You are on page 1of 28

MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1.1- Kesihatan Diri. 1. Menyatakan maksud 1. Menyatakan maksud


KESIHATAN a) Malnutrisi. malnutrisi malnutrisi.
i. Definisi 2. Menyenaraikan penyakit 2. Perbincangan tentang jenis
ii. Jenis Penyakit Malnutrisi. yang berpunca daripada penyakit malnutrisi.
1 malnutrisi
3. Meningkatkan kesedaran.

PENDIDIKAN 1.1- Kecergasan Fizikal. 1. Menyatakan maksud daya 1. Senamrobik


JASMANI a) Daya Tahan Kardiovaskular. tahan kardiovaskular. 2. Berlari dan berjalan pantas 15
i. Cadangan Aktiviti 2. Melakukan senamrobik minit.
- Senamrobik 20 minit dengan berkesan.
ii. Kaedah latihan 3. Menyatakan faedah latihan
daya tahan kardiovaskular.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan fasa-fasa acara 1. Lari pecut 60 m


JASMANI 2.2- Olahraga lari pecut. 2. Perbincangan
a) Balapan. 2. Melakukan teknik lari pecut
i. Acara lari pecut secara individu
- Fasa permulaan 3. Membincangkan aspek-
- Fasa berlepas aspek keselamatan
- Fasa melaju / pecutan
- Fasa penamat
2 ii. Aspek-aspek keselamatan

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dalam 1. Membincangkan prinsip-


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. satu program kecergasan prinsip latihan secara
g) Prinsip Latihan. diri yang dirancang mengikut berkumpulan.
i. Prinsip latihan prinsip latihan dengan betul. 2. Menyusun jadual satu
- Ansur maju 2. Menyatakan prinsip-prinsip program kecergasan diri.
- Tambah beban latihan 3. Melayari laman web berkaitan
- Kekerapan 3. Merancang jadual satu dengan kecergasan fizikal.
- Masa program kecergasan diri
4. Mengamalkan gaya hidup sihat

1
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyenaraikan punca, 1. Kajian kes berkaitan tanda
KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. gejala dan kesan penyakit dan simptom penghidap
a) Malnutrisi malnutrisi. malnutrisi.
ii. Jenis Penyakit Malnutrisi. 2. Membuat padanan jenis 2. Mencatat isi-isi penting.
penyakit malnutrisi dengan
kumpulan nutrien yang
3 diberi.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kelajuan 1. Lari pecut 30 m


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. dengan teknik yang betul. 2. Lari pecut 60 m
f) Kelajuan / Kepantasan. 2. Membincangkan kaedah dan 3. Perbincangan dalam
i. Aktiviti - Lari pecut 30 faedah latihan aktiviti kumpulan dan membuat
meter kelajuan. laporan.
- Lari pecut 60 3. Keyakinan diri
meter
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kelenturan 1. Meniarap angkat dada dan


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. dengan teknik yang betul. tengkuk
d) Kelenturan. 2. Membincangkan kaedah dan 2. Melentik sisi
i. Aktiviti faedah aktiviti kelenturan. 3. Duduk melunjur sebelah kaki
- Meniarap angkat dada 3. Membincangkan aspek- dan jangkau bersilang
dan tengkuk aspek keselamatan 4. Kilas pinggang
4 - Melentik sisi 4. Berdisiplin
- Duduk melunjur sebelah
kaki dan jangkau
bersilang
- Kilas pinggang
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

2
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan teknik lari pecut 1. Lari pecut 60m


JASMANI 2.2- Olahraga secara individu.
a) Balapan. 2. Melukis dan melabelkan
i. Acara lari pecut. otot-otot yang terlibat
- Fasa permulaan 3. Mematuhi peraturan.
- Fasa berlepas
- Fasa melaju / pecutan
- Fasa penamat

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyenaraikan beberapa 1. Menggunakan rujukan


KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. akibat penyakit malnutrisi pelbagai media berkaitan
a) Malnutrisi. 2. Meningkatkan kesedaran dengan akibat malnutrisi.
iii. Akibat Penyakit Malnutrisi. dan keprihatinan. 2. Mengumpul dan menampal
5 gambar di sudut pameran.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan teknik lari pecut 1. Lari pecut 60 m


JASMANI 2.2- Olahraga dengan betul. 2. Perbincangan
a) Balapan. 2. Membincangkan komponen 3. Folio
i. Acara lari pecut kecergasan yang digunakan
- Lari pecut 60 m dalam acara lari pecut.
- Undang-undang dan 3. Menyenaraikan undang-
peraturan undang dan peraturan lari
pecut
4. Mematuhi arahan dan
peraturan.

PENDIDIKAN UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga 1. Menyenaraikan aktiviti- 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI Asas) aktiviti UDTA i. Tekan tubi
i. Tekan tubi 2. Melakukan aktiviti UDTA ii. Bangkit tubi
6 ii Bangkit tubi dengan teknik yang betul..
3. Bekerjasama dengan kawan.

3
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga 1. Melakukan aktiviti UDTA 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI Asas) dengan teknik yang betul. i. Duduk jangkau
iii. Duduk jangkau 2. Menyatakan faedah aktiviti ii. Larian 1500 m
iv. Larian 1500 m UDTA.
3. Bekerjasama dengan kawan.

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyenaraikan faktor-faktor 1. Menggunakan rujukan


KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. yang menyebabkan pelbagai media.
a) Malnutrisi malnutrisi.
Punca malnutrisi 2. Menyatakan punca-punca
malnutrisi.
7

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Memegang peluru dengan 1. Latih tubi pegang peluru


JASMANI 2.2- Olahraga teknik yang betul 2. Latih tubi kedudukan peluru
b) Padang. 2. Menunjuk cara kedudukan 3. Perbincangan.
i. Acara lontar peluru peluru sebelum melakukan
- Gaya lontaran ( gaya lontaran.
berdiri O’Brien ) 3. Membincangkan aspek-
- Teknik pegangan aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan 4. Berdisiplin

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dengan 1. Melakukan aktiviti kuasa


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. teknik yang betul secara individu dan
e) Kuasa. 2. Menyatakan maksud kuasa berkumpulan
i. Aktiviti 3. Membincangkan kaedah dan - Lompat jauh berdiri
- Lompat jauh berdiri faedah latihan. - Hop melepasi halangan
8 - Hop melepasi halangan 4. Bekerjasama 2. Perbincangan.
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan

4
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan lontaran dengan 1. Melakukan lontar peluru.


JASMANI 2.2- Olahraga teknik lakuan yang betul. 2. Perbincangan
b) Padang. 2. Menamakan otot penggerak
i. Acara lontar peluru. utama yang terlibat.
- Fasa persediaan 3. Membincangkan aspek-
- Fasa gelongsor aspek keselamatan.
- Fasa lontaran 4. Berdisiplin
- Fasa ikut lajak
ii. Aspek-aspek keselamatan.

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyenaraikan punca-punca 1. Kuiz


KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. malnutrisi. 2. Sumbangsaran
a) Malnutrisi 2. Peka terhadap kepentingan
Punca malnutrisi pengambilan makanan
seimbang.
9

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dalam 1. Berlari dan berjalan pantas


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. tempoh yang ditetapkan. selama 15 minit.
a) Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Membincangkan kaedah dan
i. Cadangan Aktiviti faedah latihan.
- Berlari dan berjalan 3. Menamakan otot penggerak
Pantas 15 minit utama yang terlibat dalam
ii. Kaedah latihan aktiviti ini.
iii. Faedah latihan 4. Kesedaran terhadap
iv. Aspek-aspek keselamatan keupayaan diri

5
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Menendang bola : tendangan


JASMANI 2.1- Permainan. menendang dan menyerkap leret, tendangan lambung,
a) Bola Sepak. dengan teknik yang betul. tendangan voli.
i. Kemahiran - Menendang 2. Menyatakan aspek-aspek 2. Menyerkap bola : menyerkap
- Menyerkap keselamatan dalam bola leret, menyerkap bola
ii. Aspek-aspek keselamatan. permainan bola sepak. tinggi.
3. Keseronokan 3. Permainan kecil – bola sepak
gol kecil
4. Perbincangan.
- atau - -atau- -atau-
b) Bola Jaring. 1. Melakukan hantaran: hantaran
i. Kemahiran - Hantaran 1. Melakukan kemahiran aras dada, hantaran aras
- Menerima hantaran dan menerima. bahu, hantaran atas kepala,
ii . Aspek-aspek 2. Menyatakan aspek-aspek hantaran sisi, hantaran lantun.
Keselamatan keselamatan dalam 2. Menerima bola.
permainan bola jaring. 3. Permainan kecil – bola kapten
3. Keseronokan 4. Perbincangan.

10

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Mengukur dan mencatat 1. Menyenaraikan peraturan


JASMANI 2.2- Olahraga bacaan. asas dalam teknik lontar
b) Padang. 2. Membincangkan kesalahan- peluru.
i. Acara lontar peluru kesalahan yang dilakukan. 2. Perbincangan.
- Undang-undang dan 3. Mengendalikan
peraturan penghakiman pertandingan.
- Penghakiman 4. Kepuasan
pertandingan
- Mengukur dan mencatat
bacaan
ii. Aspek-aspek
keselamatan

6
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyenaraikan cara untuk 1. Menyediakan folio berhubung
KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. mengatasi penyakit penyakit malnutrisi
a) Malnutrisi malnutrisi.
Cara mengatasi penyakit 2. Mengamalkan gaya hidup
malnutrisi. sihat - pengambilan
makanan seimbang.

11

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyatakan makna 1. Main peranan


KESIHATAN 1.2- Kekeluargaan. perkahwinan dan kerukunan
a) Institusi Kekeluargaan. rumah tangga.
i. Makna Perkahwinan. 2. Menyenaraikan faktor-faktor
ii. Kerukunan rumah tangga yang menyumbang kepada
kerukunan rumah tangga.

3. Membincangkan peranan
ahli keluarga untuk
mencapai ciri-ciri keluarga
bahagia

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan sekurang- 1. Melakukan aktiviti daya tahan


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. kurangnya dua aktiviti daya otot secara individu dan
b) Daya Tahan Otot. tahan otot secara individu berpasangan.
i. Aktiviti dan berpasangan. 2. Menamakan otot penggerak
- Tekan tubi 2. Membincangkan kaedah utama yang terlibat.
12 - Bangkit tubi latihan. 3. Perbincangan.
- Kilas pinggang 3. Kesedaran terhadap
ii. Kaedah latihan. keupayaan diri

7
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Menyerkap: menyerkap bola


JASMANI 2.1- Permainan. menyerkap dan mengelecek leret, menyerkap bola tinggi.
a) Bola Sepak. dengan teknik yang betul. 2. Mengelecek.
i. Kemahiran - Menyerkap 2. Menyatakan aspek-aspek 3. Mengelecek bola bergilir-gilir
- Mengelecek keselamatan dalam secara zig-zag melalui 5 skital
ii. Aspek-aspek keselamatan permainan bola sepak. 4. Perbincangan
12 - atau - 3. Bekerjasama -atau-
b) Bola Jaring. -atau- 1. Menerima bola
i. Kemahiran - Menerima 1. Melakukan kemahiran 2. Mengelak / acah
- Mengacah menerima dan mengacah 3. Permainan kecil – galah
ii. Aspek-aspek keselamatan 2. Menyatakan aspek-aspek panjang.
keselamatan dalam 4. Perbincangan
permainan bola jaring.
3. Bekerjasama

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyenaraikan beberapa isu 1. Sumbang saran
KESIHATAN 1.2- Kekeluargaan. kekeluargaan yang sering 2. Menyediakan folio tentang isu
b) Isu Kekeluargaan. timbul dan cara kekeluargaan.
i. Tidak bersefahaman mengatasinya. 3. Main peranan.
ii. Tidak menghormati 2. Menyenaraikan cara
iii. Jurang generasi menghormati orang yang
iv. Lari dari rumah lebih tua, ahli keluarga yang
v. Bercerai sakit dan orang istimewa
13

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Mengelecek


JASMANI 2.1- Permainan. mengelecek dan hantaran 2. Hantaran: hantaran ke
a) Bola Sepak. dengan teknik yang betul. hadapan, hantaran ke sisi,
i. Kemahiran - Mengelecek 2. Mengenal pasti tindakan hantaran silang.
- Hantaran berbahaya dalam situasi 3. Permainan kecil - 5 lawan 5
ii. Aspek-aspek keselamatan permainan. 4. Perbincangan
- atau - 3. Keseronokan -atau-
b) Bola Jaring. -atau- 1. Mengacah / Mengelak
i. Kemahiran - Mengacah 1. Melakukan kemahiran 2. Menghadang
- Menghadang mengacah dan menghadang 3. Permainan kecil – bola kapten
8
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

ii. Aspek-aspek keselamatan dengan teknik yang betul. 4. Perbincangan


2. Mengenal pasti tindakan
berbahaya dalam situasi
permainan.
3. Keseronokan

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dengan 1. Lari pecut 30 m


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. teknik yang betul. 2. Lari pecut 60m.
f) Kelajuan / Kepantasan. 2. Merekod masa pencapaian 3. Melukis dan menandakan
i. Aktiviti larian otot-otot yang terlibat.
- Lari pecut 30 meter 3. Membincangkan aspek-
- Lari pecut 60 meter aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan 4. Menyedari keupayaan diri

14

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan hantaran dan 1. Hantaran: hantaran ke


JASMANI 2.1- Permainan. menanduk dengan teknik hadapan, hantaran ke sisi,
a) Bola Sepak. yang betul. hantaran silang.
i. Kemahiran - Hantaran 2. Menyatakan empat 2. Menanduk: teknik menanduk
- Menanduk kemahiran asas dalam ke hadapan, teknik menanduk
ii. Aspek-aspek keselamatan permainan bola sepak. ke sisi, teknik menanduk ke
- atau - 3. Menyatakan aspek-aspek belakang.
b) Bola Jaring. keselamatan dalam 3. Permainan kecil – menanduk
i. Kemahiran - Menghadang permainan bola sepak bola ( 6 x 6 ) orang
- Menjaring 4. Keseronokan 4. Perbincangan.
ii. Aspek-aspek keselamatan -atau- -atau-
1. Melakukan kemahiran 1. Menghadang
menghadang dan menjaring. 2. Menjaring
2. Menyatakan aspek-aspek 3. Permainan kecil –
keselamatan dalam pertandingan menjaring.
permainan bola jaring. 4. Perbincangan.
4. Keseronokan

9
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menerangkan cara 1. Lawatan ke rumah warga tua
KESIHATAN 1.2- Kekeluargaan. penjagaan warga tua, ahli dan warga istimewa yang
b) Isu kekeluargaan keluarga yang sakit dan berdekatan.
Menghormati warga tua, warga istimewa. 2. Perbincangan dalam
istmewa dan mereka yang sakit 2.Membincangkan peranan ahli kumpulan kecil.
keluarga untuk mencapai ciri-
ciri keluarga bahagia.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Menanduk: teknik menanduk


JASMANI 2.1- Permainan. menanduk dan menjaga gol ke hadapan, teknik menanduk
a - Bola Sepak. dengan teknik yang betul. ke sisi, teknik menanduk ke
15 i. Kemahiran - Menanduk 2. Menyatakan aspek-aspek belakang.
- Menjaga gol keselamatan dalam 2. Menjaga gol: menangkap bola
ii. Aspek-aspek keselamatan permainan bola sepak. leret, menangkap bola tinggi,
- atau - 3. Meningkatkan minat menumbuk bola, tendangan
b - Bola Jaring. -atau- bola di udara, tendangan
i. Kemahiran - Menjaring 1. Melakukan kemahiran lantun.
- Gerak kaki hantaran dan menerima. 3. Permainan kecil – penyerang
iv. Aspek-aspek keselamatan 2. Menyatakan kemahiran asas lawan pertahanan (5
dalam permainan bola jaring. sepasukan).
3. Menyatakan aspek-aspek 4. Perbincangan.
keselamatan dalam -atau-
permainan bola jaring. 1. Menjaring.
4. Meningkatkan minat 2. Gerak kaki
3. Permainan kecil – bola kapten
4. Perbincangan

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dengan 1. Tekan tubi


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. teknik yang betul. 2. Bangkit tubi
16 c- Kekuatan Otot. 2. Membincangkan kaedah dan 3. Mendagu
i. Aktiviti faedah latihan 4. Naik turun bangku
- Tekan tubi 3. Membincangkan aspek-
- Bangkit tubi aspek keselamatan.
- Mendagu 4. Menyedari kemampuan diri
10
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

- Naik turun bangku


ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Menjaga gol: menangkap bola


JASMANI 2.1- Permainan. menendang dan menyerkap leret, menangkap bola tinggi,
a - Bola Sepak. dengan teknik yang betul. menumbuk bola, tendangan
i. Kemahiran - Menjaga gol 2. Menyatakan aspek-aspek bola di udara, tendangan
16 - Undang-undang keselamatan dalam lantun.
dan peraturan permainan bola sepak. 2. Permainan kecil – bola sepak
ii. Aspek-aspek keselamatan 3. Meningkatkan minat 7 sebelah
- atau - -atau- 3. Melukis gelanggang bola
b - Bola Jaring. 1. Melakukan kemahiran sepak.
i. Kemahiran - Gerak kaki hantaran dan menerima. -atau-
- Undang-undang 2. Menyatakan aspek-aspek 1. Gerak kaki
dan keselamatan dalam 2. Permainan kecil - bola jaring.
peraturan permainan bola jaring. 3. Melukis gelanggang bola
iv. Aspek-aspek keselamatan 3. Meningkatkan minat jaring.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan kumpulan 1. Merujuk piramid makanan


KESIHATAN 2.1- Pemakanan. makanan dalam setiap aras 2. Melukis piramid makanan
a- Piramid Makanan piramid makanan.
.

17
PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dengan 1. Melakukan aktiviti kuasa
JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. teknik yang betul. secara individu dan kumpulan.
e- Kuasa. 2. Membincangkan aspek- - duduk melunjur melontar
i. Aktiviti aspek keselamatan yang bola
- Duduk melunjur melontar perlu diambil kira. - plyometric : lompat
bola 3. Bekerjasama ketingting, lompat dakap,
- Lompat pelbagai aras lompat squat menegak,
(plyometric) lompat selang-seli.
ii. Aspek-aspek keselamatan. 2. Menyediakan folio

11
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1.Melakukan sekurang- 1. Permainan kecil – 7 sebelah


JASMANI 2.1- Permainan. kurangnya 5 kemahiran asas 2. Melakukan 5 kemahiran asas
a) Bola Sepak. yang selamat dalam yang selamat.
i. Kemahiran permainan. 3. Perbincangan
- Undang-undang dan 2.Membincangkan kesalahan - atau-
peraturan yang dilakukan semasa 1. Permainan bola jaring
ii. Aspek-aspek keselamatan latihan dan permainan. 2. Melakukan 5 kemahiran asas
- atau - 3. Mematuhi dan menghormati yang selamat.
b) Bola Jaring. undang-undang dan 3. Perbincangan
i. Kemahiran peraturan bola sepak.
- Undang-undang dan -atau-
peraturan 1. Melakukan sekurang-
ii. Aspek-aspek keselamatan kurangnya 5 kemahiran asas
yang selamat dalam
permainan.
2.Membincangkan kesalahan
yang dilakukan semasa
latihan dan permainan.

3. Keyakinan diri dan


18 kerjasama

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan aspek 1. Permainan kecil – 7 sebelah


JASMANI 2.1- Permainan. keselamatan dalam 2. Perbincangan
a) Bola Sepak. permainan bola sepak. - atau-
ii. Aspek-aspek keselamatan -atau- 1. Permainan bola jaring
- atau - 1. Menyatakan aspek 2. Perbincangan
b) Bola Jaring. keselamatan dalam
ii. Aspek-aspek keselamatan. permainan bola jaring.

12
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan kumpulan 1. Menyediakan folio mengenai


KESIHATAN 2.1- Pemakanan. makanan dalam aras satu piramid makanan.
a) Piramid Makanan dan aras dua piramid 2. Lakonan
i. Aras Satu. makanan
- Bijirin, hasil bijirin dan ubi. 2. Menjelaskan peranan setiap
ii. Aras Dua. kumpulan makanan pada
- Buah-buahan dan sayur- aras ini
19 sayuran

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan skiping dalam 1. Melakukan skiping selama 15


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. tempoh yang ditetapkan. minit.
a) Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Membincangkan aspek- 2. Melukis dan menandakan
i. Cadangan Aktiviti aspek keselamatan. otot-otot yang terlibat dalam
- Skiping 15 minit 3. Keyakinan diri melakukan aktiviti ini.
ii. Aspek-aspek keselamatan

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Belajar 2 teknik grip 1. Grip (memegang bet) : Grip


JASMANI 2.1- Permainan. dan melakukan pukulan jabat tangan, grip pegang pen.
c - Pingpong. hadapan (pepat) dengan 2. Pukulan hadapan
i. Kemahiran - Grip teknik yang betul. 3. Perbincangan
- Pukulan 2. Membincangkan komponen
hadapan kecergasan yang digunakan
( pukulan dalam permainan pingpong.
pepat) 3. Menyatakan aspek-aspek
ii. Aspek-aspek keselamatan keselamatan dalam
20 permainan pingpong.
4. Keyakinan diri.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan pukulan hadapan 1. Pukulan hadapan (pepat)


JASMANI 2.1- Permainan. dan pukulan kilas dengan 2. Pukulan kilas
c) Pingpong. teknik yang betul. 3. Perbincangan
i. Kemahiran - Pukulan 2. Menyatakan aspek-aspek
hadapan keselamatan dalam
- Pukulan permainan pingpong
Kilas 3. Keyakinan diri dan
ii. Aspek-aspek keselamatan bekerjasama.
13
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan kumpulan 1. Kuiz


KESIHATAN 2.1- Pemakanan. makanan dalam aras tiga 2. Main peranan
i. Aras Tiga. dan aras empat piramid
- Ikan, ayam, daging dan makanan
kekacang. 2. Menjelaskan peranan setiap
ii. Aras Empat. kumpulan makanan pada
21 - lemak, minyak dan gula. aras ini

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Merancang hidangan 1. Menyediakan menu


KESIHATAN 2.1- Pemakanan. makanan seimbang untuk 2. Lakonan
a) Piramid Makanan makanan sarapan pagi,
i. Merancang hidangan makan tengah hari dan
makanan seimbang makan malam.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kekuatan 1. Melakukan aktiviti kekuatan


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. otot dengan teknik yang otot secara individu dan
c) Kekuatan Otot. betul. berpasangan.
i. Aktiviti - Tekan tubi 2. Menulis dan menandakan 2. Menamakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam
- Mendagu otot-otot yang terlibat dalam aktiviti yang dilakukan.
- Bangkit tubi melakukan aktiviti kekuatan.
. 3. Menyedari keupayaan diri
22

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan pukulan kilas dan 1. Pukulan kilas.


JASMANI 2.1- Permainan. servis dengan teknik yang 2. Servis : Servis pukulan
c) Pingpong. betul. hadapan, servis pukulan kilas.
i. Kemahiran - Pukulan kilas 2. Menyatakan otot penggerak 3. Menamakan otot penggerak
- Servis utama yang digunakan utama.
ii. Aspek-aspek keselamatan dalam kemahiran ini.
3. Bekerjasama

14
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan maksud konflik dan 1. Ceramah berhubung
KESIHATAN 2.2- Konflik dan Stres stres. pengurusan konflik dan stres.
a) Pengurusan Konflik dan Stres 2. Menyatakan punca-punca 2. Lakonan
i. Maksud konflik.
ii. Punca 3. Menyatakan punca-punca
stres.

23 PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kelajuan 1. Melantun bola sambil berlari


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. dengan teknik yang betul. 30 m
f) Kelajuan / Kepantasan. 2. Menamakan otot penggerak 2. Lari pecut 50 m
i. Aktiviti - Melantun bola utama yang terlibat. 3. Perbincangan.
sambil berlari 30 meter
- Lari pecut 50
meter
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan sekurang- 1. Melakukan aktiviti secara


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. kurangnya tiga aktiviti daya individu dan berpasangan.
b) Daya Tahan Otot. tahan otot dengan teknik 2. Menamakan otot penggerak
i. Aktiviti yang betul. utama yang terlibat.
- Shoulder shrugs 2. Membincangkan kaedah dan 3. Perbincangan.
- Heel raises (angkat tumit) faedah latihan.
- Squat thrust (dekam
24 lunjur)
ii. Kaedah latihan.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan servis dan smesy 1. Servis: Servis pukulan


JASMANI 2.1- Permainan. dengan teknik yang betul. hadapan, servis pukulan kilas.
c) Pingpong. 2. Mengenal pasti tindakan 2. Smesy.
i. Kemahiran - Servis berbahaya dalam situasi 3. Menjelaskan kesalahan yang
- Smesy permainan. dilakukan semasa latihan dan
ii. Aspek-aspek keselamatan 3. Keyakinan diri. permainan.

15
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menjelaskan kesan konflik 1. Perbincangan dalam


KESIHATAN 2.1 Konflik dan Stres. dan stres. kumpulan kecil tentang
a) Pengurusan Konflik dan 2. Menceritakan pengalaman pengurusan konflik dan stres.
Stres. menghadapi konflik dan 2. Lakonan
i. Kesan stres dan cara-cara
ii. Cara mengatasi mengatasi.
25

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan smesy dengan 1. Smesy


JASMANI 2.1- Permainan. teknik yang betul. 2. Membaca dan menjelaskan
c) Pingpong. 2. Menyenaraikan undang- undang-undang dan peraturan
i. Kemahiran - Smesy undang dan peraturan permainan.
- Undang- permainan pingpong.
undang dan 3. Mematuhi peraturan dalam
peraturan permainan.
ii. Aspek-aspek keselamatan

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dalam 1. Senamrobik


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. tempoh yang ditetapkan 2. Berjalan pantas / berlari
a) Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Menamakan otot penggerak 15 minit
- Senamrobik 20 minit utama yang terlibat.

26 PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran asas 1. Grip


JASMANI 2.1- Permainan. dalam permainan pingpong 2. Pukulan hadapan / pepat
c) Pingpong. dengan teknik yang betul. 3. Pukulan kilas
i. Kemahiran 2. Menyatakan kemahiran asas 4. Servis
- Grip dalam permainan pingpong. 5. Smesy
- Pukulan hadapan / 3. Keyakinan diri.
pepat
- Pukulan kilas
- Servis
- Smesy

16
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan definisi 1. Merujuk pelbagai media


KESIHATAN 2.3- Penyalahgunaan bahan. penyalahgunaan bahan iaitu berkaitan dadah dan ubat.
a) Definisi. dadah dan ubat. 2. Perbincangan tentang
i. Penyalahgunaan bahan. 2. Menyatakan cara-cara penyalahgunaan dadah dan
ii. Dadah dan ubat. pengambilan dadah dan ubat.
ubat.

27
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Membincangkan undang- 1. Melukis gambarajah meja dan
JASMANI 2.1- Permainan. undang dan peraturan jaring mengikut ukuran yang
c) Pingpong. permainan pingpong. betul.
i. Kemahiran 2. Menyatakan aspek-aspek 2. Perbincangan.
- Undang-undang dan keselamatan.
peraturan 3. Menghormati antara satu
ii. Aspek-aspek keselamatan. sama lain.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan sekurang- 1. Melakukan aktiviti kuasa


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. kurangnya dua aktiviti kuasa secara individu dan kumpulan.
e) Kuasa. dengan teknik yang betul. 2. Melukis dan menandakan
i. Aktiviti 2. Membincangkan aspek- otot-otot yang terlibat dalam
- Menggunakan kaedah aspek keselamatan. aktiviti kuasa.
bebanan 3. Menyediakan folio.
ii. Keselamatan

28
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. gimnastik artistik dengan gimnastik artistik secara
a) Gimnastik Artistik. teknik yang betul dan kumpulan dan individu.
Pola pergerakan selamat. 2. Membincangkan komponen
i. Pola 1- Pendaratan. 2. Menyatakan aspek kecergasan yang
- Mendarat hadapan keselamatan yang perlu diaplikasikan.
dengan dua belah kaki. diambil kira dalam
Mendarat sisi dengan dua melakukan aktiviti gimnastik -atau-
belah kaki. artistik. 1. Melakukan kemahiran
- Lompat dari peti lombol, -atau- gimnastik irama secara
pusing 1800 dan 1. Melakukan kemahiran kumpulan dan individu.
17
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

mendarat dengan dua gimnastik irama dengan 2. Membincangkan komponen


belah kaki teknik yang betul. kecergasan yang
ii. Aspek-aspek keselamatan 2. Menyatakan aspek diaplikasikan.
- atau - keselamatan yang perlu
b) Gimnastik Irama. diambil kira dalam
Pola pergerakan melakukan aktiviti gimnastik
i. Pergerakan 1 – irama.
28 Imbangan
- Imbangan dengan
sebelah kaki di
hadapan.
- Imbangan dirangkaikan
dengan gelung.
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Mengklasfikasikan dadah 1. Membuat poster tentang


KESIHATAN 2.3- Penyalahgunaan Bahan dan ubat. penyalahgunaan dadah dan
b) Klasifikasi dadah dan ubat. 2. Menyenaraikan punca ubat.
penyalahgunaan bahan 2. Perbahasan tentang bahaya
3. Membincangkan bahaya dadah.
penyalahgunaan dadah
kepada individu dan
negara.

29
PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Membincangkan kaedah dan 1. Lari pecut 60 m
JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. faedah latihan 2. Lari pecut 100 m
2. Menulis dan menandakan 3. Perbincangan
f) Kelajuan / Kepantasan. otot-otot yang terlibat. 4. Mencatat nota pelajaran.
i. Aktiviti - Lari pecut 60
meter
- Lari pecut 100 meter
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan

18
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kekuatan 1.Melakukan aktiviti kekuatan


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. otot dengan teknik yang otot secara individu :
c) Kekuatan Otot. betul. - Mendagu
i. Aktiviti 2. Menyatakan kaedah dan - Naik turun bangku
- Mendagu faedah latihan kekuatan. - Bangkit tubi
- Naik turun bangku 3. Menyatakan aspek-aspek 2. Menamakan otot penggerak
- Bangkit tubi keselamatan yang perlu utama yang terlibat dalam
ii. Kaedah latihan diambil kira dalam aktiviti kekuatan.
iii. Faedah latihan melakukan aktiviti kekuatan
iv. Aspek-aspek keselamatan. otot.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. gimnastik artistik dengan gimnastik artistik secara
a) Gimnastik Artistik. teknik yang betul dan kumpulan dan individu.
30 Pola pergerakan selamat. 2. Merancang aktiviti latih tubi
i. Pola 2- Statik - Dirian ‘Y’ 2. Menyatakan aspek kemahiran asas gimnastik
ii Aspek-aspek keselamatan keselamatan yang perlu artistik dalam kumpulan.
- atau - diambil kira dalam
b) Gimnastik Irama. melakukan aktiviti gimnastik -atau-
Pola pergerakan artistik. 1. Melakukan kemahiran
ii. Pergerakan 2 - Melentik 3. Mengenal pasti tahap ansur gimnastik irama secara
- Dirian sebelah kaki dan maju yang perlu dibuat kumpulan dan individu.
melentik ke sisi sebelum kemahiran 2. Menyenaraikan kemahiran
- Melentik dirangkaikan sepenuhnya dilakukan. asas pegerakan melentik
dengan selendang -atau- dalam gimnastik irama.
iii. Aspek-aspek keselamatan 1. Melakukan kemahiran
gimnastik irama dengan
teknik yang betul.
2. Menyatakan aspek
keselamatan yang peru
diambil kira dalam
melakukan aktiviti gimnastik
irama.

19
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan dan Keselamatan 1. Mengetahui akta dan 1.Merujuk pelbagai media
KESIHATAN Persekitaran. undang-undang pengguna. berkaitan dengan hak
3.1- Keselamatan. 2. Menyenaraikan hak dan pengguna.
a) Akta Dan Undang-undang tanggungjawab pengguna. 2. Lakonan
i. Hak pengguna

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menyenaraikan agensi yang 1. Menjalankan kajian kes
31
KESIHATAN Persekitaran. berkaitan dengan pengguna. berkaitan dengan akta dan
3.1- Keselamatan. 2. Menjelaskan peranan undang-undang pengguna.
a) Akta Dan Undang-undang Kementerian Perdagangan 2. Menyediakan sudut pameran.
ii. Agensi terlibat Dalam Negeri dan Hal Ehwal
- Kementerian Pengguna.
Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal
Ehwal Pengguna.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan sekurang- 1. Melakukan aktiviti secara


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. kurangnya tiga aktiviti daya individu dan berpasangan.
b) Daya Tahan Otot. tahan otot dengan teknik 2. Menamakan otot penggerak
i. Aktiviti - Tekan tubi yang betul utama yang terlibat.
- Bangkit tubi 2. Membincangkan kaedah dan 3. Perbincangan
- Kilas pinggang faedah latihan
- Dekam lunjur
32 (squat thrust)
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. gimnastik pendidikan gimnastik pendidikan secara
c) Gimnastik Pendidikan dengan teknik yang betul. individu.
Tema gimnastik pendidikan, 2. Menyatakan aspek 2. Membincangkan aspek-aspek
i. Tema 1- Kesedaran tubuh keselamatan yang perlu keselamatan yang perlu
badan diambil kira dalam diambil kira dalam pergerakan
- bergerak secara melakukan gimnastik gimnastik pendidikan.

20
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

sentuhan berselang pendidikan.


( berlari, berjalan, 3. Membincangkan komponen
skip, merangkak ) kecergasan yang
- bergerak secara diaplikasikan dalam acara
Sentuhan selalu gimnastik pendidikan.
( gulingan, menolak, 4. Keyakinan diri dan mematuhi
menaik ) arahan.
- bergerak tanpa
sentuhan seketika
( lompatan dan
layangan)
ii. Aspek-aspek keselamatan.

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menjelaskan peranan 1. Mengumpul maklumat


KESIHATAN Persekitaran. FOMCA. mengenai FOMCA .
3.1- Keselamatan. 2. Membincangkan bagaimana 2. Kuiz
a) Akta Dan Undang-undang pengguna boleh
ii. Agensi terlibat menggunakan perkhidmatan
- Gabungan Persekutuan FOMCA
Pengguna Malaysia
( FOMCA )

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. gimnastik artistik dengan gimnastik artistik secara
33 a) Gimnastik Artistik. teknik yang betul dan kumpulan dan individu.
Pola pergerakan selamat. 2. Merancang aktiviti latih tubi
ii. Pola 2- Statik. 2. Menyatakan aspek kemahiran asas gimnastik
- Sokongan depan dengan keselamatan yang perlu artistik dalam kumpulan.
dua belah tangan. diambil kira dalam
iii. Aspek-aspek keselamatan. melakukan aktiviti gimnastik -atau-
- atau - artistik 1. Melakukan kemahiran
b) Gimnastik Irama. 3. Mengenal pasti tahap ansur gimnastik irama secara
Pola pergerakan maju yang perlu dibuat kumpulan dan individu.
ii. Pergerakan 2 – Melentik sebelum kemahiran 2. Menyenaraikan kemahiran
- Melutut melentik ke sisi sepenuhnya dilakukan. asas pergerakan melentik dalam
iii. Aspek-aspek keselamatan. -atau- gimnastik irama.
1. Melakukan kemahiran

21
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

melentik (melutut melentik


ke sisi) dengan teknik yang
betul.
2. Menyatakan aspek
keselamatan yang perlu
diambil kira dalam
melakukan aktiviti gimnastik
irama.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan gimnastik artistik dengan gimnastik artistik secara
a) Gimnastik Artistik. teknik yang betul dan kumpulan dan individu.
Pola pergerakan selamat. 2. Merancang aktiviti latih tubi
i. Pola 1- Pendaratan 2. Menyatakan aspek kemahiran asas gimnastik
- Lari dua atau tiga keselamatan yang perlu artistik dalam kumpulan.
langkah melonjak diambil kira dalam
dengan dua belah melakukan aktiviti gimnastik -atau-
kaki dan mendarat artistik 1. Melakukan kemahiran
dengan dua belah kaki. 3. Mengenal pasti tahap ansur gimnastik irama secara
ii. Aspek-aspek keselamatan. maju yang perlu dibuat kumpulan dan individu.
- atau - sebelum kemahiran 2. Menyenaraikan kemahiran
34 b) Gimnastik Irama. sepenuhnya dilakukan. asas pegerakan imbangan
Pola pergerakan -atau- dalam gimnastik irama.
i. Pergerakan 1 - Imbangan 1. Melakukan kemahiran
- Imbangan skala depan. imbangan dengan teknik
- Imbangan di atas yang betul.
punggung dengan 2. Menyatakan aspek
sokongan tangan. keselamatan yang perlu
ii. Aspek-aspek diambil kira dalam melakukan
aktiviti gimnastik irama.
keselamatan.

22
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. gimnastik artistik dengan gimnastik artistik secara
a) Gimnastik Artistik. teknik yang betul dan kumpulan dan individu.
Pola pergerakan selamat. 2. Merancang aktiviti latih tubi
ii. Pola 2- Statik 2. Menyatakan aspek kemahiran asas gimnastik
- Sokongan sisi dengan keselamatan yang perlu artistik dalam kumpulan.
sebelah tangan. diambil kira dalam 3. Menjelaskan kesalahan yang
iii. Aspek-aspek melakukan aktiviti gimnastik dilakukan oleh rakan semasa
keselamatan. artistik. aktiviti dilakukan.
- atau - 3. Mengenal pasti tahap ansur
34 b) Gimnastik Irama. maju yang perlu dibuat -atau-
Pola pergerakan sebelum kemahiran 1. Melakukan kemahiran
ii. Pergerakan 2 - Melentik sepenuhnya dilakukan. gimnastik irama secara
- Melutut melentik -atau- kumpulan dan individu.
ke belakang. 1. Melakukan kemahiran 2. Menyenaraikan kemahiran
iii. Aspek-aspek melentik dengan teknik yang asas pergerakan imbangan
betul. dalam gimnastik irama.
keselamatan.
2. Menyatakan aspek
keselamatan yang perlu
diambil kira dalam
melakukan aktiviti gimnastik
irama.

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menjelaskan peranan 1. Merujuk pelbagai media


KESIHATAN Persekitaran. Mahkamah Tribunal mengenai Mahkamah Tribunal
3.1- Keselamatan. Pengguna. Pengguna.
a) Akta Dan Undang-undang 2. Simulasi
ii. Agensi terlibat
35 - Mahkamah Tribunal
Pengguna

23
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3- Pendidikan Pergerakan. gimnastik pendidikan gimnastik pendidikan secara
c) Gimnastik Pendidikan dengan teknik lakuan yang individu.
Tema gimnastik pendidikan betul dan selamat. 2. Membincangkan aspek-aspek
i.Tema 2- Kesedaran ruang 2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu
- bergerak berbagai-bagai keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan
cara menggunakan diambil kira dalam gimnastik pendidikan.
ruang am ( tanpa atau melakukan aktiviti gimnastik 3. Merancang aktiviti latih tubi
dengan alatan ). pendidikan. kemahiran asas gimnastik
35 ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Mengenal pasti tahap ansur pendidikan dalam kumpulan.
maju yang perlu dibuat
sebelum kemahiran
sepenuhnya dilakukan.
4. Keyakinan diri

PENDIDIKAN UJIAN PASCA UDTA (Ujian Daya 1. Melakukan aktiviti UDTA 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI Tenaga Asas) dengan teknik yang betul. i. Tekan tubi
i. Tekan tubi iii. Duduk jangkau 2. Bekerjasama dengan kawan. ii. Bangkit tubi
ii Bangkit tubi iv. Larian 1500 m iii. Duduk jangkau
iv. Larian 1500 m
36

PENDIDIKAN UJIAN PASCA UDTA (Ujian Daya 1. Melakukan aktiviti UDTA 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI Tenaga Asas) dengan teknik yang betul. i. Tekan tubi
2. Menyatakan faedah ii. Bangkit tubi
i. Tekan tubi iii. Duduk jangkau aktiviti UDTA. iii. Duduk jangkau
ii Bangkit tubi iv. Larian 1500 m 3. Bekerjasama dengan kawan. iv. Larian 1500 m

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menyatakan maksud 1. Menonton video


KESIHATAN Persekitaran. pertolongan cemas 2. Menyediakan folio berkaitan
37 3.2- Pertolongan Cemas 2. Menyatakan prinsip dan dengan kecederaan dan bantu
a) Kecederaan dan bantu mula prosedur D.R.A.B.C. mula.
i. Pengenalan
ii. Prinsip dan prosedur
D.R.A.B.C.

24
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3- Pendidikan Pergerakan. pergerakan kreatif dengan pergerakan kreatif secara
d) Pergerakan Kreatif. teknik yang betul. individu.
Tema pergerakan,
i. Tema 1- Kesedaran tubuh 2. Menunjukkan cara tahap 2.Membincangkan aspek-aspek
badan ansur maju dalam kemahiran keselamatan yang perlu
- keseluruhan tubuh badan pergerakan kreatif. diambil kira.
(lokomotor dan bukan 3. Membincangkan komponen 3. Merancang aktiviti latih tubi
37 lokomotor) kecergasan yang kemahiran asas pergerakan
ii. Tema 2 - Kesedaran diaplikasikan dalam acara kreatif dalam kumpulan.
rintangan kepada beban pergerakan kreatif.
dan masa
- Beban
( halus-ringan, beban-
kuat )
iii. Aspek-aspek keselamatan

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan kemahiran 1. Melakukan kemahiran


JASMANI 2.3- Pendidikan Pergerakan. pergerakan kreatif dengan pergerakan kreatif secara
d) Pergerakan Kreatif. teknik yang betul dan individu.
Tema pergerakan selamat. 2. Membincangkan aspek-aspek
i. Tema 3 – Kesedaran ruang. 2. Menghuraikan komponen keselamatan yang perlu
(kawasan dan arah) kecergasan yang diambil kira.
ii. Tema 4 – Aliran beban diaplikasikan dalam 3. Merancang aktiviti latih tubi
badan dalam ruang dan pergerakan kreatif. kemahiran asas pergerakan
38 masa.(aliran dan ruang) 3. Menyatakan kesalahan yang kreatif dalam kumpulan.
iii. Aspek-aspek keselamatan. biasa dilakukan semasa 4.Menamakan otot penggerak
latihan. utama yang terlibat dalam
pergerakan kreatif.

25
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Menyatakan jenis-jenis 1. Melukis dan melabelkan jenis-


JASMANI 2.4 - Rekreasi Dan Kesenggangan. khemah jenis khemah.
a) Rekreasi. 2. Menyatakan tempat yang 2. Membincangkan tempat-
i. Perkhemahan sesuai untuk berkhemah. tempat yang sesuai untuk
- Jenis khemah 3. Menyenaraikan ciri-ciri berkhemah.
ii. Pengurusan tempat pemilihan tempat 3. Membincangkan ciri-ciri
- Lokasi perkhemahan. memilih tapak perkhemahan
38 - Kawasan cukup luas yang sesuai.
iii. Ciri-ciri pemilihan tempat 4. Membincangkan aspek-aspek
selamat . keselamatan yang perlu

diambil kira dalam melakukan


aktiviti perkhemahan

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menerangkan cara 1. Tunjuk cara prosedur


KESIHATAN Persekitaran. melakukan prosedur pertolongan cemas
3.2- Pertolongan Cemas D.R.A.B.C. D.R.A.B.C.
a) Kecederaan dan bantu mula 2. Tolong menolong 2. Membuat praktikal D.R.A.B.C.
ii. Prinsip dan prosedur 3. Keyakinan diri 3. Menyediakan folio individu
D.R.A.B.C. berkaitan dengan
kecederaan dan bantu mula.

39
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan cara mendiri 1. Mendirikan khemah.
JASMANI 2.4 - Rekreasi Dan Kesenggangan. dan mengemaskan khemah. 2. Menyediakan folio individu
a) Rekreasi. 2. Membincangkan pelan lokasi berkaitan dengan cara mendiri
iv. Cara mendiri dan kawasan perkhemahan. dan mengemaskan khemah.
mengemaskan khemah. 3. Menjelaskan faedah yang 3. Menyediakan folio individu
v. Aspek-aspek keselamatan diperolehi daripada aktiviti berkaitan dengan cara mendiri
rekreasi. dan mengemaskan khemah.
4. Melakar kedudukan pelan
lokasi kawasan perkhemahan.

26
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menyatakan cara 1. Membincangkan cara


JASMANI 3.1- Pengurusan. pengurusan alatan sukan pengurusan alatan sukan
Pengurusan alatan sukan yang baik dan selamat. yang baik dan selamat.
i. Susun atur alatan sukan 2. Membincangkan faedah 2. Menunjuk cara pengurusan
- Saiz objek pengurusan alat sukan yang alatan sukan di sekolah.
- Bentuk objek cekap dan berkesan.
- Berat-ringan objek
40
PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1.Menyatakan cara 1. Melukis pelan susun atur
JASMANI 3.1- Pengurusan. penyusunan alatan sukan alatan sukan dalam bilik
Pengurusan alatan sukan dengan baik dan selamat. alatan sukan.
i. Susun atur alatan sukan 2. Menyatakan susun atur 2. Merancang susun atur alatan
- Saiz objek alatan sukan di sekolah. sukan di sekolah.
- Bentuk objek 3. Membincangkan langkah
- Berat-ringan objek keselamatan semasa
menyimpan alatan sukan.

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menunjuk cara prosedur 1. Tunjuk cara


KESIHATAN Persekitaran. pertolongan cemas D.R.A.B.C. 2. Membuat praktikal D.R.A.B.C.
3.2- Pertolongan Cemas 2. Tolong menolong 3. Menyediakan folio individu
a) Kecederaan dan bantu mula 3. Keyakinan diri. berkaitan dengan
ii. Prinsip dan prosedur kecederaan dan bantu mula.
D.R.A.B.C.
41

PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menyenaraikan isu-isu 1. Membincangkan isu-isu dalam


JASMANI 3.2- Isu-isu Dalam Sukan dan dalam sukan dan permainan. sukan dan kesannya secara
Permainan 2. Menyatakan implikasi- berkumpulan.
i. Rasuah implikasi rasuah dalam 2. Membuat laporan satu isu
ii. Penggunaan bahan sukan dan permainan. sukan daripada keratan
terlarang akhbar.
3. Menyediakan folio individu
berkaitan dengan isu-isu
sukan.

27
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menjelaskan bentuk 1. Membuat laporan tentang


JASMANI 3.2 - Isu-isu Dalam Sukan dan hukuman yang dikenakan. amalan yang tidak jujur
Permainan 2. Membuat kesimpulan daripada keratan akhbar.
i. Penggunaan bahan berkaitan isu-isu dalam 2. Menulis esei tentang
terlarang sukan dan permainan. penggunaan bahan terlarang
ii. Amalan yang tidak jujur. dalam sukan.

PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menyatakan 2 kesalahan 1. Menyenaraikan kesalahan


42 JASMANI 3.3 - Etika. yang melanggar undang- yang melanggar undang-
Pengelolaan undang dan peraturan undang dan peraturan sukan
i. Undang-undang dan sukan dan permainan. dan permainan.
peraturan 2. Menyatakan cara mengatasi 2. Membincangkan cara
sukan dan permainan atau mengurangkan meningkatkan etika atlit dalam
ii. Umur dan jantina pelanggaran peraturan. sukan secara kumpulan.
iii. Komunikasi dalam sukan dan permainan. 3. Membahaskan cara
3. Membincangkan cara mengatasi atau
meningkatkan etika etlit mengurangkan perlanggaran
dalam sukan dan permainan. peraturan dalam sukan dan
4. Memahami dan mematuhi permainan dalam kumpulan.
peraturan.

28