You are on page 1of 2

S.C.

Aprobat,

FISA POSTULUI
A. DENUMIREA POSTULUI

Mecanic auto

B. DESCRIEREA POSTULUI
I.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1. Structura din care face parte:


S.C.

II.

RELATII

1. De subordonare fata de:


2. De colaborare cu:
3. De reprezentare a societatii in:

III.
1. Raspunde de :

Patronul societatii
Seful de atelier
Intreg personalul societatii
Nu este cazul

ATRIBUTII ALE POSTULUI

- respectarea normelor de protectia muncii, a mediului si a regulilor P.S.I.;


- pastrarea ordinii si a curateniei;
- folosirea rationala a energiei electrice si a apei, incadrarea in limitele calitative impuse
de NTPA 002/1197 a apelor uzate evacuate;
- ridicarea continua a nivelului de pregatire;
- folosirea si mentinerea sculelor si utilajelor in buna stare de functionare;
- folosirea corecta a documentatiei tehnice de reparatii, ori de cate ori este cazul;
- anuntarea imediata a sefului de atelier si a patronului, in caz de defectiuni la
S.D.V.-urile folosite, generale sau specifice postului de lucru;
- luarea primelor masuri, in caz de incendiu sau accidente, anuntarea patronului si, dupa
caz, a ambulantei, pompierilor si/sau politiei;
- calitatea lucrarilor executate la autovehicule;
- integritatea masinilor si a subansamblurilor pe toata durata reparatiilor;
- obiectele lasate in masina, acceptate in acest sens de seful de atelier;
- respectarea programului de lucru;
- respectarea secretului de serviciu;
- respectarea dispozitiilor sefilor ierarhici;

2. Executa :
- preluarea masinilor repartizate pentru reparatii de catre seful de atelier;
- dirijarea/manevrarea autoturismului pe postul de lucru;
- diagnosticarea si determinarea cauzei defectului;
- stabilirea necesarului de piese si materiale;
- lucrarile de reparatii/intretinere a autovehiculelor, solicitate de client sau de seful de
atelier, in conformitate cu documentatia tehnica a masinii;
- in conditiile in care defectiunile constatate depasesc nivelul de pregatire, va solicita
ajutorul sefului de atelier pentru rezolvarea lor;
- deplasarea autovehiculului reparat la seful de atelier, pentru constatarea conformitatii

lucrarilor executate (efectuarea inspectiilor finale), in raport cu manulalele de reparatii


sau prevederile legislative (RNTR-1);
- efectuarea inspectiilor finale, conform anexei 5/RNTR-9, daca nu este cazul deplasarii
la o alta persoana/unitate, autorizata in acest sens;
- intocmirea corecta si completa a fisei de atelier pentru fiecare masina reparata;
- predarea fisei de atelier la receptie, imediat dupa terminarea reparatiei, pentru
intocmirea devizului de plata;
- predarea masinii reparate catre seful de atelier sau, dupa caz catre client;
- raspunde solicitarilor colegilor de serviciu, daca acestea sunt in interes de serviciu;
- participa la toate scolarizarile si instruirile organizate de unitate, iar, in cazul in care
doreste incetarea contractului de munca, mai devreme de perioada stabilita pentru
amortizarea acestor cheltuieli, prin act aditional, are obligatia de a le achita;
- orice alte dispozitii date de seful de atelier sau patron, in interesul societatii, in
conditiile respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare;

C. SPECIFICATIILE POSTULUI
I.

NIVELUL DE PREGATIRE

1. Studii:

II.

EXPERIENTA IN DOMENIU

1. Cursuri:
2. Vechime:

III.

APTITUDINI SI CAPACITATI SPECIFICE

- putere de munca;
- capacitate de adaptare la situatie;
- stabilitate psihica, stapanire si discernamant;
- tratarea cu respect si demnitate a clientilor;
- sociabilitate si corectitudine;
- spirit de observatie;
- loialitate, responsabilitate, incredere in sine;

IV. CONDITII DE MUNCA SI COMPESATII SPECIFICE


1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana
2. Riscurile implicate: lovire, taiere, intepare
3. Mediul de lucru: expunere la iritatii

V.
VI.

STAREA DE SANATATE: Apt


MODALITATI DE OCUPARE A POSTULUI

1. Concurs: da
2. Numire: nu

Numele si semnatura titularului postului:

Data: