You are on page 1of 26

ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК ЗА ИЗЦЕЛЯВАНЕ НА ТЯЛОТО, УМА И ДУШАТА

Елизабет Клер Профит

СЪДЪРЖАНИЕ
Предисловие
Виолетовия пламък изцелява раните от минали животи
Тайните на виолетовия пламък
Очите на децата
Духовна защита с помощта на виолетовия пламък
Дарът на виолетовия пламък на Сен-Жермен
Практика на виолетовия пламък
Как работи виолетовия пламък
Виолетовият пламък действа като мощен очистител
Физическо изцеление с помощта на виолетовия пламък
Виолетовият пламък - помощ за самоизцелението на нашите тела
Физиката на висшите измерения пролива светлина върху чудото на виолетовия пламък
Как Сен-Жермен и виолетовия пламък излекували хронична болка в гърба
Девет стъпки за въвеждане на виолетовия пламък в практиката на вашия живот
Повели и визуализации
Коментари
ПРЕДИСЛОВИЕ
Веднаж, когато бях на радиошоу в Атланта, един ясновидец ми каза: "Във вашата аура има
много виолетова светлина". Това се е случвало много пъти, още от 1961 година, когато за първи път
започнах да работя с виолетовия пламък. И не само екстрасенсите забелязваха тази виолетова
светлина. Индийските йоги и будистките монаси гледаха моят покоен мъж Марк и към мен и питаха,
откъде в нашите аури има "толкова виолетово".
Разбира се, виолетовата светлина идваше от виолетовия пламък, за който узнах от Марк.
Откогато си отиде през 1973 година, споделям тайните на виолетовия пламък с хиляди хора по цял
свят. Когато вие усвоите тези тайни, вашите аури също ще получат виолетова светлина.
Виолетовият пламък - това е повече от виолетовата светлина. Това е невидима духовна
енергия, която се проявява като виолетов цвят пред този, който е развил в себе си духовно виждане. В
миналите векове знанието за виолетовия пламък се е давало само на неколцина избрани, които са
доказали, че са достойни за това. Светците и Адептите на Изтока и Запада от отдавна са използвали
виолетовия пламък за ускорение на духовното си развитие, но на широките маси това засекретено
преди познание е било открито едва в двадесетото столетие.
Виолетовият пламък служи за много цели. Той ни оживява и укрепва. Той може да изцели
емоционалните и даже физическите проблеми, да подобри взаимоотношенията и облекчи живота.
По-важното е това, че виолетовият пламък превръща негативната енергия в позитивна, което го
прави ефективен инструмент при изцеление. Днес ние знаем повече, отколкото когато и да било порано за това, че причината за болестта може да се корени в нашето ментално, емоционално и духовно
състояние. Трансформирайки негативните мисли и чувства, виолетовият пламък създава платформа
за нашето изцеление.
Аз го наричам най-велик дар на Бога, Вселената и предполагам, че вие ще се съгласите с
мен, когато поне веднаж го изпитате и сами.
Elizabeth Clare Prophet
ЗАБЕЛЕЖКА: всички истории в тази книга са реални. Обаче, по молба на действащите
лица, някои имена са променени.

1

ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК ИЗЦЕЛЯВА РАНИ ОТ МИНАЛИ ЖИВОТИ
Синтия ми разказа за своето минало при първата ни среща. На шестнадесет години тя едва
не убила баща си. Оскърбителното отношение към нея започнало, когато още била малка и сядала на
коленете му, а той през това време разчесвал къдриците на нейната вълниста коса. Но след това
поискал повече от игрите и казал, че ще убие нея и майка й, ако дъщерята разкаже някому за това. И
тя никога не разказвала.
По време на сън момичето често викала: "Не, татко!" Но нейната майка не предприемала
нищо по този повод. И Синтия растяла, играейки сама със себе си странни иигри под дъба покрай
техния бял тухлен дом в предградието на Илинойс. Тя заравяла своите кукли Барби в земята в
грижливо украсени отвътре кутийки от обувки, отбелязвайки тези гробове с линии от чакъл. На
следващия ден момичето ги разкопавало и повтаряла същия ритуал.
Една лятна вечер Синтия дълго не се връщала в къщи, тъй като се разхождала, държейки се
за ръце с Рик от математическия клас. Когато вече се върнала у дома и отворила вратата на антрето,
украсена статуйка на китайско куче прелетяла до нея и паднала на овехтялия дървен вход. "Къде
беше?" - завикал бащата. Преди да се качи по стъпалата към стаята си, той я ударил силно с юмрук,
скъсал бялата й блузка и я засипал с нецензурни сквернословия. "Да не те видя никога с момче! Ще
го убия и теб също!"
По-късно тази вечер Синтия на пръсти се спуснала по стъпалата с неголямо синьо плоско
куфарче в ръцете. Чула как баща й хърка в хола, минала през кухнята и бавно отворила подвижната
кутия на масата с кръгла стъклена дръжка. Ножовете за дърворезба на баща й винаги били остри. Тя
съсредоточено погледнала ножовете и след това своята сянка: косите на сянката изглеждали подълги, макар да носела къса прическа. Девойката въздъхнала, безшумно затворила кутията на масата,
вдигнала куфарчето и излязла през задната врата.
Синтия никога повече не видяла баща си. Заминала за Чикаго, учила, работила отначало
като келнерка, след това постъпила във фирма, занимаваща се с инвестиции. Макар девойката бързо
да постигнала успехи в своята кариера, знаела, че миналото няма да я остави.
Един ден в месеца Синтия прекарвала "в мъка", плачела в спалнята, размишлявайки за
своето детство. Нишките на роднинските отношения били скъсани и на тридесет и пет тя се
почувствала самотна. За първи път могла да разкаже за своето минало на психотерапевт, гледайки в
прозореца на кабинета в Уокър Драйв на езерото Мичиган. След едногодишен курс на лечение, по
време на който в търсенето на ключове, които биха помогнали на нея да се избави от спомените, тя
разказала за всеки детайл от онези отдавнашни събития, Синтия се почувствала в безизходица.
Защо всичко това се случило с нея? Защо имала баща, който я оскърбява и майка, допускаща
тя да бъде оскърбявана? Какво толкова направила, нима заслужавала това? Задълбочавайки се в себе
си, Синтия почувствала, че това трябва да бъде нещо ужасно.
Веднаж, когато вървяла по тротоара, потънала с мислите си, някой протегнал към нея
виолетово рекламно листче. В него било казано: "Научете се да използвате виолетовия пламък за
трансмутация на причиняващите болка спомени". Това била обява за една от моите лекции. Синтия
посетила лекцията и чула моите обяснения за виолетовия пламък и повелите.
Повелите - това са ритмични молитви, призоваващи мощна духовна енергия. Такава
светлинна енергия в съчетание с визуализация притежава способността да изтрива и траснмутира
нашите негативни страни.
Да ги трансмутира - означава да променя формата, проявата или същността, а по-точно - да
превръща каквото и да е в нещо по-съвършено. Този термин се използвал от древните алхимици,
които провеждали експерименти по превръщането на прости метали в злато, отделяйки "грубото" от
"финото" посредством нагряване. Най-духовните от алхимиците търсели път за превръщане на
оловната тежест на негативната човешка енергия в златото на божествената енергия. Някои от тях
постигнали тази цел, използвайки тайните на трансмутиращия виолетов пламък.
Мистиците в течение на много векове разбрали как се използва тази енергия. Обаче на това
не се е обучавало открито до 1930-те години, когато Гай и Една Балард основали религиозното
движение "АЗ СЪМ". Балардови наричали виолетовия пламък "средство за освобождение на всеки
човек от собствения безпорядък и несъвършенство". Марк Профит, който по-късно основал Самит
Лайтхауз, получил по-нататъшни откровения за виолетовия пламък, които сподели с мен, когато
започнах да работя с него през 1961 година.
2

Тя е била длъжна да изпълни още и духовна работа. Когато дъждът я намокрил изцяло и струйки потекли по гърба. Спомените за жестокостта. Но жената чувствала себе си по-леко и по-свободно. тя просто нахлузила на челото черната шапка с козирка и тръгнала още по-бавно. Държала снопчето пред очите си. че енергията. Синтия си спомнила думите. Родена като негова дъщеря. влязла в дома през задната врата. След няколко повторения жената вече запомнила стиховете и ги произнасяла със затворени очи. Веднаж през нощта Синтия видяла ярък сън: вървяла по мръсна локва във високи шити ботуши. в който са затворени кармичните зърна на тези изпитания. че никога повече няма да дойде. Тя произнесла повелите девет пъти и след това отишла да спи. Повдигайки дървеното резе. тя заплашва. струящ около нея. тя забива в него кухненския нож. седейки в креслото в хола на своето жилище в Линкълн Парк. че си е спомнила един от предишните животи. да усети миризмата на люляк и чуе. Бавно вървяла по пътя към двуетажната къща в стила Тюдор. Попитала себе си: "Защо чувствам себе си така добре след такъв ужасен сън?" Няколко месеца по-късно Синтия ми разказа за този сън. Тя пазела мълчание. ние се преобразяваме и можем да получим по-тясна връзка с Бога. а завършвайки четенето на повелите. как дъждът пляскал в локвата. огрявам навсякъде! АЗ СЪМ святата Силата на Бога. След двуседмично четене на повелите на виолетовия пламък тя се почувствала в умиротворена. Когато Синтия се събудила. полагайки крака на купчината модни списания и разглеждайки обрамчената в рамки литография. Мистър Фарнсуърт вече я е чакал. Обясних й. "Защо този минал живот ми е бил показан сега?" . защото решавайки да не се възползва от възможността да го убие отново. Свободата давам на всички! "Такива прости стихчета. Като слънце. била неуверена в това дали трябва да се присъедини. е прекъснала кармичния цикъл. Но все още я безпокоели картините от детството. Вечно сияеща в света! АЗ СЪМ виолетовия пламък. които хвърля на нея днешния живот. Мистър Фарнсуърт се е въплътил в нейния баща. която е създала извършвайки това убийство. усетила бодване по цялото тяло. внимателно слушайки моите обяснения и произнасяните повели. Почувствала поток от светлина. . . Следващата вечер по същото време направила това още веднаж. покланям се пред теб! АЗ СЪМ виолетовия пламък В могъща космическа сила! АЗ СЪМ Божествена светлина. Но възстановяването в паметта на кармичния запис е било само първа стъпка към това.като детски". жената решила да опита използването на виолетовия пламък. избягва в Лондон и по-късно умира в студения таван. че всеки път. Когато той спи.помислила тя. когато повтаряме "АЗ СЪМ виолетов пламък" (което означава "Бог в мен е виолетов пламък"). започнала да повтаря: АЗ СЪМ виолетовия пламък В действие днес в мен! АЗ СЪМ виолетовия пламък Светлина. чувствала как капките дъжд барабанят по гърба й и наблюдавала техния танц в локвата. който ги е свързвал заедно в течение на много въплъщения. мъката и своята вина потискали изпълнението на нейния жизнен план. удало й се да запомни съня. той заявява. когато се прибирала в къщи. когато групата ги повтаряла. а той се смее.По време на лекцията Синтия седяла отделно. болката.попитала Синтия. като че ли дъждът измил цялата горест на миналото. че ще изгони нейното семейство от тяхната малка къщичка. По-късно. Ако гледаме от духовно ниво то е видимо. 3 . отиваща за тези емоции се е натрупала като черен катран около нейната душа. тя е балансирала кармата. След това пред нея бързо минала друга сцена: тя плаче. да преодолее своето минало.

"Съществата на светлината. за да се срещнете обратно със същите препятствия". . където сте длъжни да се срещнете с кармични изпитания. Всички тези картини нахлуха в главата ми. Всеки път. когато ги видите визуализирайте как тези картини ги изтрива гигантска гъба. например. водещи такъв преглед. Когато влизате в хипнотична регресия. за да преуспеете в изпълнението на своя жизнен план". за да можете да разтворите кармичните записи във виолетовия пламък". Те носят тайна. това са Възнесените Владици. Можах да видя какво е станало след като умрях на този лондонски таван. подобно на гъбата.Ето защо аз препоръчвам по-добре да използвате виолетовия пламък. Те са светци и мъдреци на Изтока и Запада. когато се срещнете с тях . След няколко седмици Синтия ми позвъни. като не заемат толкова важно място във вашето съзнание". изпълнили своите мисии и възнесли се. С всички сили ще опитам да направя това". "Какво да правя с този сън?" "Сънят ви е бил показан.отговорих аз. ТАЙНИТЕ НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Синтия е една от хилядите хора. Те могат да ви вкарат в объркване и да ви отдалечат от целта. Тя започна по-леко да се отнася към своето минало. Синтия и аз беседвахме още няколко пъти. но числото може да се променя в зависимост от потребностите на душата. обкръжавайки я с грижа и внимание. сцени от съня ще се показват на екрана на вашето съзнание. през който преминават хората. настроена е по-позитивно за своето бъдеще. И макар че нейната история още не е завършила с булчинска рокля. Те ви съобщават. Тя повече не изпадаше в депресия поради спомените. основан на първоначалния план на Бога за вас. Има особена устойчивост в тяхната походка и особен блясък в техните очи. преживяващи предсмъртни състояния?" "Да". След прегледа те подготвят план за вашия следващ живот. Просто останах тук известно време и играх с няколко деца". Обикновено осем от тях присъстват при прегледа. човекът преминава на следващо ниво на изпитания в своята духовна еволюция. или възсъединили с Бога. още едва започнали да повтарят най-кратките мантри на виолетовия пламък и тези. приличащ на вятър и след това се оказах на красиво място сред градини и цветя. "Добре! Започвате да се освобождавате от записа. то можете да се натъкнете на всякакъв род спомени и мисли. на които се е подлагала и да прости нейната ненамеса. Вие можете да ги познаете в този момент. Моето тяло стана леко и заплава в лъч светлина. отколкото хипнотерапия. "А какво е това мой жизнен план?" "Вашият жизнен план . преобразували своя живот с помощта на виолетовия пламък. След като го направите достатъчно количество пъти.млади и стари. спомените ще престанат да бъдат болезнени и постепенно ще избледнеят. Чувах звук. 4 . на вас ви предстои да се върнете обратно. която изтрива от дъската тебешира. за да погледнете в миналия живот. само да бъде виолетова. сте отстъпили и убили вашия баща и даже сте убили себе си от чувство за вина. . "Как да направя това?" "Когато започнете постоянно да четете виолетовите повели.това е нещо. което се подготвя между миналото и бъдещото въплъщения. на това. които даже не принадлежат на вас. че вие ще попадате в ситуации. с колкото сте готови да се справите". даже намерила в себе си сили да посети майка си и да поговори с нея за оскръбленията. което вие сте направили (положително или негативно) в своите предишни животи. Преодолявайки ги. Използвайки виолетовия пламък вие знаете. които са чели тези повели в течение на четиресет години. Чували ли сте за преглед на живота. в нейния живот се е появил силен мъж. че Бог ще ви покаже точно толкова от вашето минало. живяли някога на Земята. с който трябва да продължите работата. "Ще опитам. пет шест годишни. Нейният глас звучеше развълнувано: "Имах изумително преживяване! Веднага щом завърших повелите на виолетовия пламък. Но ако вие. Сега ви е нужно да помолите Бога да отвори следващия запис.Вашата душа е готова да се справи с този запис на акаша.

Виолетовият пламък предизвиква усещане на пробив . Други просто чувстват себе си по-щастливи или по-настроени със своето Висше Аз. Но тя закрива не само вашите крака. "Това за мен беше духовен знак. Адриан чул звук. за да 5 . обкръжаващо вашето физическо тяло. Не всеки. както и вашите собствени натрупвания на карма и записите на минали животи. защото носите бремето на травмиращи преживявания. Решението на проблема е виолетовия пламък. видял как виолетова светлина излизала от клавиатурата на компютъра. Бил узнал още повече за виолетовия пламък и го призовава и до сега. Стив видял как огромен стълб виолетова светлина се появила около мен след една от моите лекции. че когато хората контактуват с вашата аура. Тя съдържа вибрации. като оръдие на Божествената любов. Истинската цел на всички чудеса . преобразено във виолетовото "вино" на Свети Дух. както вие видяхте в историята със Синтия. когато той за пръв път призовал виолетовия пламък. че той може да създава позитивни промени на всички нива на вашето същество.Бил е узнал за тази тайна от книгите. Психолозите го наричат подсъзнателно и несъзнавано. подобен на шума от водопад. По-късно. Бил започнал да чете книгата и бил изумен откривайки. Тази негативност е записана в аурата. когато затварят очи и се концентрират върху енергетичния център между веждите. Някои виждат виолетов цвят. използвал силата на Свети Дух. . За сливане с вашето Висше "Аз" могат да са необходими много години или даже животи. вижда светлина или чува необикновени звуци. вие се приближавате към тази цел. Другите хора също имат чувствено потвърждение за присъствието на виолетовия пламък. Той ви помага да бъдете милосърдни и прощаващи. ненавист. вие цял ден можете да прекарате обкръжени от злоба. жизнена сила и кипяща енергия. Иисус. че се намирам на правилен път". който унищожава негативната енергия. Както в случая със Синтия. когато вие призовавате виолетовия пламък. благодарение на Самит Лайтхаузз.на вибрации. изпратена ви от раздразнения шофрьор.от заболяване или авария до характери със здраво вкоренени навици. Колкото повече повели на виолетовия пламък вие четете. Тази негативна енергия се уплътнява и събира около вас. която се явява енергетично поле. Първото чудо. сте способни по-добре да помагате на другите. или в разстройство поради спор с жената. Харди. като две циментови обувки. Как той прави това? С трансмутация на вашата негативна карма. които вие можете да прихванете от обкръжаващите точно така. Но всеки път. толкова повече се освобождавате от ограничаващите обстоятелства. изследвал многообразието на духовните пътища. Виолетовият пламък може да ви даде свободата да се усъвършенствате духовно. "чудесен разтворител". който ви обкръжава от пояса и по-надолу. Признак е на това. възникнал на закуска. Или. какво ще стане с вас. е станало на сватбеното угощение в Кана Галилейска. И тогава вие. че Иисус използвал този аспект на виолетовия пламък на Свети Дух. Водата символизирала човешкото съзнание. Веднага щом започнете да използвате виолетовия пламък за изчистване на своята аура ще откриете. когато някой му дал екземпляр от книгата на Гай Балард "Разбулените тайни". програмист. излизаща от страниците. Тази негативност образува вихър от енергия. те също ще получат изцеление и вдъхновение. или в минали. но тя също така изобразява такива чувства като гняв. ревност или разстройство. публикувани от религиозното движение "АЗ СЪМ". Може да ви дърпа надолу. натрупването на такава негативна енергия може да препятства постигането на успех от вас в този живот.това е да възстанови цялостностността на тялото и да достигнем сливане с Висшето "Аз".спомня си той. който прави повелите на виолетовия пламък. които пречат за взаимното разбиране с другите хора. творейки чудеса. Негативната енергия може да се прояви във всичко . Вие ще видите. където превърнал водата във вино. Аурата изобразява позитивните мисли и чувства. Четенето на повелите на виолетовия пламък от пет до петнадесет минути сутринта или вечерта ще ви помогне да поддържате състоянието на спокойствие през целия ден извън зависимостта на това. Той бил на острова Мауи през 1971 година. че даже вижда виолетовата светлина. което той е извършил. като се наслаждавате в пълна степен на позитивната енергия. вие можете да бъдете нещастен. имащ формата на типмани. излизаща от вашето Божествено Присъствие и да осъзнаете своя най-висок потенциал. Така. получени или в този живот. подписани под псевдонима Годфри Рей Кинг. Аз го наричаам електронен пояс.

въобще не знаели какво е това. тя не желаела някой да се докосва до това. предизвикващо психологически проблеми. "Аз видях виолетов цвят навсякъде около тебе. Тя изключила магнитофона и излязла да разбере какво става.извърши своето чудо. но и състоянието на нейното съзнание през следващия януари. Защо екстрасенсът не прочел аура й? На следващия ден ръководителят на Кетлин й обяснил: "Медиумът казал. ставала все по-зле в сравнение с предишната. Независимо от това. ДУХОВНА ЗАЩИТА С ПОМОЩТА НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Кетлин получила собствен опит при използване на защитната сила на виолетовия пламък. . че всеки човек в къщата и всички стаи изглеждали виолетови. Осемгодишният син Натан се качил на горното стъпало на стълбата на приземния етаж и започнал да я вика. коренящи се в ранното детство и предшестващите въплъщения и оставили такива дълбоки следи в съзнанието. Обаче.попитала тя. която била развличана от медиум. че нейният син.спомня си тя. какво става. че останала без работа и се нуждаела от пари. Тя включила касетата и започнала да чете повелите. На вечеринката екстрасенсът започнал да дава необичайно точни характеристики на гостите. че не иска той да проникне в нейната аура и да чете мислите и чувствата й. "През януари аз искам само тихо да пропълзя под кревата и да не излизам оттам". "Той разговарял с всеки човек поотделно. Преди да отиде на гости Кетлин прочела повелята за защита и визуализирала виолетовия пламък.спомня си Кетлин. правилно нарекъл имената и разпознавал семейните връзки на присъстващите. би трябвало. Тя чела повелите вече в течение на няколко години. И през ум не й минало. когато била поканена на гости в компания. Нейните деца не знаели. изпълващ нейната аура. Решила. Още подрастваща. Но неочаквано жената получила поразително потвърждение за това.1" и с текстовете към него. Сен-Жермен ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА Барбара за първи път започнала да чете повелите на виолетовия пламък. Барбара била щастлива. да е от тези деца. вие сте алхимик и също можете да извършвате чудеса на духовно и физическо изцеление.отговорил синът. която харесала. . "Аз бих могла да изпадна в депресия. Сестрата на Барбара. Виолетовият пламък изцерява разцеплението. че мама чете повелите. в своя кабинет. че му било лесно да чете мислите на другите хора. тъй като й се преплел езикът и не успяла да следва гласа на касетата. Натан казал на нея. че е успяла. По-късно тя го попитала действително ли той видял виолетовия цвят. Техните мисли свободно се 6 . "Да!" . че от тях е трудно да се избавим в течение на ред животи. идвайки до нея. "Наистина ли е така?" . Към март тя намерила работа.те са пурпурни!" Барбара погледнала косите си и както преди видяла себе си като блондинка. Скоро момчето запомнило наизуст някои повели и започнал да ги чете самостоятелно.казвала тя. Когато тя продължила да чете повелите в следващите няколко дни. че те ще помогнат да се излекува от януарските страхове. изглежда. а другите членове на семейството се намирали в приземния етаж. способни да виждат духовния свят и споделила с него тайните на повелите. Виолетовият пламък преобразил не само дома на Барбара. тя изпитвала депресия през месец януари и всяка година. . той направил неопределена забележка и бързо преминал към следващата личност.но виолетовият пламък ми помогна психологически и помогна да се съхрани хармонията в нашия дом". Натан помолил Барбара да ги чете в стаята. Тя решила. мамче" уверило я момчето. когато той се приготвя за сън. Когато вие сте преобразени от действието на виолетовия пламък. стараейки се да се справи с отчаянието. четейки повелите на виолетовия пламък в течение на осемнадесет години я е убедила. Момчето се втренчило към нея: "Мамче! Твоите коси . Ето вече две години тази жена продължава да чете повелите на виолетовия пламък. понякога разказвайки дълги истории за неотдавнашни събития и живота на някой от тях". Била си е вкъщи. . Веднаж през октомври Барбара седяла с касета с повели "Да се спаси света с виолетовия пламък .

В този същия момент неговият приятел Стив отворил уста от изумление. Всеки лъч има особена светлина. В течение на почти седемдесет годинии Сен-Жермен ни е подготвял за встъпването във века на Водолея . Повтаряйки тяхните думи. ДАРЪТ НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК НА СЕН-ЖЕРМЕН Възнесените Владици заедно с ангелите и Архангелите ни учат. Владиците са продиктували също множество повели. той почувствал. сме се обучавали да приемаме послания от тях. вие получавате пряк достъп до защита. Макар Джеф да не могъл да види това. разхвърляни по външния контур. отколкото когато и да било". очакващи своя ред. които ние използваме.люлеели в техните аури. СенЖермен е казал: "Използването на виолетовия поглъщащ пламък е по-ценно за вас и за цялото човечество. свобода и трансмутация. злато и скъпоценни камъни на тази планета". когато се обръщаме към него с молитва. Духовните търсещи също с интерес слушат моите лекции за Ученията на Възнесените Владици и използването на повелите. Призоваването на виолетовия пламък в група умножава силата на повелите и хората казват. Клетките на неговото тяло затреперили в отговор на виолетовия пламък. преминавайки през призма. Той със своето духовно зрение видял. Но не и вашите. той слиза във вид на поток от енергия и разпръсква виолетов пламък във вашите сърца. за да преминат пред мен. то всичко. религията. към тяхната работа и практикува по-нататък използването на толкова чудесен разтворител. управлението. Виолетовият лъч . Когато погледнал вашата аура. на освободителните движения в течение на цяло хилядолетие ни е показал. 7 . които се наричат диктовки. как го заляла вълна от светлина. как стълб от виолетов пламък се спуска отгоре и обкръжава мен и олтарът зад мен. ръководство и благословението на Учителите. ПРАКТИКА НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК В учебните центрове по цял свят хората ежедневно се събират за четене на повелите на виолетовия пламък. който бил вдъхновяваща сила. така и духовната светлина се проявява като седем лъча. което могъл да види. Както слънчевата светлина. че след столетия опазване в тайна на знанията за виолетовия пламък.това е същността на един от седемте лъча.ерата на мира. образованието. Той се е явил на Гай Балард в началото на 1930-те години и му дал първия урок на виолетовия пламък. отколкото всички богатства. когато се намирал приблизително на петнадесет крачки от олтара: "Аз се потопих в поток от виолетов пламък. той е съумял да го почувства. Марк и аз. Той си спомня за своето състояние. Владиците са решили в това критично време да ги предадат на хората за използване. което променило неговия живот. Моето тяло стана по-чисто и живо. който иска да се присъедини. честота и качество на съзнанието на Бога. За Джеф осезаемото присъствие на виолетовия пламък станало спомен. Когато Джеф се присъединил към веригата от хора. всеопрощение. как да освободим себе си и другите. Виолетовият пламък . че усещат по-мощна енергия. Ние двамата. философията.своята радост. Той може да ни въодушеви за новаторство в науката. които аз периодично чета из цялата страна. която усетил. литературата. На една от тези лекции при Джеф е имало преживяване. когато започнах да осъществявам предаването на светлината на Сен-Жермен към присъстващите. свободата и просвещението. Тези Владици се свързват с нас от духовните светове чрез различни Посланици. Сен-Жермен. Той никога по-рано не е чувал моите встъпления и не е бил готов към възприятието на силната енергетика на виолетовия пламък. справедливост. Сен-Жермен ни е съобщил. той ни носи много дарове на духа . за да освободим самите себе си и цялото човечество.това е седмият лъч. такт и способност за съзидание. В тези центрове се радват на всеки. Когато вие го призовавате в името на Бога. Всеки път. Всеки Възнесен Владика ни учи на различни аспекти на Бога. лечителството. била виолетовата светлина". алхимията и други области. носейки качества на милосърдие. Сен-Жермен е известен като Владика на Седмия Лъч. как да се използва виолетовия пламък. ако не ключова фигура. който останал задълго с него. се разлага на седемте цвята на дъгата.

Ето защо. Тогава отиваме в задната стая и виждаме почти свръхестествено: целият магазин е пълен с купувачи". което съдържа паметта за всички наши минали животи. толкова пониска е скоростта на техните вибрации и толкова повече е нашето бреме. Пространството между тези топчета се запълва с леплив катран. Тя твърди. Сен-Жермен ни е дал повелята "АЗ СЪМ виолетовия огън. променяйки скоростта на техните вибрации. че те получават нови сили. в които се помества душата: (1) физическо тяло. Колкото повече от тази субстанция се намира в нашите четири долни тела. че са станали по-щастливи. Както аз го разбирам. "Хората. Владиците използват в качеството на илюстрация към това явление такъв образ: някой взима кофа с разтопен катран и го излива в бъчва. то може да бъде видяно и е осезаемо. явявящо се нашия съзнателен ум.това е движение на нещо назад и напред (тоест скоростта на някаква промяна на знака) или колебание. "Случва се нещо с трансцендентна природа. По-нататък ние виждаме. вибрацията на духовен план също е скорост на обръщане на електроните около ядрата на атомите. Всеки от нас има четири тела. но изглежда. . .казва Керъл. основан на неотдавнашни постижения във физиката и медицината. който изгаря. че без тези определения е невъзможно да минем. вашето подсъзнание и памет. тъй като.". която идва от нашето Божествено Присъствие и в края на краищата можем да заболеем. .разказва Керъл. (3) ментално тяло. а останалата част на тази баскетболна топка представлява празно пространство. В ядрото са концентрирани 99. че когато нашите физически и духовни тела се замърсяват с негативна енергия и карма. Те и членовете на тяхното семейство постоянно четат виолетовите повели и казват. катрана или даже цимента. когато ние повтаряме думите на повелите? Аз мога да ви представя два аспекта на това явление . пълна с кристални топчета. (4) етерно тяло или тяло на паметта. изпълнен с енергията на виолетовия пламък. Владиците споделиха с нас. Виолетовият пламък работи в тези четири долни тела. Но какво става в действителност. когато се използва виолетовия пламък. че това им помага да привличат купувачи. "Понякога никой не влиза при нас. които изглеждат дотолкова загрижени. той прониква във всяка клетка и атом на вашето тяло. за да можем да го видим със своите очи.Хората минават. Всички забелязват духовните и физически промени. където се въртят електроните. както ми е било показан от Възнесените Владици и научен аспект. Какво прави виолетовия пламък. и ние изпитваме същите чувства. се усмихват неизвестно на какво. това понижава скоростта на вибрации на електроните в нашите четири долни тела. те чувстват. ние умираме. във вашият ум и емоции. АЗ СЪМ чистотата. когато призоваваме виолетовия пламък. саждите. теглото на които е съвсем малко. от гледна точка на духовността. което вмества нашите емоции. Всички ние знаем. Изглежда.духовен. то и тогава неговото ядро би било твърде малко. която Бог желае!" Когато вие повтаряте тази и други повели на виолетовия пламък. 8 . Двете обяснения включват понятието вибрации. напускайки магазина. даже просто влизайки в магазина. че не ни виждат. стичащ се надолу и скоро цялото съдържание на бъчвата става монолит. На клетъчно и молекулярно нива това вещество се проявява подобно на прахта. Във физиката вибрациите .КАК РАБОТИ ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Бен и Керъл имат магазин в оживен търговски център. В цялото това празно пространство между ядрото и границата на атома може да се намира бъркотията и негативната енергия. (2) тяло на желанието или астрално тяло. че като че ли нищо не може да ги накара да се усмихнат. Даже ако атомът е с размер на баскетболна топка. когато прониква във вашите атоми? Владиците дават следното обяснение. че след четенето на виолетовите повели забелязва промени в атмосферата.9 процента от масата на атома. Аз съм уверена. че вътре в атомите има големи празни пространства. че в крайна сметка науката ще открие какво протича. Поради това ние започваме повече да резонираме с негативното и по-малко с чистата космическа енергия.

става отрицателен полюс. И изведнаж. В научната фантастика има притеглящи и транспортни лъчи ("Звездно пътешествие"). че енергетичните лъчи и силовите полета могат да бъдат използвани за въздействие върху материята и нейните промени. бидейки материя. той преминава през замърсените пространства между електроните и ядрата. то постепенно ще станем като нея. Те буквално изчезват от сърцето и ума. които се въртят по орбити около ядрото. когато духовната енергия тече свободно по нашите тела. Ангелите на виолетовия пламък също се събират тук. Това включва всичко . Обичащата мръсотията страна привлича мръсотията подобно на това. тя се изхвърля от виолетовия пламък и се отстранява. както магнитът притегля кламери за хартия. Ние знаем. Тези колебания отстраняват плътностите. Но в противоположност на сапуна виолетовият пламък не просто обкръжава и отделя боклука. Той работи поради това. става положителен полюс. той го трансформира в чиста енергия на светлина. Архангел Задкиил ФИЗИЧЕСКО ИЗЦЕЛЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Днес е станала привична мисълта. явявайки се Дух. лъчи от криогенна енергия. започва да се формира около вас. о чудо! Могъщата сила на седмия лъч. Виолетовия пламък трансмутира всяка негативност. за които се полагат само обикновени медицински грижи. буквално като гигантски електрод на космическа енергия. в по-високо духовно състояние. Ако ние резонираме с тази негативност. и страната. която утежнява атома се отделя. Когато ние призоваваме виолетовия пламък. той създава полярност между ядрата на атома и бяло-огнената сърцевина на пламъка. Взаимодействието между ядрото на атома и светлината във виолетовия пламък предизвиква колебания. но днес ние можем да правим с енергията това. Ето вие седите. която се притегля към водата. заздравяват по-бързо. Когато тази уплътнена субстанция. ако не предприемем нещо. по такъв начин повишават нашите вибрации и ни придвижват напред.Ако вие сте изучавали акупунктура и йога то знаете. да се готви храна с помощта на микровълни или да се получат снимки на костите с помощта на рентгеновите лъчи. Когато тази дъга се запали във вашето същество. вредна за нашата незащитена кожа.от зърната на ненавист към себе си до физически вируси. може да бъде изпоплзвана в лечителството. Обичащата страна вода се прилепва към водата. обкръжени от различен род негативни мисли в своята аура и решавате да призовете виолетовия пламък. Когато кармичната субстанция се уплътнява. бялоогнената сърцевина на виолетовия пламък. Лечението с ултравиолетова светлина се 9 . Раните. В този процес негативната енергия се трансмутира в позитивна и се възстановява до нейната природна чистота. Протягайки длани към вас. което в еднаква степен е изглеждало невъзможно на мнозинството хора в миналото столетие: например. Това може да изглежда измислено и невъзможно. която се намира във вашето духовно или физическо същество. които се облъчват с нея. отколкото тези. която се притегля към мръсотията. че всяка от неговите молекули има две страни . застанали между електроните. че честотите на енергията на електромагнитния диапазон имат практическо приложение. да се предават звуци по въздуха посредством радиовълни. Освободените от този боклук електрони започват да се движат по-свободно. Ултравиолетовата светлина. изнасяйки заедно с нея мръсотията. превръщащи хората в лед ("Батман"). че оптималното здраве идва тогава. за да променим себе си. Когато виолетовият пламък започне да работи. това е подобно на втвърдяването на артериите на нашите духовни тела. Сапунът отделя нечистотиите от вашите дрехи с помощта на положителните и отрицателни заряди на атомите. ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК ДЕЙСТВА КАТО МОЩЕН ОЧИСТИТЕЛ Виолетовият пламък отчасти прилича на сапун. Ядрото. те насочват чрез вашите четири долни тела и вашата аура дъга от виолетов лъч. струва си да се поднесе към кутията с нея. тя изпарява негативните обстоятелства.страната. Той изгонва тези частици от плътната субстанция на вашите тела и ги унищожава.

ПОМОЩ ЗА САМОИЗЦЕЛЕНИЕТО НА НАШИТЕ ТЕЛА Ние няма да се удивим. стигнали до извода. или когато започне да формира нова кост в мястото на счупване. Ултравиолетовата светлина се използва също за дезинфекция на въздуха в болниците. Казано накратко. Тя съблюдавала своята диета и в течение на известно време ежедневно четяла повелите на виолетовия пламък. специалистка по молекулярна биология. Оттогава Грейс повече нямала пристъпи на астма. 10 . даващо възможност на клетките "да се договарят" помежду си. . Отстранявайки затвърдилия се боклук от емоции и други субстанции. Докторите наричат това спонтанна ремисия. как всички емоционални възли се разтварят и изчезват. възможно е. Но се удивяваме. че такива изцеления имат място. докато тя не определила от какво е нещастна и не разрешила този проблем. свободно вдъхващ диханието на живота". че вече не съм го ползвала цели два дена". Някои лекари. изследвали подобни случаи. .да разговарят с организма като цяло". че това става тогава.и всичко това без проблеми. тоест възстановява се така наричаната връзка между разума и тялото. изчезне от нашето тяло по неясна причина. например. благодарение на които ние започваме да усещаме емоциите. известен под името прурит. когато нещо. Тогава Грейс се обиждала на него и жалела себе си. Когато вълните преминават през повърхността на ледената кора. че е дошло време да поръчам инхалатор. ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК . Как виолетовия пламък прави това? Той е способен да ни помогне да достигнем до такова вибрационно състояние.по-рано аз бях много чувствителна към домашния прах. Тя убива болестотворните бактерии. което тя изпитвала при вида на своя бивш приятел. Всяка нощ нейното дишане ставало затруднено и тя била длъжна да прибягва до инхалатора. че нейната астма. Едва тогава и осъзнах. цветния прашец и химикалите. "Освен това. Тя си спомня: "Два дни по-късно ми се стори. Помнете за това. Именно систематичното използване на виолетовия пламък прокарало пътеката към нейното чудесно изцеление. съзнанието дават на тялото указание да излекува себе си. Когато енергията на микровълновия диапазон преминава през храната. Подобрение в здравето на Грейс не настъпило. Виждайки връзката между своите негативни емоции и физическото състояние. намиращи се във въздуха. Какво е това "разум"? Кендас Пърт. при което клетките могат да използват своята естествена способност за възстановяване. изучаваща процесите. да е свързана с чувството на негодуване. виолетовия пламък също предизвиква промени. което заставя храната да се нагрява. Сега аз ям каквото искам. когато разумът. когато тялото е способно да постигне състояние. това предизвиква набръчкване. той позволява на нашите тела да възстановят техния природен механизъм на изцеление. за да се възпрепятства разпространението на туберкулозата и други опасни заболявания. Веднъж Грейс осъзнала. Те предположили. когато четете следната история. Физическият ефект бил потресаващ. който задържал нейното оздравяване. аз отново съм нормален човек. Действието на виолетовия пламък не може да бъде измерено със средствата на науката. Грейс страдала от астма в течение на тридесет години. смея се с глас и отивам на разходки . а във външната работа . надявайки се да му угоди. а понякога да приема за облекчение на дишането и по-силни медицински средства. при което нашето тяло само може да излекува себе си. даже когато тя престъпвала себе си. Но неговата работа може да се сравни с електромагнитна енергия с различна честота. Прониквайки в нашите тела. Тя визуализирала себе си изхвърляща своето недоволство и жалостта към себе си в гигатска клада на виолетовия пламък и почувствала. жената започнала да чете виолетовите повели по деветдесет минути на ден и помолила за прошка за пропадането на такова голямо количество енергия в тези нямащи успех отношения. нарича разума "някакъв вид оживяваща енергия в информационното пространство на мозъка и тялото.казва тя. Той я игнорирал. рак.препоръчва при силен обрив на кожата. но чувствала: нещо пречи на нейното изцеление. когато нашето тяло започне да образува нова кожа. тя ускорява движението на електроните в нея. за да излекува порязаното.

поради това струните ни изглеждат частици. то ние с лекота можем да разберем. възможно е. то. В миналия век (б. Подобно на това. че ако спонтанното оздравяване може да стане при един човек. че ние се явяваме производна на вибриращите струни. След това се изяснило. ФИЗИКАТА НА ВИСШИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЛИВА СВЕТЛИНА ВЪРХУ ЧУДОТО НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Мнозинството учени засега не е готово да приеме идеята за енергетичните вибрации. но от друга.Пърт предполага. а не само над шията. което ни изглежда частици. как виолетовият пламък може да ни изцели. съществуващи в няколко измерения. отколкото протона. всъщност не са нищо друго. Тя смята емоциите като връзка между разума и тялото. защото останалата част на струната. те съвсем не се явяват различни видове материя. Но учените открили поне още шестдесет субатомни частици такива като неутрино. Ако можем да разберем. По-нататък изследователите се научили да отделят протоните и неутроните в ядрото на атома и е била освободена атомната енергия. както струните на музикалните инструменти могат да вибрират на различни честоти. И ако се потвърди предположението за това. а съвкупност от вибрациите на струните. става дума за 19-ти век) учените са предполагали. че атомите съдържат електрони. как да повлияем на този "разум".струните. Учените са доказали.толкова много. променяйки нашите вибрации. След него други изследователи твърдят: ние можем да видим само частица. че виолетовият пламък възстановява природното съвпадане на честотите между Висшето Аз и физическото тяло. активирайки този процес" . Учените търсят начини за проверка на теорията на суперструните.п. бозони и кварки . че понякога ги наричат зоопаркът с частиците. Задачата се състои в това. от една страна. Тази теория. Обяснение за изцелението. че имунната система притежава собствен разум. която. дава отговор на много въпроси. че са открили най-малката частица на материята се появява още по-малка. твърди: това. усуквайки се. подобно на изцелението на Грейс. и тялото. различна от честотата на вибрациите на разума и поради това се оказва неспособен да поддържа връзката с Висшето Аз. изглеждащи ни твърди. И всеки път. Ако теорията на суперструните е вярна. теорията на суперструните дава изящен начин за обяснение на съществуването на толкова много видове субатомни частици. може просто да се състои в това. дипломант на Харвард. че разумът се намира и в мозъка. лептони. Много съвременни физици са посветили своя живот на разкриването на истинската природа на материята и енергията. съответни на определени ноти и техните обертонове. Ако това действително е така. изучаващ връзката между разума и тялото твърди. толкова са малки. Всяка струна е 100 милиарда. то може да стане при всеки. умножени по милиард пъти по-малка. въртящи се около ядрото. когато тялото вибрира с честота. По мнението на физика Мичио Каку. създавана от вибриращата струна". то ще съумеем да активираме природния механизъм на излекуване на нашето тяло. Предполагам. когато повишават своите вибрации. развиваща се от края на шестдесетте години. така и суперструните могат да вибрират на различни честоти. способни да променят състоянието на нашето здраве.казва той. при което всяка честота съответства на определен тип субатомни частици. в действителност може да представлява само по себе си различни вибрации на струните . предизвиква много въпроси. докато в същото време при другите се предава. съгласно която нашите физически тела. "Всички схеми и механизми са по местата си". отива в пространството на висшите измерения. а "не са друго освен хармония. да се намери и обърне нужната ръчка. то това е възможно да обясни защо хората получават такива удивителни резултати. Но неотдавна възникна научната теория за суперструните. 11 . когато те мислят. Доктор Ендрю Вейл. създавайки звуци. По такъв начин. ние никога да не намерим наймалката частица. че заболяване възниква в този случай. Те не знаят защо имунната система на едни хора избира борбата с болестта. а не цялата струна. които не можем да видим даже под микроскоп. че атомите са наймалките частици. използвайки виолетовия пламък.

Индуистките и будистките монаси повтаряли мантрите за изцеляване на абсолютно всичко на света . когато се приемала диктовка . Дарил бил привлечен от източните духовни учения и учители. че иска повече да общува с хора. благодарение на тези научни обяснения да сте получили начална представа за това как работи виолетовия пламък. Те също са използвали мантри за оздравяване на ума и тялото.казал той. В подрастваща възраст той принадлежал към християните фундаменталисти. но не искал да чете виолетовите повели. които не нарушават научните му възгледи. къде сте били. че отхвърлял не учението на Иисус.спомня си той. Но и докато това стане ние можем да експериментираме с виолетовия пламък. Той започнал да работи в селскостопанския отдел на колежа като асистент-изследовател и да води живот. След няколко години открил за себе си Ученията на Възнесените Владици и виолетовия пламък. като с вид мощна духовна енергия. След това този младеж дошъл. Марта се е занимавала с източна медитация и мантри в течение на двадесет и три години. когато сте започвали. какво е това действителна духовна и физическа цялостност. съставляващи нашите четири долни тела и ще се научат да измерват количеството енергия. И ако още не сте приели решение да го изпитате. станал в по-малка степен материалист и в по-голяма . по който съм вървял. не следващи християнските заповеди.послание на египетския Учител Серапис Бей. или бих заболял от СПИН. "Поглеждайки шест месеца назад сам се поразявам. Тя повтаряла мантрата "Хинду Гаятри" . усещал по-голямо привличане към труда. мирогледа на които лежал извън рамките на Западните традиции. Той също преразгледал своите цели. а тясната интерпретация на християнството от фундаменталистите. Дарил бил заинтригуван. Серапис призовал присъстващите да експериментират с виолетовия пламък в течение на шест месеца. . Дерил се отказал от религията. СКЕПТИК ЕКСПЕРИМЕНТИРА С ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Когато науката и религията влезли в конфликт. Сега разбирам. започнал по-творчески да подхожда към работата и въобще почувствал. така и източните мантри казват. . отказвайки се от религията.около шест хиляди пъти на ден. Той посетил лекция за Учението на Възнесените Владици. запълнен с безцелно прекарване на времето си.духовен човек.Някога учените ще съумеят да измерят натрупването на най-фините енергии. поради това започнал ежедневно по петнадесет минути да чете повелите на виолетовия пламък. Тя позволява да се възстанови хармонията и равновесието и ние можем отново да открием. прочетете следната история. че повтарянето на свещени думи и молитви ще ги приближи към съюз с Бога. от старта ще ви отделят много мили". но скоро напуснал и почувствал. Хората. или нещо подобно. колко съм се променил. че неговия живот се напълнил с нова радост и осмисленост. че повелите действат по-бързо и техният ефект е по-осезаем.един от найсвещените стихове на "Риг-Веда" . Това му помогнало да се върне към духовността и да получи жизнените стимули. "Това беше твърде тясно разбиране на живота". Така че аз чувствам. че виолетовия пламък определено обърнал живота ми във вярната посока. Обаче. Той осъзнал. Дарил възобновил заниманията си по аспирантура и отново по достойнство оценил християнството. когато повтаряме думите на повелите на виолетовия пламък. Разлика между повелите и източните мантри В продължение на хилядолетия мистиците вярвали. Надявам се. но не могъл да приведе църковното учение за мирозданието в съответствие с това. то бих станал алкохолик.от депресии до трески. че ако продължавам да следвам този път. която слиза. Дерил започнал цинично да съди за живота и се грижи само за ежедневието. Няколко години назад тя 12 . . Скоро станали забележими промени. се осъждат да отидат в ада. че хората.казва той. Той също не могъл да приеме това. които практикували както повелите. След завършване на колеж младежът постъпил като аспирант. което знаел за еволюцията. Той престанал да пие. "След шест месеца вие няма да помните.

В този момент Марико загубила равновесие и започнала да пада право върху краката. с помощта на повелите може да се постигне повече.това са различни неща". закачайки дъската за обяви в класната стая. и затова постъпила в колеж. а нейните родители били японци. за да запази сърцето и паднала на гръб. че Бог и будисткото божество на милосърдието Кенън или Гуан Ин. американските японци. обаче болката била вече не толкова мъчителна. Но тя вярва. обаче нейната майка я учила да се отнася с уважение и към християнството. В същото време. Бог може да работи през вас" казва тя. Тя смята. Марико продължила да чете 13 .казва тя. независимо от това. но сега повече време посвещава на повелите.започнала да използва повелите на виолетовия пламък и сега повтаря "АЗ СЪМ виолетовия пламък. настоявала да се върне на работа защото не искала да пропусне първата седмица на училищните занимания. Духовното търсене я довело до Самит Лайтхаус. Пеенето на мантрите способства за развитието на чувството на преданост. стоейки на стол. че това било бягство от действителността. "Аз знаех. че е необходимо и едното. когато премествала тежка маса. надявайки се да срещне духовен учител. но той се подхлъзнал от ръцете й и паднал с краката нагоре. След като Япония бомбардирала Пърл Харбър през декември 1941 година. че за мен е необходимо да играя по-активна роля в промяната на самата себе си и обкръжаващия свят" . девойката се заела с обучението на други затворени на класически японски танц. Завъртяла се. Тя продържила тази работа десет години. че стоящата зад това карма. били преместени в лагер за интернирани. "Песнопенията и четенето на повелите . докато Марико работила в училище. съдбата й изпратила ново изпитание. жената решила. вече слизайки от стола се канела да го спусне надолу. поставен на масата и. . Годината преминала успешно. Получавайки степен бакалавър и диплом на учител. живеещи на западния бряг. тъй като се уморила от стресовете. гордост. След войната тя успешно се занимавала с бизнес. Родила се в Америка. Маргарет узнала за повелите и започнала да ги чете. Тя силно си ударила гърба. което реално работи" . "Когато четете повелите.казва Марта. тя започнала да преподава в средно училище. Тя започнала еженевно да чете повелите на виолетовия пламък.казва тя. такива. когато тя била още дете. на пода. но скоро ситуацията се повторила. получавани в работата и в личния живот. но тя не разбирала неговите причини. колкото може. Изпитвайки много силна болка тя. която Бог желае!" толкова пъти на ден. особено в главната цел на мистиците . Вместо да се поддаде на тъга. "Четенето на повелите . Повелите помагат да отстранят препятствията по духовния път. са й помогнали да се задържи в училището през тези първи няколко седмици. изучавайки как да насочва енергията на своите повели за изцеляване на хората. каква е поставената задача. Училището получило категорията Школа за висше майсторство с указ на президента на САЩ. КАК СЕН-ЖЕРМЕН И ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК ИЗЛЕКУВАЛИ ХРОНИЧНА БОЛКА В ГЪРБА Съдбата започнала да изпитва Марико в началото на втората световна война. където водила занимания с надарени ученици от по-малките класове. егоизъм и недостиг на чувство за собствено достойнство. Но удареният гръб продължил да безпокои Марико от време на време и тя знаела. Тя се обърнала неловко. но чувствала. и другото. Тя вярва. че извън зависимостта от това. останала неизживяна. Марико и нейното семейство живели в един от тези лагери три и половина години. Маргарет напуснала мястото на декан в колеж. Напускайки манастира. Марико предполагала. като страх. че такъв човек може да намери в учебно заведение. както преди.постигане на съюз с Бога.това е именно нещото. също както и на планетата Земя. че нещо не й достига и започнала да търси. Този случай й се сторил като връщане на сурова карма. който изгаря! АЗ СЪМ чистотата. Марико била възпитана в будизъм. Макар да чувствала лечителното въздействие от монотонния живот в песнопенията и медитациите. за да отиде в дзен-будистки манастир. Жената направила това.

елемента Земя . или преди сън. надежда и новости в живота. което не било по нейните сили. Най-доброто е да се четат повелите в място. обръщайки се към Възнесените Владици. се наричат саламандри. докато всички "разкъсвания" на гърба не били изцяло закърпени и не настъпило изцелението. лекота. по всяко време . На своя олтар вие можете да поставите свещи. Започвайки използването на виолетовия пламък. Наистина. безпорядък и запарен въздух препятстват потока от духовна енергия. освобождавайки. прах. движещи се бавно пред очи ми (макар да ми се струва.във вашия автомобил. Те са 14 .. че ангелите на виолетовия пламък заедно с Гуан Ин и Майка Мария й помагат. Преди да започнете да четете повелите. ако отделите поне петнадесет минути на ден. трансмутирайки. прочетете молитва или направете призив. Но най-голяма полза от виолетовия пламък ще получите. Вие можете да се занимавате с повелите на виолетовия пламък на всяко място. Елементалите са природни духове на огъня. поглъща.. проветрена стая.елфи. "Аз имах възможност да почувствам. когато се чувствате напрегнат. че се излекувала по чудесен начин. въздуха. Елементалите представляващи елемента Огън. Аз не чувствах болка. както се поставят кръпки. буквално слънцето на вашето собствено същество разсейва облаците на депресиите. изчиства записите на минала карма (като по този начин уравновесява вашите дългове пред живота). изпълнявайки работата у дома. ударения ми гръб.повелите с цел трансмутация на кармата и чувствала. Тя осъзнала. да растат духовно. Започнете своята работа с виолетовия пламък с молитва. Възнесени Владици и ваши близки. докато течеше този удивителен процес. Минали са вече две години от времето на изцелението и тя вярва.гноми. чиста. че наполовина бях заспала). Скоро след това Марико прослушала диктовката на Сен-Жермен и усетила.казва тя. Марико можела да спи здрав сън без болка. може да предизвика промяна на ситуацията. Постепенно пред нея се открила истинската причина за нейната болка. на които лежи отговорността да се грижат за нашата планета. че нейният проблем се разрешил благополучно благодарение на Сен-Жермен и виолетовия пламък. елемента Вода . като църква или добре осветена. водата и земята. Виолетовият пламък прощава. цветя. 2. така и от този". а след това по хоризонтали. изпитах небесно блаженство!" Преживявайки този опит. имащ отношение към. елемента Въздух . Слабо осветление. че носила на плещите си бремето на други хора. предназначено за духовна работа. "Веднаж ми бе показано. Отначало по вертикали. вие изпитвате чувство на радост. това да е дошло както от няколко предишни живота. много бавно протичал процесът на излекуване. Ежедневно отделяйте време за четене на повелите на виолетовия пламък. такова.нещо от рода на диапозитиви. изравнява потока на енергия между вашите и другите жизнепотоци и буквално ви тласка в обятията на Живия Бог. изображения на светци. подобно на това. .. които представяха цялостната картина на моя кармичен дълг.ундини. за да може без прекъсване да прочетете повелите. . Възможно е. ангели и елементали с молба да дойдат и да ви помогнат. И действително. как ангелите на Сен-Жермен кърпят и възстановяват моя гръб. с това тя им пречила да развиват способностите си сами да решават своите проблеми и следователно. простото повторение на мантрите на виолетовия пламък по всяко време.. Освен това. уморен или раздразнен. Ел Мория ДЕВЕТ СТЪПКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК В ПРАКТИКАТА НА ВАШИЯ ЖИВОТ 1. кристали.

Великата сила се състои в четенето на повелите в бавно темпо. ако преди това не сте направили призив за защита. помагай!" И така. Помните ли Барбара? Тя започнала да чете повелите на виолетовия пламък и скоро нейния син видял. АЗ СЪМ в мен и моят собствен възлюбен Свети Аз на Христа аз призовавам възлюбения Сен-Жермен и ангелите на седмия лъч. помагайки ни да изчистим както нашата аура.чух" и много скоро се чува "чух-а-чух-а".. как го повтаряте.. повелята на Архангел Михаил и др.Възнесените Учители и ангели . Когато вие четете повелите за първи път. като към магнит. мракът се привлича от нея.. толкова по-голяма работа се извършва. че Архангел Михаил дванадесет пъти е спасявал живота ми и.Архангел Михаил въплътява качеството вяра. Вложете във всяка дума гореща любов към Бога. Един от най-добрите начини да направите това е да призовете стълб светлина и защитата на Архангел Михаил.това е нашето Висше Аз и вътрешен учител. след това увеличете скоростта на четенето според това. АЗ СЪМ Присъствието . например. Марк Профет обикновено е сравнявал това ускорение с влак.. те мигновено ще се окажат редом до вас (виж по нататък в текста повелите "Стълб от светлина". което вие можете да използвате и разширите: В името на възлюбеното могъщо победоносно Присъствие на Бога.. съвършенно Присъствие на Бога в нас. че когато вие излъчвате голяма светлина. че видял облак от тъма. хиляди пъти.за помощ и водачество.. По-долу се дава въведение. а след това "чух-чух-чух-чух!" Колкото по-бързо той върви. Архангелът на първия лъч . Аз зная. 5. възможно е.). "Архангел Михаил.това е неизменно. когато не съм подозирала за това. Аз ви моля. 3. които се намират в нужда. Поради това на вас ви е нужно да заобиколите вашата аура с бяло-синия цвят за защита. В нея ние с любов молим съществата на виолетовия пламък .. Вашата молитва към Архангел Михаил може да бъде така проста.. опитващ се да проникне у дома. която практикувала повелите в течение на редица години и узнала важен урок: никога не призовавайте виолетовия пламък. Тя ги чела съвсем неотдавна. визуализирайте ослепителна бяла светлина. Барбара позвънила на своята сестра. така и цялата планета с виолетовия пламък.. 4. Аз ви моля. Въведението към повелята е подобна на покана.. като. Правете повелята за стълба всяка сутрин и повтаряйте според необходимостта в течение на целия ден.. когато призовавате Архангел Михаил и неговите легиони ангели.безкрайно щастливи. Но има и друга сила. че. Четейки. усетете желание да ги повтаряте бавно и съсредоточено.. Аз ви благодаря и приемам това изпълнение сега в пълна сила съгласно Волята на Бога. когато синът й казал. съвършенство и воля на Бога. АЗ СЪМ в мен и моят собствен възлюбен Свят Аз на Христа." и по-нататък изброяваме нашите любими Владици и светци. Отначало четете повелите бавно. Владиците учат. която идва според това. как вие постепенно повишавате скоростта на четене на повелята. Святото Аз на Христа . образуващ около вас непроницаема стена. моят призив да бъде преумножен и използван за оказване на помощ на всички души на планетата. който се отправя на път "чух. че всичко в дома станало виолетово. Така че правете повелите с радост и удоволствие и знайте. защита. 15 . който дава посвещение на нашата душа и ръководи нейния път към единение с Бога. Започнете четенето на повелите на виолетовия пламък с въведение.Присъствието на Бога над вас. излизаща от вашето АЗ СЪМ Присъствие .. помагай. Обикновено започваме да четем нашите повели с думите "В името на могъщото победоносно Присъствие на Бога. Нашата връзка с тях се осъществява през АЗ СЪМ Присъствието и святото Аз на Христа. помагай. Преди използване на виолетовия пламък направете призив за защита.

Четейки повелите на виолетовия пламък. за да помогнете на своята духовна работа. можете да затворите очи и да изпробвате да изпълните следните визуализации. вие можете да визуализирате себе си обкръжен със стълб виолетов пламък с приблизително шест фута в диаметър и около девет фута висок (съответно сто и осемдесет и двеста и седемдесет сантиметра). След това си представете виолетови сфери с по-малки размери. когато си спомняте за нея. изхвърляни от вашия електронен пояс и с трясък изгарящи в пламъка. че със своите действия тези сфери от виолетов пламък отстраняват цялата тъмнина. Но затваряйки очи и концентрирайки се върху енергетичния център между веждите. Вие можете да се обърнете с особена молба за трансмутация на каквито и да е ментални. че тя се върти все по-бързо и по-бързо.от тъмно индиго и блестящо аметистово до виолетово-розово. Най-доброто време за повелите . Когато увеличите скоростта на четенето си представете. развили своето духовно виждане. Пламъкът се вдига и пулсира около вас с различни оттенъци на пурпурно. вие ще откриете.това е ранното утро. как виолетовия пламък оживява. Поддържайте своята молба с периодична визуализация на тези сфери. Наблюдавайте. която защитава и запечатва виолетовия пламък. Веднаж. когато научите наизуст няколко повели на виолетовия пламък. то денят ще премине по-гладко. Вие можете да видите. Повишаването на скоростта не трябва да бъде изкуствено. Използвайте визуализация. Представете си. като че ли гледате филм. които ние тиражираме. вие усилвате този образ.Според това. че сферата започва да се върти. как се увеличава скоростта на четене на повелите. Те падат. обкръжаващи всеки орган на вашето тяло. Мнозинството хора не виждат виолетовия пламък в действие със своето физическо зрение. На хората. Използвайте виолетовия пламък ежедневно. емоционални или физически проблеми. 7. 6. Светото Аз на Христа и ангелите на виолетовия пламък да съхранят тези сфери от виолетов пламък около вас през целия ден. Тази визуализация увеличава виолетовия пламък и повишава честотата на вибрациите на вашите клетки. как този пламък изгаря космическия боклук. вие понякога можете да "видите" работата на виолетовия пламък със своето вътрешно зрение. въобразете си. Вие ще откриете. розово и виолетово. която може да бъде причина за заболяване и. повелята почти сама ускорява себе си. Представете си. Ако вие прослушате коя да е от аудио-касетите "Спаси света с виолетовия пламък". Практикувайте тази визуализация и обърнете внимание как тя влияе на вашето самочувствие. Тя трябва да нараства естествено за вас. то запознайте се с правилния метод за повишаване скоростта на четене на повелите. След това си представете. Понякога на виждането помага. като въртележка в луна-парк. Пазете в паметта тази визуализация. ако си представите този боклук като изрезки от дърва или късчета катраненообразни вещества. Всеки път. Помолете вашето АЗ СЪМ Присъствие. Вие можете да поработите над въпросите за взаимоотношения със своите приятели и близки. подскачат и след това изчезват в облаци бял дих. че ако вашата първа работа сутринта стане четенето на повелите. Около този стълб на виолетовия пламък вие можете да видите поток от светлина . мигновено я поглъща. Той може да се повдига от вашите крака нагоре към главата. с които сте се сблъскали в своя живот. че около вас се образува голяма сфера от виолетов пламък. виолетовият пламък прилича на огън с широк диапазон от цветове . как виолетовия пламък чисти вашите органи.още поголям стълб от бяла светлина. атоми и електрони. Визуализации: Призовавайки виолетовия пламък. когато четете повелите и в течение на деня. че те още повече повишават вашата вибрация. Изцеление на въртящите се сфери от виолетов пламък Тази визуализация ще ви помогне да излекувате вашите четири плътни тела. 16 .

Но вие също ще почувствате освобождение. И щом се освободите от тези записи. свързани с миналото. за да приключите със записите от минали животи. защото вашата душа моли за разрешаване на тези проблеми. вашето Висше Аз може да ви открие следващ минал живот. Бъдете благодарни. продължавайте да вървите. както това е направила Синтия. докато не изчезне образа. преподнесен на нас от Сен-Жермен. Този пламък е наистина голям дар. които вие трансмутирате. Простете на себе си и вървете нататък. такова комбинирано въздействие може да отнеме причината. запис и памет" на кармата. за да трансмутирате кармичните задръствания. че сте тук и имате възможност да изтриете тези записи с помощта на виолетовия пламък. Когато вие насочвате повелите на виолетовия пламък и служите на този. Психотерапията ни дава ключове към разбирането на самите себе си и за умението да се прави в живота колкото е възможно по-правилен избор. Всеки път. когато използвате виолетовия пламък. Когато постъпвате по такъв начин. Или при вас просто може да възникне впечатление. Започвайки пътя. за да освободите пространство за позитивните. Когато тези спомени дойдат при вас. На вас ви е необходимо да изтриете негативните записи и спомени. която съдържа всичките енергии. че вие сте живяли в определено време или място. вие трасмутирате записите на своята минала карма. Първото . Вие можете постепенно да постигнете разрешение на проблемите с който и да било човек. използвайки виолетовия пламък. над който е необходимо да работите и следващ. привързваща ви към този. Вместо това фокусирайте своето внимание върху светлината на своето сърце. иначе нямаше да се окажем тук днес. Ето два елемента. Използвайте виолетовия пламък. причиняващи ви болка. не се опитвайте да ги потиснете. защото сте видели негативните записи на миналото и сте решили да ги направите позитивни в този живот. който знаете. занимавайки се с кармичните записи на миналото. кармата (положителна или отрицателна) от тези животи излиза на повърхността. Когато вие призовавате виолетовия пламък. във вашето съзнание могат да възникнат картини от минали животи. Вие можете да видите себе си в отдавна минали векове. Пътешествието дълго хиляда мили започва с една крачка. Когато вие ги осъзнаете. Негативната карма е подобна на кутията на Пандора. а яркото бяло слънце да го замени пред взора на вашия разум.8. изтриваща от дъската. трансмутирайки с виолетовия пламък записите на минал живот. вие ще можете да разчистите пътя на вашата душа за получаване на нови възможности. когато балансирате кармата от определен живот. да посветите своето време на служенето на живота и ежедневно да правите призиви към ангелите на виолетовия пламък. следствие. следствието. ще откриете. Не следва да се отнасяте лекомислено към тях. вие освобождавате своята душа за нейния преход на по-високи нива на съществуване. и следващ. Записите на миналите животи са подобни на файл в компютъра. Отваряйки я. че към вас идват спомени от предишни животи. Ако тези записи са болезнени . След това позволете спомена да си отиде. може да се наложи шест месеца целеустремено да четете повелите на виолетовия пламък. записа и паметта за тези във висша степен неприятни произшествия. Вие можете да ускорите развитието на своята душа в този живот и по този начин да съкратите своя път към съединение с Бога. Второто .вие можете да почувствате тъга и съжаление. За да се балансира кармата на само един минал живот. Представяйте си този спомен като пронизан с виолетов пламък дотогава. И постепенно вие ще започнете да осъзнавате. Аз наричам това "причина. която аз препоръчах на Синтия (виж глава «Виолетовия пламък изцелява раните от минали животи»). че взимате в свои ръце управлението на съдбата на душата. Всеки път.това са емоционалните и душевни спомени. . След като известно време призовавате виолетовия пламък.това е кармичната енергия. защото знаете. 17 . който е нанесъл вреда на вас. Важно е да не почувствате себе си натоварен с негативните записи на миналите животи.а те обикновено такива се и явяват. вие получавате ново чувство за освобождаване на вашата душа. вплетени във вашите негативни мисли или чувства. на когото сте нанесли вреда или този. че четейки повелите на виолетовия пламък. е необходимо да запретнете ръкави. Всички ние в миналото сме правили грешки. на когото сте нанесли вреда. Възможно е на вас да ви се прииска да използвате визуализацията на гъбата.

Едва ли това може да се нарече победа на Севера. които взели участие в него . който обикалял в локвите около близките на мен тела. че. могат да дойдат и се напият. С най-голяма нежност те го вдигнали на ръце и. Паула и членовете на нейното семейство чувствали своята силна връзка със събитията на Юга и по време на гражданската война. например. умиращи. Това кърваво сражение оставило дълбоки рани в душите на тези. Димът висял ниско над полето. възникнали виолетови искрици на светлина.9. които ви срещат. стояли и прегръщали своите събратя. В първата нощ ранените. Сражението започнало рано сутринта на 6-ти април 1862 година. без да стъпваш с крак по земята". Едно поле било така осеяно с трупове.и тези. някои умирали в ръцете на враговете си. докато войниците не станаха станаха виолетови. отколкото във всяка от трите предишни войни. не очакваща атака и не подготвила защитни фортификации. когато двете страни отстъпили на своите позиции. Тя записала: "Валял дребен студен дъжд. когато 42 хиляди войници на Съюза се разположили на лагер близо до църквата на Шилох . взимайки знамето на Съюза. оставяйки на полето мъртвите и ранените. заставяйки да димят бивачните огньове. започнете да си представяте вашата аура като извор на виолетов пламък. както писал генерал Грант. При ранените войници виолетовия пламък бягал по раните им. че този виолетов пламък трябва да е достатъчен за всеки. Практикувайки използването на виолетовия пламък за помощ на другите хора. Аз видях. Разширявайте сферата на въздействие на вашите призиви. Виолетовата светлина се излъчвала от самата дълбина на техните тела. От следващата история вие ще узнаете как Паула използвала виолетовия пламък за трансмутация на някои от най-ужасните записи за гражданската война от 1861-65 години. към който всички. поради войните или произвола на несправедливостта. накрая. След това. как оживя група войници от армията на Конфедерацията и след това дойдох на помощ на детето барабанчик от армията на северняците. които загинали. че виолетовият пламък може да направи повече. ранени и изтощени хора. което падна сред тях. Тя видяла Шилох в края на първия ден на боя. независимо от това. своето обкръжение и цялата планета. той може също да унищожи груповата или планетарната карма. оставени на полесражението. несправедливост и даже войни. Навсякъде лежали мъртви. в които участвала тази страна. не оживяха! Всеки войник бил обкръжен от стотици ангели и елементали. която възниква. Виолетовата светлина проникна в сърцата на мъртвите. преминали с него през цялото поле. Докато Паула четяла повелите имала видение как виолетовия пламък трансмутира записите на това събитие. техният мирис се смесвал с дима на дневния бой. които им вдъхвали виолетовия пламък. падайки заедно с дъжда. Те нараствали. Аз усещах 18 . и тези. от това да трансмутира записите на личната карма.проста постройка от греди на брега на река Тенеси. Паула знае. Той може също да трансмутира паметта и кармата на страшните събития от миналото.при Шилох. веднага щом се измъкнали от ръцете на смъртта. То оставило и рана в душата на нацията. Хиляди хора. такива като убийства. каква униформа са носели. Аз затаих дъх и съзерцавах тази сцена и нейната болка. за да изчистите от кармичен боклук своя дом. А след това възникна картина с небивала красота. те започнали да помагат на божествени същества да възвръщат живота и на останалите. който се нуждае от него. тя имала видение. докато те не се затваряли и заздравявали. Виолетовият пламък разтваря не само вашата собствена карма. които останали живи. където се чели повелите на виолетовия пламък. Сражението продължило два дни и завършило с отстъпление на армията на конфедерацията след като от Север дошло подкрепление от 25 хиляди души. била неочаквано застигната от армията на Конфедерацията. "било възможно да се пресече (цялото поле) във всяка посока по мъртви тела. за да се сгреят. когато тя била на групово занимание. след това розови и. които изглеждаха абсолютно сиви и започна да пулсира в тях. По време на сражението при Шилох били убити повече американци. на което било страшно да се гледа. Войската. Когато войниците се изцелили и се изправили от мъртвите. докато дъждът не се превърнал в порой от виолетов пламък. Напомняйте си за това. в което виолетовият пламък трансмутирал записите на едно от най-кръвопролитните сражения на тази война . отколкото във всяко друго сражение на гражданската война до този момент и повече. се притискали един към друг. Над 20 хиляди американци били убити еднакво със сини и сиви униформи. измити с виолетовия пламък. Веднаж вечерта.

Let it keep my temple free From all discord sent to me. как всеки от нас е способен да оказва помощ в излекуването на раните на света с виолетов пламък. можете да увеличите числото на повторенията. независимо какви са те. 19 . Когато сте готови. СТЪЛБ СВЕТЛИНА АЗ СЪМ Присъствие благо.неизяснимо блаженство. След Шилох виолетовият пламък се понесъл над другите полесражения . като скъпоценен виолетов пламък на тялото на планетата". общувайки със своето Висше Аз с молбата да ви демонстрира значението на виолетовия пламък във вашия живот. че душите на тези. които са участвали в тези сражения. Ангелите водиха към това велико единение бащи. веднага щом отворят устата си. 40. Други постигат очевиден резултат от първия път. когато практикуват четенето на повелите на виолетовия пламък. за да изпробвате да четете повелите на виолетовия пламък.Гетисбърг. затворете очи и тихо произнесете пламенна молитва. че вие ще познаете радостта. ПОВЕЛИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ Повеля*: TUBE OF LIGHT Beloved I AM presence bright. записите за тях остават вложени в тяхната психика докато не бъде трансмутирана от виолетовия пламък. Със светлината на стълба ме запечатай. Повтарянето на повелите 36. Повторете за начало повелята 3 или 9 пъти. насочвайки виолетовия пламък към записите на сражения и кръвопролития. На хората им е нужно постоянно да насочват виолетовия пламък за подобни записи за излекуване на нашата планета. някак си аз бях се повдигнала нагоре и успях да видя произтичащото на много мили около полесражението. Keeping on in freedome's name Till I AM one with the violet flame. Той се понесъл от едно полесражение към друго и даже зад техните граници. страдали след смъртта на тези храбри хора. преобразявайки своя живот с помощта на този чудесен разтворител . I AM calling forth violet fire To blaze and transmute all desire. Видението на Паула демонстрирало. поскоро. Всеки път. Независимо от това. Надявам се. Чикамауг. ставайки един от хилядите хора по целия свят. аз не видях САЩ блещукащи. Някои усърдно ги повтарят в течение на няколко месеца. Антиетам. Преди да започнете. ние трансмутираме още малко карма и изцеляваме още няколко рани. аз ви съветвам да направите това точно сега. Хората получават различен опит. Round me seal your tube of light From ascended-master flame Called forth now in God's own name. съзнание за единство. Видението се разширявало. 108 или даже 144 пъти може да ви обезпечи достъп до голяма енергия на Бога и към вашите собствени духовни източници. Вие можете да изработите собствен ред на използването на виолетовия пламък в общуването със своя Висш Аз. са се привъплътили. преди да получат потвърждение за ефективността на работата на повелите. Паула станала свидетел на трансмутацията на някои записи от тези ужасни сражения. докато оглеждайки Северна Америка.хиляди светлоносци. Ако още не сте преминали към следващата секция на брошурата. радващи се на окончателно избавление от болката на миналото и с пробудило се. когато наблюдавах това радостно зрелище по цялото полесражение . Вие може да добавяте виолетов пламък към своите ежедневни молитви и медитации. накрая.най-висок дар на Бога на Вселената. жени и членове на семейството.

9 или кратно на три число пъти. Lord Michael below. Повеля*: ЗАЩИТА ПО ПЪТЯ Вие можете да четете тази повеля с пълен глас. Guard us! By thy great and glorious Might! And seal us safe forever In thy diamond hearth of Light! ПАЗИ НИ. Lord Michael abowe. пази ни. Guard us! By the Great self above! Guard. ПАЗИ НИ! Пази ни. Михаил отдясно. Михаил отдолу. който ми е изпратен. Guard. Lord Michael to the left. ПАЗИ НИ. Guard us! By the secret power of Light! Guard. Желанията да изгори и обърне Аз призовавам във виолетов огън. намирайки се в обществен транспорт.) GUARD.навсякъде. В името на свободата ще извиквам. пази ни! Чрез тайната сила на Светлината! 20 . пази ни! Чрез светлината на любовта! Пази ни. която има име Божие От Възнесените Владици на огъня. Михаил отгоре. пази ни! Чрез Великото аз отгоре! Пази ни. Guard. пази ни. където отивам. Нека моят храм той пази винаги От безпорядъка. АЗ СЪМ неговата любов защитаваща тук! АЗ СЪМ неговата любов защитаваща тук! АЗ СЪМ неговата любов защитаваща тук! Повеля*: (* Всички повели можете да четете 3. Михаил.Със светлината. Lord Michael behind. Михаил отляво. TRAVELING PROTECTION Lord Michael before. или да го повтаряте тихо. когато карате автомобил. Lord Michael wherever i go! I AM his love protecting here! I AM his love protecting here! I AM his love protecting here! ЗАЩИТА ПО ПЪТЯ Михаил отпред. Михаил отзад. Lord Michael to the right. Guard. пази ни. Guard. GUARD US! Guard. Guard us! By the lighting of thy love! Guard. Михаил . Lord Michael. И тогава ще мога да стана този пламък. GUARD.

I AM in me. как тази светлина се предава на вас във вид на поток от блещукаща енергия. записа и паметта на вашите собствени престъпления и престъпленията на другите хора. визуализирайте как всяка негативна енергия. планета. Например. Визуализация: Когато произнасяте тази повеля. която Бог желае!" . Визуалирайте водопад от светлина. за който се молите. което не е от Бога. страна. която Бог желае! Могат да се дадат вариации на тази повеля. поставяйки в нея имена на хора. MORE VIOLET FIRE Lovely God Presence. следствието. която идва в съприкосновение с пламъка. а след това се насочва към този. мигновено се преобразява в светлината на Бога. че пламъкът унищожава боклукът в нея и около нея. вие можете да казвате: Земята е виолетовия огън. Представете си. който вие да прочетете и може да стане крайъгълен камък на вашия ритуал на виолетовия пламък. визуализирайте виолетовия пламък. дето изгаря! Москва е чистотата.Пази ни. как виолетовияt пламък разтваря причината. което се явява следствие на ритъма. докато вие позволявате на гнева. Не забравяйте да добавите вашите собствени картини за това. низхождаща от вашето АЗ СЪМ Присъствие. безпокойството.защото вие искате да изчистите своята аура от всичко. Когато правите тази повеля. тревогата и страха да си отидат. Когато правите тази повеля установете връзката със своето АЗ СЪМ Присъствие. който изгаря! АЗ СЪМ чистотата. което вие искате да осъществите с помощта на виолетовия пламък. как любовта на Божието Присъствие изцяло ви обгръща. или да наречете името на вашия роден град. Вие казвате: "АЗ СЪМ чистотата. 21 . пази ни. Hear me now I do decree: Bring to pass each blessing for which I call Upon the Holy Christ Self of each and all. За работа с виолетовия пламък не съществуват твърде незначителни или твърде големи проблеми. Представете си. Усетете. измиващ и изчистващ вашата аура. които вие познавате. която Бог желае! Москва е виолетовия огън. I AM a being of violet fire! I AM the purity God desires! АЗ СЪМ виолетовия огън. пази ни! Чрез великата и славна Мощ! В диамантеното сърце на Светлината Ни запечатай нас завинаги! Повеля*: АЗ СЪМ ВИОЛЕТОВ ОГЪН Тази кратка повеля може да бъде първата повеля на виолетовия пламък. дето изгаря! Земята е чистотата. Представете си. която Бог желае! ПОВЕЧЕ ВИОЛЕТОВ ОГЪН Визуализация: Повелята "Повече виолетов огън" е известна със своя ритъм и спираловидното действие на виолетовия пламък.

Всемогъщо АЗ СЪМ! Повеля*: RADIANT SPIRAL VIOLET FLAME In the name of the beloved mighty victorious Presence of God.fire. Земята насищай и хорските сърца. air. the entire Spirit of the Great White Brotherhood and the World Mother. Поддържан от десницата на небесна любов. мен и всичко живо В съвършенството на Възнесените Владици.Let violet fire of freedom roll Round the world to make all whole. In living beauty is God's own light Which right now and forever Sets the world. Всемогъщо АЗ СЪМ. Saturate the earth and its people. моля Те! Нека пламъкът на свободата омие целия свят. I AM The full power of freedom's love Raising all earth to heaven above Violet fire now blasing bright. too. АЗ СЪМ. water and earht! I decree: 22 . With increasing Christ-radiance shining through. Чуй ме сега аз те призовавам: Благослови Святото Христово Аз На всички и всеки. Която Земята възнася нагоре в небето. АЗ СЪМ Любов към свободата в сила пълна. myself. Almighty I AM! ПОВЕЧЕ ВИОЛЕТОВ ОГЪН Божие Присъствие АЗ СЪМ във мен. beloved Lanello. Аз правя това. my very own beloved Holy Christ Self. С целността на Бога всичко надарява. АЗ СЪМ. Отделяйки сърцевината на всеки страх. I AM. I AM in me. Almighty I AM. Огрявай ни със сиянието на Христа. Всемогъщо АЗ СЪМ. коего Бог ми повелява. Removing the cores so that none do fear. and all life Eternally free in ascended-master perfection Almighty I AM. Transmuting the causes of discord here. Sustained by the hand of heaven's love. Трансмутирайки всички причини за раздорите. С живата красота на светлината Божия Ярко разпръсква виолетовия огън. I AM this action from God above. Която днес и вовеки веков Освобождава света. I AM. elemental life .

елементалния живот . transmute now all fear! ЛЪЧИСТ СПИРАЛЕН ВИОЛЕТОВ ПЛАМЪК В името на възлюбеното могъщо победоносно Присъствие на Бога..Radiant spiral violet flame. Страха изцяло трансмутирай! VIOLET FLAME IS . Expand for all to see! Radiance of the violet flame. Снизходи и ме обхвани! Лъчист спирален виолетов пламък. освободи. Set free. Силата на Бога яви! Лъчист виолетов пламък. Освободи. Come. моето истинско собствено възлюбено Свято Аз на Христа. Постави аванпост на милосърдието тук! Лъчистост на виолетовия пламък. Пробуди нашата Земя и освободи! Лъчистост на виолетовия пламък. O come Reveal God's power for all to see! Radiant violet flame. Establish mercy's outpost here! Radiance of the violet flame. ела. now blaze through me! Radiant spiral violet flame. През мен своята светлина проведи! Лъчист виолетов пламък. Breath of God inside each cell I AM the Violet Flame Pulsing out of cosmic time 23 . освободи! Лъчист виолетов пламък. O come Drive and blaze thy light through me! Radiant violet flame. Explode and boil through me! Radiance of the violet flame. единния дух на Великото Бяло Братство и Майката на Света. Расти. set free. ела. възлюбения Ланело. Избухни и кипи в мен! Лъчистост на виолетовия пламък. O come Awake the earth and set it free! Radiance of the violet flame. за да те видят всички! Лъчистост на виолетовия пламък. водя и земя аз повелявам: Лъчист спирален виолетов пламък. ела.. За да видят всички. въздух. Descend. set free! Radiant violet flame. АЗ СЪМ в мен.огън.

АЗ СЪМ Виолетовия Пламък.I AM the Violet Flame Energizing mind and heart I AM the Violet Flame Sustaining God's creation now I AM the Violet Flame With All Love (х3) I AM the Violet Flame Shimmering in a crystal cave I AM the Violet Flame Searching out all hidden pain I AM the Violet Flame Consuming cause and core of fear I AM the Violet Flame Revealing now the inner time I AM the Violet Flame With All Peace (х3) Flashing like a lightning bolt I AM the Violet Flame Stretcing through the galaxies I AM the Violet Flame Connecting Soul and Spirit now I AM the Violet Flame Raising you to cosmic heights I AM the Violet Flame With All Power (х3) ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК Е. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. Със цялата любов (3) Блещукайки в кристална пещера. 24 . На целия свят (3) Изригваща с разряд на мълния АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък.. Изтребваща причина и сърцевина на страха. Търсеща цялата стаена болка АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. Откриваща днес съкровено има. Отмервайки космическото време.. Поддържайки днес Творението на Бога. Заразявайки разума и сърцето. Във всяка клетка от диханието на Бога. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък.

Doubleday. 1995). in Bill Moyers. "The Voise of the I AM" (Гласът АЗ СЪМ). Елизабет К. Healing and the mind (New York: Doubleday).org Всички членове на нашата община ви изпращат своя сърдечен поздрав и покана в Роял Тетон Ренч. АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. Hyperspace: A Scientific Odyssey through Parralel Universes. Ученията на Възнесените Владици и най-близките до вас учебни центрове пишете или звъннете: SUMMIT UNIVERSITY PRESS Dept 458. 227 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Марк Л. предадени за учениците на ХХ век през посланниците . С тази книга се продължава публикацията на посланията на Възнесените Владици. "Учение за неизреченото слово". а през 1971 година . в програмите на националната телевизия. С цялата мощ (3) Превод Саркис Гюламджиян КОМЕНТАРИ 1. 85 5. Time Warps. семинари. "The Voise of the I AM" (Гласът АЗ СЪМ). Knopf. Профит "Изгубените години на Иисус". 1936. January. "The Chemical Comunicators". Тя живее в Роял Тетон Ренч на юго-запад в щата Монтана в духовна община. Те са чели лекции в повече от 30 страни.Самит Юнивърсити. fax: (406) 848-9866 Или посетете нашата уеб страница на http:// www. Профит и Елизабет Клер Профит са написали такива класически произведения на духовната литература. p. квартални конференции. 15 2. "Качи се на Високата Планина". 4. Тук госпожа Профит провежда семинари и практикуми. В тази серия влизат книгите и брошурите: "Учение за изречената дума". Кутхуми.tsl.Марк и Елизабет Клер Профит. Съединяващи днес Душата и Духа. "Тайните на 25 . Серапис Бей "Досие на Възнесението". "Човешката аура". p. като "Изгубените години на Иисус". 20 3. Братството на Пазителите на Пламъка. "Spontaneous Healing: How to Discover and Enchance Your Body's Natural Ability to Maintain and Heal Itself" (New York: Alfred A. Ел Мория "Чела и Път". Don't Know Much About the Civil War: Everything You Need to Know About America's Greatest Conflict but Never Learned (New York: William Morrow and Co.Явено във всички галактики. Джуал Кхул "Човешката аура". Montana 59030-500. За получаването на каталог с книгите и касетите или информация за процедурите в Самит Юнивърсити. 1994). Davis. Повдигащ ни в космични висоти. p. "Забранените мистерии на Енох". May. Corwin Springs. "Изгубените учения на Иисус".). АЗ СЪМ Виолетовия Пламък. p. and the Tenth Dimension (New York: Anchor Books. Kenneth C. програмите на Елизабет Профит на кабелна телевизия. Michio Kaku. USA Phone: (406) 848-9891. Елизабет Профит също често разказва за своята работа. 1941. Предаванията на кабелните телевизии за тези учения ежеседмично вървят по целите САЩ. 153 6. Candance Pert. p. През 1970 година семейство Профит основали учебен център Монтесори Интернешънъл. Box 5000. посветени на усвояването на мистичните пътища на световните религии. 1996. "Сен Жермен. Курс по Алхимия". Andrew Weil. Марк Профит извършил прехода през 1973 година и Елизабет Профит продължила неговата работа.

тлина По въпросите за доставки на едро се обръщайте: e-mail: wwshirin@cityline. "Съзидателната сила на звука". а/я 39. изпратени от Връхния университет. а също изображения на ликовете на Възнесените Владици на основата на материалите. "Как да работим с ангели". пишете на адрес: 11396. "Космически часовник". Ако сте се заинтересували от Ученията на Възнесените Владици.ru 26 . "Виолетов пламък за изцеление на тялото. "Розарии на Майка Мария". "Розарии на Архангел Михаил". ума и душата". Москва.процъфтяването". РОО ЦДФР. Заедно с книгите продължава разпространението на аудиокасети със записи на практиката на повелите.