You are on page 1of 52

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere
i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale aferente acestora
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, precum i al art. 15 alin. (5) i al art.
51 din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitar veterinare i pentru
sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob aciunile sanitar - veterinare cuprinse n Programul aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la
om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor i caprinelor, prevzut n anexa nr. 1.
(2) Se aprob aciunile cuprinse n Programul de supraveghere i control n domeniul
siguranei alimentelor, prevzut n anexa nr. 2.
(3) Aciunile sanitar - veterinare cu privire la bolile prevzute n anexa nr. 1, cuprinse n
programe cofinanate i aprobate de ctre Uniunea European, se aplic ca atare.
Art. 2. Obiectivele programelor prevzute la art. 1 sunt supravegherea i controlul bolilor
animalelor domestice i slbatice , stabilirea statusului de sntate a animalelor domestice i slbatice,
a corelaiei dintre bolile animalelor i transmiterea acestora la om, precum i asigurarea condiiilor de
igien a produselor de origine animal provenite de la acestea i a produselor de origine nonanimal
destinate consumului uman, asigurarea sntii publice i protejarea intereselor consumatorilor.

Art. 3. Pentru situaiile cu risc epidemiologic major, cu implicaii pentru sntatea public i
economia naional, determinat de apariia unei pandemii, epidemii, boli emergente i boli
transfrontaliere, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor solicit
sprijinul Comitetului Naional pentru Situaii de Urgen, n condiiile legii.
Art. 4. (1) Se aprob tarifele aferente aciunilor sanitar veterinare cuprinse n programul
menionat la art. 1 alin. (1), prevzute n anexa nr. 3, destinate exploataiilor nonprofesionale, potrivit
art. 15 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitar
veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Tarifele prevzute n anexa nr. 3 se aplic i pentru aciunile sanitare veterinare cuprinse n
programul menionat la art. 1 alin. (1), destinate exploataiilor nonprofesionale, n cazul n care
costurile sunt suportate de ctre proprietarii exploataiilor nonprofesionale.
(3) Tarifele prevzute n anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei i a tuturor elementelor
necesare pentru efectuarea aciunilor sanitare veterinare, cu excepia contravalorii tuberculinei aviare i
mamifere, a vaccinului contra rabiei i a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor i acelor
necesare prelevrii probelor de snge, precum i a formularelor tipizate utilizate pentru nregistrarea i
raportarea aciunilor sanitar veterinare din cadrul programului prevzut la art. 1 alin. (1).
(4) Plata contravalorii manoperei pentru aciunile de vaccinare, tuberculinare si recoltare a
probelor de la animalele din speciile bovine, ovine, caprine i suine din exploataiile nonprofesionale
pentru analize de laborator realizate de medicii veterinari de liber practic este condiionat direct de
nregistrarea corect i la zi n baza naional de date informatice a micrilor i evenimentelor suferite
de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.
Art. 5. (1) Fondurile necesare realizrii n exploataiile nonprofesionale a aciunilor sanitarveterinare din cadrul programului prevzut la art. 1 alin. (1) se asigur din bugetul Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i de ctre proprietari, iar n cazul
exploataiilor comerciale, de ctre proprietarii acestora.
(2) Fondurile necesare pentru efectuarea analizelor i examenelor de laborator aferente
programelor prevzute la art. 1 sunt suportate din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i
pentru Sigurana Alimentelor sau de proprietari, n cazul analizelor i examenelor de laborator
efectuate la solicitarea acestora.
(3) Contravaloarea tuberculinei aviare i mamifere, a vaccinului contra rabiei i a vaccinului
contra antraxului, a vacutainerelor i acelor necesare prelevrii probelor de snge, precum i a
formularelor tipizate utilizate pentru nregistrarea i raportarea aciunilor sanitar veterinare din cadrul

programului prevzut la art. 1 alin. (1) se suport din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare
i pentru Sigurana Alimentelor.
(4) Prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor pentru aprobarea normelor metodologice privind realizarea aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia
animalelor i protecia mediului, cuprinse n programul prevzut la art. 1 alin. (1), se stabilesc
modalitile de suportare a costurilor aferente acestor aciuni.
Art. 6. - Fondurile necesare realizrii aciunilor din cadrul Programului de supraveghere i
control n domeniul siguranei alimentelor , prevzut la art. 1 alin. (2), se asigur din bugetul
Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, precum i de ctre operatorii
economici, potrivit prevederilor anexei nr. 2.
Art. 7. (1) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, prin ordin
al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, se aprob
normele metodologice de aplicare a programelor prevzute la art. 1.
(2) Aciunile de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor,
cuprinse n programul prevzut la art. 1 alin. (1), se efectueaz n conformitate cu prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea i nregistrarea bovinelor n
Romnia, aprobat cu modificri prin Legea nr. 25/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea i nregistrarea
suinelor, ovinelor i caprinelor, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative,
precum i cu prevederile ordinelor preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru
Sigurana Alimentelor emise n aplicarea acestora.
Art. 8. (1) Aciunile sanitar-veterinare cuprinse n programul prevzut la art. 1 alin. (1),
destinate exploataiilor nonprofesionale, sunt realizate de ctre medicii veterinari de liber practic cu
care direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului
Bucureti ncheie contracte de servicii, cu respectarea reglementrilor n vigoare privind achiziiile
publice, sau care sunt titulari ai contractelor de concesiune a activitilor sanitar-veterinare publice, ori
de ctre medicii veterinari oficiali din cadrul direciilor sanitar-veterinare i pentru sigurana
alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
(2) Efectuarea n exploataiile comerciale a unor aciuni de supraveghere, prevenire i control al
bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului
se realizeaz n condiiile prevzute la art. 15 alin. (21) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activitii sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr.215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 9. - (1) Urmtoarele fapte constituie contravenii la normele sanitar veterinare i se


sancioneaz dup cum urmeaz:
a) cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerealizarea, realizarea cu ntrziere sau n mod
necorespunztor de ctre medicii veterinari de liber practic sau, n cazul aciunilor aprobate pentru
animalele slbatice din fondurile cinegetice, de ctre personalul din aceste fonduri, ndiferent de forma
de organizare a acestora, a aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n programul prevzut la art. 1 alin.
(1);
b) cu amend de la 5.000 la 10.000 lei nerespectarea obligaiilor stabilite la art. 11 alin. (5) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea i nregistrarea suinelor, ovinelor i

caprinelor, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 191/2012, respectiv la art. 63 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
113/2002 privind identificarea i nregistrarea bovinelor n Romnia, aprobat cu modificri prin

Legea nr. 25/2003, cu modificrile ulterioare.


(2) Constatarea i aplicarea contravenilor prevzute la alin. (1) se fac de ctre inspectorii
autoritii sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor competente.
Art. 10. Contraveniilor prevzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 11. - Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii
prevzute n prezenta hotrre, agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n
procesul-verbal.
Art. 12. Fondurile necesare realizrii aciunilor din cadrul programelor prevzute la art. 1,
provenind din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor , se
asigur n limita prevederilor bugetare aprobate.
Art. 13. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 14. (1) Prezenta hotrre intr n vigoare la 10 zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, Hotrrea Guvernului 341/2012 pentru
aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire,
control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor
i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a
aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor,
precum i a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicat n Monitorul Oficial al

Romniei, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
276 din 25 aprilie 2012, se abrog.

PRIM-MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA

Anexa nr. 1
Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i
nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor

CAPITOLUL I
Supravegherea, profilaxia i controlul bolilor la animale

SECIUNEA 1
Programe naionale de supraveghere, control i eradicare a bolilor la animale
1. Pesta porcin clasic
2. Influena aviar
3. Salmoneloze zoonotice
4. Bluetongue
5. Encefalopatii spongiforme transmisibile
6. Febra aftoas;
7. Tuberculoza;
8. Leucoza bovin;
9. Pesta porcin african;
10. Turbarea sau rabia;
11. Antrax;
12. Boala de Newcastle sau Pseudopesta aviar;
13. Tifoza;
14. Puloroza;
15. 10.Micoplasmoza Respiratorie Aviar;
16. Boala veziculoas a porcului;
17. Stomatita veziculoas;
18. Pesta bovin;
19. Pesta micilor rumegtoare;
20. Pleuropneumonia contagioas bovin;

21. Variola ovin i caprin;


22. Pesta african a calului;
23. Boala Aujeszky;
24. Paratuberculoza;
25. Bruceloza la bovine;
26. Bruceloza la ovine i caprine, respectiv infecia cu Brucella melitensis;
27. Bruceloza la ovine, respectiv infecia cu Brucella ovis;
28. Bruceloza la suine;
29. Campilobacterioza bovin;
30. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, psri;
31. Rinotraheita infecioas bovin-IBR;
32. Trichomonoza bovin;
33. Artrita encefalita caprin;
34. Maedi Visna;
35. Echinococoza;
36. Durina;
37. Anemia infecioas ecvin;
38. Morva;
39. Infecia cu virusul West Nile;
40. Diareea viral a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD;
41. Septicemia hemoragic viral la salmonide;
42. Necroza hematopoietic infecioas a salmonidelor;
43. Viremia de primvar a crapului;
44. Boala cu virusul herpes koi;
45. Necroza pancreatic infecioas a salmonidelor;
46. Boala bacterian a rinichiului la salmonide;
47. Necroza epizootic hematopoietic;
48. Sindromul epizootic ulcerativ;
49. Anemia infecioas a somonului;
50. Girodactilaza;
51. Bonamioza;
52. Haplosporidioza;
53. Perkinsoza;
54. Marteilioza;

55. Microcitoza;
56. Sindromul taura;
57. Boala capului galben;
58. Boala petelor albe;
59. Acarapioza albinelor;
60. Loca american la albine;
61. Loca european;
62. Nosemoza albinelor;
63. Varrooza albinelor;
64. Tropilelapsoza albinelor;
65. Atacul gndacului mic de stup;
66. Poliedria viermilor de mtase;
67. Flaeria viermilor de mtase;
68. Nosemoza viermilor de mtase;
69. Muscardina viermilor de mtase;
70. Agalaxia contagioas a oilor i a caprelor;
71. Limfoadenita cazeoas a oilor;
72. Adenomatoza pulmonar.

SECIUNEA a 2-a
Supravegherea, profilaxia i controlul la bolile tumorale
1. Oncopatii la psri leucemii i limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori;
2. Oncopatii la mamiferele de producie i carnasiere.

SECIUNEA a 3-a
Supravegherea, profilaxia i controlul bolilor n funcie de antecedentele epizootice la animale
1. Leptospiroza;
2. Febra Q;
3. Avortul salmonelic al oilor;
4. Influena ecvin;

5. Rinopneumonia ecvin;
6. Arterita viral ecvin;
7. Avortul salmonelic al iepelor;
8. Tularemia;
9. Bruceloza la canide;
10. Bruceloza la iepuri;
11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida;
12. Yersinioza, respectiv boala gura roie, la salmonide;
13. Mixosomiaza;
14. Boala Columnaris la salmonide;
15. Eritrodermatita la ciprinide;
16. Ihtioftiriaza;
17. Criptobiaza;
18. Vibrioza molutelor bivalve;
19. Molute gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode;
20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze i microbacterioze;
21. Pesta racilor;
22. Amibiaza albinelor;
23. Brauloza albinelor;
24. Ascosferoza i aspergiloza albinelor;
25. Puietul n sac i boala botcilor negre;
26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte;
27. Aspergiloza viermilor de mtase;
28. Listerioza;
29. Toxoplasmoza;
30. Crbunele emfizematos.

SECIUNEA a 4-a
Supravegherea, profilaxia i controlul altor boli transmisibile, zoonoze i emergente la animale
1. Bacterioze:
a) rujetul;
b) streptococia;

c) stafilococia;
d) yersinioza;
e) chlamydioza aviar;
f) colibaciloza.
2. Micoze:
a) aspergiloza;
b) dermatomicoza.
3. Viroze:
a) boala Lyme;
b) boala de Crimeea - Congo;
c) encefalita japonez;
d) encefalomielita ecvin venezuelean;
e) encefalita de cpue;
f) oncopatii ale animalelor de producie n libertate i exotice.
g) infectia cu virusul Schmallenberg
4. Parazitoze:
a) Cochliomyia hominivorax;
b) Chrysomya bezziana;
c) echinococoza/hidatidoza;
d) cisticercoza bovin;
e) cisticercoza porcin;
f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportat de ctre
beneficiar, n
conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare;
g) leishmanioza;
h) fascioloza;
i) filarioze;
j) ancilostomoza carnivorelor;
k) balantidioza;
l) hemosporidioze;
m) pneumocistoza;
n) sacrocistoza;
o) teniaze;
p) thelazioza;

10

q) dermatoze produse de acarieni, paraziii animalelor.

SECIUNEA a 5-a
Aciuni strategice de supravegherea sanitar veterinar a reproduciei i a tulburrilor genetice
la animale
1. Supravegherea sanitar veterinar a materialului seminal congelat din import;
2. Supravegherea tulburrilor inflamatorii ale glandei mamare.

SECIUNEA a 6-a
Aciuni de protecie ecologic
1. Ecopatologie i protecia mediului, potabilitatea apei
2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri i iazuri amenajate pentru piscicultur, precum i din
ape curgtoare
3. Verificarea eficienei decontaminrii dup evoluia unor boli, de necesitate.
SECIUNEA a 7 a
Aciuni generale de medicin veterinar preventiv, de protecie i bunstare a animalelor i
protecie a mediului
1. Urmrirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate
2. Protecia i bunstarea animalelor:
2.1. Protecia animalelor din Romnia;
2.2. Protecia animalelor n timpul transportului;
2.3. Protecia ginilor outoare;
2.4. Protecia puilor crescui pentru producia de carne;
2.5. Protecia porcinelor;
2.6. Protecia vieilor,
2.7. Protecia animalelor de ferm din speciile neacoperite de legislaie specific;
2.8. Protecia animalelor n timpul tierii i uciderii;
2.9. Protecia animalelor slbatice n captivitate;

11

2.10. Protecia animalelor de companie;


3. Protecia animalelor utilizate n scopuri experimentale i tiinifice;
4. Aciuni generale de medicin preventiv:
a) expertiza pajitilor naturale i a punilor;
b) expertiza parazitologic a pajitilor naturale i a punilor;
c) expertiza sanitar-veterinar a furajelor care au contribuit la apariia morbiditii i mortalitii
crescute;
d) expertiza sanitar-veterinar a zonelor de recoltare a molutelor bivalve;
e) aciuni profilactice de decontaminare, deratizare i dezinfecie;
f) controlul ecarisrii.
SECIUNEA a 8-a
Supraveghere toxicologic
Obiectiv: supraveghere pasiv prin monitorizarea documentelor i activ prin diagnostic de
laborator.

SECIUNEA a 9-a
Aciuni imunologice obligatorii sau de urgen pentru unele boli la animale
1. Antrax
2. Boala de Newcastle
3. Turbarea sau rabia
Obiectiv: Reducerea presiunii infecioase i protecia animalelor din speciile receptive.

SECIUNEA a 10-a
Activiti de elaborare, omologare, evaluare, pregtire profesional, analiz, monitorizare n
domeniul sanitar veterinar
1. Activitatea de elaborare i difuzare de materiale tiinifice n domeniul sanitar-veterinar;

12

2. Activitatea de instruire i perfecionare continu a specialitilor din cadrul Autoritii


Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i din unitile subordonate, pe
domeniile de competen, prin organizarea de cursuri pe profil, n ar i n strintate;
3. Analize epidemiologice, de statistic medical veterinar, analiz de risc i prognoze sanitare
veterinare i protecia consumatorului;
4. Aciuni de instruire, informare i educaie sanitar-veterinar a populaiei pentru aprarea
snti publice i protecia consumatorilor;
5. Monitorizarea activitilor i a situaiei sanitar-veterinare la nivel judeean, al institutelor
naionale veterinare de referin i al Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor, astfel:
a) monitorizarea de ctre Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana
Alimentelor a bolilor infecioase i parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om;
b) monitorizarea de ctre Institutul de Diagnostic i Sntate Animal a bolilor infecioase i
parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om;
c) monitorizarea datelor privind ecopatologia i identificarea factorilor de risc pentru sntatea
animalelor i sntatea public;
d) monitorizarea avorturilor la animale;
e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologic;
f) monitorizarea unitilor de producere a furajelor;
g) monitorizarea programului de supraveghere n domeniul sanitar veterinar, monitorizarea
rezistenei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om;
h) monitorizarea rezistenei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a
celor transmisibile la om.

CAPITOLUL II
Expertiza sanitar veterinar a furajelor
Seciunea 1
Expertiza sanitar veterinar a furajelor

1. Materii prime furajere:


a) Cereale boabe i subproduse; leguminoase boabe i subproduse; semine ntregi i
subproduse oleaginoase;
13

b) Furaje de origine mineral;


c) Materii furajere obinute prin procesarea petelui sau vieuitoarelor marine;
2.

Amestecuri de grune i semine nemcinate pentru psri, porumbei, psri de colivie,

psri de expoziie;
3.

Furaje simple: furaje fibroase i grosiere; murate (insilozate) i verzi;

4.

Produse i derivate din lapte, nlocuitori de lapte praf;

5.

Grsimi i uleiuri vegetale, grsimi animale;

6.

Aditivi furajeri;

7.

Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri;

8.

Furaje combinate pentru psri;

9.

Furaje combinate pentru rumegtoare;

10.

Amestecuri de uruieli pentru rumegtoare - amestec unic;

11.

Furaje combinate pentru porci;

12.

Furaje combinate pentru cabaline;

13.

Furaje granulate pentru peti de cresctorie;

14.

Furaje combinate pentru iepuri;

15.

Probe de praf din etapa de producie primar a furajelor combinate.

Obiectiv: Monitorizarea i controlul furajelor destinate animalelor din exploataiile comerciale


i non-profesionale, n vederea reducerii contaminrii de orice tip pentru meninerea strii de sntate
a animalelor i obinerea de produse de origine animal sigure pentru consumul uman;
Not:
a) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor recoltate sunt suportate din
bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor;
b) Pentru furajele provenite din import, costurile privind prelevarea probelor, transportul i
analizarea acestora sunt suportate de ctre operatorul economic;
c) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a
depistrii unor probe neconforme sunt suportate de ctre operatorul economic;
d) Costurile privind msurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt
suportate de ctre operatorul economic.

14

Seciunea a 2-a
Controlul oficial al unitilor din domeniul hranei pentru
animale autorizate/nregistrate sanitar-veterinar

1. Uniti productoare de aditivi furajeri;


2. Uniti productoare de preamestecuri de aditivi furajeri;
3. Uniti productoare de furaje combinate;
4. Uniti de ambalare a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi furajeri, furaje combinate,
materii prime furajere;
5. Depozite de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate i materii prime furajere
6. Magazine de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate i materii prime furajere
7. Uniti comerciale, care pun pe pia aditivi i /sau preamestecuri de aditivi furajeri,
preamestecuri coninnd aditivi furajeri si alte

materii prime destinate hranei animalelor de

ferm, furaje combinate;


8. Transportatori de hran pentru animalele, aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi / coninnd
aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate;
9. Mijloace de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, preamestecuri de
aditivi/coninnd aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate;
10. Uniti, altele dect cele din sectorul hranei pentru animale care furnizeaz subproduse destinate
utilizrii n hrana animalelor;
11. Exploataii comerciale;
12. Exploataii nonprofesionale.
Obiectiv: Asigurarea c furajele produse i puse pe pia nu prezint niciun pericol pentru
sntatea public, a animalelor i a mediului, respectiv nu afecteaz negativ producia efectivelor de
animale.

CAPITOLUL III
Supravegherea sanitar veterinar a unitilor care produc, depoziteaz i comercializeaz
produse medicinale veterinare
1. Uniti pentru producerea, ambalarea, divizarea i condiionarea produselor medicinale
veterinare - produse biologice de uz veterinar;
15

2. Importatori produse biologice de uz veterinar din ri tere;


3. Uniti pentru producerea, ambalarea, divizarea i condiionarea produselor medicinale
veterinare;
4. Depozite de produse medicinale veterinare;
5. Farmacii i puncte farmaceutice veterinare.
Obiective:
a) supravegherea calitii produselor medicinale veterinare plasate pe pia;
b) verificarea conformitii produselor medicinale veterinare plasate pe pia cu specificaiile
autorizate;
c) verificarea calitii produsului finit pe ntreg lanul de distribuie (depozite, farmacii, puncte
farmaceutice etc), pe ntreaga perioad de valabilitate autorizat;
d) asigurarea c metodele de control sunt corespunztoare;
e) investigarea, cnd este cazul, a defectelor de calitate sau a reaciilor adverse suspicionate.

CAPITOLUL IV
Controlul oficial al unitilor care utilizeaz produse medicinale veterinare
1. Exploataii de animale;
2. Uniti de asisten medical veterinar;
3.Adposturi pentru animale aflate n grija asociaiilor pentru protecia animalelor;
4. Grdini zoologice;
5. Direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului
Bucureti.
Obiective:
a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare n conformitate
cu prevederile legale n vigoare i procurate de la distribuitori autorizai;
b) utilizarea produselor medicinale veterinare n conformitate cu specificaiile autorizate;
c) prevenirea utilizrii de produse medicinale veterinare contrafcute sau cu defecte de calitate;
d) respectarea timpului de ateptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale
veterinare ale cror reziduuri se pot regsi n produsele alimentare obinute de la acestea.

16

CAPITOLUL V
Aciunile privind identificarea i nregistrarea suinelor, ovinelor i caprinelor
1. Fiecare exploataie de animale va fi nregistrat n Registrul naional al exploataiilor.
2. Fiecrui proprietar de exploataie de animale i se va elibera o carte de exploataie.
3. Fiecare animal va fi identificat individual i va fi nregistrat n Sistemul Naional de
Identificare i nregistrare a Animalelor, denumit n continuare SNIIA, cu excepia suinelor din
exploataiile comerciale industriale.
4. Fiecare micare a animalelor, reprezentat de natere, tiere, intrare/ieire n/din exploataia
de animale, moarte i dispariie, va fi nsoit de documentaia corespunztoare i va fi nregistrat n
SNIIA.
Obiectiv: Asigurarea condiiilor de realizare a trasabilitii, n scopul supravegherii sanitarveterinare i a combaterii bolilor animalelor.

CAPITOLUL VI
Aciunile privind identificarea i nregistrarea bovinelor

1. Fiecare exploataie de animale va fi nregistrat n Registrul naional al exploataiilor;


2. Fiecrui proprietar de exploataie de animale i se va elibera o carte de exploataie;
3. Fiecare animal va fi identificat individual i va fi nregistrat n SNIIA;
4. Animalelor li se va elibera un paaport;
5. Fiecare micare a animalelor, reprezentat de natere, tiere, intrare/ieire n/din exploataia
de animale, moarte i dispariie, va fi nsoit de documentaia corespunztoare i va fi nregistrat n
SNIIA.
Obiectiv: Asigurarea condiiilor de realizare a trasabilitii, n scopul supravegherii sanitarveterinare i a combaterii bolilor animalelor.

17

CAPITOLUL VII
Inspecia exploataiilor nonprofesionale i a animalelor din fiecare exploataie
nonprofesional, dispus de direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor
judeene, respectiv a municipiului Bucureti i, consecutiv, operarea n Baza Naional
de Date a micrilor declarate de deintor cu ocazia inspeciei animalelor
I. Inspecia animalelor si a exploataiilor nonprofesionale
1. Inspecia animalelor din fiecare exploataie nonprofesional este realizat o dat pe an, n
perioada februarie iunie, de ctre medicii veterinari de liber practic mputernicii, n vederea
calificrii i meninerii status-ului exploataiilor sub raportul strii de sntate a animalelor, corelat cu
activitatea de identificare i nregistrare a animalelor, cu excepia ecvinelor.
2. Inspecia prevzut la pct. 1 are drept obiective realizarea supravegherii pentru identificarea
animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, ovinelor, caprinelor i suinelor
existente n exploataie,corelat cu efectivele exploataiei inregistrate n baza naional de date, precum
i ntocmirea fielor de inspecie conform procedurilor.
3. Fiecare exploataie nonprofesional nregistrata n Registrul National al Exploatatiilor trebuie
inspectat.
4. Exploataiile nonprofesionale care nu sunt nregistrate n Registrul Naional al Exploataiilor
dar dein animale la data inspeciei trebuie inspectate i nregistrate conform legislaiei n vigoare.
II. Operarea n Baza Naional de Date a micrilor declarate de deintor cu ocazia
inspeciei
1. nregistrarea micrilor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale
n vigoare i care au fost declarate de acesta la momentul inspeciei, n vederea corelrii efectivelor
existente n exploataie cu cele nregistrate n Baza Naional de Date.
2. Animalele gsite neidentificate n momentul inspeciei, n cazul n care se poate face
dovada originii acestora, sunt identificate i nregistrate conform legii.
3. n cazul deinerii bovinelor neidentificate, dac nu se poate face dovada originii animalelor,
acestea sunt confiscate i distruse, n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE)
nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 820/97 al Consiliului n ceea ce privete aplicarea sanciunilor administrative minime n cadrul
sistemului de identificare i nregistrare a bovinelor.

18

4. Plata tarifului de inspecie a animalelor i exploataiilor nonprofesionale prevzut n anexa


nr. 3 este condiionat de operarea n Baza Naional de Date a micrilor declarate de deinator cu
ocazia inspeciei exploataiei i a animalelor din exploataie.

19

Anexa nr. 2
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor

CAPITOLUL I
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor de origine animal
SECIUNEA 1
Depistarea principalilor ageni zoonotici la animale i n alimente de origine animal

1. Bruceloza;
2. Campilobacterioza;
3. Echinococoza;
4. Listerioza;
5. Salmoneloza;
6. Trichineloza;
7. Tuberculoza produs de Mycobacterium bovis;
8. Escherichia coli verotoxigen;
9. Rabia;
10. Botulism;
11. Leptospiroza;
12. Tuberculoza, alta dect cea produs de Mycobacterium bovis;
13. Yersinioza;
14. Anisakidoza i alte parazitoze la peti;
15. Cisticercoza;
16. Antrax.
Obiectiv: Aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

20

SECIUNEA a 2-a
Controlul oficial n unitile autorizate sanitar-veterinar

1. Activiti generale:
a) depozit frigorific;
b) unitate de reambalare;
c) pia angro.
2. Carne de ungulate domestice:
a) abator;
b) unitate de tranare.
3. Carne de pasre i de lagomorfe:
a) abator;
b) unitate de tranare.
4. Carne de vnat de cresctorie:
a) abator;
b) unitate de tranare a crnii de vnat de cresctorie.
5. Carne de vnat slbatic:
a) unitate care manipuleaz carnea de vnat slbatic;
b) unitate de tranare a crnii de vnat slbatic.
6. Carne tocat, carne preparat i carne separat mecanic;
a) unitate de carne tocat;
b) unitate de carne preparat;
c) unitate de carne separat mecanic.
7. Produse din carne: unitate de procesare.
8. Molute bivalve vii:
a) centru de colectare;
b) centru de purificare.
9. Pete i produse din pescuit:
a) vas-fabric;
b) vas-congelator;
c) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana;
d) unitate de procesare a produselor din pescuit;

21

e) centru de colectare a petelui


f) ferm de acvacultur cu centru de colectare a petelui integrat;
g) pia de licitaie.
10. Lapte crud i produse din lapte:
a) centru de colectare a laptelui materie prim
b) unitate de procesare a laptelui materie prim;
c) unitate de procesare a produselor lactate.
11. Ou i produse din ou:
a) centru de ambalare a oulor;
b) unitate pentru producere a oulor lichide;
c) unitate de procesare a oulor.
12. Pulpe de broasc i melci: unitate de procesare
13. Grsimi animale, untur, jumri:
a) centru de colectare a grsimilor animale;
b) unitate de procesare a grsimilor animale.
14. Stomacuri prelucrate, vezici i intestine: unitate de procesare, inclusiv uniti de obinere a
chegului.
15. Gelatin:
a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatin;
b) unitate de procesare a gelatinei.
16. Colagen:
a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen;
b) unitate de procesare a colagenului.
17. Alte activiti:
a) unitate de procesare a mierii de albine i/sau a altor produse apicole;
b) mijloc de transport al alimentelor de origine animal.
Obiectiv: Aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.
SECIUNEA a 3-a
Controlul oficial n unitile nregistrate sanitar-veterinar
1. Carne:
a) carmangerie;

22

b) mcelrie;
c) centru de colectare a vnatului slbatic;
d) centru pentru sacrificarea psrilor i/sau lagomorfelor la nivelul fermei.
2. Lapte:
a) centru de prelucrare a laptelui integrat n cadrul exploataiei;
b) centru de prelucrare lapte independent;
c) Ferme/exploataii de animale productoare de lapte, care livreaz lapte la unitile de procesare;
d) automate de vnzare a laptelui crud.
3. Pete i produse din pescuit:
a) ambarcaiune comercial de pescuit;
b) punct de debarcare;
c) magazin de desfacere a petelui - pescrie;
d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor;
e) ferm piscicol - bazin piscicol, pstrvrie - care livreaz peste pentru consum uman.
4. Miere:
a) centru de extracie i/sau colectare a mierii i a altor produse apicole;
b) stupin;
c) magazin de desfacere a mierii.
5. Ou pentru consum - centru de colectare ou.
6. Alimentaie public i alte activiti:
a) restaurant i alte uniti n care se prepar i se servesc mncruri gtite;
b) pizzerie;
c) laborator de cofetrie i/sau patiserie;
d) cofetrie/patiserie;
e) pensiune turistic;
f) uniti de vnzare prin internet;
f) depozit alimentar;
g) hipermarket;
h) supermarket;
i) cantin;
j) magazin alimentar;
k) punct de vanzare mobil, inclusiv automatele de distributie a alimentelor.
7. Prepararea mncrurilor la comand - catering.
8. Produse primare destinate vnzrii directe:

23

a) vnat slbatic;
b) carne de pasre i lagomorfe;
c) pete proaspt;
d) melci i molute bivalve;
e) ou;
f) miere de albine;
g) lapte;
9. Staie splare i dezinfecie mijloace de transport alimente de origine animal.
Obiectiv: Aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

SECIUNEA a 4-a
Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal
prin examene de laborator obligatorii

A. Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal introduse pe pia i aflate n


perioada de valabilitate - Criterii microbiologice de siguran a alimentelor de origine animal
1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor i produse alimentare gata pentru consum
destinate unor scopuri medicale speciale;
2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele dect cele
destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale;
3. Alimente gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele dect
cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale;
4. Carne tocat i carne preparat destinate consumului n stare crud;
5. Carne tocat i carne preparat de pasre destinate s fie consumate gtite;
6. Carne tocat i carne preparat provenite de la alte specii dect psri,destinate s fie
consumate gtite;
7. Carne separat mecanic;
8 Produse din carne destinate consumului n stare crud, cu excepia produselor pentru care
procesul de fabricaie sau compoziia produsului elimin riscul de contaminare cu Salmonella;
9. Produse din carne de pasre destinate s fie consumate gtite;

24

10. Gelatin i colagen;


11. Unt i smntn fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic
inferior celui de pasteurizare;
12. Lapte praf i zer praf;
13. ngheat, cu excepia produselor pentru care procesul de fabricaie sau compoziia
produslui elimin riscul de contaminare cu Salmonella;
14. Produse din ou, cu excepia produselor pentru care procesul de fabricaie sau compoziia
produslui elimin riscul de contaminare cu Salmonella;
15. Produse alimentare gata pentru consum coninnd ou crude, cu excepia produselor pentru
care procesul de fabricaie sau compoziia produsului elimin riscul de contaminare cu Salmonella;
16. Crustacee i molute tratate termic;
17. Molute bivalve vii i echinoderme, tunicate i gasteropode vii;
18. Brnzeturi din lapte crud i din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab dect
pasteurizarea;
19. Brnzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizrii sau unui tratatament
termic mai puternic dect pasteurizarea;
20. Brnzeturi nematurate sub form de past moale - brnzeturi proaspete - din lapte sau zer
care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea;
21. Lapte praf pentru sugari i alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale
destinate sugarilor sub 6 luni;
22. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri
medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni;
23. Formule de continuare deshidratate;
24. Carne proaspt de pasre;
25. Produse din pescuit provenite din specii de peti asociate cu cantiti mari de histidin;
26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor n saramur,
fabricate din specii de peti asociate cu cantiti mari de histidin.
Obiectiv: Aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om
prin consumul de alimente de origine animal.
B. Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal la nivelul unitilor de
procesare - Criterii microbiologice de igien a procesului tehnologic de fabricaie a alimentelor de
origine animal

25

1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine i cabaline;


2. Carcase de psri, respectiv broileri i curcani;
3. Carne tocat;
4. Carne separat mecanic;
5. Carne preparat;
6. Lapte pasteurizat i alte produse lactate lichide pasteurizate;
7. Brnzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic;
8. Brnzeturi din lapte crud i din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab dect
pasteurizarea;
9. Brnzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizrii sau unui tratatament
termic mai puternic dect pasteurizarea;
10. Brnzeturi nematurate sub form de past moale - brnzeturi proaspete - din lapte sau zer
care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea;
11. Unt i smntn fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic
inferior celui de pasteurizare;
12. Lapte praf i zer praf;
13. ngheat i deserturi lactate congelate;
14. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale
speciale destinate sugarilor sub 6 luni;
15. Formule de continuare deshidratate;
16. Produse din ou;
17. Produse decorticate i fr cochilie din crustacee i molute tratate termic.
Obiectiv: Aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om
prin consumul de alimente de origine animal.
C. Expertiza sanitar veterinar prin examene de laborator a alimentelor de origine animal
Alte criterii microbiologice care nu sunt prevzute n Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din
15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificrile i
completrile ulterioare
1. Conserve care conin alimente de origine animal;
2. Carne proaspt provenit de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile;

26

3. Carne de vnat slbatic


4. Carne de vnat de cresctorie;
5. Carne tocat;
6. Carne preparat;
7. Produse din carne;
8. Produse din pescuit proaspete;
9. Produse din pescuit preparate.
D. Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal introduse pe pia i aflate n
perioada de valabilitate prin examene fizico-chimice
1. Pete i produse din pescuit neprelucrate;
2. Carne de pasre - carcase i pri din carcase;
3. Carne tocat;
4. Produse din carne, inclusiv conserve;
5. Lapte crud;
6. Brnzeturi din lapte crud i brnzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament
termic mai slab dect pasteurizarea;
7. Brnzeturi din lapte care a fost supus pasteurizrii sau unui tratatament termic mai puternic
dect pasteurizarea;
8. Miere de albine.
E. Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal la nivelul unitilor de
procesare prin examene fizico-chimice
1. Carne de pasre - carcase i pri din carcase;
2. Carne tocat destinat comercializrii;
3. Produse din carne, inclusiv conserve;
4. Lapte pasteurizat,
5. Mierea de albine.
F. Expertiza sanitar - veterinar a laptelui crud prin examene de laborator

27

1. Lapte crud de vac provenit din exploataii de vaci productoare de lapte i destinat procesrii sau
vnzrii directe ctre consumatorul final prin intermediul automatelor;
2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capr, bivoli - provenit din exploataii de
animale productoare de lapte i destinat procesrii.
G. Expertiza sanitar veterinar a oulor i produselor din ou prin examene de laborator
1. Ou pentru consum;
2. Ou destinate procesrii;
3. Produse din ou.
SECTIUNEA a 5-a
Determinri rapide efectuate pe autolaborator n zonele de interes turistic sau alte programe de
supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru
Sigurana Alimentelor
1. Determinri microbiologice;
2. Determinri fizico-chimice.
Obiectiv: Aprarea sntii publice.
SECIUNEA a 6-a
Supravegherea prin examene de laborator n timpul produciei a altor produse care intr n
compoziia materiilor prime i produselor de origine animal sau care vin n contact cu acestea
1. Ap potabil;
2. Aditivi alimentari i alergeni;
3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animal.
Obiectiv: Aprarea sntii publice.

28

SECIUNEA a 7-a
Examene de laborator pentru stabilirea eficienei operaiunilor de igienizare n obiectivele
supuse controlului sanitar veterinar
1. Teste de sanitaie.
Obiectiv: Aprarea sntii publice.
SECIUNEA a 8-a
Controlul eficienei operaiunilor de dezinsecie i deratizare n sectorul sanitar-veterinar
Obiectiv: Aprarea sntii publice.

SECIUNEA a 9-a
A. Controlul contaminanilor n alimentele de origine animal n conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor
maxime pentru anumii contaminani din produsele alimentare, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i conform cerinelor pentru certificarea unor produse de origine animal
destinate exportului n ri tere
1. Micotoxine;
2. Metale grele;
3. Dioxine, furani i PCB-uri asemntoare dioxinelor;
4. Hidrocarburi aromatice policiclice;
5. Monitorizarea altor grupe de substane n alimentele de origine animal destinate
exportului n ri tere, n conformitate cu legislaia rilor importatoare.

B. Controlul gradului de contaminare radioactiv a produselor de origine animal i a apei


utilizat n procesul de producie (radioactivitate cumulat de Cs137 i Cs134) n conformitate cu
Ord. 1805/286/314/2006, precum i conform cerinelor pentru certificarea unor produse de
origine animal destinate exportului n ri tere

29

1. Materii prime i produse de origine animal


2. Apa utilizat ca materie prim
Obiectiv: Aprarea sntii publice i certificarea unor produse de origine animal pentru
export n ri tere.
.
SECIUNEA a 10-a
Monitorizarea unor ageni zoonotici n alimente de origine animal, n conformitate cu
prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor i a agenilor zoonotici, de
modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului i de abrogare a Directivei 92/117/CEE a
Consiliului i ale specificaiilor tehnice elaborate de ctre EFSA, precum i conform
cerinelor pentru certificarea unor produse de origine animal destinate
exportului n ri tere
1.

Campylobacter spp.;

2.

Escherichia coli verotoxigen;

3.

Monitorizarea standardelor de siguran microbiologic (microorganisme patogene)

pentru alimentele de origine animal destinate exportului n rile membre ale Uniunii Vamale,
n conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Regulamentul Tehnic al Uniunii Vamale TR CU
021/2011
4.

Monitorizarea standardelor de siguran microbiologic pentru alimentele de origine

animal destinate exportului n rile membre ale Uniunii Vamale, n conformitate cu


prevederile Anexei nr. 2 la Regulamentul Tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011
5.

Monitorizarea altor ageni zoonotici i microorganisme n alimentele de origine animal

destinate exportului n ri tere, n conformitate cu legislaia rilor importatoare.


Monitorizarea unor ageni zoonotici n alimente de origine animal se va realiza n
conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al
preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor.
Obiectiv: Aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om
prin consumul de alimente de origine animal i certificarea unor produse de origine animal pentru
export n ri tere.
30

SECTIUNEA a 11-a
Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje si apa
1. Substante cu efect anabolizant si substante neautorizate
2. Produse medicinale veterinare si contaminanti
Obiective:
a) monitorizarea substantelor anabolizante in vederea reducerii efectelor nedorite asupra sanatatii
oamenilor si animalelor
b) monitorizarea administrarii produselor medicinale veterinare in vederea reducerii cantitatii de
reziduuri din produsele de origine animala si a diminuarii rezistentei agentilor patogeni la
antibiotice
c) reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de
origine animala destinate consumului uman
SECTIUNEA. A 12-a
Determinarea nivelurilor de contaminare radioactiva a furajelor (radioactivitate cumulata de
Cs137 si Cs134)
Furaje gata de consum
Obiectiv:Monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactiva in vederea protejarii starii
de sanatate a oamenilor si a animalelor

CAPITOLUL II
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor de origine nonanimal
A. Expertiza contaminanilor n produse de origine nonanimal
1.

Micotoxine

a), b), c), d)

2.

Metale grele

a), b), c), d)

3.

Nitrai

a), b), c), d)


31

4.

3 MCPD

a), b), c), d)

5.

Dioxina, precursori de dioxina i PCB similare dioxinei

a), b), c), d)

6.

Staniu

a), c), d)

7.

Hidrocarburi aromatice policiclice

a), b), c), d)

Melamin

a), b), c), d)

MONITORIZARE
1.

Acrilamida

a), c), d)

2.

Toxina T-2 i HT-2

a), c), d)

Dioxine, furani i PCB-uri (Fructe, legume i cereale)

a), c), d)

B. Expertiza contaminanilor n produse de origine nonanimal importate n condiii speciale sau


pe baza controalelor oficiale consolidate
1.

Produse alimentare supuse condiiilor speciale de import sau b), c), d)


pe baza controalelor oficiale consolidate

C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din i/sau de pe produse alimentare


1.

Pesticide determinate din i/sau de pe alimente

a), b), c), d)

D. Controlul oficial al unitilor care proceseaz, depoziteaz i valorific produse de origine


nonanimal
D1. Criterii microbiologice
1.

Legume i fructe tiate (gata pentru a fi a), c), d)


consumate)

2.

Sucuri de legume i fructe nepasteurizate a), c), d)


(gata pentru a fi consumate)

3.

Semine

ncolite

(gata

pentru

fi a), c), d)

consumate)
4.

Apa utilizat ca ingredient

a), c), d)

5.

Apa utilizata ca materie prima

a), c), d)

32

6.

Alimente gata pentru consum (care conin a), c), d)


ingrediente de origine nonanimal)

7.

Produse alimentare plante aromatice, b), c), d)


frunze de coriandru, busuioc , ment

D2. Criterii microbiologice stabilite conform Ordinului preedintelui Autoritaii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice i
de igien care se aplic produselor alimentare, altele dect cele menionate n Regulamentul (CE) nr.
2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele
alimentare
1.

Torturi i prjituri cu creme, fric. fructe

a), c), d)

2.

Condimente i amestecuri de condimente

a), c), d)

3.

Sucuri concentrate i piure de fructe i legume altele dect formulele a), c), d)
de nceput deshidratate i produsele alimentare dietetice pentru
scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni

4.

Produse de panificaie cu umpluturi

a), c), d)

5.

Alune, nuci (miez)

a), c), d)

6.

Sandviuri, mncruri tip fast-food i alte preparate culinare gata de a), c), d)
consum

7.

Semine de consum

a), c), d)

8.

Ceai (plant pentru infuzie)

a), c), d)

9.

Paste finoase (inclusiv cu umpluturi)

a), c), d)

10

Finuri pentru panificaie

a), c), d)

D3. Examene de laborator pentru stabilirea eficienei operaiunilor de igienizare


1.

Teste de sanitaie

a), c), d)

E. Caracteristici de calitate ale produselor alimentare


1.

Gru

a), c), d)

2.

Sucuri de legume

a), c), d)
33

3.

Maioneze i sosuri de maioneze

a), c), d)

4.

Vin

a), c), d)

5.

Buturi alcoolice distilate

a), c), d)

6.

Bulion i past de tomate

a), c), d)

7.

Ape utilizate ca materie prima

a), c), d)

F. Controlul oficial al produselor ecologice


1

Pesticide determinate din i/sau de pe produse ecologice declarate

b), c), d)

Contaminani (metale grele) din produse ecologice declarate

b), c), d)

G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare


1.

Alergeni din produse alimentare de origine nonanimal

a), c), d)

H. Controlul oficial al aditivilor/substanelor interzise n produse de origine nonanimal


1.

Aditivi din produse alimentare de origine nonanimal

a), b), c), d)

I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactiv a produselor alimentare de origine


nonanimal
1.

Produse alimentare provenite din producia intern i produsele a), c), d)


provenind din comerul intraunional

2.

Produse alimentare la import

b), c), d)

J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaii ionizante a produselor alimentare i a


ingredientelor alimentare de origine nonanimal
1.

Condimente

a), b), c), d)

2.

Plante aromatice

a), b), c), d)


34

3.

Ingrediente vegetale uscate

a), b), c), d)

K. Controlul oficial privind prezena uleiului mineral n uleiul de floarea soarelui


1.

Ulei de floarea-soarelui

b), c), d)

L. Controlul oficial privind prezena melaminei n produse originare sau expediate din China
1.

Bicarbonat de amoniu destinat produselor alimentare

a), b), c), d)

2.

Produse alimentare care conin lapte, produse din lapte

a), b), c), d)

3.

Soia sau produse pe baz de soia

a), b), c), d)

M. Supravegherea i controlul alimentelor i furajelor modificate genetic

1. Produse constnd, care conin sau sunt obinute din soia

a), c), d)

2. Produse constnd, care conin sau sunt obinute din porumb

a), c), d)

3. Produse constnd, care conin sau sunt obinute din orez

b), c), d)

Not:
a) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor sunt suportate din bugetul Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor;
b) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza la importul produselor de origine non-animal
sunt suportate de ctre operatorul economic;
c) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a
depistrii unor probe neconforme sunt suportate de ctre operatorul economic;
d) Costurile privind msurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de
ctre operatorul economic.

35

Anexa nr. 3
TARIFELE
aferente aciunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate exploataiilor
nonprofesionale, efectuate de ctre medicii veterinari de liber practic mputernicii,

Nr.

Aciunea desfurat

Tariful,

crt.
1.

exclusiv TVA
Inspecia animalelor i a exploataiilor

26 lei/exploataie nonprofesional

nonprofesionale dispus de direciile sanitarveterinare i pentru sigurana alimentelor


judeene, respectiv a municipiului Bucureti
2.

Examinarea clinic a

a) bovine

2,6 lei/cap de animal

animalelor pentru

b) ecvine

2,6 lei/cap de animal

suspiciunea bolilor majore,

c) ovine,

1,3 lei/cap de animal

dispus conform legislaiei

caprine

specifice:

d) suine

3,25 lei/cap de animal

e) carnasiere

1,95 lei/cap de animal

f) psri

1,04 lei/cap de animal

g) albine,

1,95 lei/familie

viermi de
mtase etc.
3.

Recoltri de probe de snge a) animale


pentru examene de

mari

laborator (serologice,

b) animale

hematologice, biochimice,

mici i

9,1 lei/cap de animal


8,45 lei/cap de animal

virusologice, parazitologice mijlocii


etc.)

c) suine

9,1 lei/cap de animal

d) suine cu

65,0 lei/cap de animal

semne clinice

36

ce pot fi
atribuite si
pestei porcine
clasice

4.

e) psri

2,21 lei/cap de animal

f) alte specii

1,3 lei/cap de animal

Recoltarea probelor de

a) animale

27,3 lei/cap de animal

organe, esuturi i a altor

mari

probe pentru analize de

b) animale

laborator, efectuarea de

mici i

necropsii, pentru

mijlocii

diagnosticul bolilor, altele

c) psri

9,62 lei/cap de animal

dect encefalopatiile

d) alte probe,

3,12 lei/cap de animal

spongiforme transmisibile

inclusiv

i a pestei porcine clasice,

coprologice

13,78 lei/cap de animal

la:
5.

Recoltarea probelor pentru

a) animale

diagnosticul encefalopatiile

mari

spongiforme transmisibile

b) animale

i recoltarea probelor de

mici i

organe, esuturi pentru

mijlocii

analize de laborator,

c) porci

efectuarea de necropsii, n

domestici

vederea diagnosticului
pestei porcine clasice la:
6.

130 lei/cap de animal


65 lei/cap de animal

65 lei/cap de animal

d) porci

65 lei/cap de animal

salbatici

Activiti de depistare prin

a)

examen alergic

tuberculinare

12,35 lei/cap de animal

test unic
b) TCS

15,6 lei/cap de animal

c) maleinare

1,3 lei/cap de animal

d)

1,3 lei/cap de animal

paratuberculin
are

37

7.

Recoltare probe sanitaie, ap, furaje

4,16 lei/prob

8.

Activiti

a) animale

6,5 lei/cap de animal

imunoprofilactice:

mari
b) ovine,

3,51 lei/cap de animal

caprine
c) suine

13,0 lei/cap de animal

c) carnasiere

7,41 lei/cap de animal

d) psri -

0,26 lei/cap de animal

oculoconjuncti
val
e) psri

0,78 lei/cap de animal

injectabil
9.

19,24 lei/100 m2

Lucrri de decontaminare,

a) n uniti

dezinfecie, dezinsecie,

zootehnice, de

deratizare i de necesitate:

industrie
alimentar, la
gospodriile
populaiei
1,95 lei/m2

b) n camere
de incubaie,
viermi de
mtase etc.
10.

Manopera privind

a) bovine

20,8 lei/cap de animal

identificarea i

b) ovine,

4,55 lei/cap de animal

nregistrarea animalelor, a

caprine - 2

micrilor i a

crotalii

evenimentelor suferite de

c) suine

4,55 lei/cap de animal

Inspecia animalelor vii n

a) bovine,

26 lei/lot de animale

vederea certificrii strii de

ecvidee, lot

sntate a acestora*

cuprins ntre 1

acestea, corectarea
eventualelor erori:
11.

i 5 animale
b) bovine,

65 lei/lot de animale

38

ecvidee, lot
cuprins ntre 6
i 10 animale
c) bovine,

130 lei/lot de animale

ecvidee, lot
cuprins ntre
11 i 20
animale
d) bovine,

195 lei/lot de animale

ecvidee, lot >


de 20 animale
e) ovine,

13 lei/lot de animale

caprine lot
cuprins ntre 1
i 10 animale
f) ovine,

26 lei/lot de animale

caprine lot
cuprins ntre
11 i 20
animale
g) ovine,

65 lei/lot de animale

caprine lot
cuprins ntre
21 i 50
animale
h) ovine,

130 lei/lot de animale

caprine lot
cuprins ntre
51 i 100
animale
i) ovine,

260 lei/lot de animale

caprine lot >


de 100
animale

39

j) suine, lot

13 lei/lot de animale

cuprins ntre 1
i 10 animale
k) suine, lot

32,50 lei/lot de animale

cuprins ntre
11 i 50
animale
l) suine, lot >

65 lei/lot de animale

de 50 animale
*Tariful este suportat de ctre deintorul animalelor.

40

NOT DE FUNDAMENTARE

Seciunea 1
Titlul proiectului
de act normativ

Seciunea a 2-a
Motivul emiterii
actului normativ

1. Descrierea
situaiei actuale

Hotrre pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n


Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare
a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia
animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei
alimentelor, precum i a tarifelor aferente acestora
n conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonana
Guvernului nr. 42/2004, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Aciunile sanitarveterinare cuprinse n programul aciunilor de supraveghere, prevenire i
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, aciunile prevzute n
alte programe naionale, pe care Autoritatea trebuie s le pun n aplicare,
precum i tarifele aferente acestora, n cazul n care sunt realizate de medici
veterinari de liber practic mputernicii sau, n cazul aciunilor aprobate
pentru animalele slbatice din fondurile cinegetice, i de ctre personalul din
aceste fonduri, se aprob prin hotrre a Guvernului, cu excepia programelor
cofinanate i aprobate de ctre Uniunea European, care se aplic ca atare.
n vederea punerii n executare a prevederilor legale mai sus
prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotrre a Guvernului
privind aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul
aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i
protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor i caprinelor,
a
aciunilor prevzute n Programul de
supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, pe care
Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
trebuie s le pun n aplicare, precum i a tarifelor maximale aferente
acestora.
Integrarea Romniei n structurile administrative i politice ale
Uniunii Europene, dup aderarea oficial a rii noastre este dezideratul
major al actualei etape de dezvoltare a Romniei.
Procesul de integrare a Romniei n Uniunea European const, n
primul rnd, n preluarea legislaiei comunitare, fie prin transpunere
legislativ, fie prin aplicare direct a regulamentelor comunitare, iar, n al
doilea rnd, n instituirea noului cadru instituional ori adaptarea i
perfecionarea celui existent la cerinele implementrii legislaiei
comunitare la nivel naional.
Aceste dou obiective majore asigur participarea Romniei, fr
restricii, la Piaa Intern a Comunitii Europene i evitarea unor
distorsionri ale acesteia prin relaiile comerciale dintre Romnia i
celelalte statele membre ale Uniunii Europene.
Conform Deciziei Consiliului nr. 2009/470/CE privind anumite
cheltuieli n domeniul veterinar (versiunea codificat), Romnia a transmis
Comisiei Europene spre aprobare programe pentru eradicarea, controlul i
monitorizarea anumitor boli la animale i zoonoze. n acest sens a fost
adoptat Decizia de punere n aplicare a Comisiei 2012/761/UE din 30

noiembrie 2012 de aprobare a programelor anuale i multianuale i a


contribuiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea
i monitorizarea anumitor boli ale animalelor i a anumitor zoonoze,
prezentate de statele membre pentru 2013. Conform legislaiei europene,
Romnia trebuie s asigure bugetul necesar implementrii programelor
aprobate, dup finalizarea programelor putnd s solicite rembursarea
sumelor aprobate de Comisia European.
Aprarea sntii animalelor i realizarea siguranei alimentelor la
parametrii prevzui de legislaia comunitar transpus constituie obiective
majore ale competenelor serviciilor sanitar-veterinare i pentru sigurana
alimentelor din Romnia i din celelalte state membre ale Uniunii
Europene.
Supravegherea, prevenirea i controlul bolilor transmisibile ale
animalelor constituie elementul central al aprrii sntii animalelor i a
prevenirii transmiterii de la animale la om.
n acest context, pe lng programele aprobate i cofinanate de
Comisia European, Romnia trebuie s elaboreze i alte programe ce
contribuie la realizarea siguranei alimentelor.
Recunoaterea indemnitii teritoriului Romniei fa de unele boli
transmisibile ale animalelor ce pot influena direct sau indirect schimburile
comerciale cu animale vii, produse i subproduse de origine animal este
obiectivul fundamental al activitilor de supraveghere, prevenire i
combatere a bolilor transmisibile ale animalelor.
De asemenea, stabilirea statusului de sntate a animalelor, a unor
exploataii, regiuni sau compartimente, conform definirii date de ctre
Organizaia Mondial pentru Sntatea Animalelor, este condiia de baz
pentru certificarea sanitar veterinar i, prin aceasta, pentru stabilirea
trasabilitii animalelor, a produselor i subproduselor animaliere, de
origine animal i nonanimal, n cadrul lanului pentru sntatea
animalelor, al lanului alimentar i al celui de distribuie i de
comercializare a acestora.
Supravegherea sanitar veterinar, supravegherea produselor i
subproduselor de origine animal i a celor de origine nonanimal, precum
i asigurarea calitii i a eficienei produselor de uz veterinar sunt condiii
eseniale pentru sntatea animalelor, pentru sntatea public, protecia
mediului i pentru comerul intracomunitar ori internaional, constituind
activiti de interes naional.
Trebuie realizate i urmrite procedurile prin care este finalizat
aciunea pentru stabilirea statusului de sntate a animalelor din ara
noastr, deinute de ctre persoane fizice sau juridice n exploataiile
nonprofesionale i exploataiile comerciale industriale.
Pe baza rezultatelor obinute n urma efecturii supravegherii pasive
sau active realizate de ctre medicii veterinari de liber practic
mputernicii din cadrul circumscripiilor de asisten sanitar-veterinar,
care i desfoar activitatea n exploataiile profesionale de animale, se
pot efectua schimburile de animale pe teritoriul rii i n afara acesteia.
Conduita obligatorie de supraveghere sanitar veterinar a strii de
sntate animal este precizat n Programul aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile
de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor.
Potrivit prevederilor art. 22 din Ordonana Guvernului nr. 42/2004,
cu modificrile i completrile ulterioare, Autoritatea Naional Sanitar

Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor pune n aplicare la nivel


naional un sistem de identificare i nregistrare a animalelor, cu excepia
ecvinelor, care s fac posibil trasabilitatea animalelor i a materialului
germinativ de origine animal, n corelaie direct cu sistemul de etichetare
i marcare utilizat pentru produsele i subprodusele obinute de la acestea.
De asemenea, cu excepia ecvinelor, Autoritatea Naional Sanitar
Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor este coordonatorul activitilor
privind identificarea i nregistrarea animalelor i proprietarul sistemului
informatic pentru identificarea i nregistrarea acestora.
Conform prevederilor art. 48 alin. (2) lit. a), b) i g) din Ordonana
Guvernului nr. 42/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
Autoritatea asigur finanarea cheltuielilor pe baza de programe ce se
aprob ca anexe la bugetul acesteia, pentru:
a) efectuarea unor aciuni cuprinse n programul aciunilor de
supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i
caprinelor;
b) aciunile cuprinse n programele naionale de eradicare a unor
boli transmisibile ale animalelor;
.........................................................................................................................
g) aciunile prevzute n alte programe naionale pe care Autoritatea
trebuie s le pun n aplicare.
n cadrul aciunilor prevzute la art. 48 alin. (2) lit. a) din Ordonana
Guvernului nr. 42/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
urmtoarele programe beneficiaz de cofinanare de la Comisia European:
pesta porcin clasic, influena aviar, salmonelozele zoonotice la ginile
de reproducie, la ginile outoare, la broileri i la curcani, bluetongue,
encefalopatiile spongiforme transmisibile i rabia.
Aciunile de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor i caprinelor se finaneaz i se realizeaz n conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2010 privind
identificarea i nregistrarea suinelor, ovinelor i caprinelor, precum i
pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum i cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 113/2002 privind
identificarea i nregistrarea bovinelor n Romnia, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Totodat, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru
Sigurana Alimentelor elaboreaz anual Programul de supraveghere i
control n domeniul siguranei alimentelor i monitorizeaz rezultatele
aciunilor de control ntreprinse de inspectorii din cadrul direciilor sanitare
veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului
Bucureti.
Acest Program include expertiza tuturor reziduurilor de pesticide i
contaminanilor din produsele alimentare aa cum sunt prevzute n
legislaia european. Din totalul tipurilor de contaminani alimentari,
majoritatea sunt biologici, n cea mai mare parte bacterii patogene sau
parazii. Riscul microbiologic apare ori de cte ori aceste microorganisme
contamineaz alimentele, provocnd mbolnvirea pe cale digestiv.
Datorit importanei acestui domeniu, este imperios necesar meninerea
unui numr corespunztor de teste microbiologice i inspeciilor la nivelul
diferitelor uniti n vederea controlului respectrii noilor norme de igien

comunitare.
De asemenea, urmare a recomandrilor experilor Direciei Generale
pentru Santatea i Protecia Consumatorului (DG SANCO) a Comisiei
Europene formulate n cadrul misiunilor de evaluare, reiese necesitatea
ntririi controlului privind alimentele i furajele modificate genetic care n
conformitate cu legislaia n vigoare sunt n responsabilitatea Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor.

2. Schimbri
preconizate

Programul pentru monitorizarea i controlul pestei porcine clasice n


Romnia pentru anul 2013 aprobat i cofinanat de Comisia European prin
Decizia Comisiei nr. 2012/761/UE, prevede ca parte integrant
suprevegherea pasiv a porcilor din exploataiile non-profesionale, element
cu importan deosebit pentru recunoaterea Romniei ca ar liber de
pest porcin clasic i includerea acesteia n partea II a Anexei la Decizia
Comisiei nr 855/2008/CE privind msurile zoo - sanitare de combatere a
pestei porcine clasice n anumite state membre.
n scopul recoltrii tuturor probelor de snge de la suinele ce
prezint semne clinice ce sunt atribuite pestei porcine clasice de ctre
medicii veterinari de liber practic mputernicii i de aducere a acestor
probe la laboratoarele de diagnostic judeene ori naionale, n vederea
efecturii analizelor pentru diagnosticul pestei porcine clasice a fost
prevzut acordarea pentru acetia un tarif n valoare de 65 lei/cap de
animal. Acest lucru este necesar deoarece distanele pe care medici
veterinari de liber practic mputernicii le au de parcurs pentru a recolta
probele de la un porc cu semne clinice atribuite pestei porcine clasice,
precum i de a aduce aceste probe n vederea efecturii analizelor de
laborator n cadrul laboratoarelor de diagnostic judeene ori naionale sunt
foarte mari.
n conformitate cu art. 6 alin. (2) lit.(a) pct. (i) din Decizia Comisiei
nr. 2012/761/UE contribuia financiar a uniunii Europene cuprinde i o
sum forfetar de 0,5 Euro pentru fiecare porc domestic testat n vederea
diagnosticrii pestei porcine clasice.
n cadrul programului de supraveghere i control al tuberculozei
bovine ce are ca scop meninerea statusului de exploataii oficial indemne de
tuberculoz bovin testarea animalelor se efectueaz prin examene alergice.
Deoarece tuberculinarea intradermic prin TCS (testul comparativ simultan)
i tuberculinarea prin TU (testul unic) sunt dou aciuni diferite, testarea prin
TCS necesitnd dou inoculri de tuberculin, mamifer i aviar i astfel
dublndu-se manopera ce este efectuat de ctre medicii veterinari de liber
practic imputernicii a fost introdus un tarif de 15,6 lei/cap de animal pentru
testarea prin TCS.
Cuantumul celorlalte tarife aferente aciunilor sanitar veterinare,
prevzute n anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotrre a Guvernului,
cuprinde o majorare cu un procent de 30% fa de cuantumul tarifelor
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea
aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i

caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control


n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale
aferente acestora pentru anul 2012, majorare stabilit n funcie de rata
inflaiei confirmat de ctre Institutul Naional de Statistic, aferent
perioadei n care nu au mai fost modificate aceste tarife, respectiv din anul
2008, n care au fost aprobate iniial, prin Hotrrea Guvernului 515/2008
pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul
aciunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului, precum i alte aciuni prevazute n alte programe naionale,
precum i a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008, pn n prezent.
Pentru stabilirea ct mai exact a necesarului de resurse, n vederea
pregtirii realizrii Programului aciunilor de supraveghere, prevenire,
control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i
nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, precum i a
Programului de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor,
precum i pentru monitorizarea atent a efectivelor de suine n vederea
controlului pestei porcine clasice, este necesar ca direciile sanitar
veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului
Bucureti s dispun medicilor veterinari de liber practic mputernicii
realizarea inspeciei animalelor din fiecare exploataie nonprofesional, o
data pe an, respectiv n perioada februarie - iunie.
Aceast inspecie are drept obiective realizarea supravegherii
pentru identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale
animalelor, catagrafia bovinelor, ovinelor, caprinelor i suinelor,
nregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate de proprietar
conform prevederilor legale n vigoare i care au fost declarate de acesta la
momentul inspeciei, n vederea corelrii efectivelor existente n
exploataie cu cele nregistrate n baza naional de date informatice,
precum i ntocmirea fielor de inspecie conform procedurilor.
Potrivit art. 51 din Ordonana Guvernului nr. 42/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, (1) Faptele care constituie
contravenii la normele sanitar-veterinare, precum i persoanele care pot s
constate contravenii i s aplice sanciuni se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.
(2) Sanciunile contravenionale se aplic i persoanelor juridice.
(3) Dispoziiile prezentei ordonane referitoare la contravenii se
completeaz cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare.
n vederea sancionrii nerespectrii unor norme sanitar veterinare
aflate n strns legtur cu aplicarea prevederilor Programului aciunilor
de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a
celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i
caprinelor, n proiectul de hotrre a Guvernului au fost prevzute
contravenii.

Fondurile necesare realizrii n cadrul exploataiilor nonprofesionale


a aciunilor sanitar-veterinare din cadrul Programului aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i
caprinelor se asigur din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare
i pentru Sigurana Alimentelor, precum i de proprietari, iar n cazul
exploataiilor comerciale de ctre proprietarii acestora.
Fondurile necesare realizrii aciunilor din cadrul Programului de
supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor se asigur din
bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor, precum i de ctre operatorii economici.
Fondurile necesare realizrii aciunilor din cadrul programelor mai
sus menionate, provenind din bugetul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, se asigur n limita
prevederilor bugetare aprobate.
3. Alte
informaii(**)

NU ESTE CAZUL

Seciunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macro-economic
11. Impactul
asupra mediului
concurenial i
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra
mediului de
afaceri
3. Impactul social

Dezvoltarea sectorului economic reprezentat de creterea


animalelor, valorificarea produciilor agricole, precum i dezvoltarea pieei
agroalimentare a Romniei.
NU ESTE CAZUL

Participarea nemijlocit a Romniei la comerul intracomunitar fr


restricii de orice fel, n contextul liberei circulaii a mrfurilor va conduce
la mbuntirea mediului de afaceri cu produse agroalimentare.
mbuntirea statusului de sntate a animalelor i implicit a
produselor care se obin de la acestea constituie garania major pentru
realizarea unui nivel ridicat al siguranei alimentelor i implicit a sntii
publice.
Facilitarea participrii Romniei la Piaa Intern conduce la
obinerea unor venituri suplimentare a operatorilor economici din
agricultur i creterea nivelului de trai n acest sector.

4. Impactul asupra
mediului (***)

mbuntirea strii de sntate a animalelor i prevenirea apariiei unor


boli transmisibile majore ale acestora conduce la evitarea punerii n
aplicare a unor msuri sanitar-veterinare, viznd n special distrugerea i
procesarea cadavrelor de animale i a deeurilor rezultate cu efecte
poluante asupra mediului, conducnd la meninerea i mbuntirea unor
parametrii viznd apele, solul i aerul.

5. Alte informaii

NU ESTE CAZUL

Seciunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, att pe termen scurt, pentru anul curent,
ct i pe termen lung (pe 5 ani)
Sumele se vor asigura din subvenii alocate de la bugetul de stat i din venituri proprii, conform
prevederilor bugetare aprobate ale Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor, precum i de ctre proprietari.
- mii lei Indicatori
1
1. Modificri ale
veniturilor
bugetare,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat,
din acesta:
(i) impozit pe
profit
(ii) impozit pe
venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe
profit
c) bugetul
asigurrilor
sociale de stat:
(i) contribuii de
asiqurri
2. Modificri ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat,
din acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri si
servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal

Anul curent
2013

2014

Urmtorii
4 ani
2015
2016

Media pe
5 ani
2017

(ii) bunuri i
servicii
c) bugetul
asigurrilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri si
servicii
3. Impact
financiar,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri
pentru acoperirea
creterii
cheltuielilor
bugetare
5. Propuneri
pentru a compensa
reducerea
veniturilor
bugetare
6. Calcule
detaliate privind
fundamentarea
modificrilor
veniturilor
si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaii
Seciunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaiei n vigoare
1. Proiecte de
acte
normative
suplimentare:
1. acte
normative care se
NU ESTE CAZUL
modific urmare a
prezentului proiect
de act normativ;
2. acte
normative care se
abrog urmare a
intrrii n vigoare
a prezentului
proiect de act
normativ;

Hotrrea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea aciunilor sanitarveterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire,
control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la
om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor,
precum i a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012;

3. acte
normative ce
trebuie elaborate
n vederea
implementrii
prezentului proiect
de act normativ

2.
Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu
legislaia
comunitar n
materie
3. Decizii ale
Curii Europene
de Justiie i alte
documente
4. Evaluarea
conformitii:
Denumirea actului
sau documentului
comunitar,
numrul, data
adoptrii i data
publicrii
5. Alte acte
normative i/sau
documente
internaionale din
care decurg
angajamente
6. Alte informaii

Ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru


Sigurana Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind
realizarea aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i
protecia mediului cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i
nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, precum i a
aciunilor cuprinse n Programul de supraveghere i control n domeniul
siguranei alimentelor.
Proiectul de act normativ este compatibil cu prevederile Deciziei
Consiliului nr. 2009/470/CE privind anumite cheltuieli n domeniul veterinar
(versiunea codificat). De asemenea, proiectul este compatibil cu prevederile
aquis-ului comunitar n domeniul veterinar.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Seciunea a 6-a
Consultrile efectuate n vederea elaborrii proiectului de act normativ

1. Informaii
privind procesul
Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterilor publice, la care
de consultare cu
au participat reprezentanii Colegiului Medicilor Veterinari i ai patronatelor
organizaii
reprezentative ale cresctorilor de animale.
neguvernamentale,
institute de
cercetare i alte
organisme
implicate
2. Fundamentarea
alegerii
organizaiilor cu
care a avut loc
consultarea,

precum i a
modului n care
activitatea acestor
organizaii
este legat de
obiectul
proiectului de act
normativ.
3. Consultrile
organizate cu
NU ESTE CAZUL
autoritile
administraiei
publice locale, n
situaia n care
proiectul de act
normativ are ca
obiect activiti
ale acestor
autoriti, n
condiiile
Hotrrii
Guvernului nr.
521/2005 privind
procedura de
consultare a
structurilor
asociative ale
autoritilor
administraiei
publice locale la
elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultrile
desfurate n
cadrul consiliilor
Au fost constituite grupuri de lucru pentru pest porcin clasic i
interministeriale,
sistemele de cretere a porcilor, precum i pentru celelalte programe care
n conformitate cu beneficiaz de cofinanare european.
prevederile
Hotrrii
Guvernului nr.
750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaii
Prevederile proiectului de hotrre a Guvernului a fost avizat favorabil
privind avizarea
de ctre Consiliul Legislativ.
de ctre:
a) Consiliul
Legislativ
b) Consiliul
Suprem de

10

Aprare a rii
c) Consiliul
Economic i
Social
d) Consiliul
Concurenei
e) Curtea de
Conturi
6. Alte informaii

NU ESTE CAZUL

Seciunea a 7-a
Activiti de informare public privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea
Au fost respectate condiiile Legii nr. 52/2003 privind transparena
societii civile cu decizional n administraia public, prin afiarea pe site-ul Autoritii
privire la
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor a prezentului
necesitatea
proiect de act normativ.
elaborrii
proiectului de act
normativ
2. Informarea
NU ESTE CAZUL
societii civile cu
privire la
eventualul impact
asupra mediului n
urma
implementrii
proiectului de act
normativ, precum
i efectele asupra
sntii i
securitii
cetenilor sau
diversitii
biologice
3. Alte informaii
NU ESTE CAZUL
Seciunea a 8-a
Msuri de implementare
1. Msurile de
Implementarea Programelor se realizeaz de ctre direciile sanitarpunere n aplicare
veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului
a proiectului de
Bucureti, care se afl n subordinea Autoritii Naionale Sanitare
act normativ de
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, precum i de medicii veterinari
ctre autoritile
de liber practic mputernicii n conformitate cu prevederile art. 15 alin.
administraiei
(2) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004, cu modificrile i completrile
publice centrale
ulterioare.
i/sau locale nfiinarea unor
noi organisme sau
extinderea
competentelor
instituiilor
existente
2. Alte informaii
NU ESTE CAZUL

11

n acest sens, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor a


elaborat proiectul de hotrre a Guvernului pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare
cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, pe care Autoritatea
Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor trebuie s le pun n aplicare,
precum i a tarifelor aferente acestora, pe care l propune spre aprobare.
PREEDINTELE
AUTORITII NAIONALE
SANITARE VETERINARE
I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

MINISTRUL AGRICULTURII I
DEZVOLTRII RURALE

Alexandru Vladimir MANASTIREANU

Daniel CONSTANTIN

AVIZM FAVORABIL

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANELOR PUBLICE

MINISTRUL SNTII

Daniel CHIOIU

Gheorghe Eugen NICOLESCU

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET

MINISTRUL MEDIULUI I
SCHIMBRILOR CLIMATICE

Liviu VOINEA

Rovana PLUMB

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRUL JUSTIIEI

Titus CORLEAN

Robert Marius CAZANCIUC

12