You are on page 1of 3

GORSKI KRISTAL KVARC

ta je gorski kristal:
Gorski Kristal ili kvarc je drugi po uestalosti mineral koji se pojavljuje u prirodi i ini 12%
Zemljine kore. Pojavljuje se u istom obliku ili zajedno s drugim elementima kao silikat.
Najveca nalazista kvarca nalaze se u Brazilu, Madagaskaru, Namibiji i Rusiji. Gorski kristal koji
Vi imate pred sobom potie iz Srbije, sa planine Rudnik koja, osim prirodnih lepota krije
mnoga blaga a jedno od najvanijih i najveih je upravo gorski kristal, ist, moan i
blagotvoran.
Osobine:
Gorski kristali imaju najsliniju strukturu dijamantu Kristali su minerali koji poseduju pravilan
raspored atoma u obliku kristalne reetke i zbog toga, za razliku od ostalih neivih tvari,
stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zrae. U svom
poslednjem omotau atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otputati i
nadoknaditi drugim elektronima, stoga zakljuujemo da kristal moe i primati i davati
energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektrini efekt, to bi znailo da kristal jednu
energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijedei sluajevi:
-udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastae iskra. Mehaniki impuls pretvoren u elektrini.
-dovedemo li na kristal elektrinu struju odreenoga napona, on e poeti mehaniki
vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici.
Kristali, osim to primaju nau misaonu i emotivnu energiju, mogu je zadrati i zraiti njome.
Oni nam mogu posluiti i kao skladitari energije, nae ili energije koju izaberemo uneti u
kristal.
Odabir kristala:
Kristale moete birati pomou nekoliko metoda:
-po energetskom stanju
-metodom odabira onoga koji nam se najvie svia
-odabir profesionalca
-kristal koji nam je potreban za leenje odreenog problema
-horoskop
Gde i kako je korien:
Gorski kristal se koristio u raznim kulturama: Majanskoj civilizaciji, starom Egiptu; Rimljani su
verovali da gorski kristal sadri energiju bogova koja nam daje snagu, hrabrost i mudrost. U
nae doba, kada smo okrueni svim vrstama negativnih uticaja na nae fiziko i mentalno
zdravlje, ponovo otkrivamo njegova izuzetno pozitivna svojstva i mogunost da sami sebi
pomognemo onim to nam je pristupano a istovremeno i snano i mono.
Kako deluje:
Gorski kristal je univerzalan kamen i kamen svih kamenova. Svojom energijom gorski
kristal simbolizuje svetlo na Zemlji i svako od nas bi trebao da ih ima nekoliko bar jedan uz
sebe a poeljno je da i prostor u kome se boravi bude svakodnevno pod blagotvornim
uticajem ovog prirodnog iscelitelja. Kvarc je ist snaan energetski izvor, stimulie modane
funkcije, imunoloki sistem i dovodi celo telo u ravnoteu, aktivira sve nivoe svesti; dovodi
duu i telo u savren sklad.
Kvarc aktivira sve akre; koristi se i za zatitu od loih energetskih uticaja drugih ljudi
(poznato je da apsorbuje energiju drugih ljudi, zato ga uvek imajte uz sebe kada ste u
kontaktu sa nekim ko vam ne prija ili smatrate da vam crpi energiju), za zatitu od zraenja
kompjutera kao i za zatitu od podzemnih zraenja. Udvostruava ljudsko energetsko polje,
titi od radijacije, ponitava statiki elektricitet, pojaava, zgunjava i prenosi frekfencije.

Savren je provodnik energije.


ienje i punjenje kristala:
Gorski kristal se isti pod mlazom mlake vode nekoliko minuta. Tek kupljeni kristal prvo
poloite u morsku so 24 sata i tek onda ga praznite pod mlazom iste vode. Punite ga na
dnevnoj svetlosti, poeljno je na direktnom suncu od 1 do 2 sata.
Programiranje kristala:
Da bi va gorski kristal bio savren, morate ga programirati skoncentrisano, precizno i
smireno. Misli neka vam budu lepe, pozitivne, verujue; stavite ga na srce, pa na tree oko.
Programirajte ga spokojno i lagano, budite oputeni, diite svesno, ravnomerno i ujednaeno.
U jednom momentu kada osetite da ste spremni, prilikom izdaha zamislite kako vaa elja
ulazi u kristal. On e primiti u sebe program koji ste mu namenili, ono to treba da uvea i da
vam uzvraa. Poloen na estu, eonu akru (tree oko) donosi uvid u blokade I pomae vam
da ih se oslobodite.
Leenje i zatita kristalima:
Gorski kristal titi na energetski omota - auru od negativnih uticaja. Uvek je dobro imati ga
uz sebe kada treba da obavite bitne poslovne razgovore, ili kada vam je potrebna snaga,
koncentracija i bistrina uma. Nazivaju ga i kamenom snage, zato se i preporuuje da ga
imate uz sebe kada ste rasejani, bezvoljni i bez energije. Kvarc rasteruje mrane misli, donosi
inspiraciju, kreativnost, nove ideje. Pozitvno deluje kod najteih oboljenja i stimulie
oporavak, vraa snagu, daje energiju i nadu u bolje sutra. Obzirom da znamo da su mnoge
bolesti nastale na psihosomatskoj bazi, gorski kristal nam pomae da otkrijemo koji je pravi
uzrok bolesti. Poznato je da gorski kristal pomae u leenju od trauma, strahova i drugih
psihikih smetnji. Ublaava bes, ljutnju i oseaj krivice. Takoe, utie pozitivno na rad
hipofize i epifize. Koristi se dosta u meditaciji, zato to otklanja sporedne i bespotrebne misli.
Gorski kristal izuzetno uspeno titi od zraenja i uklanja statiki elektricitet, zato ga
obavezno treba drati i pored monitora, TV ekrana. Stavite gorski kristal pored izvora svetla,
najbolje pored prozora da bi propustao suneve zrake, to je najbolji nain da oistite svoj
dom od negativnih uticaja, ali i da prizovete pozitivnu energiju, kao i da se zatitite od
negativnih spoljanjih uticaja.
Kod fizikih problema odlian je za krvne sudove, kardiovaskularne probleme, stabilizuje
krvni pritisak. sniava temperaturu, ublaava bolove i jaa imuni sistem. Odlino se
kombinuje sa svim kristalima. Moete ga koristiti sa hematitom protiv upalnih procesa, kao i
sa ilibarom kod problema sa kimom, sa rozenkvarcom za emotivne problem, sa turmalinom
da se zatite od negativne energije. Gorski kristal pojaava dejstvo ostalih kristala i
uravnoteuje njihovu energiju. Veinu drugih poludragih kamenova moete puniti stavljajui
ih na gorski kristal.
Eliksir:
Od gorskog kristala moete praviti i eliksir. Ostavite kristal u ai vode da odstoji preko noi,
ujutro popijte tu vodu na prazan stomak. Ovaj eliksir jaa imunitet, isti telo od toksina, daje
snagu. Sa ovim eliksirom moete i zalivati biljke da bi bolje napredovale.
Duhovno proienje:
Primeeno je da gorski kristal ui svaku osobu na njenom sopstvenom nivou i sopstvenom
brzinom. Odgovara svakom astrolokom znaku, poveava nae izvanulne sposobnosti.
pojaava molitve i pozitivnu vizuelizaciju. Dri nas u kontaktu sa spiritualnom stranom nae
prirode i podsea nas da smo spiritualno bie sa ljudskom egzistencijom. Svako duhovno
traganje moe biti pojaano uz pomo energije gorskog kristala. Za duboko telesno ienje
koriste se najprovidniji komadi gorskog kristala

Verujte u va gorski kristal, u njegovu mo, pruite mu panju i ljubav, tada e njegovo
plemenito dejstvo biti jo jae i donee sreu i blagostanje u va ivot.