You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SERTING

72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

CARTA GANTT RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN TIGA

PENGGAL 1 PENGGAL 2
BIL TAJUK / TUNJANG M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
KESIHATAN DIRI DAN
KELUARGA :
1.1- Kesihatan Diri.
1.1.1- Persoalan Tentang
Pengurusan 6
Kesihatan
01. Diri
1.2- Kekeluargaan.
1.2.1- Kebahagian Dalam
Hidup Berkeluarga 2 C C
U U
1.2.2- Perkahwinan 1 C
C TI TI
C U
U P P
U TI
GAYA HIDUP SIHAT : TI E E
TI A
2.1- Pemakanan A R R
P K
K T T
2.1.1- Makanan Mengikut E H
H E E
Keperluan 4 R I
I N N
T R
2.2- Pengurusan Konflik Dan R G
E
G
T
Stress T A A
N A
A H H
2.2.1- Meningkatkan G H
02. H A A
Penghargaan Kendiri 2 A U
U N N
2.3- Penyalahgunaan Bahan H N
N P P
A S
: S E
N
E
E
2.3.1- Rokok 1 E N N
T S
SI G G
2.3.2- Dadah 2 G
A
G
I
2.3.3- Racun 1 H 2
0 A A
U 0
0 L L
N 1
KEBERSIHAN DAN 9 ( (
0
1 2
KESELAMATAN
) )
PERSEKITARAN:
3.1- Keselamatan
3.1.1- Akta Dan Undang-
03. Undang 4
3.2- Pertolongan Cemas
3.2.1- Pengenalan 1
3.2.2- Kecederaan Bantu 2
Mula