You are on page 1of 1

90

80
70
60
50
Doğu
40
Batı
30
Kuzey
20
10
0
1. 2. 3. 4.
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek