You are on page 1of 2

CHESTIONAR - IDEALISM vs RELATIVISM

GRUPA:_____
Răspundeți sincer la următoarele întrebări (notele sunt de la 1 la 9). La sfârșit vă rog să calculați suma totală la cele două seturi de întrebări. Vă multumesc!
1=total împotrivă; 2=în mare măsură, împotrivă; 3=oarecum împotrivă; 4=puțin împotrivă; 5=nici de acord, dar nici împotrivă;
6= putin de acord; 7= oarecum de acord; 8=în mare măsură, de acord; 9=total de acord.
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Întrebare
Oamenii ar trebui să se asigure că acțiunile lor nu rănesc intenționat niciodată o altă persoană, oricât de mic ar fi răul produs.
Nu ar trebui să pui în primejdie o persoană, indiferent cât de puțin ai pune-o în primejdie.
Existența unui potențial rău împotriva altora este de neacceptat, indiferent de beneficiile viitoare care ar urma acestuia.
Nimeni nu ar trebui să rănească fizic sau psihic o altă persoană.
Nimeni nu ar trebui să exercite vreo acțiune care ar putea să amenințe prin orice fel demnitatea și bunăstarea unui alt individ.
Dacă o acțiune ar putea dăuna unui om nevinovat, atunci ea nu trebuie făcută.
Luarea unei decizii prin cântărirea consecințelor pozitive și negative ale unei acțiuni, este un lucru imoral.
Demnitatea și bunăstarea populației ar trebui să fie cele mai importante preocupări într-o societate.
Nu este necesar niciodată să se sacrifice bunăstarea altora.
Comportamentele morale sunt acțiuni care se potrivesc îndeaproape cu niște idealuri ”perfecte”.
Sumă totală ”IDEALISM”
Nu există principii etice care sunt atât de importante încât să facă parte în orice cod de etică.
Ce este etic variază de la o situație la alta și de la o societate la alta.
Bunele moravuri ar trebui considerate ca fiind individuale; ceea ce o persoană consideră a fi moral, poate fi considerat a fi imoral de către
o altă persoană.
Diferite tipuri de moralitate nu pot fi, prin comparație, "corecte".
Întrebări cu referire la ”ceea ce este etic pentru toată lumea” nu pot fi rezolvate, deoarece ceea ce este moral sau imoral rămâne până la
urmă la latitudinea individului.
Bunele moravuri sunt pur și simplu reguli cu caracter personal, care indică cum o persoană trebuie să se comporte și nu se aplică în a face
prejudecăți despre ceilalți.
Considerațiile etice în relațiile interpersonale sunt atât de complexe încât indivizilor ar trebui să li se permită să formuleze propriile coduri
individuale.
Codificarea rigidă a unei poziții etice care previne anumite tipuri de acțiuni, ar putea sta în calea unor rela ții interumane mai bune.
Nicio regulă privind minciuna nu a putut fi formulată; dacă o minciună este de bun augur sau nu, depinde în totalitate de situa ție.
Dacă o minciună este considerată a fi morală sau imorală, depinde de circumstanțele în care a fost spusă.
Sumă totală ”RELATIVISM”
Sex:
M
F

Nota

Grupa: S I R Grupa: S I R Grupa: S I R .