You are on page 1of 2

Clasa a XII-a F1

Diriginte : prof. Genoveva Preda


Nr. Crt.

Ziua / Data

Cadre didactice
implicate

Activitatea si scopul acesteia

Obiective

1.

Luni, 06.04.2015

Prof. diriginte

Discutie libera despre alegerea


carierei
Scop : cunoasterea beneficiilor si
dezavantajelor ale profesiei
respective
Discutie pro si contra studiilor
externe
Scop : dezvoltarea cunostintelor
referitoare la studiile superioare
viitoare
Vizionarea unei piese de teatru
Scop : stimularea participarii la
activitati culturale

Descoperirea
aspectelor
esentiale ale
carierei alese

2.

3.

4.

5.

Marti, 07.04.2015

Miercuri, 08.04.2015

Joi, 09.04.2015

Vineri, 10.04.2015

Prof. diriginte

Prof. diriginte

Prof. diriginte

Prof. diriginte

Dezvoltarea
capacitatilor de a
lua parte la o
discutie pe
echipe
Intelegerea
importantei artei
in cultura
generala
Proiectul Lets help the nature !
Educarea
Scop : salubrizarea cadrului natural
simtului de
pentru un mediu natural mai curat
raspundere in
ceea ce priveste
mediul
inconjurator
Vizita la Muzeul de istorie Ploiesti
Descoperirea
Scop: stimularea curiozitatii elevilor
unor aspecte
prin investigarea trecutului
inedite din viata

Locul
desfasurarii
activitatii

Sala de clasa

Sala de clasa

Teatrul Toma
Caragiu Ploiesti

Sala Sporturilor
Olimpia
Ploiesti

Muzeul de

si activitatea
unor
personalitati

istorie Ploiesti