Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2REZOLVARE

1. Calcul direct. Se obţine suma egală cu 3 6 9 + = .
2.
( ) ( ) 1 2 3 1 3 4 3, 4. AB i j i j a b = − − + + = − + ⇒ = − =
JJJG G G G G


3. Condiţie de existenţă:
4
3 4 0 , ;
3
x x
 
+ > ⇒ ∈ − ∞
 
 
Ecuaţia devine 3 4 25 7. x x + = ⇒ =
4.
1 2
1 2 1 2
1 1 1
.
2
x x
x x x x
+
+ = = −
5.
( ) ( ) [ ] ( ) [ ]
2
1 1, 0, 0,1 1, 0 . f f x x x f x = − = − ≤ ∀ ∈ ⇒ ∈ −

6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC
2 2 2
3
cos .
2 2
AB BC AC
B
AB BC
+ −
⇒ = =


Varianta 1 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Deoarece ( ) 3 0 f = rezultă că produsul este egal cu 0.
2. Condiţie de existenţă: ( ) 0, . x∈ ∞ Ecuaţia devine
2
2 8 2. x x x + = ⇒ =
3. Inecuaţia se scrie
[ ] { }
2
5 4 0 1, 4 1, 2, 3, 4 . x x x − + ≤ ⇒ ∈ ∩ = ] Suma soluţiilor întregi este 10.
4. Deoarece
( )
3
3
3
lg lg 2 lg 3 10 10 100
2
x x x x x x x + = ⋅ ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = .
5.
( ) ( )
4 8 6 3 10 5 . OA OB i j i j i j + = − + + = −
JJJG JJJG
G G G G G G
Vectorul OA OB +
JJJG JJJG
are coordonatele ( ) 10, 5 . −
6. Aria
sin
2.
2
AC AB A
ABC
⋅ ⋅
∆ = =
Varianta 2 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Şirul este o progresie aritmetică de raţie
10 1
6 9 55. r a a r = ⇒ = + =
2. Există
3
2 numere naturale de câte trei cifre scrise cu elemente din mulţimea { } 1, 2 . Dintre acestea
sunt divizibile cu 3 numerele 111 şi 222. Probabilitatea este egală cu 0,25.
3. Condiţie :
[ ) 0, . x∈ ∞ Ecuaţia devine
2
2 0 2. x x x − − = ⇒ =
4. Calcul direct. ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 3 1 1 3 0. f f f f − + − + + = − − + + =
5. Calcul direct. Ecuaţia dreptei : 3 0. AB x y − − =
6. Aria
sin 1
.
2 2
AC AB A
ABC
⋅ ⋅
∆ = =

Varianta 3 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

REZOLVARE

1. Inecuaţia se scrie ( ) { }
2
6 0 2, 3 1, 0,1, 2 . x x x − − < ⇒ ∈ − ∩ = − ]
2. Raţia este egală cu 2.
( )
1 5
5 5
5
9, 25.
2
a a
a S
+
= = =
3. Condiţie: ( ) 0 , 0 . m m < ⇒ ∈ −∞ Valoarea maximă a funcţiei este egală cu
64 12 20 2.
4
m m m
a

− ⇒ + = − ⇒ = −
4. Condiţie: ( ) 5, . x∈ ∞ Ecuaţia se scrie
2
2 2
log 3 8 6.
5 5
x x
x
x x
+ +
= ⇒ = ⇒ =
− −

5. Vectorii , u v
G G
sunt coliniari
2
4.
3 2
a
a
a
⇔ = ⇒ = −


6. Se aplică teorema sinusurilor.
3
2 2 3.
1
sin
2
AB
R R R
C
= ⇒ = ⇒ =
Varianta 4 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2REZOLVARE

1.
( )
2 2
sin100 sin 180 80 sin80 sin 80 cos 80 1. = − = ⇒ + =
D D D D D D

2. În mulţimea { } 1, 2, 3,..., 30 singurele cuburi perfecte sunt 1, 8 şi 27, deci probabilitatea este
3
0,1
30
= .
3. Calcul direct. Ecuaţia devine 8 8 0 1. x x + = ⇒ = −
4. Numărul elevilor care îndrăgesc ambele sporturi este egal cu
18 15 23
5.
2
+ −
=
5. 5 3 15 10 15 3 7 u v i j i j j + = − + + − =
G G G G G G G
. Coordonatele cerute sunt ( ) 0, 7 .
6. BC = 2 AD = 10. Se aplică teorema lui Pitagora în ABC + :
2 2 2
64 8 AB BC AC AB = − = ⇒ = .
Varianta 5 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Se foloseşte formula ( )
2
2 2
2 16 6 10. a b a b ab + = + − = − =
2. Se rezolvă sistemul
2
1
4
y x x
y x

= − + 


= +


2
1 2 1 2
1 4 1, 3 3, 7 x x x x x y y − + = + ⇒ = − = ⇒ = = .
Coordonatele cerute sunt ( ) 1, 3 − şi ( ) 3, 7 .
3. Se calculează
1
3 1 5 3 1 6 3 2 3
x x x x+
− + ⋅ + = ⋅ = ⋅ , deci numerele sunt în progresie aritmetică.
4. Singurele numere raţionale din mulţimea A sunt 4 şi 9. Probabilitatea este egală cu
2
.
9

5. Din condiţia de paralelism a dreptelor
2 1
2 a
= − rezultă 4. a = −
6. Deoarece
2 2 2
AB AC BC ABC + = ⇒+ dreptunghic în A, deci
2 5
cos
5
AC
B
BC
= =

Varianta 6 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

REZOLVARE

1.
Deoarece
1 2 1 2 1 2 1 2
2, 2 0. x x x x x x x x + = = − ⇒ + + =

2. Inecuaţia se scrie
1
2 8 0 , .
4
x x
 
− ≥ ⇒ ∈ −∞


 

3. Condiţie:
[ ) 0 0, . x x ≥ ⇒ ∈ ∞ Ecuaţia devine
1
3 3 1 .
x x
x x
− −
= ⇒ = − Condiţie:
[ ] [ ] [ ] [ ]
2
1 2
3 5 3 5 3 5
1 0 0,1 3 1 0 0,1 , 0,1 0,1 .
2 2 2
x x x x x x x
− + −
− ≥ ⇒ ∈ ⇒ − + = ⇒ = ∈ = ∉ ⇒ = ∈
4. Calcul direct: 3 3 0. − =
5. 1, 2 3
AB CD AB CD
AB CD m m m a m a ⇔ = ⇒ = − − = ⇒ = − & .
6. Se aplică teorema cosinusului în
2 2 2
1
cos .
2 5
AB AC BC
ABC A
AB AC
+ −
⇒ = =

+
Varianta 7 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Deoarece 2008:6 = 336 6 4 ⋅ + , atunci în partea zecimală a numărului sunt 336 de grupe de câte 6
cifre care se repetă şi mai ramân până la a 2008-a zecimală încă 4 cifre
2008
7. a ⇒ =
2. Condiţie : ( ) 2 1 1. f x x x x x = ⇒ + = ⇒ = − Punctul cerut are coordonatele ( ) 1, 1 − − .
3. Ecuaţia se scrie 2 8 2 36 2 4 2
x x x
x + ⋅ = ⇒ = ⇒ = .
4. Deoarece
( )
2 2
sin130 sin 180 50 sin50 sin 50 cos 50 1. = − = ⇒ + =
D D D D D D

5. Panta dreptei date este egală cu -2, deci ecuaţia dreptei cerute este ( ) 1 2 1 2 3 0. y x x y − = − − ⇒ + − =
6. Aria
sin
2
AB AC A
ABC
⋅ ⋅
= ⇒ + Aria
3 3
.
2
ABC = +

Varianta 8 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Este suma unor termeni în progresie aritmetică de raţie 4, cu
1
1 a = şi 25
n
a = .Se află n din relaţia
( )
( ) 1 25 7
25 1 1 4 7 91.
2
n n S
+
= + − ⇒ = ⇒ = =
2. Condiţii: m>0 şi
2
1 4 0 4
4
m m m
a
−∆
= ⇒ − = ⇒ = .
3.
( ) ( ) 2 2 2
log 45 log 45 2log 1 0 tg ctg + = =
D D
.
4. Singurele numere raţionale din mulţimea A sunt 4 şi 9 . Probabiliatea este egală cu 0,8.
5. Panta dreptei date este egală cu
1
2
− , deci ecuaţia dreptei cerute ( )
1
3 2 2 4 0.
2
y x x y + = − − ⇒ + + =
6. Se aplică teorema cosinusului în
2 2 2
2 cos 76 2 19. ABC BC AB AC AB AC A BC ⇒ = + − ⋅ ⋅ = ⇒ = +

Varianta 9 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1.
9
8
1 1
243
27
3
a = ⋅ = .
2. Prin calcul direct, ecuaţia devine { }
2
4 4 0 1,1 . x x x − = ⇒ ∈ −
3. Se notează 2 0
x
t = > şi se rezolvă ecuaţia în t , { }
2
3 2 0 1, 2 . t t t − + = ⇒ ∈ Atunci { } 0,1 . x∈
4. Condiţie 0 0. m ∆ = ⇒ =
5. Prin calcul direct, 8. a b = =
6. Aria
sin 1
15 sin
2 2
AB AC A
ABC A
⋅ ⋅
= = ⇒ = + .


Varianta 10 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Calcul direct. Suma este egală cu 5 120 125. + =
2. Este suma a 5 termeni în progresie geometrică de raţie
1
3
⇒ suma este egală cu
121
81
.
3. Se obţine 3 3 2 3 5, 1. ax b x x a b + + = + ∀ ∈ ⇒ = = \
4. Condiţii :
2
6 0 x − > şi
( )
2 3 0 6, . x x − > ⇒ ∈ ∞ Se rezolvă ecuaţia
2
2 3 0 3. x x x − − = ⇒ =
5. Aria
1 2 1
1
| 1 1 1 | 2.
2
3 5 1
ABC = − = +
6. Se aplică teorema sinusurilor în 2 4 2
sin
BC
ABC R R
A
⇒ = ⇒ = + .

Varianta 11 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Deoarece
2
1 0, x x x + + > ∀ ∈\ , după aducerea la acelaşi numitor şi efectuarea calculelor, inecuaţia
devine
[ ]
2
2 0 1, 2 . x x x − − ≤ ⇒ ∈ −
2. Panta dreptei AB este egală cu 1.Ecuaţia dreptei AB este 3 2 1 0. y x x y − = − ⇒ − + =
3. Deoarece ( ) ( ) 5 5 0 f f − = = , produsul din enunţ este egal cu 0.
4.
1
x este soluţie a ecuaţiei
2
2008 1 0 x x − + = ⇒
2
1 1
2008 1 0 x x − + = .Împărţind această relaţie prin
1 1
1
1
0 2008. x x
x
≠ ⇒ + =
5. Condiţie: 2, . n n ≥ ∈` Ecuaţia devine
2
56 0 8. n n n − − = ⇒ =
6. Aria
sin 1
6 sin .
2 2
AB BC B
ABC B
⋅ ⋅
= = ⇒ = +
Varianta 12 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Ecuaţia are două soluţii reale distincte deoarece 1 0. ∆ = >
2. Deoarece ( ) ( ) 5 6 0 f f = = , produsul este egal cu 0.
3. Ecuaţia se scrie 8 2 2 28 2 4 2.
x x x
x ⋅ − = ⇒ = ⇒ =
4. Prin cel puţin 2 puncte din cele 10, oricare 3 necoliniare, trec
2
10
45 C = drepte.
5. AB = 5
6. aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC
2
12 AC ⇒ = ⇒Perimetrul 6 2 3 ABC = + + .
Varianta 13 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2REZOLVARE

1. Numărul submulţimilor cu câte k elemente ale unei mulţimi finite cu n elemente, 0 k n ≤ ≤ este
2 4
4 4
7.
k
n
C C C ⇒ + =
2. Ecuaţia se scrie
3 1
1
5 5 3 1
3
x
x x

= ⇒ = − ⇒ = − .
3. Condiţie:
1 1
0 1 4 0 , .
4 4
m m m
 
∆ ≤ ⇒ − ≤ ⇒ ≥ ⇒ ∈ ∞


 

4. 2 4 3 2 2.
x x
⋅ = ⋅ + Notând 2 0,
x
t = > se rezolvă ecuaţia
2
2 3 2 0 2. t t t − − = ⇒ = Deci 1. x =
5. 0 AB BC CA AC CA AC AC + + = + = − =
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
.
6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC
2
21 BC ⇒ = ⇒Perimetrul 9 21 ABC = + + .

Varianta 14 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

REZOLVARE

1.
Calcul direct.
3 3
8 8
0. C C − =

2. Condiţie: ( ) 5 0 5, x x + > ⇒ ∈ − ∞ , deci 5 8 3 x x + = ⇒ = .
3. Se notează
1 2 1 2
, . x x S x x P + = ⋅ = . Deoarece
2 2
0 2 0 x Sx P x x − + = ⇒ − − = .
4. Deoarece ( ) ( ) ( ) 0 2 2 2 0. f f f = ⇒ − =
5. Punctul C este mijlocul segmentului AC
5
2
2
C
x +
⇒− = şi ( )
4
1 9, 2
2
C
y
C
+
= ⇒ − − .
6. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, deci lungimea înălţimii din A este egală cu
12
.
5
AB AC
BC

=

Varianta 15 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

REZOLVARE

1. ( )
2
sin135 sin 180 45 sin 45
2
° = ° − ° = ° = .
2. Condiţii : 1 0 x + ≥ şi
[ ]
5 0 1, 5 . x x − ≥ ⇒ ∈ − Prin ridicarea egalităţii la pătrat se obţine
2
11 24 0 3. x x x − + = ⇒ =
3. Ecuaţia se scrie
2
2 12 2 8 3.
2
x
x x
x + = ⇒ = ⇒ =

4.
Condiţie : 1, . n n ≥ ∈` Ecuaţia se scrie 2 10 5. n n = ⇒ =
5. Funcţia f este descrescătoare pe
[ ]
0, 2 , ( ) ( ) 0 3, 2 5, f f = = − deci ( ) [ ]
5, 3 . f x ∈ −
6. Fie D mijlocul segmentului BC, atunci 2 0 OB OC OD AO OA OA OB OC OA OA + = = = − ⇒ + + = − =
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
.Varianta 16 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1.
2 2 2 2
1
log 3 log log 3 log 3 0.
3
+ = − =

2. Deoarece 5! 120, 4! 24 = = ⇒probabilitatea este egală cu
5
6
.
3. Se notează 2 0.
x
t = > Ecuaţia devine
2
5 14 0 2, t t t + − = ⇒ = deci 1. x =
4. Deoarece ( )( )
( )
2 2 2 2 2
4sin 4 1 cos 1 cos 4sin 4 1 cos 4sin 4sin 0 a a a a a a a ∆ = − + − = − − = − = ⇒ ecuaţia
admite soluţii reale egale, . a ∀ ∈\
5. 3 5 6 9 5 10 1. OA OB i j i j i j α β − = − − + = + ⇒ = =
JJJG JJJG G G G G G G

6. Se aplică teorema sinusurilor în triunghiul ABC 2 sin 1.
sin 2
BC BC
R A
A R
⇒ = ⇒ = =Varianta 17 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1.
6 6 6
log 24 log 4 log 6 1. − = =

2.
( )
2 2
sin135 sin 180 45 sin 45 cos 45 sin 45 1. = − = ⇒ + =
D D D D D D

3. Condiţie:
[ ) 5 0 5, . x x − ≥ ⇒ ∈ ∞ Din 5 4 9. x x − = ⇒ =
4. Condiţie: 5, n n ≥ ∈`, deci
( ) ( )( )
( )
( )( )
2
5 ! 4 3
6 4 3 6 7 6 0 6
5 !
n n n
n n n n n
n
− − −
= ⇒ − − = ⇒ − + = ⇒ =

.
5. ( ) ( )
2 2
2
5 2 5 3 2 0 AB a a a a = − + + = ⇒ − + = , deci { } 1, 2 . a∈
6. ( ) ( ) 1 2 0, f f = = deci produsul este egal cu 0.
Varianta 18 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

REZOLVARE

1.
3 3 3 3
12
log 6 log 2 log 4 log 1.
4
+ − = =

2. Condiţie:
( ] [ )
2
2 0 , 1 2, . x x x − − ≥ ⇒ ∈ −∞ − ∪ ∞

Ecuaţia devine { }
2
6 0 2, 3 . x x x − − = ⇒ ∈ −
3. Se notează
1 2 1 2
, x x S x x P + = ⋅ = . Deoarece
2 2
0 2 3 0. x Sx P x x − + = ⇒ − − =
4. Condiţie: ( ) 1 0 0, . m m − > ⇒ ∈ ∞ Din
( )
2
2 2.
2 1
m
m
m
+
= ⇒ =


5. 16 9 5. AB = + =
6. Condiţie: ( ) 0, . x∈ ∞ Conform teoremei lui Pitagora ( ) ( )
2 2
2 2
8 7 2 15 0 5. x x x x x x + = + + ⇒ − − = ⇒ =

Varianta 19 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1.
3 3 3 3
2log 4 4log 2 4log 2 4log 2 0. − = − =

2.
( ) (0) (1) (5) 2 1 2 ... 5 6 3 48. f f f + + + = + + + + ⋅ = …

3. Scăzând 2 din fiecare membru al inegalităţii şi apoi împărţind cu 3, se obţine
2
2, .
3
x
 
∈ −
 
 

4. Distanţa este egală cu
1 2
, x x − unde
1
x
şi
2
x
sunt soluţiile ecuaţiei ( )
1 2
0 2 4 6. f x x x = ⇒ − = − − =
5. 2 2.
AB
AB BC
BC
= ⇒ =


6. Conform reciprocei teoremei lui Pitagora, triunghiul ABC este dreptunghic A.Aria 24.
2
AB AC
ABC

= =
Varianta 20 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. 2 8 4. x x = ⇒ =
2. Distanţa este egală cu
1 2
, x x − unde
1
x
şi
2
x
sunt soluţiile ecuaţiei ( )
1 2
0 7 1 6. f x x x = ⇒ − = − =
3. 1 3 5 21 + + + + …

este suma a 11 termeni în progresie aritmetică de raţie egală cu 2, deci
2
11 11. E = =

4. Cu elementele mulţimii { } 1, 2, 3, 4 se pot forma
3
4
24 A = de numere de câte trei cifre distincte.
5. Din CA = 2CB 2 0 . CA CB BC CA CB BA CB ⇒ − = ⇒ + = ⇒ =

Deci
( ) ( ) ( ) 3 1 2 4,3 .
C C
i j x i y j C − = − − + − ⇒ −


6. Se aplică teorema sinusurilor în triunghiul ABC
4 2 3
sin
sin sin sin 4
3
2
AB BC
A
C A A
⇒ = ⇒ = ⇒ = .
Varianta 21 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1.
( )
3
sin120 sin 180 60 sin60 .
2
° = ° − = =
D D

2. ( )
2
6 5 4 3 f x y x x x = ⇒ − + = − ⇒ = , deci dreapta intersectează reprezentarea grafică a funcţiei f în
punctul de coordonate ( ) 3, 4 . −
3. Condiţie: 3 x > .Deoarece 3 1 4. x x − = ⇒ =
4. Cu elementele mulţimii { } 1, 2, 3, 4 se pot forma
2
4 16 = numere de două cifre.
5.
3 3 1
2 2 2 2
OA OB i j
OM i j
+ +
= = = +
JJJG JJJG G G
JJJJG G G
. Coordonatele vectorului OM
JJJJG
sunt
3 1
, .
2 2
| |
|
\ .

6. Deoarece
7 9
6 2 1 8 7 2 9 , 4.
2 2
x x x x

≤ − ≤ ⇒ ≤ < ⇒ ∈ ∩ ⇒ =


]

Varianta 22 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. 1 3 5 21 + + + + …

este suma a 11 termeni în progresie aritmetică de raţie egală cu 2, deci este egală cu 121.
2.
2
4 0, , a a

∆ = − < ∀ ∈ deci ecuaţia nu admite soluţii reale.
3. ( )
( )
{ }
2
2
2
1
2 1, 3 .
4 4
m
m m

∆ = − ⇒ − = − ⇒ ∈
4.
2
4 6
1
2 , 64 2
4

 
= =
 
 
şi
3
8 2 =
, deci
2
3
1
8 < 64.
4

 
<
 
 

5. Fie D mijlocul segmntului BC
3
2 2 3 0
2
AB AC AD AO AB AC AO ⇒ + = = ⋅ ⇒ + − =


6. Aria
( )
sin 3
, sin120 sin 180 60 sin60
2 2
AB AC A
ABC
⋅ ⋅
= = − = = ⇒

Aria
3
3 3
9
2
.
2 4
ABC
⋅ ⋅
= =
Varianta 23 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

REZOLVARE

1.
60
lg20 lg3 lg6 lg 1.
6
+ − = =
2. Prin calcul direct se obţine 10, 1, 13 AB AC BC = = = ⇒ perimetrul triunghiului ABC este egal cu
1 10 13. + +
3. Condiţie: ( ]
7 0 , 7 . x x − ≥ ⇒ ∈ −∞ Din 7 1 6. x x − = ⇒ =
4.
1 2 1 2
2 1, 3 5 1 11, x x m x x m m + = + = ⇒ + = deci 2. m =
5.
( )
sin170 sin 180 10 sin10 sin10 sin10 0 = − = ⇒ − =
D D D D D D
.
6.
2
sin , sin 2 sin sin AC a B AB a C S AB AC a B C = = ⇒ = ⋅ = .
Varianta 24 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
3 1 1
6 1
5 2 5 1
11 5 11 2
a a r a
a a r r
= + = =   
⇒ ⇒
  
= + = =
  
.
9 1
8 17 a a r = + = .

2.
( ) 3 22 20
(1) (2) ... (20) 3 4 ... 22 250.
2
f f f
+ ⋅
+ + + = + + + = =

3.
2
2 4 5 2
2 2 2 4 5 1.
x x
x x x
+ +
= ⇒ + = + ⇒ =

4. 2 2 0. n n + = ⇒ =

5.
2 3 3
1 2
m
m
= ⇒ = −

.

6. ( ) cos cos 0, . x x x π + − = ∀ ∈\
( ) ( ) ( ) cos0 cos180 cos1 cos179 ... cos89 cos91 cos90 0. ° + ° + ° + ° + + ° + ° + ° =
Varianta 25 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
[ ] { } 2 1 1 1 2 1 1 0,1 0,1 x x x A − ≤ ⇒ − ≤ − ≤ ⇒ ∈ ∩ ⇒ = ` .

2.
1 2
1 2
3
5
x x
x x
+ = −


⋅ = −


( )
2
2 2
1 2 1 2 1 2
2 19. x x x x x x + = + − =

3.
( )
2
3 0 , 3 3, x x
 
− ≥ ⇒ ∈ −∞ − ∪ ∞
 
.
( )
2
3 1 2 , 3 3, x x
 
− = ⇒ = ± ∈ −∞ − ∪ ∞
 
.

4. Prin calcul se obţine 0.

5. Fie M mijlocul lui AB (3, 4) M ⇒ .
1
: 3 4 1 0 3 4 7 0
1 1 1
x y
CM x y = ⇒ − + =

.

6.
sin
6
2
MN NP N
Aria MNP
⋅ ⋅
∆ = = .
Varianta 26 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1. f este strict descrescătoare pe
[ ]
2,1 − ⇒ cea mai mică valoare este (1) 2 f = − .

2. (1) (2) ... (6) 1 3 ... 11 36 f f f + + + = + + + = .

3.
2
2 5 0
5
,
2
3 3 0
x
x
x x
+ >
¦
¦ | |
⇒ ∈ − ∞
´
|
+ + > \ .
¦
¹
.
2
5
1 ,
2
2 5 3 3
5
2 ,
2
x
x x x
x
¦
| |
= ∈ − ∞
| ¦
¦ \ .
+ = + + ⇒
´
| |
¦
= − ∈ − ∞
|
¦
\ .
¹
.

4.
2 2 3
4 5 4
1
6, 10, 4
3
C C C p = = = ⇒ = .

5. Fie M mijlocul lui BC
5 7
,
2 2
M
| |

|
\ .
.
2 2
5 7 2
2 3
2 2 2
AM
| | | |
= − + − =
| |
\ . \ .
.

6.
3 3
sin60 cos30 0.
2 2
° − ° = − =
Varianta 27 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


REZOLVARE

1. Numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente ce se pot forma cu elemente din mulţimea
{ } 1, 2, 3, 4, 5 este egal cu
2
5
10. C =
2. Ecuaţia se scrie
2
2
( ) ( ) 0 3 2 0 0,
3
f x g x x x x
 
+ = ⇒ − = ⇒ ∈
 
 
.

3. Ecuaţia se scrie
( )
2
3
log 2 2. x − = Condiţie: 2 2 3 5. x x x ≠ ⇒ − = ⇒ =
4. Condiţie:
2
0 4 4 0 2. m m m ∆ = ⇒ − + = ⇒ =
5. AB = 5⇒Aria
2
3 25 3
4 4
l
ABC = = + .
6. Aria
sin
7 14
2
AB AC A
ABC AB
⋅ ⋅
= = ⇒ = + .
Varianta 28 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
2 2
2 3 2 3
2, 1
2, 7
2 7 4
x y y x
x y
x y
x x y x
− = = −
  = =

 
⇒ ⇒
  
= − = −
+ − = =
  
 


2. ( 6) (0) (6) (12) 0 f f f f − + + + = .

3. ( ) ( )
2
1 0 , 1 1, x x − > ⇒ ∈ −∞ − ∪ ∞ .
( ) ( )
2
1 3 2 , 1 1, x x − = ⇒ = ± ∈ −∞ − ∪ ∞ .

4.
2 2
5 4
6 10 12 6 4 C A − + = − + = .

5.
3 0 1
1 0 2
m n m
m n n
− + = =
 

 
+ + = = −
 
.

6. sin0 0 ° = ⇒ produsul este 0.

Varianta 29 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Rezolvare

1.
8
2 7
2 1
1 2 2 ... 2 1 255
2 1

+ + + + = ⋅ =

.

2. ( )
2
2
3 2 3 2 1 0 x x x x x − + > − ⇒ − + > ∀ ∈\ .

3.
[ )
2 3 0
0,
0
x
x
x
+ ≥

⇒ ∈ ∞.
[ )
[ )
2
3 0,
2 3 3.
1 0,
x
x x x
x
 = ∈ ∞

+ = ⇒ ⇒ =

= − ∉ ∞4. Inegalitatea este verificată de 1, 2, 4 şi 5
4
5
p ⇒ = .

5.
2
2
1
m
m
m
− −
= ⇒ = ± .

6.
1 2 3 1 2 3
sin30 cos 45 sin60
2 2 2 2
− +
° − ° + ° = − + = .
Varianta 30 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
1 1
5
1 1
13 3
a a
a r
= = ¦ ¦

´ ´
= =
¹ ¹
.
2008 1
2007 6022 a a r = + = .

2.
1 2
1 2
2
x x m
x x
+ = −
¦
´
⋅ =
¹
.
2
4 5 3 m m − = ⇒ = ± .

3.
2
2 2
2
2 2 2 0
1
x x
x
x x
x

=
¦
= ⇒ − − = ⇒
´
= −
¹
.

4. ( )
2
2 2
1 1
(1) 1 1 4 4 1 0 2 1 0
4 4
f m m m m m x ≥ − ⇒ − + + ≥ − ⇒ + + ≥ ⇒ + ≥ ∀ ∈\.

5. Fie O AD BC O = ∩ ⇒ este mijlocul lui AD şi BC.
O mijlocul BC
5
, 2
2
O
| |

|
\ .
. O mijlocul AD ( ) 6, 5 D ⇒ .

6. ( ) cos cos 0 cos100 cos80 0. x x π + − = ⇒ ° + ° =
Varianta 31 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
10 2
16 8 16 2. a a r r − = ⇒ = ⇒ =

2.
( ) ( )
2 7 2 7
(2) 2 ... 2 2 3 2 3 ... 2 3 275 f f f + + + = + + + + + + = .

3.
[ )
1 0
1, .
1 0
x
x
x
+ ≥

⇒ ∈ ∞

− ≥4. Inegalitatea este verificată de 1 şi 4
2 1
4 2
p ⇒ = = .

5. ( )
2 2 0
2, 2
3 8 0
x y
A
x y
− − =+ − =

.
2 2
2 2 2 2 d = + = .

6.
2 2 2 2
2 2
2 2 2
sin sin 1
AC AB AC AB
B C
BC BC BC
+
+ = + = =


Varianta 32 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
2 1
2 r a a = − = .
10 1
9 20. a a r = + =
( )
1 10
10
10
110
2
a a
S
+ ⋅
= = .

2.
7 7
3
2 2 2
V
b
x m
a
= ⇒− = ⇒ = .

3.
2 1 5
3 3 2 1 5 2
x x
x x x
− −
= ⇒ − = − ⇒ = .

4.
2
5 3
20 6 14 A P − = − = .

5. 4 3 0 1 m m − + = ⇒ = − .

6.
2
4 6
sin
2
6 2
2 2
MN NP N
Aria MNP
⋅ ⋅
⋅ ⋅
∆ = = = .
Varianta 33 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1. ( ) [ ]
2
2 1 9 3 2 1 3 1, 2 x x x − ≤ ⇒ − ≤ − ≤ ⇒ ∈ − .

2. (0) (1) ... (10) 1 2 ... 11 66. f f f + + + = + + + =

3. ( ) ( )
2
2
4 0
, 2 2,
3 2 0
x
x
x x

− >

⇒ ∈ −∞ − ∪ ∞

− + >


.
( ) ( )
2 2
4 3 2 2 , 2 2, x x x x S − = − + ⇒ = ∉ −∞ − ∪ ∞ ⇒ = ∅.

4.
1 3
3 3 4
2
6, 3, 4
3
P A C p = = = ⇒ = .

5.
1
: 2 3 1 0 1 0
3 2 1
x y
AB x y − = ⇒ + + =

.

6.
3
5 6
sin 15 3
2
2 2 2
AB AC A
Aria ABC
⋅ ⋅
⋅ ⋅
∆ = = = .
Varianta 34 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Rezolvare

1.
5 5 5 5
10 3
log 10 log 3 log 6 log 1
6

+ − = = .

2. (1) (2) ... (6) 3 5 ...13 48 f f f + + + = + + = .

3.
2
5 5 2
1
5 5 5 5
5
x x x
x
x x x
x
− −
=

= ⇒ − = − ⇒

=

.

4. Se notează cu x preţul iniţial. Se obţine ecuaţia
110 120
660 500
100 100
x x ⋅ ⋅ = ⇒ = lei.

5. ( ) ( )
2 2
2 2 2 1 5 AB = − − + + = .

6.
2 2 2
2 cos 19 NP MN MP MN MP N NP = + − ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = .
Varianta 35 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1. ( ) ( )
2 2
3 2 0 3, 2 a b a b − + + = ⇒ = = − .

2. (5) 0 f = ⇒ produsul este 0.

3. ( )
2
2 1 0
1,
2 1 0
x x
x
x

− − > 
⇒ ∈ ∞

+ >


.

4.
0 4 0
0 1 0 a
∆ < − <  

 
> >
 
adevărat x ∀ ∈\.

5.
1 1 1
2 3 1 0 5
3 1
m
m
= ⇒ = .

6. Mediana este jumătate din ipotenuză ⇒ mediana are lungimea 3.
Varianta 36 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
2
4 2
2 2 4 2
x
x x = ⇒ = ⇒ = ± .

2. (2) 0 f = ⇒ produsul este 0.

3.
[ )
2
2 0
2,
2 0
x x
x
x

− − ≥ 
⇒ ∈ ∞

− ≥


.
[ )
2 2
2 4 4 2 2, x x x x x − − = − − ⇒ = ∈ ∞ .

4. Inegalitatea este verificată de 5 şi 6
1
2
p ⇒ = .

5. Fie C simetricul lui A faţă de B ⇒ B este mijlocul lui AC (0, 0) C ⇒ .

6. ( ) sin10 cos 90 10 cos80 . ° = ° − ° = °
2 2 2 2
sin 80 sin 10 sin 80 cos 80 1 ° + ° = ° + ° = .

Varianta 37 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
2
1
3
b
q
b
= = .
4
5 1
162 b b q = ⋅ = .

2.
2
1
8 1 3
4 4
m m
a

− = − ⇒ − = ⇒ = ± .

3.
2
3
2 5 2 3
1
x
x x x
x
= 
− = − − ⇒

= −

.

4.
( )
7
!
21
6 2! 2 !
x
x
x x
= 
= ⇒

= − ⋅ −

.
-6 nu convine 7 x ⇒ = .

5. : d y x n = +
( ) 1,1 0 : A d n d y x ∈ ⇒ = ⇒ = .

6.
2 2 2
3
cos
2 2
AB BC AC
B
AB BC
+ −
= =
⋅ ⋅
.
Varianta 38 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
1
3
2
1
log 4 8 2 2 2 2
2

| |
+ − = + − =
|
\ .
.

2. (0) (1) ... (6) 3 1 ... 9 21 f f f + + + = + − − = − .

3.
2
5 0 5, 5 x x

− ≥ ⇒ ∈ −

.
2
5 4 1 5, 5 x x

− = ⇒ = ± ∈ −

.

4.
3
4
24 A = .

5. Fie D mijlocul lui BC ( ) 2, 0 D ⇒
( ) ( )
2 2
2 2 4 0 4 AD = − + − = .

6. Catetele sunt 4 şi 4 3 8 3 Aria ⇒ = .
Varianta 39 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Rezolvare

1.
2 2
0 5 6 0 x Sx P x x − + = ⇒ − + = .

2.
2
2
1, 1
2, 0
2 2 0
y x
x y
x y
x x x
= −  = =  

 
= =
− + − =
 

.

3. ( )
2
9 0 3, 3 x x − > ⇒ ∈ − .
( )
2
9 5 2 3, 3 x x − = ⇒ = ± ∈ − .

4. Inegalitatea este verificată de 1 şi 2
1
2
p ⇒ = .

5. ( ) sin sin sin135 sin 45 x x π − = ⇒ ° = ° .
2
sin145
2
1
cos 45 2
2
°
= =
°
.

6.
2
8 4
sin
2
8 2.
2 2
AB AC A
Aria ABC
⋅ ⋅
⋅ ⋅
∆ = = =
Varianta 40 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
[ ]
2
9 0 3, 3 x x − ≤ ⇒ ∈ − .

2.
2009
2
2008
f
| |
= ⇒
|
\ .
punctul aparţine graficului.

3. 3 0
x
t = > .
2
1 0
4 3 0
3 1
t x
t t
t x
= ⇒ = ¦
− + = ⇒
´
= ⇒ =
¹
.

4.
1 9
2 1 2
2
x x
+
+ = ⇒ = .

5.
1
: 1 2 1 0 3 0
2 1 1
x y
MN x y = ⇒ + − = .

6.
2 2
1 4
30 45 1
3 3
tg ctg ° + ° = + = .
Varianta 41 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
2 1
1 r a a = − = − .
7 1
6 0 a a r = + = .

2.
[ ]
2
3 12 3, 3 x x + ≤ ⇒ ∈ − .

3.
2
2 1
2 0 6 8 0
4 2
x
t x
t t t
t x
= ⇒ = 
= > ⇒ − + = ⇒

= ⇒ =

.

4.
4
5
120 A = .

5.
2 2 2
2 2, 2, 10 AB AC BC AB AC BC ABC = = = ⇒ + = ⇒ ∆ este dreptunghic în A.

6. ( ) cos cos 0 x x π + − = .
(cos10 cos170 ) (cos 20 cos160 ) 0 ° + ° + ° + ° = .

Varianta 42 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
3 2
1 1
x y x
x y y
+ = =  

 
− = =
 
.

2. ( )
( ) ( )
2 5 2 5
2 2 ... 2 2 5 2 5 ... 2 5 87 f f f + + + = + + + + + + = .

3.
2
2 3 2 3 2
1
2 2 2 3 2 3
5
2
x x
x
x x
x
+ −
= 

= ⇒ + − = ⇒

= −


.

4. Inegalitatea este verificată de 2 şi 3
1
2
p = .

5.
2 1 1
2 1 0 1.
0 0 1
a a

− = ⇒ =

6.
2 2
4
sin cos 1 cos
5
x x x + = ⇒ = ± .
( )
4
0 , 90 cos 0 cos
5
x x x ∈ ° ° ⇒ > ⇒ = .
Varianta 43 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
8 2
6 23 a a r = + = .

2.
( ) ( )
2 5 2 5
(3) 3 ... 3 3 2 3 2 ... 3 2 373 f f f + + + = + + + + + + = .

3.
1
2 1 0 ,
2
x x
 
+ > ⇒ ∈ − ∞
 
 
.
1
2 1 5 2 ,
2
x x
 
+ = ⇒ = ∈ − ∞
 
 
.

4.
2
6
15. C =

5. Fie C mijlocul lui AB. Se obţine C(1,1).

6. ( ) sin sin sin150 sin30 x x π − = ⇒ ° = ° .
2 2 2 2
sin 150 cos 30 sin 30 cos 30 1 ° + ° = ° + ° = .
Varianta 44 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1. 2
2
V
b
x
a
= − = − .
9
4
V
y
a

= − = − .

2. (1) (2) ... (10) 1 2 ... 26 125. f f f + + + = − + + + =

3. ( ) 10 0 ,10 x x − > ⇒ ∈ −∞ .
( ) 10 9 1 ,10 x x − = ⇒ = ∈ −∞ .

4. ( )
4
1 12
3
n
n n
n
= 
⋅ − = ⇒

= −

.
- 3 nu convine 4 n ⇒ = .

5. 4, 13, 13 AB AC BC = = = .
4 2 13. P = +

6.
1 2 3
sin30 , sin 45 , sin60
2 2 2
° = ° = ° = .
1
3
p = .
Varianta 45 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
2
1
3
b
q
b
= = .
3
4 1
27. b b q = ⋅ =

2.
1 2
1 2
1 x x
x x m
+ = 

⋅ =

.
1 2
1 1 3 3 3
6
1 1 4 2 4
m
x x m
+ = − ⇒ = − ⇒ = −
+ + +
.

3.
[ )
2
4 0
2,
2 0
x
x
x

− ≥ 
⇒ ∈ ∞

− ≥


.
[ )
2
4 2 0 2 2, . x x x − = − = ⇒ = ∈ ∞

4. Inegalitatea este verificată de 1, 2 şi 4
3
4
p ⇒ = .

5. Fie C simetricul lui A faţă de B ⇒ B este mijlocul lui AC. Se obţine C(1, 3).

6.
3
10 4
sin
2
10 3.
2 2
MN NP N
Aria MNP
⋅ ⋅
⋅ ⋅
∆ = = =
Varianta 46 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
1 1
10 10
7
7 7
52 295.
37 5
a a
a S
a r
=  =  
⇒ ⇒ = ⇒ =
 
= =
  


2. (7) 0 f = ⇒ produsul este 0.

3. 1. x ≥
[ ) 1 2 5 1, x x − = ⇒ = ∈ ∞ .

4.
5 5 4
7 6 6
21 6 15 0. C C C − − = − − =

5. ( ) ( )
2 2
3
2 1 1 5
5
a
a
a
= 
+ + + = ⇒

= −


- 5 nu convine 3 a ⇒ = .

6.
2
3 3
6. 9 3
2 4
l l
h l A = ⇒ = = = .
Varianta 47 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
1 1
3
3 3
7 2
a a
a r
= = ¦ ¦

´ ´
= =
¹ ¹
.
( )
1 10
10
10
120
2
a a
S
+ ⋅
= = .

2.
2
( ) 1
1
m
f m
m
= ¦
= − ⇒
´
=
¹
.

3.
3
2 3 0 ,
2
x x
| |
+ > ⇒ ∈ − ∞
|
\ .
.
3
2 3 25 11 ,
2
x x
| |
+ = ⇒ = ∈ − ∞
|
\ .
.

4.
3
5
10. C =

5. Fie M mijlocul lui AB (0, 0). M ⇒
5. CM =

6.
1
8 8
sin
2
16
2 2
AB AC A
Aria ABC
⋅ ⋅
⋅ ⋅
∆ = = =


Varianta 48 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Rezolvare

1.
1 1
3
3 3
7 2
a a
a r
= = ¦ ¦

´ ´
= =
¹ ¹
.
( )
1 10
10
10
120
2
a a
S
+ ⋅
= = .

2.
2
( ) 1
1
m
f m
m
= ¦
= − ⇒
´
=
¹
.

3.
3
2 3 0 ,
2
x x
| |
+ > ⇒ ∈ − ∞
|
\ .
.
3
2 3 25 11 ,
2
x x
| |
+ = ⇒ = ∈ − ∞
|
\ .
.

4.
3
5
10. C =

5. Fie M mijlocul lui AB (0, 0). M ⇒
5. CM =

6.
1
8 8
sin
2
16
2 2
AB AC A
Aria ABC
⋅ ⋅
⋅ ⋅
∆ = = =


Varianta 49 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Rezolvare

1.
1
3
3 8 2 2
0
2 27 3 3

| |
− = − =
|
\ .
.

2. ( ) ( ) ( ) 1 4 1, 4 f x g x x y A = ⇒ = ⇒ = ⇒ .

3.
1 2
3 3 1
x
x

= ⇒ = − .

4.
2 0
5
,
2 5 0 2
x
x
x
+ > ¦
| |
⇒ ∈ ∞
´
|
− >
\ .
¹
.
2 5
5 3 ,
2 5 2
x
x
x
+ | |
= ⇒ = ∈ ∞
|

\ .
.

5. : d y x n = +
2 : 2 A d n d y x ∈ ⇒ = − ⇒ = − .

6.
2
3
2 6
4
l
A l P = ⇒ = ⇒ = .
Varianta 50 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. a) Se rezolvă ecuaţia ( ) 2 2 3 1 3 x x x − = + + − şi se obţine 2 x = .
2. Dacă x este preţul iniţial al produsului, atunci
10
99
100
x x − = , de unde 110 x = (lei).
3. Numărul este 0 deaoarece combinările sunt complementare.
4. Dacă ( )
2
f x ax bx c = + + cu , , a b c∈\, 0 a ≠ , atunci ( ) 1 3 f = , ( ) 0 5 f = şi ( ) 1 11 f − = , de unde 2 a = ,
4 b = − şi 5 c = .
5. Se notează 2
x
cu t şi se rezolvă ecuaţia
1 5
2
t
t
+ = . Se obţine
1
2;
2
t
 

 
 
şi { } 1; 1 x∈ − .
6. Din teorema cosinusului se obţine cos 0 A =
Varianta 51 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. Numărul este 1 deoarece
2 2
3
log log 3 1
2
= − .
2. Se rezolvă sistemul
2 4 0
3 0
x y
x y
+ − = 

+ − =

şi se obţine punctul comun ( ) 1; 2 A .
3. Raţia progresiei este 2 şi 2 x = .
4. Se aplică teorema sinusurilor şi se obţine 2 AC = .
5. Se înlocuieşte x cu 5 şi se obţine
7
1;
4
m
 
∈ −
 
 
.
6. În urma ridicării la pătrat se obţine ecuaţia
2
3 2 1 0 x x + − = cu soluţiile 1 − şi
1
3
.
Varianta 52 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 0
2.
1 2 9 1
lg lg ... lg lg 1
2 3 10 10
+ + + = = − .
3.
1
15
− .
4. ( ) 3;7 .
5. { } 1;6 a∈ .
6. { } 1; 1 x∈ − .

Varianta 53 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 1.
2. 1.
3. { } 3;5 m∈ − .
4. ( ) 1;3 A − , ( ) 5;9 B .
5. Calcul direct.
6. ( ) 3;3 M .

Varianta 54 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1.
2
2
2 log 5 < .
2. 1 m = .
3. 3 x = ± .
4. 4 n = .
5. 0
6.
3
4
− .

Varianta 55 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. ( ) 2;1 A .
2. 6 n = .
3. 2∈` .
4.
3
cos
5
B = .
5. 1 m = ± .
6. Calcul direct.

Varianta 56 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 6 m= ± .
2. 210.
3. 57.
4. { } 6;3 x∈ − .
5. 2 4 0 x y + − =
6. 4 3 .

Varianta 57 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. Calcul direct.
2. 3 a = , 1 b = .
3. 0
4. { } 0;1; 2;3 n∈ .
5. 5
6. 8
Varianta 58 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1.
1
3;
2
x
 
∈ −
 
 
.
2. 38 lei.
3. 2 2 6 + < .
4. 15 şi 8.
5. ( ]
; 2 x∈ −∞ .
6. 2 4 0 x y − − = .
Varianta 59 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. { } 1; 2 x∈ − .
2. 5 7 .
3. { } 1; 2 m∈ .
4. 0
5.
3
;
2
D
 
= ∞
 
 
.
6. ( ) 3; 2 M − .

Varianta 60 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 20∈`.
2. 1
3. 25
4. 15
5. 1
6.
[ ]
1;5 x∈ − .
Varianta 61 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 20
2. -6
3. 7
4. { } 11;13 a∈ − .
5. { } 2;3; 4 n∈ .
6.24

Varianta 62 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 3.
2. 0.
3. 40 3 .
4. -4.
5. ( ) 0; 4 D .
6.
2
5
.

Varianta 63 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 2008
2. 3 2 .
3. ( ) 2;1 A − .
4. { } 10;11;...;17 x∈ .
5.
3
2
.
6. { } 2;3 x∈ − .
Varianta 64 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 3∈`.
2. { } 1;3 x∈ .
3.
25
6
.
4.
1
45
.
5. 2 m = .
6. 1.

Varianta 65 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. ( ) 0; 2 A , ( ) 1;0 B − .
2. 10.
3. 4 AB = , 4 3 AC = .
4. 4.
5. Calcul direct.
6.
1
6
m = − .

Varianta 66 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. Calcul direct.
2. ( ) 1;0 A , ( ) 1;0 B − , ( ) 0; 1 C − .
3. 10 2 .
4. 6,5.
5.
2
5 4 0 m ∆ = + > , m ∀ ∈\.
6. 26.

Varianta 67 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 0
2.
2
2;
3
x
 
∈ −
 
 
.
3. 20%.
4. 4
5. 6 şi 6.
6. 1.
Varianta 68 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 0
2.
[ ]
3;5 x∈ − .
3.
( )
sin10 cos 90 10 = −
D D D
.
4. Segmentele MP şi NQ au acelaşi mijloc; 2 10 MP NQ = = .
5. 2.
6. 1 m= − .

Varianta 69 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1.
[ ]
2;3 x∈ .
2. 2 a = .
3. 2 ± .
4. 10.
5. 3.
6.
1
2
− .

Varianta 70 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. Calcul direct.
2. 2
3. Se folosesc relaţiile lui Viete.
4. { } 4; 2 x∈ − .
5. 40.
6.
2
3
.

Varianta 71 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. -1.
2. 6
3. 24
4. ( ) 1;1 V .
5.
7
25
.
6. Calcul direct.

Varianta 72 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 15.
2. 4 n = .
3. 0 ∆ > , m ∀ ∈\ .
4. AC CB =
JJJG JJJG
.
5. 1 x = − .
6. 12 AB = , 9 AC = .

Varianta 73 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 0
2. 2
3. 3
4.
2
11 30 0 x x − + = .
5. 7 0 x y + − = .
6. 25 3 .

Varianta 74 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. 3
2. Calcul direct.
3. ( ) 2;0 A .
4. ( ) 2;3 , ( ) 3;5 .
5. 3
6. 20.

Varianta 75 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Soluţie

1. Cum (2) 2 2 0 f = − = , rezultă produsul 0.
2. Avem
2
3 3 3
log 9 log 3 2log 3 2 1 2 = = = ⋅ = , şi
3 3 3
64 4 4 = = ; cum 2 1 4 = ⋅ , rezultă că termenii sunt în
progresie geometrică de raţie 2.
3. Condiţii de existenţă:
2
2 3 0 x x + − ≥ , prin ridicare la pătrat avem
echivalent
2 2
2 3 12, 2 15 0 x x x x + − = + − = , ecuaţie de gradul 2 cu soluţiile 3 x = şi 5 x = − , ce verifică
condiţiile de existenţă, deci { 5; 3} S = − .
4. -----------------------
5. Coordonatele punctului B sunt mediile aritmetice ale coordonatelor punctelor A şi C, deci
0 ( 2) 3 5
4, 1
2 2
x y
+ − +
= = = = − .
6. Utilizăm formula
0
sin(180 ) sin x x − = , deci
0 0 0
sin135 sin(180 45 ) sin 45 = − = ; obţinem proprietatea
fundamentală
2 2 2 2
sin 135 cos 45 sin 45 cos 45 1 + = + =
D D D DObservaţie Pb. 4 trebuie reformulată:
Să se determine numărul tuturor segmentelor orientate nenule care se pot forma cu elementele unei mulţimi
de 4 puncte din plan, oricare trei necoliniare.
Rezolvare: Din condiţiile date, a obţine un segment orientat nenul echivalează cu a alege 2 puncte din cele 4,
contând ordinea, deci numărul tuturor segmentelor orientate este
2
4
4 3 12 A = ⋅ =


Varianta 76 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Soluţie

1. Utilizăm proprietăţile
2 2 2
log log log , , 0 A B AB A B + = > şi
2 2 2
log log log / , , 0, 1 A B A B A B B − = > ≠ ;
obţinem
2 2 2 2 2
5 12
log 5 log 12 log 30 log log 2 1
30

+ − = = =
2. Situarea deasupra axei OX implică în orice pereche (x,f(x)) pe f(x)>0;cum coeficientul lui
2
x este pozitiv,
impunem 0 ∆ < , deci
2 2 2 2
4
4( 1) 0, 3 4, 0
3
m m m m − + < > − ≥ > − , deci pentru orice mreal discriminantul
este negativ, funcţia păstrează semnul + pe tot domeniul de definiţie, deci reprezentarea grafică a funcţiei f
este situată deasupra axei OX.
3. din condiţiile problemei, impunem ca termenul din mijloc să fie medie aritmetică a termenilor alăturaţi;
obţinem:
2
2 (4 1) 2 2
a a a+
⋅ + = + . Notăm 2 0
a
t = > şi avem
2 2
2 2 4 , 2 5 2 0 t t t t t + = + − + = , ecuaţie de
gradul 2 cu soluţiile
1
2,
2
t t = = , deci 1, 1 a a = = − .
4. Condiţii de existenţă şi de sens: 2 3 0, 2 0 x x + ≥ + ≥ , adică
3
2
x ≥ − , obţinem prin ridicare la pătrat
2 2 2
4 4 2 3, 2 1 0, ( 1) 0, 1 x x x x x x x + + = + + + = + = = − ce verifică restricţiile problemei, deci S={-1}.
5. AD este diametru al cercului circumscris hexagonului regulat dat, de centru notat O, 2 AD AO =
G G
. Pe de
altă parte, ABOF paralelogram şi din regula paralelogramului, AO AB AF = +
JJJG JJJG JJJG
, de unde rezultă egalitatea
cerută.
6. Avem formulele trigonometrice:
( )
cos 90 sin x x − =
D
şi
( )
cos 180 cos x x − = −
D
, obţinem proprietatea
fundamentală
2 2
sin cos 1, x x + = oricare
( )
0 , 90 x∈
D D
.
Varianta 77 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Avem formulele
! !
!, ,
( )! ! ( )!
k k
n n n
n n
P n A C
n k k n k
= = =
− ⋅ −
, deci
1 1
2 4 3
2, 4, 3 P C A = = = , deci
1
2 4
1
3
2
P C
A
+
= .
2. Impunem
( 1) (2 1)
1
2
x x
x
− + −
+ = , deci 2 2 3 2, 4 x x x + = − = .
3. ( ) ( ) ( )
0 1 2 3 4
4 3 2 5
4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 31
0 1 4
2 2 2 2 2 16 16
2
f f f
+ + + + −          
+ + + = + + + + = = =
         
         
… .
4. Utilizăm relaţiile lui Viete:
1 2 1 2
( 1)
1;
1 1
m m
S x x m P x x m
− − −
= + = − = − = = = − , deci
1 2( 4), 3 9, 3. m m m m − = − + = =
5. Utilizăm ecuaţia dreptei care trece prin două puncte de coordonate cunoscute:
A A
B A B A
y y x x
y y x x
− −
=
− −
, deci
1 2
, 1 3 6,
2 1 1 2
y x
y x
− −
= − = −
− − −
obţinem : 3 5 AB y x = − .
6. Aplicăm exprimarea ca rapoarte de laturi a funcţiilor trigonometrice în triunghi dreptunghic şi formula
înălţimii: sin , sin ,
AC AB AB AC
B C AD
BC BC BC

= = = ; obţinem
2
2
AC AB AB AC
AD AB AC
BC BC BC
⋅  
= ⋅ ⋅ ⋅ =
 
 
,
adevărat.

Varianta 78 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Soluţie

1.
5 5 5 5 5
18
log 18 log 2 log log 9 2log 3
2
− = = = , deci
5 5 5
5 5
log 18 log 2 2 log 3
2
log 3 log 3
− ⋅
= = .
2. ( )( ) ( ) ( ) 5 5 5( 1) 5 ( ) g h x g x h x x x f x + = + = + = + = ,
2
( ) [( ( ) ( )] ( ) 5 ( ) 5 ( ) f x g x h x f x f x f x ⋅ + = ⋅ = ;
2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) 3 ( ) 5 ( ) f x g x f x h x f x f x f x f x f x ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = , deci relaţia se verifică.
3. Cum
2
4 (2 ) 2
x x x
= = , din egalitatea dată obţinem
3 3
2 8 2
x
= = şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale
rezultă x=1.
4. Problemă echivalentă cu a număra toate funcţiile injective :{ , , , } {1, 2, 3, 4} f a b c d → , deci
4
4! 24 P = = .
5. Din condiţia mijlocului unui segment, obţinem egalitatea:
2
2 2
1 2
5 ,10 1, 9, 3
2
m
m m m
− +
= = + = = sau
3 m = −
6. Aplicăm regula triunghiului pentru adunarea vectorilor şi proprietatea: două segmente orientate sunt egale
sau opuse dacă şi numai dacă cele 4 puncte ce determină segmentele orientate formează un paralelogram
(eventual degenerat). În cazul de faţă, DC AC BC AC CB, DC AB = − = + =
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
. Cum am obţinut vectori egali
A,B,C,D sunt vârfuri în patrulater, deci necoliniare, rezultă ţinând cont şi de sensurile vectorilor că ABCD
paralelogram.

Varianta 79 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. Utilizăm formula
1
, *
n
C n n = ∈` şi obţinem
1
8
2! 3! 2 6
1
8
C
+ +
= =
2. Echivalent cu a arăta că
2
(0) (1) ( 3) f f f = ⋅ − , adică
2
3 1 9, 9 9 = ⋅ = , adevărat.
3. Metoda substituţiei implică din prima ecuaţie 3 y x = − , deci a doua ecuaţie devine
2 2
3 , 2 3 0 x x x x x + = − + − = , ecuaţie de gradul 2 cu soluţiile
1 2
1, 3 x x = = − , care implică
1 2
2, 6 y y = = ;
deci {(1, 2); ( 3, 6)} S = − .
4. Condiţii de existenţă: 3 1 0, 1 0 x x + ≥ − ≥ , deci 1 x ≥ ;
( ) ( ) ( ) ( )
5 5 5 5 5
log 3 1 log 5 log 1 , log 3 1 log 5 1 x x x x + = + − + = − şi din injectivitatea funcţiei logaritm avem
3 1 5 5, 2 6, 3 x x x x + = − = = soluţii ce verifică condiţiile de existenţă, deci {3} S = .
5. Simetricul punctului M(-2,3) faţă de O(0,0) este punctul N, deci ON=OM=
2 2
( 2 0) (3 0) 13 − − + − = ,
deci MN=2OM=2 13 .
6. Aplicăm teorema sinusurilor şi obţinem 2
sin
BC
R
A
= , adică
6 3 3
sin
2 2
4 3 2 3
BC
A
R
= = = = , deci
0 0
( ) {60 ;120 } m A ∈ ) ; dar triunghiul ABC este ascuţit unghic, deci
0
( ) 60 . m A = )Varianta 80 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1.
2 3
2 2
1
log log 2 2; 8 2
4

= = − − = − , deci -2-(-2)=-2+2=0.
2. Prin desfacerea parantezelor şi prin reducerea termenilor asemenea se obţine inecuaţia de gradul 2:
2
2 2 12 0, x x + − ≤ echivalentă cu
2
6 0, x x + − ≤ deci este negativă între rădăcinile -3 şi 2, deci [ 3, 2] S = − .
3. Suma reprezintă suma primilor
26 2
1 9
3

+ = termeni ai unei progresii aritmetice de prim termen 2 şi
raţie 3, deci
9
(2 26) 9
126
2
S
+ ⋅
= = .
4. Cum coeficientul lui
2
x este negativ, este de ajuns să arătăm că abscisa vârfului parabolei asociate
funcţiei este egală cu 2. Cum
2
V
b
x
a
= − , obţinem
4
2
2
V
x = − =

, deci f(2) este maximul funcţiei, deci
( ) ( ) 2 f x f ≤ , oricare ar fi . x∈\
5. Din formula distanţei dintre două puncte date prin coordonatele lor, avem
2 2 2 2 2
2 5
M M
OM x y m = + = + = , deci
2
5 4 1, 1 m m = − = = ± .
6. Aplicăm teorema cosinusului pentru unghiul A, pentru a afla lungimea laturii BC:
2 2 2
2 cos BC AB AC AB AC A = + − ⋅ ⋅ ⋅ , deci
2 0
16 36 2 4 6 cos 60 52 24 28, 2 7 BC BC = + − ⋅ ⋅ ⋅ = − = = .


Varianta 81 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Cum
3 3
3 3 = , obţinem
3 3
3 2 3
3 3
3 3
3 9
3 3
= = = , deci obţinem 0.
2. Din relaţiile lui Viete avem
1 2 1 2
;
1 1
p p
x x p x x p

+ = − = − = = − , deci
1 2 1 2
( ) 0 x x x x p p + − = − − − =
.

3. Obţinem echivalent
1
2 2
3 3
x −
   
=
   
   
şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale avem 1. x = − .
4. Arătăm că 2 (2) (1) (4) f f f = + , echivalent cu
2 2 2
2log 2 2 1 2; log 1 0; log 4 2 = ⋅ = = = , deci 2=0+2
adevărat.
5. Ecuaţia lui AB: ( )
B A
A A
B A
y y
y y x x
x x

− = −

ne conduce la AB: 2 1 y x = + . Ecuaţia lui CD:
( )
D C
C C
D C
y y
y y x x
x x

− = −

ne conduce la CD: 2 1 y x = − . AB este paralelă cu DC pentru că pantele sunt
egale 2
AB CD
m m = = şi ordonate la origine diferite (-1 1 ≠ ).
6. Utilizăm proprietăţile unghiurilor suplementare:
0 0
sin(180 ) sin , cos(180 ) cos x x x x − = − = − , deci
sin100 cos100 sin(180 80 ) cos(180 80 ) sin80 cos80 0
o o o o o o
a a a a a + − = − + − − = − − = − =
D D

Varianta 82 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1.
1 2
3 3
2 2 3 3 2 0 C A − = ⋅ − ⋅ = .
2.
2 2 2 2 2 2
14 3 7 6
log 14 log 3 log 6 log log log 7
6 6
⋅ ⋅
+ − = = = , adevărat.
3. Impunem condiţiile de existenţă:
2
1 0, 2 0 x x x − ≥ − − ≥ ; ridicăm la pătrat ecuaţia şi obţinem
2
1 2 x x x − = − − , adică
2
2 1 0 x x − − = cu soluţiile
1,2
2 2 2
1 2
2
x
±
= = ± , dar numai 1 2 + satisface
condiţiile de existenţă, deci {1 2} S = + .
4. Din relaţiile lui Viete,
1 2 1 2
( 1)
1;
1 1
m m
x x m x x m
− +
+ = − = + = = , deci
1 2 1 2
( 1) 1 x x x x m m + − = + − = .
5. Aplicăm formula ariei triunghiului când cunoaştem lungimile a două laturi şi măsura unghiului dintre
acestea
2
4 6
sin( )
2
6 2
2 2
ABC
AB AC BAC
A
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= = = .
6. Cum sin(90 ) cos
o
x x + = , obţinem
0
sin135 tg45 cos 45 sin(90 45 ) cos 45 45 cos 45 cos 45 1 0 1 1
o o o o o
tg + − = + − + = − + = + =
D D D


Varianta 83 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Cum 2 1 > şi 2 3 1 + > , obţinem 1 b a < < .
2. Cerinţa e echivalentă cu a arăta că 0 ∆ = . Cum
2
( 4) 4 4 16 16 0, ∆ = − − ⋅ = − = obţinem parabola este
tangentă la Ox.
3. Ecuaţia este echivalentă cu
1
(3 5) 15;15 15
x x
⋅ = = , şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale avem 1 x = .
4. % 10000 5000 p ⋅ = , deci 50% p = .
5. Cum diagonalele în pătrat sunt congruente şi se taie în părţi egale, rezultă că vectorii , OA OC
JJJG JJJG
, respectiv
, OB OD
JJJG JJJG
sunt opuşi deci suma lor este 0
G
; deci 0 OA OB OC OD + + + =
JJJG JJJG JJJG JJJG G
.
6. Cunoaştem că unghiurile hexagonului regulat sunt egale cu 120
0
, deci
3
sin120 sin(180 60 ) sin 60
2
o o o o
= − = = .

Varianta 84 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Conform formulei progresiei geometrice,
1
1
n
n
b b q

= ⋅ , obţinem
3
4
1 1
16 16 2
2 8
b
 
= ⋅ = ⋅ =
 
 
.
2. Sistemul este echivalent cu rezolvarea ecuaţiei
2
0 t St P − + = , unde 6, 8 S x y P xy = + = − = = , deci
2
6 8 0 t t + + = , ecuaţie ce admite soluţiile -2 şi -4; deci sistemul are soluţiile {( 2, 4); ( 4, 2)} S = − − − − .
3. Ecuaţia este echivalentă cu
2
2 2
x −
= şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale obţinem 2, 2 x x − = = − .
4. Numărul cazurilor posibile este egal cu numărul tuturor funcţiilor :{ , } {1, 2, 3} f a b → , adică
3
2
=9.Numărul cazurilor favorabile este 3; deci
3 1
9 3
P = =
5. În paralelogramul dat, AB şi CD sunt laturi opuse, deci paralele şi congruente, deci vectorii , AB CD
JJJG JJJG
sunt
opuşi, suma lor fiind 0
G
.
6. Avem proprietatea
( )
sin 180 sin x x − =
D
, deci
( )
4
sin 180
5
x − =
D


Varianta 85 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2

Soluţie

1. Sistemul este echivalent cu rezolvarea ecuaţiei
2
0 t St P − + = , unde 5, 6 S x y P xy = + = = = , deci
2
5 6 0 t t − + = , ecuaţie ce admite soluţiile 2 şi 3; deci sistemul are soluţiile {(2, 3); (3, 2)} S = .
2. ( ) ( ) ( )
( 1) 0 1 0
1 5 5; 0 5 1; 5 1 5 5 5 1 f f f
− − −
− = = = = = ⋅ = = , obţinem ( ) ( ) ( ) 1 0 5 1 5 1 1 7 f f f − + + = + + = .
3. Cum
2
(1 2) 1 2 2 2 3 2 2 + = + + = + obţinem
1
(3 2 2) (3 2 2)
x
+ = + şi din injectivitatea funcţiei
exponenţiale obţinem 1 x = .
4. Din formula generală pentru numărul tuturor submulţimilor de k elemente dintre cele n ale unei mulţimi
date, , 0
k
n
C k n ≤ ≤ , avem în cazul de faţă
2
6
6 5
15
2
C

= =
5. Fie M(x,y) mijlocul segmentului AB, deci
1 ( 3) 2 4
3; 1
2 2
x y
+ − +
= = = = − , deci M(3,-1) .
6. Avem proprietatea
( )
cos 180 cos x x − = −
D
, deci
( )
1
cos 180
3
x − = −
D


Varianta 86 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Impunem condiţii de existenţă: 1 0 x − ≥ , deci 1 x ≥ ; obţinem echivalent: 1 2; 1 4, 5 x x x − = − = =
convine condiţiilor impuse, deci {5} S = .
2. Impunem condiţiile 0, 0 P ∆ > < , de unde se obţine: 1 4 0 m − > şi 0 m< ; intersecţia intervalelor de soluţii
ale celor două inecuaţii dă soluţia finală ( , 0) S = −∞ .
3. Condiţii de existenţă:
2
2 0; 2 4 0 x x x − − > − > ; din proprietăţile logaritmilor obţinem echivalent:
( )
2
2 2 2 2 2
log 2 log (2 4) 1 log (2 4) log 2 log 2(2 4) x x x x x − − = − + = − + = − şi din injectivitatea funcţiei
logaritm avem
2 2
2 4 8, 5 6 0 x x x x x − − = − − + = , cu soluţiile 2 şi 3, dintre care doar 3 verifică condiţiile
impuse, deci {3} S = ;.
4. Conform formulei progresiei aritmetice,
1
( 1)
n
a a n r = + − , deci
4
2 3 3 11 a = + ⋅ = .
5. Cum sin(180 ) sin
o
x x − = , obţinem
2
2 2
2 1
2sin 135 2sin 45 2 2 1
2 2
o
 
= = ⋅ = ⋅ =
 
 
 
D
.
6.
1
2 2
sin
2
1
2 2
ABC
AB AC A
A
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= = = .Varianta 87 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Suma cerută reprezintă suma primilor
92 2
1 10
10

+ = termeni ai progresiei aritmetice de prim termen 2 şi
raţie 10, deci
10
(2 92) 10
470
2
S
+ ⋅
= = .
2. Coordonatele vârfului parabolei asociate sunt
2
1; (1) 4
2 2 4
V V
b
x y f
a a
− ∆
= − = − = = − = = − . Înlocuind în
ecuaţia dreptei coordonatele vârfului obţinem 3 1 ( 4) 1 0 ⋅ + − + = , deci vârful V(1,-4) verifică ecuaţia dreptei.
3. Avem proprietatea , 0
k n k
n n
C C k n

= ≤ ≤ , deci
2 4 2 2
6 6 6 6
0 a C C C C = − = − = ;
( )
1 1
2 2 2
log 2 4 log (2 2) log 1 0 b
− −
= ⋅ = ⋅ = = , deci numerele sunt egale.
4.
2 3 2 1
4 4 4 4
4 3
4 6 4 10
2
C C C C

+ = + = + = + =
5. Fie D în plan astfel încât 2AM AD =
JJJJG JJJG
Rezultă că M este mijlocul lui AD şi cum AB AC AD + =
JJJG JJJG JJJG
, rezultă
că ABDC paralelogram (eventual degenerat) , deci AD şi BC diagonale; cum M este mijlocul lui AD, rezultă
M mijlocul lui BC.
6. Cum sin (90
o
-x)=cosx, obţinem
2 2 2 2 2 2
sin 25 sin 65 sin (90 25 ) sin 65 cos 65 sin 65 1
o
+ = − + = + =
D D D D D D
.
Varianta 88 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Soluţie

1. Sumă de 7 termeni în progresie geometrică cu primul termen 1 şi raţia 2 , obţinem
2 6 7
1 2 2 2 2 1 127 + + + + = − = … .
2. Inecuaţia se rescrie astfel
2
( 1)( 1) 0 x x − + ≥ ; cum
2
( 1) 0 x + ≥ , pentru 1 x ≠ − impunem 1 0 x − ≥ , deci
1 x ≥ . Pentru 1, x = − inecuaţia se verifică, deci soluţia este { 1} [1, ) S = − ∪ +∞ .
3. Cum
2 2
2008 4 0 m ∆ = + > , există soluţii reale şi din relaţiile lui Viete, 1
m
P
m

= = − , deci constant .
4. Condiţii de existenţă: , 1 n n ∈ ≥ .

0 1
1 8
n n
C C n + = + = , deci 7 n = .


5. Din proprietăţile hexagonului regulat, avem că ABOF este paralelogram (romb), din regula
paralelogramului pentru suma de vectori de aceeaşi origine, obţinem AB AF AO + =

.
6. Cum printre factorii produsului se află şi
( )
lg tg45 lg1 0 = =
D
, tot produsul este 0.


Varianta 89 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Soluţie

1. Sumă de
25 1
1 7
4

+ = termeni în progresie aritmetică de prim permen 1 şi de raţie 4, deci
7
(1 25) 7
91
2
S
+ ⋅
= = .
2. Cum , x y ∈] , avem condiţiile
2 2
, 1 x y ≤ , deci se obţin soluţiile (1,0);(-1,0);(0,1);(0,-1) , deci
{(1,0);(-1,0);(0,1);(0,-1)} A = .
3. Condiţii de existenţă:

1
2 1 0
x+
− > ; din definiţia logaritmului obţinem
1 1
2 1 1, 2 2
x x + +
− = = , şi din
injectivitatea funcţiei exponenţiale obţinem 1 1, 0 x x + = = , soluţie ce verifică restricţiile impuse.
4. Cerinţă echivalentă cu a determina numărul funcţiilor injective :{ , , } {1, 2} f a b c → , adică 2
3
=8.
5. Relaţia 0 AB CD + =
JJJG JJJG G
se rescrie AB DC =
JJJG JJJG
, ceea ce implică faptul că AB || CD, AB=CD (condiţie de
paralelogram) şi sensul de citire a vârfurilor paralelogramului este ABCD. .
6. Din teorema sinusurilor avem 2
sin
BC
R
A
= , deci
10 1
sin
20 2
A = = .


Varianta 90 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Elementele mulţimii A sunt termeni în progresie aritmetică de raţie 3, deci sunt
40 1
1 14
3

+ = elemente..
2. Termenii sumei sunt în progresie geometrică de raţie 2, deci
0 1 7 8
2 2 ...2 2 1 255 + + = − = .
3. Condiţii de existenţă: x>0; obţinem din definiţia logaritmului că
3 3
2, 2 8 x x = = = .
4. Cerinţă echivalentă cu numărul permutărilor de 3 elemente, adică 3!=6.
5. Din condiţia de apartenenţă a lui B la dreaptă rezultă 1 4 5 0 a − + − = , deci 2 a = . Din condiţia de
apartenenţă a lui A la dreaptă rezultă 2 5 0 b + − = , deci 3 b = .
6. Printre factorii produsului se află şi
0 0
cos 5 cos 5 0 − = , deci produsul este 0.


Varianta 91 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Utilizând notaţiile uzuale, avem:
1 2 3
2, 2, 2 2 b b b = = − = , deci
1 2 3
8 b b b = − .
2.
2 2 2
( ) 2 ( ) 4 4 1 2(2 1) 4 1 1, 0, 0 f x g x x x x x x x + = − + + − = − = − = = .
3.
2 2
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 (3 1) 3(3 1) (3 1)(3 3) 0
x x x x x x x x x x
+ ⋅ − = − + ⋅ − = − + − = − + = , deci convine doar
3 1, 0
x
x = = .
4.
2
3 4
4 3
3! 6 6 0
2
P C

− = − = − =
5. Aplicăm formula distanţei,
2 2
( 6) 8 10 AO = − + = .
6. Cum ABC este dreptunghic în A, avem sin , cos , sin cos
AC AB AB AC
B B B B
BC BC BC
+
= = + = .


Varianta 92 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Soluţie

1.
2 2 2 2
1 1
log 3 log 9 log 3 2log 3 0
2 2
− = − ⋅ = .
2. Cum (1) 0 f = , tot produsul este 0.
3. Cum funcţia este definită pe \şi coeficientul lui
2
x este pozitiv, rezultă că minimul funcţiei se realizează
în vârful parabolei, deci impunem 2,
4a

− = − deci
2 2
8 8, 16, 4 m m m − = = = ± .
4. Condiţii de existenţă: 0 x > , utilizăm proprietatea
log
a
x
a x = , deci x=4 satisface restricţiile impuse.
5. Din condiţiile de simetrie, obţinem (2, 3) B − şi ( 2, 3) C − , deci
2 2
(2 ( 2)) ( 3 3) 52 2 13 BC = − − + − − = = .
6. Din teorema sinusurilor, 2
sin
BC
R
A
= , deci
1
2 4 4
2
BC = ⋅ ⋅ = .Varianta 93 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Soluţie

1.
2 2
2 2 2
log 18 log 3 2 2log 3 log 2 2 1 a = ⋅ = + = + .
2. (1) (2) (3) ( ) (2 ) (3 ) 6 3 f f f a b a b a b a b + + = + + + + + = + , deci 0 b = .Cum ( ) 4 8 f = , obţinem
4 8, 2 a a = = .
3. Intersecţia cu Oy este (0, (0)) (0, 6) f = .Pentru intersecţia cu Ox rezolvăm ecuaţia
3
( ) 0, 2 2, 3 1, 2
x
f x x x
+
= = + = = − , deci intersecţia este ( 2, 0) − .
4. Avem echivalent
2
3 3
x −
= şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale rezultă 2, 2 x x − = = − .
5. Impunem condiţia:
2 2
8 4
a
a
= ≠ .Din
2
16 a = rezultă 4 a = ± , dar pentru 4 a = cele 3 fracţii devin egale, deci
nu convine decât 4 a = − .
6. Dacă M(x,y) este mijlocul lui BC, atunci
2 0 0 2
1, 1
2 2
x y
+ +
= = = = , deci (1,1) M . În acest caz mediana
AM are lungimea
2 2
(2 1) (3 1) 5 − + − = .


Varianta 94 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1.

2 2
(1 2) (1 2) 1 2 2 2 1 2 2 2 6 + + − = + + + − + = ∈` .
2. Cerinţa este echivalentă cu
2
4 3 1, x x − + ≥ − adică
2 2
4 4 ( 2) 0 x x x − + = − ≥ oricare x real.
3. Împărţim prima ecuaţie prin 2 şi notăm 8, 12 S x y P xy = + = = = , deci , x y sunt soluţii ale ecuaţiei
2
0 t St P − + = , adică
2
8 12 0 t t − + = , ecuaţie verificată de 2 şi 6, deci sistemul are soluţiile (2,6) şi (6,2).
4. Condiţii de existenţă: , 2 n n ∈ ≥ ` . Împărţim ecuaţia prin ( 2)! n − ; se obţine ( 1) 12 3 4 n n − = = ⋅ , deci
singura soluţie număr natural este 4 n = .
5. Utilizăm scrierea pe coordonate a vectorilor de poziţie, deci
; 3 5 , 4 4 OA i j OB i j OC OA OB i j = − = + = + = +
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G G G G G G
, deci (4, 4) C .
6. Utilizăm teorema cosinusului pentru unghiul A:
2 2 2
4 16 9 11
cos
2 16 16
AB AC BC
A
AB AC
+ − + −
= = =

.


Varianta 95 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Impunem ca termenul din mijloc să fie media aritmetică a vecinilor săi, deci
( 1) ( 3)
2 2
2
x x
x
− + +
− = ;
obţinem 4 4 2 2, 2 6, 3 x x x x − = + = = .
2. Cum
2
4 0 m ∆ = + > , condiţia ca soluţiile să fie opuse ca semn este ca produsul rădăcinilor să fie negativ,
deci
1
1
1
P

= = − <0 oricare ar fi mreal.
3. Se obţine echivalent:
2
2 2 , 2, 2 2, 1
x x
x x x x
− −
= − = − = = .
4.
9 8 1 1
10 9 10 9
10 9 1 C C C C − = − = − =
5. Impunem ca
2 4 1
3 3 1 0
5 1 m
= , de unde obţinem 1 0, 1 m m − = = .
6. Cum triunghiul este dreptunghic avem proprietatea că
3
sin cos
5
C B = = .


Varianta 96 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1. Impunem
( 1) (2 5)
1
2
x x
x
− + +
+ = , de unde avem 2 2 3 4, 2 x x x + = + = − .
2. Impunem 9 4 0 m ∆ = − > , deci
9
4
m< şi 1 P = , deci 1 m= . (Se obţine ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = ).
3. Condiţii de existenţă: 0 x >
2 2
lg 4lg 3 lg lg 3lg 3 lg (lg 1) 3(lg 1) (lg 1)(lg 3) 0 x x x x x x x x x x − + = − − + = ⋅ − − − = − − = , deci 10 x = şi
3
10 1000 x = = .
4. Punctele de pe Oy au abscisa 0, deci f(0)=-6 şi punctul de intersecţie este (0,-6).
5. Calculăm
2 2 2 2
( 2) ( 2) (4 2) AB m m = − − + + = , deci
2 2
2( 2) 32, ( 2) 16, 2 4, 2 m m m m + = + = + = ± = şi
6 m = − .
6. Utilizăm teorema cosinusului pentru unghiul A:
2 2 2
25 755 100
cos 0
2
50 3
AB AC BC
A
AB AC
+ − + −
= = =

(sau
prin reciproca teoremei lui Pitagora, triunghiul este dreptunghic în A, deci cosA=0).


Varianta 97 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2Soluţie

1.

3
3 3 3 3
log 24 log (3 2 ) log 3 3log 2 1 3a = ⋅ = + = + .
2. Condiţia dată este echivalentă cu , 2 2 , a b b a a b a b − + = − + = = , deci ( ) ( ) , , : f x g x ax a f g = = + → \ \,
deci f g = .
3. Avem echivalent
1 1
4 4
x− −
= şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale rezultă 1 1, 0 x x − = − =
4.
k
n
C reprezintă numărul de submulţimi de k elemente din cele n ale unei mulţimi date, deci impunem
2
( 1)
6, 6, ( 1) 12 4 3
2
n
n n
C n n

= = − = = ⋅ , deci singura soluţie număr natural este 4 n = .
5. Deci dreapta este determinată de tăieturile sale cu axele de coordonate; obţinem ecuaţia 1
3 4
y x
+ = .
6. Evident triunghiul MON este dreptunghic în O, are catetele de lungimi 3,4 deci ipotenuza este 5 şi
înălţimea din O este
3 4 12
5 5

= .


Varianta 98 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1. Din 2 1 3 1 x x + ≥ − , obţinem 2, x x ≤ ∈`, deci {0,1, 2} A = .
2. ( )
2 2 2
1 (4) (2) log 1 log 4 log 2 0 2 1 1 f f f + − = + − = + − = .
3. Impunem condiţiile 9 4 0, m ∆ = − > deci
9
4
m< şi 0
1
m
P m = = < , deci ( , 0) m∈ −∞ .
4. Numărul cazurilor posibile este 4; numărul cazurilor favorabile este 2 (pentru 2 n = şi 4) n = , deci
probabilitatea este
2 1
4 2
=
5. Impunem
1 3 1
2 5 1 0
3 1 m
= , deci 7 0, 7 m m − = = .
6. Dacă B(x,y), atunci avem
4 2
3 , 4; 5 , 6
2 2
y x
x y
+ +
= = = = , deci (4, 6) B .


Varianta 99 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2
Soluţie

1.
1 2 3
1 ( 2) 4 8 b b b = ⋅ − ⋅ = − .
2. ( ) ( )
3
3 3
1 3 2 log 1 2 log 3 2 0 8 1 11 f f + = + + + = + + + = .
3. Ecuaţia nu necesită condiţii de existenţă, obţinem echivalent
3
1 ( 2) 8, 9 x x − = − = − = .
4.
12 3 3 9 3
; ( ) 4 12 9 9 18 9 0
2 8 2 2 4 2
V V
b
x y f
a

= − = − = = = ⋅ − ⋅ + = − + = . (sau observam că legea funcţiei se
restrânge ca binomul
2
(2 3) x − ).
5. Dacă ( , ) M x y , atunci
3 2 5 2 3 5
;
2 2 2 2
x y
+ +
= = = = , rezultă că
2 2
3 3 3 2
2 2 2
OM
   
= + =
   
   
.
6. Aplicăm teorema sinusurilor, 2
sin
BC
R
A
= , deci
4
4
1
2
2
R = =

.


Varianta 100 MT2 Subiectul I www.ebacalaureat.ro