You are on page 1of 172

Jan Mili Lochman

A SZABADSG
TJELZI

Etikai
vzlatok
a
Tzparancsolathoz

K lv in
K ia d

JAN MILlC LOCHMAN


A SZABADSG TJELZI

JAN MILI LOCHMAN

A SZABADSG
TJELZI
ETIKAI VZLATOK A TZPARANCSOLATHOZ

KIADJA
A MAGYARORSZGI REFORMTUS EGYHZ
KLVIN JNOS KIADJA
BUDAPEST, 1993

FORDTOTTA

DR. HUSZTI KLMN

LEKTORLTA

DR. SZCS FE R E N C

A m eredeti cme: Wegweisung der Freiheit. Abriss der


Ethik in der Perspektive des Dekalogs. Gtersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, Gtersloh 1979.
Engedlyezett magyar kiads. A Magyarorszgi
Reformtus Egyhz Klvin Jnos Kiadja, 1993. Minden jog
fenntartva.

Ajnls
a magyar nyelv kiads el
Jan Milic Lochman baseli professzor-rektor, a sziszte
matika teolgia nemzetkzi hr s hats tanra klasszi
kus idszersggel szlaltatja meg mveiben keresztyn
hitnknek a szentrsbeli Kijelentsben foglalt alapigaz
sgait. Barth Kroly egyetemes vels ige-teolgijnak
eredeti szellemisg rkse , a prgai tavasz embere,
evangliumi elktelezssel nyugat-eurpai kzegben l
vn, univerzlis ltssal az rkkvalsg szempontja
alatt. Elszr a prgai Comenius Fakultson A radik
lis rksg c. ktetnek biblikus alapozs idszer
teolgiai rsaival tnik fel. De mr itt azonnal lthat
s rzkelhet minden krdsnek egy teolgiai koncep
ci dinamikus koordinta-rendszerben adott helye.
Lochman professzor ksbbi munkssgban ez az egsz
rendszer kibontakozik. Lebilincselen rdekes eladsai
mindig zsfolt tantermek hallgatsga eltt hangzanak
el. S olvassuk nem kevsb izgalmas, mint hallgatsuk.
A prbeszdes dogmatika H. Otta.1 s F. Burival hr
masban kszl s vezet vgig sziporkz rnyalatokkal,
szellemi kardpenge villansokkal az Ige ktl kardjnak
isteni kritikjval, a rendszeres teolgia tjn, kezdettl
az rkkval beteljesedsig. Hrom alapmve a XX.
szzadi reformtus keresztyn hit teolgiai eszmldse
szmra alapvet tjkoztatst ad. Az Apostoli Hitval
lsrl, a Miatynkrl s a Tzparancsolatrl gy r, hogy
minden olvasja tlheti s megrtheti: e rgi hr rkk
j.
Most a Tzparancsolatrl szl mvt adjuk magyarul
az olvas kezbe A szabadsg tjelzi cmen. Dnt
jelentsg a parancsolatok bevezetse a m agyarzatba:
a szabadt Isten adja a parancsolatokat, mint a szabad
sg tjelzit. Ez a szabadsg ott valsul, ahol az r

Lelke, Krisztus megelevent szelleme jelen van. Amikor


az r szabadsgot r, Krisztust rti alatta, ebben a bibliai
rtelemben: Az r pedig a Llek, s ahol az rnak
Lelke, ott a szabadsg (2Kor 3,17). A rendkvl rnya
latosn kimunklt mondanival a XX. szzad msodik
felnek nagykor vilgban magyarzza a parancsolatok
tmutatsait mindenki szmra tanulsgosan. Alapvet
tendencija a knyszer s negatv elfojts legkisebb r
nyalatnak is elhrtsa a tzparancsolatos szabadsg
tjrl. Ezt mi az apokaliptikus szellemi, lelki, erklcsi,
fizikai romlsok mai vilgban a jzusi Hegyi Beszd
etikjnak szellemben felttlenl kiegsztend, s betel
jestend teolgiai felfogsnak ltjuk, de az r alapfelfo
gsval egyezen soha sem a knyszersg, hanem min
dig a krisztusi szeretet s szabadsg vonzsa szerint,
mely mozgat napot s minden csillagot.
Isten ldsa legyen az olvasval!
D r. H e g e d s L r n t

A Tzparancsolat
Akkor mondta el Isten mindezeket az igket:
1. n, az r, vagyok a te Istened, aki kihoztalak
Kgyiptom fldjrl, a szolgasg hzbl. Ne legyen ms
istened rajtam kvl!
2. Ne csinlj magadnak semmifle istenszobrot azok
nak a kpmsra, amik fenn az gben, lenn a fldn,
vagy a fld alatt a vzben vannak. Ne imdd s ne tiszteld
azokat, mert n, az r, a te Istened, fltn szeret Isten
vagyok! Megbntetem az atyk bnrt a fiakat is har
mad- s negyedzig, ha gyllnek engem. De irgalmasan
bnok ezerzig azokkal, akik szeretnek engem, s meg
tartjk parancsolataimat.
3. Ne mondd ki hiba Istenednek, az rnak a nevt,
mert nem hagyja az r bntets nlkl, ha valaki hiba
mondja ki a nevt!
4. Emlkezzl meg a nyugalom napjrl, s szenteld
meg azt! Hat napon t dolgozz, s vgezd mindenfle
munkdat! De a hetedik nap a te Istenednek, az rnak
nyugalomnapja. Semmifle munkt ne vgezz azon, se te,
se fiad, se lenyod, se szolgd, se szolgld, se llatod, se
a kapuidon bell tartzkod jvevny. Mert hat nap
alatt alkotta meg az r az eget, a fldet, a tengert s
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig meg
pihent. Azrt megldotta s megszentelte az r a nyuga
lom napjt.
5. Tiszteld apdat s anydat, hogy hossz ideig lhess
azon a fldn, amelyet Istened, az r ad neked!
6. Ne lj!
7. Ne parznlkodj!
8. Ne lopj!
9. Ne tanskodj hamisan felebartod ellen!
10. Ne kvnd felebartod hzt! Ne kvnd felebar
tod felesgt, se szolgjt, se szolgljt, se krt, se
szamart, s semmit, ami a felebartod!
(2Mzes 20,1-17)

Elsz
A Tzparancsolattal elszr szszerint a szememmel
tallkoztam. Egy kelet-csehorszgi parasztfaluban,
nagyszleim lakszobjban egy falitbla volt az egyet
len falidsz, a Tzparancsolat grafikai msa. Mint kisfi,
mg iskols koromban jra meg jra nzegettem ezt az
rst. Mg ksbb is alig tudtam olvasni a szveget, mert
rgimdi szlks betkkel nyomtattk, de azt tudtam,
hogy ott van a kt mzesi tbla az egy fali tbln, rajta
a parancsolatokkal. Az els ngy a bal oldalon, az utbbi
hat a jobb oldalon. A tzparancsolatot hamarosan kvl
rl megtanultam, mgpedig bizonyos archaikus szveg
gel, annak ellenre, hogy nem egszen rtettem.
Vajon nagyon nyomaszt rzs az, ha egy gyermek a
szigor Trvnyek alatt nevelkedik? Nem! A reformtus
szlk s nagyszlk hznak lgkre egszen ms lehe
tsget sugallt nekem is. Egy letkzeli rm lgkre vett
krl. Ebben szabad volt rvendezni a teremts j ado
mnyainak, az emberi kzssgnek a csaldban, a szom
szdsgban, az egyhzban; s valami nagyszer magtl
rtetdsggel fogadni az Istennek j parancsolatait. Ta
ln ppen ezrt ksbb, mint teolgus sem tudtam megr
teni, hogy az egyhz trtnetben s jelenben vannak
olyan teolgiai felfogsok, amelyek a Dekalgustl ide
genkednek, s amelyek a rettenetes Trvnnyel szem
belltjk az rvendetes Evangliumot. Szval hazul
rl hoztam a tapasztalatot, hogy nemcsak az jszvetsgi
j hr, hanem mr a Tzparancsolat is felszabadt
zenetet hordoz; mr ez is az evanglium msik form
ja . A 119. zsoltr, amit gyakorta olvastunk htatain
kon s istentiszteleteinken, egyetlen hatalmas Istendics
ts az Trvnynek adomnyrt. me: nem vagyunk
egyedl, magunkra hagyatva az letalakts sikeres vagy
sikertelen ksrleteiben! Az isteni tmutats nem gym

kodik flttnk, s nem megktz, de megbtort s


felszabadt, mert ez maga a szabadsg tmutatsa.
Ksbb megtanultam, hogy a parancsolatok ilyen r
telme mlyen bennegykerezik a cseh reformci gondol
kodsban: a huszitk a maguk harcban az Isten trv
nye elktelez s felszabadt rvnyt vallottk, s a
cseh-testvrek gondolkodsban s cselekvsben az
letstlus s az letcl maga az Istennek tetsz let volt,
mikor az egyhzfegyelmet gyakoroltk. De nemcsak az
egyhztrtnelmi hagyomnyokban, hanem az olyan
gondolkodk blcseleti hagyomnyban is hasonl rtel
mezsre talltam, akiknek dnt eligazodsomat k
sznhetem: pl. Thomas G. Masaryknl s Emmanuel
Rdlnl. Szabadsg a Trvny alatt! A szemlyes s a
kzssgi emberi let rtelmrt folytatott tusakodsok
ban ez volt a f jelsz. Nem vletlen, hogy Jan Potocka,
kedves tantmesterem s bartom a filozfiban is ezt a
szempontot igyekezett rvnyesteni egy hallatlanul id
szer sszefggsben, az emberi jogokrt val kzdelem
ben, amidn flrerthetetlenl ilyen irnyba m utatott:
erklcsi alapok s meggyzdsek nlkl, melyek tb
bet jelentenek az opportunizmusnl, a kls krlm
nyek vagy a vrhat elnyk szempontjainl, mg a
legkivlbb technikval felszerelt trsadalom sem kpes
emberi mdon ltezni.
Szmomra az letnek s a szellemtrtnetnek eme po
zitv normi s elfelttelei voltak a mrtkadk. Ktsg
telenl ezek is kzrejtszottak abban, hogy az etika rvid
foglalatt a Dekalgus nyomn vzoljam fel. Tudatban
vagyok annak, hogy ez nem elfeltevs mentes vllalko
zs, s nmely egyhzakban, trsadalmakban nagyon is
vitatott. Bibliai-teolgiai vizsglatot s megalapozst ig
nyel teht s meg kell felelnie a mai erklcsi kvetelm
nyeknek. Az itt kvetkez fejezetekben ppen erre kv
nunk szernyen rmutatni. Krem az olvaskat, maguk
ban ptsk s gondoljk tovbb a vzlataimat!

10

Keresztyn etika
a tzparancsolat nyomn
Vitatott vllalkozs
Ha manapsg gy hatrozunk, hogy a keresztyn etika
krvonalait a Tzparancsolathoz csatlakozva akarjuk fel
vzolni, akkor tudnunk kell, hogy nagyon vitatott vllal
kozsba kezdnk. Klnbz okokbl merlhetnek fel
kifogsok. Egyrszt felhozhat, hogy minden etiknak
fontos feladata: legyen tekintettel a jelenkorra, s a kor
trsakat szltsa meg. Msrszt lnyeges teolgiai meg
fontolsok is elvitathatjk vllalkozsunk helyessgt.
1. Elszr is korunk szellemi s kultrtrtneti helyze
tre, kortrsaink elmletre s gyakorlatra kell tekintet
tel lenni. De a sajt elmletnkre s gyakorlatunkra nz
ve is felmerl a krds: Vajon nem vlt-e szmunkra
teljesen idegenn a Tzparancsolat szellemi vilga? Vajon
nem ttong-e nagy szakadk, thidalhatatlan rok a
parancsolatok s a jelenkor kztt? Ez a krds persze
a trtneti tvolsg miatt is felmerl, mert a Dekalgus
az egyik legrgibb bibliai szveg. A htterben pedig
bizonnyal ott vannak a Biblia eltti hagyomnynak mg
rgebbi szvegei is. Olyan szocilis s kulturlis adotts
gok kztt keletkezett, amiket aligha lehet sszehasonl
tani a maiakkal. M r az els sz is - mint fontos felts
- mutatja a helyzetet; az egyiptomi fogsg, ill. a rabszol
gatart trsadalom krlmnyeire utal. Ez a trsadalmi
formci neknk m r rgesrg a mlt. Akkor pedig mit
nyjthat egy prehistorikus szveg a 20. szzad msodik
felben? Vajon lehet rtelme az idszer etikai eligazo
dsban? Vajon nem jutunk-e eleve zskutcba, ha a
Tzparancsolaton tjkozdunk? Vajon innen kiindulva,
egyltaln elrkezhetnk-e a kortrsakig, a sajt rdeke
inkig vagy szksgleteinkig?

11

2.
Hasonl ktelked krdsek szorongatnak, ha a
tnyleges krlmnyekre tekintnk. A Dekalgus paran
csolatai szmunkra nemcsak elmletileg, hanem gyakor
latilag is messzemenen idegenek a konkrt letvitel te
kintetben. G. Ebeling a Tzparancsolat c. knyvben
kulturlis letnk drmai fordulatra hvja fel a figyel
met. A Tzparancsolat, mely vezredeken t a npek
alaptrvnye volt a bibliai hagyomny ltal megjellt
kontinenseken, mely az egsz nyugati kultrnak alap
trvnyeknt rtkeldtt, melynek minden m ondatt
minden gyermek kvlrl megtanulta s a lelkiismeret
normjaknt magra vllalta, ez a Tzparancsolat ma
mintha elvesztette volna ktelez rvnyt (Die Zehn
Gebote, 15. lap). Nyilvnval, hogy a parancsolatokat az
n. keresztyn vilgban mr rgebben is sokszor ltal
hgtk vagy tallkonyan elcsrtk-csavartk, de ez r
gen ltalban per nefas rossz lelkiismerettel trtnt.
Ma viszont a kultrbl nem hinyoznak az olyan irny
zatok s hangok sem, melyek a parancsolatok rvnyt
s rtelmt elvileg vitatjk. gy nem rossz, hanem j
lelkiismerettel igyekeznek emancipldni a Tzparancso
lattl.
Ebeling pldkat hoz fel erre a sajtosan modern m a
gatartsra - nemcsak az els tblt, teht az istentiszte
leti parancsokat illeten, hisz ez mr sok ember szmra
- gymond - elintzett dolog s legfeljebb a babona
kategrijba tartozik. A kritika lesebben rinti a m
sodik ktblt, mert ez kzvetlenl a mai trsadalmi
helyzetnket rinti, s gy erre klns rzkenysggel
reaglunk. A szlk tiszteletnek parancsa kifejezetten
egy tekintlyelv, elnyom trsadalmi rend szimblum
nak ltszik, amelybl fel kell szabadulni. A hzassgtrs
tilalma mindazzal egytt, ami a csaldi rend s a hzas
trsi egyttls fenntartst clozza, csupn trkeny
korltnak ltszik, mely tbb m r nem kpes feltartz
tatni a szexhullm sodr radst (i. m. 21. lap). St
mg a ne lj parancsolattal sem llunk jobban. Br
ennek a parancsolatnak az igazsgt mg ma is viszony
lag a legkzenfekvbbnek tartjk, s bizonyos sszefg
gsekben hangslyozzk ktelez voltt (pl. a hallbn

12

tets krdsess ttelben, vagy a hbornak mint nor


mlis jelensgnek tagadsban), msrszt alig lehet fi
gyelmen kvl hagyni a nvekv terror hullmra nzve
azt, hogy sok tekintetben ezt a parancsot is nagyon fella
ztottk s esetenknt mellztk. Az ember hozzszokik
tz egyre tmegesebb ldklshez s az erszakos hall
hoz.
Ez teht a meglehetsen egyoldal helyzetkp a mi
vilgunkban. Ebeling ugyanakkor joggal m utat r az
erklcsi atmoszfrban jelentkez sokfle vltozsra,
amely miatt a Tzparancsolat vilga a tnyleges, gyakor
lati letben mg elttnk is idegennek s tlhaladottnak
tnik. Vajon rtelmes dolog-e ilyen krlmnyek kztt
a keresztyn etikt a Dekalgus alapjn trgyalni?
3. Hasonl krdst vethetnk fel a keresztyn teolgia
sszefggsben is. Hiszen a Dekalgussal egy szvets
gi szveget vettnk alapul, amely brmennyire fontos s
klasszikus, mgiscsak keresztynsg eltti szveg. Vi
szont a keresztyn etika szoros rtelemben szksg sze
rint az jszvetsg Leiktl fogant. Vajon Jzus nem j
utakat m utatott a Dekalguson tjkozd etikai gon
dolkodshoz kpest, amikor gy szlt: n pedig azt
mondom n k tek .. . Vajon nem a szeretetnek felszaba
dt s dinamikus mozgsra utalt, amikor feloldotta a
parancsolatokat? Jzustl semmi sem llt tvolabb, mint
a trvny legalisztikus rtelmezse. De vajon a Dekal
gus etikjt nem fenyegeti szntelen egy j adag legalizmus? Ha a Dekalguson tjkozdunk, akkor vajon nem
kerlnk abba a veszlybe, hogy az jszvetsg megrz
s megindt etikjt elruljuk? Vajon Pl apostol nem
jl rtette az evanglium szabadsgt a trvny rabsg
val szemben? Vajon nem Lutherrel kellene inkbb egyetrtennk, amikor bizonnyal flrerthet mdon, de
mgis az evanglium szellemben ezt rja: Ha Krisztus
a mienk, akkor knnyen teremthetnk sajt magunknak
is trvnyeket, mert mindent helyesen tlnk. St j
tzparancsolatokat csinlhatunk, ahogyan Pl tette min
den levelben, s Pter is, de fkppen maga Krisztus az
evangliumban. s ezek a dekalgusok vilgosabbak
lesznek mint a Mzes, amikppen a Krisztus arca is

vilgosabb mint a Mzes arca (Ebeling nyomn i. m. 30.


lap).
Sokan jutnak erre a kvetkeztetsre, s ezrt a Dekalgusra irnyul etikai vagy pedaggiai eligazodst kifeje
zetten elvetik. gy pl. H. Rttlisberger a bzeli disszert
cijban (Kirche am Sinai, 1965) klnsen brlja a
reformtus krkben szzadokon t elterjedt s meggy
keresedett nevelsi s oktatsi gyakorlatot.' Szerinte a
Dekalgus a katechtk szmra szinte lehetetlenn
teszi, hogy az jszvetsg szliemben tantsanak.
Tzparancsolat hirdetse kzben a keresztyn ember
hatatlanul az Izrael krben rzi magt, amely np flt
s rettegett s tvol maradt Istentl (113. lap). sszefog
lal krdsnk ez lehet: Vajon a Dekalgus etikja nem
jelent-e hatatlanul is visszalpst mind kortrtnetileg,
mind teolgiailag s vajon nem vezet-e pedaggiai vagy
teolgiai zskutcba?
A krdsek mindkt irnyban elgondolkoztatok, s
ezeket nem lehet lesprni az asztalrl. Valsgos prob
lmkra s veszlyekre mutatnak, mert a Dekalgus eti
kjhoz csakugyan hozztapadnak trtnelmi s korunkbeli flrertsek, agglyok, amelyek a kortrsaink
kal val klcsns megrts lehetsgeit s a sajtosan
keresztyn tvlatok feltntetsnek srget kiltsait
megneheztik. gy ezeket a nehzsgeket meg kell vizsgl
ni s lehetleg meg kell magyarzni, ha egyltaln felel
sen kezdnk bele egy ilyen vllalkozsba. Ezt a proble
matikt az egyes parancsolatok magyarzatra vonatko
z ksrleteink sorn nem szabad figyelmen kvl hagyni.
Most csak ideiglenes jelleggel bocstottuk elre ezt a
gondolatsort, hogy rzkeltessk: mirt vagyunk meg
gyzdve arrl, hogy az sszes nyomatkos kifogs elle
nre a Dekalgushoz val ragaszkodsunk mindmig
egy nyilvnval s gymlcsz etikai lehetsget knl
szmunkra.

14

Trvnyeskeds vagy nknyessg?


A vonatkoz rvelsek mindkt fajtja bizonyos elt
letet felttelez a Dekalgussal szemben. Nevezetesen azt,
hogy a Parancsolatok idtlen s ltalnos trvnyek,
amelyek az emberi letet elvont hatrozmnyok hljba
ukarjk befogni. Teht egyfajta moralizl trvnyesked ember- s vilgszemllet mellett szllnak skra. Nem
tagadhatjuk, hogy az ilyen felfogs mellett a Dekalgus
u keresztyn etikt mindkt emltett irnyban slyos k
vetkezmnyekkel terheln meg. A legalisztikus trvnyek
minden etikt hozzlncolnak a keletkezsi id felttelei
hez, vagyis retrospektv az irnyultsguk, s gy cserben
hagyjk a ma embert a mai trsadalmi s kultrtrtneti
helyzetben. Vagyis pl. a Dekalgusban szerepl kr
s szamr, ami szemlletesen s nyilvnvalan utal a
konkrt keletkezsi idre, azaz a rgesrgi fldmves,
nomd korszakra, ami bennnket mr megfelelkppen
tbb nem rdekel. Legtbbnk szmra ezek az llatok
tlvannak a mindennapos tapasztalatokon, s legfljebb
u szabadsgunk idejn, vagy az llatkertben tallkozunk
velk. Eme plda jelzi a problmt ^Italban: A legalisz
tikus rtelmezs esetn a Dekalgusnak a valsgra val
vonatkoztatsa a trtnelmi tvolsg s a krlmnyek
vltozsai miatt gykeresen httrbe szorul.
Hasonl a dolog teolgiai szempontbl is. Mert ha a
Tzparancsolatot trvnyesked, moralizl mdon rt
jk, akkor valjban a keresztynsg eltti viszonyokba
s felismersekbe esnk vissza, mgpedig a sz legszoro
sabb rtelmben, mintha mg nem ismertk volna Jzus
etikai forradalmt. Akkor az slyos tlete al esnk,
melyet mindennem megkvlt moralizmus s legalizinus fltt gyakorolt. Jzus etikjnak ui. ppen ez a
jellemzje. Egy flrertett Dekalgusra hivatkoz etikai
tants csakugyan olyan elhajlst mutatna, ami ellen
Rthlisberger tiltakozik. Mi tagads: egy j trvnyes
keds kezd behatolni a keresztyn etikba, ami az j
szvetsg rtelme szerint mr a Szentllek elleni bnnel hatros, egy hasonl visszaess, mint amilyen volt az
jbl trvnyesked galatk magatartsa, akiket Pl na

15

gyn lesen utastott rendre. A trvnveskeds megnehezti nemcsak az emberek fel val fordulsunkat, hanem
az evangeiumlnyegnek megrtst is.
p p e r i^ n T p o n o n kell vilgoss tennnk, hogy a
Tzparancsolat legalisztikus, moralizl felfogsa flre
rtsen alapul. Mgpedig nemcsak az jszvetsg szem
szgbl, hanem magnak a Dekalgusnak az seredeti
helyzetbl nzve is. Az jabb szvetsgi kutats joggal
figyelmeztet arra, hogy a Dekalgus semmikppen nem
gy rtend, mint ltalnos s idtlen rvny codex iuris
morlis. Termszetesen magban foglalja a Tzparancso
lat az skori emberi hagyomnyok felismerseit is. Mindazltal ezek az szvetsg meghatrozott sszefggs
ben s Izrel liturgikus gyakorlatban jelennek meg, s gy
j s dinamikus, konkrt jelentst nyernek. G. von Rd
a Theologie des Altn Testaments cm munkjban
rmutat, hogy Izrael a parancsolatok kijelentst gy
rtette s gy nnepelte, mint elsrend dvesemnyt
{ 1, 195).
Ez az esemny volt az Isten npe szmra a leglnyege
sebb alkotmnyoz szvetsgkts a Snai-hegyen az
Exodus trtnetben. Ennek megfelelen a Dekalgus a
maga eredetnl s fontossgnl fogva Izrael s a ke- resztyn egyhz hitben annyi, mint a Szvetsg magna
charta-ja, a .szabadts trtnetnek dokumentuma.
Ebben a meghatrozsban hrom mozzanatot kv
nok hangslyozni: a Tzparancsolat trtneti, szvetsgi
s felszabadt sajtossgt.
1.
A Dekalgust az szvetsg gy rtelmezi, mint
dvtrtneti, de mindenesetre trtneti hitelessg bi
zonysgttelt. A Tzparancsolat nem gy rinti a npet,
mint ami fell ll az idkn s tereken, hanem nagyon
is meghatrozott idben s trben: ppen a Snai-hegyen,
a kivonuls trtnetben. Szvege mr eleve belegyaz
dik egy konkrt trtnetbe, amibl kiragadottan egysze
ren soha sem szabad rtelmezni. Mrpedig a legalisztkus-rtelmezs a Dekalgust kiragadja a maga letszer
sszefggsbl s ezzel semlegesti is. Egy elvont ltal
nos, trtnelmi morl figyelmen kvl hagyja a parancso
latok eredett s sajtossgt.

16

2. A Dekalgus trtneti begyazottsga konkrtan


tt/1 jelenti, hogy a Szvetsg dokumentuma ll elttnk.
Egyetrtnk von Rad-dal: Minden krlmnyben szem
elfttt kell tartanunk a Parancsolatok s a Szvetsg szo
ros kapcsolatt (uo. 195 1.). Hiszen Izrael is gy rtette
II Dckalgust! A Tzparancsolat kt ktblja a Szvet
i g ldjban volt elhelyezve. A parancsolatok nagy fonloNsggal brtak az Isten npe liturgijban. Az egyik
legiclentsebb nnepen, a sikemi szvetsg megjts
tinnepn, melyet minden hetedik vben ltek meg, a Dt
Mzes V. knyve) 31,10 k. szerint, mindenkor dnt
, clcntsg volt a Dekalgus. Ezzel az eljrssal Izrel
til'ejezsre juttatta, hogy a snai-hegyi kijelents minden
(lkre flttien rvnyben marad, nemzedkrl nemze
tlkre meg-megjul a Szvetsg s nemcsak mlt, hanem
mindenkor egyidej jelen (v. D t 5 ,2 -4 ; 29,10 k.).
(Uo.) A parancsolatoknak teht a folyamatos Szvetsg
megjtsban rejlik az gazi rteimeT A rjuk -trtn
visszatekints egyben kitekints; felszlts a szvetsg
megtartsra a mindenkori jelenben a mindenkori jven
dre nzve. A Biblia szerint a szvetsges mivolt nem
lepecstelt, lezrt, mltbeli esemny, hanem eszkatologikus, vagyis nyitott s jvbe mutat trtns.
3. A Szvetsgktsnek, s gy a Dekalgusnak tulaj
donkppen val intencija s clja csakis a sajt hatro
zott trtneti begyazottsgban vilglik ki igazn. Ez
pedig az exodus trtnete, vagyis Isten npe szmra
tinnyi, mint az felszabadulsnak valsgos
Hlkotmnyad esemnye. Izrael szvetsge volt a zsidk
szemben a szabadsg alapja s megpecstelse. A Sz
vetsg megjtsnak nnepe jra meg jra a felszabadu
ls nnepe volt: Megjuls a szabadsgban. Ebben a
nagyon is konkrt sszefggsben ajndkozta meg M
zes Izrael npt a trvnnyel. Ezrt az - s jszvetsg
npe szmra a Dekalgus utastsai nemcsak a Szvet
sg megjitsTetvenknTTmegunneplsekor, hanem a
mindennapok gyakorlatban is az r Istentl ajndko
zott szabadsg megrzst s megtartsai jelentetfekr ~
Ez a szvetsges okmny lnyegben annyi, mint a
felszabadts dokumentuma, magna charta-ja. A Tzpa

rancsolat annyi, mint a tz nagy szabadsg. Csakis a


felszabaduls trtnetnek eme mrtkad sszefggs
ben szabad ezeket megrtennk a maguk eredeti rtelm
ben. Nem sok kzk van a legalizmushoz vagy a moralizmushoz! Annl tbb kzk van a keresztyn ember sza
badsghoz.
Ehhez a tusakodshoz a Tzparancsolat mindenesetre
lnyegesen hozzjrul. A Parancsolatok segtenek abban,
hogy a- neknk ajndkozott szabadsgot helyes tarta
lommal tltsk ki, s tmutatst s irnyt adnak az Isten
npe szabadsgban val vndorlshoz. Nemcsak egy
nomisztikus, hanem egy antinomisztikus szabadsg fel
fogstl vnak meg bennnket, s egyszersmind tjt
lljk a szabadsg flrertelmezsnek mind liberalisztikus, mind libertinisztikus vonalon. Az etiknak pedig ez
is komoly s lnyeges feladata. Kvetkezskppen nem
tudjuk s nem is akarjuk felfggeszteni s hatlyon kvl
helyezni a Dekalgust pusztn arra utalva, hogy az egy
hztrtnelem sorn gyakorta ltek vele vissza legalisztikus, moralizl orientcik altmasztsra. Az
ilyen egybknt jszndk irnyzatokkal, melyek a Tr
vnyt lebecslik - , gy pl. a Rthlisberger knyvvel nem tudok egyetrteni. Nem szksgszer, st egyenesen
hamis dolog a Tzparancsolatot tengedni a legalistknak vagy a moralistknak. Sokkal rtelmesebb mind
teolgiailag, mind gyakorlatilag tusakodni az eredeti
gondolat s cl megragadsrt. A szabadsg gye mg
tvolrl sem tlhaladott dolog. St ppen ma vlik get
krdss minden ember szmra. A felszabaduls trt
nete vltozhat, de maga az gy m egmarad!
Ez az alapvet krds vlik ma aktuliss, s ezrt
utalok vissza a mr emltett fordulatra, melyet G. Ebeling diagnosztizlt a Parancsolatokat illeten, nevezete
sen egy ktfrontos kzdelemre, a nomisztikus s a moralisztikus irnyzatokkal szemben. Ezek bizony ersek, s
klnsen egyhzainkban nlunk itthon reformtu
soknl - , de nemcsak itt. Sok legalizmus s moralizmus
lelhet fl szekulris tren is, Keleten s Nyugaton egy
arnt, klnskppen a megcsontosodott, konzervatv
krkben. Viszont a msik oldalon kzdnk a korszel

18

lem trvnyellenes s erklcsellenes, szinte ftisknt mu


tatkoz emancipcija ellen is. Amikppen nem szabad
tengednnk a Tzparancsolatot a trvnyeskedknek,
gy az alapvet szabadsgot sem a szabadossg hirdeti
nek. Se a legalistknak, se a libertinistknak! Az igazi
emberi szabadsg nem res, nem semmitmond s tetszs
szerinti valami. Ellenkezleg: ppen a bibliai megalapo
zs felszabadts s szabadd ttel trtnetben ltom
it Tzparancsolatnak maradand s emberbarti jelent
sgt. Ilyen rtelemben a korszellemmel szemben is id
szernek, s messzemenen gymlcsznek ltom a bib
liai rksgen val tjkozdsunkat, kzelebbrl azt,
hogy etikai bevezetsnket kzvetlenl a Tzparancsolat
hoz kapcsolva kezdjk jra.

2*

19

Az els mondat: Az Isten neve


Eljel a zrjel eltt
A Dekalgusnak, mint a bibliai szabadsg magna
chartnak igazi rtelme sehol msutt nem jut oly vilgo
san kifejezsre, mint az els mondatban: n az r
vagyok a te Istened, aki kihoztalak tged Egyiptomnak
fldjrl a szolgasg hzbl (Ex 20,2). A rgebbi ma
gyarzatok ltalban tlsgosan rvidre fogjk e m ondat
magyarzatt. Csak egyfajta keretknt tntetik fel, mely
a parancsolatokat csupn bevezeti. Szerintnk az igben
sokkal de sokkal tbbrl van sz. A Dekalgus helyes
vagy helytelen rtelmezse mind egszben, mind rszle
teiben a legszorosabban fgg ssze ennek a praeambulumnak az rtelmvel. Ha ezt az utat eltvesztjk, ha ezt
a belpt elmulasztjuk, akkor mr eleve oly irnyt
vesznk, amely az egyes parancsolatok helyes rtelmt
slyosan veszlyezteti, s szinte lehetetlenn teszi sz
munkra. Kzelebbrl: ettl az elmondattl fgg a pa
rancsolatok evangliumi vagy legalisztikus-moralizl
rtelmezse. Itt ll a zrjel eljele, amely meghatroz
za az sszes tbbi tmutatst. Mrpedig lnyeges k
lnbsget jelent, hogy a zrjel eltt plusz vagy mnusz
az eljel.
De mifle eljel ll itt elttnk? M agnak az Istennek
neve s annak jelentse! A leglnyegesebb dolog, neveze
tesen az exodus esemnye a JAHWE nvvel, az Isten
nevvel a legszorosabban sszefgg! Itt tallhat fel a
np felszabadulsnak dvtrtneti vonatkozsa. Az Is
ten nevnek felcsendlsvel kezddik a Tzparancsolat.
n vagyok az r, a te Istened! s az Isten nevt
mindjrt megjells is ksri: n . .. aki kihoztalak t
ged Egyiptomnak fldjrl a szolgasg hzbl. gy ll
fenn a legszorosabb kapcsolat Isten s a szabaduls k
ztt. Az Isten npnek szabadsga s maga Isten kztt.

Pontosan erre vilgt r a Dekalgus bevezet mondata,


nevezetesen az egsznek eredetre, alapjra s hatrozott
cljra: A parancsolatok, s egybirnt mindennem biblis - keresztyn etika Alfja s Omegja van elttnk!
Ennek az alapvet fontossg bevezet m ondatnak az
irnymutatst kvnom kvetni a Tzparancsolat egsz
magyarzata sorn.

A szabadsg rtelmezse
Sok ember eltt vilgos, hogy minden valdi etika
alapja s vonalvezetse igazban vve csak egy valsgos
trtneti felszabaduls utn gondolhat el. Hiszen ppen
ez volt a marxista trsadalomelmlet s etika alapttele
is. Az emberhez mlt s igazn felels let kezdetei s
kezdemnyezsei a forradalmi gyakorlatban trtnnek
meg, s vgs soron pedig a forradalom gyzelmben.
Marx azonban a leghatrozottabban tagadn, hogy
ezeknek a kezdeteknek vagy kezdemnyezseknek Isten
nel volna kzk. Ellenkezleg: az ifj Marx nagyon
lesen mondotta ki: Minden lny csak akkor lehet nl
l, ha megll a sajt lbn, s a sajt lbn csak akkor
llhat, ha a sajt jelenvalsgt csak sajt m agnak k
sznheti. Az olyan ember, aki valaki msnak a kegyelm
bl l, csak fgg lnynek tekintheti magt. Mrpedig
teljessggel ama Msiknak a kegyelmbl lek, ha nem
csak az letem megtartst, hanem mg radsul az le
tem teremtst is msnak kell ksznnm. Nem volnk
ht szabad, ha nem nmagam teremtenm m agamat
(Die Frhschriften, S. Landshut kiadsban, 246 1.).
Az embert gy kiskorv tev Valakin M arx a Biblia
teremt s szabadt Istent rtette. Kvetkezskppen
szerinte az emberi szabadsgnak az a kvetelmnye.
hogy Istent tagadni kell. Amennyiben benne hiszek,
annyiban nem llok a saJat lbamon. Vagyis nem vagyok
nll, s valjban nem vagyok ember.
Ez a Marxtl ered kritika, a szabadsg vgynak s
az Isten utni vgyakozsnak ez a szembelltsa vitatha
tatlanul ers s jogos rvelsnek tnik. Hiszen az egyhz

22

trtnetre hogy a vallsok trtnetrl ne is beszl


jnk - egy kifejezetten despota istensg kpzete nyomta
r blyegt; egy olyan isten- vagy blvnyhit, amely az
emberek szabadsgvgyt akarja letrni. Majdnem azt
mondhatjuk, hogy rendszerint ilyen volt az egyhzi
teolgiai stratginak az ltalnos szellemisge, tisztelet
a kivtelnek.
A dogma- s egyhztrtnet tekintetben teht a
Marx-fle kritika nem levegt vagdos. Mgis szembe kell
szllanunk vele, mert nem a dogma s egyhztrtnet
ellen, hanem egyenest a bibliai bizonysgttel ellen be
szl. A Biblia Istennek hitt s valsgt akarja megsem
misteni. Marx pontosan a lnyeget vesztette szem ell s
tagadta meg - idnap eltt.
A bibliai Isten-gondolatnak s Isten-hitnek teljesen
ms a termszete. Itt a Marx ltal jogosan hangoztatott
emberi felszabaduls, a marxi lnyeglts, kvetkezs
kppen radiklis tiltakozs mindazzal szemben, ami az
embert kiskorsgban s szolgasgban tartja, semmikp
pen sem rtkeldik le s utasttattak el, hanem ellenke
zleg. Itt nyer valdi igazolst s megerstst. Az ember
felszabadulsa s szabadsga a Biblinak olyan kzponti
tmja, amelynl az emberi trtnelem tallkozik az d
vssg trtnetvel, amely a Szvetsgnek vgs kitelje
sedse s egyben az Evanglium gretnek s a Trvny
tmutatsnak szvgye; teht nem csupn felttelezett,
hanem felttlen rvnnyel br. A Dekalgusban az els
s nagy parancsolat bevezetse mindenkppen ilyen
irnyba m u tat: n az r vagyok a te Istened, aki kihoz
talak tged Egyiptomnak fldjrl, a szolgasgnak hz
bl. E lts szerint Isten s a megszabadts elvlasztha
tatlanul sszetartozik.
Vajon ezek pusztn ttelek, vajgy feltevsek? gy gon
doljuk : sokkal tbbek! Mert az szvetsgben az exodus
egsz trtnete mindig visszatr. Ktsgen kvl ll, hogy
brmilyen nehz eme nagysgos dolgokat trtneti kon
trokkal krlhatrolni, az Izrael trtnetben mgis
jra meg jra ez jelentette az alapjt minden jrakezds
nek. Gondolhatunk az Exodus jszvetsgi prhuzam
ra is: Krisztus feltmadsnak hsvti esemnyre. A J

zus feltmadst eleitl fogva gy rtelmeztk, mint j s


univerzlis exodust, mint Isten vgrvnyes azonosulst
az ember megszabadtsnak cljval, amit a bizonysg
tevk nem csak hirdettek, hanem mindjrt gyakoroltak
is,' A keresztyn misszi, ez a pratlan kldets szerte a
vilgon,~a maga szamtalan szabadsg-kezdemnyezsvel megvltoztatta a vilgot? gy v^jk,'Kogy az egyhztrtenemi kezdemnyezsekkel szemben hat visszav
gsok, ellenramlatok inkbb csak olyan kivtelek, me
lyek erstik a szablyt, mely jra meg jra vilgosan
fnylik s erteljesen rvnyesl a hitelre mlt bibliai
rksgben. Radsul ppen a mi korunkban tallko
zunk olyan marxista gondolkodkkal is, akik hihetetlen
nyltsgot tanstanak a biblis hitnek ilyen ereje, a bib
liai Isten-nvnek ilven egyedlll sajtossga irnt. E.
Bloch ezt rja: Zeusszal, Jpiterrel7MafdukTcT, Ptah
vagy Viclipudi istenekkel Thomas Mnzer nem lett vol
na kpes arra, amit vghezvitt az egyiptomi kivonulssal,
vagy az egyltaln nem desks Nzreti Jzus-kppel.
(Atheismus im Christentum, 221.) Egy atheista itt leseb
ben ltta meg, mint nmely egyhzi emberek, vagy teol
gusok, hogy mit is jelent a Bibliban, a Dekalgusban,
az Isten neve, amelyben felragyog az isteni s az emberi
szabadsg trtnetnek kpe.
Mit jelent a szabadsg hajnala, az els parancsolat
ilyen rtelme az emberi let, a condition humaine sz
mra? Mi vltozik, ha ebbl a szemszgbl tekintnk
vissza Isten nevre? Hrom lnyeges elemre kvnunk
rmutatni : a megszabadts hrom olyan indtkra, me
lyeket a Biblia kzvetlenl istennel s a szabadsggal hoz
sszefggsbe. Mgpedig joggal! Micsoda ez a hrom
lnyeges elem? A termszet mithologitlantsa, a trt
nelem megfosztsa a sorsszersgtl, s a hall hatalm
nak tagadsa.
a)
Az Isten elsrend bibliai neve az, hogy Teremt.
Ez fnylik az exodus trtnetben is. Vannak szvet
sg-kutatk, akik azt lltjk, hogy a Teremts hite val
jban a szabadts trtnetbl ered. A legrgibb bizony
sgtevknlaz Egyiptom fldrl val szabaduls m aeval az risten teremt aktusval fgg ssze. A Teremt

24

be vetett hit azt jelenti, hogy az ember nem pusztn


kozmikus lny. Jl rtsk! Persze ez is, mert beletartozik
a teremtett vilgba, termszeti trvnyeknek van alvet
ve, s a termszetnek rsze. De az ember nem olvad fel a
termszeti folyamatokban; ezek oki-okozati sszefgg
seiben vagy klcsns egymsra hatsban. Termszeti
fggsgben is magnak Istennek a teremtmnye. Az
emberi letnek van olyan tvlata s mlysge, amelyet
nem lehet a tbbi teremtettsggel egy szinten emlteni
vagy lerni. M ert az ember ktdimenzis lny, aki egy
fell a maga szvetsges mivoltnl fogva a horizontlis
ktelmeket kpes fellmlni, s aki a sajt biolgiai,
fiziolgiai, kozmolgiai stb. meghatrozottsg ltbl
kilpve egy egyedi, soha meg nem ismtelhet ltezst hv
letre. Msfell viszont szmunkra a Termszet, s a
fldi letnk folysa nem fogadhat el s fknt nem
blvnyozhat gy, mint abszolt determincik szve
dke. A Termszet isteni mivolta, a kozmikus erk
abszolutizlsa a mi teremts-hitnk szerint teljessggel
megdl. A vilg vilg, s sohasem Isten. Ezt a vilgot
lehet s kell is mithologitlantani. Nem vletlen, hogy
mr az els teremts-trtnet is megalapozza a domni
um, s egyszersmind a ministeriui .irr.ac gondolatt,
nymodon nyert az ember lnyeges szabadsgot az Isten
nevben mg a termszet fltti uralom gyakorlsra is
(Gn 1,28).
b)
Mg ennl is kzvetlenebbl kapcsoldik egybe a
Dekalgus els mondatban az Isten bibliai neve a trtnelemmel. M r tbbszr rm utattunk e valsgra. S ez
rthet, mert ezt a kapcsolatot nyomatkosan rzkelteti
a bevezets: az Egyiptombl megszabadt kivonuls
trtneti esemny volt. Isten a szabadts trtnetben
mutatkozik be. Ez pedig az ember szmra azt jelzi,
hogy nem remnytelen rab, s nem csupn a trtnelem
trgya. Nyilvnval, hogy meghatroz bennnket a tr
tnelem, s be vgyunk fogva a trtnelmi esemnyek s
krlmnyek hljba. Bizony nem ab ovo kezdjk az
letet, hanem egy mr adott trtnelmi helyzetbe csppe
nnk bele: a npnk, az osztlyhelyzetnk, az egyhzunk
s csaldunk krnyezetbe. Az letet mindez tbbszr

25

sen kplkenny teszi. Velnk a trtnelem eri rendel


keznek. S mi tbb: vannak kifejezetten is zskutck s
megktzttsgek a kzssgi vagy szemlyes sor
sunkban. Nem csoda, hogy sok gondolkod ember p
pen a trtnelemben csaldik s tagad minden sszefg
gst az rtelem s a trtnelem kztt. (S mg inkbb
Isten s a trtnelem kztt.)
A Biblia ezt nem teszi. A Dekalgus els mondata a
beszdes bizonysg. A Biblia bizonysgtevi az exodus
megtapasztalsra ptenek, abbl indulnak ki, s gy
mg a trtnelem zskutciban is rtelmezni tudjk hely
zetnket. Isten felveszi az ember, a remnytelenl megk
tztt ember gyt is. Teht ebben a nvben, a Jahve
Istenben ll elttnk^ Az, aki kihozta az Izraelt Egyip
tombl, a szolgasg hzbl. S itt mi mr folytathatjuk
az jszvetsg vonaln: Kzssget vllalt velnk a N
zreti Jzusnak s az feltmasztsnak hsvti trtne
tben. Szmunkra nincs tbb vgzetes zskutca vagy
vgzetes ftum! A bibliai Isten-hit lefegyverzi a stt
sors hatalmt, megszabadtja a fatalizmustl a trtnel
met, s az n utam at a trtnelmen t.
c) Isten nevnek emltse a Dekalgusban s a szabadts trtnetben mindezeken tl mg egy vgs s dn
t ponton is vltozst hoz: a hall krdsre nzve. Pedig
ppen itt van a megsemmist brlat minden szabaduls
trtnettel szemben, mert a halllal rkre vget r min
den szabadsglom s szabadsgharc. A hall maga a
teljes antiutpia. Ez az utols pont minden dolgok
vgn; klnsen vge minden szabadsgnak. Sehol se
tnik ki annyira a keser igazsg a sajt tehetetlens
gnkrl s a tlnk idegen erk hatalmrl, mint a hall
ban. Ha ltezik a szolgasg hza, gy ez a hallnak
hza.
A Biblia errl is feltn realizmussal s mindenfle
vallsos dicsfny nlkl beszl. Az szvetsg legkese
rbb panasz-nekei ppen az emberi mivolt eme vesz
lyeztetettsgrl szlnak Isten eltt mg az egybknt
rtelmes let vonatkozsban is. Kicsoda dicsr Tged
a hall, a Seol birodalmban? krdezi a zsoltrr
egszen szintn. m az apostol nem kevesebb valdi-

26

Hggal szl: , n nyomorult ember, kicsoda szabadt


meg engem a hallnak testbl (Rm 7,24). Ennek a
rabsgnak rettenett egyltaln nem enyhti a halhatat
lansg eszmje, mely a valls s a blcselet trtnetben
gyakran csbtan hatott. A Biblia nem mentesti az
embert a hallflelemtl, s mint tudjuk, Jzust sem men
testette. Nem ltezik semmifle m agtl rtd halhatatlansg - et si Deus non daretur.
Ugyanakkor van bizonysgunk az Isten hsgrl s
valsgrl mg a hallban is! Ez is hozztartozik a
Tzparancsolatban fellelhet Isten-nv kpzethez s
horderejhez, vlaszul az igazi szabadsg mlyen emberi
krdsre. Egyiptomban a szolgasg hza nyilvn el
sdlegesen a np konkrt, trtnelmi elnyomatst jelli.
De nem vletlen, hogy ez a hz vlt szimblumv
annak az eszkatologikus rabsgnak s nyomorsgnak,
nevezetesen a hall birodalmnak, s az Isten j teremt
se koszba taszt megrontsnak. gy az exodus mr az
szvetsgben dogmktl mentesen s flreismerhetetle
nl az gretet hirdette a poklokkal, s a Seollal szemben.
Ha maga Isten ll az ember szabadsgvgva mgtt,
akkor remlhetjk, hogy a Benne megalapozott szabadts trtnete mg a hall kszbn sem ll meg.
Ez remnysg dnten s egyrtelmen Jzus hsvti
feltmadsakor vlik valsgg, mert a feltmads anynyi, mint Isten s ember szabadsgnak megerstse a
halllal szemben. Exodus p atet! Mg ama vgs szolgai
rabsg hznak is szabadon kell engechi az ldozatt..
Ugyanaz az apostol, aki gy kiltott : Oh n nyomorult
ember, s akinl ez a kilts nemcsak sznoki fogs volt,
egy llegzetvtellel folytatja: Hlt adok Istennek a mi
Urunk Jzus Krisztus ltal! (Rm 7,24 k.). Ezt a nagy
ugrst nem az emberi szellem tretlensgvel, nem is a
termszet vagy a trtnelem tartalkaival indokolja, ha
nem azzal, hogy rmutat az exodus Istennek szabadtsra, s az hsgre, amely rkre megmarad az sz
vetsg s az jszvetsg szerint.
gy vljk, hogy utat mutatnak ebben az irnyban Pl
apostol tmr bizonysgttelei s igi: Meg vagyok
gyzdve, hogy sem hall, sem let, sem angyalok, sem

27

fejedelemsgek, sem jelenvalk, sem kvetkezendk, sem


hatalm assgok... s semmi ms teremtmny nem szakt
hat el minket az Isten szerelmtl, mely vagyon a mi
Urunk Jzus Krisztus ltal (Rm 8,38). Ezekben az igk
ben ltjuk a Dekalgus l Istennek nevt s ennek
megfeleljt. Nincsen ms isten ez Istenen kvl. Mg az
utols ellensget, a fldi hallt is fosztja meg a hatalm
tl. Nyilvnval, hogy br az nevben nyert szabads
gunkat is veszlyezteti, prbra teszi az let s a hall, az
ellensges erk rontsa, s ezt is kompromittlja a sajt
restsgnk vagy gyvasgunk. Teht mg ez sem a mi
birtokunk. Ez sem ll rendelkezsnkre magtl rtet
den, nmagunkat igazol, st nigazsggal krked
nyomorsgunkban. ,Mindig csak vndorok vagyunk s
mindig csak kezdk a szabadsg tanulsban. De ugyan
akkor az - s jszvetsg Istennek hsge tart meg,
aki kihozott tged Egyiptomnak fldjrl, a szolgasg
hzbl. Minden ellenkez erkkel szemben sem hi
lom, s nem a fejetlenl kapkod hazardrozok VaBanque jtka a szabadsg merszsge, mert ennek a
szabadsgnak fedezete van amaz egyetlen s maradand
Nvben. gy a szabadsg szmunkra gret is, valsg is
az letben s a hallban.

Szabad s hls erklcsi vlasz


Eddigi gondolatainkkal csupn nhny utalst tettnk
a Dekalgus els mondatra, s a parancsolatok isteni
szndkra. Ezeket tovbb lehet gondolni, s az egyes
parancsolatok magyarzata kzben adunk is r mdot.
De mr az eddigiekbl is remlheten kivilglott, hogy
a Dekalgus els mondata nem valami nneplyes beve
zets, amitl a tovbbiakban mr eltekinthetnk. A pa
rancsolatok zrjelnek eljele irnymutat fontossg,
s folyamatosan rvnyes marad minden egyes parancso
latnl, s gy tgabb rtelemben a teolgiai etika egsz
terletn. Hogyan kell ezt rterji? Erre nzve hrom meg
jegyzsnk van.
1. A teolgiai etika nem szabadon lebeg, nmagban

28

s nmagrt val tudomny. Az els parancsolat beve


zet mondata szerint csak gy rthet, mint vlasz s az
t kvetse. Az etika a hit felelssge, ksrlet a kvetkez
mnyek levonsra, elhatrozs a megfelel cselekvsre,
s a Krisztus kvetsre - miknt Dietrich Bonhoeffer
joggal hangslyozta. gy rtette Jzus is a maga etikjt,
mely felszlts: Kvess engem! gy ajnljk ezt az
apostoli levelek is, melyek az Ur Jzus pldjra s besz
dre emlkeztetve kvetkezetesen tntetik fl a levelek
imperetivust s indikativust az apostoli intelmeket s
az apostoli evanglium hirdetst. gy viszi tovbb az
jszvetsg a Dekalgus vonalvezetst; krisztolgiai
megvilgtsban s beteljesedsben.
A keresztyn etika szmra az ilyen szoros kapcsol
ds az dvTrteneffiz, az l Isten nevhez, s az evang
liumhoz - mindn ms nevekkel s cselekedetekkel
szemben - azt jelenti, hogy sohasem vlhat a csdckedfttek vagy a teljestmnyek etikjv. Hiszen ppen ez a
klasszikus ksrtse a gondolkodknak, akik egybknt
joggal hangoztatjk az erklcstan fontossgt, de ekz
ben az erklcsi cselekedetet nem csak igaz tettnek, hanem
megigazt rdemnek is tartjk. Az dvssg tjt k
gyakorlatilag a kegyes cselekedetekben vagy a szekulris,
forradalmi tettekben jellik meg. Gondoljunk csak az
jkor kt nagy alakjra: K antra s Marxra. De gondol
junk Jzus kornak zsid kegyessgi irnyzataira is, vagy
a reformci idejnek kegyessgi felfogsra. Mindezek
figyelemre mlt eredmnyeket m utattak fel. Kvetend
nek tartottk a Tzparancsolat, s az erklcsi parancsola
tok megtartst. s mgis szem ell tvesztettk egy
lnyeges ponton a Biblia etikai tantst: a legalizmus
vagy moralizmus fel vettk az irnyt, s tlrtkeltk a
cselekedeteket, mint rdemeket. A klasszikus teolgia ezt
a fogalmat hasznlta: a cselekedetek etikja. Ennek k
veti elhomlyostjk a kegyelembl val megigazuls
mindent megelz voltt (gratia praeveniens), s kvetke
zskppen egy kegyetlen s nigaz moralizlsba sod
rdnak.
Ezektl hatrozottan meg kell klnbztetni a keresz
tyn etikt. Hiszen ez nem a sajt cselekedetnk teljest

29

mnyre vagy dicssgre pt. Csupn hls vlaszads


a neknk ajndkozott megszabadulsra. A j tettnek
erre a szabadtsra kell plni, s gy lesz az dvssgben
kedvess anlkl, hogy dvszerz lenne. Ezrt az isteni
kegyelem a jcselekedeteknek nem csak indt oka, ha
nem folytonos ksrje s vgclja is: Isteni kegyelem
emberi jsg! Ezrt azutn minden moralizls s min
den trvnyeskeds mg viszonylagossgban is irgal
matlan tud lenni, s klnsen a keresztyn krkben
veszlyezteti s kompromittlja az evangliumi etikt.
2. Ha viszont az etikt gy rtelmezzk, mint a hla
vlaszadst, akkor mindjrt felvetdhet a krds: vajon
mi a tartalma ennek a hlnak. Persze nem annyira a
konkrt utastsokra, vagy lpsekre nzve, hanem egsz
horderejre s clirnyra tekintettel.
Ebben az sszefggsben a hldatossgra tegyk a
hangslyt. Ismeretes, hogy a Heidelbergi Ktban is ez
a sz hangslyos. Itt a Dekalgus magyarzata a harma
dik f rszben kvetkezik, miutn az els f rsz az
ember nyomorsgrl, a msodik pedig az ember meg
vltsrl szl. Ennek a harmadik f rsznek kifejezetten
is ez a cme: Az ember hldatossgrl . Ezzel a tago
lssal valami lnyeges dolog jut kifejezsre, nevezetesen
a Dekalgus intencija, amikppen mr prbltuk rz
keltetni a bevezet mondathoz csatlakozva. Az Istennek
s az r Jzus Krisztusnak nevre, s benne a mi megvl
tsunkra adand felelet csak az Ige kvetsnek, s gy a
hldatossgnak a vlasza lehet. A hitben val tallko
zs elsrenden annyi, mint a npnek hldatossgban
val tallkozsa Istennel; elismerse s megvallsa anaEThgy egyedl Istennek ksznhet az megszabad
tsa s remnysge.
Mrmost a hlval s ksznetmondssal mgiscsak
baj van, mert manapsg ezek a kifejezsek npszertle
nek. Gondoljunk csak Marx Kroly fentebb idzett mon
dsra : Az ember nem igazn szabad, s nem is ember, ha
valaki msnak tartozik hlval. s ktsgkvl ltezik
egy olyan ksznet is, ami megalz s megbilincsel.
Klnskppen a kvlrl erltetett, elvrt s kiknyszertett hla rendkvl ktes rtk, s az etikai cselekvs

30

indtka szemszgbl kifejezetten kros jelensg. Fiatal


koromban ismertem egy koldust, aki jobban szerette a
hzalst a hitetlen csaldoknl, mint a keresztyn hvk
nl, mert - gymond - a hitetlenek legalbb nem a
szmukra ktelez kegyes hla jegyben adakoznak. Ez
elgondolkoztat bennnket. ppen elg okuk van kortr
sainknak arra, hogy gyans legyen elttk a hldatossg. (Egybknt teljesen szekulris sszefggsben:
aligha lehetett az emberek erklcsi rzkt jobban meg
srteni a szocialista orszgokban, mint a politikai m ora
listk szlamaival arrl, hogy a Prt irnti hlbl meg
felel teljestmnyekkel kell lelkesen vlaszolni.)
Minden lehet vagy lehetetlen visszalst flretve sem
tagadhatjuk, hogy az nkntes hlarzet szinte teremt
erej tartalkokat rejt az erklcsi energik felszabadt
sban. Legmagasabb szinten ppen ez hatrozza meg a
Biblia etikjnak lelklett. Gondoljunk az szvetsg
ben a 119. zsoltrra, ahol az isteni trvny, az elfogadott
vezets nem a kell, hanem a szabad. S mi t b b : Felha
talmazs az Ige kvetsre, a hladatossg gyakorlata, s
kegyeim etikja. Pontosan ez az Ujszyetsg..e;tikja
is. Gondoljunk csak az apostoli levelekre, intelmekre, s
ezeknek jellemz felptsre: A Paranzist kveti vagy
megelzi a dicsretmonds a kegyelemrt, a szabaduls
lehetsgrt, vagyis az egsz olyan, mint egy gret,
btorts, egy j alappal br szabad lehetsg a kariz
matikus let gyakorlatra. Ezzel a lelklettel semmi sem
ellenkezik jobban, mint a legalizmus s a moralizmus
szelleme.
3.
Feltn vilgossgban, ltjuk a bibliai etika eme
sajtossgt Pl apostolnl: A szabadsgban, melyre
minket Krisztus megszabadtott, lljatok meg, s ne k
tzztek meg ismt magatokat szolgasgnak igjval
(Gl 5,1). Ez az ige a leglesebb tusakodsban hangzott
fel, melyet Pl apostolnak folytatnia kellett a gylekeze
tekrt - a trvnyeskedkkel szemben azok ellen, akik
a megszabadtott npet ismt csak a szolgasg hz
ba s gy a trvnyeskedsbe, a cselekedetekbl val
megigazulsba akartk visszaknyszerteni. Az utast
snak egyetemes s ltalnos jelentsge van, amennyi-

31

ben mindennemjceresztyn edka^j^fdttelt jelli meg.


Krisztus szabadsgra hvott el bennnk et! Ebben a mondatban megltHatjuk z els parancsolat elmondatnak
jszvetsgi megfeleljt. Minden gondolat s minden
tett eltt ll a hit szmra ajndkozott megszabadts
a szolgasg hzbl: teht az istentl meggrt s megva
lstott szabadsg lehetsge. Az Evanglium elbb val,
mint a Trvny! Az etiknak keresztyn jellege, helye
sebben bibliai orientcija azon ll vagy bukik, hogy ezt
a sorrendet elismeri s szemmel tartja gy, ahogyan ezt
az jabb kori protestns theologiban Barth Kroly tar
totta szvgynek.
Viszont a msik hangsly is fontos, az Evangliumot
ugyanis kveti a Trvny, mely szintn Barth szerint
az Evanglium msik formja. Az etika mint
vlaszads (P. Lehmann) s mint a Llek kpviselete
(H. van Oyen) a hldatossg vlasza. Lnyege nem lehet
ms, mint a szabadsgmegrzse s' rvnyestse ama
Szvetsgen bell, amelyet Isten kttt,azexodusJrt-
nete sorn. Ugyanakkor a szabadsgnak eme megrzse
s rvnyestse nagyon is meghatrozott, s jellegzetes
utat jell ki. A neknk adomnyozott szabadsg nem
res s elmosd kpzelgs, hanem Jzus Krisztus von
sait hordozza magn. Az szvetsg szemszgbl is a
Dekalgus parancsolatai hatroljk krl. Ezeknek a
vonsoknak s krvonalaknak utna kutatni a mi sza
badsgunk rdekben jl. A keresztyn etika a konkrt
dvtrtneti szabadtsra pt, s gy fejti ki magt a
gyakorlatban, mint elktelezett szabadsg.

32

Az els parancsolat:
Egyedl Isten a dicssg
Az els s a legnagyobb
Ne legyenek neked idegen Isteneid n elttem! A Dekalogus eme szavai jelzik a legels parancsolatot. Nem
csak azrt, mert a legelejn ll, Hanem mert gy rtend,
mint a legnagyobb parancsolat! gy hangslyosak,;
mint amelyek az sszes tbbieket bevezetik, meghatrozzk s eligaztjk. Ezt az egyhzi hagyomnyban is min
dig alhztk.
Most csak Lutherre utalk! Kis Ktjban az els
parancsolat risi jelentsgt egy feltn stilisztikai for
dulattal fejezi ki. Szerinte a rvid, tmr magyarzat
ennyi: Minden dolgok fltt Istent kell flnnk, tisztel
nnk s Benne kell bznunk. Ezt a szablyt alkalmazza
az sszes tbbi parancsolat magyarzatnl is, amidn
azt hangslyozza: Neknk Istent kell flni s tisztelni!
gy azt is kiemeli, hogy a tbbi parancsolat az elsnek,
s a bevezet ki|elentsnek'van'JaIiSmfflelv"mrt az es
s legnagyobb m indent' mjpTzT 7f'!&zes tbbi ama
legfontosabbnak a pontostsa s alkalmazsa a mi le
tnk klnfle terleteire s viszonylataira.
Ez az rtelmezs felel meg a Tzparancsolat bibliai
ltszgnek. gy lehet Jzushoz kapcsoldni. A legna
gyobb parancsolat krdsre gy vlaszolt: Szeresd
a te U radat Istenedet teljes szvedbl, teljes lelkedbl,
teljes elmdbl. Ez az els s nagy parancsolat (Mt
22,37). E szavakban adta meg Jzus az els ktbla
rtelmt. ppgy mint rgtn a msodik 'kfblt is
megvilgtotta: Szeresd felebartodat, mint m agadat!.
Az els ktbla ilyen sszefoglalsa az els parancsolat
clirnyt tkrzi vissza: Ne legyenek nked idegen
isteneid n elttem. (Rajtam kvl!)
3

33

A nagy parancsolat viszont a Dekalgus els mon


dathoz is szorosan kapcsoldik: s enlkl elgondolhatatlan. gy sokszor joggal nevezik els parancsolatnak
is. Bizony mr itt az els s nagy parancsolatnl nyilvn
val s vilgos, hogy az imperatvusz szorosan hozzkapcsoldik az indikativuszhoz: az tm utat csak az elbb
szabadd'tett utat jlir! Vagyis : A feTszbdrst szaMg'gEOTliSB^rk llliilra vltam. Az jszvet
sg nyelvn: Ha Krisztus hvott el minket, akkor szilr
dan lljunk meg. Ne hagyjtok magatokat ismt meg
ktzni szolgasgnak igjval! (Gl 5,1) Ez ht a bels
sszefggs s egyben clkitzs a parancsolatban: Ne
legyenek idegen isteneid, nelttem.

Veszlyben a szabadsg
A parancsolat megfelel a mindig veszlyeztetett emberi
szabadsgnak. A bibliai szabadsgfogalom pp abban
klnbzik a h'berris-optiimsta szbadsag'felfogsoktl,
hogy tudatostja ezt a veszlyt. Az jkorban rendkvl
hatsosla3s-~s szabadsagideolgik azt feltteleztk,
hogy az egyszer mr lehetv tett s a trtnelmi megha
trozottsgoktl fggetlentett spontaneitsok, ntrvnysgek sodrsa s ttrse ellenllhatatlan szksgsze
rsggel vonja magval a felszabaduls folyamatt. Laissez-faire, laissez-passer legyen ht a szabadsgban va
l halads, s a haladsban val szabadsg legjobb bizto
stka! Ez a gondolkodsmd hatotta t az egsz 19.
szzad mentalitst, s a szabad tudomnyok ideolgi
jt. Ez hat ki mind a mai napig pl. a halad szexulis
morlra, vagy nevelstudomnyra. Az ilyen gondolko
zsmd szerint a szabadsg parancsa csakis ellentmon
ds lehet, mert a szabadsg annyi mint spontaneits s
a spontaneits a szabadsg, i
A bibliai szabadsg rtelme sokkal realisztikusabb!
Mirt? Nem azrt mert lebecsli magt a szabadsgot.
St kevesebb kze van a pesszimista teoretikusokhoz
vagy praktikusokhoz, akik a szabadsggal val vissza
lst m r eleve a tekintlyelv rendszerek szmljra rjk,

34

mint azokhoz a felvilgosultakhoz, akik gyszeren


liberalistk. A Biblia egszen ms okbl realisztikusabb!
ppen azrt mert nagyra becsli a szabadsgot, kritikai
lag tudja, hogy aTzabadsag landan veszlyben van!
A szabadsgban megirn egyltaln nem olyan knyny. A bellrl, tmad ksrtsek s a kvlrl jv
csbtsok kztt a keskeny utat knnyen el lehet tvesz
teni. Az ember kieshet a szabadsgbl, s a szabadsgot
egyenest nyugtalantnak vlheti; knyelmesebbnek a
trvnyeskedst, miknt az jszvetsgi galatk, akik Pl
felhborodst vltottk ki. De az ember beleeshet a
szabadsgba is gy, hogy ezzel visszal, amint ismt csak
Pl egy msik irnyzattal szemben intett: A szabadsg
rgy ne legyen a.testnek (az nz nknyeskedsnek),
hanem legyen tere a szolgl szeretetnek (Gl 5,13). E kt
front kztt, amit mr fntebb jellemeztnk, vagyis a
nomizmus s az antinomizmus kztt vezet a valdi
szabadsg, a Krisztusban Kapott j szvetsg ehetsgnekTesFny tja.
Ez ht az a helyzet, amely meghatrozza az els paran
csolat kereteit. Ne legyenek nked idegen isteneid n
kvlem! Mit is jelent ez? Vajon egy monotheista elvnek
nneplyes kihirdetst, mint ktelez hitvallst? A leg
utbbi idkig ismernk egzgtkat, akik gy hiszik,
hogy Mzesnek a vtke a monotheista valls felfedez
se. (gy W. F. Albreit: Von dr Steinzeit zum Christen^
tm, 258 kk.) mde ez mg trtnetileg sem igaz. si
dk ta megtallhat Izraelben egy JAHVE-kultusz
amely az els parancsolat rtelme szerint maradt fenn'
rvnyesen, pedig nem volt monotheista! pp ezrt in
kbb henotheizmusrl, avagy monolatrirl beszlnk
(G. v. Rd, i. m. 1210 s J. Stamm, Dr Dekalog 40.1.).
Radsul a monotheisztikus felttelezs nem felel meg
teolgiailag sem a Dekalgus tulajdon clirnynak.
Mert a monotheizmusban ltalnos elvre, tanrendszerre,
s egy kivilgosult theologiai alapttelre toldik t a hang
sly. Szmunkr sokkal fontosabb nundhkfft maga
a konkrt s drmai zenet: A szvetsg megrzse s a
hithsgben val helytlls a valsgos ksrtsek k
ztt. Teht, hogy hatrozottan ellenlljunk a valsgo3*

35

san fenyeget s csbt idegen isteneknek. Persze az


igaz, hogy ppen az l Isten irnti felttlen odaads mr
magban az szvetsgben is egy monotheista llspon
tot kvetelt. De nem annyira llspontot mint olyant,
hanem hsget s megmaradst a Szvetsgben, a hitben,
a gondolkodsban, a cselekvsben a Kivonulsra s a
Parancsolatokra gyelve.
A snai-hegyi esemny Mzes II. knyve szerint ezt
tanstja. Egy risi vlsg kzepette ttetik prbra az
Isten npnek ppen hogy elnyert szabadsga. A np nem
llja ki a prbt. Szinte ingyen hullott az lbe a szabad
sg, s mris bizonytalankodik ez a np: Vajon megrte-e?
Hamarosan mg pozitv vonsokat is tallnak utlag
Egyiptom fldjben, a szolgasg hzban. Nvekszik a
visszavgys Egyiptom hsos fazekai utn, mikzben
nyilvnval, hogy a szabadsg kockzatos dolog s kvetelmenyekkel is egyttjar. jra meg jra feszltsg tamad
~a~nfinden ksrtssel szembenllm ksz csekly kisebb
sg, s a tbbsg kztt, melynek szemben a szabadsg
csak utlt s gyans. Ez trtnik pontosan a Snai-hegy
lbnl, mieltt Mzes a kt ktblt lehozta volna:
Szgyenletes mdon az els s legnagyobb parancsolatot
szegik meg, mg mieltt nneplyesen kihirdettk volna.
Az Isten szne eltt val szabadsg lthatatlan vkuu
m t nem brjk ki, hanem letkzelibb, kzzelfog- *
hatbb akarjk tenni: krtncot jrnak az aranyborj
krl.
Ennek a kultikus esemnynek a pontosabb trtneti
megvilgtst nem ismerjk. Egyes szvetsges tud
sok az Exodus 32-ben elrevettst ltjk az I. Jerobom
alatti, jval ksbbi trtnseknek, melyek egy sha
nyatlsra m utatnak az Izrael szmra alapvet isteni
kijelents Snai-hegynl trtnt fogadsakor (v. RGG
II. 1639):Az,, arany borj kivl pldja volt ennek az
^ h an y a tl sn ak : benne igen szemlletesen testesl meg a
blvnyimds sokflesge. A bika a termkenysg jel
kpe. Ugyanakkor a harci er s hatalom szimbluma.
De gondolhatunk-e szimblum modern hasznlatra is,
mint a mammonimdat tipikus ksrtsnek kifejezjre.
Tbben itt ltjk a rgi s az j pognysg alapelveit

36

s alapvonsait, hiszen a kp aligha flrerthet. Elszr


is a termkenysg s a nemzs! Ez az egyik legersebb s
legvitlisabb ltetje a legklnflbb kultuszoknak az
emberi trtnelem kezdeteitl napjainkig. Izrael krnye
zetben szinte mindentt megjelent a legklnflbb Baal- s Asztarte-kultuszokban; egy olyan fajta vallsos
sgban, amely mindenekeltt a termkenysgben nne
pelte s imdta a legsibb s legteremtbb ert, mely
alapja s- biztostka a termszet s az ember letnek.
A szexualits .s a divinits, az erosz s a religi gy
lelkeznek a legszorsaHGan egyv," egy meggyzds
ben, amely az kori istenek s istennk vilgt is tlli
s jabb meg jabb kultuszokat teremt magnak, spedig
nemcsak a rgi korokban, hanem a modern szekulris
korban is. Sok ember szmra is a szexualits (nem
annyira a termkenysg!) a vgs gret s beteljeseds a
szemlyes letben. Mintha ebben rejlene a vgs eshet
sg s titok, amit az. ember megtapasztalhat s megdics
thet. gy ht ez volna az letnek egyetlen igazn isteni
dimenzija. A modern irodalom, filozfia, de mg a kor
trsaink gyakorlati letvitele is folyton igazolja a szexua
lits ilyen istentst. A spontn sztnkben van
gymond - a felttleri'gygyt s megvlt ero.'~
Lnyegileg hasonl-az aranyborjdnak, mint kulti
kus jelkpnek a jelentse a hadi erk, s minden hatalmassgok
vonatkozsban.
A hatalom konkrt im--------------
------------------------------------- '
^
np
V unrmdataval es kultuszaival trtnelme sorn Izraelnek min
dig baja volt.
Az imperialista hatalmak megistentett urai krskrrs~z ebbr dd ksrtsek, hogy ezekt "vall
sokat kvessk, szntelen veszedelmet s provokcii
jelentettek, mgpedig nemcsak poBt^^'Hanem'vajisi
rtelemben is! A fra mindenekeltt nem a politikai
elnyom vgy gazdasgi kizskmnyol, hanem egy bi
zonyos vallsi kozmolgiai vilg- s rtkrendszer proto
tpusa ; jelenti a szolgasgnak hzt, amelybl Izrael
nek ki kell jnnie. De gondolhatunk az igen fejlett orientlis vallsokra s civilizcikra is, melyek meghatroz
tk az ontokrcia struktrjt: az isteni hatalom sz
vedkt a civilizci s az imperializmus hatalmval. Ui.
jt

37

az isteni s kozmolgiai rend uralkod hatalmi rdekei


nek ez a szvedkessg volt a legjobb biztostka. Ez volt
a tulajdonkppeni blvnyimds, amellyel Izraelnek
Egyiptomtl fogva mindig kzdenie kellett. Ez rvnyes
azutn nemcsak az szvetsgi npre, hanem az jszvet
sg npre, az egyhzra is. Ez az - s jszvetsgi np
nemcsak kvlrl, hanem bellrl is veszlyben van.
Gondoljunk a konstantini egyhzak hatalmi strukt
rira! Ezek jelzik mindmig a blvnyimds klnsen
veszlyes tpust: dicstst, majd istentst annak az
imperilis s hierarchikus hatalomnak, mely mindenmSs
rdeket sajt cljnak szolelaiAba.M rS ^ li.'c S tE tg z S '
napjainkig sem mutogatja magt teljes meztelensgben,
hanem sokkal inkbb vallsi vagy ideolgiai dicsfnyben.
Elg ha a fasizmus mithologijra, vagy a sztlinizmus
szemlyi kultuszra utalunk, s - sajnos - a harmadik
vilg nmely messianisztikus vezreire. Szval ltezik az
aranyborj, mely elvaktja s megsemmisti sajt im
dit s ldozatait a ma is hihetetlenl magval ragad
vonzerejvel.
Megvan s uralkodik az aranyborj a harmadik, s
mai szhasznlatunkban jl ismert jelentsben is: mint az
isteni potencia szimbluma a gazdagsg, a pnz, a tke
vilgban, szval a mammonizmus blynyistene. Persze
a Snai-hegy kijelentst elsdlegesen nem gy kell rteni.
De feltn, hogy mr az szvetsg prftinl mily,
hamar ostorozzk s leleplezik ezt a blvnyt. Mg vil
gosabban az jszvetsgben s klnsen Jzusnl.
A Mammon a legveszlyesebb blvny! Mindenkppen
erre vonatkozan lltja az r a legdntbb s leghatro
zottabb vlaszts el a tantvnyokat: Senki sem szol
glhat kt r n a k . .. Nem szolglhattok Istennek s a
m am m onnak! (M t 6,24) Az apostol hozzteszi: Minden
rossznak gykere a pnz szerelme (lTim 6,10). Mgis ez
a blvnyozs vlt leginkbb alpjv az n. keresztyn
civilizcinak mint szinte mindeneket meghatroz ha
talom. Titkon vagy nyilvn embertmegek szmra lett
s vlt a pnz, az arany, a tke egyetlen vonz erv, az
let hordozjv s rtelmv, vagyis blvnny. Nagyj
bl ez mutatkozik meg a profitra s hatalomra hes

38

gazdasgi rendszerek kmletlen clratrsben, a gyn


gknek s a rszorultaknak ebbl keletkez kizskm
nyolsban. Marx Kroly gy rtelmezte az aranyborj
krltncolst, gy elemezte a termelsi- s letkrl
mnyeket, s gy leplezte le a kapitalista rendszer alapjait
s felptmnyeit. De ht sokkal kisebb krkben, a
magnember sokkal rtatlanabb, jzanabb s gyakorlati
asabb szjrsa ms lenne? Nem! Annyi vagy, amennyid
van! gy szl a nmet'kzmonds s nemcsak szl, ha
nem hat s kihat mindenre. Akr marxista, akr keresz
tyn megtls szerint gy jut kifejezsre az emberi elidege
neds : mikor a birtokls tohh. mint lt mapa. mikor az
nmegvalosts ahnv-i mint tkhalrhozs, s a pnz. im
data. E tekintetben az aranyborj krltncolsa teljesen
mai blvnyimds. Nem csak esetleges jelensg, hanem
az egsz emberi trsadalom meghatrozott letmdja.

A blvnyozs hamis pnzverdje


Az aranyborj kpvel csak a rgi s modern bl
vnyimds nmely alapvonsait jelltk meg. A bl
vnyozs egy risi sznes fejezet a vallsfenomenolgi
ban. Mennyi de mennyi kultuszt krelt mr magnak s
mg mennyit krelhat! A reformtorok..bizony joggal
rtapintottak az emberi individuum s kollektivum kime
rthetetlen tallmnyaira, midn a termszeti ember sz
vt egy Blvny-gyrhoz hasonltottk. Egybknt ez a
gyr nemcsak vallsi terepen mkdik. Igaz, hogy a
blvnyozs elssorban vallsfenomenolgiai kategria.
De mindentt rvnyesl az a tendencia, hogy a term
szetnek vagy a kultrnak egy-egy jelensgt vagy bennerejl lehetsgt vgs, meghatroz s rtelmet ad
istensgg magasztostsuk. Az emberi vilgban ilymdon
minden blvnny lehet ; idegen istenn vagy istensg
g. Lehetnek ilyenek kimondottan ktes rtk, de ki
mondottan nagyszer jelensgek is. A vgs tekintly
helybe a gondolkod, vagy ppen nem gondolkod
ember leikbe valami utols eltti tolakodik be, mint

39

vgs valsg s ez a Biblia szerint mr blvnyim


ds.
Az emberi szv eme ksrtsvel szemben hatrozottan
harcol az els parncsolat, s a kvetkez parancsolatok
is. Ne legyenek nked idegen isteneid nelttem. Ez a
parancsolat nem vitatja az idegen istenek s hatalmas
sgok ltezst, kihatst a termszetben, a trtnelem
ben s a trsadalomban. Ismteljk, hogy szinte kzelebb
van a monolatrihoz, mint a felvilgosods monotheizmushoz, noha a maga helyn ez is jogosult. Mindeneset
re a leghatrozottabban a monolatrival szll szembe
krlelhetetlenl. A bibliai hit elgondolhatatlan eme kes
keny t nlkl, mert kizrlag s csakis Amaz Egyetlen
Nvnek jr minden felttlen engedelmessg, oszthatatlan
tisztelet s dicssg. Jzus szerint: A teljes szvedbl,
teljes lelkedbl, teljes elmdbl s minden erdbl val
szeretet (Mt 22,37). A felttlen s vgrvnyes tekintly
az emberek kztt csak Istent illeti meg. Soli Deo G lria!
Egyedl Isten a dicssg!
Ez persze kemny beszd. Tkletesen ellene ll az
emberi termszet s mvelds motorikus trekvseinek.
(Jl kifejezi ezt az shajlamot a kultusz s a kultra
nyelvi hasonlsga is. A nmetben csak egy bet van e
kett kztt: (Kultur und Kultus!) Szinte akaratlanul is
sszetveszti ezeket az ember. Senkinek sem kellemes
dolog lemondani a sajt kedvenc blvnyairl. Az sz
vetsg lpsrl lpsre ezt ecseteli nagy szemlletessggel.
Mg az gretek tjn is megprblja az ember a blv
nyokat tcsempszni ! Elg ha a Rchel trtnetre
gondolunk a Gn 31,9 kk. szerint. gy aztn az els
parancsolat kategorikus imperatvusza pontosan.aLyaMsos^eigjitottii[gB!7:^glSireE^ ','Ba3rSi<leg zuhanyknt: Ez
a parancs kizrlagos, megszgyent; a vallsi aszkzis parancsa.
Nem tagadhatjuk, hogy ezt az aszkzist flre lehet
rteni s szemellenzsen lehet magyarzni. Ez a veszly
klnsen is fenyegeti a mi reformtus hagyomnyun
kat, mely bizalmatlanul szemlli nemcsak a blvnyokat,
hanem az sszes kulturlis jelensgeket. A blvnyozs
szellemt elkerlend m r eleve gyans lehet minden a

40

teremtett vilgon, ami blvnyozsra adna okot; kl


nsen a nemi let s a mvszet, de kevsb a hatalom
s a gazdasg terlete. Az ilyen leegyszerstett felfogs
sal viszont mg az szvetsg szellemben sem rthetnk
egyet. A teremtmnyeket nem szabad soha kijtszani a
Teremtvel szemben! JAHVE s a megistentett hatalmak kpezik az igazi ellenttet, mert csak itt rvnyes a
,,Vagyrvgy 'vIgos trvnye. m a blvnyok megta
gadsa nem jelentheti egyben a lemondst azokrl a
teremtsbeli letterekrl, amelyekre a blvnyok - p
pen a megengedhetetlen abszolutizlsok s kultuszok
rvn - tettk be a lbukat. St ellenkezleg: A hamis
istenekrl val lemonds nyit szabad utat a teremtmnyi
lttel s lehetsgekkel val rtelmes emberi let s ezzel
egytt az rtelmes istentisztelet eltt. A vallsos aszkzis
keskeny tja nem ncl, hanem eszkz a teremtsnek
megfelel rtelmes s fknt szabad magaviseletnkben,
hogy ljnk a termszet s a mvelds kincseivel, ado
mnyaival ebben az emberi vilgban.
Nem a teremts lebecslst tantjuk, hanem a mto
szoktl val megfosztst, mert ez a fontos a szabadsg
ban. Hiszen az ember mg a legpozitvabb rtkeket s
jelensgeket is kpes istenteni a teremtsben, s ez volna
a sajt vesztnkre a blvnyozs maga; visszaess a szol
gasg hzba. Emlkezznk csak az emltett hrom pl
dra az aranyborj kpzetben! . Az ember nemzere
je, ez a valban teremt s csodlatos adomny mennyire
rombol s megalz tud lenni, ha belle egy eluralkod
s minden ms letrdeket httrbe szort evilgi (szekulris) dvzls vakremnye lesz. Aztn az let a politika
tern ott lesz az elidegeneds s emberteleneds prdja,
ahol a politikbl csinlnak vallst, vagyis megint valami
ideiglenesbl krelnak vglegeset s rkt; klnsen
ha tekintlyelv hatalomm, ncl szemlyi kultussz
alacsonytjk. A mindenhat pnz brvgya s ember
telensge nem kevsb rzkelhet! Az ldozatokon,
akiknek az letlehetsgt a tbbiek profitrdekei rvid
tettk meg, s a profitlvezkn is, mert elvgre nyomo
rult rabjai lettek a mammonnak. Az abszolutizlt bir
tokls megsemmisti a valdi ltezst. Ez a blvnyi

41

mdat logikja: Az idegen istenek rabigba hajtjk im


dikat s cserbenhagyjk azokat, akik bennk bznak.
Nem tarthatjk meg csbos gretket, hogy rtelmet
adnnak az emberi ltnek. Ellenkezleg: Elorlaszoljk
a szabad s megnylott egzisztencia tjait.
Az emberi lt ilyen ksrtse s veszlyeztetse ellen
szl az els parancsolat: Ne legyenek nked idegen
isteneid n elttem!. Emlkezznk csak az sszefgg
sekre ! E parancsolat az pphogy megszabadtott nphez
szl. A megnyert szabadsgra hivatkozik! ljtek meg
ezt a szabadsgot, ne adjtok el az elsszlttsgi jogoto
kat j blvnyozsok egytl lencsjrt! Ez az els paran
csolatban a szoros kapu, amin t kell menni. Az exodus
keskeny tja. Kivonuls az istentelen ktelmekbl a
szabadsg szvetsgbe, elre a szabadsgba annak az
Istennek felfoghatatlan megigazt s eligazt nagy ne
vben, aki kihozott minket Egyiptomnak fldjrl, a
szolgasg hzbl.

Soli Deo Glria


Magyarzataink elejn mr rmutattunk arra, hogy a
Dekalogus megvilgtsa mily nagy jelentsggel brt
Luther Nagy Ktjban. De vajon a klvini reformci
hres csatakiltsa nem ugyanilyen ervel visszhangozza
a Dekalogus rk zenett? Soli Deo Glria! M r
Klvin els genfi ktjban. (1542), az els krdsre adott
feleletben az emberi let fclja abban jelldik meg,
hogy Isten mibennnk megdicsttessk. M'ft az a
legfontosbb, hogy gydr isretmdc" adjunk dicss
get. Ez az els parancsolat ltal meghatrozott irny
jellemezte tanban s letben az egsz reformci teolgi
jt s etikjt.
A Soli Deo Glria elvt is persze lealacsonytottk
s flremagyarztk egyfajta elvont theocentrizmus szel
leme szerint - a reformtort hagyomnyok krn bell
s kvl egyarnt. De vajon a flremagyarzsokban nem
Klvinnak s tantvnyainak a theoretikus (s olykor
autoritatv) hajlamai voltak a hibsok? s vajon nem ez

42

tpllta a klvinizmus egyoldalan fellrl rendezett


gondolkodsmdjt? A reformci csaldjn bell az
ilyen ksrtseket csakugyan nem szabad letagadni. Mg
is azonban: Az els parancsolatra val utals hozzsegt,
hogy felfedezzk a reformci rksgnek alapjt s
rtelmt. S lnyegben a szabadsgszeret, st etikailag
s politikailag felszabadt hatst is. Mert nem valami
tetszs szerint elvonatkoztatott isten a dicssg, hanem
JAHVE az r, aki kihozott minket Egyiptomnak fld
jrl, a szolgasg hzbl. Isten- a szabadts Istene.
Vezrl motvuma nem az uralkods, hanem a megvlts
s megszabadts.
Valami mindig rezhet s megtapasztalhat volt a
reformtus Soli Deo Glria elvbl az erklcsi s politi
kai szabadsgharcok sorn is. Nem vletlen, hogy ilyen
eljellel trtntek meg a sokrt s tnylegesen felszaba
dt politikai, kzelebbrl demokratikus kezdemnyez
sek. Ha ui. egyedl Isten a dicssg, akkor erre a vgs
dicssgre egyetlen fldi frum se tarthat ignyt, hangs
lyozva az Isten felsgt (szuverenitst) s Jzus Krisztus
r voltt, szembe lehet szeglni mindenfle politikai
abszolutizmussal s totalitarizmussal. E jelben mr nincs
olyan vilghatalom, amit vakon kellene kvetni. John
Knox ezt klns ervel tudta prdiklni s meglni.
gy ht az Isten dicssgre val feltekints az els
parancsolat felhatalmaz erejben szabadd teszi az Is
ten npnek tjt a nagykor dntsekre. gretet s
feladatot ad, aminek valsgg lehet vlni az els paran
csolat nyomn ma is, az egyhzban s a trsadalomban.

43

A msodik s a harmadik
parancsolat: Az Isten-kptl
az Isten-nvig
Izraelita sajtossg?
A msodik parancsolat Ne csinlj magadnak faragott
kpet,. . . ne imdd s ne tiszteld azokat szorosan ssze
fgg az elsvel, amelynek magyarzata sorn jra meg
jra ezt is hangslyoztk. Oly szorosan sszefgg, hogy
sok felekezeti csald egyszeren gy rtelmezte, mint
puszta kommentrt az elbbiekhez, amit nagyon gyak
ran egyszeren elhagytak. A parancsolat ilyen elhanya
golsa azonban - felfogsunk szerint - nem engedhet
meg. A msodik parancsolat ppgy mint a kvetke
zk - nyilvnvalan sszefgg az elsvel, de abban nem
olddik fel. Hiszen a Soli Deo Glria elsrend szv
gye itt ri el teolgiai s etikai cscsfokt.
Sajtos jelentsgt a bibliai-teolgiai sszefggs adja
meg. A kpek tiltsa az szvetsgi hit kzppontjban
ll: ez a dnten bibliai vons a., tbbi info v lsokhoz
kpest. Az jabb szvetsgi teolgia, klnsen Gerrd Vn-Radnl ppezrt mlyrehatan trja fel a mso
dik parancsolat teolgiai tartalmt. Ez persze nmag
ban nem j. M r szzadok ta ismert, hogy az Izrael
npe ppen ezen a ponton hatrolta el magt vilgosan
a krnyez npektl, s gy vlt kifejezetten idegenn az
ltalnos vallstrtnet tarka vilgban, melyben a k
pek tisztelete kzismerten feltnen nagy szerepet jt
szott. Legtbbnyire ez az izraelita klnlegessg les viszszahatsokat vltott ki a pogny Kmyzetbl: zsid
barbrsgnak, st egyenesen ateizmusnak blyegeztk.
Ugyanakkor mg a racionalista vallsmagyarzk is az
szvetsg kegyessgnek klnleges elnyt dicsrtk

44

benne, pl. a felvilgosodsban. Viszonylag j dolog, hogy


trekszenek a parancsolat rtelmnek s clirnynak
teolgiailag pontosabb meghatrozsra, valamint az
szvetsgi hit eme htternek pontosabb megvilgts
ra.
Ez okbl egy kzenfekv flrertst eleve el kell tvoztatnunk. Nevezetesen a msodik parancsolat idealisztikus interpretcijt, amit a rgebbi, de klnsen az
jabbkon egzegzis trtnetben gyakran ajnlottak. A
lthat s lthatatlan, az anyagi s szellemi vilg ltal
nos, de az szvetsggel ellenttes szembelltsbl ki
indulva gy vltk, hogy a msodik parancsolat az istentisztelet klnlegesen lelki miyoltnak kifejezseknt r
telmezend, mint a szellemi s kultikus primitivizmus
pldsan fontos lekzds, vagyis mint az emberi nem
zetsg nevelse folyamatban mris elrt, dnt jelent
sg cscsfoka a megismersnek (G. von Rd, Theologie des A. T. I. 211. lap). A msodik parancsolat eszerint
a tiszta elvont s szellemi istenismeret mellett szll skra.
* Von Rd joggal tartotta veszedelmesnek s teljesen
tvesnek az ilyen felfogst. E felfogs ui. hamis irnyba
vinn a parancsolat rtelmezst. A Dekalgusban igazbanvve nem valamifle elvont vagy elszellemiestett is
tenkpzetrl van sz, mgcsak nem is a tiszta fogalm
rl. Mindjrt az elejn gy lltja be Isten nevt, hogy
az egy nagyon is meghatrozott trtneti megjelensben
ll elttnk. ppen a msodik parancsolat teljes szvege
szl megindtan s szenvedlyesen az l Istenrl, aki
nem elvont, nem ltalnos gondolat. fltn szeret
Isten, aki megbnteti az atyk vtkt a fiakban harmads negyedziglen, de irgalmassgot cselekszik ezerzigl e n . . . Ezt rzkeljk az egsz Bibliban is. A Biblia tud
nagyon szemlletesen, narratven, teht kpekben, st
egyenest antropom orf mdon beszlni Istenrl. A paran
csolatban sincs sz arrl, hogy tiltan az Istenrl szl
szemlletes, fldz, kzvetlen beszdet s elkpzelst.
Mg arra sem szlt fel, hogy minden rnyals nlkl
fogjunk hozz egy kprombolshoz, vagy gyanst
sunk minden dologi, trgyias jelensget a hit s let ter
letn. A parancsolat ilyen magyarzattal, amilyeneknek

45

meglehetsen ers nyomaival tallkozhatunk egybknt


a reformtus hagyomnyban, mely gyanakvssal viselte
tik minden kpzmvszettel szemben - szem ell t
vesztik a tzparancsolat igazi intencijt.

vs a kpek imdattl
Ez az intenci rszint vatosabban, rszint gykereseb
ben kzelthet meg, vatosabban, mert nem lehet figyel
men kvl hagyni, hogy a parancsolat nem mindenestl
s ltalnossgban gnyolja a kpeket vagy a kpzm
vszeteket, hanem kifejezetten a kpek s brzolsok
vallsi, vagy v ilg ri^S ''m S 3atT 'ttIflfE ^:''^N rfiaaa
s ne tiszteld azokat. Sz'gzifiiiti ,S'tW tt rtelemben
harcol a parancsolat a kpzmvszeteknek nem a hasz
nlata, hanem az istentse ellen. Mg lesebben: a pa-rancsolatban nem Izrael liturgikus sajtossgnak szo
rong megrzse a fontos, hanem az exodus hitnek
megtartsa; mgpedig minden lnyeges vonatkozsban.
A vilg, az Isten s az ember ltsmdjban egyarnt.
ppen eme hrom szempontbl kvnjuk sorravenni a
msodik parancsolatot.
1.
Az szvetsg kptilalmhoz fzd s mr emltett
magyarzatok sorn von Rd kln erteljesen hvta fel
a figyelmet a msodilffSrancsolat s az szvetsgi vilgszemllet kapcslaff.'Odig-megy,hogyinnra^iIndul~va him e^TlM tffrferem tshitet, mint ami bizonyos
rtelemben a msodik parancsolat kvetkezmnye, s
megfordtva: a parancsolat intencijt viszont a terem
tshit sszefg^eB engy1csziFHrMtA'btbfrat,tereiirtesgondolat ezt jelenti : m e n isfen, a vilg pedig vilg.
A kettnek semmifle termszeti vagy termszetfltti
sszemossa nem lehetsges. A vilg mint teremtmny
nem isteni valsg, hanem teremtett vilg. Isten pedig
mint teremt nem egy darabja a vilgnak, mgcsak nem'
is a legjobb vagy legtiszteletremltbb darabja, Mindez
azt jelenti, hogy Istent nem lehet megragadni ennek a
vilgnak a kpeiben s brzolataiban. Az Izraelt kr
nyez vilg faragott kpkultusznak ez lett volna a ten

46

dencija. lltlag a kpek jelentik meg az istensget a


termszeti vilgban s garantljk annak jelenltt az
emberek vilgban. A poenvsg elmossa a.hatrt. Isten
s a vilg k z tt 'AvTagnak egyetlen darabjban is
mgTgEaf~esleIfoghat az Isten. Kvetkezskppen a
vilg minden rsze isteni jelleget hordoz magn.
A megtkzs az izraelitk s a szomszdos npek
kztt ppen ebben a gykeresen eltr vilgfelfogsban
tkztt ki. Teolgiai vagy mitolgiai vilgfelfogs? Az
egyik oldalon Jahve a teremt, a msik oldalon az isteni
termszet s a mvszet eri. Itt volt a hit alapvet
dntsre szksg. Ennek prbakve pedig a kultikus
gyakorlat. Izrael szmra azrt volt oly fontos ez a pa
rancs, hogy ezen a ponton - mint ksbb is trtnt az
egyhz trtnelme sorn jra meg jra egy status
confessionis, egy hitvall mrtrium kszsge mutatko
zott meg. Nincs ktsgnk afell, hogy egyltaln nem
puszta kultikus innovci volt a tt, hanem a hitnek
alapvet dntse.
2. A hit annyi min^eji_hit JEzrt a msodik parancso
latban a vilgfelfogssal szorosan egyv tartoz mdon
egyszersmind s elsdlegesen a helyes istenismeret a fon
tos. Istent e vilg alakzatai kztt nem lehet megragadni.
a teremtsnek szabados ura, s a teremts nem rendel
kezhet vele. A msodik parancsolat a teremt Isten r
voltrl s szabadsgrl tesz bizonysgot a teremtm
nyekkel szemben. Az els parancsolatban tndkl Soli
Deo Glria itt mr sajtos llel jelenik meg: Istent nem
lehet megktzni. r nem illik semmifle kp s semmi
fle fogalom. Az jelenltt nem biztosthatja semmifle
kultikus cselekmny vagy kultikus hely ktttsge, t
nem birtokolhatja semmifle szervezet s semmifle moz
galom sem. Nincs oly csalhatatlan eszkz, amellyel t
manipullni lehetne.
gy ht Izrel trtnetben magban is egy hihetetlen
nyugtalansgot keltett a msodik parancsolat. Az Isten
re vonatkoz kedvenc kpzetek kmletlen sszetrse,
amit mveltek a fogsg eltti prftk, szoros teolgiai
kapcsolatban llt a kpek tilalmval (G. von Rd. uo.
217. lap). pp ezrt a keresztyn teolgia is mindig meg

47

jul sztnzseket kap a sajt eszmldseiben, hiszen


a parancsolat egy szntelen magunkkal hordott lpor
tartly minden dogmatikai konstrukcinkban.j \ z istenrl szl tants minden megkvlse ellen kzd itt az
"ige' mire pedig gyakorta hajlanak az egyhz teolgusai.
,Deus semper maior (Isten minSig nagyobb). Az egyhazatyknak ez a dogmatikai alapttele megfelel a szokszor
szvesen rtalmatlann tett kptilalomnak.
3. A msodik parancsolat Isten nagyobb, dicssg
rt harcol. Bibliai rtelemben egyszersmind az ember
nagyobb dicssgrt is. Mersz lehet e mondat, de mr
az els tbla parancsolatai kzben gondolnunk kell az
emberi kapcsolatokra. Felfogsunk szerint ez vilgosan
megmagyarzhat. Nemcsak a kzponti krisztolgiai
megalapozssal, hogy ti. Isten s ember a Jzus Krisztus
trtnetben llnak szvetsgben, hanem a Dekalgusnl fogva is. Mert amikppen a msodik ktBlt nem
lehet elvlasztani az elstl, gy az elst sem a msodik
tl. A kptilalomnak dnten kze van a mi emberrtel
mezsnkhz is.
Ltezik egy motorikus, st fatlis kphalmozs ame
lyet mi emberek alkalmazunk a tbbiekkel szemben a
felebarti kapcsolatokban. Kpeket alkotunk rluk.
Ezekben prbljuk ket felfogni, megragadni, ma
gunk szmra definilni s nekik megmagyarzni,
hogy k kicsodk. Ebben nmagban nincs semmi meg
vetend. Az ember gy l, hogy gondolatokat gyrt ma
gnak mind msokrl, mind nmagrl. Kpeket vet
t n k ki. s alkotunk meg; legklnsebberitremberkpeket. Ez a vSfflEo^iis'zdiiB IG S'^^^^^' lehet" "ha e
Jeepeket elkezdjk imdni s tisztelni, fetisizlni, s gy
az embertrsakat csak kpzeteinkkel mrjk s sajt cl
jainkra manipulljuk.
Ezzel a magatartssal veszlyeztetjk embertrsaink
lett nagyban s kicsiben, az ideolgik s rekl
mok csataterein Keleten s Nyugaton. Gondoljunk pl. a
kelet-eurpai kultrpoltika lland prblkozsra,
amellyel a trsadalmat bizonyos eleve adott ateista ember- s istenkp elfogadsra prbljk ktelezni.
A szocialista polgrnak ktelessge, hogy megfeleljen

48

az ilyen kpzeteknek, ha pedig nem, akkor a nonkonformistk szmra mr ismersek a diszkriminl konzek
vencik. mde hasonl tendencikba tkznk Nyuga
ton is, br ezek itt nem annyira politikai-ideolgiai, ha
nem inkbb kumenikus s technokrata talajbl tpll
koznak. Gondolhatunk a reklmok mindennapos nyo
msra, a nyjasan flrevezet kptmegre, amely a
fogyasztkat s polgrokat prblja egy bizonyos kir
tkelhet irnyba befolysolni.
De kicsiben is, az egyes emberekkel trtn mindennapos bnsmdban is hasonl irnyzatokra tallunk. Em:
brtarsSnEoTTepeket festnk, s k is mirlunk. M r
eleve tudjuk, hogy k kicsodk s hogy mi nekik valban
kik vagyunk. Uralkodni akarunk egymson. Ezt a trek
vst Bertold Brecht egy rvidke trtnetbe foglalta ssze:
Mit tesz n, krdeztk K. urat, ha szeret egy embert?
- Festek rla egy kpet, m ondta K. r, s trekszem,
hogy hasonltson r. M r micsoda, a kp? Nem, mondta
K. r, az ember a kpre (sszes mvei, 12., 366. lap). Az
ilyen brzolsok reteszelik el az emberek egymshoz
viv tjt, leszktik a felebartok szabadsgt ppgy
mint amikppen a ftiss tett teolgiai ttelek s fogal
mak veszlyeztetik az Isten szabadsgt. A valsgos
embersg is szenved az ilyen kpalkotsok miatt.
Itt lthatjuk a msodik parancsolat maradand, st
fokozott idszersgt. Ez a parancsolat vdi Istent s
vdi.az embert mindenfle JK ^ te tB lF ^ eBelliatsgtl.s tm adstl Isten szabadsga mellett szll skra s a
Felebartok mellett minden illetktelen beavatkozsai
szemben. Az jszvetsg vonaln tovbbmenve s pon
tostva mondhatjuk: ez a parancsolat a trelmes s tal
lkony szeretet magatartsa mellett beszl - szemben a
fiktv kpmutatssal. Vagyis ksztet a valsgos, a sze
mlyes s az l szeretet gyakorlsra.
Max Frisch a Tagebuch 1946 49 c. napljban
klnsen is szemlletes magyarzatot fz a msodik
parancsolat eme rtelmhez. Idevgan idznk kt be
kezdst a kpek vgzetes vagy felszabadt szereprl. Az
els esetben Frisch egy kzeli pldt hoz fel desanyjnak
letbl. Bartaink, szlink, nevelink valamifle fixa
4

49

ideja nehezedik sokunkra, mint si j sl at . .. Nem fl


ttlenl kell ezeknek egyenest beteljeslni; hisz mg az
ellentmondsban is mutatkozik a befolysuk, abban,
hogy nem akarunk olyanok lenni, mint amilyennek m
sok kpzelnek... Egy tantn egyszer azt mondta
anymnak, hogy soha az letben nem fogja megtanulni
a ktst. Anym ezt a mondst sokszor elmeslte elt
tnk; soha sem felejtette el, soha sem bocstotta meg; s
csak azrt is szenvedlyesen s rendkvl jl megtanult
ktni. Minden harisnymat s sapkmat, kesztymet s
pulveremet, amit valaha kaptam, vgl neki, s eme t
bosszant jslatnak ksznhetem (uo. 32. lap).
Idevglag valamit a szeretet felszabadt lehetsg
rl: Figyelemre mlt, hogy pp azokrl az emberekrl
tudjuk megmondani legkevsb, hogy kicsodk, akiket
szeretnk. Egyszeren: szeretjk ket. A szeretet csodja
ppen abban ll, hogy bennnket l eleven mozgsba
emel abban a kszsgnkben, hogy a msik embert k
vessk minden lehet kibontakozsban. . . . A szeretet
megszabadt minden kibrzolstl. ppen ez benne az
izgalmas, a kalandos, a valsggal rdekfeszt, hogy
soha nem tudjuk befejezettnek, elintzettnek ltni az
embereket, amg igazn szeretjk k e t . . . Csupa hallat
lanul sok lehetsggel, titokkal teli s felfoghatatlan elt
tnk az az ember, akit szeretnk. (Uo. 30 k.)

Az Isten megtapasztalsa
Ksreljnk meg egy kvetkeztetst levonni az imnti
hrom gondolatsorbl. G. Ebefing Die zehn Gebote c.
munkjban a msodik parahcsolat magyarzatnl gy
veti fel a krdst: hogyan lesz Isten konkrt valsg?
A krdskrnek ilyen gymlcsz megkzeltse elh
rtja a mr rintett idealisztikus flrertseket. Ebben a
parancsolatban, mely szemben ll a krnyez vilg tar
kn burjnz kpkultuszval - egyltaln nem egy el
vont, ltalnos istengondolat dominl, hanem az Isten
valsgos konkrtisszimuma.

50

Ezzel egy kritikai s egy pozitv lltst juttatunk kife


jezsre. Kritikt, mert Isten nem egy konkrt, ahogyan
az Izraelt krnyez npek masszv vagy szubtilis kpim
datban kpzelik, s nem foghat meg a szent dolgok
ban sem. A Biblia ltkrn bell az ilyenfle istenfel
fogst ppen nem lehet konkrtnak, hanem csak pszeudokonkrtnak nevezni. A kpek keretbe foglalt isten
csupn az adottsgok darabjv vlik. A Biblia szerint
viszont az Isten csakis az szabad alhajlsbl, szeretetbl, teht megmsthatatlan tletbl s szuvern ke
gyelmbl ismerhet fel igazn. Errl szl hangslyozot
tan is ez a parancsolat.
A msodik parancsolat fellmlhatatlan teljesedsre
s beteljesedsre: Hogyan lesz Isten konkrt valsg,
az igazi vlaszt az jszvetsgben, Jzus K risztus trtnetben talljuk meg. Ennek a trtnetnek teolgiai alaptnrjaTaz evanglium: Az Isten tja, mely az emberhez
vezet, amikppen J. L. Hromdka szokta kifejtem. Eb
ben valsgos s ebben.lthal az Jsten. Jzus letben
s szenvedsben, az felttlen rszesedsben a vals
gos emberi sorsban; s gy az Igjnek szemlletes volt
ban. Gondoljunk csak a pldzatokra: az ember parnyi
kis vilgnak flemelsre az Isten nagy vilgba. Az
jszvetsg gy rti meg Istent: az emberr lteinek
trtnetben, s az bevonulsban a mi mindennapos
emberi vilgunkba.
gy lesz az Isten konkrt valsg. Megfontoland,
hogy az jszvetsgben az egyetlen hiteles istenkp
Jzus Krisztus arcn keresend (2Kor 4 , 4 - 6 ; Kol 1,15).
Az O trtnetbe avattatunk bele, amikor a parancsolat
hoz kapcsoldva arra a krdsre kell vlaszolnunk, hogy
mikppen vlik lthatv, konkrtt az Isten. La-kpektl. s szemllni. hQgv.milven az ember, az ecce homo
ez a msodik parancsolat keresztyni'flSenete.
Egyetrthetnk Ebelinggel, aki gy r: A blvnyim
ds legrtabb formja, ha embert kell istentennk. Vi
szont az istentiszteletnek legtisztbb mdja az, ha az
Isten jelenltt szabad hinnnk.a feeb~alalKin,..ha.ket
komolyan vesszk, mint az istenkpsg hordozit, s gy

4*

51

Isten kpviselit s bizonyoss tesszk ket tiszteletnk,


szeretetnk s bizalmunk fell, amikkel tulajdonkppen
Istennek tartozunk (uo. 63.1.).

Az Isten nevnek kromlsa ellen


A harmadik parancsolat: Az rnak a te Istenednek
nevt hiba fel ne vedd, mert nem hagyja az r bntets
nlkl, aki az nevt hiba felveszi. Ez a monds is
abban a vonalban halad, amely az els hrom parancso
latot benns lelkikppen sszetartja. Ez is az Isten dicssgt s tisztelett emeli. Soli Deo Glria! Ez a lnyeg!
Szrsn sszefgg a msodik parancsolattal, s ezrt
trgyaljuk mindkettt egy fejezet keretben. Ha jl rt
jk, akkor egyazon tmutatsnak kt oldalrl van sz,
nevezetesen hogy elrehaladjunk az istenkptl az isten
nv fel, s gy a hamis, a megktz istentisztelet fell az
igaz s felszabadt Isten tisztelete fel. De vajon az Isten
tisztelett milyen szemszgbl pontostja ez a parancso
lat?
Nem knny a mai erklcsi sszefggsekben ssze
gezni a harmadik parancsolat rtelmt. A krlmnyek
vltozsval ennek valsgvonatkozsa mg homlyo
sabb, mint ms parancsolatok. Eredeti httert viszont
megvilgthatjuk az szvetsgi tudomnyok eredm
nyeihez kapcsoldva. A httrben egy protestls ll: az
Isten nevvel nem szafead smmnye'ffrdfTTsszalni;
semmilyen varzslsra n m ^ ^ d ''h a s 2 X ^ iim rs r} a h w e
nv maga is tllm 'minaB1fr*fflgikiiS""nanipulcival
szemben, minden olyan gyakorlattal szemben, amely Iz
rael krnyezetben oly gyakran honospdott meg, s
amely bellrl magt Izraelt is fenyegette.
Ezen tlmenen gondolnunk kell a hamis eskreJs.
mert minden eskvs az Isten nevre trtnt (G. von
Rd Theologie des A. T. 185. 1.). gy a hamis esk
nemcsak az emberek eltt volt hazugsg, hanem Isten
eltt is. Teht e parancsolatnl mr megint szoros kap
csolatban ll mind a kt ktbla. Az a szorongs, hogy
az Isten nevvel ltszatra rtatlan kicsinysgekben is

52

vissza lehet lni, ksbb Izraelben - mint ismeretes arra vezetett, hogy szinte teljessggel kerlni kellett a
Jahwe nvnek puszta kiejtst is s helyette mindig
ADONAJ-t kellett olvasni. Ebbl az irtzatos tiszte
letbl ksbb a parancsolat olyan magyarzata is ad
dott, hogy a keresztyn npben sem volt szabad knnye
dn Istenre, vagy Jzusra hivatkozni.
Mert vajon a kromlsok manapsg csak gyermeteg
bnk volnnak, mint Luther nevezte ezeket, noha alka
lomadtn fltmadhatnak gy is, mint a varzsls s
mgia mai hullmai? Nyilvn az let mai f ramban
nem ez a problmnk. Mg azon se csodlkozunk, ha az
egyik kortrs egzegta gy r: Szmunkra mr nem az
a jellemz, hogy Isten nevt hiba felvesszk, hanem
hogy egyltaln nem vesszk fel. Az Isten nevt mint
valami rgi rmt kivontk a forgalombl. H. R. Mller-Schwefe, Die Zehn Gebote, 31. 1.).
Lnyeges intencija szerint viszont ennek a parancso
latnak is megvan a maga maradand rvnye. Csak nem
kell sem elsrend, sem pusztn idhz kttt parancs
knt rteni! Az a f dolog, hogy az Isten nevnek bibliai
jelentst tartsu F fntsnk. M erf'ez csakugyan rem
flatus vocis, nem res hangzs, s nem olyan probl
m a, amit akr kibeszlssel, akr elhallgatssal meg
lehet oldani. A nv a Bibliban maga az zenet, a valsg
s gret egyidejsge, a jel s a jelents azonossga.
Gondoljunk a JAHVE nvre, mely mr az els parancso
latban a Szabadt kijelentse! E nvben rejlik minden
szabadsg grete, az exodusra val visszaemlkezsben
s a remnysgre val kitekintsben. Maga a JAHVE nv
is gy rtend: Leszek, aki leszek; rettetek jelen leszek.
Csak e nv hatalmaz fel a mindenkori jrakezdsre.
Ebben a mlyebb sszefggsben az r nevnek hiba
val felvtele annyi, mint az O kvetsnek megtagadsa.
Ez az Isten npnek klasszikus bne! Eltrleg a msodik
parancsolattl, a harmadik szerint m r nem annyira k
vlrl, mint inkbb bellrl fenyegeti e bn Izraelt s az
Egyhzat. A npben az Isten neve l. Ez a nv foglalja
el technolgiailag azt a helyet, amelyen a tbbi kultu
szokban a kultikus kp ll (G. von Rd, uo. 185. J.

53

Benne alapozdik meg az Isten npnek remnysge. s


mgis itt van a ksrts: az Isten nevt, a Jzus nevt
emlegetik, de nem veszik komolyan, hogv mit, akar.
Hivatkoznak az Exodusra, vagy a Krisztus trtnetre,
de nem hagyatkoznak r s nem vonjk le belle a kvet
keztetst. Csak mondjk, hogy Uram, Uram , de nem
cselekszik az akaratt. A legrosszabb esetben pedig,
amikor a mgikus sszetevk mutatkoznak meg, az em
ber Isten neve mg rejtezik, akit a sajt cljainak biztos
tsra bitorol magnak.
Ilyen az Isten nevnek hiba val felvtele. Nem llunk
Isten rendelkezsre, hanem Istent akarjuk a sajt rendel
kezsnkre lltani. Meggyalzzuk az szent nevt a
magunk szentsgtelen vagy lszent cljaink vghezvitel
ben. gy lesz a szabadts Istenb^privatizlt Isten.
Nem vletlen, hogy klnskppen1a Szocilis rzkkel
megldott teolgusok, pl. a vallsos szocialistk voltak
azok, akik a harmadik parancsolatnak ezt az irnyt
aktualizltk s magyarzataik kzppontjba lltot
tk. Leonhard Ragaz az katekizmusban hangoztatja:
Mindenekfltt egy a fontos krds: vajon az ember
gy viszonylik-e Istenhez, hogy szolgl nki, vagy gy,
hogy Istent akarja felhasznlni a sajt szolglatra (Die
Revolution dr Bibi, 11. lap.). A legrosszabb formja a
visszalsnek a vallsi nzs. Istent ilyenkor megteszik
egsz kzssgek, egyhzak, npek, fajok vagy vallsok
vilgi kiszolgljv, vagy akr egyesek rvnyeslsi,
hatalmi sztnnek kielgtjv.
Van azonban az Isten nevvel val visszalsnek szubtilisebb formja is, mely nem feltnen kpmutat,"ha
nem csak kzvetve, vagy kitrkkel tagadja meg az
kvetst, mikzben az emberi valsgnak "bizonyos te
rleteit kapcsoljuk ki az Isten nevnek hatkrbl. Ez
zel ismt csak privatizljuk az Exodus hitt.. Ragaz mr
megint lesszem, mondvn: az is visszals az Isten
nevvel, amikor valaki Istent csak az privt dolgai tern-ismeri el, de nem krdezi, hogy vajon az akaratam egakar-e valsulni a Fldn, a . politikai, ,a szocilis- s
lfndh lettertifcteKTCnSi^ npnek notorikus ksrt
se e voritKzsBan kevsb tkzik ki, nem vlik annyi-

54

ra nyilvnvalv, s mgis ebben ltjuk az egsz egyhztrtnet nagy ksrtst. Erre rvnyes a parancsolat.
Nem gondoljuk, hogy a parancsolat horderejnek
ilyen meghosszabbtsa ellenkeznk az eredeti lethely
zettel. Azrt nem, mert az Exodus-trtnet sszefggs
ben kzenfekv az ilyen vonalvezets. E tekintetben j
segtsget nyjt a keletnmet teolgus^Ji_JL~Eritzsche.
Azt meri lltani, hogy mr a harmadik parancsolat ere
deti rtelme is ebbe az irnyba mutat. A parancsolatot a
honfoglals helyzetbl rtelmezi. A kivonulasTff'frete
mr lezrult. A kivonuls szvetsge mr feloldatott.
Mindenki ment a maga strba, tzhelyhez s udvar
hoz. Kpletesen szlva a harcosokbl civilek lettek s
hazamentek. pp ez a helyzet lett az izraelita istenhit
legslyosabb vlsghelyzetv, mert Jahve az Izrael Iste
ne eredetileg s tulajdonkppen az Izrael egsz npnek
istene vo l t . .. A most elllt veszly pedig abban rejlett,
hogy t akartak trni az elfoglalt Knan isteneinek
vallsra, amelyek eleve privt istenek voltak s gy estek
az izraelitk blvnyimdsba. Vagy esetleg gy, hogy
magt Jahvt ezeknek a kananjta isteneknek a hasonla
tossgra kpzeltk el; elklnltek az egsz np gytl
s csak a sajt szemlyes segt talizmnjukat kerestk
(Evangelische Ethik, 57. lap). Ezzel az irnyzattal szegl
szembe a harmadik parancsolat s ennek legyzsben
segt bennnket.
Hagyjuk most figyelmen kvl a krdst, hogy ez az
elmlet a parancsolat trtneti htterben vajon rszlete
sen is rvnyes-e. Kzenfekvnek ltszik elttnk, hogy
mindenesetre rvnyes modellt nyjt a parancsolat rgi
s j idszersgnek megrtshez. A harmadik paran
csolat ppgy, mint ahogy a Miatynk els krse:
Szenteltessk meg a te neved, pozitiven a mi hitnk
integritsnak krdst veti fel. Egyen-egyen mindegyi
knket szavunkon fog az egsz egyhzzal egytt, s vissza
akar tartani bennnket a sz s a tett, a megigazuls s
az igazsg, a kegyelem s a Krisztus-kvets kztt fe
szl mindennem kettssgtl. Az Isten neve s trtne
te elvlaszthatatlanul kapcsoldik egybe. Ezzel a nvvel
visszalnek, ha meg nem szenteltetik a trtnelem folya

55

matban s az letfolytats engedelmessgben^A.harmadik parancsolatnak ez az etikai kvetkezmnye. Ezen dl


el a mTeresztyn s egyhzi letuntThitelremltsga.
Mrpedig a Biblia szerint ez nagyon komoly dolog. Nem
vletlen, hogy ebben a parancsolatban kifejezetten a h
vkhz szl a figyelmeztets: Mert nem hagyja az r
bntets nlkl, aki az nevt hiba felveszi. Ahol
megnylt a szabadsg s felknlkozott a kegyelem, ott a
felelssget s az tletet nem szabad lebecslni. A Dekalgusnak s ennek a parancsolatnak ebben van a vgs
s dnt zenete.

56

A negyedik parancsolat:
A szabadsg nnepe
A fegyelmezs vagy a szabadsg
lehetsgei
Taln mersznek s tlznak ltszik, ha a negyedik
parancsolatot, teht a sabbat parancst a szabadsg
nnepnek nevezzk. Vajon csakugyan ez volna a pa
rancsolat rtelme? Hiszen ez olyan parancs, hogy kln
legesen is egy meghatrozott casus-ra vonatkozik, egy
bizonyos napot szablyozs gy egy sajtos letmdot r
el. Klnbzik a tbbiektl abban, hogy nem minden
napos viszonyulsformkat s letmdokat akar forml
ni, mg csak nem is ltalnossgban akar maradni, hogy
tgabb teret nyisson az emberi rtelmezsek szmra,
hanem itt egy bizonyos elklntettsg, pontosan egy
zonyos-nap-megszentelsa,,Uelxttnk,^Erzkelheten
egy dekrtummal s regulval van dolgunk. Az-Isten
npt-ez-fegyelmezi a legfeltnbben. Mrpedig a nagy^
korv lett ember szmra sem a regulzs, sem a fegyel
mezs nem jelenthet nnepet, vagy felszabadulst.
A negyedik parancsolatra tekintettel ez az agglyunk
nem lgbl kapott, hiszen ezt mutatja az egsz hatstere
s-trtnete,.Egy parancsolatot sem kezeltek s alkalmaz
tak olyan kazuisztikusan, s olyan gymkod mdon,
mint ppen ezt. Vegynk egy pldt a Jzus korabeli
sabbat-felfogsbl. A lehet legrszletesebben prbltk
szablyozni a hetedik nap tartalm t s formjt. Val
sggal kiknyszertettk eme szablyok komolyanvtelt
minden morlis s adminisztratv eszkzzel. Nem vlet
len, hogy Jzus s a korabeli vilg kztt a legelkeseredettebb s legkemnyebb vitk ppen a sabbat-parancs
krl folytak. Ez volt a httere annak, hogy a farizeusok
teresztik a tevt, s megszrik a sznyogot (Mt 23,24).

57

Msfell egy gy rtelmezett s trvnyeskedssel megter


helt szombatnap nem volt a szabadsg nnepe azok
nak, akik vagy tudatlansgbl, vagy trsadalmi helyze
tk miatt nem tudtak megfelelni a rendelsek bonyolult
betinek, hanem inkbb egy flelmetes s vszjsl nap
volt, a dies ater.
Kzben nemcsak egy magasabb rend keresztyn
szempontnak vetjk al a ksi zsid vallsfejldst,
amelyet egybknt maga a zsidsg is korriglhatnak
tartott a torzulsok esetn. Valjban a keresztynsgtrtnetben is gyakran vlt a negyedik parancsolat a
trvnyeskedk valsgos eldordjv, s a szombatnap
nagyon is ^regulzsok s fegyelmezsek, a bnhdsek
napjv. Ez klnsen tall a reformtus hagyomny
ra. reformtus atyk joggal rtk nagybetkkel ezt a
parancsolatot, de sajnos jogtalanul, s olykor kegyetlenl
alkalmaztk a megtartatst. Gondoljunk csak az angol
szsz puritnokra, s az irtztat nnepeikre, holott is
ppen a vasrnapot vettk komolyan s hajtattk vgre
a legszigorbban: lemondssal minden vilgi foglalko
zsrl, jtkrl s szrakozsrl, kivve az istentisztele
tet. A mai napig is fellelhetk ennek nyomai, pl. Skci
ban, a klvinista reformci klasszikus orszgban. H a
sonl volt a helyzet a mi reformtus vrosainkban,
Bzelben, azzal a klnbsggel, hogy itt az elrehaladot
tabb szekularizci liberalizl folyamata mr korbban
-m it trt magnak.
A Kirchliche Dogmatik III/4. ktetben, ahol Barth
Kroly az etikjt a teremtstan sszefggsben tr
gyalja, jellemz mdon Az nnepnap c. fejezettel kez
di, s klnsen a XVII. szzad bzeli viszonyaira utalva
ezt rja: A rgi reformtus sabbat-etika j szndkt
senki sem vonja ktsgbe, de a mr benne is kifejezsre
jut s az uralkod osztlyok ignyeinek s kvetelmnye
inek megfelel vonsok mgis vilgosan arrl rulkod
nak, hogy itt valamikppen az emBeri~pafancslatok
rendszert ~tefl^O izTtB ^pa^iMcsQlaiLeK^rei" s pp
ezen bkotTm egaz gesTvflalkozs. Nem csodlhat,
hogy a trvnyesked vasrnapot a hamarosan feltr
modern szekularizmussal szemben az eurpai npeknek

58

sem a magasabb, sem az alacsonyabb kreiben nem


tudtk megtartani. (72.1.) Ehhez persze hozzfzhetjk,
hogy a vasrnap szekularizlt feloldsa, amint ma mr
tapasztaljuk is, nem jelentett semmifle felszabadulst,
hanem sokszor csak az erklcsk fellaztst hozta
magval, ill. az elnyoms j formit. Gondoljunk csak a
modern szabadidt rabl indusztrializcira, az autp
lyk tmeges ldozataira, klnsen a nagy nnepnapo
kon, s azokra a fstbement s elfecsrelt nnepekre,
amelyek mg rtelmetlenebbek s resebbek, mint az
elidegeneds munkanapjai.
A szabadsg nneprl beszlni, a mi egyhzi s
vilgi trtnelmnk ilyen jelensgei kzepette csakugyan
tlzsnak ltszik. Viszont: Abusus non tollit usum! Mert
van a parancsolatnak egy msfle arculata s haszna is.
S itt nem csak arra az sszehasonlthatatlan pozitivebb
lom letre s elmletre, br ezt sem volna szabad figyel
men kvl hagyni. Egyet kell rtennk Th. Zahn-nal, aki
a Skizzen aus dem Leben dr altn Kirche c. rsban
a JaaB&aynaeg ~ J p u ^ ^
:
Vannak intzmnyeink s trvnyes rendjeink, ame
lyeknek keresztyn eredete ppoly ktsgen fell ll, mint
ahogyan a keresztynsg ldsos hatst mind a mai
napig egyetemlegesen elismerik. Az egyik legfontosabb
csen vasrnapja. Sem az kor klasszikus npei, sem a mi
pogny seink nem ismertk a rvid idkzkben rend
szeresen ismtld nnepet. (Uo. 161.1.) Zahn csak egy
ponton korrigland. Nevezetesen a vasrnap mint n
nep nem keresztyn tallmny, hanem az szvetsgi
sabbat-parancsra vezethet vissza. De mint ilyen, persze,
valban egszen klnlegesen irulLhozz civilizcink
trtnethez. Izraelita eredett tekintve is haionlliErtatlan hatsa van vilgszerte abban, ahogyan a legtbb
ember szmra magtl rtetd lett a hetenknt vissza
tr nyugalom napjnak elismerse. (V.: E. Jenni, Die
theol. Begrndung des Sabbatgebotes im AT, 10. 1.)
A szabadsgnak ezt a lehetsgt, ami a nyugalom napj
nak rtelmet ad, semmikppen sem szabad lebecslni.

59

Amikor a szabadsg nnepe megjellst hasznljuk,


mgsem a ksbbi fejldstrtnet szempontjai a fonto
sak, hanem a negyedik parancsolat seredeti rtelme s
clja. Erre a tmra fordtjuk figyelmnket; elbb bibliai-teolgiai tjkozds, majd etikai kvetkeztetsek
levonsa okbl.

A parancsolat kt vltozata
Az jabb szvetsgi tudomny legelterjedtebb lls
pontja szerint ppen a negyedik parancsolat a legjobb
bizonysg amellett, hogy a Dekalgus legalbbis ere
deti formjban - nagy valsznsggel a mzesi idkre
megy vissza. (E. Jenni, i. m. 7. 1.) Ebben, s kzelebbrl
az exodus szvetsges trtnetben kell keresnnk az
eredeti teolgiai megalapozst. Mindaz, amit az egsz
Dekalgusra vonatkozan a bevezetsben mondottunk,
e parancsolatnl klnsen is igazolst nver: ,a_Sabb.aL
j alapra, s gy eleitl fogva a szabadsg nnepe. Ernst
Jenni mondsa megszvlelend: A fltn szeret Istenre
gondolvn... a szombat megtartsakor re mint ke
gyelmes Szabadtra is emlkezni kell. Ebbl kzvetlenl
ered az r napjnak rmteli meglse, ami jellemzen
s jlteven hat a npre, szemben a babiloni umu limnu tartsval, vagy a titokzatos hatalmaktl val rette
gssel, ami egybknt jellemezte a papoknak napokat
kutat tudomnyt (i. m. 15.1.).
Az izraelita vallsban ez a parancsolat valsgos kons
titutv fontossggal brt. Teolgiailag szksges a kln
bz vltozatait is szemgyre venni, hogy a szabadsg
nnepnek .,.sokfle irnyt megthfisskT~Klnsen
kett a fontos - a maga klnbzsgben s sszhang
zsban: a deuteronomista (Dt 5,14) s a papi verzi a
klasszikus szvegben (Ex 20). Mind a kett klns
rszletessggel emeli magasra a parancsolat jelentsgt.
A. Deuternmm szerint a hetedik nap az r napja, a
nyugalom napja, melyet az r megszentelt, semmi dol
got ne tgy azon, se magad, se fiad, se lnyod, se szolgd,

60

se szolgl lnyod, se krd, se szamarad, se barmod, se


jvevnyed, aki a te kapuidon bell van, hogy a szolgd
nak s szolgl lnyodnak is nyugalma legyen, mint
teneked. s emlkezzl meg arrl, hogy te is szolga voltl
Egyiptom fldjn s az r a te Istened hozott ki onnan
tgedet hatalmas karral. Ezrt parancsolta meg az r a
te Istened, hogy a nyugalomnak napjt megtartsad.
M r ennek a deuteronomista indoklsnak sem szabad
elhallgatni a kt f cljt: elszr azt, hogy a parancsolat
tvolrl sem lebeg valami idk fltti vagy ltalnos
vallstrtneti szfrban. Megvan a pontos trtneti htterj_a-sahfaat a szabadulsra ^ ^m T ek^'^sTiaf^l?rrndenesetre olyan emlknap, amely nem csak visszafel
tekint, hanem a jelenre vonatkozik. Emlknap, amely
vilgot megvltoztatoTc^TEzmnyekker jr. S ppen
ez a msik irnya: e nap megindoklsban igen ertelje
sen nyomul eltrbe a .szocilis-irnyzat". A szabadsv
got gyakorolni kell! Az evangliumi jelleg pedig ott tn
dkl, hogy nem csak a sajtunkra gondolunk, hanem
a kzeli s tvoli felebartokra, st az egsz teremtett
vilgra, s mg az llatokra is, minthogy rszesednik
szabad ebben az nneplsben. Akik felszabadultak, mg
ha szolgk voltak is annak eltte, sjh a nem felejthetik el,
hogy ket a szabadsg ktelezi. Az exodus trtnete s
szabadsg-kezdemnyezse krket alkot s akar is
alkotni. Sohasem tarthat meg^ punktulisan, kisajt
tott eljogainkra hivatkozva. nnen a rszorul'kafcteel
ifil^ihadjtani, mgpedig nem affle ktetlen filantrpi-'
vaL hanem ktelez isteni felhatalmazssal! Modern kitostsa semmifle trsadalmi felsbbsg az alattvalk sz
mra, mint valami kegyet, melyet mindenkor vissza lehet
vonni, hanem ez legyen a magtl Istentl rendelt ember
trsi, st teremtsbeli egyttls struktrja. A nyugalom
napja ezekbl Ktelez mindenki szmra.
Ismt ms irnyba mutat rvelst nyjt a parancsolat
papi szvege az Exodus 20,11-ben. Itt ui. a hetedik na
pot, a nyugalom napjt az rnak kell szentelni, mert
hat napon t teremtette az r az eget s a fldet, a
hetedik napon pedig megnyugovk; megld azrt az r

61

a szombatnak napjt s megszentel azt . Az indokols


itt a teremtmny, illetve a teremtstrtnet szemszgbl
kvetkezik. Mint ismeretes, a Gn 1 papi teremtslersa
a Teremt megnyugvsba torkollik, s ennek alapvet
teolgiai jelentsge van. Jenni errl azt rja: Igaz, hogy
az ember teremtsvel a hatodik napon teljess lett a
teremtett vilg, de fltn, hogy a teremts koronjnak,
az embernek megteremtsvel, aki a teremts mvt a
sajt istenkpsgnl fogva teremt ervel folytathatja
tovbb (Gn 1,28), mg nem rt vget a teremtstrtnet;
kvetkezskppen mg a? ember sem Ipbpt a vgs cl a
maga munkjval es kultrjval az Isten teremt mv
ben (i. m. 257Tap). Pozitv fogalmazsban:~^aTbbaf azt
fejezrtd, hogy a teremts nem ncl s nincs magra
hagyva, hanem csak az Istennel val kzssgben lehet
rtelme. A teremts clja az Isten dicstse az egsz
kozmosz ltal, ln az emberrel (26. lap). A szombat
parancsa a papi hagyomny szerint hatrozottan eml
keztet az Isten szabad kegyelmre, a teremtett vilg s
mindenekeltt az emberi let alfjra s megjra.
A negyedik parancsolat emltett kt verzijt s megindoklst, nevezetesen a szocilis s kultikus, ms
szval az antropocentrikus s teocentrikus irnyza
tot nem csupn megklnbztettk, hanem sokszor el is
vlasztottk egymstl, s szembelltottk egymssal.
Ennek kvetkeztben aztn az nnepnap elmletben s
gyakorlatban sokszor ellenttes utakat kvettek. Az
inkbb kultikusan, vallsosan gondolkodk szmra a
szombat, illetve a vasrnap puszta istentiszteleti rendels
s lett, melynek szigor kzppontja a liturgia. Szval ez
lett a legszorosabb rtelemben az istentisztelet napja, s
eltorzult formban pedig a trvnyesked kegyessg eldordja, s az nz farizeizmus hitvallsa (H. G.
Fritzsche, i. m. 81. lap). A szocilis elemek ez esetben a
perifrira szorultak, mint a nagy napnak mellkterm
kei, mgpedig azzal a tipikus megszortssal, hogy ezek
csak azokra rvnyesek, akik a leginkbb megrdemlik
ezen a napon a nyugodalmat a mindennapok nehz mun
kja u t n i E felfogssal szemben sokak szmra, akik
humanitrius vagy szocilis irnyban mozogtak, az n

62

nepnap egyszeren a fizikai feldls napja lett, a kikap


csolds s szrakozs szabad napja, amikor az Isten
nyugodalmval val kapcsolatot mr nem vettk figye
lembe, vagy esetleges dekorcinak tartottk a klnle
ges alkalmak cirdjakppen. A keresztyn vilg va
srnapi gyakorlata legtbbnyire eme kt plus kztt
ingadozott. M a az inga mindenkppen az utbb emltett
irnyba leng ki.
Ebben a vonatkozsban szeretnnk vitatkozni az eml
tett alternatv felfogsokkal: mind a parancsolat megokolst illeten, mind pedig a gyakorlatra tekintettel.
A ktfajta indokols ui. a Biblia szerint nem ellenttes.
A deuteronomista verzi minden bizonnyal a szocilis
konzekvencikra teszi a hangslyt, de ugyanakkor er
teljes a teolgiai begyazs is, mert az Exodus-trtnetbl indul ki. Teht Istenre, a JAHVE-ra gondol, aki
hatalmas karral vezette ki a npet. A papi indokols
els renden az Isten nagy sabbatjra gondol, marknsan
kpviseli a teolgiai szempontot, de ugyanakkor nem
hagyja szem ell a teremtett mindensg alapszksgleteit
sem. Az embertrsak s trsas teremtmnyek itt is nven
nevezdnek, mgpedig benssges kvetkezetessggel.
A teremt Isten kegyelme nem nmagrt vilgol, hanem
bevilgtja a teremtettsget, s rvilgt a teremtmnyek
szksgre. E vonatkozsban is ajnlatos tiszteletben
tartani a vertiklis s horizontlis dimenzik egyt
test, mely szerfltt jellemz a bibliai gondolkodsmd
ra. Br egy-egy konkrt sszefggsben kln hangs
lyokat lehet s kell elhelyeznnk, de sohasem hamis alter
n atv k at!A szabadsg, nnepben a deuteronomista
a szabadsgra teszi a hangslyt, a papi teolgia pedig az
nnepre. mde az alapvet egysg elbrja, st hordozza
m in t kt hangslyt.

A vasrnap etikja
Felfogsunk szerint ilyen rtelemben kell megkzelte
ni az nnepnap gyakorlati megtartst, teht a vasr
nap etikjt is. Ma persze nem ez ll az rdeklds

63

homlokterben. Kortrsaink kzl sokan azt monda


nk : ez mr nem is krds, mert a vasrnap is csak egy
szabadnap a munkanapokkal szemben, amit kedvnk s
hangulatunk szerint tlthetnk el. A munkanapok mai,
nagyon is regulzott s monoton taposmalmt tekintve
ez a kontraszt bizony rthet. S ha meggondoljuk, amit
mr emltettnk, hogy az egyhztrtnelem sorn mily
gyakran ztek a vasrnappal trvnyesked vallsi gya
korlatot, akkor nem csodlhat a fenti vlekeds. s
mgis hozz lehet vagy kell fznnk, hogy a Dekalgus
negyedik parancsolatnak jobb megrtse rdekben p
pen a szabadsgnak, s az nneplsnek a ketts irnyt
mutatja meg a Biblia. Egyfell ez~aU a legkzelebb az
emberhez, az ember idi s testi szksgeinek megrts
hez; meghagyja az embert a maga pszichoszomatikus
valsgban (condition humain). A vasrnap igenis sza
bad nap, szabadon alakthat. Az egyhznak nem kelle
ne mindig rosszallan felpanaszolnia, hogy az emberek
ppen ezt a napot hasznljk tetszsk szerint hossz
alvsra a templom helyett, kirndulsra, stlsra, jtk
ra, vagy jtkok nzsre; egyszeren idtltsre, vagy
arra, hogy agyonssk az idt. Az evangliumban Jzus
igje szl ekppen: A szombat van az emberrt, s nem
az ember a szombatrt (Mk 2,27). Ez a hatrozott be
szd igazn elvehetn a papok kedvt az ostoroz panaszolkodstl.
Msfell azonban ppen ott, ahol a szabadid emberi
jogt nem csak eltrik, hanem elismerik, felvethet egy
ellenkrds is a bibliai szabadsg-nnep oldalrl, s
kpviselhet egy komoly gondolat: M it rtnk igazn a
sabbat szabadsgn? Vajon igazn jl rtjk a vasrnapi
szabadnapot, amikor visszaszortjuk vagy megtagadjuk
a sabbat papi rtelmt? Amikor elutastjuk a nyugalomra
szlt kultikus vagy liturgikus utalsokat? Nem
gondoljuk meg, hogy a nyugodalmat maga az Isten ren
delte s ajndkozta, s ppen az nnep megtartsban
grte s parancsolta? Gytrjk csak ismt a magunk
geometrikus gondolkodsmdjt! Csakugyan jl n
nepeljk a szabadsgot, ha tbb-kevsb csak horizon
tlisan nnepelnk?

64

E krdsekre a negyedik parancsolat szemszgbl,


klnsen is a papi tradci szerint csak nemmel vla
szolhatunk. Jl rtsk! Nem vertiklis visszavgst
akarunk a horizontlis nneplssel szemben, mintha ki
akarnk jtszani a teolgiai meg az antropolgiai dimen
zikat. Nem a trvny megtartsa a legfontosabb! Az
ilyen krdsfelvets hamis volna, ha igazn evangliumi
mdra trdnk az igazi emberi szabadsggal, s gy az
nnepnap embereknek is kedves alaktsval. A negye
dik parancsolat rtelmben ez azt jelenti, hogy az emberi
letben oly fontos nyugalom mgiscsak tbb a pszicEszomatikus pihensnl! brmily fontosnak s lnyegesnek
tartsuk is a kikapcsoldst. A parancsolat fnyben az
Isten eltti megnyugvsrl kell beszlnnk. melvneFIenyege utunk kezdettl annak vgig egy nmagunkra
eszmls, s megnyugvs sub speciae aeternitatis. Augustinus felejthetetlen kifejezse az nyughatatlan sz
vnek nletrsban coram Deo hangzik: donec requiescat in te. Az jszvetsgben is van egy fontos monds,
amely e parancsolat eszkatolgikus zenetre vet fnvt.
A HbeFlevl 4. fejezete az Isten npnek szombatjrl
egyebek kztt gy szl: megvan a szombatja az Isten
npnek. Mert aki bemegy a nyugodalomba, megnyug
szik az cselekedeteitl, mint Isten is az vtl (10.
vers).
Itt megint olyan tvlatok trulkoznak ki, amelyeket
nem szabad elfelejtennk, ha helyesen akarunk szlani a
szabadsg nnepnek bibliai lthatrairl. Egy olyan
teolgia, amely eme tvlatokat elhomlyostan akr
szgyenkezsbl, akr feledkenysgbl, pusztn azrt,
mert a mai korszellem szmra nem rdekesek, megzetlenlt sv vltoznk, s valjban cserbenhagyn a
nyugalmat keres emberi lelkeket is. Hogy az ember
eljut-e a nyugalomra, s nem marad elnyomorodott az
id szortsban, az egyebek kztt a kls idbeoszts
tl is fgg, azaz ltalban attl is, hogy mikppen viszo
nyulunk bensleg letnk ideihez (Ebeling, Die zeEn
Gebote, 97. lap). Mr"' emltettk a szabadidvel val
rendelkezs ktrtelmsgt, amit ebben az sszefggs
ben ismt meg kell fontolnunk. Nemcsak a munkaid,
5

65

hanem a szabadi r is lehet szmunkra nyomaszt prob


lmv. Az ember nem aszerint jut tbb vagy jobb nyu
galomhoz, hogy minl tbb ideje legyen r (i. m.). Eb
ben az sszefggsben legszvesebben a vasrnap papi
^agyomnybalrrejl szempontjainak jelentsgt fok(52nnFazlgazi emberi megnyugvs szemszgbl, mgpe
dig fggetlenl mindennem szociolgiai vagy pszichol
giai okoskodstl. De az aztn mindinkbb fontos elt
tnk, hogy a negyedik parancsolat mindkt vonatkozst egy llegzetvtelre hangslyozni kell a v a s r n a p ja Forlati
Ebben az sszefggsben jn el a vasrnapi istentisz
telet krdse, kzelebbrl az istentiszteleten val rszv
tel. Legalbb rvid nhny sz erejig, mert nem szeret
nnk azt a benyomst kelteni, mintha a vasrnap etik
ja vgl mgiscsak a ktelez vasrnapi templomba
jrs krl forogna. Pedig gy rtettk sokszor a refor
mtus s termszetesen a katolikus teolgiban is, kl
nsen a minden vasrnapi ktelez rszvtelt a misn. Ez
a leszkts tiltakozsunkat vltja ki, fknt ha helyeseb
ben fogjuk fel a teljesebb rtelmezs mondanivaljt.
A negyedik parancsolat a nyugalom napjt hangoztat
ja, s nem valamifle ltalnos, egyhzilag~ktelez nnepnapot ecseteTTJdlemz^hogy az segyhz ezt a kt
napot, nevezetesen a nyugalom napjai ess az istentisztelet
napjt kezdetberiTuIM V lm tttarA z istentiszteleteket
Teltm(3s napjn, teht a szomb'atra kvetkez napon
nnepeltk, de a szombatot is megtartottk. Csak ksbb
jtsizdtt egybe ez a kt n ap : nagyon j gyakorlati, de
nem elvi okokbl. Az istentiszteletet nnepnapon akar
tk tartani, s gy vasrnapot tettk meg szabad napp
(a keresztynsgben). Ebbl kvetkezik, hogy a trvnyesked vasrnaptarts affle istentiszteleti obligatrium szellemben csak flrertse a parancsolatnak (a k
telez vasrnaprl beszlni szerintnk nem szebb
dolog, mint a hzassgi ktelessgrl beszlni a keresz
tyn szexuletikban).
A keresztyn istentisztelet mindennek ellenre nagyon
is kzponti rtelemmel brhat a szabadsg nnepnek
megtartsban. Ezt vilgosan kifejezsre akarjuk juttat

66

ni. M ert a keresztyn istentisztelet az a hely, s az az ra,


ahol a vasrnap parancsnak ama msik, konstitutv s
papi vonsa vilglik ki, s az nnep fnyben ragyogni
ltjuk a mi idnk kezdett s vgt. Mgpedig nem nc
lan, a magunk egyni elmlkedse aktusban, hanem a
gylekezet kzssgben, azaz a szombatnapi nyugalom
szocilis tvlataiban is. Ez okbl - szerintnk - a
vasrnaphoz hozztartozik az istentisztelet, s rszvte
lnk az imdsgban, az neklsben, az ige hallgatsban
s a gylekezet kzssgben. Persze nem ringatjuk m a
gunkat illzikban a mi istentiszteleteinknek sokszor
valsggal kibrndt gyakorlatt illeten. A szabadsg
nneplshez klnsen a kvlllk szemben feltnen kevs kzk van. Megrtjk azokat az embereket
(mg a teolgusokat is), akik efltt botrnkoznak. De
nem egszen rtjk azokat a teolgusokat, akik elvbl s
kvetkezetesen megtagadjk az istentiszteleten val rsz
vtelt. A negyedik parancsolat erre semmifle igazolst
nem ad. Ha az istentisztelen val rszvtel a vasrnap
etikjban nem is ktelessg, akkor viszont szabad
sg s nagy lehetsg. Ezt teht neknk semmikppen
sem szabad mellzni.

Az aggodalom, szorgalom s teljestmny


etosza
A vasrnap megtartsval kapcsolatos eszmldseinkben, s klnsen az istentisztelethez fzd megjegy
zseinkben mris rtrtnk a negyedik parancsolat etikai
kvetkezmnyeinek tmjra. Mindenesetre sokkal
messzemenbb s alapvetbb krdshez rkeztnk, mint
eddig. Ebben segt bennnket a Dekalguson bell a
sabbat parancsnak egsz rtkrendje. Hiszen ez a paran
csolat az els s msodik ktbla kztt helyezkedik el.
Az emltett ketts irnyultsgnl fogva klnsen is
egytt tartja a kt ktblt. Egyszersmind egy fontos
eljelet rajzol a rkvetkez, az emberi kapcsolatokra
m utat parancsolatok el. Barth Krolynak igaza volt,
amikor a teremtshez kapcsold etikt a negyedik pa

5*

67

rancsolat magyarzatval kezdte. A keresztyn etika az


Isten s az ember nyugalom-napjbl indul ki, s ide is
rkezik vissza. Egy kzponti teolgiai fogalommal kife
jezve : a keresztyn etika mr a Dekalgusnl fogva is a
kegyelem etikjakppen rtend. A szabadsg nnep
nek tvlataiban fejthet ki.
A parancsolatok kt ktbljnak taglalsakor kell
megmutatkozni annak, hogy konkrtabban s pozitiven
milyen jelleget hordoz a keresztyn etika. A negyedik
parancsolattal kapcsolatos zr fejezetben ezt a jelleget
fknt kizrsos mdszerrel, (via negationes), teht az
etikai gondolkods nmely ellenttes tpusaitl elhatro
ldva prbljuk ecsetelni. Erklcsnk nem az aggoda
lom, nem a szorgalom, s nem a teljestmny etosza. (Az
els kt cmszt H. G. Fritzschtl vettk t, aki ezekkel
a cmszavakkal jelli a parancsolattal kapcsolatos kt
ellenttes koncepcit.)
1. Az aggodalmaskods etosza olyan magatartsra
vall, hogy az embernek mindent egy lapra kell feltennie:
hogy biztostsa magt, csaldjt vagy kzssgt hossz
tvra is minden elgondolhat veszedelemmel szemben.
Az ilyen letvitelben a jvendt tlnyomlag vagy kiz
rlag csak stt veszedelemnek ltjk, s ezrt megprbl
nak minden eszkzzel ellene szeglni. Az ilyen magatar
tsnak termszetesen van valamifle emberi s trsadalmi
igazsgmagva: az ember elrelt teremtmny. Kell is,
hogy ez legyen, s hogy fggetlensgt biztostsa a klvi
lggal szemben. Van valami jogosult tervezs a kzssgi
s a magnletben, ami lnyegileg hozztartozik az em
beri felelssghez. Az aggodalmaskods ktes etikja ott
rvnyesl, ahol a tervezsbl tltervezs lesz, s egy nk
nyes nbiztosts grcss, st megktz magatartsa.
Jzus az jszvetsgben tall pldzatot mond a gaz
dag emberrl (Lk 12,13-21). Egy ember a sajt gazdag
sgt letbiztostsnak tartja, minden egyebet a halmo
zs cljnak rendel al, gytri magt, tervez s pt. Vgre
aztn gy vli, hogy nyugvpontra juthat. Csreit sok
esztendre ptette, s javai sok esztendre voltak ltv.
Legvgl mr dicsekvsig ment: n lelkem, ne aggodal
maskodjl, egyl, igyl, ne bnkdjl, sok esztendre sok

68

javaid vannak ltv. Az aggodalmaskods eme etosza


mint ltalnos letfolytats mgis hamis szmtson ala
pul, sszetrik az emberi korltokon (condition humai
ne), s nem ad nyugalmat. Jzus szl : Bolond, az jjel
elkrik a te lelkedet.. . (Lk 12,20).
Az aggodalom, mint a ltezs alapformja (mikp
pen pl. Kierkegaard s Heidegger elemezte) ellenkezik az
evangliummal s a Dekalgussal. Flrerthetetlenl szl
Jzus szava a Hegyi Beszdben : Ne aggodalmaskodja
tok a ti letetek fell, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok,
sem a ti testetek fell, mibe ltzkdjetek. Avagy nem
tbb- az let, hogynem az eledel, s a test, hogynem az
ltzet? Tekintsetek az gi m adarakra (Mt 6,25 kk.).
Nyilvnvalan nem a hippik letmdja lesz pldak
pnk, mg akkor sem, hogy ha protestlsuk a polgri
morllal szemben evangliumi igazsgmozzanatot tud
felmutatni. Ellenben Jzus rmutat az emberi let clkit
zseire, s vilgoss teszi, hogy mg a legfontosabb m
sodlagos dolgokbl sem biztosthat az ember igazi nyu
galmat magnak. Az emberi ltezs tbb, mint a
birtokls. A birtokls sohasem biztosthatja a lte
zst. Az Istenre val hagyatkozs a negyedik parancso
lat rtelmben, az isteni nyugalomra tekintettel biztostja
a valsgos szabadsgot: megvlt a grcss aggodalom
tl. Szabjunk ht hatrt ne csak a gyarapodsnak, hanem
az aggodalomnak is azokban a tvlatokban, amelyek
nem a mi elreltsunk termkei, hanem az Istenben val
nyugodalom gymlcsei szmunkra. A vasrnap ilyen
gretnek a jele; a szabadsg nnepe az aggodalmasko
ds vilgban.
2. A szorgalom etikjt klnsen kzelllnak tart
jk a Biblihoz s fleg a reformtus, a helvt irny
erklcstanhoz. A szorgalommal szemben csakugyan nem
lehet kifogsunk sem ltalnos emberi, sem bibliai szem
pontbl. M r az szvetsgi blcsessg is ezt tartja:
Eredj a hangyhoz, te rest, nzd meg az tjait, s lgy
blcs! Akinek nincs vezre, igazgatja vagy ura, nyrban
szerzi meg kenyert, aratskor gyjti eledelt. , te rest,
meddig fekszel, mikor kelsz fel a te lmodbl? Mg egy
kis lom, mg egy kis szunnyads, mg egy kis kz-ssze-

69

fons, hogy pihenjek; gy jn el, mint az tonjr a te


szegnysged, s a te szklkdsed mint a pajzsos fr
fi (Pldabeszdek 6,6 -1 1 ). Az jszvetsg pedig eszkatolgiai tvlatokban is arra ktelez, hogy ron is
megvegytek az alkalmakat (az idt jl hasznljtok
k i!), s mint keresztynek ljetek sszeszedetten s ktelessgtudan.
A szorgalom etikja ott vlik gyanss, ahol ezt az
erklcst nem komolyan, hanem hallosan komolyan
vesszk, s egsz letvitelnkben abszolutizljuk. Ez a
jelensg nem csak a vilgi moralistkkal trtnhetik meg
(pl. a felvilgosods tlzott szorgalmassgban, holott is
csak a hasznossg vagy a kzzelfoghat eredmny szm
tott az let rtelmnek, mg minden rendkvli s kisz
mthatatlan dolgot csak idfecsrlsnek tartottak). Ez a
szorgalom-morl flrevezetheti a kegyes embereket is. H.
G. Fritzsche az egybknt tiszteletre mlt pietista Spener letvitelt trja elnk: Keveset aludt, de mindig jl.
Ritkn lmodott s csak ktszer volt lmatlan jszakja
- csakis az egyhz sorsrt tpeldvn. Rendszerint fl
hatkor kelt, de vasrnap mr ngykor. Egsz dleltt
12-ig ltogatkat fogadott s a dlutn els riban is.
Csak az tkezsi id maradt a csaldi trsalgsra, de
ksbb ezt is megrvidtette, mert hetente hromszor
egyedl vacsorzott a dolgozszobjban, hogy tbb
idt nyerjen. Olyannyira beosztva gazdlkodott az id
vel, hogy berlini hza mgtt a kertbe letben csak
ktszer ment ki nhny rvid percre. Viszont a mozgs
kedvrt a ltogatk fogadsa kzben fel s al jrklt a
szobban, s stlsra hasznlta mg a vizitcis alkal
makat a vidki parkik krl, vasrnap dlutn, de gy,
hogy minden tjra egy knyvet vitt magval olvasm
nyul (Hagenbach utn: Kirchengeschichte, V. kt.
1871, 222 . 1.).

H. G. Fritzsche a negyedik parancsolatra tekintve az


ilyen letfolytatst gy jellemzi: Nyilvn nem kell azt
mondanunk, hogy a vasrnapi vizitcik flttlenl a
negyedik parancsolat thgsnak szmtanak. De ez az
imnt ecsetelt letstlus vilgi terleten hatalomra jutva
egy menedzser kpzett tmasztja, aki mindig megszegi

70

n negyedik parancsolatot (Evang. Ethik, 89. 1.). Az


evilgi aszkzis, mint Max Weber elemezte, megteremt
heti a modern kapitalizmus szellemi feltteleit. A hatr
talan, gtlstalan s szorgalmas tkehalmozs szellemt
sztja fel. Kzben kegyes krkben mg a sabbat nnept
is meglik, de mgis talhgjk azokat az irgalmas hat
rokat, amikre az nnepnap mg a m unkanapok grcss
szorgoskodsai kzt is figyelmeztetni akar. A szorgalom
itt nem csak vilgi eszkz, hanem egyenest dvzt cl
lesz akr titkon, akr nyilvn.
3. Az etikai gondolkods emltett kt tpusa utn
mindjrt addik a harmadik is: a teljestmny etosza.
Ezzel a megjellssel utalunk ama problmra, amelyet
manapsg a teljestmny trsadalma vagy a teljest
mny ideolgija vet fl. Ezek a fogalmak eredetileg az
jkori nyugati irnyzatokat jellik, melyek az embert, a
szemlyes s a kzssgi let rtelmt s cljt a munk
ban s tovbbmenleg a know how-ban hatrozzk
meg, tartjk elrhetnek. A felebartokhoz val viszony
ban is ez lenne az rtkmr: a munka termelkenysge
s gyorsasga. A nyugati emberrl beszlnk, mert a
keresztyn civilizciban ez a tendencia erteljesebben
vlt meghatrozv, mint ms kultrkrkben, s mert
kihatsa tcsap a klnbz trsadalmi rendszerek hat
rain. Vitn fell ll, hogy a teljestmnynek s a verseny
nek ez a szelleme mindenekeltt a kapitalista trsadal
makban fejldtt ki s ment t a gyakorlatba. Azonban
a szocialista Keleten lnyegileg ugyanez a helyzet.
Igaz, hogy az eljvend kommunista trsadalom prog
ramja szerint mr nem maga a teljestmny, hanem az
emberi szksgletek hatrozzk meg az let rtelmnek
nagy krdst, s a tjkozdsi pont is itt keresend.
m kzben a cl elrsnek mindenekeltt nagyon is
kemny eszkze a teljestmny, a termelkenysg s a
hatsfok.
Az ilyen moralits kvetkezmnyei Nyugaton s Kele
ten egyformn veszlyesek. A teljestmny ideolgija s
kiknyszertse mindenekeltt a kevsb gyeskedk
s a nem termel gazatokat rinti htrnyosan. De
mg az eredmnyes rvnyeslk is az egysk letfelfo

71

gs zskutcjba tereldnek, ahol az embersg teljessge


szenved csorbt. E ponton is klnbztetni kell persze a
teljestmny ideolgija s maga a teljestmny kztt.
A reformtorok megigazulstanban is klnbztetnk
a cselekedetekbl val megigazuls s a cselekedetek
kztt. A teljestmny, munka, gazdasg, hatkonysg s
a gazdasgi folyamatok hordereje sehol sem lebecslen
d! Mg csak nem is kzmbs! Az emberi let szmra
- aktv s passzv rtelemben - az letformlsnak
nagyon is dnt tnyezi ezek: mind a sajt munknkra,
mind a tbbi embertrsak munkjban val rszvtelre
nzve. Ezt a parancsolat is elismeri, mikor kifejezetten
beszl a munka jogrl s ktelessgrl. H at napon t
munklkodjl s vgezd minden dolgodat! H a a refor
mtus kegyessgben a m unkt gy rtelmezik, mint a
vilgi istentisztelet szerves rszt, akkor ezzel bibliai
szemszgbl aligha vitatkozhatunk. Problematikusabb
lesz a dolog ott s akkor, ahol s amikor a termelkeny
sg bizonytsa vagy eredmnyessge mintegy az isteni
kegyelem jelenltnek bizonytsra szolgl, megdicsl,
s a munka nem csak emberi jog, hanem emberi megigazu
ls eszkzeknt rtelmezdik. Ilyen esetben az rtelmes
teljestmnybl rtelmetlen teljestmny-ideolgia, s az
rtelmes cselekedetbl rtelmetlen cselekedeti megigazu
ls lesz.
A negyedik parancsolat megv bennnket az ember
hatalmban lv dolgok elvakt s rabigba hajt ab
szolutizlstl. Mgpedig mindkt vltozatban. Az Is
ten s az ember sabbatjra tekintve lthatjuk meg a mi
emberi ltnk vgs alapjt s rendeltetst, mikzben
odafordulunk Isten szabad kegyelmhez, ahhoz a val
sghoz, amely nem ll hatalmunkban s amely felebarti
kapcsolatainkban, emberi viszonylatainkban is ki akar
zrni minden kegyetlensget. A vasrnap, mint a sza
badsg nnepe a negyedik parancsolat rtelmben azt
a kzponti fontossg gyet kpviseli s segti, hogy az
emberi ltnek megvan a maga sohasem teljesen kiszmt
hat, s ezrt szabad tvlata. A Hber levl rjval szl
va : megvan a szombatja az Isten npnek!

72

Az tdik parancsolat:
Az let tiszteletnek parancsa
Nem lehet a falon tugrani
A negyedik parancsolatbl az tdikbe trtn tme
net a Dekalgus keretein bell valahogyan a legfelt
nbb klnbsget rzkelteti: tugrottunk az els tbl
rl a msodikra. Fontosnak ltszik, hogy ennek jelent
sgt s rtkrendjt jl hatrozzuk meg. Eleve el kell
tvoztatnunk egy lehetsges flrertst, azt, hogy tug
rottunk volna a falon, amely a kt ktblt mintegy
elvlasztja egymstl. A Dekalgus szvben ilyen fal
nincsen, teht teolgiailag is vgzetes lenne, ha illeglis
hatrtlpsknt fognnk fel ezt a tovbbhaladst, mint
valami metabasis eis allogenos esett. Fggetlenl at
tl, hogy teolgiai sopnkodssal ugrannk t a msodik
tbla rtelmezshez, mintha a magas isteni rgikbl al
kellene szllanunk a nagyon is emberi terek alacsonysgaiba, vagy ppen fordtva, a megknnyebbls rzetvel
ugrannk ide t, mintha vgre a vallsi kdkbl leeresz
kednnk a valsgos emberi viszonyok s kapcsolatok
szilrd talajra.
Az ilyen felfogsok csak hamis alternatvkban val
gondolkodsrl rulkodnnak. Isten s ember itt is elv
laszthatatlan; a szvetsg etikja a kt ktbla elvlaszt
hatatlan egysgnek etikja. Ezt mr pontosan megfi
gyelhettk az els tbla parancsolatainak magyarzata
sorn. Mert az ottani parancsolatok sem maradnak az
gben, s nem csak kultikus vonatkozsuk van, hanem
kzvetlenl fggenek ssze az emberi viselkedsmdok
kal a fldi let minden terletn. Most pedig hasonl a
helyzet a msodik ktbla keretben is, csak megfordt
va, mert brmilyen valsgosan van dolgunk a fldi
kapcsolatokkal s viszonylatokkal, nem lkonkrtsg

73

vezrel bennnket, mintha a kvetkez parancsolatokat


teolgiailag fggetlentve, nclan trgyalhatnnk - az
Exodus trtnetnek tvlatai nlkl, a Dekalgus els
mondatnak figyelembevtele, s az Isten nevnek s gre
tnek eltrbe helyezse nlkl.
Az tdik parancsolat klnsen rvilgt a kt tbla
kztti hatr ilyen tjrhat voltra. Klnsen a mon
dat vge teszi vilgoss ezt a tnyt: Hogy hossz ideig
lj a fldn, amelyet az r, a te Istened ad tenked.
A szabadts trtnetnek gretes tvlata jut kifejezsre.
St, mg a m ondat eleje is: tiszteld atydat s anydat,
az els tblra m utat vissza, ahol az igazi Isten tisztele
trl volt sz. Nem csoda, hogy az exegzis trtnetben
itt-ott bizonytalansg is m utatkozott; vajon az tdik
parancsolatot tulajdonkppen nem az els tbln kellene-e trgyalni. Ezzel a javaslattal nem rthetnk egyet,
de ugyanakkor j megfontolni, hogy az tdik parancso
lat a Dekalgusban a msodik ktblnak mgis csak
els parancsa.

Knny parancsolat?
Az tdik parancsolat magyarzatt hadd prbljam
egy nletrajzi jegyzettel kezdeni. Amikor vekkel ezeltt
egy cseh gylekezetben, mint fiatal kpln elszr prdi
kltam errl a parancsolatrl, egy kategorikus kijelents
sel kezdtem: A tzparancsolatban ez a legknnyebb.
Most nem akarom knnyelmen visszavonni ezt a mon
dsomat. A normlis emberi letben az lettapasztala
tok sokasga rejlik mgtte. Gondoljunk csak mindny
jan arra a Kettre, akik hozznk a legkzelebb lltak,
akik ajndkaink voltak; s gondoljunk arra, amit gyer
mekkorunkban vagy ksbb is tlk kaphattunk, s az
tbb-kevsb nzetlen jsgukbl merthettnk! Akkor
nem lesz nagy megerltets a Dekalgus eme imperativusnak elfogadsa s teljestse: Tiszteld atydat s any
dat. Prdikcim akkori m ondatt ma mr mgsem is
mtelnm meg. Nem azrt, mert idkzben megtanul
tam, hogy a rgi rabbiknak szgesen eltr volt a felfog

74

sa. k ui. a szli tisztelet parancst az egsz trvnyben


a legnehezebbnek tartottk, mgpedig tapinthatan gaz
dasgi okokbl. Ez a parancs a produktv embereket
letfogytiglan megterheli. Lehet, hogy mai trsadal
munkban mr nem tnik olyan nehznek a megterhels,
de ppen elg sok egyb teher s problma van, ami
keresztlhzza, problematikuss teszi a legknnyebb
parancsolat megtartst. Lssunk hrom utalst.
1. Sohasem volt s sohasem lesz ltalnossgban
knny dolog tisztelni atynkat s anynkat. Az imnt
csak a normlis esetet emltettk. De vajon a bonyolult
emberi viszonylatokban micsoda a normlis eset? Min
dig voltak s lesznek esetek, amikor a gyermekek emberi
lett a szlk nemcsak hordozzk s elbbre segtik,
hanem htrltatjk, st tnkreteszik. Micsoda terhes tra
uma addhat az emberek egsz fejldsben s letfolyta
tsban! Errl sokat tudnnk beszlni, ha nem a sajt
letnkbl, gy szmtalan embertrsunk letbl, vagy
a mindennapos jsghrekbl. A modern pszicholgia s
pszichitria erre sokkal jobban rirnytotta kortrsaink
figyelmt, mint a rgebbi idk tudomnya. Mg ha elte
kintennk is ezeknek a felismerseknek az ideologizlt
formitl, pl. az emberi sorsok monokauzlis magyar
zati mdjaitl, vagy a gyermekfenytsek tapasztalatai
tl, mg akkor sem volna tagadhat, hogy itt igen lnye
ges problmkat prblnak megvilgtani s magyarzni.
2. Sohasem volt s nem lesz knny vgig megtartani
a felhtlen viszonyt szlinkkel, mg a legjobb esetben
sem, nemhogy bizonyos helyzetekben vagy fejldsi st
diumokban. Majdnem mindenkinl eljn egy id, ami
kor mint leny vagy fi az elszakads kritikus fzisba
rkezik, s a szlk tancsait nem veszi t maradktala
nul, hanem ezeket vagy fellbrlja, vagy figyelmen kvl
hagyja. Ez pedig hosszabb-rvidebb ideig akr trshez
is vezethet, klnsen ha a szlk valami merev despotizmussal reaglnak. Az ilyen trsnek a kihatsa lehet
fjdalmas, vagy destruktv, de lehet megvilgost s
blccs tev is: vgl mgiscsak pozitv lpcsfok a sajt
nmegvalstsunk tjn.
3. A kultra trtnetnek vannak korszakai, melyek-

75

ben a genercik egyttlse klnsen is nehz. Minden


trsadalom s civilizci letben vannak idszakok,
amikor a korbbi letvitel (way of life) az adott viszo
nyok s rendszerek kztt erteljesen knyelmetlenn
~vtik.~ Mgpedig nem szksgkppen a kls, hanem
inkbb a bels vlsgok idejben egy-egy trsadalom
ban: pl. egy relatv, de kzben hitelvesztett jllt korsza
kban. Az apk s anyk teljestmnyeit tbb mr
elvben nem ismerik el, radsul ppen ott nem, ahol
az apk s anyk ezt az elismerst szinte magtl rtet-'
den kikvetelik s elvrjk. S mi tbb, a gyermekek
kmletlenl leleplezik s mgtlik a szlk ktszns
gt. De tmads al veszik az sszes adott tekintlyeket
is, kzvetlenl persze a szlket, s aztn a hagyomnyos
rendek ms reprezentnsait, a megkvlt patrarchalzmust s a gymkods intzmnyeit az iskolban, egyhz
ban, llamban s a hadseregben. Valjban nincs tbb
meggyz rv arra, hogy tiszteld atydat s anydat .
Sok jel m utat arra, hogy ma az adott tekintlyek rendk
vl les rombolsnak korszakba jutottunk.
Ez okbl knytelenek vagyunk arra a kvetkeztetsre
jutni, hogy odalett e parancsolat magtl rtetd rv
nye. M a arrl beszlni, hogy egy klnlegesen knny
parancsolattal van dolgunk, azt jelenten, hogy megke
rljk a valsgos let tnyeit. Az tdik parancsolat
tja keskeny t. De ennek ellenre, vagy ppen ezrt
krltekintn kell keresni a keskeny utat a teolgiai
etikban. Flrevezet lenne, ha a parancsolatot egyszer
en archaikusnak s tlhaladottnak tartva elejtennk, rra
utalva, hogy az letmd radiklisan megvltozott s meg
nehezlt. Az is flrevezet lenne, ha a parancsolat rtel
mezse kzben csak a vltozsokat s megrzkdtatso
kat krhoztatnnk, s magt a parancsot trvnyeskedleg szemllve, a rgi j patriarchlis vagy matriarchlis
rendek boldog vilgt emlegetnnk. A teolgiai etik
ban el kell kerlni mindkt tendencit. S hogy ez poziti
ven mit jelent, azt szeretnnk ecsetelni ngy gondolatsor
ban.

Szabadsg a teremts szerint


A msodik tbla elejn bizonnyal hasznos feltntetni
egy alapvet megllaptst: Olyan isteni parancsolatok
llnak elttnk, melyek az emberi let rendjt tartjk
szem eltt a legalapvetbb vonatkozsokban, spedig
nem pusztn kultikus, vallsi, hanem tfog, szocilis
rtelemben is. A mi letkzssgnk felttelei s viszo
nyai - coram D eo - nem jelentktelen gyek, melyeket
a hv ember kegyesen, idealisztikusan elhanyagolhat pl.
magasabb vallsi rtkekre hivatkozva. Hiszen az Istenhez 1val
viszonyunk
ev rvnves. hoev viszont Isten
<
" nini.... >
igje a mi viszonyainkra is vonatkozik. gy a csaladnak
s az egsz csaldmodellnek arra a tagabban vett krre
is az emberi kzssgben s trsadalomban, amit Isten
rendelse szerint az embernek kell rendeznie. A teremts
analgija szerint ez a terlet sem lehet am orf vagy kaoti
kus.
G. Ebeling a parancsolat fontos magyarzatt adja a
kvetkezkben: Az emberi kapcsolatok tern ez az els
lps.. . bizonyos rtelemben figyelmektets az isteni je
lenlt dnt megtapasztalsra az emberi egyttlsben.
Jellemz mdon ez itt nem tilts, hanem kifejezett pa
rancs. s nem is egy bizonyos cselekvs megkvetelse.
Inkbb azt mondhatnnk: arra btort bennnket, hogy
valami olyat vegynk komolyan, ami THunEKeT egytt
,adv van, nevezetesn ^ m b n 'g y ttcles sfpTIsatT
Nem r a ^ k p p n adaHR a~c_sIS 3rM iiem 'aTerfi' s
asszony eggy ltele a gyermekekre nzve minden emberi
let alapja. Megfigyelhet, hogy a parancsolat mg csak
nem is az atya alakjt emeli ki. Amit komolyan kell
vennnk, az sokkal inkbb az emberi szerelem sereje.
melybl az emberi let jra meg jra tovbbplntldhat. Itt van az emberi teremt er rszvtele a Teremt
mvben (Die zehn Gebote, 115. lap).
A protestns, s klnsen a luthernus teolgia eb
ben az sszefggsben, a hzassg s a csald vonatkoz
sban az emberi szocialits teremtsi rendjeirl beszl.
Vonakodunk e sz hasznlattl, vagy legalbbis nem
vesszk t kritiktlanul. A kifejezs ui. flrevezet volna,

77

ha nemcsak a frfi s n szvetsgi hsgt s nemcsak


a szlk s gyermekek felcserlhetetlen viszonyt jelln,
hanem eme viszonyok bizonyos kizrlagos formjt a
teremtsi rendnek megfelelen. Az utbbi esetben a
mvelds vagy trtnelem ad hoc struktrit abszoluti
zltk, stabilizltk, pl. a frfi uralma alatt rvnyes
hzassgot, vagy a patriarchlis szerkezet kis csaldot.
Az ilyen felfogs aligha felel meg Isten parancsnak.
A Biblia az embert nem idfltti, egyszer s mindenkorra
rvnyes keretekben, vltozhatatlan struktrkban lt
tatja, melyekhez hozz volna lncolva. Ellenkezleg: gy
lttatja, mint trsat s szvetsgestrsat a szabadts s
az dvssg trtnetben. Szmunkra az a fontos, hogy
itt a msodik tbla elejn meggondoljuk, amit mr az
elz fejezetekben kifejtettnk s hangslyoztunk: a Dekalgus sszefggse a Exodussal. Itt lltdnak j irny
ba a vltk a parancsolatok msodik tblja fel is, ha
az Isten npnek szabadulsra gondolunk, amely alapja
s vgigksrje a mi szabadsgunknak Isten s ember
eltt. Az tdik parancsolat problmakrre alkalmazva
ez azt jelenti, hogy amennyiben a hzassg s csald, az
emberi egyttls konkrt formi, vagy akr a szlesebb
kr kzssgi s trsadalmi alakzatok ellenkeznek a
Dekalgus felszabadt clirnyval, amennyiben az
pH aS~^gyE nS5iet7 az egyik genercit
elnyomja a msik, ahogyan ez gyakran megtrtnt a
kultra s az egyhz trtnete sorn, annyiban az ilyen
struktrt Isten parancsval nem szabad igazolni, hanem
sokkal inkbb meg kell vltoztatni.
De ez a megvltoztats nem nknyes, nem anarchi
kus, nem creatio ex nihilo. Egy teremtsnek megfelel
keretben megy vgbe. gy mr pozitvan is hangslyoz
hatjuk a teremtsi rendek egybknt ambivalens termi
nust. Az exodus szabadsga a teremtstl fogva elksz
tett s eleve rendelt szabadsg. Az emberi vilgra tekintve
elsknt ez a parancs hangzik: Tiszteld atydat s any
dat. Ezt az tm utatst a legszlesebb rtelemben fogad
juk, mint felszltst a nyltszvsgre azok irnt, akik a
teremtett vilgban s a trtnelemben elttnk jrtak. Ez
a szlk szerepe a mi letnkben. Biolgiailag tlk

78

szrmazunk. Normlis esetekben nekik ksznhetjk,


hogy bevezettek az emberi kzssgekbe, a kultrba s
a trtnelembe. Ez pedig szmunkra ltfelttel s szabad
sgunk alapja. A valdi emberi szabadsg nem pusztn
abban ll, hogy a szabadsgot csinljuk, tervezzk,
megalkotjuk, hogy uralkodhassunk. Bizonnyal ez is
hozztartozik, mert a teremtstrtnet a szabadsg man
dtumval ruhzta fel az embert (dominium terrae!). De
az egyoldal szabadsgrtelmezs eltorzul, ha egyszers
mind a msik oldalt nem tartjuk szem eltt: az ember
eredett s rksgt, a teremtst s a trtnelmet. Az
emberi mivoltunk alapvet dtumt, amirl Ebeiig be
szlt, nevezetesen a szeretetnek ama bennnket megelz
kzssgt, amelybl szrmazunk, amit csak elfogadha
tunk, de sohase teremthetnk, termelhetnk ki, sohasem
knyszerthetnk ki vagy manipullhatunk.
Albert Schweitzer, mint tudjuk, etikjnak f vezrl
elvt a cmszban adja meg: Tisztelet az let eltt! Ezt
a vezrl gondolatot jl alkalmazhatjuk az tdik paran
csolatnl. Rillik a szltiszteletnek az egyik lnyeges
vonsra. A parancsolat vilgossgban a teremts kre,
a bennnket krlvev s hordoz emberek s teremtm
nyek itt nyerik el megtartsra s megoltalmazsra mlt
rangjukat, lethez val jogukat Isten s ember eltt. Az
olyan szabadsg, mely az ebbl ered ktelessgeket s
erklcsi felelssget semmibe akarn venni, vagy ezeken
tl akarn tenni magt, csak flrertett, rombol s n
pusztt szabadsg volna. Taln ma, a sokfle krnyezetrombols lttn valamit mg inkbb megrthetnk az
tdik parancsolat j idszersgbl.
Hasonl dolgot kell kritikai megfontols trgyv ten
ni arra a trtnelmi eredetre, kulturlis s trsadalmi
rksgre tekintettel is, amelybl szrmazunk. Ez a
szrmazs is az tdik parancsolat fnybe kerl.
A trtnelemben elttnk jrk tekintlynek krdse is
helynval ebben az sszefggsben.

79

A tisztelet nem imdat!


A szltisztelet parancsa mit jelentsen szmunkra pon
tosabban s kzelebbrl: elbb a szlinkhez val viszo
nyulsban, s aztn a tgabb kr adottsgokban? A leg
fontosabb flrertst elkerlend, ezt a jelentst nven
kell nevezni, mert nem apnk s anynk imdsszer
tisztelett parancsolja az ige, s nem a vak s krdst nem
tr engedelmessget kveteli. Mai szhasznlattal: nem
ajnl semmifle szemlyi kultuszt, semmifle adott tekin
tlytiszteletet, mg az elljrk s a felsbbsg felttlen
tisztelett sem. Nyilvn nm kvnja a parancsolat a
termszet s a trtnelem rdemtelen, mintegy nosztalgi
kus-romantikus megdicstst sem. Nem szabad figyel
men kvl hagyni, hogy az egyhz trtnetben sokszor
gyakoroltk az ilyen magyarzatokat. Klnskppen is
az atyk tisztelett hosszabbtottk meg patriarchlis
mdon, mg legtbbszr elmaradt ennek megfelelje, a
matriarchlis meghosszabbts, mely ugyangy jogosult
lehetett volna. Az egyhzi s politikai mltsgok azutn
mindig megjtszottk a szigorbb vagy jovilisabb, de a
mindenkor mindenkinek flrendelt atyk szerept, s
ennek megfelelen tekintlyelv rendszereket alapoztak
meg. Az ilyen felsbbsgi lgkr szolglatban llott
tulajdonkppen a csald, az egyhz s az llam is. Mg
pedig nemcsak a katolikus, vagy a keleti ortodox terle
teken, hanem a protestantizmusban is. Gondoljunk csak
a lutheranizmus fejldsre, amelyik elnybe helyezte a
tekintlyelv felsbbsg rendelst; hogy ez uralkodjk
mindenekeltt nmet terleten, ahol a politikai etikt is
megterheli. (Csupn utalunk Dibelius pspk iratra, a
Felsbbsgrl a 60-as vekben, vagy a pspki mlt
sgok s allrk ignylsre egyhzi terleten.)
Az tdik parancsolatot ktsgkvl ilyen egyoldalan
is lehet rtelmezni. Csakhogy az egyoldal rtelmezs a
parancsolatnak sem a szkebb, sem a tgabb sszefgg
st nem veszi figyelembe. A bibliai bizonysgtevk fell
zadnak mindenfle kultusz ellen. M r a Dekalgusban
is vilgosan kifejezsre jut ez, amikor az els kt paran
csolat elhangzik. Az tdik parancsolat pedig az elsnek

80

rendeldik al. Istennek kell inkbb engedni, hogynem


az embereknek, mondja joggal a Cselekedetek knyve
(5,29). Ez az ige felbtort az emberi vilg mindenfle
nmagt istent tekintlynek kritikai megkrdjelez
sre. Egybknt Jzus trtnete is ilyen szellemben mu
tatja az utat. Gondoljunk a klnleges jelenetekre
maga s csaldja kztt, amikor anyja s testvrei abba
akartk hagyatni az munkssgt (Mk 3,31 kk.). Ke
mnyen hangzik Jzus vlasza: Kicsoda az n anym s
az n testvreim ?.. . Aki az n Atymnak akaratt cselekszi, az nekem fitestvrem, ntestvrem s anym.
gy lesz hangslyos, hogy az emberi letben lehetnek
olyan vonatkozsok, melyek fontosabbak lehetnek a csa
ld, a hagyomny s a felsbbsgi tekintly hatskrei
nl. Vannak olyan helyzetek, amikor az e tnybl kvet
kez feszltsget csak fjdalmas konfliktusokban lehet s
kell elviselnnk. Az Exodus-nak vannak hatresetei,
mikor ki kell vonulnunk mg a csald, a hagyomnyos
letmd vagy a trsadalom normatv struktribl is.
Van lehetsg a dropping out szmra is, ahogyan az
utbbi vekben a nyugati orszgok fiatalabb nemzedkei
szinte rendszeresen s csoportosan prbltk. Ezeket az
idsebbeknek nem szabad eleve gy minsteni s albe
cslni, mint a kosz kitrst, vagy a teremtsi rendek
felrgst. M ert vannak jogosult ksrletek is a nem
szokvnyos utakra; ppen az tdik parancsolatbl ere
den. M ert itt nem emberdicstst, s nem is a legkze
lebbi csald kultuszt parancsolja az ige, hanem egysze
ren s jzanul azt, hogy: Tiszteld atydat s anydat.
Hogy ennek a tiszteletnek rtelmt jobban felfoghas
suk, meg kell gondolnunk a sz eredeti, hber rtelmt.
Valakit tisztelni annyit jelent, mint meghagyni a s-

Jji, kmey.aB...ynni, nem-.knay,etoeiuieb6sii.


Ezzel mris szembetnik az emberek kapcsolatban egy
tovbbi veszedelem a korbbiakhoz s az elmltakhoz
kpest. Nevezetesen a gyermekeknek, a szkebb s
szlesebb rtelemben vett fiatal generciknak megvan az
a ksrtse, hogy a sajt vilg- s lettapasztalatuk bizo
nyos fokn a szlket s az idsebbeket notriusan lebe
cslik. Kedveskedve s hanyagabb formban ezt mond
6

81

jk: a j regek! Harciasabban kilezve: az regekkel


szemben lehetleg tabula rasa alkalmazand.
Az ilyen magatartsnak is ellentmond az tdik pa
rancsolat. ppen azrt, mert a hagyomnyozott tekint
lyeket nem dicsti meg s nagyrabecsli a szabadsgot,
kpviseli az igazi szabadsg gyt a msik oldalon is.
A szlket igenis tisztelni kell: az elttnk jrknak
megvan a maguk slya, s ket nem szabad elvileg lebe
cslnnk. Apink s anyink hangjt, a trtnelmi rk
sget komolyan kell venni, mgpedig ppen ott, ahol nem
akarjuk ezeket hallos komolyan venni, hanem el
akarjuk takartani az tbl. A szabadsg tja kezdettl
fogva szksgtelenl megterheldik, ahol eldeink feje
fltt akarunk tugrani s vgtatni, ahol szekts md
ra totlis szaktst terveznk el a hagyomnyozott
normkkal szemben. Az ilyen magatarts balgatag, mert
embertelen, s mert lebecsli a valsgos helyzetet.
Egyetlen emberi egzisztencia sem ab ovo kezddik.
Mindenki a trtnelem folyamatban ll, az atyk s
anyk kzssgben, esetleg egytt a nagyapkkal s
nagyanykkal; hagyomny nlkl nem lhetnk. Blcsebb dolog, ha ezt kritikailag tudomsul vesszk, teht
ha megmaradunk az elttnk jrkkal val prbeszd
ben, a mlt feldolgozsban, s gy nem meneklnk
tlk egy kritiktlan ismeretlensgbe. Az tdik paran
csolat ltkrben a hagyomnyozott rendek ugyan nem
kapnak egy eleve alrt' bianco-csekket, de ugyanakkor
megmarad irntuk a kritikus bizalom, azaz a relatv sly,
teht a tisztelet kvetelmnye. Szlink irnt csak ebben
a dialgusos-dialektikus viszonyunkban nvekszik az
emberi szabadsg egyhzi s trsadalmi tren egyarnt.
H a ezt a magatartsformt szttrjk, mikzben vagy az
atyk manipulljk a fiakat egy hagyomnyos alren
deltsg irnyba, vagy a fik az atykat rjk le mint eleve
semmibe veendket, akkor az igazi exodus, a klcsns
s kzs szabaduls kerl veszlybe. gy ht, ebben a
kzs rdekeltsgben tiszteld atydat s anydat.
Ebben az rtelemben a parancsolatnak, mely ltszlag
kzelebbrl az embereknek csak egy csaldi rtegt sz
ltja meg, egyetemleges jelentsge, dialektikusn tfog

82

hatkre rvnyesl; mert abban is dialektikus, hogy az


let folyamatban a szerepek vltoznak. Egyfell
azok oldaln llunk, akik a parancsolat megszltottjai,
de msfell azok oldaln, akik a parancsolat megneve
zettjei. Az utbbiak nem kevsb fontosak, mint az elb
biek. Kinek vagyok inkbb adsa: azoknak-e, akiket
tisztelnem kell, vagy azoknak, akik miattam tartjk ne
hznek a szlk tisztelett? gy lesznek a parancsolatban
a megnevezettek is megkrdezettekk (Ebeling, i. m.
105. lap). Joggal szl az apostol a parancsolat jszvets
gi felvtelekor mind a kt flhez: Ti gyermekek, a ti
szliteknek engedelmesek legyetek az U rban. s: Ti
atyk, ne ingereljtek (haragra) a ti gyermekeiteket (Ef
6,1.4).

Az let sokasodsa
Az tdik parancsolat klnleges vonst is helynva
l szemgyre venni. Ez a parancsolat nem egyszeren az
Exodus szabadts-trtnetre pl, rnint-a tbbiek, hanem egyszersmind eme trtnetifclit is kijelenj*:
. .hogy hossz ideig lj a fldn, amelyet az Ur, a te
Istened d teneked . Az Efzusi levl megjegyzse sze
rint: Ez az els parancsolat - nagy grettel (6,2).
Figyelemre mlt mondat! Az Isten parancsolata az
gretre irnyul. Ez vilgtja meg egybknt a parancso
latok, trvnyek s erklcsi normk rtelmezsnek kr
dst is. Pedig sajnos a legtbb ember szmra a paran
csolatoknak manapsg nagyon rossz a sajtjuk. Kl
nsen az olyanok eltt, akiknek az ppen adott llapotok
megvltoztatsa a cljuk, gyansan hangzik e kifejezs:
trvny s rend (law and order). Egybknt joggal.
Mert e fogalmak mgtt mg az egyhzban is gyakorta
tapinthat rdekek hzdnak meg. Mgis meggondolat
lan s hamis dolog, ha a fogalmak eltorztsbl egy ms
irny torzts kvetkezik be, s ha a trvny s a rend
eleve gyanss lesz, mint az elnyomats rkltt eszkze.
Ha nem csaldunk, akkor ez az eltlet klnsen
nagy szerepet jtszik a nmet kultrtrtnetben. Minden
kppen nagyobbat, mint pl. az angolszsz vagy a cseh
6*

83

hagyomnyban, mgpedig a vitz felek jobb s bal olda


ln egyarnt. A teolginak ezrt kellene nyomatkosab
ban flvzolnia az isteni parancsolatok gret-jellegt,
hogy mozgsba jhessenek a megmerevedett frontok.
Ekzben kt hangslyt kellene kiemelni: a) az etikai
normkat csak ott rtik helyesen, ahol ezeknek gretiellege ttekinthet. Ha pedig megmerevednek, megl
trvnyeskedss vlnak, kritikailag megkrdjelezhetk
s megvltoztathatk. Msfell: b) a vltoztatst csak
akkor lehet jvhagyni s tmogatni, ha nem valami
normamentessg, s mi tbb anarchia irnyban halad,
hanem ksrlet trtnik benne az isteni parancsolatok
gret-jellegnek kiemelsre. E tren is kt vglet, a tr
vnyeskeds s az nkny kztt vezet a felszabaduls
tja.
Az tdik parancsolat mg tovbb megy. Pontostja a
parancsolatok gret-jellegt - az let megsokastsra
nzve. A gyermekek s szlk viszonya, valamint az
sszes rendezett szocilis viszonyok nem nclak a pa
rancsolat vilgnl. A rendezettsg rtelme az let vdel
me s sokasodsa. Ez a joga a rendnek s az thagyom
nyozott normknak, s ebben alapozdik meg az elttnk
jrt nemzedkek tekintlye is. St csakis ebben, mert
ennek a mrcnek vannak alvetve, mert eme jog szerint,
teht az let szolglatnak funkcija szerint vilgthatok
meg konstruktv s kritikai mdon. Manapsg sokat
hallunk a vitatott tekintlyekrl . Klnskppen 1968
tjn tallkoztunk a nyugati orszgokban egy tekintly
ellenes hullmmal - az iskolban s a trsadalomban.
Aztn hamarosan ismt jtt egy jabb tekintlyhullm
tendencija. A frontok kemnyen csaptak egymsba a
szli hzban, az iskolkban, a tbbi intzmnyekben s
az egyhzban is. Az sszekuszldott helyzetben sokszor
ppen az tdik parancsolat gondosabban felvzolt tv
latai nyjthattak volna nmi vilgossgot. Az letnek itt
meghatrozott sszefggse ui. megv az llspontok
ideologizlstl. Az llspontok mindennem fenntar
tsa, vagy ktsgbevonsa csak eme magasabb rend
rdekkel igazolhat, az let meghosszabbtsnak s az
let eslyei gyaraptsnak rdekvel.

84

Az let fogalmt nem hagyjuk elvont s homlyos


kdkben. A parancsolat szl a fldrl, amelyet az r,
a te Istened d tenked. Vagyis az gret fldirl . Ezt
elszr is bizonyos helynek kell elgondolnunk: az Exo
dus fldrajzi clja szmunkra annyi, mint a valsgos
letfelttelek lehetsge. Az gret fldje egyszersmind a
prftai zenetben meghaladja az sszes fldi llapoto
kat s eszkatolgikus hasonlatt lesz. Ez a kt meghat
rozs egyv tartozik, mert a fldi letrl, s benne az j
letrl van sz. A mai, szokvnyos kifejezssel lve az
letnek nemcsak a cjuantitsa, hanem a qualitsa is fon
tos, amikppen az jszvetsg bizonysgot tesz a N z
reti Jzus tjrl, s gy az let megjulsrl s elmlyl
srl. Jzus evangliumbl kiolvashat, hogy ez mit
jelent. maga ezt a legtmrebben a szeretet ketts
parancsolatban juttatta kifejezsre, s egsz felszabad
t lettrtnetvel kommentlta. Keresztyni rtelemben
a parancsolat vgs intencija, miknt az sszes isteni
parancsolatok, a szabadsgban s szeretetben val let
lehetv ttele s tmutats.

A normk ktelez rvnye


Az tdik parancsolat magyarzatt azzal a lnyeges
megjegyzssel kezdtk, amivel zrni is kvnjuk, neveze
tesen a parancsolatok ktelez rvnynek krdsvel.
Ma az egyhzban s a trsadalomban mindannyian, szin
te kivtel nlkl csaknem az sszes erklcsi normk lta
lnos vltozsnak slyosan rnk nehezed nyomsa
alatt lnk. Egyre tbb keresztyn ember bizonytalano
dik meg. Mi marad rvnyes ebben a gyors vltozs
ban? S a mg getbb krds, hogy rvnyes-e a Tzpa
rancsolat? A keresztyn etiknak ktelessge, hogy vil
gos vlaszt adjon ezekre a krdsekre. De ht mi az a
vilgos vlasz ? Egy legalisztikus igen, igen ? Vagy
egy antinomisztikus nem, nem ? Pontosan az tdik
parancsolat segthet megvilgostani a vlaszads ksrle
tt. Mert itt is el kell kerlni a hamis alternatvkat. Az
ige a helyes utat m utatja fel. Klnsen neknk, keresz

85

tyneknek s zsiddnak nagy tvlatokban rvnyesek a


parancsolatok - minden vitathatatlan kulturlis vlto
zs ellenre is
csonktatlanul, ktelezen, mint Isten
szabad akaratnak vilgos kijelentsei. De nem gy, mint
elvont trvnyek gyjtemnye, hanem abban az l, ele
ven sszefggsben, amelybe maga Isten adta s ajnd
kozta ezeket. Az Isten nanek^zabadts-tQXtJie,tJaeiL
van az alapjuk, g a srabads&lm
megsokastsa.a j.rnyuk-Ebben az letet ad ssze
fggsben kell keresnnk a Tzparancsolat hatrozott
rtelmt a meghatrozott helyzetekben, egyhzainkban
s gylekezeteinkben. A konkrt rtelmet nem birtokol
hatjuk eleve; s nem is vehetjk birtokba. Az isteni pa
rancsolat nem gy rvnyes, mint holt s megl bet,
hanem gy, mint a szabadsg s szeretet elktelez kez
demnyezse, melynek;konkrt teljestst s betltst az
adott krlmnyek kztt mindig jra meg kell keresni,
s meg kell prblni.
Az Isten akaratnak bizonysgrt tusakodnunk kell
s nem szabad magunkat eleve megktztetni a Tzpa
rancsolat seinktl rkltt magyarzatval s gyakor
latval sem. Nem csupn a kvlrl jv nyoms, teht
nem az a tny befolysol bennnket, hogy krnyezetnk
ben nagy normavltozsokat tapasztalunk, hanem egy
bens knyszer, ami szorongat bennnket, hogy az
Isten parancsolatt jra megrtve, j engedelmessggel
hirdessk korunkban, a szeretet s szabadsg j meg j
veszlyeit, de megjul eslyeit is. Aligha tudn pl. a
sabbat parancst kzlnk brki is gy rerltetni kr
nyezetre, mint ahogy trvnny tettk a 17. szzad kl
vinista Skcijban. Vannak teolgusok, akik csak egy
parancsolatot kvnnak kreinkben is radikalizlni: a ne
lj parancst, amennyiben megkrdjelezik az igazs
gos hbor hagyomnyos tant, amit'mg reformtor
atyink kpviseltek mind a tmegpusztt fegyverek
re, mind pedig a Hegyi Beszdre tekintettel. s vannak
olyanok, akik a ne parznlkodjl imperativust akar
jk felszabadtani a megszktsbl s megklnbzte
tsbl, s az emberi szexualits krhoztatsbl, de nem
azrt, hogy felfggesszk a parancsot, hanem hogy a

86

hsgben val rmre s az rmben val hsgre bto


rtsanak. Szval mindentt j utakat s j normkat
keresnk. De ezt nem tehetjk knnyelmen s nhatal
man. Szleinket szavaikban kell tisztelnnk. Viszont
ppen az tdik parancsolat rtelme szerint kvnunk
vlaszolni rjuk, mint felntt fik s lenyok, abban a
megfontolsban, hogy a Dekalgus nagy szabadsgai
valban nagyobbak, mint a hagyomny normiban rejl
magyarzatok.

87

A hatodik parancsolat: Ne lj!


Az etika archimedesi pontja
A Dekalgus sszes parancsolatai kztt a hatodik br
legmeggyzbb ervel, mg az elvallstalanodott embe
rek szemben is. Halk mormogssal a vilgszellem irny
zataival szemben idevgan Bo Reicke megjegyzi: K
lns mdon ma m r csak a gyilkossg tilalma az egyet
len elem a Dekalgusban, amelyre egy szekularizlt vilg
mint az let s cselekvs reguljra utal (Die zehn Worte, 59. lap). G. Ebeling hasonlan vlekedik: a mzesi
Dekalgus eme egyetlen igje akr harci jelszv is vl
hat, amikor az sszes tbbi parancsolat ldozatul esik az
emancipci vghdjn (Die zehn Gebote, 121. lap).
Mindketten jellemz mdon m utattak r egy jelensgre.
Arra, hogy amg a legtbb parancsolatnl a mai egyhz
ban s trsadalomban szinte bocsnatos tendencia a fel
lazts, a relativizls, addig - nyilvn a hbor
problmjra tekintettel - a teolgiban s a politolgi
ban egyre lesebben alkalmazzk ezt a parancsolatot,
ppen etikai s politikai krdsfelvetsekben. E tren mg
nvekv konszenzust is rzkelhetnk. Ha ugyanis mr
minden egyb sztfolyik az etikban, akkor szilrdan
lljon a parancsolat, hogy ne gyilkolj s ne lj! gy a
elttnk, mint mindennm keresztvn s szekulris eti
ka igazi archimedesi pontja.
De ne egyszerstsnk! Vannak ugyanis problmk,
amelyek mg ennek a , parancsolatnak a belthat s
ktelez voltt is ktsgess teszik. Mgpedig a paran
csolat elmletre s gyakorlatra nzve egyarnt. M r az
elmleti alapvets sem minden tekintetben egyrtelm.
Gondoljunk a lexiklis anyagra, melyben a hber RASACH sz (lo tirsach) viszonylag ritka az lni ige
egyb vltozataihoz kpest. Ez az lsnek valami kln

88

jelentst ad, mgpedig ketts rtelemben: Egyfell a sze


mlyes ellens.g.meglse, az leteLkioMJiakrLy, a.g.yiU
kossg tilos. De ugyanakkor tilos a trvnytelen.,a. k,-.
zssgellenes gyilkols is, mert az ember a Trvny fl
helyezi magt, s a kzssg ellen vt. szvetsgi rte
lemben .mindenesetre gy ll a helyzet. Ez a parancsolat
az izraelita lett vdi a jogtalan, a megengedhetetlen
tm adstl... gy van helye ennek a trvnynek egy
olyan kzssgben, mely ismerte a hallbntetst s a
megengedett s rszben megparancsolt hborkat is. (J.
J. Stamm, Dr Dekalog, 54.1.) Ezzel szemben az jsz
vetsg, mindenekeltt a Hegyi Beszd kilezi a parancso
lat rtelmt s horderejt.
Sok nyugtalant problma merl fel a gyakorlati etika
s politika vonatkozsban is. Kevs olyan parancsolat
van, mely ennyire sok s fjdalmas hatresetbe tkznk.
A hatresetek ezttal olyan helyzetek, melyekben az
alkalmazs kategorikus rvnye behatroldik , s tbb-kevsb felfggesztdik. Elg ha csak nhny esetet
emltnk, melyekkel mg rszletesebben is fogunk foglal
kozni: ngyilkossg, eutanzia, hallbntets, terhessg
megszakts, hbor s mris lthatjuk, hogy mennyi
vits krds marad, s mi tbb, bizonyos vonatkozsok
ban a parancsolat rvnyessge ma ismt felolddik. Az
elvileg egybknt ltalnosan elismert parancsolat ma
gyarzata egyltaln nem knny feladat el lltja a
teolgit. Ez a parancsolat sem minden tovbbi nlkl
fogadhat el vagy foghat fel.

A parancsolat sokrtsge
Ebben a helyzetben az segthet, ha a parancsolat k
lnbz szempontjait s rtegzdseit taln nem is elv
lasztjuk egymstl, hanem megklnbztetjk. Jelent
sgnek s horderejnek legalbb ngy fokozatt kvn
juk megemlteni.
1. A parancsolat kemny magva viszonylag vilgos
s vitathatatlan. Barth Kroly a K D III/4 391. lapjn ezt
gy foglalja ssze: Kijelentst kapunk, hogy ember em-

89

bernek gyilkosa nem lehet. A parancs vdelmbe veszi az


emberi letet az let nknyes s gtlstalan kioltsval
szemben. Ez az tmutats teljesen vilgos. A gyilkossg
emberileg s teolgiailag is a legutolsbb s leggono
szabb dolog, amit egy ember embertrsa ellen elkvethet.
Itt m r thgjk a felebarthoz viv t legvgs hatrt.
mert egy visszavonhatatlan, s a tettes ltal mr soha jv
nem tehet szvetsgszegs kvetkezett be, az emberi
konfliktus vgs elintzsben.
Tulajdonkppen nem volna szksg semmi tovbbi
teolgiai megvilgtsra a gyilkossg megtlsben. Elg
lehetne az emberi belts. A teolgiai eszmldsnek
azonban mgis helye van. Kt okbl. Elszr azrt, mert
a gyilkossg bne tulajdonkppen csak teolgiailag rz
kelhet bnnek. A gyilkos tudva vagy tudatlanul az let
s hall urv teszi meg nmagt, olyan hatalmat birto
kol, ami a Biblia szerint csak a Teremtt illeti meg,
istent jtszik, s mr az els parancsolat ellen vt, s a
felebartjtl is olyan jogt rabol el, ami csak az Isten
lehet, mert az letet adta s csak veheti el. Nem
vletlen, hogy a Gn 9,6 szerint a gyilkossgban kinttt
emberi vrt az r megbosszulja ezzel az( indokolssal:
M ert Isten teremtette az embert a sajt kpre. ppen
ebben a legvgs vonatkozsban szembesl az ember az
Istennel.
De nemcsak elvileg, hanem gyakorlatilag is fontos a
teolgiai tvlat, mert kilezi s elmlyti magt az gyet:
a gyilkossgot kategorikusan el kell vetni! ltalnos
vlekeds szerint a gyilkossg lehet affle vgs megol
ds (End-lsung) az emberi konfliktusokban, s ilyen
knt etikailag egy lehetetlen lehetsg, amit a kzvle
mny esetleg elfogad. De mily gyakran lesz mind gyakor
latban, mind elmletben ebbl a lehetetlen lehetsgbl
kzenfekv valsg! Bizony komoly dolog az, hogy a
Biblia mr az emberek fiainak msodik nemzedkben
rgtn rmutat a gyilkossg, a testvrgyilkossg bn
re. Ezzel azt mondja: Bizony megtrtnik, hogy a vg
s eszkz hamar vlik a legkzenfekvbb eszkzz.
Az ember nagyon tallkony annak a mdnak fellel
sben, hogy mg a legvilgosabb parancsot is elhomlyo

90

stsa. Ezzel szll szembe teolgiai tvlatokban az Isten


parancsolata. A msik ember alapvet emberi jogt ne
kem nem szabad nknyesen relativizlni. Ebben az em
beri jogban az Isten jognak kell rvnyeslni. Kategori
kusan szl minden olyan ksrtssel szemben, mely sze
rint a konfliktusokat gyilkossg ltal meg lehet oldani:
Ne lj!
2. Rmutattunk a Gn 4-ben Kain s bel trtnetre.
Ez a trtnet mg egy tovbbi vonatkozsra is utal. A ne
lj parancsa arra mutat, hogy sohasem csak egy gyilkos
sgtrtnet kvetkezik be, hanem az Ige trdik a gyil
kos sorsval is, s a gyilkos eljtszott jogt is felveszi.
Kain az szvetsgi trvny szerint megrdemelte volna
a hallbntetst. Ki van tve a rkvetkez nemzedkek
hasonl tletnek. De mg t magt is vdelmbe veszi
az Isten az rthet bosszval szemben. s megblyegz
az r Kint, hogy senki meg ne lje, aki rtall (Gn
4,15). Itt vlik lthatv a hatodik parancsolat msik
oldala. Mert kzd a dzsungel trvnye, a hatrtalan s
pusztt bossz ellen. A bn rdgi kre mindig eszkal
cira trekszik. De Istennek igje kzbeavatkozik. Az
szvetsgben persze kegyetlenl hangzik a sz: Sze
met szemrt, fogat fogrt (Ex 21,14). De keletkezsnek
sszefggsben m r ez is v az emberls borzalmaitl..
A bossz eszkalcijnak ez szab hatrt. S mg a gyilkos
sem vlhat szabad prdv. De pp ezrt ll a trvnyben
a parancs: Ne lj!.
3. Az jszvetsgben ez a vonal folytatdik s hallat
lanul elmlyl. A bosszlls trvnyt a keresztynek
nemcsak korltok kzt tartjk, hanem Isten kezbe te
szik. M agatokrt bosszt ne lljatok szerelmeseim...
Mert meg van rva: Enym a bosszlls, n megfizetek,
ezt mondja az r! (Rm 12,19). A m r emltett Hegyi
Beszdben Jzus szemszgbl nagyon szemlletesen s
nyomatkosan jut kifejezsre a hatodik parancsolat radikalizlsa. A nagyobb igazsg, amelyre Jzus felhvja
tantvnyait, ppen e parancsolat magyarzatt hozza fel
pldnak: Hallotttok, hogy megmondatott a rgiek
nek: ne lj. . . n pedig azt mondom nktek: mindaz, aki
haragszik az felebartjra, mlt az tletre (Mt 5,22).

E mondssal lezi ki Jzus a parancsolatot, nem annyi


ra azrt, hogy fellaztsa, hanem hogy a gyilkossg,
gykereire rtapintson. Nem elg az, hogy fizikai rte
lemben vakodunk a gyilkossgtl vagy az emberlstl.
Persze elsrenden errl van sz s ezt nem szabad elfelej
teni, de a kls jelensg a bens indulattal fgg ssze. Az
ellensgeskeds kls kitrse, a kifel val csaps gyak
ran csak vgs kirobbansa a felgylemlett gylletnek,
a hirtelen tmadt, vagy ami mg rosszabb, tudatosan
tpllt gylletnek a felebarttal szemben. Mai kifejezs
sel : a gyilkossgnak az emberi vilgban, a kls s bels
letszfrban vannak bizonyos mechanizmusai. Ezeket
kell feltrni, elemezni, s fknt megelzni, mert ez is
hozztartozik a hatodik parancsolat komolyan vtel
hez. Erre buzdt Jzus radiklis ignye: n pedig azt
mondom nktek. Jzusnl ez nem ncl radikaliz
mus nem patez les pharisiens, s nem is tlzott rz
leti etika, mint nmelyek mondottk, hanem jzan be
pillants a gyilkossg rejtett stratgiiba annak rdek
ben, hogy a kls jelensgben csak kitkz s kihat
okok at azoknak szellemi, pszicholgiai s szociolgii
httervel egytt vatosan kezeljk. ..Princiniis obstat
..vakodj a kezdetektl . gy jrul hozz Jzus a
hatodik parancsolat etikjhoz.
4. A parancsolat radikalizlsa az jszvetsg szelle
mben nemcsak intenzven rtend, a bn els s kls
gykereire nzve, hanem extenzven is. mert nem pusztn
arrl van sz, hogy ne ljnk, tartzkodjunk a gyilkos
sgtl, hanem sokkal inkbb arrl, hogy konstruktvon
kerljnk minden, letet veszlyeztet dolgot a felebar-'
tokkal val szolidaritsban. Rmai levlbl vett fen
tebbi idzet flrerthetetlenl folytatdik: Azrt, ha
hezik a te ellensged, adj ennie; ha szomjhozik, adj
innia; mert ha ezt mveled, eleven szenet gyjtesz az
fejre (Rm 12,20). Ez m utat az ige ltalnos irnyba
is: ne gyzettessl meg a gonosztl, hanem a gonoszt
jval gyzd meg; A parancsolat radikalizlt magyarza
ta a Hegyi Beszdben szintn ilyen pozitv irnyba m u tat:
az idejnval kibkls, st az embertrsak irnti elz
kenysg irnyba, amg mg ton vagy vele (Mt 5,25).

92

Parancsolatunkra tekintettel klnsen pozitv sszefog


lalst talljuk a msodik ktblnak a felebarti szere
tet parancsolatban. A ne lj parancsolat intencija a
szeretet parancsa, hogy keressk a proegzisztencia gya
korlst.
Feltn, hogy a parancsolatnak ezt a pozitv irnyt,
nevezetesen a megelzs szksgt az ldkls szellem
vel szemben a reformtorok a maguk magyarzataiban
nagyon is vilgosan lttk s kidolgoztk. gy hangs
lyozza Klvin az Institutiban, a hatodik parancsolat
rvid magyarzatban, hogy micsoda a lnyeg: Hsge
sen mindent meg kell tenni, ami hatalmunkban ll, hogy
felebartunk lett oltalmazzuk, s mindent fel kell hasznlnunk, hogy az jltt segtsk, s krt elhrtsuk
(IL~39., O. Weber kiadsban a 436. lap). Luther pedig
a Nagy Ktjban ezt az gyet mg szemlletesebben
trgyalja: Nemcsak ott vtnk a ne lj parancsa ellen,
ahol gonoszul cseleksznk, hanem ott is, ahol a lehets
ges s szksges jt nem cselekesszk meg. Ha egy
meztelen embert elbocstasz, nem adsz neki ruht, akkor
engedted megfagyni; ha valakit hezni ltsz s nem adsz
neki enni, hagyod henhalni. Vagy ltsz valakit ms
egyb szksgben hallra tlve, s nem mented meg,
noha tudnd az tjt s a mdjt, akkor te lted meg t . ..
Mert megtagadtad tle a szeretetet s megraboltad a
jtettl, mely ltal letben m aradhatott volna (Bekenntnisschriften, 608. lap).
Ezek a felismersek ma klnsen idszerek, mikz
ben a mai felttelek kztt az ilyen feltn intzked
seknek mindenekeltt a szocilpolitikai s strukturlis
oldalt kell kiemelni. Egy mindinkbb interdependens
vilgban az emberls esetei nem csupn a kzvetlen
kzeli, hanem a tvoli krnyezetben is kzvetlenl tar
toznak rnk. Ezrt klnsen a hatodik parancsolat szo
rongat szksge nagyon is tfog politikai vonatkoz
sokra irnytja figyelmnket, miknt az utbbi vekben
az kumen fejldsi, antirasszizmus s emberjogi prog
ramjai mutatjk. A Brot fr die Brder program ilyen
szellemben honosodott meg gylekezeteinkben, mgpe
dig nemcsak emocionlisan, idealisztikusan, esetleg fi-

93

lantropikusan, hanem nagyon jzanul s tervszeren: a


kzleti munkban s a felebarti szeretet igazsgosabb
struktrirt val killsban. A hatodik parancsolat je
lentse s gyakorlata brmennyire konkrt s szemlyes,
tfogja a szociletikai felelssg horizontjt is.
sszefoglaljuk a hatodik parancsolat lnyegt s foko
zatait : a Biblia rendkvl hatrozottan s lesen m utat r
a kaini gyilkossg tilalmra; s ekzben nem a punktulis
koncentrci vagy konsternci fel m utat; nem az Isten
s emberek eltt vl emberi "esndsg legvgs lehet
sgre s valsgra utal, hanem megvilgtja a bels s
kls sszefggseket, st felveti a gonosz legyzsnek
pozitv krdst a j melletti sokfle elktelezetts
gnk vonatkozsban.
Ezek a fokozatok s nzpontok nem mind egyforma
sllyal esnek latba. Az emberlsben is vannak klnbs
gek, melyek etikailag is rendkvl fontosak. Nem helyte
len, ha megklnbztetjk az ls fokozatait^. Csak
hogy egyszersmind ezeknek ajokoza.tknaksszefggsk is van, amit a keresztyen etiknak fel kell trni, hogy
eberen trtsa az egyhz s trsadalom lelkiismerett.
Vgs soron gyilkossg mindaz, ami valakinek a ltfel
tteleit elnyomja, valakinek a vizt elvezeti, mg akkor
is, ha nem gonosz szndkbl, hanem sokkal inkbb
egszen akaratlan knnyelmsgbl teszi (H. G. Fritzsche, Evang. Ethik, 126. lp). Nemcsak a dhngs kaini
bne, hanem a mi hanyagsgunk s knnyelmsgnk
bne is a hatodik parancsolat tlete al esik: hogy a
kzeli vagy tvoli felebartaink szksgleteivel szemben
rzketlenek vagyunk. A parancsolat nemcsak az emberi
let abnormlis, hanem normlis napjaira is vonat
kozik. A Dekalgus tfog sszefggse, az Isten np
nek sokrt szabadulstrtnete e parancsolatnl is szem
eltt tartand.

94

A gyilkossg hatresetei az
ngyilkossgban
Ebben a httrben s sszefggsben fordtsuk figyel
mnket egyes hatresetekre, amelyek a hatodik paran
csolat etikai magyarzataiban mindig eljnnek. Lehe
tetlen ezeket maradktalanul felsorolni, s mg lehetetle
nebb a bonyolult s vitatott szempontokat rszletesen
trgyalni. Az elbb mondottakhoz csak hrom illusztr
cit fzznk hozz.
Az ngyilkossg hatresetvel kezdjk, mert ebben a
gyilkos nem msra emel kezet, hanem sajt magra, teht
magnl m arad. Ez a magra maradottsg teljes
tudatossggal stilizldhat az ngyilkossg aktusnak
programatikus motivcijv. Az kori filozfia nmely
irnyzataiban, pl. a stoikusoknl az nknt vllalt hall
aktusban biztostja magnak az ember a lehet legvg
sbb szabadsgot: Kpesnek bizonyul arra, hogy hatrt
szabjon letnek, s ne engedje, hogy sszetrettessk a
halllal, s hogy a meghals felrlje, kvetkezskppen
szabadnak maradjon nemcsak az letben, hanem a hall
ban is. Exitus patet (a kimenetel, a hall nyitva ll). Az
let ilyen befejezsnek eme ntudatos mdja mg ma is
sokaknak vonz, nem kivve a keresztyneket sem.
A kzelmltban a teolgiai krket igen megrzta egy
vilghr teolgus-hzaspr ngyilkossga. Jobbnak lt
tk, hogy az regeds s a betegsg, valamint a hirtelen
jtt szenvedsek miatt kimerlt letknek vget vessenek.
Az ngyilkossgnak vannak ms tpusai is. Gondolok
egy bartomra a cseh ellenllsi mozgalomban, aki a
Gestapo kihallgatsai, knzsai s tlegelsei alatt ssze
trtn tudatosan vlasztotta a hallt, nemcsak azrt,
hogy a sajt knjaitl megsznjk, hanem sokkal inkbb
azrt, hogy mg vletlenl se kelljen kiadni munkatrsai
nak a nevt, s gy vdje ket a Gestapo beavatkozstl.
Az ngyilkossg lehet ldozat a tbbiekrt. Ismt ms
eset Jan Palach nfelldozsa Prgban 1969-ben, amit
teljes tudatossggal gy vllalt, mint killst az igazsg
mellett, mint ksrletet, hogy felrzza sajt egyhzt s

95

trsadalmt, embertrsait eszmltesse a fenyeget letar


gival szemben, s indtsa ket a mindig lehet s felszaba
dt eshetsgek s clkitzsek fel. Ne feledjk a ke
resztyn mrtrokat sem, akik szinte provokltk a hallt
akkor is, ha nem sajt maguk vetettek vget letknek.
Ilyen pldk egsz sort talljuk minden np trtnet
ben. Van aztn normlis ngyilkossg is (sit venia
verbo). Menekls a rosszul sikerlt vagy sikertelennek
tlt letbl, a depresszi vagy a represszi miattjLa. tbbi.ek elleni bosszbl bekvetkez ugrs a falon t egy
kittalan vagy kiltstalannak.tn helyzetbl. Van
olyan ngyilkossg, mely egy hirtelen bekvetkezett ba
leset pillanatnyi nyomsa alatt kvetkezik be. De ha az
ngyilkossg csak lass tsikls vgeredmnye, akkor
is nyilvn feltartztathatatlan akci, vagy inkbb passi.
M r a jelensg sokflesgt tekintve is elhamarkodott
dolog volna az ngyilkossg etikai krdskrt valami
ltalnos vlaszadssal elintzni. A keresztyn teolgia
a trtnelem sorn elg sokszor esett az ltalnos tlke
zs bnbe, amit aztn mg trvnyestettek is; levontk
s megalapoztk az egyhzjogi kvetkeztetst olyan ren
delkezsekkel, hogy az ngyilkost nem szabad egyhzilag
eltemetni, s a normlisan megholtak kztt elvileg
mg a temetben sem lehetett hely szmra. M a mr
rnyaltabban prblunk gondolkodni, klnsen fogal
mi tren, amikor pl. megklnbztetjk a gyilkossgot
az emberlstl. Az ngyilkossg nknyes s egoista
cselekmny, az ember magameglse viszont lehet nfe
lldozs. m a krlmnyek egyre szvevnyesebb volta
miatt ez sem megnyugtat. Teolgiailag s emberileg
fontosabb volna, ha megszabadulnnk a grcsssgtl s
fell tudnnk emelkedni a legalisztikus-kazuisztikus ten
dencikon.
A flrertsek elkerlse vgett ki kell mondanunk,
hogy az ngyilkossg krdst nem akarjuk relativizlni
valamifle elfogadhatsg kedvrt. A bibliai Ne
lj! megtiltja az ilyen bocsnatosdit. A megtmadott
ember lett mg nmagval szemben is vdelmbe veszi.
A teremt Istenbe s a Megvltba vetett hit azt jelenti,
hogy tudnunk kell: ltnk kezdete s vge fltt nem mi

96

rendelkeznk. Az antik exitus patet keresztyn alapon


hatrozottan elvetend. Ennek helybe inkbb a bibliai
rtelm exodus patet teend, az Isten grete s hsge
mg a legkiltstalanabb helyzetekben is. Az emberi sza;
badsg az letre adatott, s nem a hallra! kt lehet
sg nem eldntetlen fifty-fifty alapon klnbztetend
meg, s nem egyformn ll rendelkezsnkre. Az evang
lium igent mond az letre, nem pedig igen-nem jtkot
z vele, s ez rvnyes a sajt letnkre is.
De az evanglium igent mondsa nem trvny. A Ne
lj! parancsa nem gy rtend, mint egy tmeneti lla
pot mindenron val kibrsnak kvetelmnye, hanem
a Dekalgus s a szabadtstrtnet sszefggsben a
ksr krlmnyeket s feltteleket is figyelembe lehet
venni, melyek kztt mg esetleg ez a lehetetlen emberi
dnts is lehetsgess vlhat, s dogmatikailag nem hagy
hat figyelmen kvl. Ha gy vesszk, akkor lehetnek
olyan esetek, melyekben a tbbiek rdekben val tuda
tos nfelldozs bizonnyal megrdemel minden elisme
rst. Ez esetben az elkvetnek megadatik az a lts,
hogy a kegyelem grett nem vonja meg mg azoktl
sem, akik az tettt megvetik vagy eltlik. Barth Kroly
joggal mondja: Ha egyltaln van bnbocsnat... ak
kor ez az ngyilkossgra is rvnyes. Az a vlekeds,
hogy ppen ez volna a megbocsthatatlan, olyan hamis
, nezeten alapul, hogy az id utols perceirs az embernek
az rkkvalsg hatrn trtn akarata s tette a dnt s a mrtkad az rk sorsra, az isteni tletre nzve
- lvn, hogy ez a vgs kimenetel. Csakhogy ilyen
tletet egyetlen emberi dntsrl vagy cselekedetrl sem
mondhatunk ki, s gy errl sem.
A kt emltett hangsly abba az irnyba mutat, hogy
flttlenl igyekezznk megakadlyozni egy fenyeget
ngyilkossgot, s elvileg semmi esetre se igazoljuk, de a
m r bekvetkezett tragdit a legtbb esetben a megbo
cst kegyelembe kell ajnlani, mint az egyb bnket
(H. G. Fritsche, i. m. 134.1.). Etikailag klnsen kzel
llhat ez a preventv lelkigondozs azokhoz, akik e vo
natkozsban klnsen veszlyeztetettek. Ez magban
rejti az elre gondoskod bersget az ngyilkossggya
7

97

ns helyzetekkel s viszonyokkal szemben. A hatodik


parancsolat a lelkigondozs, s a telefon-lelkigondozs
szmra is, de nemklnben az individul s a szociletika tern sok feldolgozni val zenetet tartalmaz.

. . .s a terhessgmegszakts?
A msik trgyaland pldnk a terhessgmegszakts.
Aligha van mg egy olyan etikai problma, mely az
utbbi vekben a keresztyn Nyugaton oly szenved
lyesen vitatott lett volna, mint ez a hatreset. Tudato
san emlegetem a keresztyn Nyugatot, mert a vita a
corpus christianum terletn lngolt fel gy, mint bn
tetjogi problma. De vajon mennyiben vonhat be az
egyhzi, morl-teolgiai hagyomny a mai trsadalmi
rendszerek bntetjogi konzekvenciiba? Az elrehala
dott szekularizci ezt az eljrsmdot fellvizsglni pa
rancsolta, mgpedig a liberalizls szellemben, ami elvi
leg nagyon feltn azzal a rendkvl hajthatatlan kemnynyaksggal szemben, amellyel az egyhztrtne
lem bizonyos, br nem sszes korszakaiban a magzatel
hajtst eltltk. Az emancipci mozgalmnak nyomsa
mindenesetre inkbb a konzervatv irnyzat krket
mozgstotta ellenllsra. Ezek gy rveltek, hogy ha
ppen ezen a ponton nem csupn a keresztyn hagyo
mnyt, hanem a nyugati keresztyn humanits kzponti
rtkeit veszlyeztetni hagyjk, gy a veszlyeztetett, vd
telen let mellett nem tudnak skra szllni, amely a ke
resztyn meggyzds szerint ktsgkvl a hatodik pa
rancsolat rvnye al esik. A frontok a legtbb nyugati
orszgban klns lessggel csaptak ssze.
A kilezdtt s vgletes helyzetben jzanul tudatos
tani kellett volna, hogy itt a krdsek szembelltsban
bizonyos ktoldal ideologizls ment vgbe. Egyhzi,
vagy keresztyn-demokratikus oldalon is. Ez az oldal
felfogsunk szerint - egy teolgiai s etikai szempontbl
fontos emberi gyet kpviselt, s komolyabb rvelseket
alkalmazott, mint ms szociletikai krdsekben, mint
pl. a hborrl szl tradicionlis tantsban. m felt

98

n az is, hogy ppen ebben a nyilvn fontos, de semmi


kppen sem egyetlen vonatkozsban kiltottk ki a hit
valls szksgt (status confessionis). Csupn Lnning
pspk esett emltjk, aki a norvg parlament liberlis
trvnyhozsa elleni tiltakozsul, amit a terhessgmeg
szakts gyben hoztak, lemondott pspki tisztrl.
Minden tiszteletnk az ilyen kvetkezetessg mellett, s
mgis fennll ezen az oldalon a problma ideologizlsnak veszlye. Msfell nem kevsb ideologizlst
rzkelnk a msik oldalon is. Mily sokszor s milyen
harciasan vetettk fel ezt a krdst az emancipci krei,
mintha bizony a szabadsg ma mr azonos volna a mag
zatelhajts szabadsgval. Mily gyakran vlnak a szocia
listk e tren tisztra liberalistkk, azaz egy elvont nz
szabadsgfogalom kpviseliv! Az a jelsz, mely szerint
a hasam az enym, ppen olyan leegyszerst s felh
bort, mint a msik oldal flelmes fenyegetse: a mag
zatelhajts gyilkossg! Ezek nemcsak a klcsns meg
rts lehetsgt zrjk ki, hanem az etikai tisztzdst
is.
A Dekalgus szemszgbl vlemnynk szerint
a teolgiai etiknak ppen a dogmatikailag megmereve
dett frontok ldatlan htterben kell biztostania egy
nyitott s ugyanakkor ktelez rvny magatartst.
A ktelez szval magnak az erklcsi problmnak
feloldhatatlansgra utalunk: ne lj! Ezt a ktelez
jelleget sokszor teszik problematikuss. Pl. azzal az rve
lssel, hogy a magzat mg nem valsgos ember, hanem
ahogyan a rmai jog, vagy akr a stoikus filozfia llta
n, portio muleris, pars viscerum matris (az anya
mh rsze). Az elbbi igaz: ti. az embri nem valsgos,
nem teljesen kifejlett ember, de az utbbit mr tagad
nunk kell, mert a magzat mind helyzetnl, mind rendel
tetsnl fogva emberr lteire van alkotva, ahogyan H.
Saner rnyaltan s olvasmnyosan fejtegeti a krdst
(Reformatio, 1975. 134. kk. s 203. kk. lap). A biolgia
s a teolgia itt megegyezik: a terhessgmegszaktsban
beavatkozunk az emberr ltei folyamatba, mgpedig
egy j ember keletkezsbe, s gy sz szerint egy felebar
tunk ltbe. M r az is ember, ami egyszer majd emberr
7*

99

lehet (Tertullianus). A parancsolat vdelme s a szeretet


alhajlsa bibliai rtelemben bizonnyal megfontoland a
mg meg nem szletett teremtmnyre nzve is. Az igazi
szabadsg a proegzisztencia szabadsga. Ezt az elktele
z tantst a keresztyn teolginak semmi krlmnyek
kztt sem lehet bntetlenl elhallgatni.
Csakhogy ez a tants ne grcssen, hanem nylt tvla
tokban trtnjk. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenfle
merev dogmatizmust s legalizmust el kell kerlni. Eml
kezznk a hatodik parancsolat bevezetsben emltett
fokozatokra. Ez most segtsgl szolglhat. A magzat
elhajts krdse tlet al esik: ne lj! De ez a ne lj!
nem ltalnos trvny, hanem a klnbz helyzetekben
mindig jra felfedezend tmutats. Ezrt ht az a jelsz,
hogy a magzatelhajts gyilkossg, nem kevsb leegy
szerst, mint az, hogy a hasam csak az enym.
A gyilkossgnak klnbz fokozatai vannak, mg a
magzatelhajts esetben is. H a a konfliktushelyzetek
egsz lncolatbl csupn az utols lncszemet, teht a
terhessg tnyt emeljk ki, ha teht csak az erklcsi
szankcikra sszpontostjuk a figyelmet (a bntetjogrl
mr nem is beszlve), akkor az isteni parancsolat intenci
jval szemben nagyon is problematikus magatartst, ha
ugyan nem kifejezett kpmutatst tanstunk. A paran
csolat radikalizlst s meghosszabbtst az jszvet
sg szellemben szabad rvnyesteni a teolgiai etik
ban, nagyobb megrtst tanstva azon konfliktusok bel
s vagy kls elzmnyei irnt, amiknek felebartaink e
tren ki vannak tve. Hogy a megelz s gondoz intz
kedseknek, pontosabban a szexulis felvilgostsnak s
a szocilpolitikai gondoskodsnak az rintettekre nzve
milyen nagy a jelentsge, arrl a vitatkozk mr tl
sokat beszltek. A_teolginak... s a z ..egyhznak
[mindenekeltt az ilyen preventv nevelsben kellene rszt
venni, de nem a bntetjogi kvetkezmnyekben.
Bntetjog!? Felvetdik a krds, hogy az etikai prob
lma s a bntetjog ebben a krdsben mennyiben kap
csolhat ssze s mennyiben igazolhat. H a Hans Saner
egy fejezet vgn ezt rja: A terhessgmegszakts tulaj
donkppen nem tartozik a bntetjog illetkessgbe

100

(i. m. 210. lap), akkor ennek az rvelsnek nagy igaza


van. A teolgia s az egyhz mindenesetre maradjon
jzanul tudatban annak, hogy a hagyomnynak mr
nincs egyenesvonal kvetse a keresztyn Nyugat szte
ssben s bntetjogi gyakorlatban. Ezt ugyan trgyi
okokbl sajnlhatjuk, mivel fontos rtkek kerlnek ve
szlybe. Ezzel a lehetsggel szemben elvileg mgsem
hadakozhatun k . Sehol sem kaptunk gretet arra, hogy
a vilg vgezetig1egy konstantinuszi trsadalom kere
tei Jcztt kell vagy'lehet lnnk. Nyugaton is jhetnek
olyan idk, amikor az egyhz a sajt etikjt csak sajt
eszkzeivel kpviselheti: a prdikciban, a lelkigondo
zsban s sajt tagjainak oktatsban. Meglehet, hogy ez
vesztesgekkel fog jrni, de egyszersmind j lehetsgek
mutatkoznak egy elktelezbb s mgis nyltabb bizony
sgttelre - tl az intzmnyestett megfontolsokon,
vagy rdekeken. A kelet-eurpai tapasztalatok azt mu
tatjk, hogy etikai terleten az ilyen helyzetek semmi krt
sem okoznak a keresztyn egzisztencia hitelkpessg
ben.
M a mg nem tartunk itt. A nyugati orszgokban az
egyhzak mg hivatalos tnyezk a trsadalomban. Ki
sem vonulhatnak egy jogllami rend felptsnek vagy
kiptsnek felelssge all. gy ket is rinti a terhessg
reform sok paragrafusa. Az egyhzaknak is le lehet s le
kell adni a votumot.
De milyen irnyban? A protestns egyhzakban ez a
krds viszonylag nyitott. A Svjci Egyhzszvetsg min
denesetre fontos llsfoglalst hozott. S hogy a klnb
zjavaslatokkal kapcsolatban ne knyszertsenek szem
lyes dntsre, meg kvnom emlteni, hogy az adott hely
zetben, teht egyltaln nem dogmatikai merevsggel,
egy meghosszabbtott kezdemnyezs megoldst lttam
viszonylag a legrtelmesebb lehetsgnek. A meghoszszabbtott lehetsg szmomra nemcsak kibv vagy
genetikai, orvosi, jogi s esetleg (a szksg- vagy konflik
tushelyzetekben) szocilis javallatokra, hanem egyszers
mind az egyttes trsadalmi felelssg meghosszabbt
sa, hogy az emltett foganatostott intzkedsek kl
ns tekintettel legyenek a kevsb privilegizltak helyze

101

tr is az egyhzban s a trsadalomban. gy vlem,


hogy ez a lehetsg viszonylag kzel ll mind az elkte
lezettsg, mind a nyitottsg szempontjhoz, ahogyan
ezeket mr hangslyoztam a jelen kor prbeszdekre
tekintettel. A hatrids megoldst ezzel szemben kevsb
tartom elfogadhatnak, mert mg maga H. Saner is, aki
ezt a modellt kpviseli, megjegyzi, hogy a megszletet
teknek egy ideig abszolt rendelkezsi jogot biztost a
meg nem szletettek fl t t. .. s ez ismt csak problema
tikus (i. m. 211. lap). Mivel bizonyos nknyesen meg
szabott idn bell a beavatkozs flttien szabadsgt
lehetv teszi, azt a kpzetet breszti, mintha a terhessg
megszakts e hatron bell normalizlt, s csaknem
normlis jelensg volna. Pedig nem az, s a hatodik
parancsolat vilgossgban egyltaln nem!

A hbor mint hatreset


A harmadik plda kifejezetten szociletikai, jobban
mondva szocilpolitikai hatresetre utal, a hbor prob
lmjra. M r eleve vitathat, hogy ez a krds a hatodik
parancsolat hatlya al tartozik-e. Mert vajon a hbort
a Dekalgus kzvetlen kzelben az szvetsg nem
gyakorolja, vagy egyenesen nem igazolja? Az emberisg
trtnetnek e jelensgvel szemben az szvetsgben a
hatodik parancsolattal nagyon ritkn rvelnek. Ez a tny
aligha vitathat. Mg a Dekalgus rnykban is igen
sok hbor folyt. gy a gyilkossg tilalma nyilvnvalan
kzelebbrl az egyni nkny ellen hangzik, mg a hbo
rs, a politikai ldkls nem mindjrt kerl napirendre.
Mindenesetre mr az szvetsgben, a prftailgehixdetsben szl az tlet a hbor fltt s a felszlts a
,.salom-ra szemlyes s trsadalmi rtelemben. Az j
szvetsg vgs grete pedig a szvetsges np szmra
nem a kard s az ldkls, hanem az let s bkessg. Az
j szvetsg Krisztus trtnetben valban gy rten
d. Krisztus uralma nem hatalompolitikai uralom vagy
elnyoms, hanem a hatalompolitikailag ertelen szeretet
ereje. A Hegyi Beszd ennek az uralomnak a magna

102

chartja. Benne kifejezetten is szl a hatodik parancso


lat m agyarzata: Igyekezzl a te ellensgeddel megbkl
ni hamar! Ez az eszkatolgiai s egyben trtneti bkes
sgszerzs.
Az egyhztrtnelem j rszben mindenesetre a hato
dik parancsolatnak inkbb a rgi, mint az j rtelme trt
t a hbork vonatkozsban, klnsen miutn a keresztynsg Konstantinus ta llamvalls rangjra
emelkedett. A keresztyn teolgusok s etikusok vszza
dokon t a hbor valamifle kanonizlsn fradoz
tak. Ezzel a ktrtelm kifejezssel elbb egy etikailag
nagyon is komolyan veend feladatra gondolunk, hogy
ti. a hbor szrny jelensgt teolgiailag s politikailag
valamikppen kanalizlni kell. A hbor mi bns
vilgunkban factum brutuiri. Ezt tantja a Biblia, s ezt
tantja a trtnelmi tapasztalat. Az egyhz ezt a faktumot
nem hagyhatja egyszeren figyelmen kvl; meg kell ks
relni, hogy a hbort legalbbis elfojtsk vagy emberiess tegyk. Elvileg s gyakorlatilag az egyhz trtnete
sorn ebben az irnyban nagy erket mozgstottak.
Teolgiailag ez fknt az igazsgos hborrl (bel
liim iustum) szl tantsban nyert klasszikus formt.
A hborban val rszvtel a keresztynek szmra csak
bizonyos felttelek kztt elfogadhat. Az igazsgos
hbor ilven kritriumai rendszerint t pontban ^foglal
hatk ssze: 1. causa iusta - a hbor, mint vgs
ksrlet a jogsrelem jvttelre; 2. recta intentio a
cl a pax, egyttls az ellenfllel, teht nem egyszer
en annak megsemmistse; 3. debitus modus a hbo
rs szablyok betartsa csak erklcsileg megengedett
hadieszkzkkel lehetsges; 4. legitima potestas hbo
rt csak trvnyes felsbbsg folytathat; 5. a javak mr
legelse - a hbors krttelek ne haladjk meg a vita
tott jogot.
Ennek az elmletnek, melyet mind katolikus, mind
protestns teolgusok kpviseltek, nem lehet elvitatni
szubjektiven a recta intentio jellegt, s objektven sem
a humanizl hatst, de megvoltak az agglyos vonsai
is. Elmletileg azrt, mert nemcsak a hbort igyekezett
elfojtani, hanem a bibliai zenet szociletikai kisugrz

103

sait is, kzelebbrl a hatodik parancsolatot s annak


radiklis interpretcijt, a Hegyi Beszdet, mikzben a
ne lj parancst tlsgos sietsggel s alkalmazkods
sal szabta a vilghoz. Ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy
knnyen legitimltk a nagyon is ktrtelm hatalompo
litika hborit. (Alig volt a Nyugat trtnelmben olyan
hbor, amit nem bellum iustum gyannt deklarltak
volna!) Ezen fell a hborrl szl hagyomnyos tan
ts magt a hbort mg a legproblematikusabb vonat
kozsban is kanonizlta, amennyiben keresztyni
szempontbl az emberi konfliktusok elvileg igazolhat
eszkznek jelentette ki. Az ilyen deklarcik keretben
aztn mg a hbor dicstse is lehetv vlt, s ezt
el egszen az els vilghborig (pl. az jkori nmet
teolgiban) szorgosan gyakoroltk. (V. Lochmann,
Perspektiven politischer Theologie, 35. 1.)
Csak a msodik vilghbor utn az kumenikus szociletikban kvetkezett be a nagy horderej fordulat.
Nem annyira a teolgiai eszmldsek sszefggsben,
hanem elssorban kvlrl jv nyoms hatsra, a mo
dern fegyverek mrhetetlenl felfokozott megsemmist
erejnek tapasztalsa lttn. Mert Hirosima utn, s az
utbbi vtizedekben a tmegpusztt fegyverek hallatlan
tovbbfejlesztse kvetkeztben a hbor hagyomnyos
fogalmt a valsg egyenesen sztrobbantotta. hbor
fogalmt mint a politika ms eszkzkkel val folytat
st (Clausewitz) m r aligha lehet alkalmazni. Egy totlis
katasztrfa lehetsge, s minden emberi let kioltsa a
fld sznrl - az j haditechnika kvetkeztben reliss
vlt. gy ma mr vgkppen elavult, amit hatezer ven t
hbornak neveztek (F. von Weizscker).
Egy ilyen vltozs termszetesen rinti a hbor teol
giai elmlett is. Gondoljunk csak az emltett gondosan
kidolgozott t kritriumra az igazsgos hbort illeten.
Minden rv megdlt. Nincs mr olyan ,jo g , amit egy
atomhbor utn helyre lehetne lltani. Nincs meg az
egyttls lehetsge sem az ellenfllel egy ilyen hbor
utn, hanem a kzs nagy Nihil vr az emberre. A t
megpusztt fegyverekre tekintettel a hadviselsnek nem
lteznek tbb legitim eszkzei vagy szablyai. A hbo

104

rs eralkalmazsnak nem lehet olyan alanya, amelyet


igazolni lehetne az egsz emberi nemzetsg ellen elkve
tett csaps utn. s nincs mr otyan kincs, amivel jv
lehetne tenni a hbors krokat. gy a hbor, de fltt
lenl az ABC fegyverekkel folytatott hadvisels etikailag
jbl vgiggondoland, mint a politika lehetetlen eszkze.
Vilgunk bonyolult helyzete miatt, s az eszkalci veszlyei
miatt ugyanez ll a konvencionlis hborra is.
A hbor tbb nem keresztyn lehetsg. Itt a teol
giai etiknak ktelessgv lett, hogy fellvizsglja rk
sgt s feladatt az jabb tapasztalatok lttn, mgpe
dig mind kritikai vonatkozsban (pl. a bellum iustum
tanra vonatkozan), mind pedig pozitv rtelemben. Itt
a hatodik parancsolat tvlatainak jelents zenete lehet.
A teolgia nem ll teljesen res kzzel ma sem. Reszml
het az egyhztrtnetben hivatalosan sokszor elnyomott,
visszaszortott, de mindenesetre ltez s hatsos hagyo
mnyra. Ebben, s gy a trtnelmi bkeegyhzak s a
nonkonformista nagy magnyosok bizonysgttelben a
Ne lj! parancst a Jzus feltmadsra tekintve habo
zs nlkl alkalmaztk szocilpolitikai terleten is s
felhvsknt a bkessg szolglatban (gy a cseh huszi
tk idejn Petr Chelcicky, vagy a mi idnkben Martin
Luther King).
Felfogsunk szerint ez a hagyomny ma is kritikai, s
ugyanakkor szinte feldolgozst ignyel. Kritikailag fe
ll kell mlni benne a politikai passzivitst s a trv
nyeskedst, mely pacifista elemekkel terhelte meg a teol
giatrtnetet. De szintn is annak hangslyozsban,
hogy a Krisztus uralma alatt lehetetlen dolog az let
bizonyos terleteit eleve kikapcsolni a parancsolat kte
lez rvnye all. A keresztyn ember szmra a ne lj!
parancsa politikai terleten is utat m utat: nem gy mint
ltalnos recept s trvny, hanem gy, ahogyan minde
nestl megfelel a Dekalgus intencijnak, mint btor
ts a megfelel dntsekre, s ebben az sszefggsben a
bkessg kvetkezetes s tallkony keressre s gyakor
latra; a nagyban s kicsiben trtn gyilkossgok szer
vezett megelzsre.

105

A hetedik parancsolat:
Ne parznlkodj!
Egyhztrtnelmi lavina
A Ne parznlkodjl parancsolatnak klnleges
helye s rtkrendje a Dekalgus msodik ktbljn
korunk uralkod erklcsisgben egyltaln nem mag
tl rtetd. Inkbb irritl. Kt parancsolat kz van
iktatva: az egyik: Ne l j a msik: Ne lopj!. E ket
tt az erklcs s a jogrzet viszonylag ma is komolyan
veszi. Elvi rvnyket mg maguk a bntet trvnyknyvek is teljesen elismerik. m a kzbls hetedik
parancsolatrl ez nem mondhat el.
A legtbb orszgban a polgri jog ppen a hzassgi,
illetve a vl joggal kapcsolatosan messzemenen libera
lizldott. Korunk uralkod morlja szerint a hzassg
trs szinte teljesen elvesztette a bntethet jellegt, st
egy szalonkpes lovagias ggy vltozott t. Vannak
szalonok, ahol az ember csak akkor vlik igazn sza
lonkpess, ha idnknt engedlyez egy-egy hzassgt
rst. S hogy az szvetsg a hzassgtrst megkvezssel, halllal bnteti, ezt csak barbr korszakok maradv
nynak tartjk. De ha eltekintnk is az ilyen rettenetesen
kemny bntetsvgrehajtstl, amit maga a Biblia is
revidel, pl. amikor Jzus protestl a hzassgtr n
elitlsvel szemben (Jn 8,1 - 11); a parancsolat annyira
kzvetlen kzel ll a kt imnt emltetthez, hogy szinte
csbtsnak vagy kihvsnak rzdik.
A teolgiai etiknak komoly oka van arra, hogy a
hetedik parancsolattal kapcsolatos korunkbeli gyakorla
tot s elmletet differenciltan, teht nkritiki alapon is
vgiggondolja s ne siessen ajtt s kaput trni az tlkez
seknek, mondvn: ez a mi kultrnk perverzitsa s
dekadencija, ami megbosszulja s puszttja magt.

106

A klcsns elidegeneds nemcsak a korszak szekulris


morlja szmljra rand, hanem a sajt szmlnkra is.
A parancsolat magyarzatnak trtnete a keresztyn s
a zsid etiknak nem klnsebben dicssges fejezete.
A parancsolat interpretcija az kortl fogva a hagyo
mny ramlatban egy kultrtrtneti eszmket s kp
zeteket is magval grget lavina, mely eszmk s kpze
tek mr a hzassgra vonatkoz bibliai tm utatst is
megterhelik - llaptja meg H. J. Kraus (Reich G ottes:
Reich dr Freiheit, 359. 1.), s mindjrt megnevez kt
mig is hat gondolkodsmdot. Elszr azt, miszerint
a hzassg birtokterlet, amely fltt a frfi rendelke
zik, mert az r, a birtokos (hberl: baal!). Ez teht
ketts mrcvel m r: a frfinek csak az idegen hzassgot
szabad megtrni, de az asszony a sajt hzassgt sem
trheti meg soha, mert rajta marad a hzassgtrs tka.
Msodszor: a hzassg mint szexul-zna-tahu. ahol
a fegyelem s a rend trvnyei uralkodnak. Ez olyan
felfogs, amelynek az eljele is idegen a bibliai gondolko
dstl, de amely az egyhz trtnete sorn klnsen a
kzpkorban a nemi lettel szembeni megvetst hozta
magval. Tovbbmenleg egy harmadik vonst is meg
lehet emlteni, mely mindkt emltett gondolkodsmd
dal egybekapcsoldik. Nevezetesen pp ebben az ssze
fggsben egy klnsen ers tendencit a moralizl
klns elszeretettel to.mbolja ki,magt.a.szexuliss.a
hzassgi botrnyok lttn. Milyen felszabadt Jzus
pldja a mr emltett jnosi perikpbl, mely az egyh
zi elmletben s gyakorlatban legtbbszr ejhanyagoldik.
Semmi ktsg: az egyhzi etiknak a hetedik parancso
latrl szl bizonysgttelben sok elmaradsa van. Sok
kultr- s teolgiatrtneti gngyleget s lerak
dst kell eltakartanunk. Ennek fenntartsa mellett vi
szont nem kevsb elktelezetten kell foglalkoznunk a
hetedik parancsolattal, mint a tbbiekkel, az elzkkel
vagy a kvetkezkkel.
Mirl is van sz ebben a parancsolatban? Miben ll az

107

rtkrendje? Ksrletnkben e krdsek megvlaszols


nl ktlpcss fokozatokban akarunk elbbre haladni,
mikzben - gyszlvn kt koncentrikus krben - a
parancsolatnak szkebb s tgabb rtelmvel foglalko
zunk. Ktsgkvl az tmutats elszr s vgs fokon
egy bizonyos konkrt emberi kzssgre vonatkozik, a
csaldra. Nmet fogalmazsban ezt sz szerint kell ven
ni: Ne lgy hzassgtr! Viszont ms nyelvek logik
ja szerint a parancsolat szlesebb rtelm, pl. a cseh
nyelvben: nesesmilnis (ne parznlkodjl!), s tfogja
a frfi s n kapcsolatnak egsz terlett, nemcsak a
hzassgban, hanem minden tekintetben. Az ilyen ma
gyarzat tlmegy a bibliai fordulat kzvetlen rtelmn,
s mgsem nknyes. A hzassg mr az szvetsgben,
az antropolgia s az dvtrtnet szles horizontjn egy
teljes emberi kzssg paradigmja, s az Isten, valamint
a np kztti igazi szvetsg skpe. Az jszvetsg
lnyeges helyn, a Hegyi Beszdben e jelents vilgosan
meghosszabbodik: nemcsak egy bizonyos hzassgi sz
vetsg megtrsre utal a hzassgi hsg megszegsnek
aktusban, hanem minden ilyen irny folyamatot is
eltl, a ms nem emberekkel val kapcsolatunkban
minden htlen indulatot s gondolatot.

Frfi s n kapcsolata, mint a trsas


mivolt alapformja
Ezzel akarjuk folytatni, mgpedig azrt, mert ily m
don taln vilgosabb vlik a parancsolat sszefggse
a Dekalgusban, mint amely kzvetlenl a gyilkossg
tilalmra kvetkezik. Ez a parancsolat nem a mi magn
letnk bagatell kicsiny viszonyaival foglalkozik, hanem
ember voltunk alapvet dimenziit rinti: trsas ltni kt. A frfi s asszony viszonya az embertrsiassg alap
formja.
Itt is felleljk a bibliai antropolgia lnyeges hangs
lyt. Elg, ha utalunk a Genezis kt teremtstrtnetre.
E kett nmely szempontbl klnbzik. Mgis mind

108

kett egyezik abban a felismersben, hogy az Isten embe


re a maga lnyege szerint kzssgi lny. gy a msodik
teremtstrtnetben anlkl, hogy dm partnere rg
tn felfedezdnk, megllapttatik, hogy nem j az em
bernek egyedl lenni (Gn 2,18). Az els teremtstrt
netben pedig ez a felismers a bibliai emberszemllet
alapvet mondatban jut a teolgiai reflexi magas fo
kn kifejezsre: s teremt Isten az embert az kpre,
Isten kpre teremt t, frfiv s asszonny teremt
ket (Gn 1,27). Istennel egy llegzetvtelre alapozdik
meg a humanitsunk istenkpsge s trsas mivolta. Az
ember nem nmagban nyugszik, hanem alaktja s fej
leszti nmagt az Istenhez s az embertrshoz val viszo
nyban. Embertrs nlkl az ember nem teljes ember,
hanem csak rmkp (Gespenst des Menschen Barth K.
kifejezse).
E kt teremtsbeni kategria az ember trsas mivoltt
illeten nem egyszeren s ltalnossgban fogadhat el.
A hangsly ott lesz klnlegesen less, amikor az embermivolt trsas jellegt a frfi s a n egymsra utalts
gban ltjuk. Mert va az, aki dm szmra felcserl
hetetlen s segt szerepben jelenti a partnert, s fordtva.
A trsas mivolt konkrtabb formja az Isten kpre
teremtett ember szmra a frfi s az asszony egyttese.
Ez a tny teolgiailag is meggondoland. Mit jelent dog
matikailag s etikailag az, hogy az embervoltunkrl szl
legels bibliai m ondatok mr az ember trsas mivoltnak
ezt a dialektikjt helyezik eltrbe?
Kevs olyan teolgus van, aki az egyhzi dogmatika
antropolgiai kteteiben ezt oly intenzven kutatta vol
na, mint Barth Kroly. Vizsglatainak eredmnye egyr
telm s taln egyoldal: Az ember sohasem ltezik
magban, hanem mindig s mindentt gy mint frfi
ember s ni ember (KD III/4 129.1.). Az ember trsas
mivoltnak persze sok formja van. Sokflk az ssze
fggsek, melyek kzt emberi viszonylatokban szabad s
kell lnnk. Szemlyes ltnk klnbz oldalakrl is
meghatrozott. Vannak faji, vallsi, kulturlis s osztly
klnbsgek, vannak jellegzetes vonsok a nemzedkek
viszonyban s jellembeli hajlamok. Mindeme viszonyok

109

s meghatrozottsgok fontosak, s szerfltt formljk


mg trsas mivoltunkat is.-Viszont nincs mg egy olyan
dnten meghatroz viszony, mely sszehasonlthat
volna a frfi s az asszony kapcsolatval. Az ember
szksgkppen vagy frfi, vagy n, s gy szksgszeren
egszen frfi vagy egszen n. Sem nem emanciplhatja
magt ebben a vonatkozsban gy, hogy egyszeren csak
ember legyen, .. .sem magbl a viszonyfogalombl
nem tpheti ki (emanciplhatja) sajt magt, hogy n
nlkl kizrlag csak frfi, vagy frfi nlkl kizrlag
csak n akarjon lenni (uo.). A frfi s a n viszonya a
teremtsnek megfelel embertrsi viszony alaptpusa.
Ezzel a lnyeges letterlettel van gye tgabb rtelem
ben a hetedik parancsolatnak. gy lesz rthetbb a magas
rtkrendje is a Dekalgus sszefggsben: a frfi - aszszony kapcsolatnak a megfelelje az erklcsi rtkrend
ebben az letfontossg sszefggsben. Kis tlzssal azt
mondhatnk, hogy nem nknyes dolog az elz, a ne
lj parancsolat kzelsgben rtkelni az etikai monda
nivalt : hiszen az emberi letet, mind a magunkt, mind
a msokt tnkre lehet tenni ppen a msik nemhez val
viszonyuls megrontsval, s ebben az rtelemben mg
sz szerint is kpesek vagyunk lni. A frfi s az asszony
viszonya a humanits prbakve.
Bmulatos vilgossggal s mlyrtelmsggel rzkel
te ezt a tnyllst a fiatal Marx Kroly. Mg ha ms
kiindulsi pontbl s ms sszefggsekben gondolkodik
is, rdemes felfigyelni r : Embernek emberhez val kz-<.
vetlen, termszetes s szksgszer viszonya a frfi viszo
nya az asszonyhoz. Ebben a termszetes kapcsolatban
egyttal az ember kzvetlenl viszonyul a termszethez,
s . . . ebbl a viszonybl olvashat le az embersg egsz
kpzettsgi f o k a . .. Ebben a viszonyban mutatkozik meg
ugyanis, hogy az embernek emberre val ignye annyi
ban van adva, amennyiben a msik ember is ignyt tart
re, s amennyiben az individulis lte egyszersmind
kzssgi lt (Oek. Phil. Manuskripte, Kleine kon.,
Schriften, Dietz Verlag, Berlin, 1966. 126. lap).
A humanits prbakve! Mit jelent ez a Dekalgus
szemszgbl? A Tzparancsolat trtneti htterben

110

szmunkra fontosnak s hasznosnak ltszik erre a kr


dsre a teolgiai vlasz ksrlete. Emlkezznk! A Dekalgusban a szabadts s a szvetsg dokumentuma ll
elttnk: tmutats a szabadsgra a szvetsgkts
hez kapcsoldan. Mind a kt alapfogalom, a szabadsg
s a szvetsg mrtkad a hetedik parancsolat megrtsnl. AbbanTKogv ne parznlkodjl, nincs semmifle
trvnyesked eszmefuttats az ember nemisgnek mi
benltrl. Minden ilyen irny hamis elgondols, ami
bl kztudomsan elg sok volt a Dekalgus trtnet
ben, eltveszti a parancsolat clirnyt. Amit fentebb
mondottunk, azt egy pillanatra sem szabad feladni: a
frfi s a n kapcsolata megfelel a teremtsnek, s ezrt
a humanitsnak alapveten pozitv dimenzija. Ezt csak
mltatni, kifejleszteni, st kultivlni lehet. Nem keresz
tyn erny az, ha valaki ellensge az erosznak s szexu
lis jegesmedve. Ezrt a parancsolatnak az letre vonat
koztatsban a szexualits tabuknt val kezelsnek
nincs helye, mert sokkal inkbb a szabadsgnak kell
rvnyeslnie s megrzdnie ezen az letfontossg te
rleten.
Csakhogy mikppen rtend ez a szabadsg? A Tzpa
rancsolat keretben nem msknt, mint a szvetsg vil
gossgban, a biblia szvetsgkts szellemben. Felt
n, hogy a Biblia a frfi s az asszony kapcsolatt a
szvetsget kt Jahve s az npe kztti kapcsolat
kzvetlen kzelsgben pldzza elnk (v. Hs 2,16 kk.,
20 kk., 3,1 kk.). Negatve: amennyiben Izrael a sajt
krnyezetben, az el-zsiai termkenysgi kultuszok
szabadon tombol vallsi szexualitsval tallkozott, ta
pasztalhatta, hogy a kaotikus szexualits egy kaotikus
vallsossggal jr egytt; htlensggel Istenhez s a fele
bartokhoz egyarnt. Pozitve: Jahve szvetsges hs
gnek megtapasztalsa jra meg jra felhatalmazta a
npet az embertrsi szolidarits hsgre, elktelezetts
gre, s eme szabadsg jeleinek megltsra.
Felfogsunk szerint az ilyen szabadsg jl rtett tmu
tatsai a parancsolattl fogva napjainkig rvnyben van
nak s nagyon is idszerek. Az utbbi vtizedekben sz
szerint szemnk eltt jtszdott le a szexuletikai elmlet

111

s gyakorlat risi vltozsa. A mindig megbzhatbb


vszerek csaknem kizrtk a gtlstalan szexulis kicsa
pongsok kockzatait. Nmely tabuk a nevels s kult
ra nyomn szinte teljesen eltntek. Az j morlban
vannak irnyzatok, melyek azt hirdetik, hogy a gtlsta
lan szexualits spontn kilse fogja magval hozni az
emberi vilgban a teljes egszsget. Egy j szabadsgot
l t s gondol el az ember, ha nem is mindentt s
ltalban, de a felszabadt harcok ptosza fokn. Ez
aztn ellenrket llt sorompba, amelyek szerint ez a
tarka burjnzs egyenest apokaliptikus megvilgtsban
kerl sznre.
A hetedik parancsolat tartzkodbb m agatartsra s
jzansgra int. tm utatsa nem mindenestl veti meg a
korszakok szexulis erklcsben bekvetkez vltozso
kat. Ezzel az emberi felszabaduls sok fontos jelensge
is egybekapcsoldik. Trsas voltunkban a szexualits
moralizl vagy puritn szkkeblsgeit j alappal le
lehet gyzni, s a hamis tabuk megdntse is elrhet,
amik ezt az letterletet egyszeren a keresztyn morl
eljelvel lttk el. Az ilyen vltozsok a Biblia fell
nzve egyenesen dvzlendk, klnsen arra az elfogu
latlansgra s szabadsgra nzve, amivel pl. az szvet
sg dicsrni tudja a frfi s asszony szerelmt. Mgis
egyszersmind flrerthetetlenl hangslyoznunk kell,
hogy az elfogulatlansg s a szabadsg bibliailag nem
ktetlensg. Az igazi felszabaduls az emberek kztt
csak a hsgben ri el cljt. Mindenesetre a szabad
hsgben, s nem egy rnk oktrojlt, jurisztikus garanci
kkal krlbstyzott hsgben. De a msik sz, a hsg
is fontos a szabadsgban. Jzanul kell tudni, hogy a
trsunkkal, ppgy mint Istennel szemben, a szabadsg
nem affle szabadossg ksrletezsben rejlik, melynek
egybknt ms sszefggsekben mg jogosultsga is
lehet, hanem a kitart hsgben. A parancsolat s az
egsz Dekalgus arra irnyul, hogy a frfi s a n viszo
nyt a szabadsg szvetsgre ptse.

112

A hzassg letkzssge
Ezzel felvetdik a hzassgnak mint letkzssgnek
a krdse s az a feladat, hogy a ne parznlkodjl
parancsolatt kzelebbi rtelemben is megvizsgljuk.
Nem a hzassgrl mint intzmnyrl szlunk, hanem
gy mint letszvetsgrl s letkzssgrl. Persze
normlis esetben a hzassgnak megvannak az intzm
nyes, a kultra s az erklcs ltal meghatrozott formi,
mgpedig joggal, mert nem privt gyrl van sz, hanem
egy nyilvnval s elfogadott kzssgrl. m a paran
csolat rtelme szerint a hzassg nem mindjrt azonos
annak intzmnyestett formjval. M r azrt sem, mert
az szvetsgben a hzassg intzmnyt nagyon vlto
zatosan rtelmeztk s gyakoroltk. Nyilvn Izraelben is
egy frfinak s egy nnek letfogytiglani monogm h
zassga irnyba mutatnak az utak; fknt a szvetsges
gondolat befolysra. Nyilvn az jszvetsgben, a
krisztolgiai perspektvban gy jelenik meg a monogm
hzassg, mint amelynek lehetsgre trekedni kell.
Csakhogy jnak ltszik mgis kln.bzte.tanLA.,,M-,
zassg s a hzassgi letforma kztt. Lnyege szerint a hazassag egy mindig jra formland letkzssg.
Ezt azrt hangslyozzuk, hogy elhrtsunk egy kzen
fekv flrertst. Klnsen a mai fiatalok kztt vi
szonylag rossz hre van a hzassgnak. A vltozs
folyamatban, melyrl mr szlottunk, ers megterhel
seknek van kitve a hzassg. Mg sorainkban is van egy
nagy ellenllsi hullm a trvnyes hzassgktssel
szemben. Rszint alapos okbl. gy akarnak protestlni
egy patriarchlis, polgri, kpmutatskod intzjnm iyerszem ben.Ilyenjelzkkerilletkam aielensegeket, amelyek a szerelmi let kzssgt megterhelhetik s
sztrombolhatjk. E jelzk a hzassg korbbi intzm
nyt mindig sszekapcsoltk nzetnk szerint a
ksei kapitalista kultra s trsadalom hagyomnyaival.
Ezzel szemben csakugyan fel lehet hozni, hogy az aszszonyt gyakran egy diszkrimincis hzassgi jog s h
zassgi erklcs tartotta elnyomatsban. Teljessggel rt
het, hogy az ilyen struktrk tagadsba lendlt ki az

inga. Viszont a hzassg nmely intzmnyes formktl


eltekintve is .megmarad a frfi s a n letkzssgnek.
A trtnelmi elidegeneds ellenre is a hzassg a frfi s
a n teremtsnek megfelel, s minden esetlegessgekkel
szemben ebbe az irnyba trekv s pl letformja.
Hogy pedig flre ne rtsk e ttelt, mondjuk ki, hogy
nem ez az egyetlen vagy egyedl parancsolt forma a frfi
s a n viszonyban. Vannak tendencik a protestns s
elbb a zsid etikban, melyek azt sugalljk, hogy ez az
egyetlen s els keresztyni ktelessg. Pl. Paul Althausnl azt olvassuk, hogy a hzassg az j let ltrehoz
snak eszkze senkinek sincs joga arra, hogy kivonja
magt az Istennek ama teremt akaratbl, mely ben
nnket emberi alkatunk s termszetes sztnnk szerint
is a nemzsre sztnz. s a hzassg a szemlyes kzs
sgnek is legmagasabb rend feladata, amibl senkinek
sincs joga kivonni magt (Grundriss dr Ethik, 91.1.).
Eltekintve attl, hogy e felfogs szerint a hzassg prob
lematikus mdon rendeldik al a nemzs ktelessg
nek, mert majdnem gy hangzik, hogy a gyermekek
nemzse az elsrend polgri ktelessg, egy ilyen trvnyesked kijelents a lthatr agglyos leszktst is
jelenti. Nem illik a hzassg szvetsges s szabad jelleg
hez, s ezen tl diszkriminlja mr eleve is a hzassgon
kvl m aradiakat, trvnyteleneknek vagy abnormli
saknak blyegzi ket egy olyan tletmondssal, melyet
bibliailag semmikppen sem lehet igazolni. Az a puszta
tny, hogy az jszvetsg kzppontjban egy nem liazas ember ll, mint igaz ember, nmagrt beszel.
Hasonlkppen ellentmondunk a fr s a n viszonylatban a matrimonializlsnak. Ezzel a fenntartssal
persze rvnyes, hogy a hzassg e kapcsolatnak rendsze
rint komoly formja. Az a tny, hogy ezt a krdskrt a
parancsolat gy foglalja egybe, hogy ne lgy hzassg
tr, flrerthetetlen tmutats.
M it kell rtennk a hzassgon? Vegyk t Barth
Kroly defincijt: Frfi s n tallkozsnak ama
formja, melyben egy szabad, ktoldal s egybehangz
szerelmi vlaszts rvn egy bizonyos frfi s egy bizo
nyos asszony felelsen vllal teljes, tarts s kizrlagos

114

letkzssget s tudatosan dntenek a hzassg mellett


(K. D. III/4. 155. lap). Fejezetnk kereteit meghaladn,
ha e meghatrozs sokoldal trgyalsba bocstkoz
nnk. A hetedik parancsolat konkrt sszefggsben a
barthi m ondat utbbi rsze a fontos. Klnsen is annak
egy kzponti szava:.letkzssg-...
A hzassg eme kzponti meghatrozsban mindenekeltt kt dimenzi tallkozik, .az. ejgyik.-iskbb..Jixblibxudzntlis, a m s iJ u a l l ~ J ^
Elszr
a hzassg egy tfog s sokoldal trsas mivoltnak az
letkzssge: az let polifnija. Br a hzassgban,
mint frfi s n letkzssgben van egy sajtos, felcse
rlhetetlen egyedisg is, mert mint frfinak s asszonynak
szvetsge egyben szerelmi, embertrsi, erotikus s sze
xulis kzssg. A barthi definciban joggal hangs
lyozzuk a szabad szerelmi vlasztst, mint a hzassg
conditio sine qua non-jt. A hzassg erotikus, szexu
lis dimenzijt semmi esetre sem szabad eltrlni vagy
lebecslni. De a hzassgi kzssget nem szabad erre az
egyetlen terletre leszkteni sem. Hiszen tbb mint a
szexulis szolgltatsok klcsns cserjre irnyul vl
lalkozs, tbb mint egy korltolt felelssg trsasg.
A hzassg letkzssg, valsgos koegzisztencia az let
viszonylatainak s terleteinek egsz teljessgben. Ezrt
a hzassg normlis esetben kiterjed a csaldok szle
sebb kreire is, kapcsolatot teremt az elz s a kvetke
z genercik kztt, s mindenesetre egy nagyon is
tfog trsas mivoltra irnyul; az letmegnyilvnulsok
ban, letszksgletekben s letrdekekben val klcs
ns partnersgre - a kzs feladatok s rdekek szolg
latban.
Mint letkzssg, a hzassg idi rtelemben is meg
vilgtand: tarts, letfogytiglani kzssg. Az n.
prbahzassg tulajdonkppen contradictio in adiecto, amennyiben egy olyan kapcsolatot rtenek rajta, mely
eleve szmol a felbonts mindig nyitott lehetsgvel.
A hzassg - bibliai rtelemben - nem ismer semmi
ilyen nyitott lehetsget. Maga a Szvetsg analgija
eleve kizrja a felolds beptett engedlyezst. Exitus non patet. A kijrs tilos. Legalbbis a becsletes

8;

115

szndkok szerint megkttt s etikailag trvnyes h


zassgkts fltt ez a jelsz lebeg. Hogy ez a szndk
nem minden esetben valsul meg, hogy a hzassgtrs
is bekvetkezhet, hogy egy letkzssg halott, st gyil
kos dologg vlhat, azt egyetlen hzassgbl sem lehet
teljes biztonsggal kizrni. Dyenkor az rintettek szm
ra a vls mSg~rkolcffle g i s jobb megolds lehet. gy
trvnyesked magatarts, egy fiat matrimonium pereat mundus, amit az egyhz szzadokon t ppen ezen
a ponton kpviselt, aligha gymlcszbb mint ms kr
dsek esetn. A vlst semmi esetre sem lehet minden
tovbbi nlkl a Szvetsg analgijval szankcionl
ni, noha a kegyelmi szvetsg nem azonos.a szolgasg
eszkzvel. Msfell az ilyen trs, a hzassgi szvetsg
feladsa - sohasem magyarzhat gy mint ..normlis*
eset, vagy a mi em^er voltunk napirendjhez valamikp
pen hozztartoz intermezzo, hanem mint olyan eset,
csalds s kapitulci, amit meg lehet bocstani, de
soha sem lehet igazolni. Mert a hzassg a teremtsnl
fogva, valamint konstitutv clkitzsre s gretre te
kintettel letfogytiglan rvnyes, s ebben az rtelemben
is letkzssg! A hzassgnak mint letkzssgnek ez
a jellege adja meg egy tfog s tarts letszvetsg
ketts rtelmt; a frfi s az asszony kapcsolatnak legkivltsgosabb formjt. Ebben adatik meg a frfi s a n
szmra a legsajtosabb, a leggymlcszbb, de egyben
a legveszlyeztetettebb dimenzija is az emberi trsas
mivoltnak, nevezetesen a szexualits, ami szintn csak a
hzassgban oldhat meg legjobban. A valdi letkzs
sg mindkt vonatkozsban segtleg trul elnk. A h
zassgot tfog letsszefggse, a szexualits csak ak
kor lesz igazn emberi, ha nem ragadjuk ki elvonatkoztatottan az let eme sszefggsbl, mint meztelen val
sgot, s nem gy gyakoroljuk, hanem az tfog sszefggs let szemlyes kzssgbe emeljk fl. A koitus koegszitencia nlkl dmoni dolog (Barth Kroly).
S vgl a hzassg tarts clkitzse! A szexualits csak
ott lesz igazn emberi, ahol nem punktulisan, sszefg
gstelenl s esetleges kiruccansokkal gyakoroljk, ha
nem a szemlyes szeretet ktelkben, mely nem naprl

116

napra, vagy idnknt lngol fel csupn, hanem a maga


idejt, trtnett, st rkkvalsgt li meg, tervezi s
kszti el. Minden lvezet rkkval akar lenni. Ni
etzsche ismert mondata egy kiss rvnyes a keresztyn
hzassgrtelmezs szerelmi tendencijban is.

Szabadsg a szeretetlensg diktatrival


szemben
Csakhogy a dolgok nem gy llanak! Ez a kifogs
rgta tall. Vajon a hzassgnak ppen a keresztyn
felfogsa nem idealisztikus utpia? H a a frfi s a n
viszonynak mai feltteleit s gyakorlatt meggondoljuk,
s azokat a knyszerhelyzeteket s ksrtseket, melyeknek
frfiak s nk minden vonatkozsban, de klnsen is
szexulisan ki vannak tve, akkor vajon nem tl magas,
s ami ennl rosszabb, nem megalz, tlfesztett az ilyen
idel? Ezt a kifogst etikailag komolyan kell venni, ha
etiknk nem akar kapucinus prdikciknt hangzani a
pusztban, hanem valsgos segtsget akar nyjtani az
let alaktsban. Mindenekeltt ott helynval a krl
mnyek figyelembevtele, ahol konkrt emberek a szexu
alits s az rikils fern egy lvezetre; 'fogyasztsra s
teljestmnyre programozott letstlusban vesztik el fej
ket s tbb-kevsbspontnul, tmenetileg vagy tart
san erre vannak belltva.- J t t vrnak el a keresztyn
jetiktl sok megrtst s trelm et^N em az egyhz ffc"
adata, Rgy~m ^
lpjen fel, vagy
hogy a becstelensg diktatrjval a becsletessg dikta
trjt lltsa szembe (H. J. Kraus, Reich Gottes: Reich
dr Freiheit, 360. lap). A ne parznlkodjl parancsa
semmikppen se kezelhet gy, mint valami moralizl
guillotine hideg pengje.
A parancsolat igazsgt ellenben ppen az emltett
krlmnyekre tekintettel vltozatlanul szabadon s
csalhatatlanul kell megvallanunk. Nem morlis guilloti
ne, de az letlehetsg komoly kerete e parancs, amely
ma nem kevsb kedvezni akar az embernek, mint brmi
kor ezeltt. A szabadsg tmutatsa ez, mg pontosab-

117

bn a szeretet, amit veszlyeztet a kt emltett diktatra.


(Mindkettt a szeretetlensg diktatrjnak nevezhet
jk.) A diktatrk kpzete H. J. Kraus-tl szrmazik.
Az idzetet fentebb megszaktottuk, de folytatdik s
pozitv cl fel mutat: az egyhzi etika feladata, hogy a
hzassgi letkzssg mltsgt s szabadsgt a mo
dern gondolkods szmra megbzhatnak, kvnatos
nak, rtkesnek s megnyernek mutassa fel (uo.).
Valban ez a mi maradand feladatunk. Meglehetsen
szomor, ha olyan teolgusokat ltunk, akik ezen a
ponton elbizonytalanodnak, s azokhoz az irnyzatok
hoz csapdnak, melyek a hzassgot nemcsak nmely
tlhaladott formk s szempontok szerint,, hanem a frfi
s n elktelezett letkzssgnek rtelmben is csak
tehernek s elnyomatsnak gyantjk, s ily mdon a
hetedik parancsolat rvnyt fggesztik fel. Ezzel m.egint
nem nyernek semmi szabadsgot, hanem inkbb elvesz
tik azt, de mindenesetre meglehetsen sok zrzavart
okoznak. Br jogosult a megjegyzs, hogy nem olyanok
a krlmnyek, nem jogosult dolog kapitullni a-kor
szellem knyszere alatt. Az ilyen magatarts a szabadsg
elvesztsvel jr.
A ne parznlkodj parancsa ms irnyba mutat. Az
ige tud a mi ember voltunk trkeny s gyarl voltrl,
mert ismeri a szv mlysgeit. Jzus szava a Hegyi Beszd
ben erre vilgt r. A Szvetsg analgija e tekintetben
szintn ezt idzi emlkezetnkbe. Mily gyakran s meny
nyire tallkonyan szegtk meg az Isten npben az
Istennel kttt szvetsget. Ktsgkvl igaz, hogy ember
voltunkban a frfi s a n kapcsolatnak terlete a Biblia
szemszgbl nem a tudlkosak s nigazak jtsztere.
De pp ezrt kell megfontolnunk, hogy megll a szvet
sg, az Isten hsgnek szvetsge, s ennek fnyben s
oltalmban a mi embertrsi mivoltunk szvetsge is.
Vgl, konkrten megll a mi hzassgi szvetsgnk is.
Tmadhatjk kvlrl vagy bellrl jv veszedelmek.
Lehetnek rk, st vek, amikor az egsznek az rtelme
bizonytalann vagy homlyoss vlik elttnk, amikor
ms lehetsgek csbtan tnnek fel a lthatron. A h
zassg tja bizony nem eleve szles vagy egyenes t,

118

hanem keskeny s belthatatlan t. Hzassgunkat a


sajt szvnk s viszonyaink bonyodalmban ljk.
Mgis ppen ezrt segthet bennnket az egyrtelm
parancs korltoz hatrozottsga: ne parznlkodjl.
A hzassgtrs az let megtrse, egy olyan lehetsg s
gondolat, amivel nem szabad jtszani. A parancsolat
megvd a sajt hzassgunkkal szemben tm asztott
knnyelm trelmetlensgtl, az id eltti kapitulcitl
s attl, hogy hzastrsiunkat kemnvszivsgbl prd
ul dobjuk. A szbdt szvetsgktsre trtnt utals
persze nem ad ltalnos megoldst a mi sszes hzassgi
problmnkra, de ad egy perspektvt, amelyben legyz
hetjk a pillanat knyszert s vakodhatunk a mindig
kzenfekv rvidzrlatos reakciktl. Isten szvetsge
alapozza meg s btortja hossz tvon a szerelmet, s
a szeretetet, mely hossztr, kegyes; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem krkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik ktelenl, nem keresi a maga hasznt,
nem gerjed haragra, nem rjja fel a gonoszt... A szeretet
soha el nem fo g y .. . (lK or 13,4 kk.).
Jl rtsk! Ez a szeretet az apostoli bizonysgttelben
nem azonos a frfi s n hzastrsi szerelmvel. De ettl
nem is szabad elszaktani. Neknk mindenesetre szabad
a hzassgunkat az isteni szeretet oltalmban s erter
ben lelni, szabad mindig megjtani s flpteni. Ez a
hetedik parancsolat igazi leteleme s clkitzse. Val
ban nem guillotine, hanem hvogats, hogy elktelezett
letkzssgnk j cljt a szabadsgban s szeretetben
sohase vesztsk szem ell, valamennyi ellensggel szem
ben sem.
Olyan idzettel kvnom zrni sszefoglalsomat,
amely szmomra klnsen is segtsgnek ltszik. Ez
bmulatra mlt mdon egy nem hzasember mondsa,
mint ahogy a Bibliban gyakorta ilyenek is szltak a
tmrl. S taln ppen ezrt rtelmes utals arra, hogy
a frfi s a n trsas mivoltnak alapvet gye nemcsak
a tapasztalt vagy megcsmrltt hzastrsakra tarto
zik, hanem kivtel nlkl mindnyjunkra. Dietrich Bonhoeffer Etikjban a parancsolattal kapcsolatban a k
vetkezket rja: Ha szeretem a felesgemet, ha a hzas

119

sgot Isten rendelsnek elfogadom, akkor a hzassg


ban mris bell az let s cselekvs bens szabadsga s
bizonyossga, amely tbb nem akar bizalmatlanul min
den lpst felgyelet alatt tartani, s nem von ktsgbe
minden tettet. A hzassgtrs isteni tilalma ekkor mr
nem olyan kzppont, ami krl forog a hzassgban
minden gondolatom s cselekvsem, mintha bizony a
hzassg rtelme s clja a hzassgtrs elkerlsben
rejlenk, hanem a megtartott s szabadon tartott hzas
sgban. Teht inkbb a hzassgtrs tilalmnak ma
gunk mg vetsben rejlik a hzassg isteni rendels
nek felttele s beteljestse is. Az isteni parancsolat itt
inkbb risi engedlly lesz, hogy szabadon s bizton
sggal lhessnk hzasletet (Ethik 2. kiads, 1953.217.
lap).

120

A nyolcadik parancsolat:
Ne lopj !
Az emberrabls tilos !
Idejnval, hogy az Exodus 20,15 rtelmezsben a
bibliai exegzis megbzhat kutatsait rvnyestsk a
hagyomnyos magyarzatokkal szemben. Albrecht Alt
ta, aki 1953-ban kzlte cikkt A lops tilalmrl a
Dekalgusban, a teolgiai etiknak mr rg tudomst
kellett volna szerezni az j interpretcirl, mely a Tra
kontextusban addik. Mg feltnbb eme hanyagsg
nl is a keresztyn teolgiban a zsid rsmagyarzat
szimptomatikus megvetse, melynek eredmnyeit mg
Alt sem vette figyelembe. A Talmudban ez ll: Mestere
ink gy tantottak : Ne lopj ! Az rs itt az emberrablsrl
beszl (Sanhdrin 86a).
E kategorikus megllaptst Hans-Joachin Kraus tette
(Reich Gottes - Reich der Freiheit, Grundriss systema
tischer Theologie, 361. lap). Ez jelzi a Dekalgus magya
rzatnak trtnetben a legfltnbb fordulatot.
A nyolcadik parancsolat majdnem minden egyhzi ma
gyarzata a ktkban s az etikai tanknyvekben a ne
lopj parancst ltalban csak a tulajdonra vonatkoztat
ta: hogy az idegen tulajdont jogtalanul semmikppen
sem szabad~evenni. AzujaBb szvetsgi kutats s a
zsid hagyomny ezt az rtelmezst megkrdjelezi, vagy
legalbbis relativizlja. Pontosabban nem az ltalnos
sgban vett rablsrl, hanem az emberrablsrl van sz,
s mg pontosabban, egy izraelita ember elrablsa vagy
rabszolgv ttele tilalmas.
Komoly rvek szlnak e vlekeds tmogatsa mellett.
Egzegetikailag: Locusunk legkzenfekvbb kommentr
ja az Exodus 21,16 gy hangzik: Aki embert lop, s
eladja azt, vagy kezben kapjk, halllal lakoljon (v.

121

Deut 24,7). A httrben valsznleg ott lebeg Jzsefnek


a testvrek ltali eladsa, s ennek emlke, mindenekeltt
a Dekalgus, illetve az Exodus trtnetben. A tz nagy
szabadsg ksri az egykori rabszolganpet, melyek az
egyiptomi szolgasg hzt s az elnyomats kesersgt
kellett megtapasztalnia. A szabadsg tmutatsa nem
ll kznysen e tapasztalat mellett, s ezrt az emberrab
ls s a rabszolgasg stt jelensge a megvilgts fku
szba kerl. A frissen ajndkozott szabadsgot ppen
ezen a rendkvl fontos ponton nem szabad feladni.
Ezrt nagyon is rthet a parancsolatnak a sajtos le:
Ne legyen tbb semmi emberrabls s semmi rabszolga
tarts az Isten npben.
Vannak szisztematikai rvek is. Ha a nyolcadik paran
csolatot az emberrabls rtelmben vesszk, akkor elke
rlhet az a bizonytalansg, amely nmely modern ma
gyarzk szmra a nyolcadik s a tizedik parancsolat
ltszlagos tfedsbl addik: Ne kvnd a te felebar
todnak hzt - nyilvn ez a parancsolat is a tulajdon
nal kapcsolatos ksrtsek ellen szl. De ezen tlmenen,
a Tzparancsolat msodik fele az emberrablsokra tekinM tgijggjg^^Lvilgossgot s bens tmrsget tkrz.
|j^ ^ e k a l |u s j t utols mondsnak bels sszefggse
csak aKKor Kerl igazi megvilgtsba, ha megmutatko
zik, hogy mindegyik biztostani akarja egy szabad izraeli
ta polgr alapvet jogait. A hatdik parancsolat fnyben: a polgr lett, hzassgt, szabadsgt, tisztessgt
s tulajdont (J. J. Stamm, Dr Dekalog im Lichte dr
neueren Forschung, 58. k. 1.).
Az a tny, hogy magyarzatunk optikjt az ember
rablsra lltjuk be, a hagyomnyos keresztyn etika
szmra elbb inkbb idegenszeren hat. Mg kevssel
ezeltt akr a valsg sajnlatos mellzse miatt is so
pnkodhattunk volna, nevezetesen a kvetkezkppen:
A tulajdon krdseivel lpten-nyomon van elg dolgunk,
de kit rdekelnek kzlnk a rgi barbr idk olyan
szoksai, mint az emberrabls? A Dekalgus alaposan
mellfog, ha gy kell rtennk a nyolcadik parancsolatot.
Ma az ilyen krdsfelvets egyenesen retorikus. Saj
nos, azonban a legutbbi vek ltvnyos esetei arrl

122

gyznek meg bennnket, hogy ppen az emberrabls


dolgban sokkal kzelebb kerltnk a barbr korok
hoz, mint normlisan gondoltuk volna.
Gondoljunk a terrorizmus problmjra! Br az em
berrabls, a tszszeds bizonyos clok kiknyszertse
rdekben nem kifejezetten az jabb terrorizmus tall
mnya, mgis mindig jra eljn ez a mdszer a nyo
msgyakorls kultrtrtnetben. Pl. a tszok szedse
vagy kivgzse hbors idkben, vagy a megskalpols
formi, mint egy-egy bevets eszkzei a klnsen magas
vltsgpnzt kvetel gengszterizmus gyakorlatban.
A terrorizmus jelensge nem j jelensg a Nyugat ege
alatt. A m ijd sz o n ^ l^ i^ a k i tsz ik , mgpedig sz szerint
a mi szemeinTcelott, az a ltvnyos s sokszor tldimenzi
onlt tvtiyfostff ?
esemnyek kzyejl_gfll,J;d.Qnnek a lakQsz.o,bakba. gy
az a tny, hogy az emberrabls egy tfog politikai
stratgia eszkzv magasztosult. Ennek a stratginak
a sikert nem vitathatjuk el, ami persze ominzus s
dubizus siker. Hatalmas kormnyzatokat heteken t
szinte megbntott, llami intzmnyeket rendtett meg s
szmtalan polgrt tartott bizonytalansgban ez a md
szer, s ugyanakkor rthet mdon mozgsba lend
tette az llami nvdelem mechanizmust, amelynek sod
rban ellenhatskppen egy j konjunktra kvetkezett
s ez egy embersges trsadalom felptsnek eslyeit
mg inkbb csak veszlyeztette. A tapasztalat azt m utat
ja, hogy az emberrablssal val jtk a politikban hal
los betegsg. A politikai gyilkossg elbb-utbb tvitt
rtelemben is politikai ngyilkossgg fajul.
A-nyolcadik parancsolat ebben a httrben mg le
sebb aktualitst nyer az eredeti megfogalmazsban is:
ne lopj, ne lgy emberrabl. Hallos komolysga kate
gorikusan kizrja ms emberek elrablst, mint etikai
vagy politikai lehetsget. (Gondoljunk az emberrabls
nak az Exodus 21,16 s a Deuteronomium 24,7 szerinti
kommentrjra, ahol ezrt hallos bntets jr, eltrleg
ms javak eltulajdontstl.) Az emberi letet sem sz
mtsbl, sem knyszersgbl nem szabad eszkzl
hasznlni valamely cl rdekben, mert gy m glTleg-

123

jobbnak felttelezett cl is korrumpldik. Alapttelnk


ffin^rfelT aT sarmFIolag hat. A nyolcadik paran
csolat ebben a vonatkozsban hangslyozottan is vilgo
san beszl. Csak sajnlhatjuk, hogy a magyarzatnak az
idk sorn pontosan az lt vettk el egyfajta ltalnos
tulajdonjogi flrerts rvn. A teolgiai magyarzat en
nek kvetkeztben korunk morlja s politikja irnt egy
fontos etikai s politikai hangsllyal maradt ads. Itt az
ideje az adssg trlesztsnek.

A rabszolgasg knyszerei
Az adssgtrlesztst tfog rtelemben kell venni.
Nemcsak a terroristk emberrablsrl van sz. A terro
rizmus az emberrablsnak bizonnyal klnsen is felt
n s felhbort kitkzse, de csak a jghegy cscsa.
A parancsolat vsa sokkal messzebbre nylik, mint a
nemzeti vagy nemzetkzi terror hatkre. Vonatkozik a
szabadsg elrablsnak nyilvnval s rejtett formira is.
Egsz pontosan s trtnetileg elszr arra a rabsgra
kell gondolnunk, amelyre az Exodus szabadtstrtnetben emlkeznek. Mindenesetre klnbsget kell tenni,
mert a rabszolgasg ltalnos tilalmt az szvetsg nem
mondja ki. A trsadalmi rendszeren tl, mely az kori
Kelet trsgein szoksos volt, elsrenden a tbbi npek
bl szrmaz szolgkra utal. Hogy pedig a szvetsges
nphez az Exodus esemnye fell szl a felhvs, hogy
tanstsa magt a szabadok npnek, mindennek ellenre
bren tartja az emlkezst. Gondold meg, hogy te is
rabszolga voltl Egyiptomban (Deut 15,15). Ez az
indoklsa annak, hogy a rabszolgatrvny Izraelben egy
oldalan a rabszolgk oldaln foglal ll st... A rabszol
gatrvny minden rendelkezse vagy arra irnyul, hogy
a rabszolgk sorsn knnytsen, vagy pedig arra, hogy a
rabszolgasg idejt lervidtse. Ugyanakkor egyetlen
m ondat sem vdi a rabszolgatartk tulajdonjogt (Claus Westermann, Zum Thema Menschenrechte, Hg. von
Jrg Baur, 17. s 11. lap). Semmi ktsg afell, hogy az
embernek Istentl rendelt tja a szabadsg tja; elszr

124

a szvetsges npben, de aztn az eszkatolgikus gret


szerint az sszes npekben is minden ember szmra.
Ehhez kapcsoldik az jszvetsg: Krisztusban felsza
badultunk s szabadsgra hvattunk el (Gl 5,1), s ben
ne nincs zsid, sem grg, sem szolga, sem szabad, sem
frfi, sem n (Gl 3,28).
Nem hagyhatjuk figyelmen kvl, hogy a Krisztusban
nyert szabadsg grete s beteljesedse nem vezetett g
piesen a rabszolgasg eltrlshez. Az segyhz eszkatolgiailag rvidre szabott perspektvjban, valamint az
adott trsadalmi s gazdasgi viszonyok nyomsa alatt
az intzmnyes rabszolgasg eltrlst aligha lehetett sz
mtsba venni, nemhogy megvalstani. De bellrl, a
meglt szolidarits gyakorlatban, tl az osztlyhatro
kon mr floldottk a rabszolgasg rendszert, mikp
pen errl pl. egy konkrt eset kapcsn a Filemonlevl
bizonysgot tesz. Az skeresztyn gylekezetek a hatal
massgoktl felszabadtott let ozisai voltak (H. Gollwitzer). Jelkpesen valstottk meg a nagyobb testvri
sgre s szolidaritsra pl kzssgi let j modelljeit,
s egyben a nagyobb szabadsgot s igazsgossgot. Az
evanglium ket vert a rabszolgatarts alapjaiba s az
emberrabls ms intzmnyestett formiba.
A keresztynsg trtnelmi skandaluma abban rejlik,
hogy a felszabadulsnak ez a feszt ereje a keresztyn
civilizci ksbbi folyamatban nem lett teljesen nyil
vnvalv, hanem - rszben a hivatalos teolgia ideol
giai kzremkdsvel - egyre inkbb beszklt s viszszaszorult. Az a tny, hogy a keresztyn npek kztt
a rabszolgakereskedelem mg a legutbbi vszzadokig
is folyhatott, mint pl. az afrikai npessg Amerikba
trtnt szrny elhurcolsban. A rabszolgatarts az
jabb technikai eszkzk alkalmazsval mg j virg
zst is m utatott, egy nmagrt beszl, st gbe kilt
plda gyannt. Itt aztn nyilvnvalan s borzalmasan
trul elnk, hogy mi az az emberrabls. Vajon a paran
csolat mejgrontsa ebben az sszefggsben nem jrult
hozz a nagy romlshoz?
A rabszolgatarts trtnelmi intzmnye ma mr szin
te teljesen eltnt a Fld sznrl. De balga dolog volna

125

azt gondolni, hogy tl vagyunk a parancsolat ltal jelzett


problmkon. Az emberrabls fenyeget jelensge a rab
szolgasg elvetsvel s eltrlsvel mg tvolrl sincsen
elintzve. Az emberrablsnak sok egyb formi is van
nak. A rabszolgasg ldozatainak fldrajzidi trtenelm
"kzelsgbl meg kell hallani az egykori rabszolgk, a
faji megklnbztets, a gyarmati kizskmnyols npe
inek hangjt a harmadik vilgbl! k nem gy gondol
jk, hogy a rabszolgakereskedelem eltiltsa, vagy akr a
hivatalos kolonializmus lezrdsa vget vetett volna az
ember s az emberi szabadsg megrablsnak. Megjelentek a neokolonializmus, a kizskmnyols finom aM for
mi, mikzben a rgieknek is m egvannak^ masszv er
dtm nyei, pl. az apartheid-rendszerben. Ebben az ssze
fggsben maradand jelentsge van az kumenikus
antirasszizmus-programnak, mert erteljes s clzatos
indttatst adhat egy j etikai tjkozdshoz a nyolca
dik parancsolat eredeti irnymutatsa szerint minden
tanulkony embernek, annak ellenre, hogy a program
nak vannak erteljesen vitatott oldalai is.
Nemcsak a harmadik vilg, hanem az els s a
msodik is tele van olyan jelensgekkel, amelyek mind
mig a nyolcadik parancsolat hatkrbe esnek. A m
sodik vilgrl Szolzsenyicin klnsen megragad le
rst ad ,,G i^ g rsagef^cm m el. Valsgos kommentr
arrl, hogy a parancsolat milyen nyomasztan rvnyes
a sztlini s neosztlinista korban. De ne merengjnk
idegen s tvoli tjakon! Itt nlunk is megvannak az
emberrabls jelensgei, amiket a terroristktl eltekintve
is mindig jra felfedezhetnk. Egy ember mozgssza
badsgnak elzetes s jogellenes megvonsa akr elz
rssal, akr ms mdon (erszak, hipnzis), gy nevezik
a szabadsgmegvons eseteit a bntet trvnykny
vekben. De jogilag is meggondoland, hogy ami a bnte
tjog terletre tartozik, az megint csak a jghegy cscsa.
Mert vajon a mi normlis munkakrlmnyeink s
fogyaszti trsadalmunk nem itatdik t bizonyos szubtilis s mgis szabadsg- s emberrabl knyszerply
kon? A parancsolat magyarzatra trekv teolginak
ezeket a krdseket is fel kell trni s e tekintetben is

126

sokat kell ptolni. Hiszen a marxista gondolkods minden egyoldalsgai s ideolgiailag leegyszerstett
patentmegoldsai ellenre, melyekbe sokszor belebonyo
ldott - az emberrabls gazdasgi, trsadalmi mecha
nizmusait sokkal tallbban s erteljesebben analizlta
s brlta, mint a teolgiai szociletika. Ezekkel a krd
sekkel kell tusakodnunk a nyolcadik parancsolat mai
hirdetse kzben, mert kzvetlenl hozztartoznak a va
lsghoz. Ami a gyrakban s a futszalagoknl trt
nik, az Isten parancsolatnak megvilgtsba kerl (H.
J. Kraus, i. m. 362. lap). A ne lopj parancsolat eredeti
lt nem szabad elvenni, mert csakugyan az ember megrablsra vonatkozik.

Fell- s alulnzetben
Az jabb szvetsgi kutats tmutatst kvettk
eddigi magyarzataink sorn, s a nyolcadik parancsola
tot gy rtelmeztk, mint ami vd az emberrablstl.
Ezzel viszont a parancsolat egyltaln nem vesztette el a
maga idszersgt a hagyomnyos magyarzatok vo
natkozsban sem. St ellenkezleg! Most csak az a
krds, hogy a lops tilalmnak rtelmezsben mit kell
ltalban megtartanunk a hagyomnyos magyarzat
bl? Vajon az egyhz a parancsolat tradicionlis hirdet
sben egyszeren tvedett? Vajon a tulajdon krdsei
kvl esnek az Exodus 20,15 vagy az egsz Dekalgus
lthatrn? Vajon kvetkezetesen keresztlvihet, hogy
a lops teolgiai brlatt inkbb elhagyjuk, vagy a tize
dik, az utols parancsolat krbe utaljuk?
Vannak bizonyos irnyzatok, melyek a mai egyhz s
trsadalom eme krdseire pozitv vlaszt adnak, mgpe
dig nemcsak eg^egetikai, hanem ltalnos kultrtrtneti
s etikai indoklssal sszehasonltva az emberrabls
stt jelensgeivel, nmely kortrsaink szemben a kon
vencionlis lops tilalma mg az szlelhet mindennapos
jelensegekt is csak egyszer trivialitsoknak, bagatell
vagy vagnykod eseteknek rzkelteti. Mi magunk is
nehezen vesszk tudomsul a parancsolat ktelez rv

127

nyt a mindennapi letben. Mert jra meg jra thgjuk


a ktrtelm s alig tlthat gazdasgi, pnzgyi machi
ncik zld znjnak hatrait az adbevallsoktl
elkezdve a bankbotrnyokig. Az idegen tulajdon bitorl
stl az illeglis meggazdagods s elretrs jelensgig.
Mindez nemcsak kvlrl rint bennnket, mint valami
tlnk idegen s megbotrnkoztat bnzs, hanem
szinte hozztartozik az letstlushoz, akr a jlti lla
mok ruhzi lopsai, akr a szeminriumi knyvtrak
ban szoksos knyvlopsok, melyek nagyrtk veszte
sgeket okoznak (mg a Teolgikon is!), vagy akr a
jegy nlkli utazsok, az anyagkihordsok a hivatalok
bl s a gyrakbl - egybknt a szocializmusban is,
ahol az llamostott zemekben szinte rejtett jelszv
vlt a dolgozk kztt: aki nem lop, a csaldjnak
rt!. Bagatell, trivilis vagy gavallr gyek? Az ilyen
llapotok srjben viszonylag knnyen tartjuk magun
kat tvol a rossz lelkiismerettl. Vajon nem kellene eny
hbben kezelni a lops teolgiai megtlst is?
Felfogsunk szerint elszr klnbztetni kell, s az
utn megvilgtani a dolgokat. M ert az egyes jelensgek
punktulisjciragadsa s eltlse csakugyan erklcsi ha
zugsg s rvidzrlat lehet. A parancsolat magyarzat
nak komolysga s hiteles volta forog kockn, ha figyel
men kvl hagyjuk az sszefggseket, vagy klnsen,
ha csak arra figyelnk, hogy a kis tolvajokat felakaszt
jk, a nagyokat tisztelik. A tolvajls konkrt feltteleit
s sszefggseit igen is vizsglni kell, nem pedig elhall
gatni. Egybknt a parancsolat magyarzatnak trtne
te ezen a ponton nagyon is relis vonsokat mutat. Eml
kezznk csak pl. Luther Nagy Kt-jnak eme erteljes
kittelre: Ha az ember e vilg sszes rendjeit megtekin
ti, akkor a vilg nem ms, mint a nagy tolvajok nagy s
tgas istllja. . . Bizony jobb lenne hallgatni az egyes kis
lopsokrl, ha azokra a nagy s hatalmas aranylopsok
ra mutatunk r, melyekkel az urak s a fejedelmek trsa
sgokat csinlnak maguknak, amikor nem egy-kt vrost
rabolnak ki, hanem mindennap az egsz Nmetorszgot
(Die Bekenntnisschriften dr Ev.-Luth. Kirche, 618. lap).
rvendetes s btort, hogy a reformci egyik legje

128

lentsebb katechizmusa, s ennek eltte mr Hsz Jnos


reformtori igehirdetse, a valdensek s a huszitk elreformcija hasonl irnyba m utatott, s helyes ar
nyokban fogta fel a parancsolat horderejt. Ezzel egy
moralista leszkts kzenfekv ksrtst hrtottk el a
magyarzat sorn, amit ui. emltettnk, hogy moralizl
va tljk el a kis lopst, mg trjk a nagy harcsolst. E ponton kapcsoldhatunk a vallsos szocialistk
llspontjhoz, akik kmletlenl mutatnak r a trsada
lom szerkezetben rejl lops elemeire. gy pl. L. Ragaz Katechizmusa: Lops a tmegek krra mkd
minden pnzgyi machinci. Lops maga a tke, melyet
egy profHeEeTTarsdlom eszkznek s cljnak kell
tekinteni. Mg a kamat is lehet lops. Mert lops minden
bevtel, ami nem munkbl ered. Lops a laks, a ruhz
kods, az evs-ivs, a jtk- s lvezetsztn, szval az
emberek kizskmnyolsa, nyerszkeds cljbl. Kl
nsen is lops az, hogy a kevesek veszik birtokba a
fldeket s telkeket. Lops egy orszg elfoglalsa a np
tl egy msik np ltal; szval az egsz imperializmus, s
fleg az eddigi gyarmati rendszer (Die Revolution dr
Bibi, 26. lap).
A ne lopj parancsnak ezt az tfog rtelmt kell
kidolgozni s kpviselni az olyan tikban, mely a jelen
valsgra vonatkozik. Ezzel mr beletkznk a trsa
dalmi viszonyok rendszernek krdsbe is, mgpedig
nem ideolgiai feltevssel, vagy ltalnos tletekkel, ha
nem azzal a szvs trekvssel, hogy megvilgtsuk s
eltvoztassuk a tolvaj elemeket a sajt egyoldalan
profitorientlt, kapitalista rendszernk kritikai vizsg
latban. A nyolcadik parancsolat magyarzatnak soha
sem szabad pusztn individulisnak maradnia, hanem
kifejezetten szocijetikai hangslyt kell nyernie. A Dekalgus perspektvjba!! minden etika szksgkppen szociletikv lesz.
De ne lltsunk hamis alternatvkat! A parancsolat
nak megvan a maga szemlyes le mr a konkrt szem
lyes letben is. Megengedhetetlen, hogy a strukturlis s
a perszonlis vonatkozsokat kijtsszuk egymssal szem
ben, s az uralkod viszonyokra tekintettel a parancsolat
9

129

szemlyes thgsait eleve bocsnatosnak vagy igazolhatnak vegyk, pl. egy jelsz nyomn: Elvtrsak, a szoci
alizmus nehz lesz, lvezzk inkbb a kapitalizmust.
A nyolcadik parancsolat szemlyes lt nem szabad le
tomptani. Isten ezzel a parancsolattal belenyl mg a
pnzgyeinkbe is (W. Lthi). Csakugyan nem arrl van
sz, hogy a mr emltett kis vtkek, s a trivialitsok,
bagatell esetek, vagy vagnykod gyek legyenek meg
gondolatlan fecsegsek trgyv. Egy jl fslt adbeval
ls nem privt gy, hanem csals; egy ellopott teolgiai
knyv nem bagatell gy, hanem lops, s a jegy nlkli
utazs nemcsak trivilis, hanem becstelen, unfair,
amint a bzeli villamosokon olvashat. Mindezt s a
mindennapos viszonyok srjben mg ennl is sokkal
tbb dolgot komolyan kell venni. S ez nem moralizmus,
hanem megfelel a parancsolat clirnynak s horderejnek. Mg a privatisszimummal, a sajt tulajdonunkkal
val bns is a kategorikus parancs al tartozik: ne
lopj, nem szlva a felebartok s a kzssgek tulajdo
nrl. Nincs olyan kivteles terlet, amelyen az rvnyt
minden tovbbi nlkl fel lehetne fggeszteni.
Ha felidzzk magyarzataink els rszt az ember
rabls tmjval kapcsolatban, knnyebb vilgosan ltni
a tulajdon-gyek ttekinthetetlen tjait, s helyesen meg
hatrozni az etikai hangslyokat. Megllaptottuk, hogy
a nyolcadik parancsolat az emberraBTas konkrt esetei
bl indul ki, de tmutatsa bels szksgszrsggl mu
tat messzebbre - tl a ta 6 s2 I ^ ta H S s u ^ M ^ lo H a
kkskm nvoM s.d M y Q 5 i^ i5 . eT^g?zn'~zember s a
szabadsg megrablsnak rafinltabb ieieris'giT'D ppen ezen a vonalon merlnek fel teljes komolysggal
ltalban is a lopssal kapcsolatos problmk. Az egyhz
teht nem tvedett, amikor teolgijban s etikjban
a parancsolatrl gy tantott: A dolgokhoz s az embe
rekhez val viszonyulsunk nem kln vonalon fut egy
ms mellett. ppen a szabadsg gisze alatt elvlasztha
tatlanul egybefondik mind a kett (G. Ebeling, Die
zehn Gebote, 161. lap). Az ember nem nmagban s
nmagrt val individuum, hanem mindig az ember
vilga, a trsadalmi viszonyok sszessge (Marx K.,

130

Thesen ber Feuerbach; Die Frhschriften, S. Landshut


kiadsa, 340. lap). Az emberi szabadsgnak, illetve a
szabadsg megrablsnak a gazdasgi es tlajdonviszpn y o k h o zran k o ze7esmegffdHva7CsaKrebben az antropolgiai osszetuggesFirnyeFetTEaTfontossgot a tolvajls problematikja. Nem a tulajdon szentsge miatt,
mert a parancsolat ilyen koncepcija a torvenjiFgyjtemnyben csak fetisizlt blvny volna, hanem mert a
szabadts l Istene akarja ebben is megszentelni az
emberi letet.

A tulajdon Janus-arca
E tren figyelmet kell szentelnnk a tulajdon teolgiai
problmjnak is. Isten a nyolcadik parancsolatban
vdi a tulajdont mindennem tolvajlssal szem ben... De
vajon Isten minden tulajdont vd? Azt is, ami nem jogos?
Vajon a nyolcadik parancsolattal csak a tulajdonosokat
vdi a nincstelenek tmadstl, s gy az alulrl jv
tolvajlstl ahogyan a hagyomnyos magyarzatok
szinte magtl rtetden feltteleztk? Vagy pedig Isten
a nincsteleneket is vdi, s taln elssorban ket a birtoko
sok tmadstl, azaz a fllrl jv tolvajlstl? (W.
Lthi, Die zehn Gebote Gottes, 191. lap).
Erre a msodik prdiktori krdsre W. Lthi bibliai
alapon csak igenl vlaszt tudott adni. A bibliai tmutats a tolvajlsnak minden irnyt eltli, de klnsen
hangslyozza a prftai tletet flTrrjv tolvajls
fltt. Ez a legszorosabban sszefgg a bibliai tulajdon
felfogssal. M ert hogy a tulajdon pozitiven tartozik hoz
z a fldi let alapvet feltteleihez, azt a Biblia kln
sebben nem hangslyozza, hanem szinte termszetesen
felttelezi. Az szvetsgi ember rl a javainak, ezekben
Isten ldsnak a jeleit ltja, s hlt ad a velk egytt
jr letlehetsgekrt. Az jszvetsgben mind az evan
gliumok, mind az apostoli levelek eleve szmolnak az
zal, hogy az embereknek vannak javaik, ezekkel rendel
keznek, dolgoznak, s ezeket sokastani kvnjk (pl. Lk
19,11 kk.; M t 20,15). Bibliai alapon nem beszlhetnk a

tulajdon stni mivoltrl, s arrl sem, hogy kzvetlenl


volna kapcsolatban az ember bnesetvel mint aho
gyan rthet okokbl az eurpai szocialista-kommunista
hagyomny egy rszben ecseteldik. A birtokls nyil
vn hozztartozik az ember trtneti ltezshez - st
m r maghoz a biolgiai fenntartshoz is. A tbbi te
remtmnyekkel ellenttben, amelyeket maga a termszet
ruhzott fel, az ember csak gy tud tovbblni, ha maga
krl megteremti az letfeltteleket, s rendelkezik az
lethez szksges alapvet javakkal. A szemlyi tulajdon
ebben az rtelemben minden letkifejts elfelttele.
A tulajdon antropolgiailag megalapozott helyeslse
mgsem jelenti a birtokls mechanikus magasztalst
vagy szentt avatst gy, ahogyan az jabb kori eurpai
trtnelem polgri hagyomnyaiban ez ksbb bekvet
kezett. .A-Ul-^don problematikjnak bibliai szemllete
egy Janus-arc valsgot Tffo'' ^gij|vT nsoiaT t
sem sz^d'figyelmeiTfvniagymr A prftai ellenpon
tot nem szabad elhallgatni. A bibliai bizonysgtevk
leglesebb fenyegetsei (msnl, a Deuteronomiumban, valamint Jzusnl s az apostoloknl) mindig erre
a problmakrre vonatkoznak. Az ember s a keresztyn
ember nyilvn a tulajdonnal val sfrsg s a birtokvi
szonyok megtlse dolgban klnsen kikezdhet,
megksrthet; s igen hamar elembertelenedhet objektv
s szubjektv rtelemben egyarnt.
Objektiven a tulajdonnal ott s akkor lnek vissza,
ahol s amikor az let biztostsnak s kibontakoztat
snak jogosult eszkzbl hatalmi eszkzt krelnak az
embertrsakkal szemben. Mrpedig ez nagyon is knynyen bekvetkezhet, s fktelen mohsggal tombolhat.
A gazdasgilag ersebb termelerk tulajdonosa tveszi
a hatalmat a munka s a kzs produkci fltt, s gy a
tbbi ember fltt is. Azutn a szenvedk, a nem-kivlt
sgosak s a fggsgbe tasztottak nyomora veszlybe
sodorja a bkt s az igazsgossgot, magt a trsas
emberi letet a kzssgen bell. Ezzel szll szembe az
Isten nevben a prftai tiltakozs s Jzus prtossga a
szegnyek s az elnyomottak oldaln. Ugyanakkor kl
nsen az jszvetsgben nyomatkosan rmutat az ige

132

a tulajdonnal val visszals szubjektv vonsaira is.


Mert a birtokls hatalma nemcsak a szegnyeket, hanem
a gazdagokat is kiforgathatja embersgkbl. Ez fknt
ott trtnik meg, ahol a tulajdon terletn ersen rv
nyesl felhalmozs trvnye valsggal lettrvnyny lesz. Ahol a birtokls nemcsak a ltezs eszkze,
hanem megfordtva: a birtoklsban val rdekeltsg vl
tozik t az let tulajdonkppeni cljv, ott az ember,
klnsen az uralkod, a gazdag ember a sajt embers
gben szenved hajtrst s roncsoldik ssze. Jzus a
Mammon hatalmnak ilyen kapitalizl csillogsa f
ltt vilgos tletet mond ki. Itt mr ez rvnyes: vagy
- vagy. Emlkezznk az igre, amit mr az els paran
csolat magyarzatnl is idztnk: senki sem szolglhat
kt rnak . . . Nem szolglhattok Istennek s a Mammonnak (Mt 6,24). Jllehet a radiklis Gonosz nem
azonos a tulajdonnal, de e vonatkozsban feltnen vg
zetes kihatsa van. A tulajdon problmja teht teolgia
ilag valban ktirny, Janus-arc krdskrnek ltszik.
A nyolcadik parancsolatnak ilyen feszltsgben van a
mozgstere. Nem nyjt patgntmegoldsokat gazdasgi,
pnzgyi, jogi vagy magnjogi krdseinkben. Viszont
elktelezen s felszabadtan nyitja meg szemeinket,
hogy lssuk a szabadsg tm utatst. A parancsolat
ban ez a fontos, ez a cantus firmus, de ez a zrjel is,
melynek keretben magyarzatunk mindkt dimenzija
egybefoglaldik; ez vja az lethez s a szabadsghoz
val emberi jogunkat. Akr brutlis elemi ervel, ember
rablssal, akr pedig kzvetve, finomabban, gazdasgi
elnyomssal fenyegetnek, a parancsolat lesen lttatja
velnk ezeket a veszlyeket. A szabadsg legfbb gye
okn s legfbb cljra nzve egyarnt rvnyes: Ne
lopj! Se fent, se lent: ne lopj! A nyolcadik parancsolat
ban, ppgy mint az egsz Dekalgusban, vgs soron a
szabadsg megrzse s meglse a fontos.
A parancsolat tfog rtelme egy tfogbb stratgira
is sztkl, hogy kvethessk az tmutatst. Ennek ki
mvelshez hozztartozik a szemlyes lelkiismereti r
zk, hogy ne sodortassuk magunkat a mindenkori diva
tramlatok irnyban. De hozztartozik a trsadalmi s

133

politikai elktelezettsg tudata is azzal a clkitzssel,


hogy megvltoztassuk az sszes emberi viszonyokat,
amelyekben az ember csak megalzott, megktztt, el
hagyatott s megvetett lny lehet. E vonatkozsban
Marx Kroly idzett mondsa csakugyan tall (Zr
Kritik dr Hegelschen Philosophie, Die Frhschriften
216. lap). Mindkt dimenzi szempontja hozztartozik
az engedelmes szabadsg meglshez, mely vlaszads
az embereket szeret Isten kedves tmutatsra.
Egy zr megjegyzs: Feltn, hogy a Dekalgus
egyes parancsolatainak radiklis magyarzata kzben
Jzus kzvetlen hivatkozsa a nyolcadik parancsolatra a
Hegyi Beszdbl hinyzik. A hatodikat hangslyozottan
kiemeli: Hallotttok, hogy megmondatott a rgieknek:
Ne lj! (Mt 5,21 kk.) Aztn rgtn a hetedik parancso
latot emeli ki: Ne parznlkodjl! Majd a kilencedikre
tr t: Ismt hallotttok, hogy megmondatott a rgiek
nek: Ne tgy hamis tanbizonysgot (Mt 5,33). De
semmi hasonl nem hangzik a nyolcadik parancsolattal
kapcsolatban, gyhogy szinte feltn e hiny. Vajon
sajnlnunk kell?
Taln. De Jzus nem hagyott bennnket egszen eliga
zts nlkl. Az evanglium egsz sszefggstl elte
kintve, melyben mint fntebb lttuk az nzs ksr
tst s az emberek kizskmnyolst jra meg jra osto
rozza, Jzus elktelezen s elmlylten szl tmnkrl,
akkor is, ha nem kzvetlenl utal r. Mert olvassuk csak
a boldog-mondsokat! (Mt 5 ,1 -1 2 ) Ebben az sszefg
gsben Jzus vonalvezetst vilgosan megfigyelhetjk:
mert igenis vannak szegnyek, s vannak szeldek, akik
rl rva van, hogy rklni fogjk a fldet . Igenis
vannak, akik hezik s szomjhozzk az igazsgot, s
vannak irgalmasok, akik az gret vilgossgban jr
nak. Mind-mind olyan emberi sorsok s magatartsok,
melyek nagyon is szembenllnak a rablssal s a tovajlssal. Az evangliumi trtnetek ksbbi folytats
ban tisztn halljuk a figyelmeztet szt minden mammonizmussal szemben, s ez a lnyegi sszefoglalsa a nyol
cadik parancsolat rtelmnek: Ne gyjtsetek magatok
nak kincseket a fldn, ahol a rozsda s a moly meg

134

emszti, s a tolvajok ellopjk! Gyjtsetek magatoknak


kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly
nem emszti meg, s a tolvajok el nem lopjk. Mert ahol
a ti kincsetek, ott van a ti szvetek i s . . . Nem szolglhat
tok Istennek s a Mammonnak (M t 6,19 kk.).

135

A kilencedik parancsolat:
Igazsgot a felebartunknak!
Bizonysgttel az igazsg mellett
Antiklimax a Deklgusban! Mondannk, amikor az
utols eltti s aztn az utols parancsolathoz rkeznk.
A parancsolatoknak csakugyan vannak olyan magyar
zatai, hogy az ember alig szabadul a gondolattl, misze
rint az arats mr be van takartva, s ami ezutn kvetke
zik, az csak tallzs, vagy ksei gerezdels (W. Lthi,
Die Zehn Gebote Gottes, 206.1.). Az elbbi parancsola
tok mr gyszlvn mindent elmondtak arrl, ami egyl
taln letfontossg lehet: Szltak az letrl, a hzassg
rl, a tulajdonrl, szval az emberek kzzelfoghat s jl
felfoghat rdekeirl. Ezzel szemben a kilencedik paran
csolat mr csak szismtlsnek ltszik.
Hatrozottan vitatkoznunk kell az ilyen felfogssal.
A kilencedik parancsolat nem puszta szismtls, ha
nem az emberi let igazsgra vonatkozik. Ebben az
rtelemben nem kisebbrend fggelk, hanem kzponti
parancsolat. Lehet, hogy e vonatkozsban elfogult va
gyok, de abbl az elfeltevsbl kell kiindulnom, ami a
cseh reformcit meghatrozta. Ebben a reformciban
az igazsg motvuma, helyesebben az igazsgrl val
bizonysgttel klnsen fontos szerepet jtszott. A cseh
egyhzi s szellemtrtnetben pp ez a motvum hatott
a legerteljesebben. A cseh szellemtrtnet s egyhztr
tnet csompontjn ez a motivci jra meg jra igen
ersen jn el.
Hrom nevet, hrom pldt hadd emltsek illusztrci
gyannt, a kilencedik parancsolat letfontossg s kte
lez erej zenetre utalva. Mindenekeltt Hsz Jnos
nevt. A cseh reformtor szmra az igazsg, a pravda
a vezrelv a tantsban s az letben egyarnt. Az cseh

136

nyelv tantsaiban ezt a parancsot is nagyon gyakorlati


asan magyarzta: A hv keresztyn keresse az igazsgot,
hallgassa az igazsgot, szlja az igazsgot, s oltalmazza
az igazsgot mindhallig (5. fejezet). Ez a monds nem
sznoki fogs! Hsz szmra az igazsg gye, amit oly
sok oldalrl vilgt meg, a keresztyn let szerves rsze
s elfelttele. Az igazsg elhanyagolsa bizony nem bagatell dolog, hanem annyi, mint az emberi let kzp
pontjnak elvesztse, rtelem- s cltveszts roszszabb, mint a testi let halla. Mert a szabadsg nemcsak
szavakban ll, mert a szabadsg maga Krisztus, az d
vssg alapokmnya. Ezrt nem tallotta Hsz levonni
a vgs kvetkeztetst (brmily nehz is volt szmra),
hogy a kontanzi zsinat eltt sem szabad visszavonnia a
felismert igazsgot, hanem az igazsg vrtanjv, m r
trjv kell lennie.
A msik plda: Thomas G. Masaryk, a humanista
filozfus, politikus, llamfrfi, s mindezen tl a szemlyes
integritsnl fogva is megragad ember - az let min
den vonatkozsban. Ezt az integritst Masaryknak az
igazsgrzet adta: rszint a Hsz Jnosra val kzvetlen
emlkezsben. Az igazsghoz kvetkezetesnek kell ma
radni mg a mindennapi let helyzeteiben is. Kari Capek
r szmra Masaryk letbl kulcsfontossgv lett egy
kis trtnet. Az orosz forradalom alatt Masaryk Moszk
vban az utcn harcol felek kereszttzbe kerlt. A go
lyzporban egy szlloda ajtajig jutott, bebocstst
krt, de a ports bezrta az ajtt. Maga a mi vend
gnk? - mert msknt nem engedhetjk be, minden hely
foglalt! Nem akartam hazudni, meslte Masaryk,
ht rkiltottam: Ne hlyskedjen, hanem nyissa ki az
ajt t! A ports beengedte. S ami az r Capeket ebbl
az elbeszlsbl feledhetetlenl megragadta, ez volt:
Nem akartam h azu d n i... Mg letveszlyben sem!
A harmadik nv: Annak az ismeretlen fiatal cseh dik
nak, Jan Palachnak a neve, aki a csehszlovk politikai
let nyomaszt fordulata ellen tiltakozva a szovjet inter
venci utn 1969-ben a prgai Vencel tren felgyjtotta
magt. Ez a tett megrzta az egsz nemzetet, s sok ms
npeket is megrendtett a kzeli vagy tvoli kls orsz

137

gokban. Sokan tallgattk ennek az nfelldozsnak


kzvetlen indtokait. Palach bartai eltt nagyon is
vilgos volt a mlyebb sszefggs: amikor utoljra ta
llkozott a papjval, ezt az igt kapta Krisztustl: n
azrt jttem, hogy bizonysgot tegyek az igazsgrl (Jn
18,37). Ezen a nyomon akarta Jan Palach rteni a maga
lett s bizonysgttelt. Az igazsg felette van minden
szemlyes vagy politikai megfontolsnak, s gy a keresz
tyn ember elsrend lethallkrdse.
Hrom nagyon klnbz nv, hrom igazn kln
bz plda. De egy kzs van bennk: az igazsg az
emberi lt leteleme. Az igazsg nemcsak jrulkos jelz,
hanem emberi egzisztencink alanya ; igaz emberi
identitsunk titka Isten s emberek eltt. Ha ezt beltjuk,
akkor vilgos, hogy a kilencedik parancsolat nem szl
jegyzet, hanem a szabadsg kzponti jelentsg tm u
tatja. De milyen irnyba mutat?

letnk, mint szitucik egymsutnja


Ne tgy a te felebartod ellen hamis tanbizonys
got! E parancsolat rtelmre trekedve hasonl dolog
gal tallkozunk, mint a nyolcadik parancsolatban. Ugyan
is a hagyomnyos magyarzat legtbbszr sokkal szle
sebb kr, mint a Dekalgus sz szerinti rtelme. Ez mg
nem flttlenl rossz. De mgis tancsos elbb megra
gadni az eredeti, a szkebb rtelmet, hogy ezt tarthassuk
szem eltt. Mirl is van sz? Az eredeti szveg minden
ismerje bizonyos abban, hogy a kilencedik parancsolat
kizrlagosan a brsg eltti tanskodsra utal, nem
pedig a hazugsgra ltalban. H a a parancsolatot na
gyon hamar applikljuk a hazugsgra, akkor ez mindig
gyans. . . A parancsolat kiterjesztse a hazugsg terle
tre csak msodsorban trtnhet meg. De gy j lelkiis
merettel vllalhatjuk, nemcsak azrt, mert a hamis tan
zs a maga kirv eseteiben mr nmagban is hazugsg,
hanem azrt, mert az szvetsg, amikor a hamis tant
gyakran hazugnak nevezi, akkor a hamis tansg lnye

138

gt ppen a hazugsgban ltja (J. J. Stamm, Dr Dekalog im Lichte dr neueren Forschung, 61. lap).
Elssorban a jogi helyzetre irnyul tekintetnk a kilen
cedik parancsolat vilgossgban, mert az igazsg meg
tallsnak komoly esete forog kockn, ahol egy tanbi
zonysg gyakran dnt lehet let s hall fltt, vagy
legalbbis a felebart szabadon bocstsa, ill. eltlse
gyben. Eredetileg ez az a hely, ahonnt az igazsg
ldsa, vagy a hazugsg tka kihat az egsz npre (i.
m.). Hogy milyen veszedelmet okozhat a hamis tanzs,
arrl a Biblia megragadan tud beszlni: nemcsak mell
kesen, hanem az jszvetsgi bizonysgttel centrum
ban is. Gondoljunk Jzus perre s arra a szerepre, amit
a hamis tank jtszottak (Mk 14,55 kk. s pr.). A pa
rancsolat ilyen tletes volta, sajnos, mig is tbb mint
idszer: a manipullt ltszatperek s kirakatperek hoz
ztartoznak korunk legborzalmasabb tapasztalataihoz,
gy, ahogyan ezeket a sokszn totalitrius rendszerek a
hitelessg minden ltszata ellenre is jra meg jra sznre
hoztk. Ezen a sznpadon mindig fellpnek a hamis ta
nk.
A keresztyn etika frontlisan tkzik bele ezekbe a
jelensgekbe. Nemcsak az egyni erklcs vonaln gy,
hogy a hamis tanzs a keresztyn ember szmra semmi
krlmnyek kztt nem jhet szba, de nem jhet szba
szociletikailag sem, pl. egy bntetjogi eljrs sorn,
mely minden ms lehetsges rdek fl hivatott rendelni
az igazsg kidertsnek ktelessgt s a jog mindenfle
manipullst, viszont a felebart elleni minden hamis
tanbizonysgot hivatott leleplezni s lehetleg kizrni.
A jogszolgltatsban, s ennek intzmnyeiben s mk
dsben val ber rdekeltsg hozztartozik a mi etikai
s politikai, kzleti felelssgnkhz - spedig nem
csak kzvetve, hanem kzvetlenl, a kilencedik paran
csolat eredeti rtelmnl fogva. A megigazuls s az igaz
monds a teolgiai etiknak lnyeges tmja, amit csak
per nefas hanyagoltak el. Az a gnyolds, hogy a j
jogszok rossz keresztynek, valsznleg a farizeusi
joggyakorlatra utal, s esetleg azokra a nehzsgekre,
amelyekkel egy szenvedlyes jogtudsnak a megigazuls

139

vilgossgban meg kell kzdenie. De ltalnos rvny


kijelentsknt nem fogadhatjuk el. Egy emberbarti jog
rzk s az ennek megfelel igazsgszolgltats nem ll
hat ellenttben a hittel, hanem a hitnek is evidens rdeke.
Minden okunk megvan arra, hogy a parancsolat konk
rt vonatkozst, teht jurisztikus httert komolyan
vegyk, s ezzel etikailag, valamint politikailag szmol
junk. De tovbb kell mennnk: a kilencedik parancsolat
konkrt vonatkozsa nem korltozdik egy brsgi te
rem komoly, de kiragadott esetre. Ezen tlmenen r
m utat az let egyb terleteire is. Peres helyzetekkel nem
csak akkor tallkozunk, amikor a jogba vagy annak
kpviselibe tkznk, hanem az let sok ms helyzet
ben is; tulajdonkppen egsz letnkben. Ne gondoljunk
mindjrt e tny teolgiai dimenziira, s arra, hogy a
coram Deo folytatott let az utols tlet fel halad.
Ehelyett inkbb gondoljunk arra, hogy milyen mlyreha
t s messzemen bonyodalmakban folyik a mi minden
napi s kzssgi letnk, mely tele van panasszal, vdas
kodsokkal s perlekedsekkel.
Az elz nemzedk legnagyobb ri klnsen megragadan mutatnak r erre az emberi helyzetre (condition
humaine). lkn Franz Kafka s Albert Camus. Franz
Kafka szmra A per mindentt jelenval, vgeltha
tatlan, knlaszt, s elvlaszthatatlanul hozztartozik l
tnk alapmeghatrozottsghoz, s ha taln nem ltal
ban az ember helyzethez, akkor mgis a mi modern
trsadalmunk elidegenedett felttelei kztt foly let
nyomorsghoz. Camus fknt az utols tletnek az
tlkez ember ltali elvtelezsvel foglalkozik: Isten
m r nem kell ahhoz, hogy a bnssget megllaptsa s
megbntesse. A bennnket beren felgyel polgrtrsa
ink errl ppen eleget gondoskodnak. Beszlnek az utol
s tletrl. Engedjenek meg egy tiszteletteljes kacagst!
Flelem nlkl vrom az utols tletet: mr sokkal roszszabbat is tltem, az emberek tlett (Dr Fali). Ebben
az sszefggsben fontos, hogy ne csak a rossz embe
rekre gondoljunk, hanem belssuk, milyen tevkenyen
vesznk rszt mi magunk is eme nagy perben. Mindny
jan tbb-kevsb prtosak vagyunk ezekben az eljr

140

sokban, s a szerepnk gyakran cserldik. Egyszer r


vagyunk utalva a tbbiek tletmondsra, msszor mi
magunk is tlnk s eltlnk msokat az letnek ebben
a nagy perben - anlkl, hogy ennek teljesen tudat
ban volnnk. Vannak trsadalmi rendszerek, melyekben
az tlkezs gyakorlata abszurd rszletekbe is behatol.
Megprblja a polgrokat lehetleg maradktalanul p
rzon tartani, tvilgtani, mgpedig gy, hogy az egsz
dolog az rintettek szmra legtbbszr nvtelenl, tte
kinthetetlenl, kvetkezetesen s tbb-kevsb minden
re kiterjedve trtnik. Gondoljunk a kelet-eurpai k
derrendszer tapasztalataira. Csakhogy hasonl tenden
cik vannak a nyltabb nyugati trsadalomban is. Walter
Lthi mr 1950-ben, Svjcban kpes volt rmutatni a
parancsolat magyarzatnl a hasonl veszlyekre: Ar
ra az risi szerepe gondolok, amit ma az informcira
dat jtszik, s arra, hogy a lehallgats korszakba
jutottunk - a telefonhvsoktl az rselemzsen t el
egszen a pszichitriai megfigyelsig. Olyan tleteket
mondanak ki az ember fltt, amelyek vtizedekre vagy
letnk vgig megpecstelik sorsunkat. Olyan tleteket,
amiket tulajdonkppen egy embernek sem volna szabad
kimondani, hanem csak a j Istennek (i. m. 206. 1.).
Valban gy tnik, mintha az utols tletet az ember
mris elkezden anticiplni s gyakorolni, de mg nincs
is vge, mert az egyre tkletesed adatfeldolgoz rend
szerek, a technolgiai halads mindig j, s nagyon kt
l lehetsgek felfedezst helyezik kiltsba.
Az utols tlet ilyen elrevettse nemcsak egyes
emberek kapcsolatban jelentkezik, hanem egyenest in
tzmnyesen csapdik le a kzletben: a sajt, a rdi,
a televzi rvn az let minden megnyilvnulsa kirakatper trgyv lehet... Nha az jsgr veszi t egy llam
gysz szerept, a vd kpviselje, hvja be a tankat
s kveteli a b n tetst... Az utols tlet mindennap
folytatdik. Rgebben ismertk az igt: Rettenetes do
log az l Isten kezbe esni. M a pedig szzak tapasztaljk
naponta, hogy milyen rettenetes az emberek kezbe esni
(H. R. M ller-Schwefe, Die Zehn Gebote, 110. 1.)
Bizonnyal nem vdolhat az elterjedtebb hrkzls,

141

ami a tmegtjkoztatsi eszkzk rvn a demokratikus


trsadalmakban mkdik. Mert egszen pozitiven is m
kdhet. Csak arra utalok, hogy ar tmegtjkoztatsnak
milyen felszabadt szerepe volt a ksei hatvanas vek
csehszlovk trsadalmban. Vagy hogy mily nagy szere
pe volt a sajtnak a Nixon-fle hazugsgrendszer leleple
zsben a Watergate-gyben. Ezt a pozitv szerepet nem
lehet elgg rtkelni, s erre csak akkor dbbennk r,
ha ezeket a lehetsgeket elvesztjk. s mgsem hagy
hatjuk figyelmen kvl a lehetsgekkel val visszalst,
a manipullt utols tlet megjtszst. Igenis demok
ratikus bersget kell tanstanunk a mindennapi let
eme vonatkozsban, mgpedig a parancsolat vilgoss
gnl.

A felebart gye - a kegyelem gye


Milyen tm utatst nyerhetnk a kilencedik parancso
latbl s annak jszvetsgi alkalmazsbl az emltett
sszefggsekben? Hrom hangslyra mutassunk r!
1. A parancsolat a mi letnk vits dolgaiban a feleba
rtaink, a mindenkori peres feleink oldalra ll. A Dekalgus sszefggsbl ez vilgosan kiderl. Ez a paran
csolat ui. nem ismtli az ltalnos fogalmazst az elbbi
ek mintjra, nem egyszeren azt mondja, hogy ne ha
zudj, hanem expressis verbis a felebartot lltja eltrbe:
Ne tgy a te felebartod ellen hamis tanbizonysgot!
Ez a hangsly mg majd elgondolkodtat bennnket, ami
kor szlesebb sszefggsben gy tesszk fel a krdst:
Mit jelent igazat mondani? Most elbb a mi perleked
seink kzben vegyk szre az ige klns lt. Mert arra
int, hogy tisztelettel vjuk felebartunk minden oldalrl
veszlyeztetett becslett s j hrnevt. A kilencedik
parancsolatban a felebartaink becslete a fontos, amit
a hamis tanzs tilalma sokkal kzvetlenebbl vd, mint
azt a hazugsg ltalnos elvetse parancsoln (J. J.
Stamm, i. m. 61. lap). Mily knnyen s mily gyorsan meg
lehet srteni a felebart tisztessgt, becslett! Hazug
hresztelsekkel, magatartsnak hamis megvilgtsba

142

helyezsvel, elsietett, lnok magyarzatokkal, amiket a


msik szjba adunk stb. Ez megtrtnhet brsg eltt
is, egy feleltlen szenzcikra hes zsurnalizmusban, de
a htkznapi tallkozsaink sorn is.
A kilencedik parancsolat szembeszll a mi letnk
ilyen rombol tendenciival, mikor a felebart tisztess
gt helyezi eltrbe. In dubio pro reo Ktsg esetn
a vdlott oldaln llj! A rgi klasszikus igazsgszolgl
tatsnak ez az alapelve csakugyan megszvlelend, mert
olyan ltst ad, ami nemcsak a gpies jogi esetekben
mrvad, hanem klnsen ott, ahol a keresztyn etika
e tren knytelen fellpni minden botrnnyal szemben.
Mg a legszemlyesebb letnk viszonylataiban is.
A Gonosz elhrtsa kzben lehetleg a pozitvumot kell
rvnyesteni, azt, ami Luther Nagyktjban klnsen
vilgos: ltalnos s kros a panasz, hogy mindenki
szvesebben hall rosszat a felebartjrl, mint jt. Mi
magunk meg oly gonoszak vagyunk, hogy nem tudjuk
elszenvedni, ha valaki csak egy cseklyke rosszat mond
rlunk, ellenben mindenki azt akarn, hogy az egsz
vilg rla csak ragyog dolgokat mondana. S ugyanak
kor hallani sem akarunk arrl, hogy mi a legjobbat
mondjuk a msikrl. Ezrt senki se tlgesse s bntes
se a msikat nyilvnosan... mert nagy klnbsg van e
kett kztt: Tudni a bnrl, vagy tlni a bnt! Tud
hatsz rla, de nem tlkezhetsz! (Bekenntnisschriften
dr Ev. Luth. Kirche, 627. 1.) Az a helyes, ha - mint
Luther szemlletesen kifejezi valakinek a fle olyan,
mint a sr, mert gy el lehet temetni minden hresztels
felnagytst, s msfell a mi kzelebbi embertrsi vi
szonyunkban lehet jt mondani egymsrl s mindent
jra fordtani. A felebart gynek vdelme az let min
dennapos perlekedsei kztt, me ez a parancsolat els
tmutatsa.
2. A felebart vdelme alapveten a kegyelem megvallsnak gye az emberi vilgban. Mert a mi klcsns s
rszint kikerlhetetlen vdaskodsainknak van egy vg
zetes vonsa: az irgalmatlansg. Nemcsak tljk, hanem
eltljk, s nemcsak eltljk, hanem krhoztatjuk egy
mst. Elrehozzuk az utols tletet, s kisajttjuk azt.

143

Ennek a vgzetes trtetsnek ll ellene a parancsolat.


sszetri a mi vlt okossgunkat s kvetkezetessgn
ket az tlet-alkotsban. Klnsen vilgos e dolog,
mikor az jszvetsg viszi tovbb a parancsolat rtelmt
Jzus magatartsban. Camus erre megragadan m uta
tott r. A fent emltett elbeszlsben (Dr Fali) lerja,
hogy amikppen H. R. Mller-Schwefe sszefoglalta:
egyszer az emberi trtnelemben a vdaskodsok s a
vdekezsek ilyen rdgi kre megtrt, nevezetesen Jzus
trtnetben (uo. 114.1.). Camus hivatkozik Jzus ma
gatartsra a hzassgtr n vdolsnak jelenltben.
Nem vesz rszt a vdlk hangoskodsban, hanem hall
gat. Feltn, hogy az jszvetsg ktszer tesz emltst
Jzus hallgatsrl, az emltett jnosi perikpa mellett
(8 ,1 -1 1 ) a Szenveds trtnetben (Mk 14,55-64).
Szembeslve a vdolival, pontosabban a hamis tank
kal : hallgatott s semmit sem vlaszolt.
Jzusnak ez a szvbe markol beszdes hallgatsa eb
ben a kt brsgi kihallgatsban igen elgondolkoztat.
M intha passzv rezisztencit gyakorolna. Nem harsog
ja tl a hamis tanbizonysgok kiltozst, nem gyor
stja fel az tlet malmnak kerekeit, melyek oly sokakat
rlnek fel irgalmatlanul. A bns asszony vtkt nem
mentegeti, nem kisebbti, de Jzus kegyelmesen tl s a
bnst nem krhoztatja el. A msodik esetben maga
kerl az egyhzi s llami brskods rl malmba, de
ppen ezt semmisti meg. Az jszvetsgi bizonysgttel
szerint eszkatologikus, vagyis vgrvnyes hatalmnl
fogva! Ezrt az passzv rezisztencija, a Jzus passi
ja nyomn lellnak az irgalmatlansg malomkerekei, s az
rk tlkezs kvetkezetes krforgsban egy olyan
szakadk tmad, melyben vgrvnyesen leomlanak az
emberi falak, amiket trl el, mert a vgs sz a
kegyelem szava.
A kegyelem prtfog erejben a keresztyn hit bizo
nyos lehet, st bizonyosnak is kell lennie - annak min
den etikai, st politikai konzekvencijt belertve. A ke
gyelemnek ebbl a felszabadt ignybl s a bnbocs
natbl l a hit, s ebben tallja meg az letes szabadsgot,
amit Pl apostol minden jogos vagy jogtalan vdli elle

144

nre hatalmasan s meggyzen juttat kifejezsre mindig


j meg j szavakkal, amelyek feltnen a jogszolgltats
sztrbl valk. Nincsen immr semmi krhoztatsuk
azoknak, akik a Jzus Krisztusban v an n a k ... Kicsoda
vdolja az Isten vlasztottait? Krisztus az, aki meghalt,
s aki fel is tmadott, lvn az Istennek jobbjra, aki
kzbenjr rettnk. (Rm 8,1,33 k.) Jzus Krisztusnak
ez az rettnk val kzbenjrsa szabadd tesz bennn
ket is a felebartaink melletti killsra, a kegyelem paszszv s aktv tanbizonysgttelre, s arra, hogy megta
gadjuk a meggondolatlan vagy tlbuzg kzremkdst
az irgalmatlansg viselkedsformival, hogy ne szilrdt
suk meg magunk is a kegyetlen llapotokat, st inkbb
rvnyestsk a kegyelem szempontjait s ltet elemeit
a sajt letvitelnkben s viszonyainkban. Megigazuls
s igazmonds! Fenti llspontunkat ebben az rtelem
ben is vllalni kell, hogy a jogossgban s a jog intzm
nyeiben val rdekeltsgnk is a kegyelem gisze alatt
jusson kifejezsre. A keresztynek ezt nem rejthetik vka
al sem az egyhzban, sem a trsadalomban. Ez is hozz
tartozik az tm utatsra adott vlaszunkhoz: Ne tgy a
te felebartod ellen hamis tanbizonysgot!

Mit jelent igazat mondani?


Eddigi gondolatmenetnk az szvetsgi tudomnyok
eredmnyeihez kapcsoldva elskppen a kilencedik pa
rancsolat eredeti rtelmnek legszkebb keretein bell
maradt. Akkor is, ha az ebbl kvetkeztetett problma
krt viszonylag kitgtottuk. Magyarzatunk ksrlet
nek zr rszben mgis vgig kell gondolnunk azt az
emltett ltalnosabb problmakrt, amit - mint jelez
tk - a cseh reformci tztt ki: az igazsg s az
igazmonds krdsrl van sz.
Ne tgy a te felebartod ellen hamis tanbizonys
got! Most is a parancsolat pontos sz szerintisgt tart
suk szem eltt! A hamis esk vagy az igazmonds nem
elvont, ltalnos, s gyszlvn lgres trben s idben
kvntatik meg, hanem egszen meghatrozott sszefg
10

145

gsben, a felebartok viszonylatban. A Biblia igazsg


rtelmezsben ez a leglnyegesebb vons, amely nem
ellenttes a grg vilg igazsgfelfogsval, m attl
mgis klnbzik. Az altheia grg fogalma gy rz
kelteti az igazsgot, mint elmleti bepillantst a Ltez
struktriba; mint leplezetlensget, a ltszatok leleplez
st s az igazi ontolgiai tnylls fogalmi megragadst
clozza meg. A hber emeth fogalom megbzhats
got, biztonsgrzetet, hitelessget s elktelez ert jell
a szemlyes sz s magatarts vonaln, klnskppen
pedig azt, hogy a szemlyek kztt maradjon meg a
hsg.
Ennek az rtelemnek az skpe az Isten szvetsge az
npvel: az igazsg bibliai rtelemben szvetsges
fogalom. Ms szval: az igazsgot konkrtan az embertrsiassg vonaln kell rteni. Feltn, hogy a kilencedik
parancsolat jszvetsgi megfelelje, az Efzusi levl
apostoli intelme is ugyanezt hangslyozza: Levetvn a
hazugsgot, szljatok igazsgot, ki-ki az felebartjval,
mert egymsnak tagjai vagyunk (4,25). ppen ez az
utbbi kis indokls m utat a kilencedik parancsolat ir
nyba. Vonatkozsi pontja nemcsak s elsrenden nem
az objektiven megllapthat tnylladk terletn van,
hanem az emberek kztti viselkedsmdban s viszony
latokban. Sohasem tisztra individulis, hanem mindig
szocilis rtelme van. Mellettem mindig ott van a feleba
rtom s az n Istenem, valahnyszor az igazsgot, vagy
az igaz bizonysgot krdezik tlem. Az igazsg krdse
sohasem magngy. Mindig vonatkozik trsas mivol
tomra, s gy trsadalmi fenomn.
Mi kvetkezik ebbl a kilencedik parancsolat etikai
problmakrben? Elsknt kt jelsz vilgtja meg a
vlaszt: az igazsg krdsnek radikalizlsa s konkreti
zlsa. Az elsn ezt rtjk: a hamis vagy igaz tansgt
telnk nem csupn a szhasznlaton mlik, s a paran
csolat thgsa sohasem pusztn nyelvi krds. A fele
barttal szemben a hamis tanzs mindig a trsas mivolt
elleni vtek, veszlyezteti a kzeli s tvoli embertrsa
inkkal val kzssgnket. A hazugsg ebben az rte
lemben nemcsak az let verblis fellett rinti, hanem

y'146

kzssgi ltnk gykereiig hatol: a hzassgban, a csa


ldban, az egyhzban s a trsadalomban. Ez adja meg
a parancsolatnak a radiklis komolysgot s a keresztyn
etiknak az tm utatst: principiis obsta! Vigyzz a kez
detekre, a kis, mindennapos, rtatlan hazugsgokra is,
amelyekbe mindnyjan tbb-kevsb bele vagyunk bo
nyoldva. Itt ltjuk a jelentsgt Masaryk emltett ese
tnek, ami az letben els tekintetre kicsiny kis epi
zd volt. Mivel a hamis tanbizonysg nemcsak sza
vakbl ll, gy m r szavainknak is mlyebb rtelmk van
a felletes beszdmdnl. Mg a mindennapi kifejezse
inket is a kilencedik parancsolat tmutatsa szerint kell
formlnunk.
Az igazsg krdsnek ez a radikalizlsa ugyanakkor
az igazsg konkretizlsban rtend, teht nem valami
elvont legalizmus rtelmben. Az igazsg hazugsg
komplexus trtnete erteljes vonsokkal m utat az elv
hsg s a kazuisztika irnyba. Gondolunk Kant hres
elvi nyilatkozatra: tl bszke ahhoz, hogy ne igazat
mondjon. Mg egy betrnek sem tudna hazudni, aki
gonosz szndkkal egy nla rejtez bartja utn krde
zskdnk. De gondolunk a vgelthatatlan vitkra,
hogy igenis a szksg-hazugsg hatreseteivel szmol
ni kell, hogy pl. mi az igazmonds a beteggynl a gyer
mek, vagy ppen egy betr eltt. Ne becsljk le ennek
a problmnak a jelentsgt. M ert Kant elvh ptosza
imponl, viszont az emltett hatresetek bizony rintik az
emberi, trsas let get problmit. Az erklcstan s a
lelkigondozs tjai sztvlhatnak. Viszont mgis kell egy
alapvet tisztnlts atekintetben, hogy az elvekkel e
parancsolatnl nem sokra megynk. s a kazuisztika is
szksgkppen mond csdt egy eleve adott mintakp
kvetsben. Az igazsg mindig konkrt. Ez azt jelenti,
hogy mindig a konkrt helyzetben, bizonyos embertr
sakra tekintettel kell keresnnk s megvallanunk. Jl
rtsk! Az igazsg nem tetszs szerinti alkalmazkods, az
igazsg a parancsolat lthatrn bell, a Krisztus vil
gossgban rtend. De ppen ezrt a szeretet alhajlsban is, azaz a felebartok figyelembevtelvel. A ke
gyetlen igazmonds e tekintetben tulajdonkppen nel
10*

147

lentmonds, s az olyan alapelv, hogy fiat veritas pereat


mundixs nem isteni, hanem inkbb rdgi blcsessg.
E tmval kapcsolatban tmutat s segt eligaztst
adott Dietrich Bonhoeffer az egyik utols, befejezetlen
rstredkben: Mit jelent az igazmonds? Szavaink
nak, hogy megfeleljenek az isteni igazsg kvetelmny
nek, a vilgban konkrt formt kell ltenik. Beszdnk
ne elvh legyen, hanem konkrtan feleljen meg az igaz
sgnak. .. gy az igazmondst tanulni k e ll... Minden
sz egy bizonyos krben l s honosodik meg. Ms egy
sz a csaldban, s megint ms ugyanaz a sz a hivatal
ban vagy a nyilvnossg eltt. A sz, mely egy szemlyes
tallkozs meleg ln szletett, megfagy a nyilvnossg
jghideg levegjn (Ethik, 284-286. lap). Bonhoeffer
pldt is hoz fel: Egy gyermeket a tant az egsz osztly
eltt krdez: Igaz-e, hogy apja sokszor bergva megy
haza? Noha igaz, a gyermek ta g a d ... Lehet, hogy a
gyermek vlaszt hazugsgnak nevezzk. m ez a hazug
sg tbb igazsgot tartalm az... mintha a gyermek az
apjnak gyengesgeit kiadn az egsz osztly e l tt.. .
A hazugsg vtke gy egyedl a tantra hrul vissza
(i. m. 286. k. lap).
Bonhoeffer ebben a tanulmnyban mindenekeltt az
igazsg fanatizmustl hatrolja el magt. Ez a fanatiz
mus csak az igazsg halott blvnyt teszi kirakatba.
Mikzben a blvny az igazsg olyan fanatikusainak
nimbuszban tetszeleg, akik soha sincsenek tekintettel az
emberi gyengesgekre, sszetri az emberek kztt l
igazsgot (i. m. 285. lap). Mg egy msik szempontra is
rm utat Bonhoeffer a brtnleveleiben, amely nagyon
idszer lehet ebben a mi sztriptztrsadalmunkban, a
mindent leleplez pszicholgik s technolgik kor
ban. Az igazmonds nem azt jelenti, hogy mindent le
kell leplezni, ami csak van. Maga az Isten csinlt ruhkat
az embernek (Gn 3,21) s ezrt in statu corruptionis az
embernl sok dolognak leplezve kell maradni. A Gonoszt
pedig, ha mr nem tudjuk kiirtani, akkor legalbb leplez
nnk kell. A lemeztelents cinizmus, s ha egy cinikus
radsul az igazsg becsletes fanatikusnak kpben lp

148

fl, akkor nagy vben elkerlte az igazsgot (Wider


stand und Ergebung, 114. lap).
Annak teolgiai jogosultsgt, hogy e parancsolatot a
radikalizlt s konkretizlt igazsg szlesebb vonatkoz
sban is megrtsk, az jszvetsg centrumban, a
Krisztus trtnetben talljuk meg. A jnosi prolgus
arrl tesz bizonysgot, hogy benne az Ige testt lett,
s a kegyelem s az igazsg a Jzus Krisztus ltal lett
(Jn 1,14 -1 7 ). gy talljuk, hogy ez a bizonysgttel igen
nagyjelentsg tmnk szempontjbl. Az igazsg anynyi, mint inkarnlt , testt lett Ige, vagyis nem puszta
sz az igazmondsrl, hanem a legszorosabban kapcso
ldik a kegyelemhez. Ez a vilgossg, amelyet a keresz
tynek szmra mr a kilencedik parancsolat is gyjt, az
jszvetsgben, a Krisztus trtnetben egszen rendk
vli mdon konkretizldik s radikalizldik gy, mint
a kegyelem s az igazsg szimbizisa. Ezrt a kilencedik
parancsolat szellemben s gyakorlatban neknk is erre
a szimbizisra kell trekedni. Szabadon gy adhatnnk
vissza Blaise Pascal klnbz varicikban elfordul
sszetett m ondatt: Hazug az a szeretet, mely megveti az
igazsgot. De hamis az az igazsg-hsg is, mely meg
rontja a szeretetet. Az igaz valdisg s a val igazsg
leteleme a szeretet. Jzus Krisztus bizonysgttelre te
kintve, Aki az jszvetsgben expressis verbis a h s
igaz bizonysg (Jel 3,14), kell neknk bizonysgot ten
nnk a felebartunkrl.

149

A tizedik parancsolat:
Ne kvnd!
Az rtelmezs nehzsgei
A Dekalgus utols parancsolata a magyarzknak
nagyobb gondot okoz, mint az elbbiek, mgpedig for
mai s tartalmi rtelemben egyarnt. Formailag gondol
nunk kell a parancsolatok szmozsra, holott is a kato
likus s a lutheri hagyomny eltr a keleti ortodox s a
reformtus hagyomnytl. Az elbbi az Exodus 20,17
textust kt rszre osztja: Ne kvnd a te felebartod
nak hzt ez lenne a kilencedik parancsolat, a tizedik
pedig a folytats: Ne kvnd a te felebartodnak feles
gt, se szolgjt, se szolgllenyt, se krt, se szamart,
s semmit, ami a te felebartod. Ezzel a felosztssal
nyilvn a tzes szmot akartk elrni a Dekalgusban,
miutn az Exodus 20,4 - 6 verseit, a kpek tilalmt, mint
nll parancsolatot feladtk. M a m r szinte ltalno
san elismert, hogy ez mestersgesnek tnik, mert legalbb
is ez az egsz vers a legszorosabb sszefggst mutatja.
Tartalmilag mg nagyobb bizonytalansg jelentkezik
az jabb szvetsgi kutats nyomn. Hol van ennek a
zr ignek a tulajdonkppeni clzata? Hol van a sajtos
hangslya, s mi jat nyjt a Dekalgus sszefggs
ben? E krdsek csak viszonylag jak. Az egzegzis trt
netben sokig nagyon vilgosan tudni vltk, hogy hol
keresend a hatr a tbbi parancsolatokhoz kpest. Ne
vezetesen az ember bensjben, a gonosz cselekedetek
bels rugiban, mert a rossz cselekedeteket mr eltltk
az elz parancsolatok is. A trvny figyelme legvgl a
rombol emberi cselekvsre irnyul, s rvilgt a lelki
sztnkre s indtkokra is.
Viszont az szvetsgi egzegzist elsknt J. Hermann
az 1927-es Schellin-emlkiratban arra figyelmeztette,

150

hogy a chamad hber sz aligha vonatkozik minden


tovbbi nlkl az ember bens vilgra. Inkbb azok
ra a mindennapos emberi praktikkra tapint r, melyek
kel az ember szntelenl prblkozik a tbbiek tulajdo
nt jogtalanul megkaparintani. Ezzel mris felmerlt a
nehzsg: hogyan lehet megklnbztetni a tizedik pa
rancsolatot a nyolcadiktl. Klnsen, miutn felismer
tk, hogy a nyolcadik parancsolatban fknt a konkrt
emberrablsra kell gondolnunk, a kett kztti hatrok
gy elmosdtak, hogy a Tzparancsolat, legalbbis lt
szatra, sokat vesztett a maga vilgos profiljbl. Vannak
olyan magyarzk is, akik a nyolcadik s a tizedik paran
csolatot egyszeren sszevonjk (pl. J. J. Stamm, H. van
Oyen).
Nem szeretnnk ilyen messze menni. Nemcsak azrt,
mert ms testamentum-tudsok is vannak, akik egzegetikailag jbl a hagyomnyos magyarzatot tartjk
(W. L. M oran, The Conclusion of the Decalogue, 1967,
v. B. S. Childs, The Book o f Exodus, 1974.425. kk. lap),
hanem elssorban azrt, mert - mint a nyolcadik paran
csolatnl - nem ltunk meggyz rvet az alternatvk
fellltsra. Azt az utalst, hogy a chamad nem csak
kvnsgot, akarati megnyilvnulst jell, hanem tfogja
az sszes mesterkedst a kvnt javak megszerzse ir
nyban (J. J. Stamm, Dr Dekalog im Lichte dr neuerer
Forschung, 57. lap), fontosnak talljuk. Ez v meg ben
nnket minden hamis lelkisgtl; a llek s a vilg dua
lisztikus megkettzstl. S ennek a hangslynak az
szvetsgi antropolgiban nagy jelentsge van. M o
dern kifejezssel: az elmlet s a gyakorlat dialektikus
egymsra vonatkozsban e kettt soha sem szabad elv
lasztani egymstl. Viszont a klnbz sszefggsek
ben klnfle hangslyokat is lehet s kell elhelyeznnk,
mert az emberek vilgban valahogyan egymshoz kap
csoldan, de ltezik a bels s a kls szfra. Pon
tosabban: nagyon is helyes s trgyias dolog krdezs
kdnnk a birtoklsi vgy bens indtkai utn - a
szabaduls rdekben. Ebben ltjuk a tizedik parancsolat
specifikumt s nvumt - elvi egyetrtsben az egzeg-

151

zis tradicionlis trtnetvel, de eltekintve annak idea


lisztikus leszktseitl.
Kt motvum mg klnsen fontosnak ltszik a Dekalgus etikai lekerektse szempontjbl, mely egye
nest elhanyagolhatatlan a tizedik parancsolatnl. E ket
tt nem ok nlkl ismtli ktszer az Exodus 20,17 kt
alapfogalma: a kvnsg s a felebart . Vegyk sor
ra ezeket:

A svrg szemek
Az sszes tbbi parancsolatok kztt a tizediket jel
lemzi leginkbb egy trsadalom- s kultrtrtnetileg
meghatrozott sznkp: Egy patriarchlis agrrtrsada
lom felttelei vannak adva, mint az izraelitk tipikus
tulajdon-kpletei: a felesg, a rabszolgk s a jszgok,
gy szmunkra a parancsolat eredeti hangzsa kulturli
san s szocilisan elg tvoli s klnsen idegenl
hangzik, hogy az asszonyt is besorolja a tulajdonviszo
nyok sszefggsbe. Ezt a nagy tvolsgot nem szabad
nhny modernizlssal mestersgesen, felletesen t
hidalni, mikzben az krt a traktorral helyettestjk,
a szamarat egy Volkswagennel, a vidki kunyht egy
emeletes hz laksval, a szolglkat a hztartsi gpek
kel, a hztartsbeli felesget egy dolgoz n kpzetvel,
aki frjhez hasonlan napokon t hzon kvl van (G.
Ebeling, Die Zehn Gebote, 197.1.). Igaz: nagyon helyes,
ha keressk a konkrtsgot, hogy szemlltethessk azo
kat a helyi viszonyokat, melyek kztt a felebartunk az
javaival rendelkezik, de most is rvnyes a kilence
dik parancsolat egyenes vonal folyomnyakppen ,
hogy az igazsg mindig konkrt. A parancsolat igazi
aktualitsa mlyebben van. Nem a kvnsgaink vltoz
s felcserlhet trgyaiban, hanem a kvnsg sztni
szerkezetben.
De mi is az a kvnsg. Nem kellene mindjrt csak
egy dologra gondolni, a szexulis vgyra? Ilyen irnyba
futnak a gondolatok a kvnsg sz hallatn azta,
hogy a Septuaginta gy fordtja az igt: ouk epithymeseis . A grg gondolkods az epithymia kifejezsen egy

152

fktelen lovat kpzel maga el, mely kitpi magt a szel


lem plati fogatbl, s az rzkisg fktelensgben fi
cnkol, Ne rtsk flre: ez a terlet is ktsgkvl beletar
tozik a tizedik parancsolat hatkrbe; a felesg, az
asszony klnsen is megnevezdik, mint akit vdeni kell
az elcsbts ksrtstl. De a bibliai emberszemllet
alapjn nem mvelhetnk egysk pszicholgit, s nem
jtszhatjuk ki a vilgos s a stt egytthatkat pszicho
lgiailag egymssal szemben. A parancsolat gyjtpont
jban nem a szexulis sztn vgya ll nmagban, ha
nem az a mindent tjr s sokfle kvnsg, amely
implicite magba foglalja a szexulis hrvgyat is. Bibliai
rtelemben elssorban nem az ember nemisge, hanem az
ember szve a legfontosabb: az emberi ltnek ez a
centruma a maga sszes rezdlseivel egytt.
Jzus vilgos s kemny beszde mutathatja fel tfog
rtelemben e parancsolat clirnyt: A szvbl szrmaz
nak a gonosz gondolatok, gyilkossgok, hzassgtr
sek, parznasgok, lopsok, hamis tanbizonysgok, k
romlsok (M t 15,19). Majdnem az egsz Dekalgus
felcsillan ennek az ignek a tkrben. Az utols paran
csolat pedig klnsen az alapokra m utat: a szvre, mely
bl kiszrmaznak az emberi kapcsolatokat is sztrombo
l erk, s a Dekalgus sszes parancsolatnak thgs
ra tr hajlamok. Ezrt: Ne kvnd!
Mg egy msik leegyszerststl is vakodnunk kell.
A parancsolat nem akarja mindenestl eltrlni az sszes
rzeteinket, vgyainkat, hajainkat s mg a szenvedlye
inket sem. A bibliai emberszemllet nem diszkriminlja
az emberi llek sztni vagy rzelmi rtegeit. Nem azt
clozza, hogy az let vgyt aszketikusan s lehetleg
maradktalanul irtsuk ki magunkbl, mint ezt a budd
hizmus s nmely ms keleti vallsok radiklis irnyzatai
akarjk. Azt sem ajnlja, amit az kori etika, hogy ti. a
slyos lelki megrzkdtatsokat alapjban vve kerl
ni kell, s az arany kzputat kell kvetni. Az szvet
sg tud olyan rendkvl ers s szenvedlyes emberekrl,
akiket nem ezrt tl meg. Az jszvetsgben sincs tls
gosan j hre a langylelkeknek (v. Jelensek 3,16).
Ebbl is vilgos, hogy rzseink s sztneink nem min

153

den ers megindulst s klnsen nem magt az embe


ri let sztni rtegt tagadja a parancsolat tilt tm uta
tsa. Sokkal inkbb attl a minstett kvnsgtl v,
hogy megengedhetetlen nzsnkben kisajttsuk m a
gunknak Istent s a felebartot.
Ezzel m utattunk r annak alapvonsra s bels ok
ra, amit a Biblia bnnek nevez. A sznak az jkori
kultrtrtnetben s korunk kulturlis lgkrben gya
ns mellkze van. Mg a teolgusok kztt is. Egy
pesszimista antropolgia vdbstyjaknt blyegzik
meg, ami gtolja a haladst, megertelenti a trsadalmi
fejlds stratgiit. Ez persze tves nzet, de az egyhzi
gyakorlat is ezt sugallta. Bibliailag e fogalomnak realisz
tikus valsg-vonatkozsa van. Kzelebbrl, a paran
csolat oldalrl nzve itt a vgyakoz, a svrg sze
mek utalnak a bnre, a sajtosan sznezett irigysg
sszehasonlt hajlamaira, arra a gyanra, hogy a msik
van igazsgtalan elnyben, a msik a kedvesebb, s a
privilegizlt. Ennek ellenhatsakppen a kvnsg annyi,
mint grcss trekvs, hogy a msik helyzetbe fltor
nzzam magamat, s vele egyenl vagy nla eredmnye
sebb legyek: beltessem sajt nemet a felsbbrendsg
trnjba.
A Biblia az emberi szvnek ezt a trekvst pontosan
s szemlletesen rja le mindjrt az elejn. A Genezis 3
kulcsfontossg trtnet. A kgy stratgija Istennel
szemben egy hamis gret, mely stilizlja a hybris-t:
Olyanok lesztek, mint az Isten! Az ember erre hallgat,
nem akar egyszer embernek maradni, hanem abszoluti
zlja nmagt; nem csak a kertet akarja mvelni s
rizni, hanem az eget akarja ostromolni. Az ember ab
szolutizlsra val trekvs terheli meg az emberi trt
nelmet kicsiben s nagyban, lpsrl lpsre, pusztt s
npusztt katasztrfkkal. Vegyk a Genezis 4-et, Kain
s bel trtnett. A svrg szem, az irigy tekintet! s
mily hamar bell a testvri koegzisztencia helyett a gyl
let s gyilkossg kontraegzisztencija. Megint egy olyan
paradigma, mely az emberi trtnelmet, az osztly-, a faji
s a hatalmi hborkat pregnnsan elre vetti.
Ettl a kvnsgtl, az emberi szv ilyen latens ten-

154

dencijtl v a Biblia, s klnsen a tizedik parancso


lat. Ebben lttatja az elidegeneds gykereit az emberi
vilgban. M ert mindkt szempontbl bns a kvnsg:
megveti az emberi lt alapfelttelt, a szabadsg szvets
gt Isten s a felebartok eltt. Az nistents knyszere
kzben a teljes szabadsgot grgeti, mint az a prblko
zs is, hogy embertrsunkat kikapcsoljuk, st likvidl
juk, s gy nveljk meg a sajt szabadsgunk eslyeit. Az ilyen szabadsg elhibzott, rombol, s vgs soron n
pusztt dolog. A szvetsgbl kitrni s a gtlstalansg
tjra trni az Isten embere szmra nem felszabaduls,
hanem csak mg rosszabb visszaess a szolgasg hzba,
mert a blvnyok leigznak, rabsgban tartanak, akr
kls, akr bels blvnyokat imdunk.
A bibliai antropolgia realizmushoz hozztartozik,
hogy e tren se moralizl, teht a kvnsgot nem csak
nyilvnval gonoszsgnak tnteti fel, hanem elsrenden
kvnatosnak. Ms szval: tud a Gonosz mindentt je
lenval voltrl ebben a vilgban. A Tzparancsolat eme
vonst kt helyen lehet illusztrlni az szvetsgben.
Az egyik a N bt szleje (lK ir 21). A kis embernek
van egy szlje, amit megkvn a kirly. Ez a szl jl
illenk az telektulajdonnak kikerektshez is. Nbt
vonakodik eladni az atyai rksget, s a kirly annl
inkbb megkvnja ezt a kis fldet. Egy rafinlt tervet
dolgoz ki Nbt likvidlsra, s ezt keresztlviszi. Az
tn egy msik trtnet a kirlyi kvnsgrl: 2Sm 11. Ez
m r nem egy vagyonnak, hanem egy asszonynak a megkvnst ecseteli, aki Bethsab, a hettita Uris felesge.
Megint jn a rafinlt terv, s az eredmny egy ember
halla, aki a kirly tjban llt.
A kt trtnet - hasonlsgban s klnbzsg
ben megszvlelend. A hasonlsg a kirlyok cselek
vsben v an: ppen a hatalmasokat csbtjk a vgya
koz szemek az erszakossgra a felebartokkal szem
ben, klnsen ha ezeknek hasonlthatatlanul szernyeb
bek a lehetsgeik. Ez a kvnsg-komplexus egyik
tnyezje, amit mig sem szabad lebecslni. ppen a
gazdagok s a hatalmasok, ppen azok tmadnak, akik
nek nmagukban erre nem volna szksgk. E vonatko-

155

zsban mgis inkbb a klnbsget emeljk ki. Br nem


neveztk nven e kirlyokat, tudjuk, kikrl van sz: az
els esetben chbrl (s Jzabelrl), a msodikban D
vidrl. Mekkora ellentt! Az elbbi kifejezetten egy go
nosz s flrevezetett uralkod prototpusa, az utbbi az
gret kirlya. Kt vgletes tpus, s mgis mindketten
elbuknak a ksrts rjban, Isten s emberek eltt
egyarnt. Ezrt Luthernek igaza volt, amikor a paran
csolat magyarzatbl ezt emelte ki: gy ez az utols
parancsolat nem e vilg gonosz gyermekeirl szl, hanem
a legkegyesebbekrl, akik azt akarjk, hogy dicsrjk
ket, mint becsletes s igaz embereket, mint akik z
elbbi parancsolatok tekintetben teljesen rtatlanok
(Die Bekenntnisschriften, 635. lap).
Most mr taln jobban rtjk, hogy a tizedik paran
csolatban nem fggelk, nem flsleges megkettzs
ll elttnk az elbbiekhez kpest, hanem az egsz ltha
tr elmlytse s kiszlestse. Feltrja a bn jghegy
nek lthatatlan rtegeit is, tvilgtja a szolgasg hz
nak pincezugait is, s a mi hrvgyunk, s hatalmi trtetsnk rejtett indulatait, gpies mdszereit. lesen ki
mondja : Ne csak kifel nzz, oda, ahol a Gonosz lthat
jelensgei s a szabadsg feltn veszlyei vannak, ha
nem nzz nmagadba: tulajdon szved indulataira. Itt
kezd el a dolgot! Principiis obsta - vakodj a gonosztl
mr kezdettl fogva, vakodj minden gtlstalan, isten
telen s embertelen kvnsgtl. Ez az a front, amelyen
eldl rabszolgasgunk vagy felszabadulsunk krdse.
De nem ez az egyetlen. Az etikai felelssg nem korl
tozhat a bels letre. A Tzparancsolat magyarzja ezt
teolgiailag nem felejtheti el, klnsen ha a parancso
latban elfordul chamad hber sz tfog rtelmre
gondol. A bns kvnsg lthat kitkzseit, s az eb
bl kvetkez elidegeneds konkrt magatartsait s k
rlmnyeit nem tveszhetjk szem ell, valamint a bir
toklsi vgy trtnelmi s trsadalmi lerakdsait sem.
Itt kellene szhoz jutni a birtokviszonyok krdsnek a
trsadalmi rendszerekben is, ahogyan mr ezt Marx K
roly klns llel s leselmjsggel hangslyozta, ami
kor drasztikus s taln kilezett fogalmazsban, de a

156

kapitalista gazdasg bizonyos tendenciit tekintve sajnos


mg ma is elg tallan gy r: Egy eunuch nem hzeleg
az elnyom ura eltt s nem trekszik arra, hogy
gyerekes eszkzkkel izgassa fel annak lecskkent szexu
lis kpessgt, csak azrt, hogy maga keressen kegye
ket, s hasonlatoskppen az ipari eunuch, a producer sem
cselekszik gy, hogy magnak ezst fillreket keressen s
keresztyn mdon a szeretett szomszdai zsebbl pnz
m adarakat csaljon ki. Minden termk csak egy csapda,
amivel a msik ember lnyegt, pnzt akarjk megfogni
s minden valsgos, vagy lehetsges szksglet csak
olyan gyengesg, mely a legyeket a lgyfogra csalja
(Oekon. - phil. Manuskripte, in: K. M a r x -F . Engels,
Kleine konomische Schriften, Berlin, 1955, 141. lap, v.
knyvemmel: Marx begegnen, 58. kk. lap).
Etikailag s politikailag az ilyen trekvseket is meg
kell vizsglni a tizedik parancsolat tmutatsa nyomn.
De a parancsolat klasszikus clirnyt tiszteletben kell
tartani, s szemlyes lt az egybknt szlesebb kr
alkalmazssal nem szabad letomptani. (Az emberi hr
vgy egybknt tvolrl sem ll meg a klnbz rend
szerek hatrn, amint a relis szocializmus orszgaibl
szerzett tapasztalatok szemlletesen bizonytjk.) A leg
bensbb indtkaink bns voltunk mly dimenziira
vezethetk vissza. Ezrt hangslyozza flrerthetetlenl
a tizedik parancsolat: Ne kvnd! Ezrt knyrg j
rtelemben a zsoltrr Dvid: Tiszta szvet teremts
bennem h Isten! (Zsolt 5,12) Ezrt intenek mindenkit
a prftk s az apostolok szemlyesen: Harcold meg
a hitnek szp harct (lTim 6,12). Harcolj ott, ahol
klnsen is ksrthet vagy, s a sajt konkrt hrv
gyad, hatalmi ignyed tart megktzve. gy kell kitnnie
szabadsgunknak, hogy ne legyen illzink a sajt sz
vnk fell, de ne is essnk cinikus vagy rezignlt defetizmusba. A Dekalgus vilgossgban vgl arra is nyo
matkosan emlkeztetni kell, hogy a parancsolat felhv
sa nem nyomaszt knyszer, hanem btorts, hogy ma
gunkv tegyk az els ige grett: n vagyok az r,
a te Istened, aki kihoztalak tged Egyiptomnak fldjrl,
a szolglat hzbl. Vonatkozik teht kivltkppen

157

a hitben jrk szmra a mi ksrthet, gonosz kvn


sgokkal teli szvnk szolgasgnak hzra. De minden
leverettets s elbuks ellenre sem vagyunk tbb szol
gk, s nem vagyunk rabszolgi sajt kvnsgainknak.

Kicsoda az n felebartom?
Most figyeljnk a tizedik parancsolat msik f motvu
mra, a felebartra. A Dekalgusban nem elszr jn el
ez a fogalom. Feltn, hogy mr az elz tilalomban is
megnevezdik a felebart, mint tansgttelnk vonat
kozsnak trgya. Az igazsg a felebartra nzve trt
nik. Most pedig, a Dekalgus vgn hromszor is eljn
ez a sz. A bns ember kvnsgt nyilvn az mins
ti, hogy brvgya s hatalomvgya nem pusztn egocent
rikusn forog a sajt rdekei krl, hanem a tbbi ember
rdekei ellen irnyul. Szocilis, helyesebben asszocilis
lnl fogva srti a felebart szabadsgt, s leteslyt:
tulajdont, eledelt, hzassgt s magngyeit. A svrg szemek nem az res s messzi tvolban merengnek,
hanem rszegezdnek a msik emberre, konkrtan a
felebartra.
Kicsoda az n felebartom? Van okunk r, hogy ezt
a krdst bizonyos gyanakvssal fogadjuk. Pedig az j
szvetsg nagyon fontos helye veti fel. A szeretet ketts
parancsolathoz kapcsoldva: Szeresd az Urat, a te
Istenedet, teljes szvedbl, teljes lelkedbl, teljes elmd
bl s minden erdbl. Ez az els s nagy parancsolat.
A msodik pedig hasonlatos ehhez, szeresd felebartodat
mint magadat. Jzus gy vlaszol a trvnytudnak.
De ki az n felebartom? - krdezi , miutn jl
ismtelte az idzetet. A Lukcs 10,25-37 szerint egy
nigaz ember ksrlete hangzik: az etikai sszefggsek
ben sokszor kiprblt mdszer, hogy ki lehessen kerlni
egy ktelez tmutatst egy visszalpssel az etikai prolegomenba, a nagy ltalnossgokba. m Jzus vla
sza elzrja ezt az utat. Az irgalmas samaritnusrl szl
pldzat szemlletes is s ktelez is. Azt hangslyozza,
hogy a problma nem elmleti, hanem gyakorlati, nem

158

ltalnos, hanem klnleges. Mg lesebben: nem a te


felebartod a problma, hanem te magad vagy a probl
ma. (Nem vletlenl lezdik ki ad personam a pldzat
vgn ms formban a krds: E hrom kzl azrt kit
gondolsz, hogy felebartja volt annak, aki a rablk kez
be esett?) Persze, kzvetve feleletet kapunk az ltal
nos krdsre is. A te utadba, iddbe s teredbe kerlt
kortrs-embr, itt s most, ez a te felebartod. Amikp
pen az igazsg, gy a felebart is konkrt.
Ez felel meg radsul a Dekalgus fogalmi szhaszn
latnak, mert a ,re a felebart, a szomszd, akivel
ppen tallkozunk, s egymssal rintkeznk, anlkl,
hogy a fogalom pontos, jogi alkalmazsnak terlett
meg kellene hatrozni (J. Khlewein, in : Jenni/Westermann, Theol. Handwrterbuch A. T. II. 790. lap). Felt
telezhet, hogy az szvetsg trtnetnek hossz szaka
szain t ezt a parancsolatot az Isten npn bell a szvet
sges trsakra vonatkoztattk, mg az alkalmazs terle
teinek hatrai nagyon elmosdtak klnsen eszkatolgiai tvlatban. Jzus ehhez kapcsoldik mind a feleba
rti szeretet konkrt gyakorlsra indt szemlletes fel
szltsban (miknt a Lk 10 pldzatbl hallottuk),
mind pedig a szinte kihv utalsbl, amit ugyanott tesz
a samaritnusrl. A felebart fogalmt nem lehet leszk
teni s megktzni a termszeti felttelekkel s meghat
rozottsgokkal.
A felebart fogalmnak eme dialektikja lthat az
apostoli intelmekben is - rszben a jzusi gyakorlathoz
kapcsoldva. Annakokrt mg idnk van, cseleked
jnk jt mindenekkel, kivltkppen a mi hitnknek csel
deivel (Gl 6,10) mondja Pl, s elhrt egy ketts
ksrtst. Elszr az elvont szeretet kpzett, mely ltal
nossgban s nagy vonalakban mozog, s elnz a legk
zelebbi felebart feje fltt. Az idealista kozmopolitk
s a dogmatikus politikusok szmra ez az lland ve
szly. De a msik ksrts is fennll: egy pusztn punktulis, szelektv, korltozott szolidarits, mely csak a sajt
bartunkra vonatkozik, a boldogsg szigeteit gondozza
s pti, tekintet nlkl a klvilg szksgeire. Ez a ksr
tse a kegyes s pragmatikus, provincilis szektskodk-

159

nak. Az elbbieknek Pl arra teszi a hangslyt, hogy '


klnskppen a mi hitnknek cseldei. Az utbbiak- ,
nak azt hangslyozza: jt cselekedni mindenekkel.
A ktelez konkrtsg s a dinamikus nyltsg eme fe
szltsgben jn el s nyer megvlaszolst a gyakorlat
ban ez a krds: ki a felebart?
Klvin Jnos helyesen ragadta meg a dolgot, amikor
a Tzparancsolat magyarzatnak zradkban a feleba
rt krdsre a kvetkez vlaszt adja: Minl kzelebbi
kapcsolatban llunk egy emberrel, annl nagyobb a fele
lssgnk is, hogy barti mdon mellette llju n k ... s
mgis azt mondom, hogy ez a mi szeretetnk lelje fl
egytt az sszes embereket kivtel n lk l... M ert akr
milyen is legyen az ember, neknk t szeretnnk kell,
mert szeretjk Istent (Institutio II. 55.). Ebben az rte
lemben is nyilvn kitetszik, hogy Istent s az embert a Dekalgus kt ktbljt nem lehet elvlasztani egy
mstl.
Az idzett apostoli ignek mg egy mozzanata figye
lemre mlt s eszmltet a parancsolat magyarzat
ban. Pl az idrl s az alkalomrl, a kairos-rl, az
Istentl neknk ajndkozott alkalmak felhasznlsrl
is szl. Mindig hangslyozzuk: a Dekalgus nem idtlen
okmny, s a parancsolatok nem merev paragrafusok.
A szabadsg tm utati llanak elttnk az Exodus ta,
amelyek a mi idnkben minden jra rvnyesek s hely
tllak. A parancsolatok clirnya nem tetszs szerint
vlaszthat meg, hanem ktelez. s mgis mindig arra
kell trekedni, hogy jl rtsk az idk jeleit, a kairos-t
s gy engedelmeskedjnk. Ez rvnyes ma is a felebart
s a felebarti szeretet krdsre.
gy tnik, hogy a magunk helyn s a magunk idej
ben, a gazdag keresztyn orszgokban tall s szksges
hangslyosan is hallani s rteni Jzus zenetnek radi
klis implikcijt. Mert vltozatlanul s csonktatlanul
idszer marad annak a konkrt felebartnak a fontos
sga, aki ppen ajtnk eltt ll, vagy taln kapuinkon
bell l. Sajt hzainkban a legkzelebbi felebartok
kal kell trdnnk, mert a kls bsg trsadalmban,
s taln ppen itt van sok nyomor, sok rombol indulat

160

s sok szomjsg a felebarti szeretetre. Ne legynk va


kok ! A bsg trsadalmban a belmisszi s diaknia
nem vlt feleslegess. Msfell a mai kumenikus- s
vilgtrtneti helyzetben egyre srgetbb lesz, hogy ki
tgtsuk a szolidarits horizontjt messze tl npeink
s kontinenseink hatrain a tvoli felebartaink, min
denekeltt a harmadik vilg sszehasonlthatatlanul
nagyobb veszlyeknek kitett npei fel. A trtnelemben
elszr kerlnek plantnkon globlisan az emberek s
npek egyms kzvetlen kzelsgbe. Kvetkezskppen
bibliai rtelemben globlisan vltunk egymsnak feleba
rtaiv, mint akik e tallkozsban egymsra szorulunk.
Az leteslyek drasztikus klnbsgei ilyen krlmnyek
kztt tartsan elviselhetetlenek. Ha nem sikerl a Fld
rhajjn szolidrisn cskkenteni s thidalni a szaka
dkot az els s a harmadosztly utasok kztt, ak
kor az emberisg stt jvnek nz elbe mind a hrom
vilgban, akkor a mi Titanic hajnk sllyedben van ,
amint ezt az Egyhzak Vilgtancsa Nairobi-i nagygy
lsn, s sok ms alkalommal nyomatkosan hangslyoz
tk.
Klnskppen a Nyugat gazdag egyhzaihoz jut el a
felhvs, mgpedig a Tzparancsolat sajtos sszefgg
sben. Mily sokszor viselkedett a nyugati ember a
trsas viszonyokban gy, mint egy kifejezetten kvnatos
embertpus, aki az er helyzetbl beszlt a hzrl, az
asszonyrl, a tulajdonrl s arrl is, ami az felebartj
- a sajt civilizcijn bell ppgy, mint kvl a vilg
ban. Ennek drasztikus pldja a gyarmatosts korszaka,
gy a parancsolat le a Nyugat szvnek s trtnelmnek
szegezdik. Jl rtsk! Nem az nemsztds a cl, nem
a bnssg komplexusnak bnt hatsa, hanem a meg
trs s a felszabaduls. Az a fontos, hogy mlyen gyke
rez birtoklsi vgyunk s hatalmi trekvsnk szolgasg-hzt felismerjk a magn-, a kz- s a nemzetkzi
letben, mert ez bizony rabszolgasg az egyiptomi hsos
fazekak ellenre is, amelyeket lveztnk s mg lveznk.
Pedig mernnk kellene az Exodus vllalst, a kzs
sgvllalst az embervilggal: a magn-, a kz- s a
nemzetkzi letben egyarnt. Ez egyiknknek sem kny-
11

161

ny. Bels s kls knyszerek, kvnsgok lzadnak


ellene. De kell az jrakezds, s ezt merni kell, ha tovbb
akarunk lni, mg akkor is, ha evgbl csak a kisebbsget
tudjuk megnyerni s megmozgatni.
Vajon nem kellene-e az Isten npnek ilyen irnyban
elljrnij mint az let lcsapatnak? (H. Gollwitzer) Hi
szen az O- s jszvetsg nem csupn annyi, hogy mind
nyjan annak a trtnelmi knyszernek nyomsa alatt
vagyunk, hogy igazsgosabb feltteleket kell teremte
nnk a katasztrfa kzs tllshez, hanem ez egyszers
mind a szabadsg tjelzje is, amely erst s megtart
az egyni s kzssgi tancstalansg riban. A Dekalgus s annak utols parancsa, majd radiklis tovbbvi
tele Jzus Hegyi Beszdben s gyakorlatban szmunk
ra mindig j s idszer. Prgai tantmesterem s bar
tom, Josef B. Soucek a hatvanas vekben mr rm utatott
a csodlatos konvergencira korszakunk idszer kve
telmnyei s Jzus radiklis igehirdetse kztt, pedig az
egyhztrtnelemben ezt a prhuzamot mg a teolgu
sok is jra meg jra rajongnak, s gy alkalmatlannak
tartottk a szociletikai s politikai tren val eligazo
dsban. Habozs nlkl megllapthatjuk, hogy az em
beri let nem m aradhat fenn tbb, ha a vezet llamfr
fiak jzan pillanataikban nem jutnak olyan beltsra,
amilyen vgl is a Hegyi Beszdben gykerezik. Kellene,
hogy az egyhzakat ez tenn alzatoss is s btorr is,
hogy az igehirdetsben jzanabbul s btrabban lphes
senek a vilg el (Die Kirche als Faktor einer kommenden Weltgemeinschaft, EVT-kiads, 1966. 325. lap).
Soucekkel teljesen egyetrtek. Vltozatlanul a keresz
tyn teolgia s etika kzponti feladata arrl gondoskod
ni, hogy a jzusi s ppgy mint a Tzparancsolat sava
a sajt langymatagsgunk miatt ne zetlenljn meg,
hanem korunk erjedsnek folyamataiban reztesse hat
st a maga utat mutat s letet megtart erejben.

162

Excentrikus etika
A Dekalgus magyarzatt a bibliai felebart-fogalom
rtelmezsvel zrjuk. Az a f, hogy ennek mozgsir
nyt tartsuk szem eltt. A minden egyebet meghatroz
Isten-nv jelentsbl indultunk ki, s megrkeztnk a
felebarthoz. Minden keresztin etiknak ilyen a lejt
se, az tja: Istentl a felebartig. Vajon excentrikus ez
az etika? Bizonyos rtelemben igen. m eme excentri
kus jellegben semmit sem veszt identitsbl. St el
lenkezleg: ez maga a mi szemlyes s kzssgi letnk
trtnete, kzdelem a szabadsgrt, mely nem nmaga
krl forog, hanem coram Deo et proximo, Istenre s a
felebartra tekintettel keresi s tallja meg az let teljess
gt. Mert valaki meg akarja tartani az lett, elveszti
azt; valaki pedig elveszti az lett nrettem s az
evangliumrt, az megtallja azt (Mk 8,35 k.). A Deka
lgus errefel mutatja az utat.

11

163

TARTALOMJEGYZK

Ajnls ........................................................................
A Tzparancsolat........................................................
Elsz ..........................................................................
Keresztyn etika a Tzparancsolat nyomn ..........
Vitatott vllalkozs............................................
Trvnyeskeds vagy nknyessg?...............

5
7
9
11
11
15

Az els mondat: Az Isten n e v e ...............................


Eljel a zrjel eltt ..........................................
A szabadsg rtelmezse ..................................
Szabad s hls erklcsi v la sz .......................

21
21
22
28

Az els parancsolat: Egyedl Istena dicssg . . .


Az els s a legnagyobb....................................
Veszlyben a szabadsg ....................................
A blvnyozs hamis pnzverdje ..................
Soli Deo G l r ia ..................................................

33
33
34
39
42

A msodik s a harmadik parancsolat: Az Isten


kptl az Isten-nvig..................................................
Izraelita sajtossg? ..........................................
vs a kpek im d att l..................................
Az Isten m egtapasztalsa..................................
Az Isten nevnek kromlsa ellen ..................

44
44
46
50
52

A negyedik parancsolat: A szabadsg n n e p e ---A fegyelmezs vagy a szabadsg lehetsgei .


A parancsolat kt vltozata ............................
A vasrnap etikja ............................................
Az aggodalom, szorgalom s teljestmny etosza ........................................................................
Az tdik parancsolat: Az let tiszteletnek pa
rancsa ..........................................................................
Nem lehet a falon tugrani ..............................
Knny parancsolat? ........................................
Szabadsg a teremts sze rin t............................

164

57
57
60
63
67
73
73
74
77

A tisztelet nem im dat! ....................................


Az let sokasodsa ............................................
A normk ktelez rvnye..............................

80
83
85

A hatodik parancsolat: Ne lj! .............................. 88


Az etika archimedesi pontja ............................ 88
A parancsolat sokrtsge................................ 89
A gyilkossg hatresetei az ngyilkossgban . 95
.. .s a terhessgmegszakts?.......................... 98
A hbor, mint hatreset.................................. 102
A hetedik parancsolat: Ne parznlkodj!..............
Egyhztrtnelmi la v in a ....................................
Frfi s n kapcsolata, mint a trsas mivolt
alapformja ........................................................
A hzassg letkzssge ..............................
Szabadsg a szeretetlensg diktatrival szem
ben ........................................................................

106
106

A nyolcadik parancsolat: Ne lo p j!..........................


Az emberrabls tilos! ........................................
A rabszolgasg knyszerei................................
Fell- s alulnzetben........................................
A tulajdon Janus-arca ......................................

121
121
124
127
131

A kilencedik parancsolat: Igazsgot a felebartunk


nak! ..............................................................................
Bizonysgttel az igazsg mellett ....................
letnk, mint szitucik egym sutnja..........
A felebart gye a kegyelem gye ............
Mit jelent igazat mondani? ..............................

136
136
138
142
145

A tizedik parancsolat: Ne k v n d !..........................


Az rtelmezs nehzsgei ..................................
A svrg szem ek..............................................
Kicsoda az n felebartom? ............................
Excentrikus e tik a ................................................

150
150
152
158
163

165

108
113
117

A BORT

PAP KLRA
MU N K JA

ISBN 963 300 557 4

FELELS K IA D

TARR KLMN

Egyetemi N yom da - 93.2712 Budapest, 1993


Felels vezet: Smeghi Zoltn igazgat

230, Ft

Dr. Jan Milic Lochman professzor 1922-ben szletett


Nve M estoban (Csehszlovkia). Prgban s Bzelben
tanult filozfit s teolgit. 1948-ban doktorlt s a pr
gai Comenius-fakults 1950-ben fogadta doktorai sorba.
1969 ta a bzeli egyetem rendszeres teolgiai tanszknek
vezetje. 1970-ben a cambridge-i Harvard Egyetem tiszte
letbeli professzora lett, 1973-ban pedig az aberdeeni egye
tem tiszteletbeli doktori cmt kapta.
E ktetben a zsid s keresztyn etiknak s kultrnak
vezredek t fundam entum t jelent Tzparancsolat je
lentsgt s szerept vizsglja a teolgia, az egyhz s az
ember egyni letnek idszer sszefggseiben. Ez a
kis etika a szabadsg s a felszabaduls m agna
chart -ja. gy m utatja be az egyes parancsolatokat,
mint ltfontossg etikai norm kat, amelyek kvlrl s
bellrl egyarnt fenyegetett szabadsgunkat segtenek
megrizni, s amelyek mindennapi letnkben a helyes em
beri m agatarts kialaktshoz is elsegtenek.