EDU 3107: TUTORIAL 4

DISEDIAKAN OLEH: SAKINAH SYAIDAH MOHAMAD NURUL IZZAH EMBONG IYLIA IRYANY ISMAIL WARDAH SUHAIMI

Teori

Sifat Manusia

Pemusatan Insan

•Individu mempunyai harga diri dan penghormatan diri •Tingkahlaku dilihat dari sudut persepsi •Kecenderungan ke arah kesempurnaan kendiri •Manusia adalah baik dan boleh dipercayai

Teori Pemusatan Insan

Matlamat Klien akan menjadi lebih realistik, objektif dan lebih tepat dalam tanggapannya dan lebih berkesan dalam penyelesaian masalahnya.

Teori Pemusatan Insan

Proses  Klien membuat keputusan bahawa dia memerlukan kaunseling  Kaunselor menjelaskan kepada klien apa yang berlaku dalam kaunseling.  Kaunselor akan menolong klien untuk menyatakan perasaan dan sikapnya.  Kaunselor tidak akan membuat

Teori Pemusatan Insan

Proses
 Menyusuli pernyataan negatif ialah kemunculan perasaan yang positif yang menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan.  Kaunselor akan mengenalpasti dan menerima perasaan positif klien. Pada peringkat ini, klien mula memahami dirinya dan sifat peribadinya. Klien boleh menerima aspek kendiri yang baik

Teori Pemusatan Insan

Proses
 Klien memahami pilihan yang ada dan kaunselor akan menolongnya menilai dan memahami pilihan-pilihan ini  Seterusnya, klien akan memperoleh celik akal dan tindakan yang positif mula dilahirkan dari dalam diri klien.  Klien akan lebih mampu untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan. Klien tidak lagi bersikap mempertahankan diri tetapi mula menunjukkan penerimaan terhadap dirinya.  Akhir sekali, klien telah mula dapat membuat keputusan sendiri dan bersedia

Teori Pemusatan Insan

Teknik  Refleksi perasaan Sikap mendengar masalah klien dengan penuh empati  Menggalakkan klien menyatakan masalahnya secara terbuka di mana perasaan klien diterima  Perhubungan kaunseling dipenuhi

TEORI PEMUSATAN INSAN
KEKUATAN KELEMAHAN Mengutamakan Terlalu berpusatkan klien kepercayaan bahawa potensi di mana guru perlu semula jadi diperolehi oleh memenuhi kehendak klien setiap individu. seperti keadaan yang Berpusatkan klien kondusif dan ke arah (memperbaiki konsep perubahan tingkahlaku. kendiri). Konsep kendiri pelajar Berdasarkan hierarki tidak sepadan dengan keperluan Maslow, guru pengalaman sebenar.Pelajar pembimbing boleh mengenal tersebut akan pasti kekurangan keperluan memutarbelitkan realiti. klien seterusnya membantu Memerlukan jangka masa memenuhi keperluan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful