You are on page 1of 92

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN


JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETI S1/1
08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

12:00
12:50

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

BLHW1702 (K)
HANIPAH
BK15, FTK
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1
BETR1323 (K)
KHALIL
BK15, FTK

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1

17:00
17:50

BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3
BETU1013 (K)
FIZA
BK15, FTK
BETU1013 (T)
FIZA
SCL1, F2
BETR1313 (K)
IDAIN
CAD2

JUMAAT

13:00
13:50

BETR1313 ((A/T)
IDAIN
CAD2

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETI S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR1304 (K)
HISHAM
BK12, FTK
BETI1303 (K)
ASRI
BK15, FTK

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETI S1/2
08:00
08:50
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

BETU1013 (T)
FIZA
SCL1, F2
BLHW1702 (K)
HANIPAH
BK15, FTK
BETR1313 (K)
IDAIN
CAD2
BETR1323 (K)
KHALIL
BK15, FTK
BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3

12:00
12:50

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

17:00
17:50

BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1
BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1
BETU1013 (K)
FIZA
BK15, FTK
BETR1313 (A/T)
IDAIN
CAD2

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

-Makmal Voltan Tinggi

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Elektronik Kuasa


ME17

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

- Makmal Kawalan 1

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(A)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

TE 9

- Bengkel Elektrik II

(T)

MB 2

-Makmal Bahasa 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETI S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

BETR1304 (K)
HISHAM
BK12, FTK
BETI1303 (K)
ASRI
BK15, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa
-M Robotik & Automasi

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETI S2/1
08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

BLHW1702 (K)
HANIPAH
BK15, FTK

RABU

KHAMIS

JUMAAT

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

17:00
17:50

BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3

ISNIN

SELASA

12:00
12:50

BETR1323 (K)
KHALIL
BK15, FTK
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

BETU1013 (T)
FIZA
SCL1, F2
BETU1013 (K)
FIZA
BK15
BETR1313 (K)
AIMAN ROSLIZAR
CAD1

BETR1313 (A/T)
AIMAN ROSLIZAR
CAD2

BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

-Makmal Voltan Tinggi

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Elektronik Kuasa


ME17

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

- Makmal Kawalan 1

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(A)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

TE 9

- Bengkel Elektrik II

(T)

MB 2

-Makmal Bahasa 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETI S2/1
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

BETR1304 (K)
HISHAM
BK12, FTK
BETI1303 (K)
ASRI
BK15, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa
-M Robotik & Automasi

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETR S1/1
08:00
08:50

09:00
09:50

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

10:00
10:50

11:00
12:00
11:50
12:50
BLHW1702 (K)
ALI
BK15, FTK
BETR1313 (K/A/T)
KAMAL
TE5

BETU1013 (T)
PM LATIFF
SCL1, F2
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

BETI 1303 (A/T)


ASRI,KAMILAH
TE1

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
16:00
17:00
15:50
16:50
17:50
BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3
BETU1013 (K)
PM LATIFF
BK15, FTK

BETR 1304 (K)


HISHAM
BK15, FTK

BETI 1303 (K)


ASRI
BK11, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETR S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR 1304 (K)


HISHAM
BK15, FTK

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR1323 (K)
KHALIL
BK9, FTK

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETR S1/2

ISNIN

SELASA

08:00
09:00
10:00
08:50
09:50
10:50
BETU1013 (T)
PM LATIFF
M.BAHASA 1
BETI 1303V(A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1

11:00
12:00
13:00
11:50
12:50
13:50
BLHW1702 (K)
ALI
BK15, FTK
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

17:00
17:50

BETU1013 (K)
PM LATIFF
BK15, FTK

RABU
BETR1313 (K/(A/T)
KAMAL
TE5
BETI1303 (K)
ASRI
BK11, FTK

KHAMIS

JUMAAT

BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3

BETR1304 (K)
HISHAM
BK15, FTK

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETR S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR1304 (K)
HISHAM
BK15, FTK

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR1323 (K)
KHALIL
BK9, FTK

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETR S2/1
08:00
08:50
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

09:00
10:00
11:00
12:00
09:50
10:50
11:50
12:50
BETI1303 (A/T)
BLHW1702V(K)
ASRI,KAMILAH
ALI
TE1
BK15, FTK
BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3
BETR1313 (K/A/T)
KAMAL
TE 5
BETU1013 (T)
PM LATIFF
SCL1, F2
BETI1303 (K)
ASRI
BK11, FTK

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

17:00
17:50

BETU1013 (K)
PM LATIFF
BK15, FTK

BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

BETR 1304 (K)


HISHAM
BK15, FTK

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

1 BETR S2/1
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR 1304 (K)


HISHAM
BK15, FTK

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR1323 (K)
KHALIL
BK9, FTK

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETI S1/1

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

08:00
09:00
10:00
08:50
09:50
10:50
BETI2364 (K)
RAZALI
BK15, FTK
BETR2353 (A/T)
SUZI,KAUSAR
TE6,TE2
BETI2342 (A/T)
FIRDAUS,ADLAN
TE4,TE8
BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BETU2033 (K)
PM LATIFF
BK11,FKM

11:00
11:50

12:00
13:00
12:50
13:50
BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
M.TERMOBENDALIR (JTKM)
BETU2033 (T)
PM LATIFF
SCL1, F2

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETI2364 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
TE7

17:00
17:50

BETI2353 (K)
DR SALIM
BK12
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

NOTA
Slot untuk M/P BETI 3403 disediakan kepada pelajar tahun 2 yang mendaftar matapelajaran tersebut sahaja. Bagi yang tidak mendaftar mohon diabaikan matapelajaran ini dalam jadual anda

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


NOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETI S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR2353 (K)
SUZI
BK11, FTK

BLHL1XX2
HELMI,TAN,NIZAM
BK1,BK2,BK3

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

yang tidak mendaftar mohon diabaikan matapelajaran ini dalam jadual anda

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETI S1/2
08:00
08:50
ISNIN

SELASA

09:00
09:50

BETI2364 (K)
RAZALI
BK15, FTK
BETI2364 (A/T)
CHE WAN,RAZALI
TE7

RABU

KHAMIS

JUMAAT

10:00
10:50

11:00
11:50

12:00
12:50

13:00
13:50

BETI2342 (A/T)
CHE WAN,SALIHIN
TE4,TE8
BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
M.TERMOBENDALIR (JTKM)
BETR2353 (A/T)
SUZI,KAUSAR
TE6,TE2

BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BETU2033 (K)
PM LATIFF
BK11,FKM

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

17:00
17:50

BETU2033 (T)
YANTI
SCL1, F2

BETI2353 (K)
DR SALIM
BK12, FTK
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

-Makmal Voltan Tinggi

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Elektronik Kuasa


ME17

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE16

- Makmal Robotik

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MB 2

-Makmal Bahasa 2

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

TE 9

- Bengkel Elektrik II

(T)

NOTA
Slot untuk M/P BETI 3403 disediakan kepada pelajar tahun 2 yang mendaftar matapelajaran tersebut sahaja. Bagi yang tidak mendaftar mohon diabaikan matapelajaran ini dalam jadual anda

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETI S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

BETR2353 (K)
SUZI
BK11, FTK

BLHL1XX2
HELMI,TAN,NIZAM
BK1,BK2,BK3

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa
-M Robotik & Automasi

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

yang tidak mendaftar mohon diabaikan matapelajaran ini dalam jadual anda

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETI S2/1

ISNIN

08:00
09:00
08:50
09:50
BETI2364 (K)
RAZALI
BK15, FTK

10:00
10:50

11:00
11:50

SELASA

JUMAAT

14:00
14:50

15:00
16:00
17:00
15:50
16:50
17:50
BETI2342 (A/T)
FIRDAUS,MUZAFFAR
TE4,TE8
BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
M.TERMOBENDALIR(JTKM)

BETU2033
YANTI
SCL1, F2

RABU

KHAMIS

12:00
13:00
12:50
13:50
BETR2353 (A/T)
SUZI,KAUSAR
TE6,TE2
BETI2364 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
TE7

BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14, FTK
BETU2033 (K)
PM LATIFF
BK11,FKM

BETI2353 (K)
DR SALIM
BK12
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

NOTA
Slot untuk M/P BETI 3403 disediakan kepada pelajar tahun 2 yang mendaftar matapelajaran tersebut sahaja. Bagi yang tidak mendaftar mohon diabaikan matapelajaran ini dalam jadual anda

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETI S2/1
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR2353 (K)
SUZI
BK11, FTK

BLHL1XX2
HELMI,TAN,NIZAM
BK1,BK2,BK3

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

yang tidak mendaftar mohon diabaikan matapelajaran ini dalam jadual anda

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETR S1/1

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
08:50
09:50
10:50
11:50
12:50
13:50
BETR2363 (K)
BETI2364 (K)
DR SALIM
RAZALI
BK12, FTK
BK12, FTK
BETU2033 (T)
FADZILAH
SCL1, F2
BETI2364 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
TE7
BETR2353 (A/T)
BETI2342 (A/T)
SUZI,KAUSAR
MUS,INTAN
TE6,TE2
TE4,TE8
BETR2353 (K)
BLHL1XX2
SUZI
HELMI,TAN,NIZAM
BK15, FTK
BK3,BK4,BK5

14:00
15:00
14:50
15:50
BETU2033 (K)
FADZILAH
BK15, FTK

16:00
16:50

17:00
17:50
BETR2363 (A/T)
DR AHMED,SAIFUL
MAKMAL STATIK (JTKM)

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETR S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR2363 (A/T)
DR AHMED,SAIFUL
MAKMAL STATIK (JTKM)

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETR S1/2

ISNIN

SELASA

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
08:50
09:50
10:50
11:50
12:50
BETR2363 (K)
BETI2364 (K)
DR SALIM
RAZALI
BK12, FTK
BK12, FTK
BETR2363 (A/T)
BETU2033 (T)
SAIFUL, DR AHMED
FADZILAH
MAKMAL STATIK (JTKM)
M.BAHASA 2

13:00
13:50

14:00
15:00
16:00
14:50
15:50
16:50
BETU2033 (K)
FADZILAH
BK15, FTK
BETI2342 (A/T)
HANIFF,ZIKRI
TE4,TE8

17:00
17:50

RABU

KHAMIS

JUMAAT

BETI2364 (A/T)
BETR2353 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
SUZI,KAUSAR
TE7
TE2,TE6
BETR2353 (K)
BLHL1XX2
SUZI
HELMI,TAN,NIZAM
BK15, FTK
BK3,BK4,BK5

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETR S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETR S2/1

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
08:50
09:50
10:50
11:50
12:50
13:50
BETR2363 (K)
BETI2364 (K)
DR SALIM
RAZALI
BK12, FTK
BK12, FTK
BETI2342 (A/T)
BETR2353 (A/T)
FAREQ,FIRDAUS
SUZI,KAUSAR
TE4,TE8
TE6,TE2
BETR2363 (A/T)
DR AHMED,SAIFUL
MAKMAL STATIK (JTKM)
BETU2033 (T)
BETI2364 (A/T)
FADZILAH
RAZALI,CHE WAN
SCL1, F2
TE7
BETR2353 (K)
BLHL1XX2
SUZI
HELMI,TAN,NIZAM
BK15, FTK
BK3,BK4,BK5

14:00
15:00
14:50
15:50
BETU2033 (K)
FADZILAH
BK15, FTK

16:00
16:50

17:00
17:50

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

2 BETR S2/1
18:00
18:50

19:00
19:50

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETI S1/1
08:00
08:50
ISNIN

SELASA

09:00
10:00
09:50
10:50
BETI3393 (A/T)
WINDI
TE14
BETR2383 (A/T)
WAFI
TE9

11:00
11:50

12:00
13:00
12:50
13:50
BETI3413 (A/T)
INTAN
M.ELEKTRONIK KUASA,FKE
BLHW2712 (K)
NORLIAH
BK4, FTK
BETI3393 (K)
WINDI
BK4, FTK

RABU

KHAMIS

BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN,MUZAFFAR
TE10

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
17:00
16:50
17:50
BETR2383 (K)
WAFI
BK4, FTK

BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BETI3413 (K)
INTAN
BK4, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETI S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

BETI3403 (K)
ADLAN
BK12, FTK

BETR3414 (K)
SHAHRUDIN
BK4, FTK

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETI S1/2
08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

12:00
13:00
12:50
13:50
BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BLHW2712 (K)
NORLIAH
BK4, FTK
BETI3393
WINDI
BK4, FTK

ISNIN
BETI3393 (A/T)
WINDI
TE14

SELASA

RABU

KHAMIS

BETI3413 (A/T)
INTAN
M.ELEKTRONIK KUASAA, FKE

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
17:00
16:50
17:50
BETR2383 (K)
WAFI
BK4, FTK

BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN,MUZAFFAR
TE10

BETR2383(A/T)
WAFI
TE9
BETI3413 (K)
INTAN
BK4, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETI S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

BETI3403 (K)
ADLAN
BK12, FTK

BETR3414 (K)
SHAHRUDIN
BK4, FTK

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETR S1/1
08:00
08:50

09:00
09:50

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

BETI2383 (K)
WINDI
BK15, FTK
BETR3423 (K)
SALIHIN
BK15 FKM
BETI2383 (A)
AINA
TE14

10:00
10:50

11:00
12:00
13:00
11:50
12:50
13:50
BLHW2712 (K)
ISMAIL
BK4, FTK
BETI2383 (T)
WINDI
M.BAHASA 1
BETR3414
SHAHRUDIN
BK9,FKM
BETR3423 (A/T)
SALIHIN
TE3

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETR3393 (A/T)
HANIF
TE9

17:00
17:50

BETR3403 (A/T)
HALIM
M.KOM. & RANGKAIAN (JTKEK)

BETR3403 (K)
HALIM
BK3, FTK
BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN
TE10

PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETR S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR3403 (A/T)
HALIM
M.KOM. & RANGKAIAN (JTKEK)

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR3393
HANIF
BK13, FTK

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETR S1/2
08:00
08:50
ISNIN

09:00
10:00
09:50
10:50
BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN
TE10

SELASA

RABU

KHAMIS

BETI2383 (K)
WINDI
BK15, FTK
BETR3423 (K)
SALIHIN
BK15, FKM

11:00
12:00
13:00
11:50
12:50
13:50
BLHW2712
ISMAIL
BK4, FTK
BETR3403 (A/T)
HALIM
M.KOM. & RANGKAIAN (JTKEK)
BETR3414 (K)
SHAHRUDIN
BK9,FKM
BETR3393 (A/T)
HANIF
TE9

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETI2383 (A/T)
AINA,WINDI
TE14
BETR3423 (A/T)
SALIHIN
TE3

17:00
17:50

BETR3403 (K)
HALIM
BK3, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

3 BETR S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR3393 (K)
HANIF
BK13, FTK

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETI S1/1

ISNIN

08:00
09:00
08:50
09:50
BETI4803 (K)
ADLAN
BK3, FTK

10:00
10:50

11:00
12:00
11:50
12:50
BTMW4012 (K)
DR OTHMAN
BK3, FTK

SELASA

RABU

KHAMIS

BETI4823 (K)
ZIKRI
BK3, FTK
BTMG4012 (K)
DR ISMI
BK3, FTK

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETI4823 (A/T)
ZIKRI
M.VOLTAN TINGGI(FKE)
BETI4803 (A/T)
ZUL,ADLAN
TE14

17:00
17:50

BETR4713 (K)
SHARIL
BK3, FTK
BETR4713 (A/T)
SHARIL
BK1, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETI S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETI S1/2

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

08:00
09:00
10:00
08:50
09:50
10:50
BETI4803 (K)
ADLAN
BK3, FTK
BETI4823 (A/T)
ZIKRI
M.VOLTAN TINGGI(FKE)
BETI4823 (K)
ZIKRI
BK3, FTK
BTMG4012 (K)
DR ISMI
BK3, FTK

11:00
12:00
11:50
12:50
BTMW4012 (K)
DR OTHMAN
BK3, FTK

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

17:00
17:50

BETR4713 (A/T)
SHARIL
BK3, FTK
BETI4803 (A/T)
ZUL,ADLAN
TE14
BETR4713 (K)
SHARIL
BK3, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETI S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETR S1/1
08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
12:00
13:00
11:50
12:50
13:50
BETR4803/ BETR 4813 (A/T)
ZUBIR,MUZAFFAR
TE15,M.KWLN INDUSTRI (JTKEK)
BTMG4012 (K)
DATIN SURAYA
BK3, FTK
BTMW4012 (K)
AHMAD ROSLAN
BK3, FTK

ISNIN

SELASA

RABU
BETR4713 (K)
SHARIL
BK7, FTK

KHAMIS

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETR4713 (K)
SHARIL
BK8, FTK
BETR4823 (A/T)
AMIN,HANIF
TE5, FTK

17:00
17:50

BETR4803/ BETR 4813


ZUBIR,MUZAFFAR
BK3,BK4

BETR4823 (K)
HANIF
BK4, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETR S1/1
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR4803/ BETR 4813


ZUBIR,MUZAFFAR
BK3,BK4

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETR S1/2
08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
12:00
13:00
11:50
12:50
13:50
BETR4803/ BETR 4813 (A/T)
ZUBIR,MUZAFFAR
TE15,M.KWLN INDUSTRI (JTKEK)
BTMG4012 (K)
DATIN SURAYA
BK3, FTK
BTMW4012 (K)
AHMAD ROSLAN
BK3, FTK

ISNIN

SELASA

RABU
BETR4713 (K)
SHARIL
BK7, FTK

KHAMIS

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETR4713 (K)
SHARIL
BK8, FTK
BETR4823 (A/T)
AMIN,HANIF
TE5

17:00
17:50

BETR4803/ BETR 4813


ZUBIR,MUZAFFAR
BK3,BK4

BETR4823 (K)
HANIF
BK4, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan H

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan H

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

KNIKAL MALAYSIA MELAKA


KNOLOGI KEJURUTERAAN

KADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

4 BETR S1/2
18:00
18:50

19:00
19:50

BETR4803/ BETR 4813


ZUBIR,MUZAFFAR
BK3,BK4

Makmal di FKE (kampus induk)


-Makmal Voltan Tinggi
-Makmal Elektronik Kuasa

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Bilik Kuliah

Kuliah

Amali

Tutorial

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

TAHUN

08:00
08:50

KUMP.

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

12:00
12:50

13:00
13:50

ISNIN

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

BLHW1702 (K)
HANIPAH
BK15, FTK
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1
BETR1323 (K)
KHALIL
BK15, FTK

ISNIN

SELASA

1BETI

1/2

RABU

KHAMIS

JUMAAT

BETU1013 (T)
FIZA
SCL1, F2
BLHW1702 (K)
HANIPAH
BK15, FTK
BETR1313 (K)
IDAIN
CAD2
BETR1323 (K)
KHALIL
BK15, FTK
BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3

1/3

JUMAAT

ISNIN

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

JUMAAT

ISNIN
SELASA
2BETI

1/2

BLHW1702 (K)
HANIPAH
BK15, FTK

RABU

KHAMIS

RABU

BETU1013 (T)
FIZA
SCL1, F2
BETR1313 ((A/T)
IDAIN
CAD2
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1
BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1
BETU1013 (K)
FIZA
BK15, FTK
BETR1313 (A/T)
IDAIN
CAD2

BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3

ISNIN

SELASA

15:00
16:00
15:50
16:50
BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1

BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3
BETU1013 (K)
FIZA
BK15, FTK

BETR1313 (K)
IDAIN
CAD2

JUMAAT

14:00
14:50

BETR1323 (K)
KHALIL
BK15, FTK
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1
BETI2364 (K)
RAZALI
BK15, FTK
BETR2353 (A/T)
SUZI,KAUSAR
TE6,TE2
BETI2342 (A/T)
FIRDAUS,ADLAN
TE4,TE8
BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BETU2033 (K)
PM LATIFF
BK11,FKM
BETI2364 (K)
RAZALI
BK15, FTK
BETI2364 (A/T)
CHE WAN,RAZALI

BETU1013 (T)
FIZA
SCL1, F2
BETU1013 (K)
FIZA
BK15
BETR1313 (K)
AIMAN ROSLIZAR
CAD1

BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
M.TERMOBENDALIR (JTKM)
BETU2033 (T)
PM LATIFF
SCL1, F2

BETR1313 (A/T)
AIMAN ROSLIZAR
CAD2

BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1
BETI2364 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
TE7

BETI2353 (K
DR SALIM
BK12
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETI2342 (A/T)
CHE WAN,SALIHIN
TE4,TE8
BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
SUZI,KAUSAR
TE6,TE2

BETU2033 (
YANTI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

TAHUN
2BETI

08:00
08:50

KUMP.
1/2
KHAMIS

JUMAAT

ISNIN

09:00
10:00
09:50
10:50
BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BETU2033 (K)
PM LATIFF
BK11,FKM
BETI2364 (K)
RAZALI
BK15, FTK

11:00
11:50

JUMAAT

ISNIN

SELASA

1/1

BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14, FTK
BETU2033 (K)
PM LATIFF
BK11,FKM
BETI3393 (A/T)
WINDI
TE14
BETR2383 (A/T)
WAFI
TE9

RABU

KHAMIS

BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN,MUZAFFAR
TE10

3BETI
ISNIN

1/2

BETI3393 (A/T)
WINDI
TE14

RABU

KHAMIS

BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BLHW2712 (K)
NORLIAH
BK4, FTK
BETI3393
WINDI
BK4, FTK

BETI3413 (A/T)
INTAN
M.ELEKTRONIK KUASAA, FKE

JUMAAT

ISNIN

BETI4803 (K)
ADLAN
BK3, FTK

BTMW4012 (K)
DR OTHMAN
BK3, FTK

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

BETI4823 (K)
ZIKRI
BK3, FTK
BTMG4012 (K)
DR ISMI
BK3, FTK

BETI4803 (K)
ISNIN

16:00
16:50
BETI2353 (K
DR SALIM
BK12, FTK
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETI2342 (A/T)
FIRDAUS,MUZAFFAR
TE4,TE8
BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
M.TERMOBENDALIR(JTKM

BETI2353 (K
DR SALIM
BK12
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETR2383 (K
WAFI
BK4, FTK

BETI3403 (A/T)
AINA,ADLAN
TE14
BETI3413 (K)
INTAN
BK4, FTK
BETR2383 (K
WAFI
BK4, FTK
BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN,MUZAFFAR
TE10

BETR2383(A/T)
WAFI
TE9
BETI3413 (K)
INTAN
BK4, FTK
BETI4823 (A/T)
ZIKRI
M.VOLTAN TINGGI(FKE)
BETI4803 (A/T)
ZUL,ADLAN
TE14

BETR4713 (K)
SHARIL
BK3, FTK
BETR4713 (A/T)
SHARIL
BK1, FTK

JUMAAT
4BETI

15:00
15:50

BETI3413 (A/T)
INTAN
M.ELEKTRONIK KUASA,FKE
BLHW2712 (K)
NORLIAH
BK4, FTK
BETI3393 (K)
WINDI
BK4, FTK

JUMAAT

SELASA

14:00
14:50

BETU2033
YANTI
SCL1, F2

RABU

KHAMIS

13:00
13:50

BETR2353 (A/T)
SUZI,KAUSAR
TE6,TE2
BETI2364 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
TE7

SELASA

1/3

12:00
12:50

BTMW4012 (K)

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

TAHUN
4BETI

KUMP.
ISNIN

SELASA

1/2

RABU

KHAMIS

08:00
09:00
10:00
08:50
09:50
10:50
ADLAN
BK3, FTK
BETI4823 (A/T)
ZIKRI
M.VOLTAN TINGGI(FKE)
BETI4823 (K)
ZIKRI
BK3, FTK
BTMG4012 (K)
DR ISMI
BK3, FTK

11:00
12:00
11:50
12:50
DR OTHMAN
BK3, FTK

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

BETR4713 (A/T)
SHARIL
BK3, FTK
BETI4803 (A/T)
ZUL,ADLAN
TE14
BETR4713 (K)
SHARIL
BK3, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

Bilik Kuliah

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

Kuliah

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

Amali

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

Tutorial

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

TE17

MB 1

-Makmal Bahasa 1

TE18

MB 2

-Makmal Bahasa 2

TE 9

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

ITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


TI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

17:00
17:50

18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR1304 (K)
HISHAM
BK12, FTK
BETI1303 (K)
ASRI
BK15, FTK

BETR1313 ((A/T)
IDAIN
CAD2
BETR1304 (K)
HISHAM
BK12, FTK
BETI1303 (K)
ASRI
BK15, FTK

BETR1304 (K)
HISHAM
BK12, FTK
BETI1303 (K)
ASRI
BK15, FTK

BETI1303 (A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1
BETR2353 (K)
SUZI
BK11, FTK

BETI2353 (K)
DR SALIM
BK12
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

BLHL1XX2
HELMI,TAN,NIZAM
BK1,BK2,BK3

BETR2353 (K)
SUZI
BK11, FTK
BETU2033 (T)
YANTI

22:00
22:50

ITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


TI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

17:00
17:50
BETI2353 (K)
DR SALIM
BK12, FTK
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
21:00
20:50
21:50
BLHL1XX2
HELMI,TAN,NIZAM
BK1,BK2,BK3

BETR2353 (K)
SUZI
BK11, FTK
BETI2353 (A/T)
DR AHMED,ALUDIN
M.TERMOBENDALIR(JTKM)

BETI2353 (K)
DR SALIM
BK12
BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETR2383 (K)
WAFI
BK4, FTK

BLHL1XX2
HELMI,TAN,NIZAM
BK1,BK2,BK3

BETI3403 (K)
ADLAN
BK12, FTK

BETR3414 (K)
SHAHRUDIN
BK4, FTK

BETR2383 (K)
WAFI
BK4, FTK
BETI3403 (K)
ADLAN
BK12, FTK

BETR3414 (K)
SHAHRUDIN
BK4, FTK

22:00
22:50

ITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


TI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

17:00
17:50

18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50

Pembahagian kumpulan (rujuk SMP seksyen/kumpulan)


1/1 - Kumpulan 1
1/2 - Kumpulan 2
2/1 - Kumpulan 3

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

Bilik Kuliah

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

TAHUN

08:00
08:50

KUMP.

09:00
09:50

ISNIN

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

SELASA

1BETR

1/2

BETI 1303 (A/T)


ASRI,KAMILAH
TE1

BETU1013 (T)
PM LATIFF
M.BAHASA 1
BETI 1303V(A/T)
ASRI,KAMILAH
TE1

BETI 1303 (K)


ASRI
BK11, FTK
BLHW1702 (K)
ALI
BK15, FTK
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

JUMAAT

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

ISNIN

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

JUMAAT

ISNIN
SELASA
2BETR

1/2

13:00
13:50

14:00
14:50

15:00
16:00
15:50
16:50
BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3
BETU1013 (
PM LATIFF
BK15, FTK

BETU1013 (
PM LATIFF
BK15, FTK

RABU

KHAMIS

1/3

11:00
12:00
11:50
12:50
BLHW1702 (K)
ALI
BK15, FTK
BETR1313 (K/A/T)
KAMAL
TE5

BETU1013 (T)
PM LATIFF
SCL1, F2
BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

JUMAAT

ISNIN

10:00
10:50

RABU

BETR1313 (K/(A/T)
KAMAL
TE5
BETI1303 (K)
ASRI
BK11, FTK
BETI1303 (A/T)
BLHW1702V(K)
ASRI,KAMILAH
ALI
TE1
BK15, FTK
BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3
BETR1313 (K/A/T)
KAMAL
TE 5
BETU1013 (T)
PM LATIFF
SCL1, F2
BETI1303 (K)
ASRI
BK11, FTK
BETR2363 (K)
BETI2364 (K)
DR SALIM
RAZALI
BK12, FTK
BK12, FTK
BETU2033 (T)
FADZILAH
SCL1, F2
BETI2364 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
TE7
BETR2353 (A/T)
BETI2342 (A/T)
SUZI,KAUSAR
MUS,INTAN
TE6,TE2
TE4,TE8
BETR2353 (K)
BLHL1XX2
SUZI
HELMI,TAN,NIZAM
BK15, FTK
BK3,BK4,BK5
BETR2363 (K)
BETI2364 (K)
DR SALIM
RAZALI
BK12, FTK
BK12, FTK
BETR2363 (A/T)
BETU2033 (T)
SAIFUL, DR AHMED
FADZILAH

BETR1323 (A/T)
MUS,KHALIL
TE3

BETU1013 (
PM LATIFF
BK15, FTK

BETR1304 (A/T)
HISHAM,FAREQ
TE1

BETU2033 (K)
FADZILAH
BK15, FTK

BETR23
DR AHME
MAKMAL S

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETU2033 (K)
FADZILAH
BK15, FTK
BETI2342 (A/T)
HANIFF,ZIKRI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

TAHUN

KUMP.

2BETR

1/2

RABU
KHAMIS

JUMAAT

ISNIN

SELASA

1/3

RABU

KHAMIS

JUMAAT

ISNIN

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

JUMAAT
3BETR
ISNIN

SELASA

1/2

RABU

KHAMIS

08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

12:00
12:50

13:00
13:50

BETI2364 (A/T)
BETR2353 (A/T)
RAZALI,CHE WAN
SUZI,KAUSAR
TE7
TE2,TE6
BETR2353 (K)
BLHL1XX2
SUZI
HELMI,TAN,NIZAM
BK15, FTK
BK3,BK4,BK5
BETR2363 (K)
BETI2364 (K)
DR SALIM
RAZALI
BK12, FTK
BK12, FTK
BETI2342 (A/T)
BETR2353 (A/T)
FAREQ,FIRDAUS
SUZI,KAUSAR
TE4,TE8
TE6,TE2
BETR2363 (A/T)
DR AHMED,SAIFUL
MAKMAL STATIK (JTKM)
BETU2033 (T)
BETI2364 (A/T)
FADZILAH
RAZALI,CHE WAN
SCL1, F2
TE7
BETR2353 (K)
BLHL1XX2
SUZI
HELMI,TAN,NIZAM
BK15, FTK
BK3,BK4,BK5
BLHW2712 (K)
ISMAIL
BK4, FTK
BETI2383 (T)
WINDI
M.BAHASA 1
BETI2383 (K)
BETR3414
WINDI
SHAHRUDIN
BK15, FTK
BK9,FKM
BETR3423 (K)
BETR3423 (A/T)
SALIHIN
SALIHIN
BK15 FKM
TE3
BETI2383 (A)
AINA
TE14
BETR3414 (A/T)
BLHW2712
SHAHRUDIN
ISMAIL
TE10
BK4, FTK
BETR3403 (A/T)
HALIM
M.KOM. & RANGKAIAN (JTKEK)
BETI2383 (K)
BETR3414 (K)
WINDI
SHAHRUDIN
BK15, FTK
BK9,FKM
BETR3423 (K)
BETR3393 (A/T)
SALIHIN
HANIF
BK15, FKM
TE9

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETU2033 (K)
FADZILAH
BK15, FTK

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETR3393 (A/T)
HANIF
TE9
BETR34
HA
M.KOM. & RAN

BETR3403 (K
HALIM
BK3, FTK
BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN
TE10
BETI2383 (A/T)
AINA,WINDI
TE14
BETR3423 (A/T)
SALIHIN
TE3

BETR3403 (K
HALIM
BK3, FTK

JUMAAT
BETR4803/ BETR 4813 (A/T)
ZUBIR,MUZAFFAR
TE15,M.KWLN INDUSTRI (JTKEK)
BTMG4012 (K)
DATIN SURAYA
BK3, FTK
BTMW4012 (K)
AHMAD ROSLAN
BK3, FTK

ISNIN

SELASA

1/1

RABU

KHAMIS

JUMAAT
4BETR

BETR4713 (K)
SHARIL
BK7, FTK

BETR4713 (K)
SHARIL
BK8, FTK
BETR4823 (A/T)
AMIN,HANIF
TE5, FTK

BETR4823 (K)
HANIF
BK4, FTK

1/1
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
JADUAL WAKTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

TAHUN

KUMP.

JUMAAT

08:00
08:50

09:00
09:50

10:00
10:50

11:00
11:50

4BETR

13:00
13:50

BETR4803/ BETR 4813 (A/T)


ZUBIR,MUZAFFAR
TE15,M.KWLN INDUSTRI (JTKEK)
BTMG4012 (K)
DATIN SURAYA
BK3, FTK
BTMW4012 (K)
AHMAD ROSLAN
BK3, FTK

ISNIN

SELASA

1/2

12:00
12:50

RABU
BETR4713 (K)
SHARIL
BK7, FTK

KHAMIS

14:00
14:50

15:00
15:50

16:00
16:50

BETR4713 (K)
SHARIL
BK8, FTK
BETR4823 (A/T)
AMIN,HANIF
TE5

BETR4823 (K)
HANIF
BK4, FTK

JUMAAT
PETUNJUK
Makmal FTK di Kampus Industri

Bilik Kuliah di Kampus Industri

Makmal di FKE (kampus induk)

BK1

-Bilik Kuliah 1, FTK

-Makmal Voltan Tinggi


-Makmal Elektronik Kuasa

TE1

- M. E&E 1

BK2

-Bilik Kuliah 2, FTK

TE2

- M. Elektrik & Elektronik 2

BK3

-Bilik Kuliah 3, FTK

TE3

- Makmal Instrumentasi

BK4

-Bilik Kuliah 4, FTK

TE4

- Bengkel Elektrik I

BK5

-Bilik Kuliah 5, FTK

TE5

- Makmal Simulasi

BK6

-Bilik Kuliah 6,FTK

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau

TE6

- M. Kwalan I. & Mekatronik.

BK7

-Bilik Kuliah 7, FTK

BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

TE7

- Makmal Tekno. Elektrik

BK8

-Bilik Kuliah 8,FTK

TE 8

- Bengkel Elektrik II

BK9

-Bilik Kuliah 9, FTK

Kod singkatan

TE 9

- Makmal Kawalan 1

BK10

-Bilik Kuliah 10, FTK

BK

Bilik Kuliah

TE 10

'- Makmal Kawalan 2

BK11

-Bilik Kuliah 11, FTK

(K)

Kuliah

TE 11

- Makmal Pneumatik

BK12

- Bilik Kuliah 12, FTK

(A)

Amali

TE 12

- Makmal Mesin Elektrik

BK13

- Bilik Kuliah 13, FTK

(T)

Tutorial

TE13

- Maklmal Elektronik Kuasa & Pemacu

BK14

- Bilik Kuliah 14, FTK

TE14

- Makmal Sistem Kuasa

BK15

- Bilik Kulaih 15, FTK

TE15

- Makmal FMS

BK16

- Bilik Kuliah 16, FTK

TE16

- Makmal Robotik

SCL1

-Bilik Student Centered Learning 1

TE17

MB 1

-Makmal Bahasa 1

TE18

MB 2

-Makmal Bahasa 2

MEP

- Makmal Etronik P'hubungan

MEA 1

- M.Elektronik Asas 1

MT

- Makmal Termobendalir

MS

- Makmal Statik

MKI

- Makmal Kawalan Industri

CAD 2

- Makmal CAD 2

ITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


TI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

17:00
17:50

18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
21:00
20:50
21:50
BETR1323 (K)
KHALIL
BK9, FTK

BETU1013 (K)
PM LATIFF
BK15, FTK

BETR 1304 (K)


HISHAM
BK15, FTK

BETR1323 (K)
KHALIL
BK9, FTK
BETU1013 (K)
PM LATIFF
BK15, FTK

BETR1304 (K)
HISHAM
BK15, FTK

BETR1323 (K)
KHALIL
BK9, FTK
BETU1013 (K)
PM LATIFF
BK15, FTK

BETR 1304 (K)


HISHAM
BK15, FTK

BETR2363 (A/T)
DR AHMED,SAIFUL
MAKMAL STATIK (JTKM)

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

22:00
22:50

ITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


TI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

17:00
17:50

18:00
18:50

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1

BETR2061
KHALIL,HANIFF
Dewan UTeM 1
BETR3393
HANIF
BK13, FTK
BETR3403 (A/T)
HALIM
M.KOM. & RANGKAIAN (JTKEK)

BETR3403 (K)
HALIM
BK3, FTK
BETR3414 (A/T)
SHAHRUDIN
TE10
BETR3393 (K)
HANIF
BK13, FTK

BETR3403 (K)
HALIM
BK3, FTK

BETR4803/ BETR 4813


ZUBIR,MUZAFFAR
BK3,BK4

22:00
22:50

ITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA


TI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KTU AKADEMIK - SEM 1 (2014/2015)

17:00
17:50

18:00
18:50

BETR4803/ BETR 4813


ZUBIR,MUZAFFAR
BK3,BK4

Bilik Kuliah di FKM, Bangunan Hijau


BK1 ~ BK17, FKM, Bangunan Hijau FKM

Bilik Kuliah

19:00
19:50

20:00
20:50

21:00
21:50

22:00
22:50