You are on page 1of 8

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
Str. Pictor Andreescu, nr. 1, Bacău, cod 600099,
Telefon/Fax-0234-583120
E-mail: scoala10bacau@yahoo.com
Nr. ............. / .....................................

Oferta educațională
pentru anul şcolar 2014-2015
În anul școlar 2014-2015, Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău funcționează cu
31 de clase (19 clase pentru învățământul primar și 12 clase pentru gimnaziu), iar
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 10
Bacău), cu 7 grupe, după cum urmează:
Nivel preşcolar


2 grupe mici (program prelungit);
2 grupe mijlocii (program prelungit);
3 grupe mari (program prelungit);

Nivel primar
4 clase pregătitoare;
4 clase I;
4 clase a II-a;
4 clase a III-a;
3 clase a IV-a.

Nivel gimnazial3 clase a V-a;
3 clase a VI-a;
3 clase a VII-a;
3 clase a VIII-a.

OFERTA CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 BACĂU - AN ŞCOLAR 2014-2015
A. CICLUL PRIMAR
ARIA
CURRICULARĂ
Știinţe și
tehnologie
Arte

Om şi societate

NIVEL
CLASE
a IV-a C

TITLUL
OPŢIONALULUI
Educaţie pentru sănătate

a III-a
A, B, C, D

De-a arhitectura

Pregătitoare C
a III-a A
a IV-a A, B

Primii paşi
Primii paşi
Primii paşi

CADRU DIDACTIC
Amarinoaie Elena
Hodoroabă Ana
Bădărău maricica
Iscu Gabroela
Solomon Elena

Neagu Nicoleta

B. CICLUL GIMNAZIAL
ARIA
CURRICULARĂ
Matematică

NIVEL
CLASE
a VI-a
a VII-a
a VIII-a
a V-a

Ştiinţe şi
tehnologie

a VI-a
a VII-a
a VIII-a

Om şi societate

a VI-a

Construcţii geometrice
Matematică aplicată
Construcţii geometrice
Matematică aplicată
Protecţia mediului
TIC
Protecţia mediului
Omul şi mediul
Educaţie pentru sănătate
Protecţia mediului
Educaţie pentru sănătate
Protecţia mediului
Educaţie pentru sănătate

CADRU DIDACTIC
TITULAR
Ivu Anişoara
Ghinea Iuliana
Ivu Anişoara
Ghinea Iuliana
Rotariu Elena
Boca Luminiţa
David Luiza
Boca Luminiţa
Amarinoaie Elena
David Luiza
Amarinoaie Elena
David Luiza
Amarinoaie Elena

Misterele Terrei

Popovici Luminiţa

TITLUL OPŢIONALULUI

ALTE OFERTE EDUCAŢIONALE
• Curriculum național;
• Grădiniță și școală gimnazială autorizate (autorizate de Ministerul Educaţiei din România);

• Numărul de elevi din fiecare clasă este între 20 și 28, făcând posibilă desfășurarea activităților
într-un mediu propice și sigur, cu atenție deosebită pentru fiecare copil;
• Predarea limbii engleze la grădiniță, în ciclul primar, și a limbii franceze la ciclul gimnazial;
• Folosirea unor principii educaţionale, interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate, care
facilitează înţelegerea și fac învăţarea mai plăcută (ex: se corelează diferitele materii precum
limba română, limba engleză, matematică, artele plastice etc. în jurul unei teme comune);
• Învăţători și profesori care se potrivesc profilului: buni specialiști (cu experiență în sisteme de
învăţământ privat și de stat, naţional și internaţional), care reprezintă modele pozitive pentru
elevii, atât din punct de vedere profesional, cât și uman; deschiși la nou și dornici să se
perfecţioneze constant;
• Învățătoarele, educatoarele și profesorii sunt calificați, având gradele didactice I și II, cu
experiență de minimum 5 ani, participând în fiecare an la cursuri de perfecționare, formare și
dezvoltare personală;
• Profesori specializaţi: promovăm lucrul încă din ciclul primar cu cât mai mulţi profesori de
specialitate pentru activităţile curriculare și extracurriculare, pentru a expune copiii la cât mai
multe arii de interes și stiluri de predare;
• Preocupare pentru dezvoltarea personală și emoţională a copiilor atât în cadrul activităţilor
curriculare cât și extracurriculare;
• Varietate de activităţi extracurriculare pentru a le da copiilor posibilitatea să-și identifice
talentele și pasiunile și pentru a le oferi ocazia să lucreze diferenţiat, în zonele unde excelează
sau întâmpină dificultăţi;
• Comunicarea promptă, zilnică a rezultatelor evaluărilor, a absențelor și a observațiilor
profesorilor către părinții fiecărui elev prin aplicația EDUCARE unde există catalogul virtual
pentru fiecare elev al școlii;
• Pregătire intensivă pentru olimpiadele, concursurile naționale și internaționale;

• Ore săptămânale de pregătire (gratuită) cu elevii claselor a VIII-a pentru Evaluarea Națională
2015;
• Atragerea de proiecte cu finanțare extrabugetară, POSDRU sau parteneriate pentru desfășurarea
în condiții optime a activităților didactice;
• Colaborarea eficientă și benefică cu toți reprezentanții comunității locale (primărie, politie,
pompieri, jandarmerie etc.) pentru binele și siguranța elevilor noștri;
• Educație bazată pe motivație, cu premii surpriză;
• Activități extrașcolare: excursii, plantări de copaci, vizite la muzee, tabere, drumeții, întâlniri
cu scriitori etc.;
• Ore de activități extracurriculare, unde elevii pot opta pentru un curs în funcție de dorințele și
aptitudinile lor (ex.: cenaclu literar, club de sport – tenis de masă, handbal, fotbal, karate, cor,
curs opțional de teatru etc.);
• Cluburi de limbi străine – Curs de limba engleză organizat în școala noastră de Asociația pentru
Integrare Europeană REPERE. Centrul CAMBRIDGE;
• Program AFER SCHOOL pentru elevii claselor 0-IV;
• Facilitaţi de excepţie: toate spaţiile din cadrul școlii sunt amenajate modern.
DOTĂRI
Sălile de grupă din şcoală sunt dotate cu mobilier adecvat vârstei copiilor şi uşor de
amplasat în funcţie de tipul de activitate. Şcoala dispune de aparate video, televizoare, CD player
şi un laborator de informatică cu o reţea de calculatoare, conectată la Internet. Copiii beneficiază
de spaţiu de depozitare, a rechizitelor şi a lucrărilor personale.
Jucăriile şi materialele necesare activităţilor zilnice sunt asigurate de grădiniţă.
Şcoala pune la dispoziţia cadrelor didactice și a preșcolarilor un bogat material didactic (jocuri,
planșe, DVD-uri) și urmărește găsirea de modalități convenabile pentru achiziționarea altora noi.

CABINET MEDICAL
Medicul și asistenta medicală din cadrul grădiniței și scolii efectuează control periodic la
grupe și clase și acordă asistență medicală în orice problemă, utilizând cele mai adecvate,
eficiente și rapide remedii într-un cadru cât mai plăcut și atractiv pentru cei mici. Cei mici sunt
învățați regulile de igienă personală, pentru a fi sănătoși.
Preșcolarii și elevii claselor I-IV sunt mereu încurajați să spună atunci când există o
problemă care îi deranjează, fiind tratați cu blândețe și eficiență, cabinetul medical având cele
mai noi și adecvate echipamente.
CLUBURI ȘCOLARE
Activitățile sociale, culturale și sportive sunt o parte importantă a învățământului
contemporan, ajutând la câștigarea încrederii în sine, la o bună exprimare și la dezvoltarea si
completarea fizica, emoțională și cognitivă.
Din acest an școlar (2014-2015), Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău se poate mândri și cu
înființarea ASOCIAȚIEI SPORTIVE „10”.
BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII
- 20 săli de clasă de care beneficiază cei peste 850 elevi din clasele 0-VIII
- 2 laboratoare de ştiinţe ( chimie, fizică-biologie)
- 1 laborator AEL cu 11 calculatoare
- 4 cabinete de limba română, limbi străine, religie, istorie
- bibliotecă cu sală de lectură cu circa 30000 volume
- școala dispune de sistem de supraveghere video
- săli de clase dotate cu videoproiector și calculator
- sală de sport cu vestiare
- cabinet medical
- cabinet de consiliere psihopedagogică

ALTE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DE PRESTIGIU SAU CU TRADIȚIE
ALE ȘCOLII NOASTRE:

- Cenaclul literar „Zbor (in)vers” (coordonatori, prof. Iulia Jicu, prof. înv. primar IonelCătălin Diaconu)
- Corul școlii (prof. Ana Sicinschi)
- Revista Cenaclului literar, „Joc secund” (numărul 14, octombrie 2014) - coordonatori,
prof. Iulia Jicu, prof. înv. primar Ionel-Cătălin Diaconu)
- Cercul de teatru „Cu mască. Fără mască”
- Cursul opțional „De-a arhitectura”
- Cursul opțional de limba engleză furnizat de Centrul Cambridge
- Echipa de majorete „10” a Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău
- Cursul de dans sportiv (coordonator Raluca Mocanu)
- Cursul de pian (coordonator, prof. Georgeta Cozma), din 9 februarie 2015
- Cursul opțional de educație plastică (coordonator, prof. Livia Rusu), din 9
februarie 2015
- Cursul opțional de abilități practice – împletituri, cusături, decorațiuni hand made
- (coordonator, prof. Luiza David) , din 9 februarie 2015

PROIECTE EDUCAȚIONALE AFLATE ÎN DERULARE (2014-2015)

Titlul proiectului

Partener

Magister ludi

IȘJ Bacău
CCD Bacău

Magia iernii

Proiecte şi
activităţi
extracurriculare
desfăşurate în
cadrul unităţii de
învăţământ în
anul şcolar 20142015

Proiecte
naţionale (incluse
în calendarul
activităţilor
naţionale
extracurriculare)

Luminile credinței

Itinerarii spirituale

Titlul proiectului
Ziua Pământului

Proiecte locale
(activităţi
desfăşurate în
parteneriat cu
instituţii şi
organizaţii
locale)

Anotimpurile epistolei

CCD Bacau
ISJ Bacău
Șc. Gimnazială „Constantin
Platon” Bacău
ISJ Bacău
Arhiepiscopia Romanului și
Bacăului
Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău
ISJ Bacău
CCD Bacău
C.T. „D. Ghica” Comănești
Universitatea „V.
Alecsandri” Bacău
C.N. „Ferdinand I” Bacău
ISJ Neamț
Școala de Arte și Meserii
Bodești, Neamț
ISJ Vrancea
Clubul Tineretului Rădăcini
Comănești

Partener
Muzeul de Științe ale
Naturii „Ion Borcea” Bacău
Casa Corpului Didactic
„Grigore Tabacaru” Bacău
Universitatea
„V. Alecsandri” Bacău
Teatrul Municipal
„G. Bacovia” Bacău
Centrul „Daniel” Bacău
Biblioteca Județeană
„Costache Sturdza” Bacău
Oficiul Județean de Poștă
Bacău
Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „Maior
Constantin Ene” Bacău

Suma
atrasă

260

1000

Suma
atrasă
-

500

Arta aperta

Fii Moș Crăciun pentru
o zi
Solidaritate
generații

între

ISJ Bacău
CCD Bacău
C.T. „D. Ghica” Comănești
Teatrul Municipal
„Bacovia” Bacău
FSC Bacău
CCD Bacău
Parohia „Sfinții apostoli
Petru și Pavel” Bacău
FSC Bacău
CCD Bacău
ISJ Bacău

500

500

SOS copiii din satele
Primăria Comunei Sărata
românești

Tradiții românești

ISJ Bacău
Natur House Bacău
Școala Gimnazială „C.
Platon”
ISJ Bacău
CCD Bacău
Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău
ISJ Bacău
Arhiepiscopia Romanului și
Bacăului
Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău
Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău
ISJ Bacău

Copil ca tine sunt și eu
ABC-ul circulației

Centrul de Zi Hemeiuș
IPJ Bacău

Schimbarea începe azi

Copiii
și
strămoșești

datinile

Ethnos băcăuan

500

400
200