You are on page 1of 3

Npessgfldrajz

Fogalmak
1. A npessgfldrajz (demogrfia) trgya: A npessg jellemzinek idbeli s trbeli
vltozsait ill. az elidz okokat, a kvetkezmnyeket kutatja, valamint a
befolysolsnak lehetsgeit is vizsglja.
2. A demogrfia hrom ga: A npesedsstatisztika, amely a npessg jellemzit rja le; a
npesedselmlet, amely az okokat s a kvetkezmnyeket vizsglja; ill. a
npesedspolitika, amely a npesedselmlet gyakorlati megvalstsval foglalkozik.
3. Npszmlls: Egy meghatrozott terleten l npessg minden egyedre kiterjed,
az adott idpontra vonatkoz demogrfiai, gazdasgi s szocilis adatok gyjtse,
feldolgozsa s kzzttele, tbbnyire 10 venknt zajlik.
4. Npmozgalom: A npessg szmnak vltozst ksri figyelemmel, kzvetlen
befolysol elemei: szletsek s hallozsok szma, valamint a vndorls; kzvetve
befolysolja a hzassgkts s vls.
5. Termszetes szaporods, ill. fogys: A szletsek s a hallozsok szmnak
klnbsge.
6. Tnyleges szaporods, ill. fogys: A termszetes szaporods, ill. fogys s a
vndorlsok egyenlegnek sszege.
7. Optimlis npessg: Egy adott terleten azt a npessgszmot jelenti, amelynl a
legmagasabb letsznvonal s jlt rhet el.
8. Tlnpeseds: Ha a npessg szma a terleten rendelkezsre ll s potencilisan
kiaknzhat termszeti erforrsok szintjt meghaladja.
9. Alulnpeseds: Ha a npessgszm, ill. a npsrsg egy terleten olyan alacsony,
hogy a npessg nem kpes kiaknzni, kihasznlni a terlet adottsgait.
10. Maximlis npessge a terletnek: Az ember fennmaradshoz szksges minimlis
lelem mennyisge alapjn szmthat ki.
11. Fertilits: termkenysg
12. Mortalits: hallozs
13. Nyers hallozsi arnyszm: Ezer lakosra jut meghaltak szma egy v alatt, teljes
npessgre vonatkozik.
14. Korspecifikus hallozsi szmok: Korcsoporton bell (lt. 5 ves korcsop.) a
meghaltak szmt viszonytjk a krdses korcsoport ltszmhoz, kt nemre kln
vonatkoztatva szmtjk.
15. Csecsemhalandsgi rta: Egy ven aluli meghalt gyermekek szma az sszes
jszltthz kpest.
16. Hallozsi valsznsg: Adott vben meghaltak korbl indulnak ki, ebbl szmtjk
ki azt, hogy az adott letkort meglk, milyen valsznsggel halnak meg a
kvetkez szletsnapjuk eltt.
17. Tovbblsi rend: A hallozsi valsznsg szerint kiszmtjuk, hogy egy hipotetikus
100000 szemlybl ll nemzedk, hogyan halna ki, ahogy letkora emelkedik v.
megfordtva, 100000 jszlttbl hnyan lesznek mg letben 1, 2, 3, 4 . 80, stb. v
mlva.
18. Vrhat lettartam: Minden letkorban az azt kvet tovbblsi rend alapjn ki lehet
szmtani, hogy az ilyen letkort megrt szemly tlagosan hny vig fog mg lni
leggyakrabban a szlets pillanatban vrhat lettartamot vesszk
19. Nyers lveszletsi arnyszm: Ezer lakosra jut lveszletsek szma egy v alatt.
20. ltalnos termkenysgi arnyszm: Az adott v lveszletseinek szmt elosztjuk a
szlkpes kor (15-49) ves nk szmval, ezer fre szmtva.

21. Korspecifikus termkenysgi arnyszmok: Adott korcsoportba tartoz nk ltal szlt


gyermekek szmt osztjuk a korcsoportba tartoz nk szmval.
22. Teljes termkenysgi arnyszm: 15-49 v kztti, szlkpes korban lv nkre
szmtott korspecifikus termkenysgi arnyszmok sszege, ez a hipotetikus
gyerekszm, amelyet egy n szlne lete folyamn, ha az adott vi gyakorisg szerint
szlne lete sorn. 2,1 gyermek / n alatt nem biztostott a npessg egyszer
reprodukcija.
23. Maszkulinitsi arny: 1000 nre hny frfi jut
24. Feminitsi arny: 1000 frfira hny n jut
25. tlagletkor: A npessg sszes tagja letkornak slyozott szmtani tlaga
26. Medin letkor: Az a kor, amely a npessget szm szerint kt egyenl csoportra
osztja
27. Korstruktra: Az egyes korcsoportokhoz tartozk arnya
28. llampolgrsg: Minden orszg jogrendszere alapjn kialaktott tulajdonsg, amely
arra keresi a vlaszt, hogy az illet szemly hazai llampolgr vagy klfldi, aki
szlets, szlk llampolgrsga vagy nyilvnts tjn vlik valamely orszg
llampolgrv.
29. Gazdasgi aktivits fogalma: Kortl fggetlenl, magba foglalja mindkt nemhez
tartoz mindazon szemlyeket, akik munkt vgeznek a gazdasgi javak s a
szolgltatsok terletn, egy meghatrozott idszak alatt.
30. Gazdasgilag aktvak: foglalkoztatottak s a munkanlkliek
31. Gazdasgilag nem aktvak: aktv koron aluli szemlyek; aktv korhatr felettiek, de
oktatsi intzmnyekbe jrk; hztartsi ktelezettsget teljest szemlyek;
nyugdjasok; ms okbl inaktv szemlyek (pl. rokkantsg, gyes, gyed, stb.).
32. Aktv keresk: Keres tevkenysget folytat, keresettel, jvedelemmel rendelkezk
33. Munkanlkliek: Fggetlenl attl, hogy rszeslnek-e munkanlkli seglyben, vagy
szerepelnek-e a munkanlkli nyilvntartsban, azok a szemlyek, akik llst keres
munkanlkliek, ill. akik els zben elhelyezkedni kvnk
34. Inaktv keresk: Azok a szemlyek, akik aktv keresknt nem dolgoznak, de
keresettel, jvedelemmel rendelkeznek
35. Eltartottak: Akik nem taroznak az elbbiekben felsoroltakhoz, mert ltalban
keresettel, jvedelemmel nem rendelkeznek s meglhetskrl magnszemly vagy
intzmny gondoskodik.
36. Foglalkozsi szerkezet: az aktv keresk mely gazdasgi gazatban vgzik
tevkenysgket.
37. Nyers vagy aritmetikus npsrsg: Az adott trsg npessgszmt osztjuk az illet
terlet nagysgval (ssznpessg/sszterlet).
38. Fiziolgiai npsrsg: A tnylegesen lakott (beptett) s gazdasgilag hasznostott
terlet nagysgval osztjuk el a npessg szmt.
39. Tpllkozsi npsrsg: ssznpessg szmt a mezgazdasgilag mvelt terletek
nagysgval osztjuk.
40. Mezgazdasgi npsrsg: Csak a mezgazdasgi foglalkoztatottak (s csaldjaik)
szmt osztjuk el a mezgazdasgilag mvelt terletek nagysgval.
41. Arealitsi mutat: A terlet nagysgt osztjuk a npessg szmval, gy megkapjuk,
hogy mekkora terlet jut egy lakosra az adott trsgben.
42. Mobilits: Az egyn pozcivltsa egy rendszer meghatrozott egysgei kztt.
Beszlnk trsadalmi s terleti mobilitsrl. A terleti (fldrajzi) mobilitson bell
vndorlst (migrcit) s cirkulcit klnbztetnk meg.

43. Vndorls elemei: Vndorlk, elvndorls helye, odavndorls helye, ezeket


elvlaszt hatrok, ill. a kzttk lv fldrajzi tvolsg. Ha tbb hatr is van az oda
s elvndorl helyek kztt, akkor: tranzitterletek iktatdnak be a vndorlsba.
44. Vndorls: Valamely szemlynek olyan terleti mozgsa, amely lakhely vltozssal
jr.
45. Kizs: Egsz npcsoportok eltvoltsa egy terletrl, de az j lakhely befolysolsa
nlkl.
46. Kirts: Termszeti v. ms katasztrfa miatti elkltztets.
47. Menekls: Rszben knyszervndorls, fenyegetettsg miatt trtnik sajt
elhatrozsbl.
48. Telepts, ttelepts, lakossgcsere: Meghatrozott helyre val kltztets.
49. Deportls: Politikai okokbl meghatrozott helyre (tborokba, ideiglenes
szllshelyre) val kltztetse npcsoportoknak.
50. Kivonuls: Rszben knyszervndorls, termszeti v. ms szksghelyzet v.
katasztrfa miatti tmeges, sajt elhatrozson alapul lakhelyelhagys.
51. Asszimilci: A befogad npessghez val teljes alkalmazkods, beolvads, a
befogad npessg identitsnak tvtelvel.
52. Naturalizci: A befogad npessg jogainak elnyerse.
53. Koegzisztencia: Egyms mellett ls a sajt kultra s a sajt jogrend megtartsval.
54. Szegregci: Az egyttl npcsoportok elklnlse trbeli elklnlst is jelent.
55. Integrci: Egyttl npcsoportok esetben, az jonnan rkez csoport(ok)
beilleszkedse, a tbbivel val egysgbe olvadsa, gy, hogy identitst megtartja.
56. Szuburbanizci: A vrosokbl a krnyez falvakba val kikltzs, a jobb laks s
krnyezeti felttelek miatt.