You are on page 1of 33

Penghargaan

Semasa membuat projek ini, kami telah mendapat bantuan dan sokongan
daripada ibu bapa, guru serta pengetua dan juga rakan-rakan yang menyertai kumpulan
kami.
Oleh itu,kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua Sekolah
Menengah Kebangsaan Perlis,Cikgu Loo Way Cheang sebab memberi kebenaran
untuk menjalankan kajian ini.
Selain itu, ibu bapa kami juga memberi sokongan kepada kami. Semasa
menjalankan projek ini, kami telah menhadapi pelbagai masalah. Namun, dengan
dorongan ibu bapa kami, kami dapat menjalankan kajian ini dengan sempurna.
Di samping itu, kami juga hendak berterima kasih kepada guru bimbingan kami,
iaitu En Eow Boon Heow sentiasa memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada
kami.Dengan ini, kami dapat menjalankan projek ini dengan secepat mungkin.
Tambahan pula, kami ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima
kasih kepada pihak Hospital Tunku Fauziah kerana memberi kerjasama dalam memberi
maklumat untuk menghasilkan hasil projek ini.
Selain itu, tidak lupa juga rakan-rakan satu kumpulan kami kerana telah memberi
sepenuh kerjasama mereka dalam mengumpulkan maklumat untuk menyempurnakan
kajian ini.
Akhir sekali, kami ingin berterima kasih kepada guru dan pelajar Sekolah
Menengah Kebangsaan Perlis kerana memberi kerjasama untuk menjawab borang soal
selidik kami agar kami berupaya menghasilkan hasil kajian.

Isi Kandungan
Penghargaan
Isi Kangungan
Sinopsis
1.0 Pengenalan
2.0 Objektif kajian
3.0 Pengenalan jantung
4.0 Definisi penyakit jantung
5.0 Punca-punca
6.0 Langkah
7.0 Rawatan
8.0 Tafsiran
9.0 Cadangan
10.0 Rumusan
11.0 Rujukan
12.0 Lampiran

SINOPSIS
Kolokium merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersifat tidak formal
untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah, perbincangan secara
berkumpulan.
Kumpulan kami telah memilih tajuk Penyakit Kronik di Malaysia. Tetapi selepas
melalui perbincangan dengan guru kami, kami telah mencapai kata sepakat untuk
hanya membincangkan Penyakit Jantung di Malaysia.
Dalam bidang akademik, kolokium mengandungi syarahan yang diberikan oleh
ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang bekerja dalam bidang
berdekatan.
Dalam hal ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenaiPenyakit
Jantung. Kemudian, kami akan membincangkan topik ini dengan para pendengar kami
dan mereka akan bersoal jawab dengan kami untuk menanyakan perkara yang tidak
difahami dan mereka juga akan menilai kerja yang kami bentangkan

Pengenalan
Teknologi dan pengetahuan dalam bidang perubatan di Malaysia semakin maju.
Dengan pengenalan dan pelaksanaan pelbagai kaedah,peralatan serta penemuan
terbaru ,taraf kesihatan mental dan fizikal manusia dapat ditingkatkan.
Malah, Malaysia juga terkenal dalam pelancongan perubatan dalam bidang
pelancongan.Banyak pelancong asing datang ke sini untuk menerima rawatan.Tidak
dinafikan, negara kita mempunyai kecanggihan perubatan.
Namun demikian, amatlah menyedihkan bahawa bilangan kematian akibat
penyakit di Negara kita masih tinggi malah semakin meningkat.Sebagai contoh,penyakit
sakit jantung dianggarkan setiap tahun satu pertiga penduduk dunia atau kira-kira 17
juta orang mati berikutan masalah jantung.
Di Malaysia, penyakit jantung dan penyakit pulmonari adalah pembunuh utama
di hospital kerajaan. 16.5 peratus daripada 45,936 kematian di hospital kerajaan tahun
lalu disebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung koronari dianggarkan dihidapi 141
orang bagi setiap 100,000 penduduk setiap tahun. Ini bermakna bagi penduduk yang
berjumlah 27 juta orang, kira-kira 38,000 kes baru penyakit jantung koronari dijangka
berlaku setiap tahun. Kadar kematian akibat serangan jantung adalah 8.89 orang bagi
setiap 100,000 penduduk negara ini. Data membuktikan bahawa 38 peratus wanita
berbanding 25 peratus lelaki meninggal dunia satu tahun selepas serangan jantung
yang pertama.Keadaan ini amatlah membimbangkan dan harus diambilberatkan.
Jadi,kertas kerja kami memfokuskan soal selidik tentang pandangan pelajar dan
guru terhadap penyakit jantung.

Objektif Kajian
Objektif Umum
1. Mengenalpasti jenis penyakit dan punca-punca yang akan menyebabkan penyakit
jantung.
2. Mengenalpasti cara-cara atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk
mengelakkan penyakit jantung.
Objektif Khusus
1. Mengenalpasti pandangan dan tahap langkah pencegahan penyakit jantung dalam di
kalangan guru dan pelajar.
2. Mengenalpasti sebab dan punca keadaan tahap pencegahan penyakit jantung di
kalangan guru dan pelajar.

Pengenalan Jantung
Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, kerana jantung
diperlukan untuk mengepam darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh mendapatkan
oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Kerana itu,
jantung perlu dijaga agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

1.
2.

Right Coronary
Right Atrium
Left Anterior
Right Ventricle
Descending
Left Atrium
3.
Left Circumflex
Left Ventricle
4.
Superior Vena
Papillary Muscles
Cava
Chordae Tendineae
5.
Inferior Vena Cava
Tricuspid Valve
6.
Aorta
Mitral Valve
7.
Pulmonary Artery
Pulmonary Valve
8.
Pulmonary Vein
Aortic Valve (Not pictured)
Arteri Koroner
Karena Jantung adalah terutama terdiri dari jaringan otot jantung yang terus menerus
kontrak dan rileks, ia harus memiliki pasokan oksigen yang konstan dan nutrisi. Arteri
koroner adalah jaringan pembuluh darah yang membawa oksigen dan darah kaya
nutrisi ke jaringan otot jantung.
Darah meninggalkan ventrikel kiri keluar melalui aorta, yang arteri utama tubuh. Dua
arteri koroner, disebut sebagai Kiri dan kanan arteri koroner, muncul dari awalaorta,
di dekat bagian atas jantung.

Segmen awal dari arteri koroner kiri disebut koroner utama kiri. Ini pembuluh darah
adalah sekitar lebar dari jerami soda dan kurang dari satu inci panjang. Ini cabangcabang menjadi dua arteri sedikit lebih kecil: anterior kiri turun arteri koroner dan arteri
koroner kiri sirkumfleksa. Anterior kiri arteri koroner menurun tertanam di permukaan
sisi depan jantung. Kiri lingkaran arteri koroner sirkumfleksa sekitar sisi kiri jantung dan
tertanam di permukaan bagian belakang jantung.
Sama seperti cabang pohon, cabang arteri koroner ke dalam kapal semakin kecil. Kapal
yang lebih besar perjalanan sepanjang permukaan hati, namun cabang-cabang yang
lebih kecil menembus otot jantung. Cabang terkecil, kapiler disebut, sangat sempit
bahwa sel darah merah harus perjalanan dalam file tunggal. Dalam kapiler, sel-sel
darah merah menyediakan oksigen dan nutrisi ke jaringan otot jantung dan ikatan
dengan karbon dioksida dan produk sampah metabolik, membawa mereka pergi dari
hati untuk pembuangan melalui paru-paru, ginjal dan hati.
Ketika plak kolesterol berakumulasi sampai titik memblokir aliran darah melalui arteri
koroner, otot jantung jaringan diberi makan oleh arteri koroner melewati titik
penyumbatan adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Daerah ini jaringan otot jantung
berhenti berfungsi dengan baik. Kondisi ketika arteri koroner menjadi tersumbat
menyebabkan kerusakan pada otot jantung melayani jaringan disebut infark miokard
atau serangan jantung.
Superior Vena Cava
Vena kava superior adalah salah satu dari dua pembuluh darah utama yang membawa
darah de-oksigen dari tubuh ke jantung. Vena dari kepala dan tubuh bagian atas umpan
ke v. kava superior, yang bermuara di atrium kanan jantung.
Inferior Vena Cava
Vena kava inferior adalah salah satu dari dua pembuluh darah utama yang membawa
darah de-oksigen dari tubuh ke jantung. Vena dari kaki dan umpan dada rendah ke v.
kava inferior, yang bermuara di atrium kanan jantung.
Aorta
Aorta adalah pembuluh darah tunggal terbesar di tubuh. Ini adalah kira-kira diameter
ibu jari Anda. kapal ini membawa darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke
berbagai bagian tubuh.
Pulmonary Artery
Arteri paru adalah pembuluh darah transportasi de-oksigen dari ventrikel kanan ke
paru-paru. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa semua arteri membawa darah
yang kaya oksigen. Hal ini lebih tepat untuk mengklasifikasikan sebagai pembuluh arteri
yang membawa darah dari jantung.
Pulmonary Vein
Vena paru adalah pembuluh darah mengangkut oksigen yang kaya dari paru ke atrium
kiri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa semua urat membawa darah deoksigen. Hal ini lebih tepat untuk mengklasifikasikan sebagai pembuluh vena yang
membawa darah ke jantung.
Atrium Kanan

Atrium kanan menerima darah de-oksigen dari tubuh melalui vena kava superior
(kepala dan tubuh bagian atas) dan inferior vena kava (kaki dan dada lebih rendah).
Simpul sinoatrial mengirimkan impuls yang menyebabkan jaringan otot jantung dari
atrium berkontraksi dengan cara yang terkoordinasi seperti gelombang. Katup trikuspid
yang memisahkan atrium kanan dari ventrikel kanan, akan terbuka untuk membiarkan
darah de-oksigen dikumpulkan di atrium kanan mengalir ke ventrikel kanan.
Ventrikel Kanan
Ventrikel kanan menerima darah de-oksigen sebagai kontrak atrium kanan. Katup paru
menuju ke arteri paru tertutup, memungkinkan untuk mengisi ventrikel dengan darah.
Setelah ventrikel penuh, mereka kontrak. Sebagai kontrak ventrikel kanan, menutup
katup trikuspid dan katup paru terbuka. Penutupan katup trikuspid mencegah darah dari
dukungan ke atrium kanan dan pembukaan katup paru memungkinkan darah mengalir
ke arteri pulmonalis menuju paru-paru.
Atrium Kiri
Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru. Sebagai
kontraksi dipicu oleh node sinoatrial kemajuan melalui atrium, darah melewati katup
mitral ke ventrikel kiri.
Ventrikel Kiri
Ventrikel kiri menerima darah yang mengandung oksigen sebagai kontrak atrium kiri.
Darah melewati katup mitral ke ventrikel kiri. Katup aorta menuju aorta tertutup,
memungkinkan untuk mengisi ventrikel dengan darah. Setelah ventrikel penuh,
mereka kontrak. Sebagai kontrak ventrikel kiri, menutup katup mitral dan katup aorta
terbuka. Penutupan katup mitral mencegah darah dari dukungan ke atrium kiri dan
pembukaan katup aorta memungkinkan darah mengalir ke aorta dan mengalir ke
seluruh tubuh.
Otot Papiler
Otot-otot papiler melampirkan ke bagian bawah dinding bagian dalam ventrikel. Mereka
menyambung ke korda tendinea, yang melekat pada katup trikuspid dalam ventrikel
kanan dan katup mitral di ventrikel kiri. Kontraksi otot-otot papiler membuka katup-katup
ini. Ketika otot papiler santai, katup-katup dekat.
Korda tendinea
The korda tendinea adalah tendon yang menghubungkan otot papiler ke katup trikuspid
dalam ventrikel kanan dan katup mitral di ventrikel kiri. Sebagai kontrak otot papilaris
dan rileks, korda tendinea mengirimkan Kenaikan dan penurunan tegangan ke masingmasing katup, menyebabkan mereka untuk membuka dan menutup. The korda
tendinea adalah string seperti dalam penampilan dan kadang-kadang disebut sebagai
jantung string.
Katup trikuspid
Katup trikuspid yang memisahkan atrium kanan dari ventrikel kanan. Ini membuka
untuk memungkinkan darah de-oksigen dikumpulkan di atrium kanan mengalir ke
ventrikel kanan. Ini menutup sebagai kontrak ventrikel kanan, mencegah darah dari
kembali ke atrium kanan; demikian, memaksanya untuk keluar melalui katup paru ke
arteri paru-paru.
Mitral Valve

Katup mitral memisahkan atrium kiri dari ventrikel kiri. Ini membuka untuk
memungkinkan darah beroksigen dikumpulkan di atrium kiri mengalir ke ventrikel kiri. Ini
menutup sebagai kontrak ventrikel kiri, mencegah darah dari kembali ke atrium kiri;
demikian, memaksanya untuk keluar melalui katup aorta ke dalam aorta.
Pulmonary Valve
Katup paru memisahkan ventrikel kanan dari arteri paru-paru. Sebagai kontrak
ventrikel, ini akan membuka untuk membiarkan darah de-oksigen dikumpulkan di
ventrikel kanan mengalir ke paru-paru. Ini menutup sebagai ventrikel santai, mencegah
darah kembali ke jantung.
Katup aorta
Katup aorta memisahkan ventrikel kiri dari aorta. Sebagai kontrak ventrikel, ini akan
membuka untuk membiarkan darah beroksigen dikumpulkan di ventrikel kiri mengalir ke
seluruh tubuh. Ini menutup sebagai ventrikel santai, mencegah darah kembali ke
jantung.

Jantung memiliki empat ruang terpisah


atau ruang . Majelis tinggi pada setiap sisi
jantung, yang disebut atrium, menerima
dan mengumpulkan darah yang datang ke
jantung. atrium kemudian memberikan
darah ke ruang bawah yang kuat, yang
disebut ventrikel , yang memompa darah
jauh dari jantung melalui kuat, kontraksi
berirama.
Jantung manusia sebenarnya adalah dua
pompa di satu. Sisi kanan menerima
darah oksigen-miskin dari berbagai
daerah tubuh dan memberikan ke paruparu. Dalam paru-paru, oksigen diserap
dalam darah. Sisi kiri dari heartreceives
darah kaya oksigen dari paru-paru dan
menyampaikan ke seluruh tubuh.
Systole
Kontraksi jaringan otot jantung di ventrikel disebut sistol. Ketika kontrak ventrikel,
mereka memaksa darah dari kamar mereka ke dalam arteri meninggalkan jantung.
Mengosongkan ventrikel kiri ke aorta dan ventrikel kanan ke arteri paru-paru. Tekanan
meningkat akibat kontraksi ventrikel disebut tekanan sistolik.
Diastole
Relaksasi jaringan otot jantung di ventrikel disebut diastol. Ketika ventrikel santai,
mereka membuat ruang untuk menerima darah dari atrium. Tekanan menurun karena
relaksasi ventrikel disebut tekanan diastolik.

Electrical Conduction System


Jantung terdiri terutama dari jaringan otot. Sebuah jaringan serat saraf koordinat
kontraksi dan relaksasi otot jantung untuk mendapatkan jaringan yang efisien, seperti
gelombang-tindakan pemompaan jantung.

1.

Sinoatrial node (SA


node)

2.

Atrioventricular node
(AV node)
3.
Common AV Bundle
4.
Right & Left Bundle
Branches

Sinoatrial Node (sering disebut node node SA atau


sinus) berfungsi sebagai alat pacu jantung alami bagi
jantung. Terletak di daerah atas atrium kanan, itu
mengirimkan impuls listrik yang memicu detak jantung
masing-masing. impuls menyebar melalui atrium,
mendorong otot jantung jaringan untuk kontrak secara
gelombang seperti dikoordinasikan.
Dorongan yang berasal dari simpul sinoatrial
menggebrak
atrioventrikular node (atau nodus AV) yang terletak
di bagian bawah atrium kanan. Simpul atrioventrikular
pada gilirannya mengirim impuls melalui jaringan saraf
ke ventrikel, memulai kontraksi seperti gelombangsama ventrikel.
Jaringan listrik yang melayani ventrikel meninggalkan
node atrioventrikular melalui Kiri dan kanan Bundle
Cabang . Ini serabut saraf mengirim impuls yang
menyebabkan jaringan otot jantung untuk kontrak.

Definisi Penyakit Jantung


Terdapat beberapa jenis penyakit jantung iaitu:

Coronary heart disease (penyakit jantung koroner)


Ischaemic heart diease (penyakit jantung iskemik)
Cardiovaskular disease (penyakit kardiovaskular)
Pulmonary heart disease (paru penyakit jantung)

Penyakit-penyakit dapat mempengaruhi bahagian mana pun dari jantung. Tetapi,


penyakit yang paling umum adalah penyakit kronis pada arteria koroner yang disebut
aterosklerosis. Kerana itu, sakit jantung yang umum dikenal dan paling banyak diderita
adalah penyakit jantung koroner atau penyakit arteria koroner. Penyakit ini paling sering
menyebabkan kematian pada seseorang yang biasa mengalami serangan jantung.
Penyebabnya adalah penyempitan pada pembuluh darah koroner, di mana pembuluh
ini berfungsi untuk menyediakan darah ke otot jantung. Penyempitan disebabkan oleh
tumpukan kolesterol atau protein lain yang berasal dari makanan yang masuk dalam
tubuh. Penumpukan ini juga menyebabkan pembuluh darah koroner menjadi kaku.
Kekakuan ini disebut sebagai aterosklerosis.
Aterosklerosis akan terjadi jika penumpukan plak atau timbunan lemak pada dindingdinding arteri terbentuk. Selang beberapa waktu, plak dapat menumpuk, mengeras dan
mempersempit arteri, dan menghambat aliran darah ke jantung. Penyakit arteria

koroner atau coronary artery disease (CAD) inilah yang pada dasarnya menyebabkan
kepada sebahagian besar serangan jantung.
Penyumbatan dalam satu arteri koroner atau lebih dapat menimbulkan serangan
jantung secara tiba-tiba. Penyebabnya kerana jantung meminta oksigen melebihi yang
tersedia sehingga memicu serangan jantung. Mengapa? Apabila otot jantung tidak
menerima oksigen untuk waktu yang cukup lama, jaringan di sekitarnya akan rosak.
Tidak seperti jaringan yang lain, otot jantung tidak mengalami regenerasi. Semakin
lama serangannya, semakin banyak kerosakan pada jantung dan semakin besar
kemungkinan meninggal.
Bahkan dalam arteri yang tidak terlalu sempit kerana timbungan plak dan lemak,
timbunan plak dapat pecah dan membentuk kerak darah atau trombus. Selain itu, arteri
yang berpenyakit juga cenderung mengalami kontraksi otot secara mendadak.
Sehingga, sekeping kerak darah dapat terbentuk di tempat kontraksi, melepaskan zat
kimia yang kemudian mengakibatkan dinding arteri menyempit, memicu sebuah
serangan jantung.
Jika sistem kerja dari jantung rosak, irama normal jantung dapat menjadi kacau dan
jantung mulai bergetar dengan tidak menentu atau mengalami fibrilasi. Irama tidak
normal ini disebut sebagai aritmia iaitu penyimpangan dari irama jantung normal. Hal ini
akan menyebabkan jantung kehilangan kesanggupannya untuk mengepam darah
dengan efektif ke otak. Dalam waktu sepuluh minit, otak mati dan si pasien pun tidak
tertolong lagi.
Selain penyakit jantung koroner yang disebabkan kerana penumpukan lemak di dinding
arteri, ada juga penyakit jantung lainnya yang disebabkan kelainan semenjak lahir.
Misalnya jantung yang tidak sempurna, kelainan katup jantung, melemahnya otot
jantung. Penyebab lain adalah bakteri yang menyebabkan infeksi pada jantung.

STASTISTIK KES KEMATIAN DI PERLIS


BILANGAN KEMATIAN MENGIKUT SEBAB KEMATIAN PADA
TAHUN 2008
BI
L
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sakit jantung

BILANGAN(ORANG
)
165

TB
Asma/lelah/penat
Kanser
Kerosakan organ
Lain-lain
JUMLAH

139
106
67
51
174
702

SEBAB-SEBAB

PERATUSAN(%)
23.50
19.80
15.09
9.54
7.26
24.79
100

BILANGAN KEMATIAN DI PERLIS TAHUN 2008

24%

25%

Sakit jantung
TB
Asma/lelah/penat

7%

20%

10%
15%

Kanser
Kerosakan organ
Lain-lain

BILANGAN KEMATIAN MENGIKUT SEBAB KEMATIAN PADA


TAHUN 2009
BI
L
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sakit jantung

BILANGAN(ORANG
)
254

Asma/lelah/penat
TB
Kanser
Kerosakan organ
Lain-lain
JUMLAH

162
106
55
39
123
739

SEBAB-SEBAB

PERATUSAN(%)
34.37
21.92
14.34
7.44
5.28
16.64
100

BILANGAN KEMATIAN DI PERLIS TAHUN 2009

Sakit jantung

17%
34%

5%
7%

Asma/lelah/penat
TB
Kanser
Kerosakan organ

14%
22%

Lain-lain

BILANGAN KEMATIAN MENGIKUT SEBAB KEMATIAN PADA


TAHUN 2010

BIL
1.

SEBAB-SEBAB
Sakit jantung

BILANGAN(ORANG)
183

PERATUSAN(%)
25.03

2.
3.
4.
5.
6.

Asma/lelah/penat
TB
Kanser
Kerosakan organ
Lain-lain
JUMLAH

167
123
55
45
158
731

22.85
16.83
7.52
6.15
21.61
100

BILANGAN KEMATIAN DI PERLIS TAHUN 2010

22%

Sakit jantung
25%

Asma/lelah/penat
TB

6%

Kanser

8%
17%

23%

Kerosakan organ
Lain-lain

Gejala
1. Nyeri
Jika otot tidak mendapatkan cukup darah (suatu keadaan yang disebut iskemi),
maka oksigen yang tidak memadai dan hasil metabolisme yang berlebihan
menyebabkan kram atau kejang.

Angina merupakan perasaan sesak di dada atau perasaan dada diremas-remas,


yang timbul jika otot jantung tidak mendapatkan darah yang cukup.
Jenis dan beratnya nyeri atau ketidaknyamanan ini bervariasi pada setiap orang.
Beberapa orang yang mengalami kekurangan aliran darah bisa tidak merasakan
nyeri sama sekali (suatu keadaan yang disebut silent ischemia).
Jika darah yang mengalir ke otot yang lainnya (terutama otot betis) terlalu sedikit,
biasanya penderita akan merasakan nyeri otot yang menyesakkan dan melelahkan
selama melakukan aktivitas (klaudikasio).
Perikarditis (peradangan atau cedera pada kantong yang mengelilingi jantung)
menyebabkan nyeri yang akan semakin memburuk ketika penderita berbaring dan
akan membaik jika penderita duduk dan membungkukkan badannya ke depan.
Aktivitas fisik tidak menyebabkan nyeri bertambah buruk.
Jika menarik nafas atau menghembuskan nafas menyebabkan nyeri semakin
membaik atau semakin memburuk, maka kemungkinan juga telah
terjadi pleuritis (peradangan pada selaput yang membungkus paru-paru).
Jika sebuah arteri robek atau pecah, penderita bisa merasakan nyeri tajam yang
hilang-timbul dengan cepat dan tidak berhubungan dengan aktivitas fisik.
Kadang arteri utama (terutama aorta) mengalami kerosakan.
Suatu aneurisma (penonjolan aorta) bisa secara mendadak mengalami kebocoran
atau lapisannya mengalami robekan kecil, sehingga darah menyusup di antara
lapisan-lapisan aorta (diseksi aorta). Hal ini secara tiba-tiba menyebabkan nyeri
hebat yang hilang-timbul kerana terjadi kerosakan yang lebih lanjut (robeknya
aorta) atau berpindahnya darah dari saluran asalnya.
Nyeri dari aorta seringkali dirasakan di leher bagian belakang, di antara bahu,
punggung sebelah bawah atau di perut.
Katup di antara atrium kiri dan ventrikel kiri bisa menonjol ke dalam atrium kiri pada
saat ventrikel kiri berkontraksi (prolaps katup mitralis).
Penderita kadang merasakan nyeri seperti ditikam atau ditusuk jarum.
Biasanya nyeri terpusat di bawah payudara kiri dan tidak dipengaruhi oleh posisi
maupun aktivitas fisik.

2. Sesak nafas
Sesak nafas merupakan gejala yang biasa ditemukan pada gagal jantung.
Sesak merupakan akibat dari masuknya cairan ke dalam rongga udara di paruparu (kongesti pulmoner atau edema pulmoner).
Pada stadium awal dari gagal jantung, penderita merasakan sesak nafas hanya
selama melakukan aktivitas fisik. Sejalan dengan memburuknya penyakit, sesak

akan terjadi ketika penderita melakukan aktivitas yang ringan, bahkan ketika
penderita sedang beristirahat (tidak melakukan aktivitas).
Sebagian besar penderita merasakan sesak nafas ketika sedang berada dalam
posisi berbaring karena cairan mengalir ke jaringan paru-paru. Jika duduk, gaya
gravitasi menyebabkan cairan terkumpul di dasar paru-paru dan sesak akan
berkurang.
Sesak nafas pada malam hari (nokturnal dispneu) adalah sesak yang terjadi pada
saat penderita berbaring di malam hari dan akan hilang jika penderita duduk tegak.
Sesak nafas tidak hanya terjadi pada penyakit jantung; penderita penyakit paruparu, penyakit otot-otot pernafasan atau penyakit sistem saraf yang berperan
dalam proses pernafasan juga biasa mengalami sesak nafas.
Setiap penyakit yang mengganggu keseimbangan antara persediaan dan
permintaan oksigen biasa menyebabkan sesak nafas (misalnya gangguan fungsi
pengangkutan oksigen oleh darah pada anemia atau meningkatnya metabolisme
tubuh pada hipertiroidisme).
3. Kelelahan atau kepenatan
Jika jantung tidak efektif mengempa, maka aliran darah ke otot selama melakukan
aktivitas akan berkurang, menyebabkan penderita merasa lemah dan lelah. Gejala
ini seringkali bersifat ringan.
Untuk mengatasinya, penderita biasanya mengurangi aktivitasnya secara bertahap
atau mengira gejala ini sebagai bagian dari penuaan.
4. Palpitasi (jantung berdebar-debar)
Biasanya seseorang tidak memperhatikan denyut jantungnya. Tetapi pada keadaan
tertentu (misalnya jika seseorang yang sihat melakukan olah raga berat atau
mengalami hal yang dramatis), dia biasa merasakan denyut jantungnya.
Jantungnya berdenyut dengan sangat kuat atau sangat cepat atau tidak teratur.
Doktor biasa memperkuat gejala ini dengan meraba denyut nadi dan
mendengarkan denyut jantung melalui stetoskop.
Palpitasi yang timbul bersamaan dengan gejala lainnya (sesak nafas, nyeri,
kelelahan, kepenatan atau pingsan) kemungkinan merupakan akibat dari irama
jantung yang abnormal atau penyakit jantung yang serius.
5. Pusing & pengsan
Penurunan aliran darah kerana denyut atau irama jantung yang abnormal atau
kerana kemampuan mengepam yang buruk, biasa menyebabkan pusing dan
pengsan.
Gejala ini juga biasa disebabkan oleh penyakit otak atau saraf tulang belakang,
atau biasa tanpa penyebab yang serius.

Emosi yang kuat atau nyeri (yang mengaktifkan sebagian dari sistem saraf), juga
biasa menyebabkan pengsan

Punca
1. Pola makan tidak sihat

Pengambilan makanan yang mengandungi minyak, lemak, dan kolesterol tinggi


seperti daging berlemak, mentega, makanan lautan dan lain-lain akan member
kesan kepada jantung mereka.
2. Senaman yang tidak teratur
Kekurangan kegiatan senaman mempunyai kemungkinan yang besar untuk
mendapat penyakit sakit jantung. Membuat senaman secara tidak konsisten atau
secara keterlaluan akan menyebabkan makanan yang tidak berkarbohidrat dan
berlemak tinggi tidak dapat dimetabolismekan. Jika keadaan ini berlanjutan,
pengumpulan lemak yang berlebihan dalam badan akan menyebabkan penyakit
jantung.
3. Gaya hidup
a)Merokok. Asap rokok dikenalpasti penyebab utama sakit jantung. Asap rokok
ini akan mempercepatkan pembekuan darah, menggalakkan pemendapan lemak
pada dinding jantung dan mengurangkan bekalan oksigen ke jantung.
b)Stress.Seseorang yang mengalami tekanan perasaan akan menyebabkan
denyutan jantungnya semakin meningkat dan sekali gus menyebabkan tekanan
darahnya turut meningkat.
4. Kesihatan
a)Obesiti.Kelebihan berat atau obesitas meningkatkan tekanan darah tinggi dan
ketidaknormalan lemak. Dalam 14 tahun baru-baru ini, kajian tentang wanita
dengan index jisim badan antara 23 dan 25 mengalami peningkatan dalam faktor
risiko penyakit jantung koroner lebih dari 50 peratus. Kajian ini menunjukkan
hubungan langsung antara penyakit jantung dan obesiti.
Ventrikel kiri jantung mengepam oksigen ke dalam darah tubuh manusia.
Ketidaknormal ventrikel kiri terutama berhubungan dengan tekanan darah tinggi
atau hipertensi. Namun, tiada kes dengan ketidaknormal ini ventrikel kiri telah
dilihat di mana-mana pesakit hanya menderita daripada obesitas namun tidak
memiliki tanda-tanda hipertensi. Keadaan ini dapat menyebabkan penyakit
jantung kongestif dan kegagalan.
Ini telah menunjukkan bahawa sedikit saja penurunan berat keseluruhan seperti
yang disebabkan oleh restrictipada natrium dalam makanan, dapat secara
dramatis meningkatkan fungsi jantung.

b)Hipertensi atau tekanan darah tinggi.


Darah tinggi akan menggalakkan berlakunya penyempitan saluran darah, malah
keadaan ini menyebabkan jantung terpaksa mengepam lebih kuat untuk
mengalirkan darah melalui saluran yang sempit. Lebih tinggi tekanan darah, lebih
besar peluang serangan sakit jantung. Hipertensi pula melukai dinding arteri dan
memungkinkan kolesterol LDL memasuki saluran arteri dan meningkatkan
penimbunan plak. Hal ini akan membawa kesan kepada jantung.
c) Kolestrol. Kita semua tahu yang kolesterol HDL adalah baik dan kolesterol
LDL tidak baik. Kita juga tahu bahawa kolesterol LDL akan terkumpul di dinding
arteri dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kolesterol HDL datang
untuk membersihkan dinding arteri dari kolesterol LDL. Kita juga diberitahu
semakin rendah nisbah antara jumlah kolesterol berbanding kolesterol HDL,
semakin rendah risiko kita mendapat penyakit jantung. Kolesterol LDL dalam
keadaan asal adalah baik. Badan kita memerlukannya untuk membina membran
sel, bahagian sel yang lain dan berbagai-bagai hormon. Sekiranya kita tidak
mendapat cukup kolesterol LDL dari makanan, badan kita sendiri akan membuat
kolesterol tersebut. Yang menjadi masalah adalah kehadiran radikal bebas, yang
menukar bentuk (mengoksida) kolesterol LDL dan menjadikannya tidak baik.
Bekalan anti-oksidan yang cukup akan menyelesaikan masalah tersebut. Anda
tidak memerlukan ubat yang mahal untuk menurunkan paras kolesterol LDL
dalam tubuh anda.
d) Diabetes atau kencing manis.Pesakit kencing manis mempunyai peluang yang
lebih tinggi mendapat serangan penyakit jantung.
e) Keturunan. Riwayat serangan jantung di dalam keluarga sering merupakan
akibat dari profil kolesterol yang tidak normal.Seorang yang orang tua atau
saudara kandungnya pernah mengalami serangan jantung sebelum usia 60
memiliki risiko lebih besar menderita penyakit ini.

Langkah-langkah
1.Pengambilan makanan yang seimbang
a)Pengambilan makanan yang kurang lemak, rendah kalori, dan tinggi
kandungan seratnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.

b)Elakkan makanan berkolesterol tinggi seperti daging berlemak, kuning telur,


daging organ(hati dan ginjal), mentega, krim, dan minyak yang kandungan
lelemak tepunya tinggi.
c)Pastikan makanan mengandungi lemak tak tepu seperti minyak jagung, minyak
kacang soya dan minyak sayur-sayuran.
d)Jauhi minuman beralkohol dan penggunaan garam yang berlebihan.
e)Makan 250gram kacang setiap hari. Kacang-kacang akan meningkatkan
kadar kolesterol baik, HDL, dan menurunkan radang. Kacang juga membantu
menyihatkan jantung. Kacang memiliki kadar asam lemak Omega 3 tinggi,
memiliki protein dan serat tinggi.
f)Hindari makanan yang banyak mengandungi lemak atau kolesetrol tinggi
seperti makanan laut.
g)Mengambil suplemen koenzim Co Q10.Sebenarnya, Co Q10 dapat dihasilkan
dalam tubuh, tetapi penghasilannya semakin berkurangan apabila usia
meningkat. Kekurangannya mungkin berpunca daripada kurangnya pengambilan
dari sumber pemakanan, gangguan dalam biosintesisnya, penggunaannya
secara berlebihan oleh tubuh ataupun kombinasi faktor-faktor yang
dinyatakan.Dengan ini, Co Q10 selalunya menyumbang dalam aktiviti yang
berkaitan dengan metabolisma tenaga. Co Q10 juga merupakan antioksida yang
kuat dengan menstabilkan membran sel dan melindungi dari kesan kerosakan
radikal bebas dalam jantung.

2.Senaman
a)Lakukan senaman secara teratur, iaitu selama 20-30 minit sehari. Antara
senaman yang paling mudah dan berkesan ialah menaiki tanggga, berjogging,
bermain tenis, berenang dan berjalan kaki. Kesemua aktiviti ini dapat
mengurangkan lemak di dalam badan.

b)Senaman membolehkan seseorang itu berpeluh dan zat makanan mampu


dimetabolisme secara sempurna. Ketiadaan lemak yang berlebihan dalam badan
merendahkan kemungkinan menghidap penyakit jantung. Jantung akan
mengepam darah dengan lebih cekap, peredaran darah juga bertambah baik
serta tekanan darah akan dikurangkan. Akibatnya, penyakit jantung dapat
dikurangkan.
c)Jika merasa susah atau tiada masa melakukan hal ini, kita boleh menjalankan
aktiviti senaman yang ringan dan ringkas di mana-mana sahaja. Bagi
pekerja,berjalan ke tempat kerja, banyakkan aktiviti naik dan turun tangga
daripada menggunakan lif di tempat kerja dan melakukan senaman ringan di
tempat kerja.
3.Gaya hidup
a)Kurang minum minuman beralkohol seperti bir dan wain anggur yang memiliki
kesan anti radang.
b)Hindari amalan merokok. Merokok boleh menjejaskan hampir semua organ
dan tisu di dalam badan.Asap rokok mengandungi 4,000 bahan kimia iaitu 200
beracun dan 63 boleh menyebabkan kanser (karsinogenik).
c) Hindari Stres.Stres memang sangat susah dihindari jika hidup di kota besar
seperti Kuala Lumpur yang dikenal kerana kemajuan dan kesibukannya. Saat
seseorang mengalami stres, tubuhnya akan mengeluarkan hormon cortisol yang
menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinephrine akan
diproduksi tubuh saat menderita stres, yang akan mengakibatkan naiknya
tekanan darah. Maka, sangat baik apabila anda menghindari stres baik di tempat
kerja atau di rumah.
d) Secara teratur, gunakan benang gigi. Menghindari penyakit mulut, mencegah
radang arteri, yang membantu anda mengurangi kemungkinan sakit jantung.
Jarang ada orang yang tahu bahwa kesehatan mulut anda mempengaruhi
semua kesehatan arteri anda, yang mempengaruhi keadaan aliran darah ke
jantung dan organ seksual anda, bahkan, mempengaruhi kerutan pada kulit.

4.Pemeriksaan kesihatan
a) Kenali tekanan darah dan mencapai angka 115/75. Tekanan darah adalah
lebih penting daripada kolesterol. Dan digalakkan biasa mengukur tekanan ini
sendiri.
Klasifikasi Tekanan Darah Pada Dewasa menurut JNC VII

Kategori
Normal
Pre-hipertensi
Stadium 1
Stadium 2

Tekanan Darah Sistolik


< 120 mmHg
120-139 mmHg
140-159 mmHg
>= 160 mmHg

Tekanan Darah Diastolik


< 80 mmHg
80-89 mmHg
90-99 mmHg
>= 100 mmHg

b)Mengetahui BMI sendiri dan mencapai tahap berat yang sihat.Index Jisim
Badan atau BMI merujuk kepada kadar berat berbanding ketinggian, atau isipadu
seseorang. Cara pengiraan Index Jisim Badan adalah

Bawah 18.5 kurang berat

Antara 18.5 - 22.9 berat yang sihat

23 hingga 27.4 agak lebih berat

27.5 dan keatas gemuk / obes

Tahap mg/dL

Tahap mmol/L

<40 untuk lelaki, <50 untuk


perempuan
4059
>60

<1.03
1.031.55
>1.55

Penjelasan
Tahap HDL rendah, risiko mendapat penyakit jantung
rendah
Tahap HDL sederhana
Tahap DHL tinggi, risiko mendapat penyakit jantung tinggi

c) Mengetahui kadar HDL dan cuba tingkatkan sampai kepada nilai 50.

d)Memulakan rawatan dan meneruskannya. Mengambil ubat mengikut nasihat


doctor. Pelbagai jenis ubat dapat melaraskan tekanan darah di dalam badan
manusia. Antaranya ubat diuretic mampu menggalakkan penghapusan garam
dan air daripada badan melalui air kencing. Jadi, ubat ini mampu mengurangkan
hipertensi dan seterusnya penyakit jantung.

RAWATAN PENYAKIT SAKIT JANTUNG


1. PERUBAHAN PEMAKANAN

Makanan yang sedap tidak semestinya baik untuk badan, terutama pesakit yang
dipengaruhi jangkitan ateroklerosis. Lemak, terutama lemak yang menyerap, akan
menyebabkan kolesterol darah yang tinggi, ramuan lapisan utama bagi penyumbatan
arteri.
Berat badan yang berlebihan juga menyebabkan kolesterol darah yang
tinggi. Dengan itu, mengurangkan berat badan adalah jalan yang utama untuk
kesihatan jantung dan saluran darah yang baik. Pesakit patut mengutamakan buahbuahan dan sayur-sayuran dalam pemakanan mereka. Satu atau dua hidangan ikan
dalam seminggu juga digalakkan.
2. SENAMAN
Senaman dapat membantu mengurangkan berat badan dan membina sistem
peredaran yang kuat, dengan itu mengurangkan risiko kematian disebabkan penyakit
koronari arteri. Pesakit yang mempunyai tanda-tanda lanjutan penyakit ini perlu
menghadkan senaman mereka. Mereka patut merujuk kepada doktor bagi nasihatnasihat tertentu.
3. PERUBATAN
Ubat-ubatan juga dapat membantu mengurangkan perkembangan penyakit koronari
jantung. Ada juga ubat-ubatan yang dapat membaiki pengaliran darah ke jantung
seandainya penyakit ini telah diketahui. Antara ubat-ubatannya ialah:
Ubat mengurangkan kolesterol
Dengan mengurangkan kadar kolesterol, terutama LDL (low-density lipoproteins,
kolesterol yang jahat), ubat-ubatan ini mengurangkan bahan utama yang menjadi
longgokan yang menyempitkan atau menyumbatkan koronari arteri. Terdapat juga
makanan dan margerin yang mengandungi ramuan khas yang dapat mengurangkan
kadar kolesterol.
Aspirin
Ubatan biasa ini dan ubat-ubatan lain yang dapat menipiskan darah dapat
membantu mengurangkan kemungkinan pembekuan darah. Ini pula bantu
mengurangkan kemungkinan tersumbatnya koronari arteri yang boleh menyebabkan
serangan jantung.
Beta-blockers
Ubat ini membantu menurunkan kadar degupan dan tekanan darah. Dengan itu,
mengurangkan keperluan oxigen bagi jantung.
Nitroglycerin
Ubat ini , dalam bentuk pil, penyembur atau tampalan kulit dapat mengawal
kesakitan di dada (angina) dengan membuka ruang koronari arteri dan melancarkan
perjalanan darah ke otot jantung.
Calcium channel blockers
Ubat ini dapat membuka ruang koronari arteri untuk melancarkan perjalanan darah
ke otot jantung. Ia juga dapat mengawal kadar tekanan darah yang tinggi dan
menurunkan degupan jantung.

Angiotensin-converting enzyme (ACE)


Ubat ini meluaskan arteri dalam tubuh, melancarkan perjalanan darah dari jantung
ke bahagian tubuh dan mengurangkan bebanan pada jantung.
4. ANGIOPLASTY KORONARI
Bagi pesakit di mana ubat-ubatan atau perubahan pada gaya hidup tidak dapat
membantu mengurangkan kesakitan di dada, kateterisasi jantung atau angioplasty
koronari akan dijalankan bagi membuka ruangan koronari arteri yang tersumbat. Satu
tiub yang nipis dan mudah lentur, yang mempunyai belon kecil yang boleh kembung
dihujungnya, akan disumbatkan ke dalam arteri melalui bahagian kemaluan atau tangan
terus ke dalam arteri koronari yang tersumbat. Apabila belon itu sampai ke bahagian
yang tersumbat, ianya akan membesar bagi menolak dindingan saluran darah itu
keluar. Dalam beberapa kes, satu tiub dawai (stent) akan ditempatkan di arteri untuk
mengelakkannya daripada mengecil kembali. Seandainya ruangan koronari arteri
tersumbat sekali lagi, ia akan dibuka lagi dengan prosedur yang sama.
5. CANTUMAN PINTASAN KORONARI ARTERI (CABG)
Bagi pesakit di mana angioplasty tidak dapat dilaksanakan oleh kerana risiko
yang tinggi (terutama apabila terdapat lebih daripada satu atau dua sumbatan jantung
atau dengupan jantung itu rendah), cantuman pintasan koronari arteri (Coronary artery
bypass grating) perlu dijalankan bagi membetulkan masalah sumbatan tersebut.
Cara ini dilaksanakan dengan membuat laluan pintasan bagi pengaliran darah
untuk mengelakkan laluan yang tersumbat. Bagi prosedur ini, satu saluran darah yang
kecil akan diambil dari bahagian lain tubuh (selalunya saluran daripada bahagian kaki)
dan di cantumkan ke bahagian aorta di satu hujung dan ke otot jantung di hilir
sumbatan pada penghujung yang satu lagi. Darah akan mengalir melalui pintasan ini
untuk menyuburkan jantung. Seandainya lebih daripada satu arteri itu tersumbat,
pembedahan pintasan akan dilaksanakan untuk setiap sumbatan tersebut.

TAFSIRAN
Bilangan Tahap Pencegahan Penyakit Jantung Warga
Sekolah

Tahap
Baik
Sederhana
Bahaya
Sangat Bahaya

Bilangan
54
183
11
2

Bilangan Tahap Pencegahan Penyakit Jantung Warga Sekolah

4%1%

22%

Baik
Sederhana
Bahaya

73%

Sangat Bahaya

Carta pai di atas menunjukkan bilangan tahap pencegahan penyakit jantung


warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Daripada carta tersebut, kita boleh
melihat bahawa kebanyakkan warga sekolah hanya berada dalam tahap sederhana.

Kami telah melakukan soal selidik ini terhadap 250 orang warga sekolah
termasuklah pelajar dan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Daripada 250
warga sekolah tersebut,bilangan paling tinggi berada dalam tahap sederhana iaitu
seramai 182 orang atau 73%, manakala bilangan paling rendah ialah dalam tahap
sangat bahaya iaitu seramai 3 orang. Bilangan dalam tahap baik dan bahaya masingmasing terdapat 55 orang atau 22% dan 10 orang atau 4%.

Bilangan Tahap Pencegahan Penyakit Jantung Warga


Sekolah Mengikut Faktor
FAKTOR

Tahap

Sangat
Baik
AMALAN PEMAKANAN
SENAMAN
GAYA HIDUP
PEMERIKSAAN
PENYAKIT

Baik
2
55
3
34
16

43
45
63
36
196

Sangat
Sederhana Bahaya Bahaya
143
55
62
55
149
33
37
85
28
7

7
33
2
58
3

Bilangan Tahap Pencegahan Penyakit Jantung Warga Sekolah Mengikut Faktor


250

196

200

AMALAN PEMAKANAN
SENAMAN

149
143

150

GAYA HIDUP
PEMERIKSAAN
PENYAKIT

100

85
63

55

4345

50
34

62
37
28

36

58

5555
33

33

16
2 3
0

74 7

2 35

Kumpulan kami telah melakukan soal selidik mengenai tajuk Penyakit Jantung.
Kami telah melakukan soal selidik ini terhadap 250 orang warga sekolah termasuklah
pelajar dan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Terdapat lima faktor yang
menyebabkan tahap risiko mendapat penyakit jantung iaitu, amalan pemakanan,
senaman, gaya hidup, pemeriksaan dan kesihatan.

Dalam kajian yang kami lakukan, kebanyakan orang berada dalam tahap
sederhana dalam faktor amalan pemakanan iaitu 143 orang atau 57.2% berada dalam
tahap sederhana manakala bilangan yang paling sedikit ialah 2 orang atau 0.8% dalam
tahap sangat baik. Perbezaan sebanyak 139 orang atau 97.2 %.Hal ini disebabkan
kantin sekolah menjual makanan yang mengandungi lemak berlebihan dan berkolestrol
tinggi. Selain itu, pihak kantin menyediakan pilihan makanan yang terhad.
Bilangan yang paling tinggi iaitu 62 orang atau 24.8% berada dalam tahap
sederhana manakala bilangan dalam tahap sangat bahaya paling rendah iaitu 33 orang
atau 13.2%. Perbezaan ini tidak terlalu ketara iaitu 29 orang atau 46.8% kerana
kebanyakan pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum sekolah tetapi guru tidak
menyertai sama.
Dalam kajian yang didapati, kebanyakan warga sekolah mengamalkan gaya
hidup yang sederhana. Sebanyak 149 orang atau 59.6% dalam tahap yang sederhana
dan cuma terdapat 2 orang atau 0.8% berada dalam tahap sangat bahaya. Keadaan
ini menunjukkan perbezaan sebanyak 147 orang atau 8.7%.Situasi ini kerana warga
sekolah mempunyai kesedaran yang cukup tentang kepentingan mengamalkan gaya
hidup yang sihat.
Di samping itu, kebanyakan orang warga sekolah jarang melakukan
pemeriksaan badan. Terdapat 85 orang atau 34% berada dalam tahap yang bahaya
manakala hanya 34 orang atau 13.6% berada dalam tahap yang sangat baik. Keadaan
ini menunjukkan perbezaan sebanyak 51 orang atau 60%. Ramai orang sering
mengabaikan pemeriksaan badan dan mempunyai pandangan yang salah terhadap
pemeriksaan bahawa pemeriksaan hanya perlu dibuat semasa badan berasa tidak
selesa.
Akhir sekali,penyakit yang mungkin mempengaruhi penyakit jantung ialah
penyakit tekanan darah tinggi, diabetes atau kencing manis.Kebanyakan orang berada
dalam tahap yang baik dalam penyakit, iaitu 196 orang atau 78.4%. Manakala, bilangan
yang terendah iaitu 3 orang atau 1.2% dalam tahap yang sangat bahaya. Hal ini amat
memuaskan kerana kebanyakan warga sekolah mempunyai kesihatan badan yang
baik.

Cadangan

1. Pihak kantin sekolah harus memperbanyak pilihan makanan yang berkhiasat.


Pihak kantin harus menyediakan makanan yang berbeza setiap hari. Makanan
yang disediakan mesti mengikut pyramid makanan untuk makanan yang
seimbang.
2. Pihak sekolah harus menjalankan pemeriksaan badan yang ringkas.
Pihak sekolah boleh bekerjasama dengan pihak hospital untuk mengadakan
pemeriksaan badan ringkas terhadap warga sekolah. Pihak hospital boleh
memeriksa BMI badan, tekanan darah dan sebagainya. Pandangan dan nasihat
boleh diberi kepada warga yang tidak menepati tahap yang memuaskan.
3. Pihak sekolah harus mengadakan kempen tentang penyakit jantung dan
menjalankan progam yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Hal ini boleh
meningkatkan kesedaran tentang penyakit sakit jantung dalam kalangan warga
sekolah. Warga sekolah harus menjauhi amalan merokok, meminum arak,
menjauhi orang yang merokok dan sebagainya.

RUJUKAN
1. HOSPITAL TUNKU FAUZIAH

2. http://www.wikipedia.org/
3. http://www.penyakitjantung.info/
4. http://mesinterapielektrik.blogspot.com/
5. http://ms.wikipedia.org/wiki/Penyakit_Jantung
6. http://ms.wikipedia.org/wiki/Jantung
7. http://www.sakitjantung.org
8. http://www.infosihat.gov.my
9. http://www.eformasi.com
10. http://www.myhealt.gov.my
11. http://www.myhealthyheart.com.my
12. http://www.scribd.com
13. http://www.google.com.my
14. http://www.tanyongsengheartsurgery.com

RUMUSAN
Merujuk kepada kajian yang kami lakukan, kami boleh merumuskan
bahawa kebanyakan warga sekolah berada dalam tahap yang sederhana sahaja dalam

pencegahan penyakit jantung.Seperti yang dilihat, hal ini demikian disebabkan oleh
cara pemakanan dan gaya hidup mereka. 143 orang atau 57.2% berada dalam tahap
sederhana dalam faktor amalan pemakanan manakala kebanyakan warga sekolah
mengamalankan gaya hidup yang sederhana iaitu sebanyak 149 orang atau 59.6%
dalam tahap yang sederhana.
Secara kesimpulannya,dengan bukti yang kumpulan kami perolehi, kami
merasa tahap kesedaran dan tahap pencegahan penyakit jantung masih tidak
memuaskan.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERLIS

KOLOKIUM TINGKATAN 6 2011

PENYAKIT
JANTUNG
GURU PEMBIMBING:

EN. EOW BOON HEOW

NAMA KUMPULAN:
CHENG PANG YEE
CHNG CHOI YEEN
LOW SIN YEE
MAU HAN PINK