You are on page 1of 6

SOALAN UNIT 1,2,& 3

SAINS

TAHUN 5

30 MINIT

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan
Setiap soalan diikuti dengan empat cadangan jawapan A,B,C dan D. Pilih jawapan
yang betul kemudian hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang diberi.
Masa menjawab adalah 30 minit. Jika anda tidak dapat menjawab satu soalan
teruskan mnjawab soalan berikutnya.

1. Yang manakah antara berikut bukan mikroorganisma?


A.
B.
C.
D.

Bakteria
Berudu
Fungi
Protozoa

2. Mikroorganisma dapat dilihat melalui


A.
B.
C.
D.

cermin
teleskop
mikroskop
periskop

3. Manakah antara pernyataan berikut tentang mikroorganisma yang tidak betul?


A.
B.
C.
D.

Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil


Mikroorganisma boleh membiak dan bernafas
Fungi boleh digunakan dalam pembuatan roti
Semua bakteria adalah berbahaya dan boleh menyebabkan penyakit yang membawa
maut

4. Apakah sebenarnya yang menyebabkan doh roti menjadi kembang?


A.
B.
C.
D.

Pembiakan mikroorganisma yang sangat cepat


Pembebasan karbon dioksida apabila mikroorganisma bernafas
Pergerakan mikroorganisma di dalam doh
Pertumbuhan mikroorganisma di dalam doh

5. Semua yang berikut dihasilkan dengan bantuan fungi kecuali .....


A.
B.
C.
D.

tapai
roti
tempe
dadih

6. Antara penyakit berikut, yang manakah tidak disebabkan oleh mikroorganisma?


A.
B.
C.
D.

Cirit-birit
Campak
Pening kepala
Malaria

7. Yang manakah antara berikut bukan cara yang berkesan untuk menghalang penyebaran
mikroorganisma?
A.
B.
C.
D.

Minum air yang dimasak sahaja


Basuh tangan sebelum memegang makanan
Menutup tingkap pada setiap masa
Pesakit yang mengalami penyakit berjangkit dikuarantin

8. Kemandirian spesies penting supaya


A.
B.
C.
D.

haiwan tidak akan mati


spesies haiwan tidak akan menjadi pupus
haiwan dapat membiak dengan kadar yang cepat
haiwan akan bertambah lebih banyak berbanding tumbuhan

9. Semua haiwan di bawah hidup secara berkumpulan sebagai cara untuk kemandirian
spesies kecuali
A.
B.
C.
D.

kuda belang
gajah
helang
monyet

10. Bagaimanakah ibu ayam melindungi anaknya?


A.
B.
C.
D.

Mengepakkan sayapnya
Mencari makanan untuk anaknya
Menyimpan anak-anaknya di dalam lubang
Menyerang musuhnya apabila diancam bahaya

Getah
Keembung
Kacang bendi
Kacang panjang

11. Bagaimanakah biji benih bagi tumbuhan di atas dipencarkan?


A.
B.
C.
D.

Air
Angin
Haiwan
Mekanisma letupan

12. Biji benih atau buah yang ringan dan mempunyai ruang udara dipencarkan melalui .....
A.
B.
C.
D.

air
haiwan
angin
mekanisma letupan
P
Q
R
S

Buah berangan
Semarak api
Sena
Getah

13. Manakah antara tumbuhan di atas dipencarkan melalui mekanisma letupan?


A.
B.
C.
D.

P, Q dan R
P, Q dan S
Q, R dan S
P, Q, R dan S

14. Mangga dan rambutan dipencarkan melalui haiwan. Ciri-cirinya adalah .....
I
II
III
IV

berjus dan sedap


berwarna terang
rasa manis
mudah dikupas kulitnya

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV

15. Antara haiwan berikut, yang manakah omnivor?


3

Beluncas

Rusa
B

Itik

Katak

Tumbuhan hijau Beluncas P Ular


Rajah 1
16. Rajah 1 menunjukkan satu rantai makanan. Semua yang berikut mungkin P kecuali .....
A.
B.
C.
D.

arnab
angsa
ayam
burung kecil

17.

Rajah 2
Berdasarkan rajah 2, rantai makanan manakah yang benar?
A.
B.
C.
D.

QSRP
QSPR
RPSQ
SQPR

Tumbuhan hijau Kancil Ular


Helang
Rajah 3
18. Rajah 3 menunjukkan satu rantai makanan di hutan. Apakah yang akan berlaku
sekiranya bilangan ular bertambah?
X - bilangan kancil berkurangan
Y - bilangan helang bertambah
Z - tumbuhan hijau bertambah
A.
B.
C.
D.

X sahaja
X dan Y sahaja
Y dan Z sahaja
X, Y dan Z

19. Maklumat berikut menunjukkan hubungan di antara hidupan.


Tumbuhan J dimakan oleh haiwan
K dan haiwan L
Haiwan L dimakan oleh haiwan S
Haiwan K dimakan oleh haiwan L
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berdasarkan maklumat di atas?
A.
B.
C.
D.

Jika J mati, L berkurang


Jika J diracun, K bertambah
Jika K berkurang, S bertambah
Jika S diburu secara berleluasa, L berkurang

20. Rajah 5 menunjukkan siratan makanan bagi suatu kebun.


5

Sayur

Beluncas
Ayam

Burung pipit

Ular
Rajah 5
Apakah yang akan mengurangkan populasi beluncas?
I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

Menanam lebih banyak sayur


Membiak lebih banyak ayam
Membunuh burung pipit
Membunuh ular
I dan III
I dan IV
II dan III
II dan IV

~ KERTAS SOALAN TAMAT ~


6