FORMULAS DO MECANIZADO CON FRESADORA

Estudios do comandante Denis

Ve: Velocidade económico práctica
Ve = 1,33 x V´0

p: profundidade b: ancho de pasada a0 =0,05 mm p0 + p0 =50 mm
V0t
V0 =Velocidade de mínimo desgaste

Cálculo de r.p.m

Lei de rendimiento constante
D = diámetro da fresa empregada en mm

p´, b´, p´: Valores de traballo
I.E.S. García Barbón Verín (Ourense) www.iesgarciabarbon.es

CM Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e conducción de liñas.