You are on page 1of 1

Muziki centar Panevo

Banjska br 38 Panevo telefon: 063/8-524-315 e-mail: mcentar@panet.co.yu ,iro raun 355-1023072-89

_______________________________________________________________________________

14.Festival muzike za decu

Raspevano prole Srbije 2015


Uputstvo za organizaciju Festivala
Potovani prijatelji
Radi lake pripreme Raspevanog prolea Srbije u Vaoj sredini slobodni smo da Vam damo nekoliko
informacija:
1. Raspevano prolee orgsnizuje se u Panevu od 1979. godine, Raspevano prolee Srbije deseti put.
2. Konkurs za nove kompozicije raspisao je Muziki centar Panevo i izvrio odbir pesama .
ta Vi treba da uradite a) Da naruite zbirke nota (za pevae i nastavnike), da odaberete soliste i
pripremite ih. Vrlo je poeljno da se pripremi i horska pratnja (jednoglasno).
3. Treba obezbediti solistima probe sa mikrofonom da bi uvebali kontrolu glasa preko ozvuenja
( problem intonacije)
4. Treba obezbediti prostor i tehniku za izvo|enje ( sala ozvuenje, praktikabli za hor)
5. Ako elite ( a dobro bi bilo) treba obezbediti nagrade (bar 3 za najbolje pevae), kao i poklone za sve
soliste, a za lanove hora, bar diplomu i neku sitnicu
6. Treba obezbediti izradu dokumentacije o programu (fotografije, video i tonske zapise)
7. Treba napraviti maksimalnu medisku podrku Festivalu.
8. Ako je mogue umnoiti program Festivala , Program treba da bude formata A5 (savijeni A4) Na
prvoj strain mora da ima Znak i naziv Muzikog centra, znak i naziv organiztora u lokalu - ZNAK
RASPEVANOG PROLEA SRBIJE mesto i vreme odravanja i naziv grada.
10. Unutra
Unutranji prostor rezervisan je za program (autor teksta, autor muzike naziv kompozicije ime
pevaa ) Na ostale slobodne povrine treba staviti imena ljudi koji realizuju Festival, Sponzore, i druge
informacije koje po vaoj oceni treba zabeleiti. Ukoliko niste u mogunosti da tampate takav program
molimo da ga otkucate i u 4 primerka date naoj ekipi po dolasku
10.Muziki centar obezbe|uje: Zbirke nota za izvoenje, autorska prava, orkestarsku pratnju, dirigenta,
Za sve dodatne informacije molim da se javite pismom, telefonom meilom ili preko fejsbuka.
Uz elju za uspeh u realizaciji Raspevanog prolea U Vaem mestu toplo Vas pozdravljam.
U Panevu 25.01.2015.

Kontakt:
Boris Matijevi 0638524315
Banijska 38 26000 Panevo
boris_matijevic@yahoo.com
muzickicentarpancevo@yahoo.com
fejs:Boris Matijevi

Umetniki director Festivala


___________________
prof. Boris Matijevi