You are on page 1of 1

Funktionskontroll av tryckbegrnsningsutrustning (SV)

- fr tryck - och tthetsprovning

Certifierat fretag: ______________________________________________________________________________


Adress: _______________________________________________________________________________________
Certifieringsklass: ______________________________________________________________________________
Referenstryckmtare:

Mtomrde: _________________________________________

Id.nr: ___________________________________

Skalindelning: __________________________________________________________________________________
Noggrannhetsklass: _____________________________________________________________________________

Observera att ppningstrycket fr skerhetsventil (SV) br vara 1.1 - 1.15 gnger det provtryck som anvnds.

Kyl & Vrmepumpfretagen - Funktionskontroll av tryckbegrnsningsutrustning (SV) - version 2011/1

Typ/fabrikat p
skerhetsventil
(SV)

Id.nr.

Fast instllt
vrde p SV
(fast vrde)

Justerbart vrde
p SV
(instllt vrde)

Uppmtt vrde
p SV

Kontrolldatum

Godknd
(J/N)

Kontroll
utfrd av