You are on page 1of 2

DOA SEMPENA MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM PT3 2014 SMK TAMAN DAYA

3
‫ل الرريحمممن الررمحيمم‬
‫مبيسمم ا م‬

‫لُ ةدنوالتس ن‬
‫ نوالتص ن‬,‫ ِمليلدمتِمقينن‬,‫ نوالنعلاِمقنب ة‬,, ,‫ النعلانلِممينن‬,‫ نربب‬,‫ل‬
‫لدم نعنل ى نسبيِمدننلا دمنحتم ٍدد نونعنل ى آِملِمه‬
‫ ِم‬,‫نايلنحيمدد‬
‫نوأنيصنحلاِمبِمه أنيجنمِمعينن‬
Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,
Sesungguhnya pada pagi yang mulia ini,kami ingin merafa’kan kesyukuran dan pujian
terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang tidak ternilai kerana mengizinkan kami
menghadirkan diri dalam MAJLIS MOHON RESTU ILMU PENTAKSIRAN TINGKATAN
3(PT3) 2014.
Allahumma Ya Rafi’a al Darajaat, Wa Ya Qadhiaal Hajat,
Engkau berkatilah majlis kami kali ini Ya Allah dengan sinaran rahmatMu
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa pelajar-pelajar kami akan menduduki
PT3 yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan mereka. Kami menyedari
bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan iradatmu jua.
Justeru, kami pohon padaMu berikanlah taufik dan hidayahMu kepada mereka ya Allah.
Kuatkanlah ingatan dan janganlah engkau lupakannya. Lapangkanlah dada mereka dan
janganlah engkau sempitkannya. Permudahkanlah segala urusan mereka dan janganlah
engkau persulitkan.
Tanamkanlah keyakinan yang tinggi dan semangat yang kental dalam jiwa mereka untuk
memperoleh kecemerlangan dalam peperiksaan itu dengan usaha yang bersungguhsungguh, penuh keazaman dan iltizam. Sinarilah hati dan jiwa mereka dengan nur
rahmatmu, agar mereka mudah menerima, memahami dan mengingati ilmu yang
dipelajari, agar terbuka akal dan minda mereka, agar suci dan luhur cita-cita mereka.
Kau padamkanlah dari jiwa mereka segala perasaan takut dan cemas, gementar dan
gugup, tiada keyakinan dan mudah mengalah. Ya Allah! Kurniakanlah kejayaan yang
cemerlang dalam peperiksaan yang bakal mereka hadapi nanti.
Allahumma Ya Rahman Ya Rahim,
Ya Allah! Kurniakanlah kepada anak-anak didik kami jasmani dan ruhani yang seimbang
dipandu iman, emosi yang terkawal dipimpin takwa, ammarah yang tenang diperhati
akal, amal yang istiqomah digenggam keikhlasan. Hindarilah mereka daripada terjebak

‫ ِمنو يفي‬.‫ نظنليمننلا‬.‫ آِمتننلاِم‬.‫ يفي‬.‫وصل ى‬ ‫ ايلنعلانلمـِممينن‬.‫ محمد‬.‫ وعل ى‬.‫ عل ى‬. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalaliwal’ikram . daripada sebarang pegangan dan fahaman yang menyesatkan.. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan .‫ نوِمقننلا‬.‫ نوِمإين‬. Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal’alamin.‫ نحنس ن ة ة‬.‫نرتبننلا‬ ‫ نوايلنحيمدد‬. dan daripada perbuatan jenayah dan gejala sosial yang memudharatkan.‫ الدديننيلا‬.‫ آله‬. agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan . Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkan keburukan .‫ نعنذانب‬.‫ أنيندفنسننلا‬. supaya kami yang hadir pada hari ini.‫ الِمخنرِمُ ة‬. ‫ل موأمينمت متيجمعحل ايلححيزمن مإين مشيئمت مسيه ل‬ ‫الرلحهرم مل مسيهمل مإرل مم ا مجمعيلمتحه مسيه ل‬ ‫ل‬ ‫ ايلنخلاِمسِمرينن‬.‫ نحنس ن ة ة‬.‫ نلن دكيو ن تن‬.‫ نونتيرنحيمننلا‬.‫ نربب‬.‫ نتيغِمفيرنلننلا‬.‫ ِممنن‬. Kami memohon kekuatan dari hadhrat-Mu Ya Allah.‫ أجمعين‬.‫ ال‬.‫ل‬ ‫ِم ِم‬ .‫ سيدنلا‬.‫ وصحبه‬.‫ نليم‬.‫نرتبننلا‬ ‫ التنلاِمر‬.sebarang kancah kemaksiatan yang merosakkan.