You are on page 1of 5

www.sagadbl.

com

Modul Bijak Sains Tingkatan 3

CREATED BY : CIKGU IRWAN

BAB 3 : Perkumuhan[BONUS NOTA RINGKAS+MODUL]


MODUL : AKTIVITI 1: Memadankan (30 minit)

2.
kortek
s
Medula

Pelvis

Ureter

Uretra

Ginjal

Pundi kencing

Labelkan bahagian buah pinggang (Rajah 2) dan sistem urinari manusia


(Rajah 3) dengan perkataan yang diberi

Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan bahagian pokok matang.
a) Kenal pasti bahagian-bahagian pokok itu berdasarkan maklumat yang
diberikan di bawah:
daun
akar

batang
Buah

b) Tumbuhan tidak mempunyai organ perkumuhan tertentu. Mereka


membuang bahan buangan mereka dengan penyebaran melalui dinding
sel mereka. Dari maklumat yang diberikan di bawah, namakan dua
proses yang dijalankan oleh tumbuhan yang melibatkan pengeluaran
gas.
Transpirasi
Respirasi
Fotosintesis
Pendebgungaan

CIKGU IRWAN@2013

Page 4

Modul Bijak Sains Tingkatan 3

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

BAB 3 : Perkumuhan[BONUS NOTA RINGKAS+MODUL]


AKTIVITI 2: Berpasangan (30 minit)

b) Kenal pasti pembolehubah berikut.

1. Nyatakan produk perkumuhan setiap organ perkumuhan di dalam


jadual berikut.

i. Pembolehubah yang dimalarkan:


ii. Pembolehubah dimanipulasikan:

Kulit

Ginjal

Peparu
iii. Pembolehubah bergerakbalas:
c)Jawab soalan berikut:
i. Tulis pemerhatian dari data yang direkodkan dalam Jadual 1.

ii Jelaskan pemerhatian anda dalam (c) (i).


2. Satu minuman pelajar kira-kira 2 liter air setiap hari. Jadual 1
menunjukkan jumlah air kencing yang dihasilkan oleh pelajar dalam
seminggu mengikut aktiviti harian yang dilakukan.
Hari
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad

Aktiviti
Bermain bola sepak
Menonton telivisyen
Membaca
Menghadiri kelas tuisyen
Bermain piano
Membuat kerja rumah
Jogging
Bermain badminton
Bermain catur
Menghadiri kelas tuisyen
Menghadiri kelas seni
Bermain basketball
Bermain hoki
Jogging
Jadual 1

Urine (cm3)
850
1300

d) Yang manakah antara berikut tidak mendapat air untuk badan? Tandakan
( / ) jawapan yang betul.
Hembus nafas
Pengencingan
Makan

1450
600
1500
900
550

a) Apakah tujuan menjalankan penyelidikan ini?

Buang air besar


Tarik nafas

Soalan Objektif
1. Mana kapilari darah dalam sistem urinari manusia yang membawa
darah bersih ke buah pinggang?
A saluran Kencing
B uretra
C vena
D arteri

__________________________________________________________________________________
CIKGU IRWAN@2013

Page 5

www.sagadbl.com

Modul Bijak Sains Tingkatan 3

CREATED BY : CIKGU IRWAN

BAB 3 : Perkumuhan[BONUS NOTA RINGKAS+MODUL]


2. Antara struktur berikut, yang manakah dalam kulit yang terlibat dalam
perkumuha?
I Kapilari darah
II Reseptor Tekanan
III Kelenjar Peluh
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D I, II dan III sahaja

5. Antara kaedah berikut, manakah boleh digunakan untuk merawat


kegagalan buah pinggang?
I
pembedahan buah pinggang
II
pemindahan buah pinggang
III Dialisis
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C
II dan III sahaja
D I, II dan III.

3. Rajah 1 menunjukkan sistem kencing manusia.

6. Antara berikut yang manakah betul sepadan dengan organ


perkumuhan dengan produk perkumuhan?
Organ perkumuhan
hasil perkumuhan
A
Peparu
garam mineral
B
Kulit
garam mineral
C
Peparu
Urea
D
peparu
karbon dioksida

Antara pernyataan berikut yang berkaitan dengan organ X?


I Organ X adalah berbentuk kacang.
II Organ X dilindungi dengan lapisan tebal tisu adipos.
III Organ X terletak dalam jisim lemak bawah abdomen.
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D I, II dan III.

Soalan 7 dan 8 berdasarkan rajah 2.

4. Antara berikut yang manakah akan berlaku jika produk perkumuhan


berkumpul dalam badan kita?
A saluran darah kita menjadi tersumbat.
B Badan kita menjadi beracun.
C
hati kami dimusnahkan.
D Produk perkumuhan memasuki paru-paru kita.

7. Rajah 2 menunjukkan sistem kencing manusia. Apa yang X, Y dan Z


mewakili?
X
Y
Z
A buah pinggang
Ureter
Uretra
B pundi kencing
Ureter
Uretra
C buah pinggang
Uretra
Ureter
D pundi kencing
Uretra
Ureter

CIKGU IRWAN@2013

rajah 2

Page 6

Modul Bijak Sains Tingkatan 3

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

BAB 3 : Perkumuhan[BONUS NOTA RINGKAS+MODUL]


8. Apakah fungsi P?
A Menghasilkan air kencing
B menyerap air
C menyimpan air kencing
D Penapis air kencing

C
D

9. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan oksigen melalui


A batang
B stoma
C akar
D floem

Pundi kencing
Perut

Buah pinggang
Buah pinggang

13. Antara pernyataan berikut adalah benar tentang perkumuhan dalam


tumbuh-tumbuhan?
A Tumbuhan tidak menghasilkan bahan buangan
B Produk sisa digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien
C Tumbuhan mempunyai sistem khas untuk perkumuhan
D Apabila daun tumbuhan mati dan jatuh, beberapa produk
perkumuhan dikeluarkan

10. Antara proses berikut, yang membolehkan semua tumbuh-tumbuhan


untuk membuang air yang berlebihan melalui stomata?
A transpirasi
B Respirasi
C Pengaliran
D Pengeluaran semula
Terlibat dalam perkumuhan garam mineral dari badan
Terlibat dalam perkumuhan air dari badan
Tidak sebahagian daripada sistem kencing
11. Organ perkumuhan dihuraikan di atas adalah
A Kulit
C buah pinggang
B paru-paru
D usus

14. Antara pernyataan berikut tentang P, Q dan R / adalah betul?


I. Q mempunyai lumen terbesar
II. R adalah kapilari
III. P boleh berdiri tekanan tinggi
A III sahaja
C II dan III sahaja
B I dan II sahaja
D I, II dan III

Organ X  ureter  organ Y  uretra


12. Maklumat di atas menunjukkan laluan pembentukan air kencing dan
perkumuhan dari badan. Manakah antara berikut adalah benar tentang
organ X dan organ Y?

A
B
CIKGU IRWAN@2013

Organ X
Peparu
Ginjal

15. Antara bahan berikut yang akan ditemui dalam jumlah yang besar di
dalam air kencing seseorang yang mengidap penyakit kencing manis?
A Asid amino
C Asid amino dan sebatian ammonium
B Garam
D Glukosa dan glukosa

Organ Y
Pundi kencing
Perut
Page 7

Modul Bijak Sains Tingkatan 3

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

BAB 3 : Perkumuhan[BONUS NOTA RINGKAS+MODUL]


Soalan Struktur : 15 minit
1. Rajah 1 menunjukkan bahagian sistem dalam tubuh manusia.

2. Rajah 4 menunjukkan sistem urinari dalam manusia.


a) Namakan bahagian berlabel W, X, Y dan Z dalam gambar di atas.
a) i. Namakan sistem yang ditunjukkan di atas.

b) Apakah fungsi bahagian berlabel Y?

ii. Nyatakan fungsi sistem tubuh manusia yang anda telah namakan
dalam (a) (i)

c) Namakan dua bahan yang kandunganya dalam darah yang di kawal


oleh buah pinggang

b) Label bahagian berikut dalam gambar rajah di atas:


Kulit

Peparu

Buah pinggang

c) Senaraikan semua produk perkumuhan yang dikeluarkan oleh organorgan perkumuhan berikut:
i. kulit:

d) i) Apakah yang dikatakan dengan kegagalan buah pinggang?

ii) Apakah rawatan yang boleh dilakukan untuk pesakit kegagalan


buah pinggang?

ii. paru-paru:

iii. Buah pinggang:

SOALAN TAMAT~~~~~~~~~~~~~gOOd LucK!!!!

CIKGU IRWAN@2013

Page 8