You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERENDAH

48200, SERENDAH SELANGOR DARUL EHSAN.


KOD SEKOLAH :BBA 5022

SEKOLAH KEBANGSAAN SERENDAH


48200, SERENDAH SELANGOR DARUL EHSAN.
KOD SEKOLAH :BBA 5022

Tel : 03-60812889 Fax:60812889

Tel : 03-60812889 Fax:60812889

Bil.( )dlmBAKSI/SKS/2011
1 OGOS 2011

Bil.( )dlmBAKSI/SKS/2011
1 OGOS 2011

Kepada ,
Ibu bapa / Penjaga Murid,
Sekolah Kebangsaan Serendah.

Kepada ,
Ibu bapa / Penjaga Murid,
Sekolah Kebangsaan Serendah.

Pihak BAKSI ingin meminta perhatian pihak tuan/puan diatas


tunggakan

bayaran

bulanan

untuk

________________________________

tuisyen
dari

kelas

murid

bernama

___________

Pihak BAKSI ingin meminta perhatian pihak tuan/puan diatas


tunggakan

bayaran

bulanan

untuk

________________________________

tuisyen
dari

kelas

murid

bernama

___________

Tunggakan ini adalah untuk bayaran bulan _______________________.

Tunggakan ini adalah untuk bayaran bulan _______________________.

Bayaran tuisyen bulanan adalah RM45.00/bulan sahaja. Pihak kami amat

Bayaran tuisyen bulanan adalah RM45.00/bulan sahaja. Pihak kami amat

mengharapkan kerjasama dan jasa baik pihak tuan/puan untuk

mengharapkan kerjasama dan jasa baik pihak tuan/puan untuk

menjelaskan bayaran tertunggak ini dalam kadar segera. Sebarang

menjelaskan bayaran tertunggak ini dalam kadar segera. Sebarang

kesulitan yang timbul kami dahului dengan ucapan maaf dan semoga

kesulitan yang timbul kami dahului dengan ucapan maaf dan semoga

keprihatinan pihak tuan/puan akan mendatangkan manfaat bersama.

keprihatinan pihak tuan/puan akan mendatangkan manfaat bersama.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menjalankan tugas ,

Saya yang menjalankan tugas ,

__________________________
(NOR AZLIN BT AB RANI)
Penyelaras Tuisyen BAKSI
Sekolah Kebangsaan Serendah

__________________________
(NOR AZLIN BT AB RANI)
Penyelaras Tuisyen BAKSI
Sekolah Kebangsaan Serendah