You are on page 1of 1

1

s lon Mzesnek, az r szolgjnak halla utn, szla az r Jzsunak, a Nn finak, Mze


vn:
2

Mzes, az n szolgm meghalt; most azrt kelj fel, menj t ezen a Jordnon, te s mind ez
a np arra a fldre, amelyet n adok nkik, az Izrel fiainak.
3
Minden helyet, amelyet talpatok rint, nktek adtam, amikppen szlottam Mzesnek.
4
A puszttl s a Libnontl fogva a nagy folyvzig, az Eufrates folyvzig, a Khitteusok
gsz flde s a nagy tengerig napnyugat fel lesz a ti hatrotok.
5
Meg nem ll senki elotted letednek minden idejben; amikppen Mzessel vele voltam, t
eveled is veled leszek; el nem hagylak tged, sem el nem maradok toled.
6
Lgy btor s eros, mert te teszed majd e npet annak a fldnek rksv, amely felol me
az o atyiknak, hogy nkik adom azt.
7
Csak lgy btor s igen eros, hogy vigyzz s mindent ama trvny szerint cselekedjl, am
et Mzes, az n szolgm szabott elodbe; attl se jobbra, se balra ne hajolj, hogy j szere
ncss lehess mindenben, amiben jrsz!
8
El ne tvozzk e trvnynek knyve a te szdtl, hanem gondolkodjl arrl jjel s nappal
gyzz s mindent gy cselekedjl, amint rva van abban, mert akkor leszel j szerencss a te
taidon s akkor boldogulsz.
9
Avagy nem parancsoltam- meg nked: lgy btor s eros? Ne flj, s ne rettegj, mert vele
lesz az r, a te Istened mindenben, amiben jrsz.
10
Parancsola azrt Jzsu a np eloljrinak, mondvn:
11
Menjetek ltal a tboron, s parancsoljtok meg a npnek, mondvn: Ksztsetek magatoknak
valt, mert harmadnap mulva tmentek ti ezen a Jordnon, hogy bemenjetek s brjtok azt a f
det, amelyet az r, a ti Istenetek d nktek birtokul.
12
A Rben s Gd nemzetsgnek pedig, s a Manass nemzetsg felnek szla Jzsu, mondvn:
13
Emlkezzetek meg a dologrl, amit megparancsolt nktek Mzes, az rnak szolgja, mondvn:
Az r, a ti Istenetek megnyugtatott titeket, s nktek adta ezt a fldet.
14
Felesgeitek, gyermekeitek s barmaitok maradjanak e fldn, amelyet adott nktek Mzes
a Jordnon tl; ti pedig fegyveres kzzel menjetek t atytokfiai elott, mindnyjan, akik kz
tek eros vitzek, s segljtek meg oket;
15
Amg megnyugosztja az r a ti atytokfiait is, mint titeket, s brjk ok is a fldet, am
lyet az r, a ti Istenetek d nkik: akkor aztn trjetek vissza a ti rksgtek fldre s b
amelyet Mzes, az r szolgja adott nktek a Jordnon tl, napkelet felol.
16
Azok pedig felelnek Jzsunak, mondvn: Mindent megcseleksznk, amit parancsoltl nknk
ahov kldesz minket, oda megynk.
17
Amint Mzesre hallgattunk, pen gy hallgatunk majd te red, csak legyen veled az r,
a te Istened, amikppen vele volt Mzessel.
18
Mindenki, aki ellene szegl a te szdnak, s nem hallgat a te beszdedre mindabban,
amit parancsolsz nki, meglettessk. Csak btor lgy s eros!