You are on page 1of 3

‫‪中医‬‬ ‫על קצה המחט‬

‫הקשר שבין דיקור סיני וצ'י גונג‬

‫מאת – ניצן אורן‬


‫בזמן לימודי בסין טופלתי בדיקור סיני בקליניקה של סב‪-‬גונגפו שלי )המורה של מורי לאמנויות לחימה וצ'י גונג(‬
‫פרופסור ג'ו‪ .‬בזמן הטיפול נוכחתי לדעת כי מיד לאחר החדרת המחט לנקודת הדיקור הופיעה תחושה חזקה של קבלת‬
‫צ'י )דה צ'י ‪ (得气‬ולא היה כל צורך לבצע מניפולציות על המחט על מנת לקבל תחושה זו‪ .‬בתום הטיפול שאלתי את‬
‫הפרופסור מדוע‪ ,‬בשונה מרופאים אחרים‪ ,‬כאשר הוא מדקר תחושת קבלת הצ'י מגיעה מיד‪ .‬תשובתו היתה "כיוונתי את‬
‫הצ'י שלי אל קצה המחט על כן התגובה מיידית ויעילות הטיפול גבוהה"‪ .‬את המיומנות לכוון את הצ'י‪ ,‬סיפר לי‪ ,‬רכש‬
‫בעקבות שנים של תרגול אמנויות לחימה פנמיות וצ'י גונג‪ .‬כמה שנים לאחר מכן‪ ,‬כאשר התחלנו ללמוד את ספר‬
‫הרפואה הפנימי של הקיסר הצהוב נוכחתי לדעת כי מופיעה בו התיחסות לתרגול צ'י גונג כמו גם להשפעת הנפש על‬
‫יעילות טיפול דיקור במחטים‪.‬‬

‫לאורך ההיסטוריה הסינית צ'י גונג ורפואה סינית הלכו יד ביד‪ .‬למעשה ניתן למצוא אזכור לתרגול צ'י גונג כבר בספר‬
‫הרפואה הפנימי של הקיסר הצהוב בו הקיסר הצהוב מספר‪" :‬שמעתי כי בתקופה הקדומה החכמים חיו לפי דרך‬
‫הדאו‪ ,‬הם תמכו בשמיים וארץ‪ ,‬שלטו בהבנת עקרונות יין ויאנג‪ ,‬נשמו את תמצית האוויר‪ ,‬עמדו בדד והתבוננו‬
‫בנפשם‪ ,‬ושריריהם היו מאוחדים כאחד"]‪.[1‬‬

‫יש המפרשים משפט זה כשלושת השלבים המתורגלים בתחילתו של תרגול צ'י גונג‪:‬‬
‫נשמו את תמצית האוויר – הסדרת הנשימה‪.‬‬ ‫•‬
‫עמדו בדד והתבוננו בנפשם – הסדרת הנפש‪.‬‬ ‫•‬
‫ושריריהם היו מאוחדים כאחד – הסדרת הגוף‪.‬‬ ‫•‬

‫ד"ר יו יונג ניאן מפרש משפט זה באופן שונה‪:‬‬


‫שמעתי כי בתקופה הקדומה החכמים חיו לפי דרך הדאו – אנשים אלו אימנו גופם לרמה גבוהה‬ ‫•‬
‫של מיומנות‪.‬‬
‫הם תמכו בשמיים וארץ – בעת תרגול עמידות עמוד תרגלו כוונתם כאילו תמכו בשמיים והרימו את‬ ‫•‬
‫הארץ‪ .‬מודעותם הייתה רחבה‪.‬‬
‫שלטו בהבנת עקרונות יין ויאנג – הבינו את עקרונות היין והיאנג‪ ,‬המלא והחסר‪ ,‬המשוחרר‬ ‫•‬
‫והמתוח ואופן יישומם באימון הגוף‪.‬‬
‫נשמו את תמצית האוויר – התאמנו במקומות בהם האוויר נקי ועשיר בחמצן )תמצית האוויר(‪.‬‬ ‫•‬
‫עמדו בדד והתבוננו בנפשם – תרגולו עמידה סטאטית בדומה לעמוד ומיקדו כוונתם ומבטם פנימה‪.‬‬ ‫•‬
‫ושריריהם היו מאוחדים כאחד – בעקבות תרגול ממושך שרירי גופם נעו יחדיו בהרמוניה כאילו‬ ‫•‬
‫התחברו לכדי שריר אחד‪.‬‬

‫כמו הדיקור הסיני גם הצ'י גונג מתבסס על התיאוריה של הרפואה הסינית וביכולתו לפתוח את ערוצי זרימת הצ'י בגוף‬
‫ולהסדיר את זרימת הצ'י והדם‪ .‬מבחינת המטופל‪ ,‬שילוב בין תרגול צ'י גונג ודיקור סיני יכול להגביר את יעילות‬
‫הטיפול ולקצר את משך הזמן הנחוץ להחלמה‪.‬‬

‫]‪ [1‬הקיסר הצהוב‪ ,‬השאלות הפשוטות‪ ,‬פרק ‪《素问・上古天真》 1‬‬


‫אחד היתרונות הגדולים בתרגול צ'י גונג הוא העובדה שביכולתו לשפר את מיומנות הרופא בניהול הנפש ) ‪治神 zhì‬‬
‫‪ .(shén‬חשיבות מיומנות זו מודגשת במקומות רבים בספר הרפואה הפנימי של הקיסר הצהוב‪ .‬בכרך השאלות‬
‫הפשוטות נאמר "על מנת לדקר בדרך הנכונה ראשית יש לנהל את הנפש"]‪ .[2‬בציר הנשגב נאמר "רופא בינוני‬
‫מתבונן בגוף‪ ,‬רופא טוב מתבונן בנפש"]‪ .[3‬עוד נאמר בספר השאלות הפשוטות "חשוב לדעת בדיקור – אסור‬
‫לשכוח את הנפש"]‪ .[4‬משפטים אלה מבהירים את חשיבות הדרישה לנהל את הנפש בתהליך הטיפול בדיקור‪.‬‬

‫הנפש הינה ביטוי חיצוני של חיות האדם וניהול הנפש הוא תהליך התקשורת בין נפש הרופא לנפשו של המטופל ועל כן‬
‫הינו בעל השפעה ישירה על יעילות הטיפול בדיקור‪ .‬בספר הרפואה הפנימי מתואר הרופא המדקר כ "מדבר לאט‬
‫ורגוע‪ ,‬בעל יד מיומנת ותשומת לב"]‪ ,[5‬כלומר בזמן הטיפול על הרופא להיות שלו ורגוע‪ ,‬לדבר בחביבות ולהקרין‬
‫ביטחון עצמי כך שיוסר כל חשש מלב המטופל מתח נפשי וגופני יתמוססו לחלוטין בכדי שישתף פעולה עם רופאו‪.‬‬
‫תשומת לב תאפשר לרופא להבחין בשינויים המתרחשים אצל החולה ולהתאים את תגובתו בהתאם כמו זוג רקדנים‬
‫המתואמים בתנועותיהם‪.‬‬

‫בזמן הדיקור על הרופא להיות מרוכז בפעולותיו ולא לשוחח שיחות חולין כך שיוכל לבצע מניפולציות על המחט‬
‫במיומנות וקלות תנועה‪ .‬כמו כן על הרופא המדקר להיות בעל יכולת שליטה טובה בנפשו‪ ,‬כמתואר במשפטים "הדרך‬
‫הנכונה של הדיקור‪ ,‬ראשית יש להנהיג את הנפש‪ ....‬כאשר הצ'י כבר הגיע אל הערוץ‪ ,‬יש לשמור בזהירות פן‬
‫יאבד‪ ,‬עומק נקבע על ידי כח הרצון‪ ,‬קרוב או רחוק הינם כמו אחד‪ ,‬כמו לפני העמקה לתהום‪ ,‬כאילו היד אוחזת‬
‫בטיגריס‪ ,‬הנפש אינה מבחינה בדבר סביב"]‪" ,[6‬חייב לאחד את הנפש לשם ריכוז כוח הרצון במחט"]‪ .[7‬משמעות‬
‫הדבר היא כי לאחר הדיקור וקבלת תחושת הצ'י )דה צ'י(‪ ,‬על הרופא למקד את הנפש והמחשבה )כוונה( לחוש ולבחון‬
‫בקשב רב את התמורות המזעריות המתחוללות בקצה המחט ולהתאים את המניפולציה )טפלול( הרצויה‪ .‬מיקוד הנפש‬
‫)אינו מבחין בסובב אותו( מאפשר לשמר את תחושת הצ'י בכדי שניתן יהיה להכווינו‪.‬‬

‫בו בזמן עם שליטת הרופא בנפשו גם על המטופל לשלוט בנפשו‪ ,‬כמוסבר במשפט הבא "מחט ואבן הינן שיטות‬
‫לריפוי מחלות‪ .‬כאשר תמצית הנפש חורגת‪ ,‬רצון וכוונה מפוזרים‪ ,‬המחלה אינה חולפת"]‪ .[8‬אחת הסיבות מדוע‬
‫ישנם חולים‪ ,‬המקבלים טיפול בדיקור סיני אך תוצאותיו אינן משמעותיות‪ ,‬היא מכיוון שבזמן הטיפול נפשם אינה‬
‫מכונסת פנימה אל תחושותיהם )מחט‪ ,‬כאב וכד'( ומרוכזת בנעשה בטיפול אלא מופנה החוצה )חורגת(‪ .‬על כן נדרש‬
‫מהמטופל כי "ימשול בנפשו‪ ,‬יביא לזרימה חלקה של הצ'י"]‪" ,[9‬חייב מזוכך וחייב רגוע‪ ,‬אזי צ'י המחלה‬
‫יצטמצם"]‪ .[10‬על ידי כך שהמטופל מרוכז בתחושותיו ביכולתו להביא לנפש שקטה וזרימה חלקה ותקינה של צ'י ודם‪.‬‬
‫]‪ [2‬הקיסר הצהוב‪ ,‬השאלות הפשוטות‪ ,‬פרק ‪《素问・宝命全形论》25‬‬
‫]‪ [3‬הקיסר הצהוב‪ ,‬הציר הנשגב‪ ,‬פרק ‪《灵枢・九针十二原》 1‬‬
‫]‪ [4‬הקיסר הצהוב‪ ,‬הציר הנשגב‪ ,‬פרק ‪《灵枢・官能》 73‬‬
‫]‪ [5‬הקיסר הצהוב‪ ,‬הציר הנשגב‪ ,‬פרק ‪《灵枢・官能》 73‬‬
‫]‪ [6‬הקיסר הצהוב‪ ,‬השאלות הפשוטות‪ ,‬פרק ‪《素问・宝命全形论》25‬‬
‫]‪ [7‬הקיסר הצהוב‪ ,‬הציר הנשגב‪ ,‬פרק ‪《灵枢・终始》 9‬‬
‫]‪ [8‬הקיסר הצהוב הבסיס הגדול‪ ,‬השאלות הפשוטות‪ ,‬פרק ‪《太素・汤液醪醴篇》14‬‬
‫]‪ [9‬הקיסר הצהוב‪ ,‬הציר הנשגב‪ ,‬פרק ‪《灵枢・小针解》 3‬‬
‫]‪ [9‬הקיסר הצהוב‪ ,‬השאלות הפשוטות‪ ,‬פרק ‪《素问・针解》 54‬‬
‫]‪ [10‬הקיסר הצהוב‪ ,‬השאלות הפשוטות‪ ,‬פרק ‪《素问・至真要大论》74‬‬
‫מכיוון שהכוונה מוליכה ומכווינה את הצ'י בגוף יכול הרופא לרמוז ולהוביל את המטופל להתרכז במקור הכאב )כאשר‬
‫מדובר בכאב מקומי( או אזור המחלה ובכך לסייע להוליך את הצ'י אל אזור המחלה ולסייע בריפויה על פי עקרונות‬
‫הצ'י גונג "להוליך את הצ'י בעזרת הכוונה‪ ,‬כאשר הכוונה מגיעה גם הצ'י מגיע"‪.‬‬

‫ניהול הנפש מתחלק לשלושה שלבים‪:‬‬

‫‪ .1‬הסדרת הנפש המתבצעת לפני החדרת המחטים‪.‬‬


‫‪ .2‬התבוננות בנפש אחרי החדרת המחטים‪.‬‬
‫‪ .3‬טיפוח הנפש לאחר הוצאת המחטים‪.‬‬
‫הסדרת הנפש – לפני החדרת המחט על הרופא למקד את הנפש‪ ,‬לרכז המודעות ולבחון בדקדוק את‬
‫נפשו של המטופל‪ .‬שלב זה מתואר בכרך השאלות הפשוטות‪" ,‬כמו לפני העמקה לתהום‪ ,‬כאילו‬
‫היד אוחזת בטיגריס‪ ,‬הנפש אינה מבחינה בדבר סביב"‪.‬‬

‫התבוננות בנפש – לאחר החדרת המחט וקבלת הצ'י )‪ (de qi‬יש להישאר מרוכז ולכוון את כוח‬
‫הרצון לקצה המחט‪ .‬בכרך הציר האלוהי נאמר "חייב לאחד את הנפש לשם ריכוז כח הרצון‬
‫במחט"‪ .‬מיקוד כח הרצון בקצה המחט משמר את הצ'י והנפש בקצה המחט ומונע התפזרותו‪.‬‬

‫טיפוח הנפש – לאחר הוצאת המחט ובסיום הטיפול‪ ,‬על הרופא לטפח את הנפש ולחזק את גופו על‬
‫ידי תרגול צ'י גונג‪.‬‬

‫היכולת של הנפש להשפיע על כיוון זרימת הצ'י הינה יכולת טבעית מולדת‪ .‬למרות היותה יכולת מולדת היא אינה יכולת‬
‫מודעת המאפשרת שליטה רצונית על צ'י לכל אשר חפץ בכך‪ .‬לשם שיפור מיומנות השליטה בזרימת הצ'י‪ ,‬העצמתו‬
‫וטיפוח הבריאות פותחו לאורך ההיסטוריה תרגולות צ'י גונג שונות‪ .‬תרגול צ'י גונג מעצים את מיומנות הנעת הצ'י‬
‫ומשפר את רגישות הרופא לכל שינוי קל במצב הצ'י שבקצה המחט‪.‬‬

‫ביבליוגרפיה‬
‫ספר הרפואה הפנימי של הקיסר הצהוב – הוצאת טיאנג'ין ‪《黄帝内经集解》天津科学技术出版社‬‬

‫חקר התיאוריה של שינג אי צ'ואן – מאת צאו ג'י וו ‪《形意拳理论研究》 曹继武‬‬

‫דה צ'אנג צ'ואן ‪ -‬עמידות עמוד ושאיפה ל"דבר" – מאת יו יונג ניאן ‪《大成拳・站桩与求物》于永年‬‬