You are on page 1of 7

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

BORANG 007
LAPORAN BERKALA
AKTIVITI ICT
GICT/GPB
GURU PENYELARAS ICT/BESTARI

mukasurat | 1

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)


SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

LAPORAN BERKALA AKTIVITI ICT GICT/GPB 2014


PEMBESTARIAN DAN TEKNIKAL ICT SEKOLAH 2014

LAPORAN UNTUK BULAN


TARIKH LAPORAN DISEDIAKAN
MAKLUMAT AM SEKOLAH
1.

NAMA SEKOLAH

2.

KOD SEKOLAH

3.

NO. TELEFON PEJABAT

4.

GURU PENYELARAS ICT / BESTARI

5.

NO. TELEFON BIMBIT

6.

JURUTEKNIK SEKOLAH

7.

NO. TELEFON BIMBIT

8.

PENGERUSI BRIGED BESTARI

9.

EMAIL SEKOLAH

10. JUMLAH GURU BULAN INI


11. JUMLAH PELAJAR BULAN INI

ANALISA PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER BULAN : ______________ HINGGA


_______________
BI
L

TINGKATAN /
TAHUN

MATAPELAJARAN

BILANGAN
PENGGUN
A

PERATUS

CATATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JUMLAH PENGGUNA BULAN INI

mukasurat | 2

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)


SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
8.

BUKU REKOD PENGGUNAAN MAKMAL BULAN INI


TELAH DISAHKAN OLEH PENTADBIR ?

SUDAH / BELUM

PEMBESTARIAN SEKOLAH 2014


LAPORAN BERKALA AKTIVITI ICT SEKOLAH 2014

AKTIVITI PEMBESTARIAN SEKOLAH BULAN : ______________ HINGGA _______________


BI
L

AKTIVITI

TARIKH

LOKASI

PESERTA

1.
2.
3.
4.
5.

DATA SPS BULAN : ______________ HINGGA _________________


BIL

PERKARA

1.

KEMUDAHAN

2.

STAF

3.

PELAJAR

BIL. DATA
SEBENAR

BIL. DATA
SUDAH DIISI

BIL. DATA
BELUM DIISI

DATA FROGVLE BULAN : ______________ HINGGA ____________________


BIL

PERKARA

1.

LEARNING SITE

2.

LEARNING OBJECTS

BIL
3.

PERKARA

BIL. GURU
SEBENAR
DI SEKOLAH

BIL. GURU
TELAH
MENGHASILKAN
LAMAN

BIL. GURU
BELUM
MENGHASILKAN
LAMAN

BIL. PELAJAR

BIL. GURU

BIL. IBUBAPA

JUMLAH ID AKTIF FROGVLE

mukasurat | 3

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)


SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

TEKNIKAL ICT SEKOLAH 2014


LAPORAN BULANAN AKTIVITI ICT SEKOLAH

AKTIVITI TEKNIKAL ICT SEKOLAH BULAN : ______________ HINGGA _________________


BI
L

AKTIVITI

1.

PEMERIKSAAN PERALATAN

2.

PENYENGGARAAN PERALATAN

3.

PEMASANGAN APLIKASI

TARIKH

LOKASI

STATUS

4.
5.

STATUS PERALATAN ICT SEKOLAH BULAN : ______________ HINGGA ________________


BI
L

PERALATAN ICT

1.

KOMPUTER PERIBADI

2.

KOMPUTER RIBA

3.

SPEAKER

4.

HEADPHONE

5.

PENCETAK ( PRINTER )

6.

PENGIMBAS ( SCANNER )

7.

LCD PROJEKTOR

8.

LAYAR PUTIH

9.

SWITCH

10.

NETWORK PORT

11.

ACCESS POINT (AP)

12.

ZOOM

13.

DONGLE

14.

JUMLAH KESELURUHAN

BIL.
BERFUNGS
I

BIL. ROSAK

JUMLAH
PERALATAN

TINDAKAN

mukasurat | 4

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)


SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

TEKNIKAL ICT SEKOLAH 2014


LAPORAN BULANAN AKTIVITI ICT SEKOLAH

PERALATAN KEROSAKAN ICT BAGI BULAN : ______________ HINGGA _______________


BI
L

JENIS PERALATAN

LOKASI

BILANGAN

TINDAKAN

1.
2.
3.
4.
5.

SENARAI ADUAN ICT YANG TELAH DIBUAT BULAN : ______________ HINGGA


______________
BI
L

JENIS ADUAN

TARIKH

KEPADA

STATUS

1.
2.
3.
4.
5.

ISU / MASALAH ICT DAN TINDAKAN BAGI BULAN : ________________ HINGGA


______________
BI
L

ISU / MASALAH

TINDAKAN

1.
2.
3.
4.
5.

mukasurat | 5

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)


SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

CADANGAN KEMAJUAN ICT DI SEKOLAH


BI
L

CADANGAN

TINDAKAN

1.
2.
3.
4.
5.

PENGESAHAN LAPORAN BERKALA AKTIVITI ICT GICT/GPB 2014


PEMBESTARIAN DAN TEKNIKAL ICT SEKOLAH 2014

PENGESAHAN DOKUMEN
DISEDIAKAN OLEH GURU PENYELARAS ICT /
BESTARI

PENGESAHAN OLEH PENGETUA / GURU BESAR

COP DAN TANDATANGAN

COP DAN TANDATANGAN

TARIKH :

TARIKH :

ARAHAN

Borang yang telah disahkan ini hendaklah diimbas (scan) dan diemailkan ke PKG
dengan tajuk LAPORAN BERKALA AKTIVITI GICT/GPB BAGI
<jarak><BULAN><jarak><NAMA SEKOLAH> - sebelum 15hb pada MEI,
OGOS dan NOVEMBER.
Sila pastikan laporan anda telah diterima oleh pegawai PKG untuk direkodkan oleh

mukasurat | 6

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)


SEKOLAH
GURU PENYELARAS ICT / BESTARI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
pegawai berkenaan.
TERIMA KASIH

mukasurat | 7