You are on page 1of 7

Cch set kh giy A5 in ha n

Khi in ha n trn cc my in kim (Epson LQ 300) cng vic in


c d dng v lin tc th ta phi set kh giy trn my in ng vi
kch thc ca ha n(ty phn mm v loi my in ang s dng
m ta c cc cn chnh cho ph hp), nhng thng ta s dng kh
giy A5 in ha n. Bi vit ny s hng dn cc bn Cch set
kh giy A5 in ha n lin tc.
1 . Set kh giy A5 ngang , in d liu ng theo kh giy
Bc 1: Set kh giy ngang A5
y ly mu l my In Epson LQ300+.
Lu : Cc dng my in Canon 2900, HP Laserjet P2014nu c th p dng cch Set kh giy ny.
- Trn Win 7 : Start > Devices and Printers > Print Server Properties. Lu bn phi
click chn vo my in th Print Server Property mi hin ra cho bn chn.

- Trn Win XP : Start / Priners and Faxes / File / Server Properties

Ti ca s Print Server Properties , t tn kh giy v kch thc cn Set cho kh giy

Check Chn Create a new Form : To mi kh giy


+Form name : t tn kh giy
+Chn Metric : Thit lp kh giy theo n v cm
Vi trng hp Set kh giy A5 ,Ti my in t giy ngang , d liu in ng th kch c ca giy c
quy nh
Width : 21.00 cm
Height : 14.00 cm ( C th cho t l chnh lch)
Nhn Save Form > Close
Bc 2 : Chn kh giy v in ha n (bill)
Sau khi thit lp xong kh giy theo yu cu, cn thit lp cho my in nhn dng kh giy va thit lp
M mu ha n cn in di dng Design bng Cystal Report 9.2
Chn File / Printer Setup

Ti ca s Printer Setup
+ Size : Chn kh giy va c Set
+ Chn Landscape : In theo giy ngang

Nhn OK >Hon thnh cch thit lp kh giy


Canh chnh li mu ha n theo ng kch c nh trn v In ha n
Lu :
C mt s trng hp khi Set kh giy nhng Printer Setup khng nhn c kh giy va Set.
l do my in khng nhn kh giy VD:HP Laserjet P2014n ,..
Thao tc : Start / Devices and Printers / Chn my in Click phi vo my in, chn Printer
Properties / Preferences /Custom

Ti ca s Custom Parper Size , Thit lp kch thc kh giy cn in

Khuyn khch nn t giy theo kh ngang .Khi in giy s c cun u vo trong Drum my in, trnh
trng hp Drum b en hai u v kh giy t ng nh hn chiu di ca Drum T .