You are on page 1of 9

Huliganstvo u

sportu
Student:
Aleksandar Đorđević
Br. indexa 11 832

. organi reda nisu u stanju da kontrolišu velike mase ljudi pa zbog toga nekad ponekad i njihovom krivicom dolazi do obračuna navijačkih grupa sa policijom. Brisa Tatona.Uvod Jedan od najvećih problema sa kojim se suočava naša zemlja je pojava huliganizma i nasilja na sportskim priredbama. a i kasnije pogibije francuskog državljanina i navijača fudbalskog kluba Tuluz. Usled velikog broja posmatrača na ovakvim priredbama. Pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića.

 deli se na:  emocionalnu agresivnost . a manifestuje se kroz nanošenje materijalne štete ili kroz fizičko nasilje. sto znači pristupiti nekome.izazvana snažnim emocionalnim uzbudjenjem. materijalno dobro. navaliti Moze se sagledati iz dva aspekta: direktna – pokazuje se prema osobi koja je izazvala agresivno ponašanje . .  instrumentalna agresivnost .samo sredstvo koje se koristi da bi se došlo do željenog cilja npr.manifestuje prema odredjenim ciljevima. i  prenesena agresija .Agresivnost potiče od latinske reci aggredi.

Teorije agresivnosti Agresija kao urođeno ponašanje  Frustracijska teorija agresije  Agresija kao naučeno ponašanje .

bontona. zakona i opšte destruktivno ponašanje Termin huliganstva dolazi po Irskom prezimenu HULIGAN.Huliganstvo Termin koji opisuje ponašanje koje krši pravila društvene norme. a pojavljuje se u Velikoj Britaniji krajem XV veka Najčešće zakone koje krše huligani su:  1)Vredjanje po raznim diskriminacijskim osnovama pojedinaca ili grupe   2)Fizički neredi i nanošenje lakih ili teških telesnih povreda  3)Uznemiravanje javnih i privatnih svojina   4)Uznemiravanje javnog reda i mira  5)Ugrožavanje opšte sigurnosti upotrebom nedozvoljenih sredastava  6)Upotreba zabranjenih sredstava kao sto su konzumiranje alkoholnih napitaka i upotreba narkotičkih sredstava  7)Remećenje toka održavanja sportskih manifestacija .

zastava i drugih navijačkih obeležja pokazuju svoju navijačku pripadnost “Stara garda” Devijantni navijači . nošenjem šalova.Pojam “NAVIJAČ” Pripadnik fudbalske ili neke druge publike koji jasno svojim ponašanjem. svojim odevanjem.

Uzroci nasilja na stadionima 1) Nasilje je ugrađeno u sam sport i u njegovu organizacionu nadgradnju 2) Vidljivo je da su mladi ljudi u velikim problemima zbog neostvarivanja željenog statusa i odgovarajućeg identiteta 3) Mediji su jedan od puteva "normalizacije". pa i legitimisanja nasilja .

 . Šiptari)  Stranci.Žrtve nasilja na stadionima Žrtve nasilja se mogu podeliti u grupe: Organi reda (policija)  Etničke manjine (Romi.

. nošenjem šalova. svojim odevanjem.Zaključak Navijači su pripadnici fudbalske ili neke druge publike koji jasno svojim ponašanjem. navijači se razlikuju od obične publike upravo po toj ekspresiji Okupljeni su oko navijačkih grupa i u njima deluju Lični i društveni problemi se često ispoljavaju na tribinama i upravo zbog toga ovaj problem je veoma veliki Dok se društvo ne popravi huliganizam će biti veliki problem u našoj državi. zastava i drugih navijačkih obeležja pokazuju svoju navijačku pripadnost.