Τεχνολογία WI-FI

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζλάτης Χρήστος
Μωραΐτης Δήμος
Παπαδοπούλου Μαρία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Γιατί τα ασύρματα δίκτυα WI-FI είναι χρήσιμα;

Κανένας γεωγραφικός περιορισμός : Ένας χρήστης μπορεί να πάρει έναν
φορητό υπολογιστή οπουδήποτε στο σπίτι του χωρίς να χάσει τη σύνδεση
Δεν απαιτείται φυσική σύνδεση
Access Anytime – Anywhere.: Βεβαίωση πρόσβασης στο δίκτυο από
παντού. Δεν χάνονται τα e-mails και αυξάνεται η παραγωγικότητα .
Wireless Gaming Network:ασύρματο παιχνίδι μέσα σε μέσα μεταφοράς .
έκτακτες ανάγκες: Επικοινωνία π.χ. πυροσβεστών όταν βρίσκονται σε
δύσκολες καταστάσεις όπως φλεγόμενα κτίρια ή πύργοι είτε επικοινωνία
μεταξύ του ιατρικού προσωπικού μετά από πιθανή καταστροφή του
κανονικού δικτύου επικοινωνίας
Στρατιωτική χρήση: Οι στρατιώτες σε ένα πεδίο μάχης ανταλλάσσουν
πληροφορίες για τη θέση τους και δίνουν και λαμβάνουν διαταγές
Μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων (θεωρητικά μέχρι τα 54
Mbps), όσο και το χαμηλό κόστος, καθώς ο χρήστης θα χρειαστεί απλώς
μια κάρτα WLAN και μια συνδρομή σε έναν ISP (Wireless ISP).
Ασύρματη Τηλεφωνία - Ασύρματες Κάμερες - διασύνδεση των
καταστημάτων μιας επιχείρησης
2

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1.ΑΠΟΔΟΣΗ
Η πραγματική απόδοση του ασύρματου δικτύου εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες όπως
α) απόστασή από το Access Point. Όσο απομακρυνόμαστε, η ταχύτητα
μετάδοσης μειώνεται.
β) Φυσικά εμπόδια η μορφή του κτηρίου, ο τύπος δόμησης, και τα
δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να ασκήσουν δυσμενή
επίδραση στην ποιότητα και την ταχύτητα του σήματος.
γ) Η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός των ασύρματων συσκευών.

2.ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
Οποιαδήποτε συσκευή που λειτουργεί στα 2.4 GHz μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές στο δίκτυο μιας 802.11b/g ασύρματης συσκευής. Στις
συσκευές αυτές περιλαμβάνονται ασύρματα τηλέφωνα 2.4 GHz, φούρνοι
μικροκυμάτων, hotspots , και 802.11b/g ασύρματα LANs.

3.ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα προϊόντα ασύρματης δικτύωσης υποστηρίζουν διάφορα πρωτόκολλα
ασφάλειας δικτύων, αλλά απαιτούν ειδικές ενέργειες για να τεθούν σε
εφαρμογή. Πολλά access points επιτρέπουν μια σύνδεση από καθεμία που
είναι μέσα στο πεδίο εμβέλειας της, χωρίς πραγματικά να ελέγξουν την
ταυτότητά τους ή να κρυπτογραφήσουν το σήμα.
3

Οι πιο ενδιαφέρουσες χρήσεις για την ασύρματη τεχνολογία WI-FI :

1.Web τηλέφωνα: Web-enabled κινητά τηλέφωνα μέχρι το 2002. Αυτή
η πρόβλεψη ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος σωστή.
2.Wireless Τοπικό LAN κυρίαρχο: οι ασύρματες κεραίες του τοπικού
LAN θα είναι τυποποιημένες (standard) σε όλους τους υπολογιστές
μέχρι το 2005. Βρίσκονται ήδη στα περισσότερα high end laptops.
3.Internet στον Άρη: Η NASA προγραμματίζει να προωθήσει μια σειρά
δορυφόρων επικοινωνιών στην τροχιά του Άρη, όλοι βασισμένοι στα ίδια
τυποποιημένα πρωτόκολλα με το Διαδίκτυο. Το δίκτυο θεωρείται πως θα
είναι έτοιμο μέχρι το 2008, και κατόπιν θα επεκταθεί μέσα στις επόμενες
δεκαετίες.
4.Internet Συσκευές: Μέχρι το 2010, θα είναι σπάνιο να βρεθούν νέες
συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια πιάτων κλπ. που δεν θα έχουν μια
ενσωματωμένη σύνδεση με το Διαδίκτυο. Το δίκτυο θα είναι τόσο
διαδεδομένο όσο τα μικροτσίπ ήταν στη δεκαετία του 1990.
5. Απομακρυσμένος έλεγχος αυτοκινήτων: Η Ιαπωνία ελπίζει να έχει το
ένα λειτουργικό πριν από το 2015, ενώ το 2001 η Αμερικανική κυβέρνηση
ενέκρινε ένα σύστημα επικοινωνιών για αυτό το σκοπό. Οι δρόμοι θα
γίνουν ασφαλέστεροι καθώς οι ισχυροί υπολογιστές κυκλοφορίας
αναλαμβάνουν την οδήγηση, την παρεμπόδιση των ατυχημάτων και
αυτόματα τη δρομολόγηση κάθε οχήματος μέσω της αποδοτικότερης
4
πορείας.

Οι πιο ενδιαφέρουσες χρήσεις για την ασύρματη τεχνολογία WI-FI :

6. Homophones: Η βρετανική εταιρεία Orange προβλέπει ότι,
μέχρι το 2020, τα κινητά τηλέφωνα θα είναι σε θέση να προβάλουν τις
τρισδιάστατες κινούμενες εικόνες των ανθρώπων και άλλων
αντικειμένων.

7. Mind Reading: Η British Telecom προβλέπει ότι, μέχρι το 2025, η
αναγνώριση σκέψης θα γίνει η τυποποιημένη «μορφή εισαγωγής».
Οι πρωταρχικές τεχνικές mind-reading χρησιμοποιήθηκαν στα παιχνίδια
υπολογιστών στη δεκαετία του '90.
Αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σε μια πολύ μεγαλύτερη
κλίμακα. Μια τηλεφωνική κλήση σε δημόσιο χώρο δεν θα ενοχλεί πλέον
κανέναν.
8. Οι ίδιοι ερευνητές προβλέπουν ότι, πέντε έτη αργότερα, αυτό θα
μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πλήρη, άμεση σύνδεση εγκεφάλου.
Οι άνθρωποι θα έχουν ασύρματες συσκευές στοιχείων στους εγκεφάλους
τους, επιτρέποντας τη στιγμιαία τηλεπαθητική επικοινωνία.
επικοινωνία
Η εκμάθηση θα γίνει ξεπερασμένη επειδή τα μεγάλα δίκτυα θα επιτρέψουν
στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο σύνολο όλης της ανθρώπινης
γνώσης τόσο εύκολα όσο έχουν πρόσβαση στις μνήμες τους.
5

Wireless Hotspots

Τι είναι το Hotspot;
Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Στην
πραγματικότητα είναι μία περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές που
επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών στο
internet.
Εμβέλεια από μερικά μέτρα μέχρι ένα χιλιόμετρο κάλυψης
Πρόσβαση στο Hotspot
Μέσα από ένα σύνολο συσκευών συμβατών με τα κατάλληλα πρωτόκολλα
επικοινωνίας, όπως φορητοί υπολογιστές (laptops), έξυπνες συσκευές
χειρός (handheld PDAs, pocket PCs κλπ), ασύρματες κάμερες κ.α.
Χρήσεις Hotspot
O χρήστης του hotspot μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τις ακόλουθες
εργασίες:
Πλοήγηση στο διαδίκτυο (Web surfing)
Ανταλλαγή αρχείων και online επικοινωνία μεταξύ των χρηστών
Πρόσβαση σε εφαρμογές multimedia, για τη λήψη εικόνων, βίντεο και
μουσικής
Λήψη ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου

6

Wireless Hotspots
 Η επιχείρηση που προσφέρει το ασύρματο δίκτυο στους επισκέπτες και

τους πελάτες της, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη μίας
σειράς υπηρεσιών.
υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
Προβολή μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες που βασίζονται στη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη
Αυτόματη λήψη ή παροχή εξειδικευμένων δεδομένων και πληροφοριών

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful