You are on page 1of 1

Se deduce formula de calcul a pH-ului unei soluţii tampon, formate de acid slab şi

sarea lui cu bază tare:
se scriu ecuaţiile reacţiilor de disociere a componenţilor sistemului tampon:
CH3COOH
CH3COO- + H+;
CH3COONa → CH3COO- + Na+;
 se scrie expresia matematică a constantei de disociere: Kd =

[CH3COO ]  [ H  ]
.
[CH3COOH ]

În soluţia tampon dată concentraţia totală a ionului acetat [CH3COO-]total reprezintă suma
concentraţiilor acestui ion, rezultate în urma disocierii acidului şi a sării
[CH3COO-]total = [CH3COO-]acid + [CH3COO-]sare.
Deoarece sarea este disociată complet, [CH3COO-]sare este egală cu concentraţia sării.
Dat fiind faptul că acidul este slab disociat (Kd ~10-5), rezultă că [CH3COO-]acid este cu mult
mai mică decât [CH3COO-]sare , aşadar o putem neglija. Astfel, concentraţia totală a ionului
CH3COO- poate fi considerată egală cu [CH3COO-]sare, iar deoarece sarea este disociată
complet, ea este egală cu concentraţia sării: [CH3COO-]total = C(CH3COONa).
Din aceleaşi considerente (α ≤ 0,03), [CH3COOH ] poate fi considerată egală cu concentraţia
totală a acidului. Astfel se obţine:
Kd =

C(CH3COONa )  [ H  ]
.
C(CH3COOH )

Se exprimă [H+] din expresia matematică obţinută:
C(CH3COOH )

[H+]= Kd  C(CH COONa )
3
Se logaritmează ecuaţia obinută: lg[H+] = lg Kd + lg C(CH3COOH) – lg C(CH3COONa).
Deoarece pH = – lg [H+], schimbăm semnele:
– lg[H+] = – lg Kd – lg C(CH3COOH) + lg C(CH3COONa).
Astfel am obţinut formula de calcul a pH-ului soluţiei tamponformată din acid slab şi sarea lui cu
bază tare:
pH = – lg Kd – lg C(CH3COOH) + lg C(CH3COONa).