcați versiunea aferentă de la adresa http://sourceforge.net/projects/maxima/files/. Pentru sistemul de operare Windows, recomand să descarcați întai ultima versiune. Dacă cea mai nouă versiune nu rulează corect atunci descărcați una din versiunile anterioare. Atunci când se descarcă versiunea de Windows, kit-ul de instalare are instalată wxMaxima, care de fapt este o interfață prietenoasă cu utilizatorul.

Pentru telefoanele sau tabletele cu Android, accesați Google Play și căutați Maxima on Android.

Cum funcționează Maxima?

Pentru a efectua diverse calcule trebuie să scriem diverse comenzi, acest lucru reprezentând un impediment pentru cineva care ia contact prima dată cu acest program. De aceea s-a creat o interfață accesibilă wxMaxima, prin intermediul căreia se ușurează foarte mult utilizarea programului Maxima.

La ce este util acest program?

Când am descoperit acest program, în prima fază neînțelegând cum funcționează și negăsind detalii în limba română, am fost tentat să-l dezinstalez. M-am documentat mai bine și am constatat că de fapt este foarte simplu de utilizat dacă se cunosc informațiile minimale. Acest program permite (o scurtă prezentare): rezolvări de ecuații complexe, rezolvări de ecuații diferențiale, rezolvarea sistemelor de ecuații, efectuarea de operații cu radicali, logaritmi, funcții trigonometrice, operații cu matrice, aflarea inversei unei matrice, calculul determinantului unei matrice, calculul integralelor (nedefinite, definite), determinarea derivatei de ordin n a unei funcții, determinarea limitei unei funcții, cel mai mare divizor comun/ cel mai mic multiplu comun al mai multor polinoame/ numere întregi, reprezentarea grafică a funcțiilor, operații cu numere complexe și lista continuă. Pe sistemul de operare Windows, instalați programul cu setările predefinite. La deschiderea programului va apare următoarea interfață(următoarele capturi de ecran sunt făcute în Linux Mint 16):

Operatorii de bază sunt: + pentru adunare - pentru scădere * pentru înmulțire / pentru împărțire

Operatorii de bază sunt:

+ pentru adunare

  • - pentru scădere

* pentru înmulțire / pentru împărțire ^ pentru ridicarea la putere . pentru înmulțirea matricelor sqrt(x) pentru radical din x %e pentru constanta lui Euler %pi pentru pi log(x) pentru logaritm natural din x sin(x), cos(x), tan(x), cot(x) pentru funcțiile trigonometrice fundamentale.

Cum utilizăm programul? Tastăm calculul ce dorim să-l efectuăm și la final pentru evaluarea expresiei tastăm simultan SHIFT+ENTER. Exemple:

Operatorii de bază sunt: + pentru adunare - pentru scădere * pentru înmulțire / pentru împărțire

Accesăm din meniu Maxima-Panes-General Math sau putem tasta ALT+SHIFT+M și va apare un panou în partea stângă.

Accesăm din meniu Maxima-Panes-General Math sau putem tasta ALT+SHIFT+M și va apare un panou în partea

Ce înseamnă (%i1)?

Reprezintă instrucțiunile introduse de noi. După fiecare instrucțiune trebuie adăugat simbolul ; Dacă nu adăugăm acest simbol, programul îl adaugă automat. Maxima contorizează aceste instrucțiuni.

Ce înseamnă (%o1)?

Reprezintă "obiectul 1". În urma efectuării fiecărei instrucțiuni, Maxima reține valorile în aceste

obiecte.

Putem efectua operații cu aceste obiecte cărora le sunt asociate niște valori. Exemplu:

Accesăm din meniu Maxima-Panes-General Math sau putem tasta ALT+SHIFT+M și va apare un panou în partea

În exemplul de mai sus, prin comanda 1/(%o1) am calculat inversul numărului

3320677973424507930291600.

Tastăm %o2 .

Accesăm din meniu Maxima-Panes-General Math sau putem tasta ALT+SHIFT+M și va apare un panou în partea

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2.

Click pe butonul Canonical(tr). Maxima va întoarce rezultatul final al expresiei după ce în prealabil s-a făcut raționalizarea numitorului expresiei.

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Dacă dorim să determinăm valoarea aproximativă a unui număr irațional putem facem o aproximare prin intermediul instrucțiunii float.

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Alte exemple:

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Click pe butonul Expand din panou. Maxima întoarce rezultatul:

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Putem descompune rapid în produs de puteri de numere prime, un număr foarte mare. Scriem numărul și apoi click pe butorul Factor.

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Pentru a rezolva o ecuație de gradul al doilea, click pe butonul Solve și în noua fereastră, introduceți datele ca mai jos:

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Programul Maxima returnează soluțiile ecuației.

Ne va fi afișată valoarea reținută pentru obiectul 2. C lick pe butonul Canonical(tr) . Maxima

Pentru a deriva o funcție, click pe butonul Diff. În exemplul de mai jos vom deriva funcția logaritm natural din x.

Maxima returnează rezultatul derivatei acestei funcții ca fiind 1/x. Dacă dorim să calculam rapid derivata de

Maxima returnează rezultatul derivatei acestei funcții ca fiind 1/x.

Maxima returnează rezultatul derivatei acestei funcții ca fiind 1/x. Dacă dorim să calculam rapid derivata de

Dacă dorim să calculam rapid derivata de ordin 10 a funcției logaritm natural din x, mergem la instrucțiunea (%i11) și în loc de diff(log(x),x,1); adăugăm un 0 după 1 și obținem diff(log(x),x,10); Maxima returnează:

Maxima returnează rezultatul derivatei acestei funcții ca fiind 1/x. Dacă dorim să calculam rapid derivata de

Acum să calculăm limită din sin(x)/x când x tinde la 0. Click pe butonul Limit și introduceți informațiile ca în imaginea de mai jos:

Maxima returnează rezultatul derivatei acestei funcții ca fiind 1/x. Dacă dorim să calculam rapid derivata de

Maxima returnează valoarea 1.

Maxima returnează rezultatul derivatei acestei funcții ca fiind 1/x. Dacă dorim să calculam rapid derivata de

Pentru a calcula o integrală, click pe butonul Integrate și introduceți funcția, respectiv limitele de integrare dacă este o integrală definită.

Pentru a calcula o integrală, click pe butonul Integrate și introduceți funcția, respectiv limitele de integrare

Maxima returnează:

Pentru a calcula o integrală, click pe butonul Integrate și introduceți funcția, respectiv limitele de integrare

Pentru a reprezenta grafic o funcție de gradul doi, click pe butonul Plot 2D și introduceți funcția de gradul 2.

Pentru a calcula o integrală, click pe butonul Integrate și introduceți funcția, respectiv limitele de integrare

Maxima returnează:

Pentru a reprezenta grafic o funcție de două variabile, click pe butonul Plot 3D și introduceți

Pentru a reprezenta grafic o funcție de două variabile, click pe butonul Plot 3D și introduceți funcția.

Pentru a reprezenta grafic o funcție de două variabile, click pe butonul Plot 3D și introduceți

Maxima returnează:

Acum să rezolvăm un sistem de ecuații. Accesăm din meniu Algebra-Enter Matrix și alegem o matrice

Acum să rezolvăm un sistem de ecuații.

Acum să rezolvăm un sistem de ecuații. Accesăm din meniu Algebra-Enter Matrix și alegem o matrice

Accesăm din meniu Algebra-Enter Matrix și alegem o matrice cu numele A, cu 3 linii și 3 coloane:

Acum să rezolvăm un sistem de ecuații. Accesăm din meniu Algebra-Enter Matrix și alegem o matrice

și apoi introducem elementele din matrice.

Acum să rezolvăm un sistem de ecuații. Accesăm din meniu Algebra-Enter Matrix și alegem o matrice

Analog, definim matricea B având 3 linii și o coloană.

Analog, definim matricea B având 3 linii și o coloană. Calculăm inversa matricei A folosind instrucțiunea
Analog, definim matricea B având 3 linii și o coloană. Calculăm inversa matricei A folosind instrucțiunea

Calculăm inversa matricei A folosind instrucțiunea invert(A).

Analog, definim matricea B având 3 linii și o coloană. Calculăm inversa matricei A folosind instrucțiunea

În final, înmulțim inversa matricei A cu matricei B și obținem o matrice X cu trei linii și o coloană ce conține soluția sistemului.

Analog, definim matricea B având 3 linii și o coloană. Calculăm inversa matricei A folosind instrucțiunea

Obs. Pentru înmulțirea matricelor folosim simbolul . (punct)

Acum să studiem convergența șirului:

Acum să studiem convergența șirului: Determinăm câteva valori particulare ale șirului folosind instrucțiunea for . Observăm

Determinăm câteva valori particulare ale șirului folosind instrucțiunea for.

Acum să studiem convergența șirului: Determinăm câteva valori particulare ale șirului folosind instrucțiunea for . Observăm

Observăm cum valorile șirului descresc de la 1 spre 0, adică șirul este strict descrescător. Fiind mărginit inferior de valoarea 0 , deducem că șirul dat este convergent. Limita șirului o determinăm folosind instrucțiunea limit accesând Calculus-Find limit.

Acum să studiem convergența șirului: Determinăm câteva valori particulare ale șirului folosind instrucțiunea for . Observăm

Maxima returnează limita șirului ca fiind 0.

Acum să studiem convergența șirului: Determinăm câteva valori particulare ale șirului folosind instrucțiunea for . Observăm

Dacă observați vreo eroare de orice tip, vă rog să o semnalați pe adresa de e-mail:

08.03.2014