You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KELAB RUKUN NEGARA


SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL
TAHUN 2015
Minggu/
Tarikh

Topik/
Program
Pendaftaran,
Suaikenal
dan
mesyuarat
agung

Objektif
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat .
3. Membaca minit
mesyuarat agung
lalu.
4. Pelantikan AJK baru

Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gotong
Royong
Sekolah
Lestari

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menyiapkan tugasan
atau gotong royong
yang telah diagih
dengan betul

1.

2.

3.

Kemahiran
Mengendalikan
Mesyuarat/
Kemahiran
Menulis
Laporan

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menyatakan
bagaimana
mengendalikan
mesyuarat agung
dan AJK.
2. Menghasilkan minit
mesyuarat.
3. Mengetahui tugastugas AJK
4. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
5. Melaporkan sesuatu
aktiviti secara lisan.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Alat/Bahan/Catatan

Pendaftaran ahi baru.


Pendaftaran semula ahli
lama.
Mengenali guru penasihat
Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesyuarat agung lalu.
Memaklumkan
perlembagaan kelab
kepada pelajar-pelajar.
Melakukan sesi perlantikan
AJK baru 2015
Sesi Berkenalan dengan
AJK baru

1.

Pelajar-pelajar diajar untuk


menjalankan gotong royong
atau tugasan yang
diarahkan dengan betul.
Pelajar-pelajar diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
menghasilkan satu kerja
secara bersama-sama
dalam satu kumpulan.
Membincangkan tentang
tugasan.

1.

2.
3.

4.

2.
3.

Senarai nama
edaran PK KO
Bukur rekod
kehadiran
kokurikulum.
Perlembagaan
kelab.
Aktiviti di
jalankan di kelas.

Buku rekod
aktiviti
kokurikullum
pelajar.
Buku log
kokurikulum.
Kamera

Pelajar-pelajar diajar
1.
Buku rekod
mengendalikan satu
aktiviti kokurikullum
mesyuarat agung dengan
pelajar.
betul.
2. Buku log
Pelajar-pelajar diberi tunjuk
kokurikulum.
ajar bagaimana hendak
3. Bahan edaran
menghasilkan satu minit
mesyuarat agung dan
mesyuarat ajk yang betul.
Membincangkan tentang isi
kandungan perlembagaan
persatuan.
Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara
menulis laporan aktiviti
dengan betul.
Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
yang betul.
Membincangkan apakah
kesalahan yang biasa
dilakukan oleh orang yang
melaporkan sesuatu aktiviti.

1|Kelab Rukun Negara SK.BUKIT TUNGGAL

Guru Bertugas/
Penyedia RPH
Guru Bertugas :

Guru Bertugas :

Guru Bertugas :

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program
Rukun
Negara.

Objektif
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Menyatakan sebabsebab Rukun Negara
diwujudkan oleh
kerajaan.
2. Kepentingan
Rukunegara dalam
masyarakat
berbilang kaum.

Aktiviti
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Lagu
Negaraku
dan lagu
Wilayah

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Menyatakan asalusul lagu Negaraku
dan lagu Wilayah.
2. Menyanyikan lagu
tersebut dengan
betul.

1.

2.

3.

4.

5.

Buku skrap

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Menghasilkan buku
skrap bertemakan
tokoh negara yang
perlu diingati.

1.

Alat/Bahan/Catatan

Guru menerangkan sebabsebab Rukun Negara


diwujudkan oleh kerajaan.
Guru menerangkan juga
kepentingan Rukun Negara
terhadap Malaysia yang
mempunyai rakyat
berbilang kaum dan agama.
Guru menjelaskan falsafah
dan prinsip-prinsip Rukun
Negara.
Guru mengajar pelajarpelajar bersama-sama
mengupas isi kandungan 5
prinsip Rukun Negara.
Guru dan pelajar-pelajar
melafazkan ikrar Rukun
Negara bersama-sama.
Pelajar-pelajar dikehendaki
mengaitkan falsafah Rukun
Negara ini dengan idea dan
konsep Satu Malaysia.

1.

Guru menerangkan kepada


pelajar-pelajar tentang asal
usul lagu Negaraku dan
lagu Wilayah:
Tajuk asal lagu Negaraku :
Terang Bulan yang
dinyanyikan dalam bahasa
Kreol.
YAB Tunku Abdul Rahman
mengambil dan dijadikan
lagu kebangsaan dengan
mengubasuai senikata.
Guru dan pelajar-pelajar
menyanyikan lagu
Negaraku dengan betul
(lirik dan irama).
Cara-cara untuk
menghormati lagu
Negaraku dan Lagu
Wilayah.

1.

Pelajar-pelajar
menghasilkan buku skrap
dengan tema tertentu iaitu:
a. Yang Di-Pertuan
Agong pertama hingga
kini.
b. Perdana Menteri
Malaysia.
c. Tokoh-tokoh
kemerdekaan negara.
d. Pejuang
Kemerdekaan.
e. Sejarah kemerdekaan
negara.
f. Pemimpin-pemimpin

1.

2.
3.
4.

2.
3.
4.

2.
3.
4.

2|Kelab Rukun Negara SK.BUKIT TUNGGAL

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas/
Penyedia RPH
Guru Bertugas :

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program

Objektif

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan

Guru Bertugas/
Penyedia RPH

negara dari semua


kaum.

Ptandingan
Melukis
Poster
bertemakan
Cintakan
Negara.

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ..
1. Menganjurkan
pertandingan menghasilkan Jalur Gemilang peringkat
sekolah.

1.

2.

3.

Ptandingan
Menulis Esei
atau
karangan
bertemakan
Cintakan
Negara/
1Malaysia.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ..
1. Menganjurkan
pertandingan
menulis esei atau
karangan
bertemakan
Cintakan Negara
peringkat sekolah.

1.

2.

3.

Benderabendera dan
Lambang
lambang
/Jata Negeri.

Pada akhir akti-viti


perjumpaan kokurikulum,
pe-lajar-pelajar dapat ...
1. Memadan-kan
bendera dan
lambang dengan negeri yang betul.

1.

2.

3.

10

Program
RIMUP

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ..
1. Menjelaskan maksud
RIMUP.

1.

2.

Pelajar-pelajar
menganjurkan kempen
menghasilkan poster bertemakan Cintakan Negara
peringkat sekolah terbuka
kepada semua pelajar
sekolah ini.
Pelajar-pelajar dibimbing
oleh guru penasihat dalam
menghasilkan kertas kerja
pertandingan bagi
mendapatkan peruntukan
kewangan.
Pelajar-pelajar
mempamerkan poster yang
dihasilkan dalam
pertandingan ini.

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Pelajar-pelajar
menganjurkan kempen
menulis esei atau karangan
bertemakan Cintakan
Negara /1Malaysia
peringkat sekolah terbuka
kepada semua pelajar
sekolah ini.
Pelajar-pelajar dibimbing
oleh guru penasihat dalam
menghasilkan kertas kerja
pertandingan bagi
mendapatkan peruntukan
kewangan.
Pelajar-pelajar
mempamerkan hasil tulisan
karangan yang dihasilkan
dalam pertandingan ini.

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Pelajar-pelajar dikehendaki
melabelkan bendera dan
lambang-lambang/jata
dengan negeri yang betul.
Pelajar-pelajar diminta
untuk menulis makna setiap
warna dan simbol yang
terdapat pada bendera dan
lambang /jata negeri.
Pelajar-pelajar diminta
menghasilkan tugasan ini
pada sehelai kertas besar
(cth : kad manila).

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


2. Buku log kokurikulum.
3. Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat audio
video, ba-han cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Pelajar-pelajar diterangkan
maksud RIMUP dari segi
idea, konsep dan
falsafahnya.
Pelajar-pelajar merancang

RIMUP = Rancangan
Integrasi Murid Untuk
Perpaduan.
1. Buku rekod kehadiran kokuri-

Guru Bertugas :

2.
3.
4.

2.
3.
4.

3|Kelab Rukun Negara SK.BUKIT TUNGGAL

Ahmad
3. Pn. Rashidah Hj. Ag.
Besar

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program

Objektif
2.
3.

Aktiviti

Menerang-kan tujuan
RIMUP
Melaksana-kan
aktiviti RIMUP.
1.
2.
3.
4.

11

Pameran.

Pada akhir akti-viti


perjumpaan kelab,
pelajar-pelajar dapat
1. Mempamer-kan apa
ya-ng mereka
hasilkan da-lam
perjum-paan sebelum ini.
2. Mengurus-kan satu
pameran dengan
ber-kesan.

1.

2.

3.

4.

12

Kempen
Kibarkan
Jalur
Gemilang.
(Bulan
Ogos).

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Melibatkan diri
secara langsung
dalam menghayati
bulan kemerdekaan.
2. Mengibarkan
bendera di tempattem-pat strategik
sekolah.

1.

2.
3.

me-ngadakan program
RIMUP sendiri dengan
dibantu oleh guru penasihat dengan melakukan
perkara-perkara berikut :hasilkan kertas kerja dan
bajet
pilih sekolah SJK (C/T)
berhampiran
pilih aktiviti (contoh : permainan, gotong-royong,
perkhemahan)
buat laporan bila selesai.

Alat/Bahan/Catatan
2.
3.
4.

Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mempamerkan apa yang
mereka hasilkan sebelum
ini (buku skrap, buletin,
monu-men, lukisan dbs)
dalam satu pameran yang
terancang rapi.
Pelajar-pelajar dibimbing
ba-gaimana hendak
menguruskan satu
pameran.
Pelajar-pelajar diberi
pendeda-han tentang
aspek-aspek pen-ting
pameran (sebelum, semasa dan selepas) iaitu ;
- Perancangan
- Mengendalikan
pameran
Mengemas kembali
bahan pameran
Memberi pendedahan
kepada pelajar-pelajarr
tentang aspek penting
pameran seperti meja,
papan pamer, susun atur
bilik pameran, petugas dan
susu-nan bahan yang
dipamerkan.

1.

Guru dan pelajar-pelajar


memasang bendera di
sekitar kawasan sekolah
bagi menyambut bulan
Kemerdekaan (bulan Ogos)
Guru dan pelajar-pelajar
menghasilkan bendera
secara kreatif.
Pelajar-pelajar dikehendaki
menjalankan kempen dari
kelas ke kelas bagi
menjayakan kempen.

5.

2.
3.
4.

6.
7.
8.

4|Kelab Rukun Negara SK.BUKIT TUNGGAL

Guru Bertugas/
Penyedia RPH

kulum pelajar.
Buku log koku.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Buku rekod kehadiran kokurikulum.


Bilik atau sudut
pameran yang
sesuai.
Meja dan papan
pamer yang
cukup.
Bahan/alat yang
diperlukan dalam
satu sesi
pameran.

Guru Bertugas :

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Minggu/
Tarikh

13

Topik/
Program
Kuiz Rukun
Negara.

Objektif
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menjawab soalansoalan kuiz Rukun
Negara.

Aktiviti
1.

2.

3.

Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mengelolakan sendiri
aktiviti/pertandingan kuiz di
antara kelas.
Guru membimbing murid
untuk pembahagian tugas
dan menerangkan tugastugas yang berkaitan.
Pelajar-pelajar menjalankan
aktiviti tersebut dengan
arahan dan bimbingan
guru.

Alat/Bahan/Catatan
1.
2.
3.
4.

5|Kelab Rukun Negara SK.BUKIT TUNGGAL

Dijalankan di
dalam kelas.
Meja dan papan
markah yang
sesuai.
Bahan/bahan
atau soalansoalan kuiz.
Peraturan aktiviti
atau ptandingan.

Guru Bertugas/
Penyedia RPH
Guru Bertugas :