You are on page 1of 3

Datos

1mL de Sol. De yodo en 400 mL
Tiosulfato de sodio
Curva de calibración

0.0795
Titulación

mL de Muestra afo
25
mL de muestra
Absorbancia
sin aforar
12.5
0.103
6.25
0.049
3.125
0.012
Muestra madre
0.226
Datos @18 °C
mL de muestra
49
t(s)
Absorbancia
30
0.016
60
0.018
90
0.015
120
0.145
150
0.027
180
0.023
210
0.024
240
0.025
270
0.026
300
0.03
360
0.034
420
0.044
480
0.037
540
0.037
600
0.037
660
0.038

mL de muestra

0.047

10

# de muestra

mL de Na2S2O3

1
2
3

6.5
6.5
7.9
Datos a pequeña escala
0.00604

Datos @30 °C
mL de muestra
49
t(s)
Absorbancia
30
0.008
60
0.006
90
0.003
120
0.005
150
0.004
180
0.004
210
0.022
240
0.026
270
0.008
300
0.028
360
0.008
420
0.006
480
540
0.004
600
0.06

025 30 0.00604 Datos @35 °C 0.034 120 0.041 270 0.042 300 0.Datos de practica 1 (g) (CH3CO)2O os a pequeña escala Datos @29 °C 0.048 720 0.00604 mL de muestra 49 mL de muestra 49 t(s) Absorbancia t(s) Absorbancia 30 0.028 60 0.039 540 0.039 480 0.041 600 0.04 540 0.042 240 0.031 150 0.04 420 0.04 .025 210 0.026 90 0.053 660 0.034 60 0.048 600 0.04 360 0.042 180 0.036 330 0.041 90 0.036 390 0.096 120 0.032 150 0.038 360 0.071 180 0.042 420 0.039 480 0.

332 390 0.148 90 0.292 330 0.636 0.58 720 0.361 420 0.0887 3 .545 660 0.17 120 0.298 360 0.395 480 0.474 540 0.505 600 0.Datos a gran escala Datos @29 °C mL de muestra 49 t(s) Absorbancia 30 0.116 60 0.197 150 0.235 180 0.