You are on page 1of 22

Organizarea evidentei tehnico-operative si contabile in diverse activitati

turistice

Ca ramura de activitate, turismul reprezinta un domeniu complex ce reuneste un


ansamblu de servicii si bunuri, proprii mai multor sectoare, asigurand legatura intre
prestatori si turisti prin vanzarea serviciilor solicitate de acestia.
Activitatea unitatilor de turism este una foarte diversificata, constand in principal in
prestari de servicii, ce pot fi grupate astfel:
1. activitatea de turism intern, organizata prin intermediul agentiilor de turism din cadrul
societatilor comerciale de turism, cuprinzand:

actiunea turistica de trimitere la odihna si tratament, prin vanzarea biletelor de


odihna si tratament de catre alte societati decat cele detinatoare de baza
materiala si organizatoare de actiune turistica, precum si valorificarea locurilor
pentru odihna si tratament din statiuni si a spatiilor de cazare la cetateni,
omologate prin turism;
actiunea turistica privind excursiile interne.

2. activitatea de cazare turistica, care cuprinde:

cazarea propriu-zisa (activitatea hoteliera) prin hoteluri, moteluri, hanuri, vile


turistice, cabane;
activitatea de prestari servicii complementare pentru turisti: servicii de posta,
servicii personale (frizerie, coafura, spalatorie, curatatorie, inchirieri de obiecte),
servicii de tratament, servicii de agrement.

3. activitatea de transport turistic de personal cu mijloace proprii de transport;


4. activitatea de desfacere a marfurilor, care cuprinde alimentatia publica si
desfacerea marfurilor cu amanuntul prin alte unitati comerciale;
5. activitatea de productie, care cuprinde:

productia laboratoarelor de cofetarie-patiserie;


productia alimentara (de exemplu, panificatie, carmangerie).

6. alte prestari de servicii.


Trasaturile specifice ale activitatii de turism influenteaza intre altele si modul de
organizare a contabilitatii, astfel:

Toate serviciile prestate turistului (cazare, masa, transport, tratament, vizite)


formeaza produsul turistic, care, din punct de vedere contabil, prezinta importanta
in evidentierea veniturilor si cheltuielilor pe activitati, pe tipuri si feluri de prestatii
turistice, oferind posibilitatea determinarii si analizei acestora
Serviciile prestate turistului formeaza actiunea turistica care este incredintata unui
agent de turism si pentru care poarta raspunderea realizarii ei in conditii de
eficienta. In aceste conditii, agentul de turism manuieste diverse valori, cum ar fi
bani, bilete de calatorie, cecuri, pentru care devine debitor pana in momentul
justificarii valorilor primite, moment care coincide cu incheierea actiunii turistice.

NOTA
Deoarece agentul de turism retine asupra sa documentele justificative, pe parcursul
calatoriei, inregistrarea cheltuielilor in contabilitate are loc dupa incheierea actiunii
turistice.
Din punct de vedere practic, datorita numarului mare de astfel de actiuni turistice, se
impune urmarirea cheltuielilor fiecarei actiuni cu ajutorul evidentelor tehnico-operative.
Utilizarea echipamentelor electronice au ca rezultat depasirea dificultatilor care apar in
realizarea acestor operatiuni.
Elemente specifice activitatilor de turism
Ca urmare a faptului ca actiunile turistice au o durata relativ scurta, este lansata intr-o
luna si se incheie in aceeasi luna, cheltuielile si veniturile sunt aferente aceleiasi perioada
de gestiune, deci exista posibilitatea stabilirii cu usurinta a rezultatului si a eficientei
economice a fiecarei actiuni turistice.
Daca actiunile turistice sunt in curs de executie la sfarsitul periodelor de calcul (de
exemplu, o luna), ele nu se inregistreaza pe cheltuieli deoarece documentele se afla la
agentul de turism, iar daca s-au efectuat deja anumite plati, acestea se vor inregistra sub
forma cheltuielilor constatate in avans.

Pentru utilizarea integrala a capacitatilor tehnico-materiale se practica masuri


asiguratorii stipulate in contractele incheiate cu partenerii, precum si incasarea
anticipata a prestatiilor turistice, deoarece orice neutilizare a capacitatii bazei
tehnice are efecte negative asupra eficientei economice. Astfel valoarea efectiva a
prestatiilor poate sa difere de cea incasata anticipat sau actiunea turistica sa nu
aiba loc si reflectarea in contabilitate a incasarilor si veniturilor are loc dupa
incheierea actiunii turistice.
Utilizarea unor instrumente de plata care sa garanteze incasarea serviciilor
prestate, cum ar fi voucherele si cartile de credit.

In functie de conditiile de angajare a prestatiilor turistice, este determinat si modul de


decontare a serviciilor si de evidentiere in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor.
In aceste conditii, decontarea in turismul organizat se face intre unitatile contractante
prin intermediul bancilor, iar in turismul neorganizat are loc incasarea anticipata de la
turisti, urmand sa se regularizeze sumele incasate.

In turismul organizat, cheltuielile si veniturile se evidentiaza numai la unitatea


contractanta, chiar daca la realizarea serviciilor participa si unitati prestatoare.
In turismul neorganizat cheltuielile si veniturile se reflecta in contabilitatea unitatii
care organizeaza si incaseaza contravaloarea serviciilor turistice.

Participarea mai multor unitati de turism la realizarea unei actiuni turistice face ca una
dintre ele sa indeplineasca rolul de unitate organizatoare, iar celelalte de unitati
prestatoare. Acest lucru determina evidentierea veniturilor si cheltuielilor activitatii de
turism numai in contabilitatea unitatii organizatoare si recuperarea pretului serviciilor
turistice de catre unitatile prestatoare, de la cea organizatoare.
Una dintre activitatile de turism, al carui specific este productia este reprezentata de
laboratoarele de cofetarie-patiserie.

Pot exista laboratoare centrale care vand produsele finite obtinute la diversi terti sau
laboratoare care functioneaza pe langa patiserii si cofetarii, dar au gestiune separata de
acestea si le transfera produsele finite in vederea vanzarii consumatorilor finali.
I. Activitatea laboaratoarelor de cofetarie-patiserie este una de productie, cu mai
multe magazii de materii prime, astfel incat este importanta cunoasterea si stabilirea
structurilor de preturi. Acestea cuprind:
a) pretul de cumparare al materiilor prime cuprinse in produsul fabricat, denumit si pret
de materie prima. Acesta este un pret antecalculat pe fiecare sortiment de produs finit
(produs de patiserie, fel de prajitura), pe baza normelor de consum ale materiilor prime
prevazute in reteta de fabricatie. De regula, calculul pretului de materie prima se face
pentru 100 bucati. Aceste preturi se recalculeaza ori de cate ori se produc modificari in
structura sortimentelor de materii prime, in normele de consum sau in cuantumul
preturilor de cumparare;
b) pretul de vanzare al laboratorului calculat prin adaugarea la pretul de materie prima, a
marjei comerciale specifice laboratorului;
c) pretul de vanzare al produsului finit prin unitati de desfacere (cofetarii sau patiserii) si
pretul de vanzare al produsului prin unitati mixte (restaurante sau alte unitati de
desfacere). Aceste preturi se calculeaza adaugand la pretul de vanzare al laboratorului
marja specifica unitatii prin care se vinde produsul.
Documentele specifice activitatii laboratorului de cofetarie si patiserie se diferentiaza pe
faze ale acestei activitati: de aprovizionare cu materii prime, productie si desfacere.
Deoarece aprovizionarea cunoaste aceleasi forme cu cele practicate de unitatile mixte,
se intocmesc aceleasi documente si anume:

Factura si Nota de receptie si constatare de diferente pentru aprovizionarea pe


raspunderea furnizorului, cu delegatul sau sau cu delegatul laboratorului;
Nota de predare-transfer-restituire la aprovizionarea prin intermediul depozitelor
de repartizare;
Borderoul de achizitii urmat de Nota de receptie pentru aprovizionarea de pe piata
agroalimentara.

Materiile prime pot intra direct in laborator sau prin intermediul magaziilor de materii
prime. In cel de-al doilea caz aprovizionarea este urmata de eliberarea materiilor prime
spre consum.
In faza de productie se inregistreaza cheltuielile de fabricatie ale laboratorui.
Cheltuielile cu materiile prime se inregistreaza pe baza normelor de consum din retetele
de fabricatie, corespunzator productiei realizate. In acest scop se pondereaza cantitatea
de produse finite obtinuta, consemnata in:

Notele de predare-transfer-restituire si
Facturi cu pretul de materie prima antecalculat pentru fiecare produs.

Considerand ca normele de consum sunt respectate conform retetelor de fabricatie,


gestiunea laboratorului se descarca cu suma reiesita din calcul.
Alte documente utilizate in activitatea de productie propriu-zisa sunt:

Statul de plata a salariilor,


Bonuri de consum de materiale,

Situatia de calcul a amortizarii,

Facturi pentru servicii prestate de terti.

In faza de desfacere a produselor finite apar documente corespunzatoare destinatiei


produselor si anume:

Nota de predare-restituire pentru transferul produselor catre unitati proprii


(cofetarii, patiserii);
Facturi catre vanzarea produselor catre terti;
Avize de insotire pentru produsele transferate pentru protocol sectorului
administrativ.

Pe baza documentelor primare mentionate se intocmeste Centralizatorul produselor


finite livrate de laborator. Acesta serveste inregistrarii consumului de materii prime in
contabilitate. Particularitatea sa consta in urmatoarele preturi ale produselor vandute sau
transferate:

pret de materie prima necesar inregistrarii consumului de materie prima;


pret de vanzare al laboratorului la care se inregistreaza venitul din vanzare;

pret de vanzare al unitatii primitoare, la care se inregistreaza intrarea marfurilor


in caz de transfer (daca evaluarea marfurilor se face pentru unitate la pret de
vanzare).

In cadrul laboratorului evidenta operativa se realizeaza pe de o parte pentru materia


prima, iar pe de alta parte pentru produsele finite stabilite a se fabrica si realiza.
Cantitatile de produse fabricate se evidentiaza cu ajutorul: Planului de productie al
laboratorului. Acesta se intocmeste zilnic de gestionarul laboratorului si cuprinde
cantitatea de produse planificate, cantitatea fabricata si eventual cea ramasa in stoc.
Consumul de materii prime se urmareste operativ cu ajutorul:

Centralizatorului de produse finite realizate,


Situatiei privind consumul pentru productia realizata si

Situatiei comparative a consumurilor normate si efective.

Contabilitatea laboratoarelor de cofetarie si patiserie se organizeaza distinct in functie de


statutul juridic al acestora.
Astfel, pentru laboratoarele centrale, cu personalitate juridica, urmarirea gestiunii
acestora se poate realiza cu ajutorul contabilitatii financiare.
Daca se doreste cunoasterea costului efectiv pe laborator si pe sortimente de produse, se
organizeaza contabilitatea de gestiune.
II. Activitatea de cazare si alte prestari de servicii in unitatile de turism

Desi este strans legata de alimentatia publica si turism, activitatea de cazare are o
autonomie, desfasurandu-se in cadrul unor unitati operative specifice.
Fiind o forma a prestarilor de servicii, activitatea de cazare are un caracter nematerial.
Ca urmare, reflectarea ei in contabilitate este mai simpla, concretizandu-se in
inregistrarea:

pe de o parte, a cheltuielilor de cazare,


iar pe de alta parte, a veniturilor aferente,

diferenta dintre ele reprezentand rezultatul financiar al acestei activitati.


Dotarea materiala a unitatilor de cazare si calitatea diferita a serviciilor determina niveluri
diferentiate ale cheltuielilor. Drept urmare, se impune stabilirea unor venituri diferentiate
pe categorii de unitati operative.
Aceasta diferentiere face necesara clasificarea unitatilor operative de cazare dupa:

importanta lor (cum ar fi: hoteluri, hanuri turistice, moteluri, cabane turistice);
conditiile materiale si gradul de confort oferit (de la 1 la 5 stele sau margarete).

Tarifele de cazare exprima valoarea serviciilor corespunzatoare si au drept scop


acoperirea cheltuielilor si asigurarea realizarii profitului unitatii. Tariful de cazare poate fi
diferentiat si in functie de perioada de cazare (de sezon), care influenteaza raportul
cerere-oferta a spatiilor de cazare.
Concomitent cu cazarea, unitatea mai poate pune la dispozitia turistilor si alte servicii
cum ar fi: servicii de tratament, servicii de frizerie, coafura, inchiriere de obiecte,
curatatorie sau spalatorie chimica, servicii de agreement, servicii de posta (de exemplu,
convorbiri telefonice, telex, telegraf), servicii de schimb valutar.
Activitatea de cazare presupune:

operatii de rezervare si inchiriere a spatiilor de cazare,


operatii de urmarire si incasare a tarifelor pentru serviciile prestate.

Rezervarea spatiilor de cazare se face pe baza comenzilor verbale ale turistilor sau a
comenzii de rezervare intocmita de agentiile de turism.
Acestea cuprind:

denumirea si adresa unitatii solicitante,


numarul si numele pasagerilor sau a delegatului turistilor,

numarul locurilor si

durata cazarii.

Comenzile sunt inscrise in Registrul de evidenta al comenzilor.


La cazare, receptionerul completeaza datele de identitate a pasagerilor in Cartea de
imobil si intocmeste Diagrama grupului in vederea repartizarii locurilor de cazare.
Aceasta cuprinde tariful, numarul de zile, suma de incasat, date care se inscriu in
Situatia prestarilor si decontarilor.

Pentru toate aceste servicii oferite turistilor, unitatea prestatoare transmite receptiei
Bonuri de servicii, ale caror date se inscriu tot in Situatia prestarilor si decontarilor.
Pe baza situatiei intocmite, receptia emite Nota de plata care serveste decontarii in
numerar sau pe baza filelor din carnete CEC cu limita de suma. Pentru decontarea prin
virament este necesara intocmirea facturii, un exemplar al acesteia fiind remis
conducatorului de grup.
Notele de plata se centralizeaza la sfarsitul zilei in Borderoul notelor de plata.
Evidenta operativa se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor documente:

Diagrama locurilor libere si ocupate care urmareste situatia spatiilor de cazare;


Situatia prestarilor si decontarilor care reflecta in orice moment sumele datorate
de turisti si incasarea lor pe feluri de servicii;

Raportul de gestiune care stabileste zilnic situatia realizarilor si a incasarilor


distinct pe servicii prestate si modalitati de incasare.

In cazul cazarii in statiuni balneo-climaterice se mai intocmesc unele documente specifice


cum ar fi:

Evidenta sosirilor si plecarilor , completata pe baza biletelor de tratament si


odiha,
Situatia realizarilor si decontarii prestarilor pe beneficiari si perioade.

Activitatea de cazare impune si intocmirea de documente care sa consemneze cheltuielile


aferente, cum ar fi:

Bonuri de consum materiale,


State de plata a salariilor,

Situatii de calcul a amortizarii.

EXEMPLU
Exemple practice privind activitatea de turism intern si inregistrarea acestora in
contabilitate
1. Se achizitioneaza marfuri si se receptioneaza la depozitul central, pe baza facturii si a
notei de receptie si constatare de diferente la pret de achizitie 1.000 lei, T.V.A. 19%.
% = 401 1.190
Furnizori
371 1.000
Marfuri/depozit
4426 190
T.V.A. deductibila

2. Se distribuie marfuri din depozitul central catre restaurant si bar pe baza notei de
predare-transfer-restituire, la pret de achizitie de 300 lei si respectiv 200 lei, adaosul
comercial practicat de ambele unitati operative fiind de 90%.
Marfurile sunt evidentiate la pretul cu amanuntul.
371.1 = % 678
Marfuri/restaurant 300
371
Marfuri/depozit
378 270
Diferente de pret la marfuri
4428 108
T.V.A. neexigibila
371.2 = % 452
Marfuri/bar 200
371
Marfuri/depozit
378 180
Diferente de pret la marfuri
4428 72
T.V.A. neexigibila
3. Din Raportul de gestiune al hotelului rezulta sume datorate de turistii romani pentru
cazare in valoare de 1.100, T.V.A. 19%.
411 = % 1.309
Clienti
704 1.100
Venituri din lucrari si
servicii prestate
4427 209
T.V.A. colectata
4. Se predau la casierie pe baza de monetar 300 lei, iar restul se vireaza in contul curent
pe baza foii de varsamant.

% = 411 1.309
Clienti
531 300
Casa
512 1.009
Conturi curente la banci
5. Se achizitioneaza materii prime si materiale auxiliare specifice laboratorului pe baza de
factura. Receptia se efectueaza direct la laboratorul de cofetarie. Pretul de achizitie al
materiilor prime este de 500 lei, iar al materialelor consumabile 550 lei, T.V.A. 19%.
% = 401 1.259
Furnizori
301 500
Materii prime
302 550
Materiale consumabile
4426 209
T.V.A. deductibila
6. Se dau in consum materii prime in valoare de 200 lei, pe baza bonului de consum.
601 = 301 200
Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
7. Se vand in numerar marfuri prin restaurant la pretul de alimentatie publica de 378 lei
si prin bar in valoare de 252 lei pe baza notelor de plata.
531 = % 630
Casa 707.1 318
Venituri din vanzarea marfurilor
707.2 212
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 100
T.V.A. colectata

8. Se vand prin restaurant marfuri catre clienti in valoare de 150 lei la pret de alimentatie
publica, pe baza de factura.
411 = % 150
Clienti
707.1 126
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 24
T.V.A. colectata
9. Se incaseaza prin virament contravaloarea facturii marfurilor vandute prin restaurant.
512 = 411 150
Conturi curente la banci Clienti
10. Se achita furnizorul de materii prime si materiale consumabile specifice laboratorului
de cofetarie, prin virment bancar.
401 = 512 1.250
Furnizori Conturi curente la banci
11. Se receptioneaza in cursul lunii produse de laborator la pret prestabilit de 350 lei pe
baza notei de receptie si constatare de diferente.
345 = 711 350
Produse finite Variatia stocurilor
12. Se inregistreaza conform Raportului de gestiune, vanzarea de tichete de mic dejun in
valoare de 180 lei.
411 = % 214
Clienti
704 180
Venituri din lucrari executate
si servicii prestate
4427 34
T.V.A. colectata
13. Se inregistreaza darea in consum a materialelor consumabile in valoare de 400 lei.
602 = 302 400

Cheltuieli cu materialele Materiale consumabile


consumabile
14. Se achita furnizorul de marfuri pe baza de ordin de plata.
401 = 512 1.190
Furnizori Conturi curente la banci
15. Se livreaza produse finite din laboratorul de cofetarie catre cofetaria din cadrul
complexului hotelier pe baza notei de predare-transfer. Pretul de alimentatie publica la
care se receptioneaza este de 250 lei.
371.3 = % 297
Marfuri
345 190
Produse finite
378 60
Diferente de pret la marfuri
4428 47
T.V.A. neexigibila
Vanzarea produselor prin cofetaria proprie :
5311 = 707.3 250
Casa in lei Venituri din vanzarea marfurilor
4428 = 4427 47
T.V.A. neexigibila T.V.A. colectata
Descarcarea din gestiune a produselor de cofetarie vandute prin cofetaria proprie :
% = 371.3 250
607 Marfuri 190
Cheltuieli privind marfurile
378 60
Diferente de pret la marfuri
16. Serviciul de schimb valutar din cadrul complexului hotelier cumpara 400 euro la
cursul de schimb valutar de 3,60 lei/euro, comision 10%.

5314 = % 1.440
Casa in valuta
5311 1.296
Casa in lei
708 144
Venituri din activitati diverse
17. Se livreaza produse finite ale laboratorului de cofetarie catre terti, pe baza de factura,
in valoare de 160 lei si se incaseaza prin virament contravaloarea lor.
Livrarea :
411 = % 190
Clienti
701 160
Venituri din vanzarea
produselor finite
4427 30
T.V.A. deductibila
Incasarea :
512 = 411 190
Conturi curente la banci Clienti
18. Se descarca gestiunea barului de marfuri vandute.
% = 371.2 252
Marfuri
607 112
Cheltuieli privind marfurile
378 100
Diferente de pret la marfuri
4428 40
T.V.A. neexigibila
19. Se descarca gestiunea restaurantului de marfurile vandute.

% = 371.1 528
Marfuri
607 234
Cheltuieli privind marfurile
378 210
Diferente de pret la marfuri
4428 84
T.V.A. neexigibila

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


1
Data aparitiei: 16 Octombrie 2008

Votati articolul "Organizarea evidentei tehnico-operative si contabile in


diverse activitati turistice":
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei


CASA DE AMANET
Intrebare: Ce documente ,acte trebuie tinute la o CASA DE AMANET/DE SCHIMB
VALUTAR?

Multumesc.
Raspuns: pentru o casa de amanet bijuterii dinaurla primirea lorpe baza de
contract se face dispozitie de...... citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 16 Octombrie 2008


ARTICOLE SIMILARE

Activitate turistica
Contabilitate

Articole similare
Organizarea evidentei tehnico-operative si contabile in diverse activitati turistice
Mai multe articole despre activitate turistica

Noi apreciem opinia ta.


Adauga comentariul tau acum

Intrebare antispam: 4 + 4 =
Da, doresc s primesc informaii despre produsele, serviciile, evenimentele
etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota
de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Recomandari
Noutati

Ultima ora

Termene depunere declaratii februarie 2015 Codul fiscal 2015 Legea contabilitatii
actualizata 2015 Codul de procedura fiscala actualizat Norme cod fiscal Monitorul
oficial Descarcare declaratii eletronice Actualizate Codul muncii 2015 Declaratia
112 ultima versiune 9 Feb 2015

PROCEDURI CONTABILE NOI IN 2015 - modele editabile


>> Detalii AICI <<
Modificari in contabilitate! Totul despre OMFP 1802!
>> Afla ACUM detalii <<
Marea Carte Verde a Monografiicol Contabile
>> Detalii AICI <<
Reguli de impozitare a diurnei in 2015
>> Detalii AICI <<
ANAF a modificat formularul Declaratiei 101 in 5 ianuarie 2015!
>> Click AICI <<
PFA: Taxe, Impozite, Deduceri
>> Click AICI <<
Lista contraventiilor si infractiunilor fiscale in legislatia din Romania
>> Click AICI <<
Cartea Verde a Contabilitatii 2015!
>> Detalii click aici <<

Subiectele saptamanii

Cine depune formularul 205? Tot ce trebuie sa stiti


despre Declaratia 205!
Buletin informativ CECCAR: Noutati legislative 06 12.02.2015
Conditii depunere declaratie de inactivitate. SRL-D fara
activitate
Noul Cod fiscal se modifica dramatic. Taxe anulate, TVA
de 20% din 2016 si cota de impozitare diferentiata
pentru microintreprinderi
Stres si un program incarcat la locul de munca? Cum sa
devenim mai eficienti, mai creativi si mai relaxati!

Export de bunuri. Cum procedam cu decontul de TVA si


justificarea scutirii de taxa?

DECIZIE 737 16/12/2014 - EMITENT: Alte Institutii


HOTRRE 10/07/2012 - EMITENT: Alte Institutii

REGULAMENT 04/02/2015 - EMITENT: Alte Institutii

ORDIN 4 04/02/2015 - EMITENT: Alte Institutii

ORDIN 385 13/02/2015 - EMITENT: Alte Institutii

Cele mai citite articole din


CONTABILITATE
CASS ar putea fi anulat pe ultimii trei ani. Proiect MPF ultima ora! Declararea si
plata impozitului pe profit pentru anul 2014. Explicatii consultant fiscal OG
4/2015 pentru modificarea Codului fiscal. Alerta fiscala Datoreaza CAS un PFA
care obtine si venituri din salarii? Raspuns oferit de expertul contabil Anca Ivanov
Dupa cati ani se prescrie o eroare la calculul impozitului profit? Cele mai
importante 11 lucruri pe care sa le stii despre OMFP 1802/2014!
Desi este strans legata de alimentatia publica si turism, activitatea de cazare are o
autonomie, desfasurandu-se in cadrul unor unitati operative specifice.
Fiind o forma a prestarilor de servicii, activitatea de cazare are un caracter nematerial.
Ca urmare, reflectarea ei in contabilitate este mai simpla, concretizandu-se in
inregistrarea:

pe de o parte, a cheltuielilor de cazare,


iar pe de alta parte, a veniturilor aferente,

diferenta dintre ele reprezentand rezultatul financiar al acestei activitati.


Dotarea materiala a unitatilor de cazare si calitatea diferita a serviciilor determina niveluri
diferentiate ale cheltuielilor. Drept urmare, se impune stabilirea unor venituri diferentiate
pe categorii de unitati operative.
Aceasta diferentiere face necesara clasificarea unitatilor operative de cazare dupa:

importanta lor (cum ar fi: hoteluri, hanuri turistice, moteluri, cabane turistice);
conditiile materiale si gradul de confort oferit (de la 1 la 5 stele sau margarete).

Tarifele de cazare exprima valoarea serviciilor corespunzatoare si au drept scop


acoperirea cheltuielilor si asigurarea realizarii profitului unitatii. Tariful de cazare poate fi
diferentiat si in functie de perioada de cazare (de sezon), care influenteaza raportul
cerere-oferta a spatiilor de cazare.
Concomitent cu cazarea, unitatea mai poate pune la dispozitia turistilor si alte servicii
cum ar fi: servicii de tratament, servicii de frizerie, coafura, inchiriere de obiecte,

curatatorie sau spalatorie chimica, servicii de agreement, servicii de posta (de exemplu,
convorbiri telefonice, telex, telegraf), servicii de schimb valutar.
Activitatea de cazare presupune:

operatii de rezervare si inchiriere a spatiilor de cazare,


operatii de urmarire si incasare a tarifelor pentru serviciile prestate.

Rezervarea spatiilor de cazare se face pe baza comenzilor verbale ale turistilor sau a
comenzii de rezervare intocmita de agentiile de turism.
Acestea cuprind:

denumirea si adresa unitatii solicitante,


numarul si numele pasagerilor sau a delegatului turistilor,

numarul locurilor si

durata cazarii.

Comenzile sunt inscrise in Registrul de evidenta al comenzilor.


La cazare, receptionerul completeaza datele de identitate a pasagerilor in Cartea de
imobil si intocmeste Diagrama grupului in vederea repartizarii locurilor de cazare.
Aceasta cuprinde tariful, numarul de zile, suma de incasat, date care se inscriu in
Situatia prestarilor si decontarilor.
Pentru toate aceste servicii oferite turistilor, unitatea prestatoare transmite receptiei
Bonuri de servicii, ale caror date se inscriu tot in Situatia prestarilor si decontarilor.
Pe baza situatiei intocmite, receptia emite Nota de plata care serveste decontarii in
numerar sau pe baza filelor din carnete CEC cu limita de suma. Pentru decontarea prin
virament este necesara intocmirea facturii, un exemplar al acesteia fiind remis
conducatorului de grup.
Notele de plata se centralizeaza la sfarsitul zilei in Borderoul notelor de plata.
Evidenta operativa se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor documente:

Diagrama locurilor libere si ocupate care urmareste situatia spatiilor de cazare;


Situatia prestarilor si decontarilor care reflecta in orice moment sumele datorate
de turisti si incasarea lor pe feluri de servicii;

Raportul de gestiune care stabileste zilnic situatia realizarilor si a incasarilor


distinct pe servicii prestate si modalitati de incasare.

In cazul cazarii in statiuni balneo-climaterice se mai intocmesc unele documente specifice


cum ar fi:

Evidenta sosirilor si plecarilor , completata pe baza biletelor de tratament si


odiha,
Situatia realizarilor si decontarii prestarilor pe beneficiari si perioade.

Activitatea de cazare impune si intocmirea de documente care sa consemneze cheltuielile


aferente, cum ar fi:

Bonuri de consum materiale,


State de plata a salariilor,

Situatii de calcul a amortizarii.

EXEMPLU
Exemple practice privind activitatea de turism intern si inregistrarea acestora in
contabilitate
1. Se achizitioneaza marfuri si se receptioneaza la depozitul central, pe baza facturii si a
notei de receptie si constatare de diferente la pret de achizitie 1.000 lei, T.V.A. 19%.
% = 401 1.190
Furnizori
371 1.000
Marfuri/depozit
4426 190
T.V.A. deductibila
2. Se distribuie marfuri din depozitul central catre restaurant si bar pe baza notei de
predare-transfer-restituire, la pret de achizitie de 300 lei si respectiv 200 lei, adaosul
comercial practicat de ambele unitati operative fiind de 90%.
Marfurile sunt evidentiate la pretul cu amanuntul.
371.1 = % 678
Marfuri/restaurant 300
371
Marfuri/depozit
378 270
Diferente de pret la marfuri
4428 108
T.V.A. neexigibila
371.2 = % 452
Marfuri/bar 200
371
Marfuri/depozit
378 180

Diferente de pret la marfuri


4428 72
T.V.A. neexigibila
3. Din Raportul de gestiune al hotelului rezulta sume datorate de turistii romani pentru
cazare in valoare de 1.100, T.V.A. 19%.
411 = % 1.309
Clienti
704 1.100
Venituri din lucrari si
servicii prestate
4427 209
T.V.A. colectata
4. Se predau la casierie pe baza de monetar 300 lei, iar restul se vireaza in contul curent
pe baza foii de varsamant.
% = 411 1.309
Clienti
531 300
Casa
512 1.009
Conturi curente la banci
5. Se achizitioneaza materii prime si materiale auxiliare specifice laboratorului pe baza de
factura. Receptia se efectueaza direct la laboratorul de cofetarie. Pretul de achizitie al
materiilor prime este de 500 lei, iar al materialelor consumabile 550 lei, T.V.A. 19%.
% = 401 1.259
Furnizori
301 500
Materii prime
302 550
Materiale consumabile
4426 209

T.V.A. deductibila
6. Se dau in consum materii prime in valoare de 200 lei, pe baza bonului de consum.
601 = 301 200
Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
7. Se vand in numerar marfuri prin restaurant la pretul de alimentatie publica de 378 lei
si prin bar in valoare de 252 lei pe baza notelor de plata.
531 = % 630
Casa 707.1 318
Venituri din vanzarea marfurilor
707.2 212
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 100
T.V.A. colectata
8. Se vand prin restaurant marfuri catre clienti in valoare de 150 lei la pret de alimentatie
publica, pe baza de factura.
411 = % 150
Clienti
707.1 126
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 24
T.V.A. colectata
9. Se incaseaza prin virament contravaloarea facturii marfurilor vandute prin restaurant.
512 = 411 150
Conturi curente la banci Clienti
10. Se achita furnizorul de materii prime si materiale consumabile specifice laboratorului
de cofetarie, prin virment bancar.
401 = 512 1.250
Furnizori Conturi curente la banci
11. Se receptioneaza in cursul lunii produse de laborator la pret prestabilit de 350 lei pe
baza notei de receptie si constatare de diferente.

345 = 711 350


Produse finite Variatia stocurilor
12. Se inregistreaza conform Raportului de gestiune, vanzarea de tichete de mic dejun in
valoare de 180 lei.
411 = % 214
Clienti
704 180
Venituri din lucrari executate
si servicii prestate
4427 34
T.V.A. colectata
13. Se inregistreaza darea in consum a materialelor consumabile in valoare de 400 lei.
602 = 302 400
Cheltuieli cu materialele Materiale consumabile
consumabile
14. Se achita furnizorul de marfuri pe baza de ordin de plata.
401 = 512 1.190
Furnizori Conturi curente la banci
15. Se livreaza produse finite din laboratorul de cofetarie catre cofetaria din cadrul
complexului hotelier pe baza notei de predare-transfer. Pretul de alimentatie publica la
care se receptioneaza este de 250 lei.
371.3 = % 297
Marfuri
345 190
Produse finite
378 60
Diferente de pret la marfuri
4428 47
T.V.A. neexigibila
Vanzarea produselor prin cofetaria proprie :

5311 = 707.3 250


Casa in lei Venituri din vanzarea marfurilor
4428 = 4427 47
T.V.A. neexigibila T.V.A. colectata
Descarcarea din gestiune a produselor de cofetarie vandute prin cofetaria proprie :
% = 371.3 250
607 Marfuri 190
Cheltuieli privind marfurile
378 60
Diferente de pret la marfuri
16. Serviciul de schimb valutar din cadrul complexului hotelier cumpara 400 euro la
cursul de schimb valutar de 3,60 lei/euro, comision 10%.
5314 = % 1.440
Casa in valuta
5311 1.296
Casa in lei
708 144
Venituri din activitati diverse
17. Se livreaza produse finite ale laboratorului de cofetarie catre terti, pe baza de factura,
in valoare de 160 lei si se incaseaza prin virament contravaloarea lor.
Livrarea :
411 = % 190
Clienti
701 160
Venituri din vanzarea
produselor finite
4427 30
T.V.A. deductibila
Incasarea :

512 = 411 190


Conturi curente la banci Clienti
18. Se descarca gestiunea barului de marfuri vandute.
% = 371.2 252
Marfuri
607 112
Cheltuieli privind marfurile
378 100
Diferente de pret la marfuri
4428 40
T.V.A. neexigibila
19. Se descarca gestiunea restaurantului de marfurile vandute.
% = 371.1 528
Marfuri
607 234
Cheltuieli privind marfurile
378 210
Diferente de pret la marfuri
4428 84
T.V.A. neexigibila