You are on page 1of 2

Bolovi u leima

Bolovi u leima (lumbago, lumbalgija) su danas najedi uzrok posjeta ljekaru, a po nekim
statistikim pokazateljima, ak 90% stanovnitva je barem jednom u ivotu imalo probleme
sa bolom u leima.Danas je najede u upotrebi naziv Lumbalni bolni sindrom. U nekim
knjigama i medicinskim asopisima, lumbalni bolni sindrom se naziva i bolest civilizacije.
Postoje razni uzroci pojave lumbalnog bolnog sindroma zbog degenerativnih promjena na
diskovima lumbalne kraljenice, priroene i steene anomalije diskove, upala, trauma,
tumori, osteoporoza, te moda i najedi uzrok, a to je loe dranje, odnosno, mehaniki
uzroci (loe dranje, skolioza, fiziki napori, nepravilno dizanje tereta, oslabljena muskulatura
lea, anomalije stopala ravna stopala).
Bolove u leima moemo podijeliti na akutne i hronine.
U akutnoj fazi potrebno je mirovanje od nekoliko dana i suzdravanje od ikakve aktivnosti
koja moe pogorati stanje. Koliko de pacijent mirovati ovisi o njegovom subjektivnom
osjedaju boli i opdem stanju organizma. Potrebno je zauzeti poloaj tijela koji de ublaiti
simptome. Najede je to Williamsov poloaj gdje pacijent lei na leima sa podignutim
nogama pod 90 stupnjeva u kukovima i koljenima sa npr. podmetnutim jastucima ispod.
Drugoj skupini pacijenata odgovara poloaj fotelje gdje sjede sklupani sa jastukom meu
nogama kao u fotelji.
Ukoliko je dolo i do pritiska na ivac, potrebno ga je regenerirati, te obaviti dodatne
dijagnostike pretrage kako bi se utvrdio uzrok bola u leima i odredila najbolja moguda
terapija i eventualno hiruka intervencija.
Bolovi u leima svih vrsta su znaajan zdravstveni problem, te su najznaajniji pojedinani
uzrok izostanka s posla. Premda su nespecifini bolovi u leima esto tako jaki
da je bolesniku teko obavljati svakodnevne poslove, praktiki nema opasnosti od
komplikacija. Takvi bolovi obino prolaze sami od sebe ali se, na alost, esto vradaju.
Nakon mirovanja potrebno je zapoeti s procesom rehabilitacije koji ukljuuje:
- vjebe istezanja skradenih miida i vjebe jaanja oslabljenih miida, koje se provode uz
asistenciju fizioterapeuta;
- elektroterapija (razne analgetske struje po bolnim takama, ultrasonoforeza nesteroidnog
protuupalnog lijeka);
- magnetoterapija putem magnetne deke;
- masaa u svrhu oputanja napete muskulature koja esto zna biti glavni uzrok kriobolje;
- grupne vjebe ili vjebe na medicinskoj lopti svakako preporuujemo kao prevenciju
nastanka bolnog sindroma i kao prevenciju recidiva.