You are on page 1of 2

1.

arl Pate, prvi veliki filmski producent; njegovo shvatanje koncepcije razvoja kinematografije.
Film i njegove mogunosti propagiranja ideja i ideologija: politika i verska propaganda; nacizam i film; faizam i film;
cenzura filmova i kinematografije.
Kinematografske delatnosti u Zagrebu 19171923.

2.

Pojam nauke o organizaciji rada, uslovi za njen nastanak i razvoj.


Proizvodnja filmova u holivudskoj fabrici snova; snimanje filmova na principu tekue trake; konfekcija filmova i pojedinac
stvaralac; plasman holivudskog nemog filma.
Kinematografija za vreme Prvog svetskog rata u Srbiji; organizovanje i delatnost Filmske sekcije Srpske vojske.

3.

Spektakl, definicija pojma; istorijat, organizovani spektakl, spektakl kao privredna delatnost; princip ostvarivanja prihoda
pomou spektakla.
Ekipa kratkometranih, dokumentarnih i animiranih filmova.
Hronoloka podela razvoja kinematografije na tlu jugoslovenskih zemalja; kritiki osvrt.

4.

Novi odnos prema kinematografiji u Sovjetskom Savezu posle Oktobarske revolucije; sutina novih odnosa; rezultati: zlatno
doba sovjetskog nemog filma.
Film kao ratno oruje u Drugom svetskom ratu; vrste ratno angaovanih filmova.
Pioniri filma u Vojvodini do kraja Prvog svetskog rata.

5.

Kinematografija kao privredna i umetnika delatnost; sklad i suprotnost te dvojnosti; razlozi suprotnosti; mogunost
usklaivanja.
Raspad Edisonovog trusta (Motion Pictures Patent Company); razlozi raspada; selidba amerike filmske proizvodnje na zapad.
Jugoslovenski Zakon o ureenju prometa filmova iz 1931; poreklo i inicijative; najvanije odredbe; posledice donoenja i
sudbina zakona: delovanje spoljanjih i unutranjih inilaca.

6.

Optike igrake na bazi projekcije i animacije kao tehniki osnov kinematografije; sutina njihove eksploatacije.
Stvaranje sistema filmskih zvezda u Evropi i Americi; njihova uloga i znaaj u eksploataciji filmova.
Kinematografija u Kraljevini Jugoslaviji posle izmena Zakona o ureenju prometa filmova iz 1931; delatnost Dravne filmske
centrale.

7.

or Melijes i otkrivanje mogunosti filmskog spektakla; Melijes kao stvaralac i filmski producent; zanatska i industrijska
proizvodnja filmova.
Osnovne koncepcije organizacije rada: Tejlor, Fajol, Emerson; primena nauke o organizaciji rada u tzv. neprivrednim
delatnostima: kameralisti, prakseologija.
Prve filmske projekcije na tlu jugoslovenskih zemalja.

8.

Definicija pojmova kinematografija i film; njihovo znaenje.


Formiranje Edisonovog trusta (MPPC): rat patenata; rat trusta i nezavisnih filmskih producenata u SAD; razlozi sukoba; oblici
konkurentske borbe.
Prva inostrana filmska snimanja na tlu jugoslovenskih zemalja: ko je od stranaca snimao kod nas; zato; najstariji sauvani
filmski snimci.

9.

Raanje filmske umetnosti; definicija filmske umetnosti: specifina filmska izraajna sredstva; posledice raanja filmske
umetnosti na proizvodnju (igranog) filma.
Prvi svetski rat i promene koje su nastale u tadanjoj svetskoj kinematografiji; razlozi slabljenja evropskih kinematografija i
uspona kinematografije u SAD.
Zatita domaeg filma u Velikoj Britaniji posle Prvog svetskog rata: Cinematograph Film Act; razlozi donoenja i sutina toga
zakona.

10.

Kinematografija i film u svetu spektakla; nove mogunosti proizvodnje, ekonomske reprodukcije i eksploatacije koje je film
pruio; proizvodnja filmova kao novi oblik industrije spektakla.
Optiki zapis zvuka i njegov uticaj na dalji razvoj filmske proizvodnje u evropskim zemljama; govorni film i razvoj
kinematografije, posebno, domae filmske proizvodnje u malim zemljama.
Pioniri filma u Hrvatskoj do poetka Prvog svetskog rata.

11.

Edison kao pronalaza pokretnih slika; osobenosti njegovih patenata; kinetograf i kinetoskop; njegov odnos prema sopstvenom
pronalasku.
Stanje na svetskom kinematografskom tritu uoi Drugog svetskog rata.
Organizovana proizvodnja filmova u Beogradu uoi Prvog svetskog rata: tri najstarija producenta i njihovi filmovi.

12.

Tehniki principi na kojima film poiva: trenutna fotografija, projekcija, animacija.

Nemi film u Evropi pre i posle Prvog svetskog rata; poloaj proizvodnje filmova u nekad vodeim kinematografijama:
Francuska, Italija, Nemaka, Velika Britanija; organizacioni problemi, ekonomski poloaj i umetniki rezultati.
Prvi domai ljudi koji su snimali filmove na tlu Jugoslovenskih zemalja: Karel Grosman i Milton Manaki.

13.

Braa Limijer, pronalazai kinematografa; osobenosti kinematografa u odnosu na druge patente; braa Limijer kao
proizvoai i prikazivai filmova; njihov odnos prema sopstvenom pronalasku.
Optiki zapis zvuka i promene koje je doneo govorni film holivudskoj filmskoj proizvodnji; problem produkcije i stvaralatva,
ekonomske posledice nove situacije.
Uticaj kinematografskih delatnosti u Srbiji 19411945. na makroorganizaciono oblikovanje i funkcionisanje jugoslovenske
kinematografije.