You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN WAWASAN

,
KOMPLEKS SEKOLAH WAWASAN,
JALAN S2 F33 , GARDEN HOMES,
70300 SEREMBAN, SEREMBAN 2.
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tel : 06- 6334539
Fax : 06- 6335235

___________________________________________________________________________
KERTAS KERJA
MEMOHON PEMASANGAN SEUNIT PENDINGIN HAWA DI PUSAT
AKSES
SEKOLAH KEBANGSAAN WAWASAN , SEREMBAN 2, NEGERI
SEMBILAN
1.0

PENDAHULUAN
Pusat Akses Sekolah Wawasan merupakan tempat para pelajar dan
para

guru

menimba

pelbagai

ilmu

pengetahuan

dengan

menggunakan teknologi yang telah dibekalkan oleh pihak kerajaan.
Berdasarkan rekod penggunaan , permintaan daripada para pelajar
untuk menimba ilmu di Pusat Akses sangat menggalakkan.
Walaubagaimanapun terdapat kekurangan di Pusat Akses tersebut.
Dua kekurangan utama iaitu pertama, tiada pendingin hawa bagi
memastikan jangka hayat komputer lebih bertahan lama dan yang
kedua ialah kurang keselesaan kepada para pengguna.
2.0

Rasional
Rasional keperluan mendesak pemasangan pendingin hawa seperti
berikut :
2.1

Penjagaan Alatan Komputer

-

10 buah komputer meja memerlukan pengudaraan yang
sangat dingin bagi memastikan set CPU Komputer dalam
keadaan sejuk. Jika tidak Unit Pemprosesan Pusat setiap
komputer

meja

tersebut

akan

cepat

rosak

kerana

terdedah dengan cuaca panas.
-

Habuk juga mudah berterbangan dam masuk ke dalam
badan komputer.

1

00 diperlukan bagi kos membeli dan memasang satu unit pendingin hawa.0 Kesan Buruk Jika Tiada Pendingin Hawa Jika tiada pendingin hawa di Pusat Akses dengan keperluan segera . 3.- Switch Hub perlu beroperasi 24 jam.0 ANGGARAN KOS PEMASANGAN SEUNIT PENDINGIN HAWA Dianggarkankan sebanyak RM 2 000. 4.0 Penutup 2 . 2.2 Keselesaan Para Pengguna - Disebabkan permintaan yang tinggi oleh pelajar untuk menggunakan kemudahan di Pusat Akses ini maka amat wajar para pengguna berada dalam keadaan yang selesa.0 AKTIVITI GAMBAR PENGGUNAAN DI PUSAT AKSES Seperti di lampiran 5. Bagi memastikan ianya tidak rosak sekurang-kurangnya ianya berada dalam keadaan sejuk sepanjang sesi persekolahan. maka kos menyelenggara dan membaiki komputer dan mengganti peralatannya lebih tinggi daripada kos pemasangan pendingin hawa. 10.0 JAWATANKUASA KELAB PELANCONGAN PELAJAR Seperti di lampiran risalah Pusat Akses 5.

Seremban 2. Hamid PJK Guru Besar SK. Negeri Sembilan. Disediakan oleh. Edie Amer bin Mohamad Guru Penyelaras Pusat Akses SK Wawasan Disokong oleh. 3 . Wawasan. ____________________________ En. .Adalah diharap pihak pengurusan sekolah dan PIBG Sekolah wawasan dapat menimbangkan permohonan ini utuk kemajuan para pelajar dan sekolah. ___________________________ Tuan Haji Zakaria b. Ab.