You are on page 1of 73

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγικό σημείωμα

Νέος Δήμος: Δημοκρατική λειτουργία – διαφάνεια – χρηστή
Διοίκηση.

Γιάννενα: πράσινη και καθαρή πόλη

Φυσικό περιβάλλον – Οικοσυστήματα

Οικιστικό περιβάλλον – Πολεοδομική εξέλιξη

Βιώσιμη κινητικότητα - Οργάνωση Κυκλοφορίας

Γιάννενα: πόλη της παιδείας και του πολιτισμού

Γιάννενα: πόλη της Αλληλεγγύης και της Ανθρωπιάς

Οι Νέοι στην πρώτη γραμμή

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Δημοτικές - τοπικές κοινότητες : Προτάσεις και Δεσμεύσεις

2

Γιαννιώτισσες και Γιαννιώτες,
Πριν από τρία περίπου χρόνια μας αναθέσατε την υψηλή ευθύνη διοίκησης και πολιτικής
καθοδήγησης του νέου μεγάλου και ισχυρού Δήμου Ιωαννιτών, όπως διαμορφώθηκε με
την ενοποίηση έξι δημοτικών ενοτήτων: τα Γιάννενα και το Νησί της λίμνης, την Ανατολή τη
Μπάφρα και τη Νεοκαισάρεια, τον Κατσικά και τα χωριά της Παμβώτιδας, το Πέραμα και τις
γύρω τοπικές κοινότητες, την Πεδινή και τα χωριά της δημοτικής ενότητας Μπιζανίου.
Δεσμευτήκαμε, τότε, να υπερβούμε τα σοβαρά προβλήματα που μας κληροδότησε η παλιά
Δημοτική αρχή των Ιωαννίνων και να δημιουργήσουμε, μαζί με τους πολίτες, τα Νέα
Γιάννενα, μια πόλη ελκυστική και ανοιχτή, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που θα
ακτινοβολεί ως πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό, διοικητικό και παραγωγικό
κέντρο.
Το όραμά μας για την πόλη και τα χωριά που ζούμε και αγαπάμε, οι ιδέες, οι στόχοι και οι
προγραμματικές μας προτάσεις, τέθηκαν έγκαιρα σε δημόσια διαβούλευση και αποτέλεσαν
τη βάση διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, το οποίο ψηφίστηκε
ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφαρμόζεται σήμερα.
Οι εκλογές του Μαΐου, θα γίνουν σε ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον, με την κοινωνία
θυμωμένη και εξαντλημένη από τις κυβερνητικές επιλογές και από την πολιτική ασυνέπεια
και κακοδιοίκηση πολλών χρόνων.
Στο νέο περιβάλλον, ο αγώνας για να αποκτήσει ξανά ελπίδα κι αισιοδοξία μια
κοινωνία που αντιμετωπίζει δυσκολίες πρωτόγνωρες, για να ανασάνει μια τοπική
οικονομία που βιώνει την κρίση, αποτελεί ζήτημα πρώτης πολιτικής
προτεραιότητας.
Είναι, όμως, χρήσιμο να επισημανθεί για μια ακόμα φορά, πως οι στρατηγικοί μείζονες
στόχοι, είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν στα πλαίσια μιας θητείας.
Για να προσεγγίσει μια κοινωνία τις οραματικές της επιλογές απαιτείται σοβαρός
και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, συστηματικός προγραμματισμός, επιμονή και
πολύχρονη προσπάθεια.
Θέτουμε την προγραμματική μας πρόταση για τη νέα πενταετία στην κρίση των φορέων
και των πολιτών κάθε χωριού και κάθε συνοικίας και ζητάμε την ουσιαστική τους
συμμετοχή για την οριστική διαμόρφωση.
Σε κάθε προγραμματική ενότητα που ακολουθεί, αποτυπώνουμε με ειλικρίνεια:
τι είπαμε το Σεπτέμβριο του 2010, τι κάναμε στα τρία περίπου χρόνια που πέρασαν
και τι προτείνουμε για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο.

■ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ –
3

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Μπροστά μας ανοίγεται μία νέα πρόκληση που φέρει το όνομα «Καλλικράτης».
Το νέο δηλαδή πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που υμνήθηκε αλλά και αμφισβητήθηκε.
Εμείς αποδεχόμαστε αυτή την πρόκληση, γιατί πιστεύουμε ότι ο πυρήνας της φιλοσοφίας
του σχεδίου και οι βασικές ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής για τη
δομή και τη σύγχρονη λειτουργία του κράτους.
Γιατί υπηρετεί την αποκέντρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στους πολίτες.
Γιατί απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάμεις και δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές
κοινωνίες, με μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και με ευθύνη, να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα, να σχεδιάσουν το μέλλον τους.
Για τον κόσμο της αυτοδιοίκησης το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αποτελεί ένα μεγάλο
στοίχημα. Είμαστε βέβαιοι πως με σκληρή δουλειά και συνεργασία θα το κερδίσουμε και
πως μέσα από τη δράση μας θα συμβάλλουμε ουσιαστικά σε τυχόν βελτιώσεις του Νόμου.
Τυπικά, η λειτουργία ενός Δήμου περιγράφεται στο νέο πλαίσιο αναλυτικά.
Στην πράξη, όμως, πολλά εξαρτώνται από την ποιότητα και την πολιτική βούληση της
εκάστοτε Δημοτικής αρχής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απερχόμενη Δημοτική Αρχή της πόλης μας, η οποία με την
απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των συμμετοχικών κοινωνικών και
επιστημονικών θεσμών, με τη συνολικά αδιαφανή λειτουργία και με την ανερμάτιστη
πολιτική, κατάλυσε κάθε έννοια δημοκρατίας και διαβούλευσης και εύλογα μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η πιο διαβρωμένη, σπάταλη και αναποτελεσματική αρχή της πόλης.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο Δήμος μας βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας.
Η πελατειακή πολιτική που άσκησε η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια, είχε ως
αποτέλεσμα την πρωτοφανή αύξηση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και των
Δημοτικών Επιχειρήσεων και τη δημιουργία υψηλών ελλειμμάτων.
Η καταστροφική αυτή πολιτική οδήγησε σε υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού, σε
σημαντικές καθυστερήσεις καταβολής της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
των εργαζομένων, σε μεγάλες αυξήσεις των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης αποχέτευσης και σε κατακόρυφη άνοδο των ζημιών των Δημοτικών Επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα της αμαρτωλής «Αναπτυξιακής» (Α.Δ.Ε.Ι.), η οποία μετατράπηκε σε «πλυντήριο»
όλων των ανομιών της Δημοτικής Αρχής.
Αυτή την περίοδο, που η Χώρα μας αντιμετωπίζει μια βαθύτατη πολιτική, οικονομική
και κοινωνική κρίση, που η ύφεση βαθαίνει και η ανεργία διογκώνεται, που τα ασθενέστερα
και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα - αυτοί δηλαδή που έχουν τη μικρότερη ευθύνη πληρώνουν βαρύ τίμημα από τα άδικα μέτρα οικονομικής σταθεροποίησης που μας
επέβαλαν οι εταίροι μας, η αλλαγή σε πολιτικές συμπεριφορές και πρακτικές αποτελεί
επιτακτική ανάγκη.
Βασικές μας αρχές σε αυτή την προσπάθεια :
-

Δημοκρατική λειτουργία, διαφάνεια και έλεγχος παντού, γιατί αποτελούν θεμέλια
της υγιούς κοινωνίας και της υγιούς ανάπτυξης.

4

-

-

-

Κοινωνική δικαιοσύνη, για τη στήριξη των μεσαίων και ασθενέστερων στρωμάτων
που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και για την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
Χρηστή διοίκηση και δημοσιονομική διαχείριση, για την αξιοποίηση του έμψυχου
δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Υπευθυνότητα και λογοδοσία των διαχειριστών των οικονομικών του Δήμου και
των Δημοτικών επιχειρήσεων.
Ειλικρίνεια και αξιοπιστία σε κάθε μας ενέργεια, εξαγγελία και πράξη .

Συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα πολιτικής:


Αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας στο Δήμο, με αναβάθμιση και
ουσιαστική λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, κοινοτικά
συμβούλια, επιτροπές), με κατάργηση εξωθεσμικών κέντρων και παραγόντων, με
διασύνδεση και ειλικρινή συνεργασία με τους φορείς της περιοχής (επιμελητήρια,
πανεπιστήμιο), με συμμετοχή του πολίτη
Αποτροπή του κινδύνου της «Στάσης Πληρωμών», με ρυθμίσεις δανείων,
έκτακτες επιχορηγήσεις, αξιοποίηση ΠΔΕ, ΕΣΠΑ και ειδικών προγραμμάτων,
είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, μείωση απωλειών πόρων κ.α, γιατί ο Δήμος
Ιωαννιτών βρίσκεται, δυστυχώς, στην πρώτη δεκάδα των υπερχρεωμένων Δήμων της
χώρας, με χρέη προς Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών ύψους 32.433.246 €
και με συνολικά χρέη που υπερβαίνουν τα εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ.
Κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης, το οποίο δεν θα
επιβαρύνει τις Δημοτικές ενότητες που δεν φέρουν ευθύνη για τα χρέη, με στόχο να
προλάβουμε την αναγκαστική ένταξη στο πρόγραμμα εξυγίανσης του Υπουργείου
Εσωτερικών και να διατηρήσουμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς την τύχη μας.
Εξορθολογισμός και μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και των
Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής των δημοτικών επιβαρύνσεων, για
δίκαιη κατανομή των βαρών και οικονομική ελάφρυνση των δημοτών. .
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφημερίδας του Δήμου, με σκοπό την παροχή
πληροφοριών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Δήμου
και τη δημοσίευση των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων των υπηρεσιών.
Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων και αποφάσεων των αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο , για την ενίσχυση της διαφάνειας.
Δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων όλων των δημοτικών
φορέων.
Σύνταξη και δημοσιοποίηση ενοποιημένου οικονομικού ισολογισμού, στο τέλος κάθε
έτους.
Απογραφή του προσωπικού του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων, με
σκοπό την ορθότερη κατανομή και αξιοποίησή του, για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου.

5

Αναδιοργάνωση του εσωστρεφούς και συγκεντρωτικού διοικητικού μοντέλου και
μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο, φιλικό, αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα
διοίκησης, στην υπηρεσία των πολιτών.
Δημιουργία και νέα χωρική οργάνωση των απαραίτητων υπηρεσιών, για να μπορεί
ο Δήμος να ασκεί αποτελεσματικά τις νέες αρμοδιότητες και να βρίσκεται πάντα δίπλα
στον πολίτη.
Καθιέρωση του ΄΄Συμπαραστάτη του δημότη΄΄ και της επιχείρησης, που θα
αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ συναλλασσόμενων και διοίκησης
του δήμου, με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.
Θεσμοθέτηση της ¨Ώρας του Πολίτη¨, της άμεσης δηλαδή επικοινωνίας του
δημότη με το Δήμαρχο και τους υπεύθυνους κατά τομείς δημοτικούς αξιωματούχους,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Ο νέος δήμος, τα νέα Γιάννινα, ήταν για μας μια πρόκληση για να δημιουργήσουμε όσο το
δυνατό πιο ομαλά μια οργανωτική δομή ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
δημοτών μας.
Περάσαμε μία σκληρή περίοδο στην αρχή, με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ανέτοιμο
διοικητικό μηχανισμό, με εκατοντάδες νέους νόμους και εγκυκλίους και με μια τεράστια
λαϊκή πίεση από τα συσσωρεμένα κι άλυτα προβλήματα της δεκαετίας, κυρίως στη
δημοτική ενότητα Ιωαννίνων.
Με συστηματική προσπάθεια:
-

Βάλαμε νοικοκυριό στο Δήμο: Εξόφληση οφειλών, διοικητική αναδιάρθρωση,
αποκέντρωση υπηρεσιών, δημιουργία δεύτερου εργοταξίου, αυστηροί έλεγχοι στις
δαπάνες, είσπραξη ανεξόφλητων και ταυτόχρονα τιτάνιο αγώνα να ωριμάσουμε έργα
του ΕΣΠΑ.

-

Αποκαταστήσαμε τη δημοκρατική λειτουργία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε
απαξιωθεί πλήρως και είχε αποκτήσει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, συνεδριάζει πλέον
σε τακτά χρονικά διαστήματα και συζητά όλα τα θέματα της περιοχής. Από τα πιο μικρά
μέχρι τα πιο σημαντικά.

-

Λειτουργήσαμε την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου όλοι οι φορείς της περιοχής έχουν
τη δυνατότητα να τοποθετούνται τόσο για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στο
Δήμο όπως είναι το πρόγραμμα έργων, όσο και για γενικότερα μείζονα ζητήματα της
περιοχής.

-

Κάναμε πράξη τη διαφάνεια. Όλες οι αποφάσεις μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στη Διαύγεια. Εκεί μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης και να γνωρίζει
τα πάντα για τις αποφάσεις του Δήμου με κάθε λεπτομέρεια.
6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Για τα τέσσερα περίπου χρόνια της δημοτικής μας θητείας οι περικοπές των πόρων όσον
αφορά τους ΚΑΠ που χρηματοδοτούν λειτουργικές δαπάνες των Δήμων θα ανέλθουν στο
ύψος των 18,8 εκατ. € (ετήσιο ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2011 και 2014, 40%), ενώ οι
περικοπές των επιχορηγήσεων μέσω της ΣΑΤΑ, που αφορούν τη χρηματοδότηση μικρών
έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, ανέρχονται στο ύψος των 5 εκατ. € (ετήσιο
ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2011 και 2014, 70%).
Παρόλα αυτά η αλλαγή πολιτικής, συνέβαλλε στην αλλαγή σελίδας στο Δήμο Ιωαννιτών.
Ο Δήμος Ιωαννιτών έμεινε όρθιος:
-

Νοικοκύρεψε τα οικονομικά του.

-

Ανέπτυξε με πολύ λιγότερα χρήματα ένα πλούσιο και σημαντικό έργο στον τομέα της
υποστήριξης της οικογένειας, και της προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων

-

Αξιοποίησε τους πόρους του ΕΣΠΑ, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που προσεγγίζει τα
200 εκατ €, δίνοντας οριστικές λύσεις στην ύδρευση του Λεκανοπεδίου, στην
προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας, στην ανάδειξη του εμπορικού και ιστορικού
κέντρου της πόλης, στην εισαγωγή της ανακύκλωσης κλπ

-

Παρήγαγε και προώθησε το πολιτισμό σε κάθε σημείο του Λεκανοπεδίου

Ο Δήμος Ιωαννιτών στις αρχές του 2011 βρίσκονταν ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική
χρεοκοπία. Δάνεια και υποχρεώσεις προς τρίτους είχαν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ υπήρχαν
εκατομμύρια ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς συμπολίτες.
Και επειδή οι αριθμοί, κάποιες φορές, λένε την αλήθεια:
ΧΡΕΗ
ΤΟΤΕ: Την 1η Ιανουαρίου 2011, οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, πέραν των
δανείων προς τις τράπεζες, ανέρχονταν στα 18 εκατομμύρια.
Σήμερα οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζονται στα τρία εκατομμύρια.
Πληρώθηκαν δηλαδή 15 εκατομμύρια στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία, όταν
υπήρξαν τεράστιες περικοπές θεσμοθετημένων πόρων και με μεγάλη αδυναμία
συμπολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Ο Δήμος κληρονόμησε ακόμη οφειλές 2,3 εκατομμυρίων από την αμαρτωλή ΑΔΕΙ. Οφειλές
ακόμη και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι οφειλές της ΔΕΥΑΙ έφταναν τα επτά εκατομμύρια, ενώ μαζί με τα χρέη στο Πνευματικό
Κέντρο, στα ΚΑΠΗ και στους άλλους φορείς, το σύνολο των χρεών του Δήμου και των
Νομικών του προσώπων ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια €.
7

ΤΩΡΑ: Ο Δήμος είναι οικονομικά αξιόπιστος. Έχει πληρώσει όλες τις οφειλές του έως
31/12/2013.
ΔΑΝΕΙΑ
ΤΟΤΕ: Μας κληροδότησαν 43 εκατ. € δάνεια. Τα 28 εκατ. € προέρχονται από το Δήμο
Ιωαννιτών, τα 4 εκατ. € από τους άλλους καποδιστριακούς Δήμους, ενώ τα 11 εκατ. € ήταν
της ΔΕΥΑΙ ( αποπληρώνονται από το Δήμο ως εγγυητή του δανείου)
ΤΩΡΑ: Στην θητεία μας θα πληρώσουμε περισσότερα από 16 εκατ. € τοκοχρεολυτικές
δόσεις, χωρίς να πάρουμε ούτε 1 € νέο δάνειο. Είμαστε η μοναδική Δημοτική Αρχή που
δεν έχει επιβαρύνει τον πολίτη με επιπλέον δάνεια.
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΟΤΕ : Την περίοδο 2007 -2010 τα νομικά πρόσωπα μόνο του Καποδιστριακού Δήμου
Ιωαννιτών χρηματοδοτούνταν με 11,5 έως 12,5 εκατ. € ανά έτος. Απίστευτη – αλόγιστη
σπατάλη.
ΤΩΡΑ: Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου στο μεγάλο Καλλικρατικό Δήμο Ιωαννιτών (με τη
προσθήκη των 5 νέων δημοτικών Ενοτήτων), χρηματοδοτούνται με 5 εκατ. € περίπου.
Απίστευτη – οικονομία.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΤΟΤΕ: Την περίοδο 2006 -2010 αυξήσανε τα ανταποδοτικά τέλη για την κατοικία κατά
150%, από 0,8 € ανά τ.μ στα 2 €.
Την περίοδο 2006 -2010 αυξήσανε τα ανταποδοτικά τέλη για την επαγγελματική χρήση
κατά 165%, από 2 € ανά τ.μ στα 5,28.
Την περίοδο 2006 -2010 αυξήσανε το Δημοτικό φόρο κατά 114%, από 0,15 € ανά τ.μ στα
0,32 €.
ΤΩΡΑ: Μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη στην κατοικία από 7 έως 12%.
Στα Γιάννενα είναι 1,85 € ανά τ.μ.
Μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη στους επαγγελματίες, από 5,28 € ανά τ.μ στα 5,10 €.
Μειώσαμε το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων έως 45%. Από 70,84 € ανά τ.μ στα 40 €
για την α΄ ζώνη, ενώ για την β΄ ζώνη από 58,7 € ανά τ.μ στα 32 €.
Θεσπίσαμε το κοινωνικό τιμολόγιο για τις οικογένειες με ΑΜΕΑ, τις τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες (οριζόντια μείωση 25% στα ανταποδοτικά τέλη).
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
Η Δημοτική Αρχή ήταν αυτή που εντόπισε το πρόβλημα, το διερεύνησε σε όλη την έκτασή
του και έχει στείλει τους φακέλους στη δικαιοσύνη και σε όλους τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς της πολιτείας. Δεν το έκρυψε κάτω από το χαλί, δεν το κουκούλωσε. Το
αποκάλυψε σε όλη του τη διάσταση με βαρύ κόστος για την ίδια.
8

Υπήρξε υπεξαίρεση, δηλαδή κλοπή, γιατί το σύστημα οικονομικής διαχείρισης ήταν
διάτρητο. Δεν παρουσίαζε απλά ρωγμές ή κερκόπορτες, αλλά ορθάνοιχτες και ελεύθερες
θύρες.
Σήμερα και με αφορμή την απώλεια 1,5 περίπου εκατομμυρίων Ευρώ, τα οποία ο Δήμος
θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο, εφαρμόσαμε ένα αξιόπιστο σύστημα καθημερινού
εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θωρακίζει την οικονομική διαχείριση και αποτρέπει ανάλογες
καταστάσεις στο μέλλον.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Παραλάβαμε μια υπηρεσία χωρίς οργάνωση και λειτουργία.
Πολλά ακίνητα παρέμεναν επί χρόνια ανεκμετάλλευτα - αναξιοποίητα και σε κακή
κατάσταση, χωρίς καμία συντήρηση. Δεν υπήρχε κανένας οικονομικός έλεγχος και καμία
φροντίδα για την είσπραξη εσόδων. Δεν τηρούνταν βιβλία και άλλα στοιχεία.
Με τις ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα πετύχαμε:
- Αξιοποίηση των ακινήτων των κληροδοτημάτων.
- Δημιουργία αρχείου και τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
- Κίνηση των απαραίτητων νομικών ενεργειών για την διεκδίκηση ανείσπρακτων
μισθωμάτων και για την αποβολή δυστροπούντων μισθωτών.
- Ολοκλήρωση των διαδικασιών απόδοσης υποτροφιών σε δικαιούχους παλαιότερων
ετών.
- Προκήρυξη νέων υποτροφιών και βοηθημάτων.
- Έγκαιρη απόδοση ποσών ενίσχυσης προς φορείς της πόλης.
- Τακτοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος στο Κτηματολόγιο.
- Συντήρηση Αρχοντικού Τζαβέλλα.
- Αξιοποίηση δωρεάς Κατσάρη για ανάπλαση παραλίμνιας ζώνης.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Να συμφωνήσουμε ότι η πόλη μας, ο Δήμος μας, το σπίτι μας, δεν είναι ο χώρος που θα
λύσει τις διαφορές του το πολιτικό σύστημα, αλλά το τελευταίο καταφύγιο δημοκρατίας,
αλληλεγγύης και συνεργασίας.
Οι Δήμοι σήμερα σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της λειτουργίας του κράτους.
Το 90% των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και των διοικητικών πράξεων εκτελείται
από τις υπηρεσίες των Δήμων.
Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση
της κοινωνικής συνοχής και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δώσουν πνοή στις
τοπικές οικονομίες.
9

Σήμερα έχουμε την υποχρέωση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να οικοδομήσουμε μια
νέα αυτοδιοίκηση, που να λειτουργεί ως ανάχωμα στις κοινωνικές και οικονομικές
συνέπειες της κρίσης.
Χρειαζόμαστε ένα Δήμο πρωταγωνιστή, πρωτεργάτη και εκφραστή της ενότητας,
συντονιστή της προσπάθειας όλων μας.
Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες:

που κινητοποιούν την τοπική αγορά και δημιουργούν θέσεις εργασίας,

που απλώνουν δίχτυ προστασίας και αλληλεγγύης στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες,

που υποστηρίζουν την οικογένεια και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων,

που επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και φορέων, ως δύναμη ιδεών,
προτάσεων αλλά και ελέγχου.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

Αγωνιζόμαστε για την ουσιαστική αποκέντρωση της διεύθυνσης της δημόσιας
σφαίρας.

Αντιμετωπίζουμε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ζωντανό και δημιουργικό
κύτταρο συμμετοχής, πρωτοβουλιών και δράσεων των τοπικών κοινωνιών.

Αποκρούομε πολιτικές πρακτικές και συμπεριφορές που αναπαράγουν σε τοπικό
επίπεδο ένα πελατειακό σύστημα διοίκησης

Αποδεχόμαστε διαφορές επί πολιτικών θεμάτων της κεντρικής πολιτικής σκηνής και
επιδιώκουμε τη συζήτηση επ’ αυτών. Ανεχόμαστε ιδεολογικές απόψεις, ακόμη και
προκαταλήψεις υπό τον όρο ότι αυτές δεν προκρίνουν το μίσος και το σκοτάδι.

Δεν απαιτούμε ομοφωνία στα κεντρικά θεσμικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης και
της περιφερειακής οργάνωσης όπως ο «Καλλικράτης». Τα αναγνωρίζουμε ως πεδία
εύλογης πολιτικής αντιπαράθεσης και συμμετέχουμε σ’ αυτή ως πολίτες.

Οργανώνουμε και ευνοούμε τον πολιτικό διάλογο για κρίσιμα θέματα της περιοχής μας
και επιδιώκουμε τη συνδιαμόρφωση συναίνεσης εντός και εκτός της παράταξης για
θέματα που απαιτούν αποφασιστικές παρεμβάσεις.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο πυρήνας της φιλοσοφίας του σχεδίου
΄΄Καλλικράτης΄΄ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής για τη δομή και τη
σύγχρονη λειτουργία του κράτους και υπηρετεί την αποκέντρωση, τη διαφάνεια και τη
λογοδοσία στους πολίτες. Μετά την τρίχρονη, όμως, εμπειρία είναι επιβεβλημένη η
διόρθωση των λαθών και η αναδιατύπωση ορισμένων διατάξεων.

10

Επιδιώκουμε ορθολογική αναδιάρθρωση δομών και διαδικασιών με χρήση νέων
τεχνολογιών, για την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, για την
οργανική στήριξη κανόνων και δομών ελέγχου νομιμότητας, διαφάνειας, ισονομίας και
χρηστής οικονομικής διαχείρισης και για τη συστηματική αποδόμηση των πελατειακών
σχέσεων λήψης των αποφάσεων.

Προωθούμε τη θέσπιση νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, με αλλαγή των διαδικασιών
λήψης των αποφάσεων, ώστε να διαχωρίζεται η πολιτική απόφαση από τη διοικητική
πράξη.

Δεσμευόμαστε επίσης για:

Ουσιαστική αποκέντρωση και νέα χωρική οργάνωση των απαραίτητων
υπηρεσιών, για να μπορεί ο Δήμος να είναι αποτελεσματικός και να βρίσκεται δίπλα
στον πολίτη.

Προώθηση επεξεργασμένων προτάσεων για την ουσιαστική αναμόρφωση των
διατάξεων του σχεδίου ΄΄Καλλικράτης΄΄ που δεν λειτούργησαν ή δημιούργησαν
προβλήματα.

Λήψη των αποφάσεων για κρίσιμα θέματα της περιοχής μετά από 15μερη
διαβούλευση μέσω διαδικτύου.

Ετήσιο δημόσιο απολογισμό του δημάρχου, σε δημόσιο χώρο ( π.χ. Πνευματικό
Κέντρο), παρουσία των εκπροσώπων όλων των φορέων και συλλογικοτήτων του
δήμου.

Επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης για την κάλυψη της θέσης του συνηγόρου
του δημότη.

Άμεση συγκρότηση νομικής υπηρεσίας και θέσης νομικού ή νομικών συμβούλων,
με διαφανείς διαδικασίες, σε συνεργασία με τον αρμόδιο επιστημονικό φορέα.

Πρόσληψη ειδικών συμβούλων του δημάρχου με διαφανείς διαδικασίες σε
συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Συνεργασία με το δικηγορικό, ιατρικό και φαρμακευτικό σύλλογο, για την
προώθηση θεμάτων κοινωνικής πολιτικής του δήμου και ιδίως για την παροχή
βοήθειας και υπηρεσιών σε άνεργους δημότες ή δημότες χαμηλού εισοδήματος.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τους επιστημονικούς φορείς του
δήμου, για τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, με σκοπό την αναβάθμιση της
πόλης, την ανάδειξη αυτής και την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού.

Άμεση συγκρότηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στο δήμο και στη ΔΕΥΑΙ, για
την εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας των οικονομικών.
11

■ ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Η δημοτική μας παράταξη «Ενότητα πολιτών – Νέα Γιάννενα» θεωρούμε χρέος μας να
απαντήσουμε θετικά στην απαίτηση του πολίτη για καλύτερη ζωή, για ποιότητα παντού.
Δίνουμε γι΄ αυτό ιδιαίτερη σημασία σε δέσμες μέτρων που αλλάζουν την εικόνα της πόλης
και των κοινοτήτων, που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τα κέντρα και τις γειτονιές,
που προστατεύουν τη λίμνη και το περιβάλλον, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των
κατοίκων.
Με ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων – πράσινο, δενδροφυτεύσεις, ενοποιήσεις
πάρκων, οργάνωση σύγχρονων παιδότοπων, απομάκρυνση αντιαισθητικών κατασκευών,
αναπλάσεις γειτονιών, ύδρευση, καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, εναλλακτικές
μορφές ενέργειας – δημιουργούμε μια πόλη βιώσιμη, καθαρή και φιλική για τον κάθε της
κάτοικο, μια πόλη ελκυστική για τους επισκέπτες της.
Βασικές μας αρχές σε αυτή την προσπάθεια είναι:
-

Επιστροφή της φύσης στον αστικό ιστό και προστασία του περιαστικού χώρου.
Ποιοτική και ποσοτική μείωση απορριμμάτων και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.
Μείωση ενεργειακών αναγκών και αξιοποίηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών.

Συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής:
Πράσινο


Αναβάθμιση της Υπηρεσίας πρασίνου σε Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος με
προτεραιότητα την ανάπλαση των δημόσιων χώρων.
Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού του πρασίνου μέσα και γύρω από την πόλη
και τις κοινότητες, με δενδροφυτεύσεις πεζόδρομων, πεζοδρομίων, νησίδων μεγάλων
οδικών αξόνων, δωμάτων και προσόψεων κτιρίων κ.α.
Εξασφάλιση νέων χώρων πρασίνου, με αξιοποίηση ελεύθερων χώρων σχολείων,
δημόσιων οργανισμών, στρατοπέδων, με ενοποιήσεις ακαλύπτων χώρων κτιρίων.
Αύξηση των θεσμοθετημένων χώρων πρασίνου, με οργάνωση της παραλίμνιας
ζώνης, με αναπλάσεις πάρκων και πλατειών, με ανάδειξη φυσικών πράσινων χώρων
και τοπίων της πόλης και του λεκανοπεδίου.
Ανάπτυξη ενιαίου δικτύου «πράσινων διαδρομών» με το οποίο θα συνδέονται όλοι οι
χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού και κοινωνικής ζωής κάθε συνοικίας, κάθε
χωριού, κάθε γειτονιάς (πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, παιδότοποι, αθλητικά κέντρα).

Καθαριότητα - Απορρίμματα

Πλήρης αναδιοργάνωση του συστήματος καθαριότητας, συλλογής και αποκομιδής των
απορριμμάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο και εφαρμογή προγράμματος
12

υπογειοποίησης των κάδων στο ιστορικό κέντρο και σε κρίσιμα σημεία της πόλης και
των δημοτικών ενοτήτων.

Εφαρμογή ενός αξιόπιστου προγράμματος ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά
βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο λεκανοπέδιο, με διαλογή στην πηγή,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση των οργανικών, υγειονομική ταφή υπολειμμάτων και
ενεργειακή αξιοποίηση τους. Το τελευταίο δεν σημαίνει εφαρμογή μεθόδων θερμικής
επεξεργασίας των απορριμμάτων (καύση, πυρόλυση), οι οποίες δεν προτείνονται, για
περιβαλλοντικούς λόγους.
Δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) με παράλληλη
κατασκευή «εργοστασίου ανακύκλωσης», σε θέση επιστημονικά ορθή και κοινωνικά
αποδεκτή.
Εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών
αποβλήτων

Ύδρευση


Ενιαία διαχείριση της ύδρευσης και διαρκής παρακολούθηση των πηγών Κρύας και
Τούμπας, για την εξασφάλιση καθαρού νερού σε όλες τις κοινότητες, σε όλες τις
συνοικίες, σε όλους τους πολίτες.
Συνεχής έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και των υπεραντλήσεων στο
λεκανοπέδιο και το Μιτσικέλι.
Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των απωλειών.

Πράσινες πολιτικές


Υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής πιστοποίησης και αναβάθμισης όλων των
δημόσιων κτιρίων (μονώσεις, ηλιακά συστήματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός), για την
εξοικονόμηση ενέργειας.
Αξιοποίηση προγραμμάτων χρήσης «καθαρών καυσίμων» (ηλεκτρική ενέργεια, αέριο,
βιοκαύσιμα, υδρογόνο) σε όλα τα οχήματα δημόσιας χρήσης.
Αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλο το νέο δήμο με ηλιακά
συστήματα και λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε σε μια πενταετία να υπάρχει
μηδενική κατανάλωση.
Δημιουργία μηχανισμών για τον αυστηρό έλεγχο των περιβαλλοντικών διατάξεων, της
ατμοσφαιρικής και της ηχητικής ρύπανσης και της ακτινοβολίας από τις κεραίες.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Μεθοδικά και με συντονισμένες ενέργειες, δρομολογήθηκαν και εκτελούνται σήμερα
σημαντικά έργα στο κέντρο της πόλης, όπως οι πεζοδρομήσεις-αναπλάσεις και ο
φωτισμός διατηρητέων κτιρίων, η αναβάθμιση της παιδικής χαράς Κουραμπά, η ανάπλαση
του πάρκου στο παλιό Δημαρχείο, η ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο, η αποκατάσταση του
διατηρητέου κτιρίου της ΟΑΣΗΣ.
13

Είναι έτοιμη προς ένταξη η μελέτη ανάπλασης της περιοχής Σιαράβα, ενώ αναμένεται η
έγκριση του ΚΑΣ για τη μελέτη ανάπλασης του Πάρκου Λιθαρίτσια και η σύνδεση του
κέντρου της πόλης με την παραλίμνια περιοχή.
Με το έργο της προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών, ενταγμένο στο Πράσινο Ταμείο και
άλλες προμήθειες, παρεμβαίνουμε στις περισσότερες παιδικές χαρές της πόλης και στους
κοινόχρηστους χώρους, με στόχο την ασφάλεια των παιδιών και την αισθητική
αναβάθμιση, δίνοντας έμφαση και στους χώρους πρασίνου.
Δρομολογήθηκαν έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
από το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα αγροτικής αναγέννησης και άλλα. Έργα ύδρευσης,
αποχέτευσης, αναβάθμισης οδικού δικτύου, ανάδειξης μνημείων, ανάπλασης πλατειών,
συντήρησης σχολείων κα.
Υλοποιούμε την εξοικονόμηση ενέργειας στο ενεργοβόρο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου
και προχωρούμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής με ουσιαστικό,
αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Βρίσκονται στη φάση υλοποίησης και οι καινοτόμες δράσεις εξοικονόμησης πόρων και
καυσίμων με τη βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων και η πλατφόρμα διαχείρισης
και παρακολούθησης κυκλοφορίας για πληροφόρηση των πολιτών.
ΕΥΡΥΘΜΗ ΠΟΛΗ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής
Αρχής. Η αρμονική συνύπαρξη από αυτονόητη είχε καταστεί ζητούμενο.
Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ανανέωση του συστήματος ελεύθερης στάθμευσης,
στην επανέκδοση σημάτων μονίμων κατοίκων Κάστρου, στην αυστηρή εφαρμογή της
απαγόρευσης στάθμευσης σε πεζοδρόμους και πάρκα και, κυρίως, απέδωσε τους
κοινόχρηστους χώρους στους πολίτες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ψήφιση κανονιστικής πράξης για το δικαίωμα
χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, σε μέτρα για την αντιμετώπιση, της αφισορύπανσης και
επιβολή προστίμων στους παραβάτες κι αντιμετωπίζει με ίσους όρους, όλους τους
επαγγελματίες της περιοχής.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Παραλάβαμε τον τομέα της καθαριότητας σε πλήρη αποδιοργάνωση. Το εργοτάξιο του
Δήμου δούλευε χωρίς άδεια αποκομιδής. Το συνεργείο του εργοταξίου υπολειτουργούσε με
ελάχιστο προσωπικό.
14

Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και με τον οδοκαθαρισμό των Δημοτικών Ενοτήτων
που βασιζόταν σε εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Ο τομέας αναδιοργανώθηκε πλήρως.
Μελετήσαμε κι οργανώσαμε την αποκομιδή στο σύνολο του νέου Δήμου, εξαντλήσαμε τις
δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας και προχωρήσαμε σε συμβάσεις με ιδιώτες σε
δημοτικές ενότητες που κρίθηκε αναγκαίο λόγω μη επάρκειας του προσωπικού και του
εξοπλισμού.
Υλοποιούμε τρεις από τους βασικούς άξονες του προγράμματός μας στο κεφάλαιο
Περιβάλλον. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων,
την αποκατάσταση της χωματερής στη Δουρούτη και τη σταδιακή εφαρμογή
ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης, το οποίο ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Η συμβολή του Δήμου Ιωαννιτών στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού, που σηματοδοτεί
την έναρξη της σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων, ήταν καθοριστική.
Τόσο με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε όσο και με τις πρακτικές κινήσεις –
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και το ΦΟΔΣΑ- συνέβαλε
ουσιαστικά ώστε να γίνουν βήματα που έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ καιρό
νωρίτερα.
Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς έγιναν τα
πρώτα καθοριστικά βήματα στον τομέα της ανακύκλωσης και οικιακής κομποστοποίησης
και ξεκίνησε η υλοποίηση του μεγάλου ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων ευρώ.
Η πρόταση του Δήμου μας περιλαμβάνει την προμήθεια απορριμματοφόρων και
απορριμματοδεκτών για την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης στο
σύνολο του.
Επίσης την προμήθεια μεγάλων κάδων για την συλλογή ογκωδών αντικειμένων και την
προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος οικιακής
κομποστοποίησης.
Ο Δήμος έχει υποβάλλει, επίσης, πρόταση στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα- Αλβανία, για
τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων που παράγονται από καταστήματα εστίασης και
διασκέδασης, ύψους 600 χιλιάδων ευρώ.
Τέλος προχωρούν οι μελέτες για την αδειοδότηση κατάλληλου χώρου για τη σύγχρονη
διαχείριση των προιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, τα οποία δεν μπορούν να
εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ.
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ο Δήμος Ιωαννιτών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ενέργειας.
15

Ξεκίνησε ήδη η αρχειοθέτηση και η ενεργειακή κατηγοριοποίηση των κτιρίων του Δήμου.
Η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποβολή
προτάσεων σε κάθε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκηρύσσεται.
Η πρώτη πρόταση έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κι αφορά στο Γυμνάσιο
Ανατολής.
Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει υποβάλλει, επίσης, πρόταση για φωτοβολταικό στη στέγη του
Οίκου Ευγηρίας, ισχύος 100 KW.
Τέλος, ετοιμάστηκε πρόταση για υποβολή σε αντίστοιχο πρόγραμμα, η οποία αφορά στην
αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες
νέας τεχνολογίας, για μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.
ΔΕΥΑΙ
Η ΔΕΥΑΙ, η μεγαλύτερη επιχείρηση του Δήμου Ιωαννιτών, αναδιοργανώθηκε με στόχο να
αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις.
Ήδη πέτυχε την ένταξη στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον) του
μεγαλύτερου προγράμματος έργων από ιδρύσεώς της.
Πρόκειται για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών για την
προστασία της Παμβώτιδας» με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, τμήματα του
οποίου βρίσκονται ήδη στην φάση της εκτέλεσης.
Έτσι, μεταξύ των άλλων:

Στον τομέα της αποχέτευσης δημοπρατήθηκαν έργα ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Με τα έργα αυτά ολοκληρώνεται η αποχέτευση στον παλιό Δήμο Ιωαννιτών και
επιλύεται οριστικά το πρόβλημα των αντλιοστασίων λυμάτων και των υπερχειλίσεων.

Έχει πετύχει χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης 19 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου
να προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου στα Καρδαμίτσια και στον κεντρικό
αποχετευτικό αγωγό στη λεκάνη της «Λαγκάτσας» από την Πεδινή μέχρι τον Βιολογικό
Καθαρισμό.

Στον τομέα της ύδρευσης εκτελεί σε όλη την έκταση του νέου Δήμου έργα
προϋπολογισμού περίπου δέκα εκατομμυρίων.

Στις δημοτικές ενότητες έχει μελετήσει και προγραμματίσει έργα προϋπολογισμού 5
εκατομμυρίων.

Έχει μελετήσει και έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση για την επέκταση των
εγκαταστάσεων καθαρισμού αποβλήτων με το ποσό των 18,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Με τη νέα επέκταση του εργοστασίου θα καταστεί δυνατή η επεξεργασία λυμάτων
όλου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

16

Από το 2013, μετά από μία τριετία σκληρής δουλειάς, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης περνάει σε τροχιά πλήρους εξυγίανσης και ανάπτυξης.
Αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής είναι να έχει επέλθει σημαντικό νοικοκύρεμα στα
οικονομικά της, ενώ είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πακέτο έργων από ιδρύσεώς της.
Από όλα τα στοιχεία είναι φανερό ότι η πάλαι ποτέ πρωτοπόρα επιχείρηση είχε περιέλθει
σε κατάσταση ανυποληψίας, είτε προς τους προμηθευτές, είτε προς τους δανειστές, είτε
προς τους συνεπείς πολίτες που κατέβαλαν τις υποχρεώσεις τους.
Η επιχείρηση τον Απρίλιο του 2012 δρομολόγησε διαδικασία ρύθμισης των δανείων της και
πέτυχε, χωρίς νέο δανεισμό, να μειώσει τις δόσεις και το επιτόκιο, με αποτέλεσμα οι
ετήσιες οφειλές να ανέρχονται στις 473 χιλιάδες ευρώ και να αποπληρώνονται πλέον από
την ίδια.
Από τις οικονομικές καταστάσεις φαίνεται ότι από το 2013 αρχίζει η ανάκαμψη της
επιχείρησης αφού ο ισολογισμός εμφανίζει αποθεματικό 2.410.000 ευρώ.
ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΙ
Σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων εκτελεί ένα μεγάλο
πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως από κοινοτικούς πόρους.
Το σύνολο του πακέτου επιχορηγήσεων που διαχειρίζεται σήμερα η ΔΕΥΑΙ ανέρχεται,
προϋπολογιστικά, στα ογδόντα εκατομμύρια ευρώ.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι:
-

Αποχέτευση ακαθάρτων Κατσικά με προϋπολογισμό 12,8 εκατομμύρια.

-

Αποχέτευση ακαθάρτων Πεδινής με προϋπολογισμό 5,9 εκατομμύρια.

-

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης με προϋπολογισμό 7,9 εκατομμύρια.

-

Επέκταση αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με προϋπολογισμό 3,2
εκατομμυρίων ευρώ.

-

Βελτίωση αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με προϋπολογισμό τεσσάρων
εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο καλύπτει αντικατάσταση δικτύου 46 χιλιομέτρων.

-

Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων λυμάτων με προϋπολογισμό 285 χιλιάδες ευρώ.

-

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης πόλης Ιωαννίνων με προϋπολογισμό 2,8
εκατομμύρια.

-

Επέκταση αναβάθμιση αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης με
προϋπολογισμό 7,8 εκατομμυρίων.

-

Συμπληρωματικές εργασίες δεξαμενής Αγίου Ιωάννη και περιοχής Ολυμπιάδας με
προϋπολογισμό 165 χιλιάδες ευρώ.

-

Επέκταση βιολογικού καθαρισμού. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και αναμένεται
υπογραφή σύμβασης. Προϋπολογισμός 16 εκατομμύρια.

17

-

Μελέτη αποχέτευσης από Πανεπιστήμιο μέχρι Βουνοπλαγιά. Ολοκληρώνεται και μόλις
παραληφθεί δημοπρατείται. Συνολικός προϋπολογισμός 20 εκατομμύρια.

-

Πρόγραμμα ελέγχου διαρροών. Αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και δημοπρατείται με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων.

-

Η ΔΕΥΑΙ έχει υποβάλλει φάκελο για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας της
λυματολάσπης. Είναι προς εξέταση από το ΕΠΕΡΑΑ.

-

Ολοκληρώθηκε το έργο αποχέτευσης πέριξ των Φυλακών Σταυρακίου.

-

Εξελίσσεται ομαλά το έργο επεξεργασίας και διάθεσης λυματολάσπης που βρίσκονταν
συσωρευμένη στο βιολογικό.

-

Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίου του νησιού και η δεύτερη
φάση αποχέτευσης Ανατολής παραδίδεται σύντομα.

Σ.Υ.Δ.Λ.Ι
Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – Σ.ΥΔ.Λ.Ι υδροδοτεί συνολικά οκτώ
Δημοτικές Ενότητες του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, την πρώην Κοινότητα Νήσου, 3 Δ.Δ. του
Δήμου Ιωαννιτών, το Νοσοκομείο Χατζηκώστα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το
Πανηπειρωτικό Στάδιο καθώς και 300 μεμονωμένες βιομηχανικές, κτηνοτροφικές,
πτηνοτροφικές μονάδες και οικίες.
Η νέα διοίκηση, με την ουσιαστική στήριξη από το Δήμο μας, προχώρησε στην διοικητική
και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του Συνδέσμου μέσω της σύστασης τεχνικής και
ταμειακής υπηρεσίας που δεν υπήρχαν, στην αλλαγή των διαδικασιών και του τρόπου
προμηθειών, στην ανανέωση και συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού που αφορά δίκτυα,
αντλητικά συγκροτήματα και γεωτρήσεις.
Ακόμη, ολοκλήρωσε την κατάρτιση και την υλοποίηση σχεδίου ενεργειών άμεσης
απόδοσης και προχώρησε στην προώθηση σημαντικών έργων για την αντιμετώπιση του
πυρήνα του προβλήματος ύδρευσης για τα επόμενα 20 έτη.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Διατηρώντας σταθερές τις βασικές αρχές που διατυπώσαμε το 2010, για τη δημιουργία
μιας πόλης βιώσιμης, καθαρής και φιλικής για τον κάθε της κάτοικο, μιας πόλης ελκυστικής
για τους επισκέπτες της, για τη νέα πενταετία προτείνουμε:
ΠΡΑΣΙΝΟ

Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος εμπλουτισμού του πρασίνου μέσα και
γύρω από την πόλη και τις κοινότητες.

18

Προώθηση με μεγαλύτερη ένταση του προγράμματος δημιουργίας νέων χώρων
πρασίνου, με αξιοποίηση ελεύθερων χώρων σχολείων, δημόσιων οργανισμών,
στρατοπέδων, με ενοποιήσεις ακαλύπτων χώρων κτιρίων.

Εφαρμογή των δεσμεύσεών μας για αύξηση των θεσμοθετημένων χώρων πρασίνου,
με οργάνωση της παραλίμνιας ζώνης, με αναπλάσεις πάρκων και πλατειών, με
ανάδειξη φυσικών πράσινων χώρων και τοπίων της πόλης και του λεκανοπεδίου, με
ανάπτυξη ενιαίου δικτύου «πράσινων διαδρομών».

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και αύξηση του ποσοστού και
του όγκου των ανακυκλούμενων οικιακών και δημοτικών απορριμμάτων.

Ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας και εκπαίδευσή του σε νέες τεχνολογίες.

Πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο λεκανοπέδιο, με διαλογή στην πηγή,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση των οργανικών, υγειονομική ταφή υπολειμμάτων και
ενεργειακή αξιοποίηση τους.

Κατασκευή του εργοστασίου ανακύκλωσης και χωροθέτηση και νέου χώρου
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Ολοκληρωμένη διαχείριση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποβλήτων.

Εφαρμογή προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων σε όποια σημεία της πόλης και
των δημοτικών ενοτήτων το επιτρέπουν τα γεωμετρικά δεδομένα των δρόμων.

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η πτηνοτροφία στην περιοχή μας αποτελεί μια από τις βασικότερες παραγωγικές
δραστηριότητες, η οποία πρέπει να στηριχτεί και να αναπτυχθεί ορθολογικά.
Για τα πτηνοτροφικά απόβλητα, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί αλλά και υγιεινολογικοί
λόγοι, πιέζουν για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της
κοπριάς και των αχυροστρωμνών των πτηνοτροφείων.
Η ποσότητά τους συνολικά στον νομό Ιωαννίνων εκτιμάται σε 100.000 τόνους ετησίως και
η λύση, όπως εφαρμόζεται πολλά χρόνια ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εξασφαλίζει
την ασφαλή επεξεργασία των αχυροστρωμνών.
Η τεχνική επεξεργασίας μπορεί να είναι είτε θερμική αξιοποίηση με παραγωγή ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας, ή μονάδα αναερόβια χώνευσης επίσης με παραγωγή ενέργειας, ή
μονάδα αερόβιας σταθεροποίησης για παραγωγή compost.

19

Οι δύο πρώτες λύσεις είναι βιώσιμες στη περίπτωση μιας κεντρικής για τον νομό
Ιωαννίνων εγκατάστασης και μπορούν να συνδυαστούν με τηλεθέρμανση. Η λύση της
αερόβιας επεξεργασίας, που απαιτεί εγκαταστάσεις απλούστερες και μικρότερου κόστους,
είναι βιώσιμη και για περισσότερες μονάδες, το παραγόμενο δε compost είναι εξαιρετικής
ποιότητας.
ΥΔΡΕΥΣΗ

Προώθηση, σε συνεργασία με τους όμορους δήμους στο λεκανοπέδιο, σχεδίου
ενιαίας διαχείρισης της ύδρευσης στο λεκανοπέδιο, για την εξασφάλιση καθαρού
νερού σε όλες τις κοινότητες, σε όλες τις συνοικίες, σε όλους τους πολίτες.

Συνεχή έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και των υπεραντλήσεων στο
λεκανοπέδιο και το Μιτσικέλι.

Εφαρμογή προγράμματος εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης σε όλους τους
οικισμούς.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

Πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος ενεργειακής πιστοποίησης και αναβάθμισης των
δημοτικών κτιρίων (μονώσεις, ηλιακά συστήματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός), για την
εξοικονόμηση ενέργειας.

Σταδιακή εφαρμογή προγράμματος χρήσης «καθαρών καυσίμων» (ηλεκτρική
ενέργεια, αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο) στα οχήματα του Δήμου.

Αντικατάσταση των ενεργοβόρων συμβατικών φωτιστικών σωμάτων του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο νέο δήμο με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, μεγάλης
εξοικονόμησης ενέργειας και σταδιακά με ηλιακά συστήματα.

Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των περιβαλλοντικών διατάξεων, της
ατμοσφαιρικής και της ηχητικής ρύπανσης και της ακτινοβολίας από τις κεραίες.

20

■ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Η πόλη μας έχει το σπάνιο πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο ενός λιμναίου και στις
παρυφές ορεινών οικοσυστημάτων. Η θέση της αυτή σηματοδοτεί και τις σχετικές αναγκαίες
πολιτικές περιβαλλοντικής ισορροπίας, με προεκτάσεις στο πολιτιστικό και στο
παραγωγικό επίπεδο, αλλά και στον ίδιο τον τρόπο ζωής των κατοίκων.
Ταυτόχρονα, τα μικροοικοσυστήματα εντός του αστικού ιστού (δάσος, πάρκα)
συμπληρώνουν ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον, πραγματική περιουσία της πόλης.
Η προστασία και η ανάδειξη των οικοσυστημάτων αυτών και ιδιαίτερα της λίμνης
Παμβώτιδας, που είναι δεμένη με τα Γιάννενα με μια σχέση ζωής, είναι όρος επιβίωσης
της ίδιας της πόλης και του Λεκανοπεδίου.
Βασικές αρχές της παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον:
-

-

Προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων πολιτικών, ώστε όλες να εμπεριέχουν και την
περιβαλλοντική διάσταση.
Κατοχύρωση του δικαιώματος όλων των πολιτών να απολαμβάνουν τα οφέλη και
αντίστοιχη υποχρέωση να συμβάλλουν στις υποχρεώσεις, έναντι των
οικοσυστημάτων.
Ενεργός ρόλος του Δήμου στα τεκταινόμενα σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο ως
ευρύτερου ζωτικού του χώρου.

Συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα πολιτικής :

Υδάτινοι πόροι - Λίμνη

Ενθάρρυνση λειτουργίας θεσμών ανοιχτής διαβούλευσης με έμφαση στα
περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως «Σχέδια
περιφερειακής βιωσιμότητας (agenda 21)», «Κοινοβούλια νερού σε επίπεδο
υδρολογικής λεκάνης» κ.α.
Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο Λεκανοπέδιο και εκσυγχρονισμός του
αρδευτικού δικτύου.
21


Αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών για εξοικονόμηση νερών και
περιορισμό των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη και σε όλους τους οικισμούς στο
Λεκανοπέδιο και σύνδεσή τους με το συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού για την
επεξεργασία των λυμάτων.
Βελτίωση του δικτύου όμβριων υδάτων και δρομολόγηση των απαραίτητων αστικών,
πεδινών και ορεινών έργων υδρονομίας για τον έλεγχο και τη συγκράτηση των
φερτών στερεών.
Εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των υδάτινων απορροών στο
λεκανοπέδιου και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των υδρολογικών
μεταβολών και των φυσικοχημικών και τοξικών παραμέτρων της λίμνης, με
δημοσιοποίηση των τιμών όλων των μετρήσεων.
Δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας του περιβάλλοντος και της
λίμνης, με ουσιαστικό έλεγχο των πηγών ρύπανσης, απομάκρυνση των ρυπογόνων ή
επικίνδυνων εγκαταστάσεων, καθαρισμό των στραγγιστικών τάφρων και των ακτών.
Στήριξη και ουσιαστική συνεργασία με το φορέα διαχείρισης της λίμνης και αξιοποίηση
της ΔΕΛΙ ως μηχανισμού εφαρμογής συγκεκριμένων και κοινά αποδεκτών μέτρων και
πολιτικών στο οικοσύστημα.
Αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης και εμπλουτισμός της με καθαρά
νερά από τις παραδοσιακές πηγές τροφοδοσίας της στο Μιτσικέλι και
συμπληρωματικά - εφόσον κριθεί αναγκαίο και εφόσον τεκμηριωθεί πλήρως
επιστημονικά - με μεταφορά από άλλη υδρολογική λεκάνη, για την αντιμετώπιση του
ευτροφισμού της και για τη σωτηρία της από τον αργό θάνατο.

Φυσικά τοπία

Αποτελεσματική προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων και
των αστικών και περιαστικών φυσικών χώρων και τοπίων.
Εφαρμογή προγράμματος εκτεταμένων αναδασώσεων στο Μιτσικέλι και στους
περιαστικούς λόφους της πόλης (Πεδινή, Σταυράκι, Μάρμαρα, Καστρίτσα κ.α.).
Ανάδειξη και συνετή διαχείριση του ανατολικού ορεινού τόξου του λεκανοπεδίου και
των περιαστικών δασών.
Διαμόρφωση πλαισίου φύλαξης και αξιοποίησης του θεσμοθετημένου αισθητικού
δάσους της πόλης και επέκτασή του στο λόφο Πεντέλης κ.α.
Ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης της πόλης, με δημιουργία αστικού και
μητροπολιτικού πάρκου, καθώς και οικολογικού πάρκου γύρω από τη λίμνη.
Ενοποίηση του Πάρκου Πυρσινέλλα με το στρατοπέδο Βελισσαρίου, διασύνδεση με
πράσινους χώρους του κέντρου (λόφος Περιβλέπτου, λόφος Βελισσαρίου,
Κουραμπάς, Κιάφα κ.α) και ανάδειξή τους σε Φυσικό πράσινο χώρο εντός της πόλης,
μεγάλης οικολογικής σημασίας.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ

22

Στα τρία χρόνια που πέρασαν:

Ενθαρρύναμε με κάθε πρόσφορο μέσο την ανοιχτή κοινωνική διαβούλευση για όλα
τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής και τη διαχείριση των φυσικών
πόρων.

Διαμορφώσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την προστασία
του οικοσυστήματος της λίμνης και ασκήσαμε τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική πίεση
στην κυβέρνηση για τη θεσμοθέτησή του.

Συνεργαστήκαμε ουσιαστικά με το φορέα διαχείρισης της λίμνης και στηρίξαμε, μόνοι
μας και με κάθε μέσο, τη ΔΕΛΙ ως μηχανισμό εφαρμογής συγκεκριμένων και κοινά
αποδεκτών μέτρων και πολιτικών στο οικοσύστημα.

Δρομολογήσαμε και εντάξαμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης το σύνολο των έργων
για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη και σε όλους τους
οικισμούς στο Λεκανοπέδιο και τη σύνδεσή τους με το συγκρότημα βιολογικού
καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων.

Παραμένουμε σταθεροί στην πρόταση για ενοποίηση του Πάρκου Πυρσινέλλα με το
στρατόπεδο Βελισσαρίου και απαιτήσαμε με κάθε μέσο την οριστική διευθέτηση του
θέματος από την πολιτεία, ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο διασύνδεσής τους με τους
πράσινους χώρους του κέντρου (λόφος Περιβλέπτου, λόφος Βελισσαρίου,
Κουραμπάς, Κιάφα κ.α) και ανάδειξής τους σε Φυσικό πράσινο χώρο εντός της
πόλης, μεγάλης οικολογικής σημασίας.

Στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε το φορέα διαχείρισης της λίμνης, για τη
δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας του περιβάλλοντος και της
λίμνης, για τον ουσιαστικό έλεγχο των πηγών ρύπανσης, την απομάκρυνση των
ρυπογόνων ή επικίνδυνων εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό των στραγγιστικών
τάφρων και των ακτών.

Απαιτούμε σταθερά τη θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, το οποίο θα
καθορίσει αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά την εξέλιξη της πόλης για την επόμενη
15ετία και συνεχίζουμε να ασκούμε με κάθε μέσο πολιτική πίεση στην Κυβέρνηση.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Με στρατηγικό στόχο την προστασία, την ορθολογική διαχείριση και την ανάδειξη των
σπάνιων οικοσυστημάτων που υπάρχουν στο Δήμο και ιδιαίτερα της λίμνης Παμβώτιδας,
που είναι δεμένη με τα Γιάννενα με μια σχέση ζωής, προτείνουμε:
23

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΛΙΜΝΗ

Άμεση θεσμοθέτηση από την Κυβέρνηση και εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου
προεδρικού διατάγματος για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης και της
ευρύτερης περιοχής.

Ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου αρδευτικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο για τη
βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Συνεχή προσπάθεια για αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών, προώθηση της
βιολογικής γεωργίας και περιορισμό των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Σταδιακή ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη και σε όλους τους
οικισμούς στο Λεκανοπέδιο και σύνδεσή τους με το συγκρότημα βιολογικού
καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων.

Προώθηση του προγράμματος υλοποίησης των απαραίτητων αστικών, πεδινών και
ορεινών έργων υδρονομίας, για τον έλεγχο και τη συγκράτηση των φερτών στερεών
στη λίμνη.

Στήριξη και ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης για την εφαρμογή
προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου: των υδρολογικών μεταβολών και των
φυσικοχημικών και τοξικών παραμέτρων της λίμνης, της ποιότητας των υδάτινων
απορροών στο λεκανοπέδιου, των πηγών ρύπανσης και του οικοσυστήματος, των
στραγγιστικών τάφρων και των ακτών, καθώς και της ΔΕΛΙ ως μηχανισμού
εφαρμογής συγκεκριμένων και κοινά αποδεκτών μέτρων και πολιτικών στο
οικοσύστημα.

Συνέχιση των προσπάθειών για την αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου της
λίμνης: με εμπλουτισμό της με καθαρά νερά από τις παραδοσιακές πηγές
τροφοδοσίας της στο Μιτσικέλι και συμπληρωματικά - εφόσον κριθεί αναγκαίο και
εφόσον τεκμηριωθεί πλήρως επιστημονικά - με μεταφορά από άλλη υδρολογική
λεκάνη, για την αντιμετώπιση του ευτροφισμού και για τη σωτηρία της από τον αργό
θάνατο.

ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Άμεση θεσμοθέτηση από την Κυβέρνηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, το
οποίο θα καθορίσει αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά την εξέλιξη της πόλης για την
επόμενη 15ετία και θα δώσει διαδικαστικά τη δυνατότητα εφαρμογής του
προβλεπόμενου σχεδιασμού.

24

Ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης της πόλης, με δημιουργία αστικού και
μητροπολιτικού πάρκου, καθώς και οικολογικού πάρκου γύρω από τη λίμνη,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού σχεδίου.

Υλοποίηση της δέσμευσής μας για Ενοποίηση του Πάρκου Πυρσινέλλα με το
στρατόπεδο Βελισσαρίου, διασύνδεση με τους πράσινους χώρους του κέντρου
(λόφος Περιβλέπτου, λόφος Βελισσαρίου, Κουραμπάς, Κιάφα) και ανάδειξή τους σε
Φυσικό πράσινο χώρο εντός της πόλης, μεγάλης οικολογικής σημασίας, που
αποτελούν επίσης κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού.

Αποτελεσματική προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων
και των αστικών και περιαστικών φυσικών χώρων και τοπίων και διαμόρφωση
πλαισίου φύλαξης.

Συνέχιση των προγραμμάτων αναδασώσεων στο Μιτσικέλι και στους περιαστικούς
λόφους της πόλης (Πεδινή, Σταυράκι, Μάρμαρα, Καστρίτσα κ.α.).

■ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Ο χωροταξικός σχεδιασμός στο πολεοδομικό συγκρότημα των Ιωαννίνων και στο
Λεκανοπέδιο, βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.
Η δυναμική της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης, 25 χρόνια μετά, ενώ έδωσε
αξιόλογα αποτελέσματα, έφτασε τα όριά της.
Οι δημοτικές αρχές της τελευταίας δωδεκαετίας φέρνουν μεγάλη ευθύνη για το
συνεχιζόμενο έλλειμμα χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης, που έχει σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προκαλεί απίθανες καθυστερήσεις και χρόνιες στρεβλώσεις
στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Παράλληλα, ο εμπαιγμός των πολιτών δεν έχει προηγούμενο, αφού όχι μόνο δεν
διευθέτησαν κανένα από τα υπαρκτά πολεοδομικά προβλήματα, αλλά ούτε ένα (!) στρέμμα
από τις παλιές επεκτάσεις δεν κατάφεραν να εντάξουν στο σχέδιο πόλης.
Σήμερα, οι εξελίξεις και οι πιέσεις στο Λεκανοπέδιο δημιουργούν νέα δεδομένα, τα
οποία ούτε μπορούν να αγνοηθούν ούτε και να αφεθούν ανεξέλεγκτα.
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων, πολεοδομικά,
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά, πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια ορθολογική και με
όρους δημόσιου συμφέροντος συνολική παρέμβαση με προοπτική τουλάχιστον 15ετίας.
Για τη δημοτική μας παράταξη ΄΄Ενότητα πολιτών – Νέα Γιάννενα΄΄ οι βασικές αρχές
των παρεμβάσεων είναι:
-

Ισόρροπη διαχείριση των πολεοδομικών αναγκών του Λεκανοπεδίου σε
σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.
Eξέλιξη της πόλης με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με σεβασμό στον
άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά .
25

-

Διεύρυνση και λειτουργική αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων προς
όφελος όλων των πολιτών

Συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα πολιτικής για τα οποία δεσμευόμαστε :


Άμεση ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων και στήριξη
του αντίστοιχου οργανισμού.
Εναρμόνιση, μέσα στον πρώτο χρόνο και μετά από ουσιαστική κοινωνική
διαβούλευση, των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των χωρικών ενοτήτων όλων των
πρώην δήμων στο λεκανοπέδιο, με τις κατευθύνσεις και προβλέψεις του Ρυθμιστικού
Σχεδίου.
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων και ολοκλήρωση, μέσα στο 2011, όλων των παλιών
πολεοδομικών μελετών και των Πράξεων Εφαρμογής στα όρια του Νέου Δήμου, που
καθυστερούν ή έχουν σταματήσει για διάφορους λόγους (Δροσιά, Πεντέλη, Ζευγάρια,
Τσιφλικόπουλο, Περίβλεπτος, Σταυράκι, Μάρμαρα, Ολυμπιάδα κ.α) .
Προώθηση πολεοδομήσεων και νέων οικιστικών επεκτάσεων - όπως καθορίζονται
από το Ρυθμιστικό και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των χωρικών ενοτήτων στο
Λεκανοπέδιο - ώστε να καλύπτονται οι οικιστικές ανάγκες, να διαφυλάσσεται και να
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να αμβλύνονται οι πιέσεις και οι στρεβλώσεις στο
σύστημα.
Ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης με εφαρμογή ενός
εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομήσεων, με αναπλάσεις κτιρίων, με συντήρηση και
αξιοποίηση διατηρητέων μνημείων και παραδοσιακών κατασκευών, με ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ενοποίηση, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, των κοινοχρήστων χώρων του κέντρου –
Άνω και κάτω πλατεία, πάρκο Ηρώων, Λιθαρίτσια – και σύνδεσή τους με την
παραλίμνια περιοχή μέσω πεζοδρόμησης της οδού Μετσόβου.
Μεταφορά του στρατοπέδου Βελισσαρίου, ενοποίηση του χώρου με το πάρκο
Πυρσινέλλα και ανάδειξή τους ως Πολιτιστικό πάρκο, στο οποίο θα αναπτυχθούν
χρήσεις και δραστηριότητες που υπηρετούν και ενισχύουν τον διαπεριφερειακό,
εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης στους τομείς της Διοίκησης και του Πολιτισμού.
Ανάπτυξη στην περιοχή Λιμνοπούλας - Μάτσικα, σύνθετου αστικού πάρκου
αθλητισμού, αναψυχής, τουρισμού, μέσα από ενιαία μελέτη για την οργάνωση της
παραλίμνιας ζώνης, ώστε οι κάτοικοι του Μάτσικα να αποκατασταθούν στη
συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο παραλίμνιο μέτωπο.
Ανάδειξη του αδιαμόρφωτου παραλίμνιου μετώπου της πόλης σε Μητροπολιτικό
Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, με συστηματικό λεπτομερή σχεδιασμό μετά από
Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πολεοδομικής οργάνωσης και διαμόρφωσης του τοπίου.
Οργάνωση Οικολογικού Πάρκου Παμβώτιδας στις υπόλοιπες παραλίμνιες εκτάσεις
δημοσίου και δημοτικού ιδιοκτησιακού χαρακτήρα.
Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση των ιστορικών κέντρων και γειτονιών σε όλες τις
Δημοτικές και τις Τοπικές κοινότητες, καθώς και των συνοικιών της πόλης που
διατηρούν ακόμα το ρόλο αυτό (Καλούτσιανη, Τούρκικοι μαχαλάδες, Πλάτανος,

26

Καραβατιά, Λακώματα, Κουρμανιό, Αγία Τριάδα, Σεισμόπληκτα κ.α) και θέσπιση
σοβαρών κινήτρων για επισκευές στις όψεις και στα κτίρια.
Αισθητική αναβάθμιση των εισόδων στην πόλη από τις εθνικές οδούς Αθηνών,
Τρικάλων, Κόνιτσας, Ηγουμενίτσας και των κύριων διαδρομών προς το κέντρο, με
αναμόρφωση του δημόσιου χώρου και των ιδιωτικών πρασιών, με καθορισμό ειδικών
όρων (ύψη, υλικά, είσοδοι στα κτίρια ) με αναπλάσεις κτιρίων και αυστηρό έλεγχο του
αισθητικού αποτελέσματος.
Χωροθέτηση των βασικών συγκοινωνιακών, μεταφορικών και αναπτυξιακών
υποδομών (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, εμπορευματικό κέντρο, επιχειρηματικό πάρκο, τεχνόπολη )
στο χώρο μεταξύ Πεδινής και Κουτσελιού κοντά στους κόμβους της Εγνατίας.
Εκπόνηση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των υποδομών που
προβλέπονται από το Ρυθμιστικό σχέδιο, τα εγκεκριμένα Σχέδια Πόλης και τις
κυρωμένες πράξεις εφαρμογής στα όρια του Νέου Δήμου, με έμφαση στους
κοινόχρηστους/κοινωφελείς χώρους και τα δίκτυα.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Με συντονισμένες προσπάθειες και μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, εγκρίθηκε το
πολεοδομικό σχέδιο στις περιοχές Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών, Τσιφλικόπουλου.
Παρακολουθούμε στενά όλες τις παλιές πολεοδομικές μελέτες και τις Πράξεις Εφαρμογής
στα όρια του Νέου Δήμου και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δρομολογήσαμε
την επίλυση πολλών και σοβαρών πολεοδομικών προβλημάτων.
Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου
Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων και κατοχύρωση των στρατηγικών επιλογών του,
όπως: μεταφορά του στρατοπέδου Βελισσαρίου, ενοποίηση του χώρου με το πάρκο
Πυρσινέλλα και ανάδειξή τους ως Πολιτιστικό πάρκο, Μητροπολιτικό πάρκο στην
παραλίμνια ζώνη, κυκλοφοριακή οργάνωση, χωροθέτηση συγκοινωνιακών, μεταφορικών
και αναπτυξιακών υποδομών, προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
Εντάξαμε σε προγράμματα χρηματοδότησης μια σειρά έργων που εκτελούνται σήμερα, για
την ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης αλλά και των κέντρων άλλων
οικισμών, όπως: κατασκευή του εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομήσεων, αναπλάσεις
κτιρίων, συντήρηση και αξιοποίηση διατηρητέων μνημείων και παραδοσιακών κατασκευών
για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ανακατασκευή
πάρκων και πλατειών.
27

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με την ποιότητα ζωής,
τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος, με τη συνεργασία
όλων των εμπλεκομένων και μετά από μακρά περίοδο διαβούλευσης επεξεργάστηκε
Κανονιστικές Αποφάσεις που θεσμοθετήθηκαν: για τους Κοινόχρηστους Χώρους, το
ωράριο λειτουργίας καταστημάτων - μουσικής, για τα περίπτερα, για το στάσιμο και
πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο, για τη δεύτερη λαϊκή αγορά της Ανατολής, για την ίδρυση
λαϊκών σε Δροσιά- Πεντέλη, Σεισμόπληκτα, Αμπελόκηπους.
Η σημερινή εικόνα στο Δήμο μας είναι ασυγκρίτως καλύτερη και στους στόχους μας είναι
πλέον η αναθεώρηση – τροποποίηση των κανονιστικών αποφάσεων με βάση την εμπειρία
που αποκτήθηκε.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Οι παρακάτω βασικές μας αρχές για την οργάνωση και την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης
παραμένουν σταθερές και προσδιορίζουν τις επιλογές και τη δράση μας :
-

Ισόρροπη διαχείριση των πολεοδομικών αναγκών του Λεκανοπεδίου σε
σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

-

Εξέλιξη της πόλης με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με σεβασμό στον
άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά .

-

Διεύρυνση και λειτουργική αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων προς
όφελος όλων των πολιτών.

Κύριος στόχος:
Θεσμοθέτηση από την Κυβέρνηση, μετά από πολλά χρόνια παλινωδιών, του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Ιωαννίνων, το οποίο τυγχάνει της αποδοχής του συνόλου των πολιτικών και
κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Το Ρυθμιστικό σχέδιο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να ξεκινήσει η εφαρμογή των
πολεοδομικών προβλέψεων, των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και των αναπτυξιακών
επιλογών στα όρια εφαρμογής του σχεδίου, τα οποία υπερβαίνουν το λεκανοπέδιο.
Άλλοι στόχοι και μέτρα :

Άμεση εναρμόνιση, μετά την ψήφιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων των χωρικών ενοτήτων όλων των πρώην δήμων στο
λεκανοπέδιο, με τις κατευθύνσεις και προβλέψεις του Ρυθμιστικού.

Ανάθεση των πράξεων εφαρμογής των εγκεκριμένων πολεοδομήσεων Δροσιάς,
Πεντέλης, Ζευγαρίων, Τσιφλικόπουλου.
28

Προώθηση παλιών πολεοδομήσεων που έχουν βαλτώσει (Σταυράκι, Κάτω Μάρμαρα,
Ολυμπιάδα) και νέων οικιστικών επεκτάσεων - όπως καθορίζονται από το Ρυθμιστικό
και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των χωρικών ενοτήτων στο Λεκανοπέδιο - ώστε να
καλύπτονται οι οικιστικές ανάγκες, να διαφυλάσσεται και να βελτιώνεται η ποιότητα
ζωής και να αμβλύνονται οι πιέσεις και οι στρεβλώσεις στο σύστημα.

Εφαρμογή νέου εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομήσεων, με αναπλάσεις κτιρίων, με
συντήρηση και αξιοποίηση διατηρητέων μνημείων και παραδοσιακών κατασκευών, με
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την ανάδειξη
του ιστορικού και εμπορικού κέντρου και την ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης.

Εφαρμογή της μελέτης που εκπονήθηκε από το Δήμο, για την ανάπλαση του πάρκου
Λιθαρίτσια, την ενοποίησης των κοινοχρήστων χώρων του κέντρου – κάτω πλατεία,
πάρκο Ηρώων – και τη διασύνδεσή τους με την παραλίμνια περιοχή μέσω
πεζοδρόμησης της οδού Μετσόβου.

Κατοχύρωση των στρατηγικών επιλογών του ρυθμιστικού σχεδίου Ιωαννίνων, όπως:
α. Μεταφορά του στρατοπέδου Βελισσαρίου, ενοποίηση του χώρου με το πάρκο
Πυρσινέλλα και ανάδειξή τους ως Πολιτιστικό πάρκο, στο οποίο θα αναπτυχθούν
χρήσεις και δραστηριότητες που υπηρετούν και ενισχύουν τον διαπεριφερειακό,
εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης στους τομείς της Διοίκησης και του Πολιτισμού.
β. Ανάπτυξη στην περιοχή Λιμνοπούλας - Μάτσικα, σύνθετου αστικού πάρκου
αθλητισμού, αναψυχής, τουρισμού, μέσα από ενιαία μελέτη για την οργάνωση της
παραλίμνιας ζώνης, ώστε οι κάτοικοι του Μάτσικα να αποκατασταθούν στη
συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο παραλίμνιο μέτωπο.
γ. Ανάδειξη του αδιαμόρφωτου παραλίμνιου νοτιοανατολικού μετώπου της πόλης σε
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, με συστηματικό λεπτομερή
σχεδιασμό μετά από διεθνή Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πολεοδομικής οργάνωσης και
διαμόρφωσης του τοπίου.
δ. Οργάνωση Οικολογικού Πάρκου Παμβώτιδας στις υπόλοιπες παραλίμνιες εκτάσεις
δημοσίου και δημοτικού ιδιοκτησιακού χαρακτήρα.
ε. Χωροθέτηση των βασικών συγκοινωνιακών, μεταφορικών και αναπτυξιακών
υποδομών (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, εμπορευματικό κέντρο, επιχειρηματικό πάρκο, τεχνόπολη )
στο χώρο μεταξύ Πεδινής και Κουτσελιού κοντά στους κόμβους της Εγνατίας.

Εφαρμογή προγραμμάτων για την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση των ιστορικών
κέντρων και των γειτονιών σε όλες τις Δημοτικές και τις Τοπικές κοινότητες, καθώς και
στις συνοικίες της πόλης που διατηρούν ακόμα το ρόλο αυτό (Καλούτσιανη, Τούρκικοι
μαχαλάδες, Πλάτανος, Καραβατιά, Λακώματα, Κουρμανιό, Αγία Τριάδα,
29

Σεισμόπληκτα κ.α) και θέσπιση σοβαρών κινήτρων για επισκευές στις όψεις και στα
κτίρια.

Τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου Σταυρακίου για τη δημιουργία πλατείας, που
σήμερα λείπει από το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό

Συνέχιση του προγράμματος αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των εισόδων
στην πόλη από τις εθνικές οδούς και των κύριων διαδρομών προς το κέντρο, με
αναμόρφωση του δημόσιου χώρου και των ιδιωτικών πρασιών, με καθορισμό ειδικών
όρων (ύψη, υλικά, είσοδοι στα κτίρια ) με αναπλάσεις κτιρίων και αυστηρό έλεγχο του
αισθητικού αποτελέσματος και με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών.

Ουσιαστική αναβάθμιση του δρόμου πρόσβασης στην βορειοδυτική είσοδο του
πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (οδός Πανεπιστημίου).

Οργάνωση

συστήματος

πολιτικής

προστασίας

του

Δήμου

και

δημιουργία

προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων.

■ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Το πρόβλημα της κυκλοφορίας στις σύγχρονες πόλεις τείνει να γίνει ενδημικό.
Ιδιαίτερα στην πόλη μας έχει οξυνθεί την τελευταία δεκαετία εξ αιτίας της έλλειψης σχετικής
πολιτικής της δημοτικής αρχής. Ούτε το στοιχειώδες της επικαιροποίησης της
κυκλοφοριακής μελέτης δεν έχει ολοκληρωθεί. Αποσπασματικές κινήσεις, όπως ένας
πεζόδρομος εδώ και ένα πάρκινγκ εκεί, δεν συνιστούν λύσεις.
Οι συνέπειες είναι οδυνηρές τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς, οι οποίοι
είναι και οι πιο ευάλωτοι: παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα.
Για να αποκατασταθεί η βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη μας απαιτούνται καλά
μελετημένα μέτρα, κυκλοφοριακή αγωγή και κυρίως πολιτική θέληση να ληφθούν τολμηρές
αποφάσεις.
Όλα τα μέτρα πρέπει λαμβάνουν υπόψη τους τη νέα κατάσταση που δημιουργείται στην
περιοχή μας με την ανάπτυξη των μεγάλων μεταφορικών υποδομών (Εγνατία, Ιόνια οδός,
σιδηροδρομικό δίκτυο) και τον κομβικό ρόλο της πόλης σε διαπεριφερειακό, εθνικό και
διακρατικό επίπεδο.
Οι βασικές αρχές των παρεμβάσεων για βιώσιμη κινητικότητα είναι:
-

-

Προτεραιότητα στα δικαιώματα των πεζών, στα ήπια και στα καθαρά μέσα.
Προώθηση ενός ελκυστικού και εξυπηρετικού συστήματος Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς και Μετακινήσεων για τη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και
τη συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή.
Ολοκληρωμένος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι και μέτρα πολιτικής:
30Ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης μετά από ανάλυση των μετακινήσεων στην
πόλη και στο λεκανοπέδιο και οργανωμένη εφαρμογή του κυκλοφοριακού σχεδιασμού
για την πόλη, τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη περιοχή.
Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο, που μαζί με την
ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και πλατειών του κέντρου και τη διασύνδεσή
τους με την παραλίμνια περιοχή, διαμορφώνουν για τους πεζούς ένα τεράστιο
πνεύμονα πρασίνου, ελεύθερο από αυτοκίνητα.
Πεζοδρόμηση κατά προτεραιότητα του εμπορικού κέντρου, για να «ανασάνει» η αγορά
και να ενδυναμωθεί η τοπική οικονομία.
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο κέντρο και σε ολόκληρη την πόλη, σε
συνδυασμό με την διαμόρφωση «πράσινων διαδρομών», για τη σύνδεση βασικών
πόλων όπως Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Νοσοκομεία, Πανηπειρωτικό, Αεροδρόμιο κ.α.
Δημιουργία δικτύου μέσου σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) για τη διασύνδεση κομβικών
σημείων του Λεκανοπεδίου (Πανεπιστήμιο, Νοσοκομεία, Αεροδρόμιο, Ιστορικό διοικητικό - εμπορικό κέντρο, σχεδιαζόμενοι σταθμοί ΚΤΕΛ& ΟΣΕ κ. α.)
Κίνητρα στους λεμβούχους για ανανέωση του στόλου με σύγχρονα και φιλικά σκάφη
και για την οργάνωση συστήματος λιμναίων μεταφορών, για την επίσκεψη ιστορικών
και τουριστικών πόλων (Κάστρο, Νησί, Σπήλαιο, Λογγάδες κ.α).
Βελτίωση των αστικών μέσων μετακίνησης (δρομολόγια, χρήση Minibus, λωρίδες
κυκλοφορίας, σύνδεση με το δίκτυο Τραμ) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
Επιλογή του προτεινόμενου από το Ρυθμιστικό Σχέδιο μοντέλου κυκλοφορίας και
άμεση προώθηση της επέκτασης της υπάρχουσας παράκαμψης (Ring Road), από τον
κόμβο του Πανεπιστημίου έως τον κόμβο της Εγνατίας στο Κουτσελιό και ουσιαστική
βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος (διατομή, κόμβοι,
παράπλευροι δρόμοι).
Οργάνωση και λειτουργία των κυκλοφοριακών δακτυλίων του κέντρου: μεγάλος, που
οριοθετεί το μητροπολιτικό κέντρο (Βορείου Ηπείρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σπύρου
Λάμπρου, Σουλίου, Δόμπολη, Μεσαρέ, Βογιάνου, Γεννηματά, Μακαρίου,
Παπανδρέου) και μικρός, ο οποίος θα περικλείει το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της
πόλης, από την πλατεία Πάργης μέχρι το κάστρο και τη λίμνη και από το Γυαλί Καφενέ
μέχρι το Τζαμί της Καλούτσιανης.
Βελτίωση των υφιστάμενων δρόμων που οδηγούν ακτινικά από την υπάρχουσα
παράκαμψη στο κέντρο και διάνοιξη νέων - με πρώτη προτεραιότητα τη σύνδεση της
παράκαμψης με τη Λεωφόρο Δωδώνης - ώστε να μειωθεί η διαμπερής κίνηση βορρά νότου από το κέντρο και να διαχυθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος σε όλο τον ιστό.
Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στα όρια των κυκλοφοριακών δακτυλίων για την
εξυπηρέτηση του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης (Δόμπολη, στάδιο,
Μάτσικα κ.α), αλλά και στις αφετηρίες των προτεινόμενων γραμμών Τραμ, στις
εισόδους της πόλης κ.α, για την μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο.
Ορθολογική διασύνδεση του μητροπολιτικού οδικού δικτύου των Ιωαννίνων με τους
μεγάλους Διευρωπαϊκούς άξονες μεταφορών (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός,
σιδηρόδρομος), για την αποφόρτιση του δικτύου από τις κινήσεις transit. Στην
κατεύθυνση αυτή η κατασκευή νέου ημικόμβου στη νότια έξοδο της σήραγγας
31

του Δρίσκου και η σύνδεση με την εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων στη Μάζια, είναι
απαραίτητη .

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ
Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν
δρομολογηθεί μέχρι σήμερα, το δίκτυο πεζοδρομήσεων που κατασκευάζεται στο εμπορικό
κέντρο, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που προωθείται, οι νέοι κυκλοφοριακοί κόμβοι σε
κρίσιμα σημεία της πόλης, που μελετήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό συμβούλιο,
είναι εναρμονισμένα με την επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη που επίσης εγκρίθηκε
από το Δημοτικό συμβούλιο.
Επίσης, ότι παραμένουμε σταθεροί στην επιλογή του προτεινόμενου από το Ρυθμιστικό
Σχέδιο μοντέλου κυκλοφορίας και ασκούμε με κάθε μέσο πίεση στην Κυβέρνηση και την
Εγνατία ΑΕ για να δώσουν ανάσα στο λεκανοπέδιο, με προώθηση της επέκτασης της
υπάρχουσας παράκαμψης (Ring Road), από τον κόμβο του Πανεπιστημίου έως τον κόμβο
της Εγνατίας στο Κουτσελιό και την κατασκευή νέου ημικόμβου στη νότια έξοδο της
σήραγγας του Δρίσκου για τη σύνδεση με την εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων στη Μάζια.
Αναφορικά με τα έργα στο Δήμο - τα κυκλοφοριακά αλλά και τα λοιπά αναπτυξιακά - η
κατάσταση που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή χαρακτηριζόταν από
μικρή έως ελάχιστη απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, παρότι το πρόγραμμα έτρεχε ήδη από
το 2007 και ελλιπή χρηματοδότηση, είτε από το πρόγραμμα Θησέας, είτε από τη ΣΑΤΑ,
είτε από άλλους πόρους.
Η δημοτική αρχή επικέντρωσε το ενδιαφέρον της κύρια στο ΕΣΠΑ επειδή, για την περίοδο
που διανύουμε, είναι η μόνη σίγουρη πηγή χρηματοδότησης.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η ένταξη σε προγράμματα με εξασφαλισμένους
πόρους σημαντικών οδικών και άλλων αναπτυξιακών έργων, τα οποία ολοκληρώθηκαν ή
εκτελούνται και τα οποία είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσουν καθοριστικά τη βιώσιμη
κινητικότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη.
Έτσι, στην τριετία που πέρασε ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται τα παρακάτω κύρια έργα:
-

Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Μαρμάρων με Ιωάννινα στον οικισμό Καρδαμίτσια.
Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Νεοχωρόπουλου με Ιωάννινα (κόμβος Σεισμοπλήκτων).
Κατασκευή οδού Βογιάνου.
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο
την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών
επικοινωνίας, από το Δήμο Ιωαννιτών.
32

Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιϊας Ανατολής.
Εκπονήθηκαν ή δρομολογήθηκαν οι μελέτες:
Ανάπλαση οδού Πυρσινέλλα.
Ολοκλήρωση οδού Γεννηματά μέχρι το Γεωργικό Σταθμό Κατσικά.
Οδικός άξονας σύνδεσης της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών στο Πανηπειρωτικό
-

στάδιο, με το γεωργικό σταθμό στον Κατσικά.
Οδικός άξονας σύνδεσης της Κενάν Μεσαρέ με την παράκαμψη της πόλης.
Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες νέων κυκλοφοριακών κόμβων στις περιοχές: ΕΚΑΒ,
-

Εφύρας στην Περίβλεπτο, Άλσους, Δωδώνης και Βελισσαρίου, Μακαρίου και Γεννηματά.

Αναλυτική αναφορά στο εντυπωσιακά μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα έργων, που με
συστηματική προσπάθεια έχει ενταχθεί σε προγράμματα, περιλαμβάνεται παρακάτω, στο
κεφάλαιο ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Για την οργάνωση της κυκλοφορίας και τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη και το
λεκανοπέδιο, παραμένουμε σταθεροί στις παρακάτω βασικές αρχές :
-

Προτεραιότητα στα δικαιώματα των πεζών, στα ήπια και στα καθαρά μέσα.

-

Προώθηση ενός ελκυστικού και εξυπηρετικού συστήματος Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς και Μετακινήσεων για τη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου
και τη συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή.

-

Ολοκληρωμένος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι και μέτρα :

Εφαρμογή του προτεινόμενου από το Ρυθμιστικό Σχέδιο μοντέλου κυκλοφορία, με
ολοκλήρωση της παράκαμψης (Ring Road) από τον κόμβο του Πανεπιστημίου έως
τον κόμβο της Εγνατίας στο Κουτσελιό, με οργάνωση και λειτουργία των
προβλεπόμενων κυκλοφοριακών δακτυλίων στο αστικό κέντρο, με βελτίωση των
κύριων δρόμων που οδηγούν ακτινικά από την παράκαμψη στο κέντρο και με
δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στα όρια των κυκλοφοριακών δακτυλίων
(Δόμπολη, στάδιο, Μάτσικα κ.α).

Κατασκευή του νέου οδικού άξονα σύνδεσης της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών
στο Πανηπειρωτικό στάδιο, με το γεωργικό σταθμό στον Κατσικά (έχει ήδη μελετηθεί
από το Δήμο).

Σύνδεση της παράκαμψης με τη Λεωφόρο Δωδώνης και την Κενάν Μεσαρέ, ώστε να
μειωθεί η διαμπερής κίνηση βορρά - νότου από το κέντρο.
33

Δημιουργία και νέου δικτύου πεζοδρόμων στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο, που μαζί
με την ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και πλατειών του κέντρου και τη
διασύνδεσή τους με την παραλίμνια περιοχή, διαμορφώνουν για τους πεζούς ένα
τεράστιο πνεύμονα πρασίνου, ελεύθερο από αυτοκίνητα.

Ολοκλήρωση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στο κέντρο και σε ολόκληρη την πόλη, σε
συνδυασμό με τη διαμόρφωση «πράσινων διαδρομών», για τη σύνδεση βασικών
πόλων όπως Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Νοσοκομεία, Πανηπειρωτικό, Αεροδρόμιο κ.α.

Συστηματική παρακολούθηση του σχεδίου δημιουργίας δικτύου μέσου σταθερής
τροχιάς (ΤΡΑΜ) για τη διασύνδεση κομβικών σημείων του Λεκανοπεδίου
(Πανεπιστήμιο, Νοσοκομεία, Αεροδρόμιο, Ιστορικό - διοικητικό - εμπορικό κέντρο,
σχεδιαζόμενοι σταθμοί ΚΤΕΛ& ΟΣΕ κ. α.) και εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας.

Ενθάρρυνση των λεμβούχων και αξιοποίηση προγραμμάτων, για την αντικατάσταση
του στόλου των σκαφών με σύγχρονα και φιλικά προς το οικοσύστημα μέσα και για
την οργάνωση λιμναίων μεταφορών, για την επίσκεψη ιστορικών και τουριστικών
πόλων (Κάστρο, Νησί, Σπήλαιο, Λογγάδες κ.α).

Περαιτέρω βελτίωση των αστικών μέσων μετακίνησης (δρομολόγια, χρήση Minibus,
λωρίδες κυκλοφορίας) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Τέλος, παραμένουμε σταθεροί στην αναγκαιότητα ορθολογικής διασύνδεσης του
μητροπολιτικού οδικού δικτύου των Ιωαννίνων με τους μεγάλους Διευρωπαϊκούς
άξονες μεταφορών (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός, σιδηρόδρομος), για την αποφόρτιση
του δικτύου από τις κινήσεις transit και είμαστε σε στενή συνεργασία με όλους τους
αρμόδιους φορείς. Στην κατεύθυνση αυτή η κατασκευή νέου ημικόμβου στη νότια
έξοδο της σήραγγας του Δρίσκου και η σύνδεση με την εθνική οδό ΙωαννίνωνΤρικάλων στη Μάζια, είναι απαραίτητη.

34

■ ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Πρόκειται για δύο τομείς που μαζί με το περιβάλλον προσδιορίζουν την ταυτότητα μιας
πόλης. Ιδιαίτερα η πόλη μας που έχει μια πλούσια παράδοση σχετικά αλλά και είναι έδρα
ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, έχει όλες τις προϋποθέσεις να
καταστήσει τους δύο – συμπληρωματικούς - αυτούς τομείς συγκριτικό πλεονέκτημα.
Η Παιδεία αναφέρεται στο ανθρώπινο δυναμικό, εντός και εκτός πόλης που έχει (η
μπορεί να) δώσει δείγματα γραφής σε επιστημονικό, καλλιτεχνικό, παραγωγικό επίπεδο,
ενώ ο Πολιτισμός αφορά τη σχέση των πολιτών με την ιστορία της πόλης αλλά και την
καθημερινή συμπεριφορά απέναντι στους συμπολίτες και τους επισκέπτες της.
Η πρωτοβουλία και η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους είναι κρίσιμη ενώ
ο Δήμος θα λειτουργεί κυρίως ως καταλύτης .
Βασικές μας αρχές:
-

Ισότιμη αντιμετώπιση των πρωτοβουλιών των πολιτών με παράλληλη διαμόρφωση
επιμέρους πλαισίων δράσης.
Θεσμική κατοχύρωση ευρύτερων πρωτοβουλιών ώστε να διασφαλίζονται
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Σταθερή επιδίωξη συνεργασιών σε θεσμικό τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.

Συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής:Προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο για συνεργασία σε συγκεκριμένους
τομείς (επαγγελματικός προσανατολισμός, δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση).
Επαναλειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για την επιμόρφωση των πολιτών.
Δημιουργία «πόλων καινοτομίας» με προτεραιότητα στα συστήματα διαχείρισης
συλλογικών αναγκών (περιβάλλον,ύδρευση, ενέργεια).
Ουσιαστική βελτίωση των σχολικών μονάδων και των συμπληρωματικών υποδομών
μέσα και έξω από το σχολείο (αίθουσες, αυλές, διαδρομές), ώστε να καταστούν
35

πολυχώροι ανάπτυξης πολύπλευρων δραστηριοτήτων, ελκυστικά κέντρα της
γειτονιάς για τους μαθητές και για όλους μας.
Δραστηριοποίηση των σχολικών επιτροπών για δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των μαθητών.
Ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και προγραμμάτων μαζικής άσκησης και ενίσχυση
ερασιτεχνικών σωματείων της πόλης.
Αξιοποίηση για άθληση (πεζοπορία, τρέξιμο, ποδήλατο) του δικτύου των «πράσινων
διαδρομών» στο κέντρο, των φυσικών πράσινων χώρων, του αισθητικού δάσους και
των περιαστικών πεδινών και ορεινών τοπίων.
Βελτίωση των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και στήριξη του ναυταθλητισμού.
Ενίσχυση πρωτοβουλιών πολιτιστικών συλλόγων και αυτόνομων ομάδων πολιτιστικής
δημιουργίας.
Στήριξη της προσπάθειας των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης που
προάγουν τον πολιτισμό και ενισχύουν την ταυτότητα του τόπου (προβολή, συνέδρια,
εκθέσεις, συμπόσια).
Λειτουργία σε σταθερή βάση ενός πολιτιστικού φόρουμ σε τοπικό και προοπτικά σε
περιφερειακό επίπεδο.
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός «επώνυμου» Διεθνούς Φεστιβάλ με επίκεντρο την
πόλη μας και τη Δωδώνη.
Διεκδίκηση της ανάληψης από την πόλη μας της επόμενης (ελληνικής) πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Ανάδειξη του εορτασμού για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης σε
πολιτιστικό γεγονός μείζονος σημασίας.
Υλοποίηση της μουσικής βιβλιοθήκης «Τάτση Αποστολίδη».
Αξιοποίηση του στούντιο ηχογράφησης του Πνευματικού Κέντρου που αγοράστηκε και
παραμένει στις αποθήκες.
Ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων του ΔΗΠΕΘΕ όπως Πειραματική Σκηνή και
Θεατρικό Εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους.
Διοργάνωση διετούς Συνεδρίου και έκθεσης (Biennale) Ηπειρωτών Καλλιτεχνών με
πανελλήνια και διεθνή συμμετοχή.
Σχεδιασμός και υλοποίηση διεθνούς Φεστιβάλ για το παιδί και το παιχνίδι με
αξιοποίηση παραδοσιακών μέσων, κινούμενων σχεδίων, νέων τεχνολογιών.
Οργάνωση Κέντρου Νέων Τεχνολογιών για διαδικτύωση και ψηφιοποίηση των
πολιτιστικών δρώμενων.
Δημιουργία ιστότοπου για την καταχώριση, την προβολή και τον συντονισμό κάθε
φύσεως εκδηλώσεων.
Λειτουργία θερινού κινηματογράφου.
Λειτουργία του καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων με σκοπό την περισυλλογή, καταγραφή
και σήμανση των ζώων, τον εμβολιασμό, στείρωση, αποπαρασίτωση και περίθαλψή
τους και τέλος την υιοθεσία ή επανατοποθέτηση στο φυσικό τους περιβάλλον.
Δέσμευση στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο του Νέου Δήμου ότι η πόλη είναι αφιλόξενη
σε τσίρκο με ζώα.
36

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προχώρησε στην καταγραφή όλων των κλειστών σχολείων
του Δήμου και ολοκλήρωση τη διαδικασία σύνταξης διαπιστωτικών πράξεων και
μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο.
Σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάσσονται μελέτες για τρία νέα
σχολικά κτήρια για την υποβολή τους στο ΕΣΠΑ.
Στο Δήμο λειτουργούν η Σχολική Επιτροπή για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η
Σχολική Επιτροπή για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου έχουν την ευθύνη για την
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της περιοχής μας.
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία όλες οι σχολικές μονάδες στο Δήμο λειτούργησαν
ικανοποιητικά.
Εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ για εξοπλισμό των σχολικών μονάδων για ΑμΕΑ, πιστώσεις
549.144,57 ευρώ.
Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε φάκελος για τον εξοπλισμό 60 σχολικών μονάδων του
Δήμου, συνολικού ύψους 1.507.251,41 €.
Αντιμετωπίστηκαν καθημερινά προβλήματα λειτουργίας των υποδομών σε συνεργασία με
το εργοτάξιο του Δήμου.
Παράλληλα ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιωαννιτών,
το οποίο στεγάζεται στο 2ο όροφο του Μουσικού Σχολείου. Στο Κέντρο παρακολουθούν
δωρεάν μαθήματα 380 ενήλικοι πολίτες.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Πνευματικό Κέντρο μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς έχει μετατραπεί σε μία
πραγματική κοιτίδα πολιτισμού.
Το Πνευματικό κέντρο, λειτουργεί ως πυλώνας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
Το πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων, κατά κοινή ομολογία, δεν έχει ιστορικό
προηγούμενο.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το εύρος του Δήμου ήταν ποιοτικές, είχαν
μεγάλη συμμετοχή (πάνω από εκατό χιλιάδες θεατές ετησίως) και δεν ήταν ζημιογόνες για
την κοινωφελή επιχείρηση.
Για την καλύτερη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων έχουν συγκροτηθεί θεματικές
επιτροπές (επιτροπή μουσικών εκδηλώσεων, επιτροπή εικαστικών).
37

Υλοποιήθηκε, επίσης, ο εκσυγχρονισμός της θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου.
Από τις δομές του Πνευματικού Κέντρου (Σχολές Χορού, Φιλαρμονική, Ωδείο, ΚΔΑΠ)
ωφελούνται 1779 μαθητές.
Στο Δήμο λειτουργούν 39 γήπεδα και αθλητικοί χώροι σε όφελος χιλιάδων νέων, πολιτών
και αθλητικών σωματίων.

ΔΗΠΕΘΙ
10 επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές, 334 παραστάσεις, 68.233 θεατές. Οργάνωση
φεστιβάλ, σεμιναρίων, άλλων εκδηλώσεων και αποκατάσταση των θεατρικών αιθουσών
«Καμπέρειο» και «Δημήτρης Χατζής» και νόμιμη αδειοδότηση λειτουργίας τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Το Δημοτικό Ραδιόφωνο αποτελεί πλέον τη φωνή της πόλης. Το πρόγραμμά του
αναμορφώθηκε πλήρως και εμπλουτίστηκε σημαντικά με στόχο να καλύψει ένα ευρύ
αντικείμενο και να παρέχει συνεχή και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και ποιοτική μουσική.
Το Δημοτικό Ραδιόφωνο άνοιξε τη συχνότητά του σε όλους τους χώρους, όπως είναι το
Πανεπιστήμιο, τα Επιμελητήρια, οι πολιτιστικοί φορείς και οι σύλλογοι.
Το κόστος λειτουργίας του μειώθηκε, ενώ αυξήθηκαν οι συνεργάτες παραγωγοί.
Στο ίδιο διάστημα έγινε καταγραφή και συγκέντρωση των περιουσιακών του στοιχείων,
όπως στούντιο, έπιπλα και άλλα.
Η Διοίκηση βρίσκεται σε συμφωνία με τους δήμους του Νομού για να αναπτύξει
συνεργασία ώστε το ραδιόφωνο να μετατραπεί σε σταθμό του συνόλου της αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα στελέχωσε το διαφημιστικό τμήμα με συνεργάτες, οι οποίοι πληρώνονται με
ποσοστά. Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν οι διαφημίσεις κατά 100%.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένους τομείς
(επαγγελματικός προσανατολισμός, δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση).

38

Διατήρηση της λειτουργίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για την επιμόρφωση των
πολιτών.

Συνέχιση και ένταση των προσπαθειών για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων και
των συμπληρωματικών υποδομών μέσα και έξω από το σχολείο (αίθουσες, αυλές,
διαδρομές), ώστε να καταστούν πολυχώροι ανάπτυξης πολύπλευρων
δραστηριοτήτων, ελκυστικά κέντρα της γειτονιάς για τους μαθητές και για όλους μας.

Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και κατασκευή του εγκεκριμένου νέου
6/θέσιου Δημοτικού σχολείου και χώρου πολλαπλών χρήσεων στο Νεοχωρόπουλο.

Διάθεση των σχολικών υποδομών στην κοινωνία, τα απογεύματα και τις αργίες, ως
φορέων πολιτισμού.

Δραστηριοποίηση των σχολικών επιτροπών για δράσεις πολύπλευρης ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Οργάνωση από τους ίδιους τους μαθητές μαθημάτων κυκλοφοριακής και αθλητικής
αγωγής.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τους τουριστικούς φορείς της περιοχής, για την
ανάπτυξη του μαθητικού τουρισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αφού κατά τα προηγούμενα 3,5 χρόνια πετύχαμε την επαναθεμελίωση της πολυδύναμης
σχέσης των δημοτών με τον πολιτισμό, θέτουμε πλέον για την επόμενη πενταετία ως αιχμή
του δόρατος τη συστηματική καλλιέργεια ουσιαστικής εξωστρέφειας, μιας υπερ-τοπικής
δηλαδή στρατηγικής κατεύθυνσης, η οποία θα καταστήσει τα Γιάννενα κόμβο αναφοράς
και έλξης παραγωγής πολιτιστικού έργου και δράσεων.
Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η σύνθεση και διασύνδεση του πολυ-πολιτισμικού αποθέματος
της ιστορίας της πόλης, του πολυποίκιλου φυσικού περιβάλλοντος του συνόλου του
Λεκανοπεδίου και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Τα οφέλη από έναν τέτοιο οργανικό συνδυασμό θα είναι πολλαπλασιαστικά τόσο για την
καθημερινότητα των δημοτών όσο και για τον τομέα της τουριστικής και οικονομικής
ανάπτυξης.
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-

Δράσεις και έργα διαθεματικής ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς με καινοτόμο
περιεχόμενο και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ενίσχυση του διαχειριστικού
ρόλου του Γραφείου Τουρισμού το οποίο δημιουργήσαμε.

39

-

Εντατική προώθηση πρωτοβουλιών και έργων, ήπιας παρέμβασης, για την οργανική
ένταξη αρχαιολογικών μνημείων και ιστορικών τόπων στη ζωή της πόλης (π.χ. μνημεία
Κάστρου, μονές Νήσου, Οχυρά Μπιζανίου, Σπήλαιο Περάματος). Προγράμματα
Πολιτιστικών διαδρομών – περιηγήσεων. Αναβάθμιση προσβασιμότητας.

-

Δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασύνδεση και συντονισμένη προβολή των
μουσείων της πόλης.

-

Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων μέσω καινοτόμων εικαστικών
παρεμβάσεων.

-

Ενίσχυση και υιοθέτηση – συνεργασία Δήμου με ιδιωτικούς φορείς- νέων συμμετοχικών
δράσεων της σύγχρονης τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε επαγγελματικό και
ερασιτεχνικό επίπεδο (π.χ. street theater, θεματικά φεστιβάλ)

-

Υπερ-τοπικές συνέργειες (π.χ. Βαλκάνια, Νότια Ιταλία, περι-Αδριατική ζώνη), μέσω της
αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων, για την προβολή του
πολιτισμικού αποθέματος και την παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων
(θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά, μουσική κ.ά.).

-

Η Δημοτική μας Αρχή θα πρωτοστατήσει στη δημιουργία των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την καθιέρωση μόνιμου φεστιβαλικού θεσμού τεχνών με διεθνή
εμβέλεια και αναγνωρισιμότητα, και με τα Γιάννενα ως κεντρικό υποδοχέα και
συντονιστή και σε συνάφεια με εμβληματικά μνημεία θέασης της Ηπείρου.

-

Αναβάθμιση περαιτέρω του ρόλου του ΔΗΠΕΘΙ με την επιδίωξη παραγωγών,
συμπαραγωγών με γείτονες χώρες/πόλεις, και δράσεων (κυλιόμενο φεστιβάλ,
ανταλλαγές), κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία και το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης
και προάγοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

-

Διεκδίκηση ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών ως εταίρου στο Ελληνικό Φεστιβάλ (Αθηνών
και Επιδαύρου).

-

Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού με ανεξάρτητες ομάδες πολιτών (δημιουργία
Επιτροπής υποστήριξης).

-

Υποστήριξη των πολιτιστικών δράσεων των συλλογικοτήτων των φοιτητών (π.χ. ΚΟΠΙ,
ΘΕΣΠΙ, ΦΩΣΠΙ) και άλλων πολιτιστικών δομών του Πανεπιστημίου (π.χ. Επιτροπή
Λόγου και Τέχνης) και εμβάθυνση της σύνδεσή τους με την κοινωνική ζωή της πόλης.

-

Βελτίωση υποδομών και παροχή τεχνογνωσίας στις πολιτιστικές συλλογικότητες των
Δημοτικών Ενοτήτων για την ουσιαστική ενίσχυση του έργου τους.

40

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Αντίστροφα η κοινωνική πολιτική ως βασική συνιστώσα του κράτους – πρόνοιας μπορεί να
ασκηθεί αποτελεσματικά κυρίως σε τοπικό επίπεδο.
Μάλιστα σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης όπως η σημερινή, η κοινωνική πολιτική
αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα.
Μακριά από λογικές φιλανθρωπίας αλλά και γραφειοκρατικών μηχανισμών, η τοπική
αυτοδιοίκηση οφείλει να παρεμβαίνει συμπληρωματικά στις κρατικές πολιτικές, εστιάζοντας
στον κόσμο των πραγματικών αναγκών και δημιουργώντας δίκτυα αλληλεγγύης και
κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό απαιτείται ενιαίος σχεδιασμός και αποκεντρωμένες
δράσεις.
Οι βασικές αρχές της κοινωνικής παρέμβασης είναι:
-

Σαφής προσδιορισμός των κοινωνικών ομάδων / κατηγοριών που χρειάζονται
στήριξη.
Αντίστοιχα, σαφής προσδιορισμός κριτηρίων άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής:


Οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ουσιαστική και
αποτελεσματική υποστήριξη του πολίτη.
Βελτίωση των υποστηρικτικών δομών στήριξης της τρίτης ηλικίας, με ενίσχυση των
ΚΑΠΗ, με καλλίτερη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και με
γνώμονα πάντοτε την προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών.
Επαναλειτουργία της «ΟΑΣΗΣ» ως χώρου κοινωνικής επαφής, αναψυχής και
ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών, προσιτού οικονομικά σε όλους τους πολίτες.
Ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων (κοινωνικά, πολεοδομικά, διοικητικά ), για τη
διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.
41

Μέριμνα και νομική προστασία σε κακοποιημένα παιδιά και γυναίκες, για ομαλή
επανένταξη.
Ολοκλήρωση του δικτύου παιδικών / βρεφονηπιακών σταθμών και απαλλαγή
ευπαθών ομάδων και χαμηλόμισθων πολυτέκνων από τα τροφεία.
Αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών με δράσεις ενημέρωσης και ενίσχυση των
δομών απεξάρτησης.
Επιδότηση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών για άνεργους νέους και ηλικιωμένους .

Ελεύθερη πρόσβαση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για άνεργους νέους και
πολύτεκνους.
Έκδοση Δημοτικής εκπτωτικής κάρτας (σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο) για
πολύτεκνες και άπορες οικογένειες για είδη πρώτης ανάγκης.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών (φορέων, συλλόγων) για αντιμετώπιση φαινομένων
περιθωριοποίησης.
Ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών κράτησης και των μεθόδων σωφρονισμού στις
φυλακές και επαναχωροθέτηση των εγκαταστάσεων.
Ανάπτυξη δομών ενημέρωσης και ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Ενίσχυση της επικοινωνίας και των σχέσεων με τους απανταχού Ηπειρώτες.ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Αναλάβαμε την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο,
με ένα και μοναδικό στόχο: να γίνουν τα Γιάννενα πόλη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2011 που αναλάβαμε την ευθύνη του τομέα της κοινωνικής
πολιτικής, παραλάβαμε τις δομές που υπήρχαν και τις υπηρεσίες εντελώς απογυμνωμένες
από προσωπικό.
Η ενοποίηση όλων των δομών στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) και οι πολιτικές που ακολούθησε η σημερινή δημοτική
αρχή, μετέτρεψαν το Δήμο Ιωαννιτών σε υπόδειγμα για όλη τη χώρα.
Συγκροτήσαμε εκ του μηδενός την κεντρική υπηρεσία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., η οποία σήμερα
εξασφαλίζει αυτόνομη και πλήρη διοικητική και οικονομική υποστήριξη σε όλες τις
λειτουργίες του Νομικού Προσώπου και σε όλες τις δομές του.
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Στο Δήμο μας σήμερα λειτουργούν 13 Παιδικοί και 10 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι οποίοι
φιλοξενούν 1121 νήπια και 223 βρέφη.
Δημιουργήσαμε 3 νέα βρεφικά τμήματα στους Παιδικούς Σταθμούς Ανατολής,
Σεισμοπλήκτων και στον 6ο παιδικό σταθμό στη Δόμπολη.
Διαμορφώθηκαν και λειτούργησαν οι νέοι παιδικοί σταθμοί στο Βοτανικό, τα
Καρδαμίτσια και το Σταυράκι.
42

Για πρώτη φορά στους Παιδικούς μας Σταθμούς, πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος,
λειτούργησαν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εικαστικά εργαστήρια και
υποστηρίχτηκαν από Ψυχολόγο και Λογοθεραπευτή.
Μειώσαμε τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών (από 40€ που ήταν για όλους τα κάναμε
κλιμακωτά ανάλογα με το εισόδημα των γονέων και για τα ασθενέστερα στρώματα τα
κάναμε εντελώς δωρεάν).
Για πρώτη φορά καταφέραμε και εντάξαμε Παιδικούς Σταθμούς στα προγράμματα ΕΣΠΑ,
τα οποία υπήρχαν από το 2000 και μέχρι το 2011 στο Δήμο μας δεν είχε ενταχθεί κανένας.
Τη σχολική περίοδο 2011-2012 εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 14 τμήματα Παιδικών Σταθμών, ενώ
για τη σχολική περίοδο 2012 -2013 εντάξαμε άλλα 6 τμήματα νηπίων και 6 τμήματα
βρεφών.
Η ένταξη των Παιδικών Σταθμών στο ΕΣΠΑ, μας επέτρεψε να φιλοξενήσουμε 451 παιδιά
εντελώς δωρεάν και ταυτόχρονα να προσλάβουμε το αναγκαίο προσωπικό

για την

λειτουργία τους.
ΚΑΠΗ
Από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές παραλάβαμε μια πανσπερμία ΚΑΠΗ – καφενείων.
Αυτά βρίσκονταν έντεκα στην πόλη των Ιωαννίνων, εννιά στον Δήμο Παμβώτιδας, δύο
στον Δήμο Ανατολής, ένα στον Δήμο Μπιζανίου και τρία στον Δήμο Περάματος. Σύνολο 26
ΚΑΠΗ στο νέο Δήμο.
Όλα ήταν χωρίς προσωπικό ( υπηρετούσαν συνολικά 9 υπάλληλοι αορίστου χρόνου και 4
μόνιμοι, σύνολο 13 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων) και τα ΚΑΠΗ λειτουργούσαν είτε με
προσωπικό με συμβάσεις έργου είτε είχε ανατεθεί η λειτουργία τους σε εταιρίες
καθαρισμού, οι οποίες παράνομα διαχειρίζονταν και το κυλικείο των ΚΑΠΗ. Δεν υπήρχε
καθόλου εξειδικευμένο προσωπικό και δεν υπήρχαν πουθενά οι λειτουργίες που πρέπει να
έχει ένα ΚΑΠΗ.
Ο ΟΚΠΑΠΑ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα
εξορθολογισμού των ΚΑΠΗ. Άνοιξαν παραρτήματα εκεί όπου υπήρχαν αιτήματα και
ανάγκες και συγχωνεύτηκαν άλλα.
Σήμερα λειτουργούν 12 ΚΑΠΗ και φιλοξενούν 2268 μέλη.
Μεταφέρθηκαν σε νέα κτήρια, τα οποία διαμορφώθηκαν εξ΄ αρχής, τα ΚΑΠΗ Κατσικά,
Ανατολής, Καλούτσιανης (3ο), Ζωσιμαίας (2ο), παράρτημα στους Λογγάδες, παράρτημα
στη Βασιλική.
Σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου, πέραν των κυλικείων, λειτουργούν χορωδίες, χορευτικά
τμήματα, γίνεται γυμναστική, υπάρχει νοσηλεύτρια και κοινωνική λειτουργός, υπάρχει
ψυχολόγος, γίνονται φυσικοθεραπείες, εκδηλώσεις, εκδρομές, θερινά μπάνια. Γίνονται όλα
43

όσα μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε στα μέλη των ΚΑΠΗ, εκτός από
τις υπηρεσίες του γιατρού και αυτό όχι γιατί δεν θέλουμε αλλά επειδή η πολιτεία δεν μας
εγκρίνει την πρόσληψη γιατρού, ούτε με σύμβαση έργου.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 8 Δομές σε όλο το Δήμο, οι οποίες εξυπηρετούν 106 άτομα από το
ΕΣΠΑ και 344 συμπολίτες που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα αλλά είναι άτομα που
έχουν την απόλυτη ανάγκη της στήριξης και της βοήθειάς μας.
Εντάχθηκε και λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,
ΚΗΦΗ, το οποίο φιλοξενεί τριανταπέντε ηλικιωμένους.

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:
- Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μέχρι σήμερα περισσότερες από 800 οικογένειες συμπολιτών έχουν εξυπηρετηθεί από
τη λειτουργία του Καταστήματος Αλληλεγγύης στα Γιάννενα και το παράρτημα στον
Κατσικά.
- Δημοτικά κοινωνικά ιατρεία «Νίκος Σκοπούλης» και κοινωνικό φαρμακείο.
Τα Δημοτικά Ιατρεία και το φαρμακείο στηρίζονται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση
της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας και
εξυπηρετούν περισσότερες από 250 οικογένειες.
- Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας.
Είμαστε ο πρώτος Δήμος στη χώρα που λειτουργεί ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας και
των παιδιών τους, από όλη τη χώρα.
- Γραφείο Διαμεσολάβησης.
- Υπνωτήριο Αστέγων.
Για το Υπνωτήριο Αστέγων, διαμορφώθηκαν στους χώρους του ΚΕΚΩΠ που
παραχωρήθηκαν από τη ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. 11 δίκλινα δωμάτια.
- Δημοτικοί λαχανόκηποι.
Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι Αλληλεγγύης αποτελούν μια νέα δομή του (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ,
που έχει σκοπό να βοηθήσει 300 οικογένειες, κυρίως τις ευπαθείς ομάδες της πόλης, με
την παραχώρηση για καλλιέργεια τεμαχίου γης 60 τμ.
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

44

Ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο, στις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προσφορά σημαντικών
υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας που έχουν απόλυτη ανάγκη.
Ο Οίκος Ευγηρίας ξεκίνησε τη λειτουργία του ύστερα από την προγραμματική σύμβαση
που έχει υπογραφεί με το Γηροκομείο Ζωσιμαδών, η συμβολή του οποίου είναι
καθοριστικής σημασίας.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι χάρη στις δωρεές που έγιναν τους προηγούμενους μήνες
συμπληρώθηκε στο σύνολό της η υλικοτεχνική υποδομή και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Την τριετία που πέρασε αξιοποιήσαμε το σύνολο των κοινωνικών προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ από τα οποία δημιουργήθηκαν 118 νέες θέσεις εργασίας (για όσο διάστημα
λειτουργούν) και 51 θέσεις με πεντάμηνη σύμβαση από την κοινωφελή εργασία.
Από τα προγράμματα αυτά ωφελήθηκαν τουλάχιστον 851 οικογένειες του Δήμου μας.
Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ιδιαίτερα κάτι εξαιρετικά ευχάριστο αλλά και ελπιδοφόρο.
Η κοινωνικής ευαισθητοποίησης που υπάρχει στο Δήμο μας.
Οι προσφορές για εθελοντική εργασία, οι προσφορές ειδών για το Κατάστημα
Αλληλεγγύης και φαρμάκων για το Δημοτικό Φαρμακείο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή σε αυτό το κίνημα αλληλεγγύης των μικρών
παιδιών και των μαθητών. Παιδιά από τους Παιδικούς Σταθμούς μέχρι τα Γυμνάσια και τα
Λύκεια και τα Φροντιστήρια, συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο
(προσφορά τροφίμων και ρούχων, προσφορά φαρμάκων, διοργάνωση εκδηλώσεων).
Όλα αυτά δείχνουν ότι στην κοινωνία μας υπάρχει ελπίδα για καλύτερο αύριο, ότι το
μέλλον θα είναι καλύτερο από το σήμερα.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η κοινωνία μας βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη κρίση της μεταπολιτευτικής
Ελλάδας.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεράστιες ανάγκες, ανάγκες που μέχρι
πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν.
Σε μια τέτοια εποχή ανεργίας, φτώχιας, υποχρηματοδότησης των δημόσιων δομών και
κατάρρευσης της κοινωνικής συνοχής, η αλληλεγγύη αποτελεί μοναδικό καταφύγιο και γι’
αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί.

45

Το έργο παροχής στήριξης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ιδίως σε οικονομικά
αδύναμους συμπολίτες μας που λόγω της κρίσης πολλαπλασιάζονται με θεαματική
ταχύτητα, αναδεικνύεται πλέον σε κορυφαία προτεραιότητα για το δήμο μας.
Γι΄ αυτό το λόγο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε, μέσω του ΟΚΠΑΠΑ, ένα ευρύ
δίκτυο δράσεων για τη στήριξη των πολιτών.
Την τραγική μείωση των κρατικών πόρων την αναπληρώνουμε με την εθελοντική
προσφορά των ενεργών πολιτών και των συλλόγων και με τη σκληρή δουλειά του
Οργανισμού και των ανθρώπων που τον απαρτίζουν.
Η οξύτατη οικονομική κρίση κλείνει επιχειρήσεις, καταστρέφει θέσεις εργασίας, μειώνει
μισθούς και εισοδήματα. Η απότομη άνοδος της ανεργίας και η υποχώρηση των
οικογενειακών εισοδημάτων απειλεί εκατοντάδες νοικοκυριά με το φάσμα της φτώχειας.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν χωρούν αποσπασματικές λύσεις.
Βάζοντας το γενικό συμφέρον, το συμφέρον της κοινωνίας δηλαδή, πάνω από όλα,
φροντίζουμε σήμερα για ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας ικανό να δώσει λύσεις και να
ανακουφίσει εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη για τρόφιμα, για φάρμακα, για
γιατρό… Εν τέλει για ένα χαμόγελο.
Στόχοι και μέτρα για τη νέα περίοδο:

Διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. Λήψη μέτρων για την
άμβλυνση των συνεπειών στην τοπική κοινωνία από την πολιτική της Κυβέρνησης.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κυβέρνηση και εξασφάλιση πόρων και
στελεχιακού δυναμικού για την αντιμετώπιση της πολύμορφης κρίσης.

Έμπρακτη βοήθεια προς τους δεινοπαθούντες, τους άνεργους, τους νέους και τους
πολύτεκνους στον αγώνα για επιβίωση, εργασία και δημιουργία.

Ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων (κοινωνικά, πολεοδομικά, διοικητικά ), για τη
διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για το συντονισμό και την επίλυση των προβλημάτων των
επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων.

Διατήρηση και ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας και των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ και ΚΗΦΗ που λήγουν το Σεπτέμβριο.

Συνέχιση των προγραμμάτων μέριμνας και νομικής προστασίας σε κακοποιημένα
παιδιά και γυναίκες, για ομαλή επανένταξη.

Δημιουργία νέων ημερήσιων βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων.

46

Στενή συνεργασία με τις υπάρχουσες δομές πρόληψης και απεξάρτησης για την
αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών.

Επιδότηση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών για άνεργους νέους και ηλικιωμένους .

Ελεύθερη πρόσβαση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για άνεργους νέους και
πολύτεκνους.

Έκδοση Δημοτικής εκπτωτικής κάρτας (σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο) για
πολύτεκνες και άπορες οικογένειες.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών (φορέων, συλλόγων) για την αντιμετώπιση φαινομένων
περιθωριοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα:
Προστασία Οικογένειας και Παιδιού

Ίδρυση και λειτουργία δύο νέων Παιδικών Σταθμών στην Νεοκαισάρεια και στην


περιοχή Μέλανδρα-Νέα Ζωή.
Ίδρυση και λειτουργία Παιδικού Σταθμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Φροντίδας του Παιδιού (ξενώνας για παιδιά που
βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη).
Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Γονέων.
Λειτουργία Παιδικών Κατασκηνώσεων.

Προστασία Ηλικιωμένων

Λειτουργία δύο νέων ΚΗΦΗ (κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων), ένα στην
περιοχή της Καλούτσιανης και ένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Άλλες ΔράσειςΛειτουργία Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ-κάπνισμα).
Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας για παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους.
Δημιουργία τράπεζας αίματος.
Ιατρική βοήθεια στο σπίτι.

Μετανάστες
Η δράση του Δήμου πρέπει να αγκαλιάσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μόνιμους
ή προσωρινούς, δυναμώνοντας τις διαδικασίες ένταξής τους και δημιουργώντας
προϋποθέσεις ομαλής συμβίωσης.
47

Σε αυτή την κατεύθυνση: θα οργανωθούν μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες, που θα
χρηματοδοτηθούν από εθνικά και ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα, θα στηριχθούν οι
πρωτοβουλίες σχολείων μεταναστών και θα υποστηριχθεί η δημιουργία κατάλληλων
χώρων θρησκευτικής λατρείας για τους αλλόθρησκους κατοίκους της πόλης.

■ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Πρωταρχικό καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να θέσει τη νεολαία στο επίκεντρο
των πολιτικών της. Στόχος να διαμορφώσει πολίτες με κοινωνική συνείδηση παρέχοντας
όλα τα δυνατά μέσα. Ιδιαίτερα η πόλη μας που, λόγω του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ,
καταγράφει ένα μεγάλο ποσοστό νέων, έχει μεγαλύτερη υποχρέωση να καλύψει τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντά τους. Πέρα από τις «οριζόντιες» πολιτικές (κοινωνική, παιδείαπολιτισμός…) απαιτούνται ειδικές παρεμβάσεις ώστε αυτή η γενιά του μέλλοντός μας να
εξοπλιστεί με τον καλύτερο τρόπο για τη ζωή αλλά και να την απολαμβάνει χωρίς να
υπόκειται, κατά το δυνατόν, στους καταναγκασμούς της κοινωνικής της προέλευσης.
Βασικές αρχές σε αυτή την προσπάθεια :
-

Καμιά πολιτική δεν ασκείται χωρίς τη συμμετοχή της νεολαίας στο σχεδιασμό και στην
υλοποίησή της
Η συλλογικότητα πρέπει να διαφυλάσσεται ανεξάρτητα από επιμέρους
κατηγοριοποιήσεις (εργαζόμενοι, άνεργοι, σπουδαστές)

Συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι και μέτρα πολιτικής:Πλειοψηφική εκπροσώπηση των νέων στο δεκαπενταμελές συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ιωαννίνων.
Ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΔΣΝ)
με εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εκπροσώπηση του ΔΣΝ στις επιτροπές εργασίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ουσιαστική συνεργασία με οργανωμένους φορείς και ομάδες των νέων στο
Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ κ.α (σύλλογοι, θεατρικές λέσχες, καλλιτεχνικές και αθλητικές
ομάδες, κινήματα εθελοντισμού).
48
Δημιουργία κέντρου σταδιοδρομίας νέων σε διασύνδεση με παρόμοια άλλων φορέων
(Πανεπιστήμιο κ.λπ.).
Ετήσια γιορτή νέων δημιουργών όπου θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους ερασιτέχνες
καλλιτέχνες.
Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών
σωματείων.
Δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών και χώρων πολυμέσων στις συνοικίες, στις Δημοτικές
κοινότητες και στις Τοπικές κοινότητες.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Αυτή την τριετία ένας σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων συμμετέχει στα πολιτικά
όργανα και σε επιτροπές του Δήμου και διαμορφώνει τη δράση και τις πολιτικές
παρέμβασης σε όλους σχεδόν τους τομείς.
Ο Δήμος, επίσης, σε στενή συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα ΤΕΙ και το
πνευματικό κέντρο, προσπαθεί σταθερά και με κάθε διαθέσιμο μέσο να προβάλει και να
αναδεικνύει τη δουλειά και το έργο των νέων και όλων των συλλογικών ομάδων αυτών.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΝΕΟΛΑΙΑ
Στον τομέα του Αθλητισμού, η Δημοτική Αρχή παρέλαβε έναν οργανισμό διαλυμένο και
χρεωμένο. Έτσι κι ύστερα από μελέτη προχώρησε στο κλείσιμο των δημοτικών
γυμναστηρίων τα οποία λειτουργούσαν χωρίς άδεια και με μεγάλο κόστος ενώ η πρότασή
της είναι η λειτουργία του πρώτου ανοιχτού γυμναστηρίου στην πόλη.
Στο διάστημα αυτό, η Διεύθυνση Αθλητισμού προχώρησε στην αναβίωση, μετά από 28
χρόνια, του Μπιζάνιου Δρόμου, στην αναβίωση του εργασιακού πρωταθλήματος, στη
συνδιοργάνωση αγώνων κι εκδηλώσεων με άλλους φορείς.
Πραγματοποιήθηκαν κορυφαίες εκδηλώσεις όπως:
• Φιλοξενία φλόγας SPECIAL OLYMPICS και αθλητών
• Φιλοξενία φλόγας ολυμπιακών αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012)
• Διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος ψαρέματος στη Λίμνη Παμβώτιδα, Γύρος της
Λίμνης και αναδιοργάνωση χρήσης όλων των αθλητικών χώρων.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Πέραν από τους στόχους που θέσαμε το 2010 και παραμένουν επίκαιροι, όπως:
συμμετοχή των νέων στις τοπικές κοινότητες και το Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας, ετήσια
49

γιορτή νέων δημιουργών, δημιουργία κέντρου σταδιοδρομίας σε διασύνδεση με παρόμοια
άλλων φορέων (Πανεπιστήμιο κ.λπ.),
θα επιδιώξουμε επιπλέον:

Ουσιαστική και αμφίδρομη πληροφόρηση προς και από τους νέους.

Ενίσχυση των δημοκρατικών και των συμμετοχικών διαδικασιών.

Θεσμική στήριξη των δικαιωμάτων των νέων και συνεχής έλεγχος συμμόρφωσης της
αυτοδιοίκησης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η επένδυση στο αθλητισμό συνεπάγεται την καλή υγεία του πληθυσμού και επομένως
προσμετράται ως πολλαπλώς ανταποδοτική.
Στρατηγικός στόχος μας για τον αθλητισμό είναι η ανάδειξή του ως πρώτης τάξεως
εργαλείου κοινωνικοποίησης και άρα ως πολιτισμικού αγαθού και δικαιώματος κάθε
πολίτη, καθώς και ως οικονομικού πολυδιάστατου πόρου για έναν μεγάλο Δήμο όπως
τα Γιάννενα, με το ποικίλο φυσικό περιβάλλον (ορεινό, πεδινό, υγρό).
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-

Ισόρροπη ανάπτυξη αθλημάτων και αποκέντρωση αθλητικών δρώμενων σε Δημοτικές
Ενότητες αναλόγως προς τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και τις υποδομές.

-

Παρεμβάσεις ανάπλασης χαρακτηριστικών χώρων στον αστικό και περιαστικό ιστό για
τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και τη μαζική άθληση (π.χ. παραλίμνια
περιοχή, πάρκο Πυρσινέλλα και Στρατόπεδο Βελισσαρίου, δάσος Δροσιάς, περιοχή
Φρόντζου).

-

Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού. Αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας του τοπίου του
Δήμου με καθιέρωση διοργανώσεων όχι μόνον τοπικής αλλά και ευρύτερης εμβέλειας.

-

Ενίσχυση δράσεων Μαζικού Αθλητισμού, δωρεάν για τους δημότες, χωρίς
αποκλεισμούς.

-

Συγκρότηση διαχειριστικού μοντέλου για αποτελεσματική και δίκαιη χρήση αθλητικών
εγκαταστάσεων μέσω συνεργασίας Δήμου και συλλόγων/σωματείων..

-

Δημιουργία προϋποθέσεων αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας επαγγελματικού,
ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

-

Διεκδίκηση επαναλειτουργίας στον Δήμο μας Αθλητικού Γυμνασίου ή/και Λυκείου.

-

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις,
παρεμβάσεις, άμεσες και μεσοπρόθεσμες, προληπτικής και εφαρμογή τακτικής
συντήρησης για ασφαλέστερη άθληση.
50

-

Επεξεργασία μελετών για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων με σκοπό την
ανασυγκρότηση, αναβάθμιση, επέκταση και τον σχεδιασμό νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων (δημοτικών, σχολικών κ.ά.).

-

Βελτίωση των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και στήριξη του ναυταθλητισμού.

■ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η πρωτοβάθμια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η ευημερία των πολιτών συνδέεται κυρίως με την
παραγωγική δραστηριότητα που αναπτύσσουν και η αυτοδιοίκηση οφείλει να διαμορφώνει
όρους υποστήριξης με τη βελτίωση των υποδομών, τη διάχυση της πληροφόρησης και το
συντονισμό δράσεων που από κοινού θα συμφωνηθούν. Τα παραδείγματα των
ευρωπαϊκών πόλεων στον τομέα αυτό είναι αρκετά διαφωτιστικά.
Ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματική μονάδα αλλά οι επιχειρήσεις μπορούν να τα
καταφέρουν καλύτερα με ένα υποστηρικτικό «δημοτικό περιβάλλον» που θα κάνει την
πόλη ελκυστική και εξωστρεφή. Ιδιαίτερα σήμερα που οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν, η αγορά
στραγγίζει, η έλλειψη ρευστότητας διογκώνεται και η ανεργία αυξάνεται, ο Δήμος οφείλει να
αναλάβει πρόσθετες πρωτοβουλίες και μαζί με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς
να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική πίεση στην Κυβέρνηση, για αναθεώρηση της
περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και για εφαρμογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών
μέτρων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Βασικές αρχές των παρεμβάσεών μας:
-

Σταθερή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς στη βάση ενός κοινά
συμφωνημένου σχεδίου.
Δίκαιη κατανομή βαρών (τέλη κ.λπ) σε συνάρτηση με τη συμμετοχή τους στις
επιμέρους δημοτικές πολιτικές.
Εξειδικευμένες και καινοτόμες επιλογές και όχι μεγέθυνση σε βάρος των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων.
51

Συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι και μέτρα πολιτικής:


Οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση των προβλέψεων
του Ρυθμιστικού και ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για την υποστήριξή τους.
Οργάνωση φορέα τοπικής επιχειρηματικότητας για τη στήριξη και την αναγέννηση της
τοπικής οικονομίας, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων (βιολογικές
καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία, προϊόντα με ονομασία προέλευσης, πράσινη
ενέργεια, οικοτουρισμός κ.α).
Διαμόρφωση δέσμης δημοτικών κινήτρων (μείωση τελών, πληροφόρηση, προβολή),
για τη στήριξη δυναμικών επιχειρήσεων, νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την
ανάπτυξη των απαραίτητων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Θέσπιση κινήτρων για διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με την προστασία του
περιβάλλοντος (αγροπεριβαλλοντικά σχέδια, προστασία και διαχείριση περιοχών
Natura, προστασία βιοποικιλότητας) και με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως
αγροτική μεταποίηση, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, καθώς και για τη δημιουργία
δικτύων παραγωγών – καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες.
Αξιοποίηση προγραμμάτων παραγωγής πράσινης ενέργειας από γεωργικά
υπολείμματα και ανανεώσιμες πηγές για συμπλήρωση του εισοδήματος ή και μείωση
του κόστους παραγωγής.
Ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από «ευαίσθητες»
κοινωνικές ομάδες, όπως γυναίκες, νέοι, οικογένειες σε μικρά χωριά,
επαναπατριζόμενοι ομογενείς, μετανάστες και συμβουλευτική υποστήριξή τους.
Ενίσχυση του πόλου έρευνας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας με
κέντρο τα Νοσοκομεία και το πανεπιστήμιο της πόλης.
Δημιουργία «Τεχνόπολης» στα νότια της πόλης, κοντά στο πανεπιστήμιο, για την
εγκατάσταση επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, δομών έρευνας και
εκπαίδευσης, υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης, που κατοχυρώνουν τον
εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης.
Οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στις νότιες παρυφές της πόλης,
κοντά στην Εγνατία, για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων στον τομέα του
εμπορίου και των μεταφορών.
Ενίσχυση του τουρισμού με ανάδειξη και προβολή παραδοσιακών οικισμών (ιστορικό
κέντρο, κάστρο, νησί, Γερακάρι παμβώτιδας), στοιχείων της πολυπολιτισμικής
συνύπαρξης στην πόλη (εβραϊκά, μουσουλμανικά), αρχαιολογικών και ιστορικών
τόπων (Καστρίτσα, οχυρά Μπιζανίου, μοναστήρια), περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους (λίμνη, σπήλαιο Περάματος, ορεινή ζώνη), με καθιέρωση εναλλακτικών
μορφών (ιατρικός, συνεδριακός, οικολογικός, αθλητικός, θρησκευτικός), με δημιουργία
δημοτικών σταθμών υποδοχής οχημάτων (campers) περιηγητικού τουρισμού κ.α.
Συνδιαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου τουριστικής προβολής του φυσικού και
πολιτισμικού μας πλούτου και δημιουργία Κέντρων ενημέρωσης στους άξονες της
Εγνατίας και της Ιόνιας οδού

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
52

Τη δύσκολη αυτή περίοδο που όλα και όλοι δοκιμάζονται σκληρά, ο Δήμος αποκατέστησε
μια στενή συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς του τόπου για τη διερεύνηση
λύσεων, την αποτελεσματικότερη προώθηση των προτάσεων και το συντονισμό των
απαραίτητων ενεργειών.
Στο μέτρο των δυνατοτήτων του διαμόρφωσε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και με μια
σειρά έργων και παρεμβάσεων προσπάθησε να τονώσει την τοπική οικονομία και να
διαμορφώσει ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Ο προϋπολογισμός των 48 ενταγμένων μέχρι σήμερα έργων του Δήμου και της ΔΕΥΑΙ
ανέρχεται στα 176.249.604 €, ενώ άλλα 18.000.000€ αφορούν σε δράσεις του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού –Αθλητισμού και του Οργανισμού Σπηλαίου
Περάματος.
Παραλάβαμε από το Δήμο Ανατολής 3 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού. 14.000.000 ευρώ
και από Δήμο Ιωαννιτών 8 ενταγμένα έργα 20.000.000 ευρώ και 2 της ΔΕΥΑΙ 6.000.000
ευρώ, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2011.
Τα οκτώ έργα που παρέλαβε η σημερινή αρχή ενταγμένα είναι:
-

Κατασκευή οδού Βογιάνου στην πόλη των Ιωαννίνων.
Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων-είναι η Κενάν Μεσαρέ που πήγε

-

ως έργο γέφυρα από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ.
Παιδικός Σταθμός Βοτανικού.
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων
ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου

-

Ιωαννιτών.
Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Μαρμάρων με Ιωάννινα στον οικισμό Καρδαμίτσια.
Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Νεοχωρόπουλου με Ιωάννινα (κόμβος

Σεισμοπλήκτων).
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Ιωαννιτών.
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων.
Τα έργα που εντάχθηκαν και υλοποιούνται στην τριετία είναι:
- Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Πεδινής
- Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της
συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών
- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την
πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας,
από το Δήμο Ιωαννιτών.
53

- Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Ανατολής
- Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων.
- Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κουραμπά.
- Εκσυγχρονισμός θεατρικής σκηνής Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
- Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της Γιαννιώτικης αργυροχοϊας
- Ανάπλαση πάρκου παλαιού δημαρχείου και ανακατασκευή παιδικής χαράς.
- Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη
θέση «Τούμπα» έως τη θέση « Βουνοπλαγιά», στο Νομό Ιωαννίνων
- Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά δήμου Ιωαννιτών.
- Ανάπλαση παραδοσιακού κέντρου Περάματος.
- Εξοπλισμός ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του δήμου Ιωαννιτών
- Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δήμο Ιωαννιτών (Εξοικονομώ )
- Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας Ανατολής.
- Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά.
- Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου
- Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιωαννιτών
- Κατασκευή πλατείας Ανατολής
- Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ δημοτικών σχολείων Μουζακαίων
- Ύδρευση ΤΔ Παμβώτιδος (Α' φάση)
- Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Όασης.
- Εξοπλισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών
- Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο Ιωαννίνων
- Ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου Ανατολής.
- Επίσης, σε συνεργασία με το ΚΕΠΑΒΙ δημιουργήθηκε διαδραστική αίθουσα για την
ιστορία της γιαννιώτικης αργυροχοΐας.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Χαράχτηκε μια τουριστική στρατηγική με στόχο την δημιουργία μιας σταθερής τουριστικής
πελατείας με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Υπήρξε στενή συνεργασία με τους φορείς της τουριστικής- επιχειρηματικής κοινότητας και
τους λοιπούς Δήμους του Νομού με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών και
πολιτιστικών προορισμών της περιοχής μας.
Υπήρξε προσπάθεια για ποιοτικό τουρισμό ανώτερου εισοδηματικού και κοινωνικού
επιπέδου, με ανάλυση των δυνατοτήτων του τουρισμού των επιμέρους περιοχών, ώστε να
δημιουργηθεί ένα πολυσυλλεκτικό φάσμα υπηρεσιών και υποδομών, εστιασμένων σε
διαφορετικές ηλικιακά και οικονομικά ομάδες.
54

Επίσης, προς τις τουριστικές μορφές με συγκεκριμένο θεματικό και εναλλακτικό
περιεχόμενο, χωρίς να εγκαταλείπεται η προσπάθεια προσέλκυσης γενικού τουρισμού,
που θα εξασφαλίζει σταθερά το ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο διαρκούς τουριστικής
ανάπτυξης με διαχρονικότητα και επαναληπτικότητα.
Το σημαντικότερο εργαλείο για όλα ήταν η ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Τουριστικής
Προβολής του Δήμου Ιωαννιτών.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την ανάληψη των καθηκόντων μας συστήθηκε και λειτουργεί, σε χώρο του πρώην
δημαρχείου Παμβώτιδας, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο τομέας αυτός αντιμετώπισε προβλήματα κατά τους πρώτους μήνες καθώς δόθηκαν
αρμοδιότητες αλλά το στελεχιακό δυναμικό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρέμειναν
στην Περιφέρεια.
Στο διάστημα αυτό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων όλου του ζωικού
κεφαλαίου του Δήμου, συντάχθηκαν συγκεντρωτικές καταστάσεις, καταγράφηκαν και
ρυθμίστηκαν οι βοσκήσιμες εκτάσεις και εγκρίθηκαν εγκαίρως από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΔΗΑΝΕΤΑΙ
Τα μείζονα προβλήματα συνοψίζονταν στην οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης, λόγω
των πολύχρονων ζημιών και των συσσωρευμένων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το
προσωπικό και τους προμηθευτές (1,5 εκατομμύριο Ευρώ), σε ζητήματα προσωπικού και
στην οργάνωση και τη λειτουργίας της.
Από τη Διοίκηση δρομολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών προβλημάτων και με συστηματική προσπάθεια εξοφλήθηκαν όλες οι
οικονομικές υποχρεώσεις και ρυθμίσθηκε το χρέος προς το ΙΚΑ, το οποίο εξυπηρετείται
πλέον με συνέπεια.
Το έτος 2013 η επιχείρηση για πρώτη φορά από ιδρύσεώς της, είναι κερδοφόρα.
Από την πρώτη μέρα η νέα Διοίκηση ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αποκατάσταση και την
επαναλειτουργία της Όαση και σήμερα το έργο εξελίσσεται ικανοποιητικά και μέσα στο
έτος η ΄΄ΟΑΣΙΣ΄΄θα επαναλειτουργήσει.
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Δημιουργήθηκε κέντρο διαχείρισης εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής στις
εγκαταστάσεις του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου
Ιωαννιτών.
55

Επεκτάθηκε το ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου.
Επεκτάθηκε η λειτουργική διασύνδεση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών σε νέα σημεία
μέσα στην πόλη.
Τέθηκε σε λειτουργία το υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης προϋπολογισμού και δαπανών
των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιωαννιτών.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη τεχνικών απαιτήσεων και λειτουργικών διαδικασιών για την
επέκταση των οικονομικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Κίνησης και
της Διαχείρισης Αποθήκης του Εργοταξίου.
Με μέριμνα του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής λειτουργεί σε όλο το Λεκανοπέδιο
ένα ευρυζωνικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών. Μέσω της λειτουργικής ενοποίησης του
Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών όλοι οι δημόσιοι φορείς της πόλης συνδέονται στο
εθνικό δίκτυο με ταχύτητα 1Gbps. Είμαστε ο 4 ος δήμος στην Ελλάδα που το κατάφερε αυτό
μετά τα Χανιά, το Ηράκλειο και την Καλαμαριά.
Η παροχή προηγμένων υπηρεσιών σημαίνει και εξοικονόμηση πόρων. Έτσι χωρίς
πάροχο και πάγια τέλη 35 αγροτικά ιατρεία έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, οι δημοτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν 100 IP-τηλέφωνα (δωρεάν μέσω
δικτύου) και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο από 90 σημεία στο λεκανοπέδιο.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συμμετέχει
με όλες της τις δυνάμεις στην ευρύτερη προσπάθεια για τη συνολική ανάπτυξη της
περιοχής και για τη δημιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος και των
υποδομών που απαιτούνται στην κρίσιμη περιόδους που περνάμε.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας-Υποστήριξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας και βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω της αναβάθμισης
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.

Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση, ανάκτηση οικιστικού, φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος – Διατήρηση και ανάπτυξη της αγροτικής κληρονομιάς.

Προώθηση αστικής συνοχής - Αποσυμφόρηση αστικού ιστού & διαμόρφωση
υποδομών (αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, στάθμευση, νέα μέσα μεταφοράς κ.α) για
την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο.
56

Ανάδειξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας και εστιασμένη προβολή της πόλης μέσω
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (πχ Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών κλπ) αλλά
και των τοπικών προϊόντων- Ενίσχυση εξωστρέφειας του Δήμου.

Αποκέντρωση της διοικητικής λειτουργίας και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
και της διαχείρισης του έργου του Δήμου.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με άξονα την καινοτομία και με προτεραιότητά μας τη διαφύλαξη της κοινωνικής
συνοχής, επιλογή, μαζί με τους πολίτες, των αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τον
τόπο μας και σύνταξη στα πλαίσια του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020
ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων. (Η συζήτηση για το θέμα έχει ήδη ξεκινήσει
στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που περιλαμβάνει όλους τους φορείς της πόλης)

Προώθηση και εφαρμογή του επεξεργασμένου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της
πόλης, των οικισμών, καθώς και των περιαστικών, αγροτικών και ορεινών περιοχών,
λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον, τις δυνατότητες του τόπου και τις προβλέψεις
του ρυθμιστικού πλαισίου για το λεκανοπέδιο.

Περαιτέρω ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης για την καθιέρωσή της ως οικονομικό,
πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και παραγωγικό κέντρο εθνικής και διακρατικής σημασίας.

Ολοκλήρωση της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Νομική, τεχνική
και πολιτική αξιολόγηση των ακινήτων, καθώς και διερεύνηση χρηματοδοτικών
εργαλείων ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.

Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού
(γυναίκες, νέοι).

Διαμόρφωση δέσμης δημοτικών μέτρων και κινήτρων (προβολή, πληροφόρηση,
μείωση τελών κ.α.) για τη στήριξη της αγοράς, των επιχειρήσεων και των νέων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Προώθηση καινοτομικών δράσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας και διασύνδεσή τους με τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής.

Τουριστική ανάπτυξη και προβολή – δημιουργία τουριστικού προϊόντος της περιοχής
με στόχο την αύξηση ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο τουρισμός πρέπει πλέον να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό της οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής κάθε πολιτικού οργανισμού.

57

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη βασίζεται σε µη εντατικές
παρεμβάσεις και δραστηριότητες, θέτοντας την ποιότητα ως προτεραιότητα έναντι της
ποσότητας.
Στην περιοχή μας είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Με δεδομένη τη διαχρονική αδυναμία της πολιτείας να αντιληφθεί τη σημασία του
τουρισμού και να χαράξει την αναγκαία στρατηγική, ο ιδιωτικός τομέας και οι τοπικές
κοινωνίες μέσα από την αυτοδιοίκηση, πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες.
Μόνον έτσι θα διαχυθούν τα οφέλη που ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει στο σύνολο
της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

Ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τα Επιμελητήρια, τους φορείς του
Τουρισμού και τις Ενώσεις, αλλά και εξειδικευμένες ομάδες εργασίας πρέπει να
αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και
την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και των προϊόντων της περιοχής μας.

Στην παρούσα φάση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαίο ο χωρικός
σχεδιασμός να παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στη βελτίωση των
αναπτυξιακών προοπτικών κάθε περιοχής με όρους βιωσιμότητας και με
προτεραιότητα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Η αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον τουρισμό και η ενσωμάτωση στους σκοπούς του στοχεύσεων,
προοπτικών και κινήτρων ανάπτυξης και απασχόλησης για την περιοχή μας, είναι
επιβεβλημένη.

Συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι και μέτρα πολιτικής:

Βελτίωση των μεταφορικών και των τουριστικών υποδομών, κυρίως στο αεροδρόμιο
Ιωαννίνων, που πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστεί, αλλά και στο οδικό δίκτυο και
τις λοιπές υποστηρικτικές δομές.

Διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα (Σύμφωνα Τοπικής Ποιότητας),
παράλληλα με την ενσωμάτωση στην ταυτότητα της περιοχής των τοπικών
προϊόντων.

Ανάπτυξη του Συνεδριακού – Εκθεσιακού, του Αστικού, του περιηγητικού και του
θρησκευτικού τουρισμού, διότι η πόλη των Ιωαννίνων και η ευρύτερη περιοχή
58

διαθέτουν σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και ικανοποιούν όλα τα κριτήρια που
αναφέρονται στις κατευθύνσεις των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού.

Προώθηση του Αθλητικού Τουρισμού (Λίμνη, φυσικό περιβάλλον, ορεινοί όγκοι,
ποτάμια), με ανάπτυξη σύγχρονων αθλητικών υποδομών και διοργάνωση τακτικών
εθνικών και διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων και του ειδικού και εναλλακτικού
τουρισμού (π.χ. κανόε-καγιάκ, rafting, αιωροπτερισμός, para flying, αλεξίπτωτο
πλαγιάς κ.α.).

Περαιτέρω ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού της περιοχής, με δημιουργία νέου
χιονοδρομικού κέντρου στο όρος Λάκμος στο Περιστέρι, όπου σύμφωνα με ασφαλείς
εκτιμήσεις ειδικών οι συνθήκες είναι πρόσφορες.

Ο Γεωτουρισμός είναι μια νέα, ενδιαφέρουσα κατηγορία. Η περιοχή μπορεί να ενταχθεί
για δράσεις Σπηλαιολογικού Τουρισμού, καθώς τόσο στο Πέραμα όσο και σε άλλα
σημεία υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα.

■ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ.
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ
Η ανάδειξη, η ολοκλήρωση και η αποτελεσματική διακυβέρνηση της πραγματικής
πόλης των Ιωαννίνων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωσή της και για την
καθιέρωση του ευρύτερου ρόλου της.
Τα Νέα Γιάννενα, με τις χωρικές ενότητες Παμβώτιδας, Ανατολής, Περάματος
Μπιζανίου, και Νήσου, χωρίς τους περιορισμούς των διοικητικών ορίων του παρελθόντος,
με ενιαία διακυβέρνηση σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού, ανάπτυξης, περιβάλλοντος,
ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνιών κ.α διαμορφώνουν, σχεδόν στο σύνολό της, την
πραγματική πόλη.
Τα χωριά μας, οι Δημοτικές δηλαδή και τοπικές κοινότητες που ολοκληρώνουν και
ισχυροποιούν την ταυτότητα αυτής της πόλης, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν και να
διατηρήσουν την ιστορικότητα, τα χαρακτηριστικά και την αυτονομίας τους.
Δεσμευόμαστε, γενικά :

Για τη διατήρηση των ¨κεκτημένων¨ σε όλες τις τοπικές & δημοτικές κοινότητες,
όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική παροχής υπηρεσιών (π.χ. τέλη ύδρευσης,
αποχέτευσης, παρεπιδημούντων...) και υπηρεσιών σε ευπαθή άτομα.
Για τη διατήρηση και την ίδρυση, όπου δεν υπάρχει, στελεχωμένου γραφείου
τοπικής ή δημοτικής κοινότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε δημότη
στο τοπικό του διαμέρισμα.

59
Για τη η σύσταση Ειδικού Γραφείου με σκοπό την παροχή διοικητικής βοήθειας σε
άτομα με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του Δήμου και
΄΄Βοήθειας στο σπίτι΄΄ με τη θέσπιση του δημοτικού ανταποκριτή, δηλ. πολυδύναμου
υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση ανήμπορων κατοίκων με αξιοποίηση και νέων
τεχνολογιών.
Για την καθιέρωση τοπικών κέντρων ανάπτυξης και συμβουλευτικής υποστήριξης
αγροτών, κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων.
Για την ολοκληρωτική αλλαγή στη λήψη των αποφάσεων με σκοπό να φέρουμε
τη γειτονιά στο επίκεντρο και το σεβασμό στα αναβαθμισμένα τοπικά και δημοτικά
συμβούλια.
Για την ισότιμη συμμετοχή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και με σεβασμό
στην ιδιαιτερότητα και την ανάγκη καθεμιάς τοπικής και δημοτικής κοινότητας.
Για τη δίκαια και αμερόληπτη κατανομή των δημοτικών κονδυλίων με κριτήριο τις
ανάγκες και τον πληθυσμό κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
Για την ψηφιακή ενοποίηση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και την
ολοκλήρωση της Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ψηφιακής
Στρατηγικής με χρηματοδοτικό εργαλείο το Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας".
Για τη χάραξη νέας κοινωνικής πολιτικής που θα στοχεύει στην παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών και ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για επαγγελματική
αποκατάσταση πολιτών με ιδιαίτερα προβλήματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣΣύνταξη μελέτης αποχέτευσης και προγραμματισμός κατασκευής δικτύων, για τη
σύνδεση με το βιολογικό καθαρισμό όλων των παραλίμνιων οικισμών.
Ανάδειξη των διατηρητέων μνημείων και του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας με
επανεξέταση των χρήσεων γης και των ορίων της Ζώνης Προστασίας Α΄& Β΄ του
αρχαιολογικού χώρου.
Ολοκλήρωση ημιτελών πνευματικών κέντρων (Κατσικάς, Δροσοχώρι, Χαροκόπι),
στήριξη και συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.
Προώθηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εναρμόνισή του με το Ρυθμιστικό και
επανεξέταση του χαρακτηρισμού των χρήσεων στην περιοχή μεταξύ Εγνατίας και
ορίων σχεδίου Κουτσελιού, για την αξιοποίηση του οδικού κόμβου.
Δρομολόγηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων πολεοδομικών μελετών στη
δημοτική και τις τοπικές κοινότητες (πολεοδομήσεις, πράξεις εφαρμογής, επεκτάσεις).
Αξιοποίηση του φυσικού απείρου κάλλους ορεινού τόξου και ανάδειξη αυτού.
Αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και παιδότοπων και κατασκευή νέων υποδομών
και γηπέδων με χλοοτάπητα .
Ολοκλήρωση της οριοθέτησης της λίμνης με σεβασμό της ιδιοκτησίας και οργάνωση
και λειτουργία του οικολογικού πάρκου..
Ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης .
Αξιοποίηση της γης υψηλής παραγωγικότητας και ολοκλήρωση του έργου άρδευσης
του κάμπου, με στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες και το βιοκαύσιμο.
60


Αποκατάσταση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ανεξέλεγκτης ρύπανσης και
έλεγχο των σημειακών ρυπογόνων εστιών.
Οργάνωση δομής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Επιστροφή στο Δήμο του χώρου του παλαιού αεροδρομίου και αξιοποίηση αυτού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ


Ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εναρμόνισή του με το
ρυθμιστικό, καθώς και προώθηση των προβλεπόμενων στη δημοτική ενότητα
πολεοδομήσεων και επεκτάσεων, για την ορθολογική αντιμετώπιση των αναγκών και
των οικιστικών πιέσεων.
Ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου (πάρκο) και ολοκλήρωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Προγραμματισμός και δρομολόγηση της κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου,
κολυμβητηρίου, αθλητικού κέντρου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας και μικρών αθλητικών
πυρήνων στις γειτονιές, σε προβλεπόμενα από το σχέδιο οικόπεδα.
Προώθηση της κατασκευής νέου δημοτικού σχολείου και δεύτερου Γυμνασίου στην
Ανατολή και παιδικών σταθμών στις τρεις Κοινότητες, για την κάλυψη των
πραγματικών αναγκών.
Αναβάθμιση του πνευματικού κέντρου Ανατολής, στήριξη και συνεργασία με όλους
τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.
Αναβάθμιση του εξοπλισμού και της λειτουργίας των ΚΑΠΗ και δημιουργία νέου στην
Ανατολή.
Ουσιαστική βελτίωση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Προώθηση μελετών και έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και
την ανάπλαση των στραγγιστικών τάφρων.
Επέκταση και ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων σε όλη
τη Δημοτική ενότητα και άμεση σύνδεση με το βιολογικό των κατασκευασμένων
τμημάτων.
Εκσυγχρονισμός, αντικατάσταση όπου απαιτείται και επέκταση του δικτύου ύδρευσης,
για τη μείωση των απωλειών και την εξυπηρέτηση όλων των περιοχών.
Περιορισμός της ανεξέλεγκτης ρύπανσης, έλεγχος και σταδιακή μετεγκατάσταση των
ρυπογόνων εστιών και δραστηριοτήτων.
Μετεγκατάσταση του Νεκροταφείου Ανατολής στην προβλεπόμενη από το σχεδιασμό
θέση.
Σύνδεση της Γεννηματά με την Εθνική οδό Ιωαννίνων – Αθηνών.
Προγραμματισμός κατασκευής όλων των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό υποδομών,
με έμφαση στους κοινόχρηστους/κοινωφελείς χώρους και τα δίκτυα και διαμόρφωση,
ανάπλαση και συντήρηση των υφιστάμενων ( πλατείες, πεζοδρόμια, δρόμοι, δίκτυα).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

61


Οριοθέτηση της λίμνης στην περιοχή Περάματος και Αμφιθέας με σεβασμό στην
ιδιοκτησία.
Ήπια ανάπλαση της παραλίμνιας περιοχής, του χώρου και του λιμανιού Περάματος.

Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων στο Δρίσκο
Μάζιας, για την εξυπηρέτηση του Βορειοδυτικού Λεκανοπεδίου.

Παραμονή και λειτουργία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων με τη σημερινή του
μορφή. Ν.Π.Δ.Δ. ειδικού σκοπού υπαγόμενου στο ΥΠΠΟΤ (αξιοποιημένα σπήλαια
της Ελλάδας).

Ανάδειξη – αξιοποίηση λόφου Γορίτσας Σπηλαίου Περάματος (ολοκλήρωση
μονοπατιών περιήγησης – λυόμενο θέατρο – Τούρκικα οχυρά κ.λ.π.).

Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Λιγκιάδων και δημοτικής έκτασης στην είσοδο της
Αμφιθέας με επικαιροποίηση των μελετών που έχουν εκπονηθεί.

Ολοκλήρωση και εναρμόνιση με το ρυθμιστικό του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδιασμού Δημοτικής ενότητας Περάματος.

Προώθηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών μελετών Περάματος,Αμφιθέας και
των άλλων κοινοτήτων (πολεοδομήσεις, πράξεις εφαρμογής, επεκτάσεις).

Βελτίωση και διαπλάτυνση Επαρχιακής Οδού Αμφιθέας – Περάματος – Λυκοστόμου.

Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους Μιτσικελίου
(Λιγκιάδες – Κρύα – Κράνουλα - Περίβλεπτος) και προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.

Ολοκλήρωση αποχετευτικού συστήματος Κρύας – Αγ. Μαρίνας.

Συντήρηση εγκαταστάσεων και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του Βιολογικού
Καθαρισμού.

Καθαρισμός και ανάπλαση κεντρικής τάφρου Περάματος – Λαψίστας.

Οργάνωση δομής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των Οχυρών Μπιζανίου και διασύνδεση με
τους ιστορικούς χώρους Μανολιάσας – Αγ. Νικολάου - Τσούκας- Δουρούτης.

Περιβαλλοντικά συμβατή αξιοποίηση του μεγάλου οροπέδιου μεταξύ Κοσμηράς –
Ασβεστοχωρίου – Μαρμάρων (Αθλητισμός, πολιτισμός, βιολογικές καλλιέργειες κ.α).

Αλλαγή Χάραξης Ιόνιας Οδού, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ
(χωματερή Δουρούτης- διαδρομή μεταξύ Μαρμάρων και Ασβεστοχωρίου).
62

Πλήρης αποκατάσταση της χωματερής Δουρούτης.

Προώθηση μελετών και έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, με
οριοθέτηση των ρεμάτων Αμπελιάς και Κοσμηράς, διευθέτηση του χειμάρρου Πεδινής,
λειτουργία των καταβόθρων «Ντάμνος» Αμπελιάς.
Προγραμματισμός και κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων Πεδινής, Αμπελιάς,
Μπιζανίου, Κοσμηράς.
Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης σε όλους τους οικισμούςΠρογραμματισμός και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων με προτεραιότητα
αυτά των Πεδινής, Αμπελιάς, Μπιζανίου, Κοσμηράς και σύνδεση με το βιολογικό
καθαρισμό.
Δρομολόγηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων πολεοδομικών μελετών στη
δημοτική και τις τοπικές κοινότητες (πολεοδομήσεις, πράξεις εφαρμογής, επεκτάσεις).
Οργάνωση δομής πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Μετεγκατάσταση του υποσταθμού της ΔΕΗ Πεδινής.

Διαπλάτυνση του δρόμου Ιωάννινα – Πανεπιστήμιο –Πεδινή και δημιουργία
ποδηλατοδρόμου.
Ουσιαστική βελτίωση της επαρχιακής οδοποιίας ( Πεδινή – Αμπελιά – Μανολιάσα και
Πεδινή – Κοσμηρά – Ασβεστοχώρι – Κόντσικα) και οδική σύνδεση Ασβεστοχωρίου –
Μαρμάρων.
Προώθηση της διαδικασίας η οποία έχει αρχίσει από το Δήμο Μπιζανίου για την
κατασκευή Εργατικών Κατοικιών στο Ασβεστοχώρι.
Δημιουργία Μνημείου Πεσόντων Κρητικών και Μανιατών κοντά στον Προφήτη Ηλία
Μανολιάσας


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ


Προστασία και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της λίμνης και της βιοποικιλότητας του
οικοσυστήματος και προβολή της ιστορίας της, των θρύλων και των παραδόσεων.
Συντήρηση, ανάπλαση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, των μοναστηριών, των
παραδοσιακών σπιτιών και του οικισμού.
Δημιουργία μουσείου φυσικής ιστορίας και κέντρου ενημέρωσης για τη λίμνη και το
Νησί.
Ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως περιηγητικός, ιστορικός,
οικολογικός, διατροφικός κ.α.
Σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης με το συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας των
λυμάτων της πόλης.
Δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου Ηπειρωτικών προϊόντων (διατροφή, λαϊκή τέχνη,
αργυροχρυσοχοϊα).
Οργάνωση στον «Μπάρμπα Σαντά» πολυχώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις,
προβολές, παραστάσεις).
63Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση των υπαρχόντων λιμανιών και κατασκευή
ασφαλούς θέσης στάθμευσης των καραβιών στη θέση «Σαράι».
Οργάνωση δομής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Εξασφάλιση μικρού ευέλικτου οχήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
-

Στον άξονα της Αγροτικής Αναγέννησης υλοποιούμε τη διαμόρφωση της Πλατείας
Ασβεστοχωρίου, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στους Μουζακαίους, την
κατασκευή νέας πλατείας, εσωτερική οδοποιία και δίκτυο όμβριων στην Ανατολή,
δίκτυο όμβριων στην επέκταση του οικισμού Κατσικά, όπως και την ανάπλαση του
παραδοσιακού κέντρου του Περάματος.

-

Μια σειρά από μικρότερα έργα έρχονται να συμπληρώσουν τη βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων σε κάθε περιοχή. Στις δράσεις του προγράμματος
Leader δημιουργούμε εκ νέου πλατεία στο Χαροκόπι, υλοποιώντας τη συνολική μελέτη
ανάδειξης του οικισμού, πραγματοποιούμε τη σήμανση των οχυρών Μπιζανίου και τη
δημιουργία γηπέδου μπάσκετ στο Λυκόστομο.

-

Με συντονισμένες προσπάθειες πετύχαμε να επιλύσουμε οριστικά τα προβλήματα
ύδρευσης του Λεκανοπεδίου. Δεν υπάρχει πλέον κανένας οικισμός στο λεκανοπέδιο
που να μην έχει νερό ή να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το καλοκαίρι.

-

Η ΔΕΥΑΙ, με την ένταξη ολοκληρωμένου προγράμματος, πενήντα εκατομμυρίων ευρώ,
δημιουργεί ασπίδα προστασίας για τη λίμνη Παμβώτιδα και παράλληλα επιλύει όλα τα
προβλήματα αποχέτευσης των παραλίμνιων οικισμών. Ήδη εκτελούνται ή
δρομολογούνται σημαντικά και στοχευμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης για όλο
τον Δήμο, όπως η αποχέτευση των ακαθάρτων λυμάτων Πεδινής, η αποχέτευση
ακαθάρτων οικισμού Κατσικά και η αποχέτευση όμβριων υδάτων στην επέκταση του
οικισμού, ενώ ολοκληρώνονται οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ανατολή.
Παράλληλα υλοποιούνται δύο σημαντικά έργα του υδροδοτικού συστήματος του ΣΥΔΛΙ
(14.655.000€).

-

Έγιναν σημαντικά βήματα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Έκλεισε
η χωματερή, λειτουργεί ο ΧΥΤΑ, προχωρά η διαδικασία για τη μονάδα ΑΣΑ, γίνεται
ανακύκλωση, η οποία θα επεκταθεί σε όλο το Δήμο.

64

-

Μειώθηκαν για πρώτη φορά τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία οι προηγούμενες
δημοτικές αρχές είχαν εκτοξεύσει στα ύψη, κάνοντας τα Γιάννινα την πιο ακριβή πόλη
της Ελλάδας.

-

Δρομολογήθηκαν έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Ύδρευση Κατσικά, αποχέτευση
Κατσικά, Αποχέτευση Πεδινής, ύδρευση Κοσμηράς, Ανάπλαση παραλίμνιας ζώνης
Περάματος, αναβάθμιση οδικού δικτύου και έργα ανάδειξης του Σπηλαίου, Ύδρευση
Ανατολής, λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου, ανάπλαση της πλατείας Αγίας Σοφίας,
διαμόρφωση και κατασκευή οδών, έργα σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα από το
πρόγραμμα αγροτικής αναγέννησης και ποιότητας ζωής.

-

Ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στο Νησί με στόχο την ανάδειξή του και
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Σκευοφυλάκιο ώστε να ολοκληρωθεί το μοναστηριακό πλέγμα.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Η εμπειρία από την τρίχρονη λειτουργία του ενιαίου Δήμου αποκάλυψε τις δυσλειτουργίες
της νέας νομοθεσίας στην ισόρροπη αντιμετώπιση των ζητημάτων καθημερινότητας και
της συνολικής λειτουργίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.
Πρόθεση και απόφασή μας είναι να επανεξετάσουμε από την αρχή πολλές από τις
προβλέψεις της νομοθεσίας και να εφαρμόσουμε διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν
ισόρροπη και δίκαια αντιμετώπιση όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Βασική μας στόχευση είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των Συμβουλίων των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτικών, ώστε να παίζουν κύριο ρόλο στην επίλυση των τοπικών
προβλημάτων και την αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

Παραμένοντας σταθεροί στις δεσμεύσεις μας για:
-

Ολοκληρωτική αλλαγή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

-

Δίκαια κατανομή των δημοτικών κονδυλίων και ισότιμη συμμετοχή στο Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης.

-

Καθιέρωση τοπικών κέντρων ανάπτυξης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

-

Ψηφιακή ενοποίηση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

-

Παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις
υπηρεσίες του Δήμου,

στη νέα περίοδο θα επιδιώξουμε κατά προτεραιότητα:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
65

Για μικρά έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της καθημερινότητας σε όλες της Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες, θα συντάσσεται
κάθε χρόνο αναλυτικό πρόγραμμα και θα προϋπολογίζεται το απαιτούμενο ποσό από
συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.
Για το τρέχον έτος προϋπολογίσθηκαν για το σκοπό αυτό τα ποσά: 1,1 εκατ. Ευρώ από τη
ΣΑΤΑ, 170.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, 300.000 ευρώ από τις επιχορηγήσεις για τα
σχολεία, 140.000 από το κληροδότημα Κατσάρη και από άλλους ιδίους πόρους.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι θεματικές ενότητες του προγράμματος θα είναι:
Αποκατάσταση οδών και ασφαλτοστρώσεις, αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων,
διάνοιξη οδών από απελευθέρωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων, αναβάθμιση πάρκων και
πλατειών, αναβάθμιση παιδικών χαρών με όργανα συγχρόνων προδιαγραφών,
αναβάθμιση και δημιουργία αθλητικών χώρων, αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών
εγκαταστάσεων, αναβάθμιση παραλίμνιας περιοχής, συντήρηση και επέκταση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Mεταφορά αρμοδιοτήτων στους προέδρους των Συμβουλίων για θέματα
καθημερινότητας και εξυπηρέτησης των δημοτών τοπικά.

Εφαρμογή, με αυστηρότητα, της υποχρέωσης των υπηρεσιών του Δήμου να απαντούν
στα αιτήματα και τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων.

Καθιέρωση εξαμηνιαίας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα
Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, παρουσία των προέδρων τους.

Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θα περιλαμβάνει
συγκεκριμένα ποσά και έργα για κάθε μία Δημοτική και Τοπική Κοινότητα σύμφωνα με
τις προτεραιότητες που η ίδια θα καθορίζει.

Η πάγια προκαταβολή στους Προέδρους θα αντικαθίσταται έγκαιρα και θα επιδιωχθεί
να υπάρχει δυνατότητα για πραγματοποίηση επιπλέον δαπανών, όπως για βλάβες
ύδρευσης σε κοινόχρηστους χώρους κ.α.

Για τα σημαντικά θέματα οι περιφερειακοί Αντιδήμαρχοι θα παρίστανται υποχρεωτικά
στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Εναρμόνισή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με το Ρυθμιστικό και προώθηση των
προβλεπόμενων στη Δημοτική ενότητα πολεοδομήσεων και επεκτάσεων, για την
ορθολογική αντιμετώπιση των αναγκών και των οικιστικών πιέσεων.
66

Δημιουργία Εκθεσιακού Κέντρου στην περιοχή Μπάφρας- Νεοκαισάρειας.

Χωροθέτηση και κατασκευή χώρου στάθμευσης στην Ανατολή.

Ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο αθλητικό κέντρο Ανατολής.

Προγραμματισμός και δρομολόγηση της κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου,
κολυμβητηρίου, αθλητικού κέντρου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας και μικρών αθλητικών
πυρήνων στις γειτονιές, σε προβλεπόμενα από το σχέδιο οικόπεδα.

Προετοιμασία για τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο του Πρότυπου Πειραματικού
Λυκείου και προγραμματισμός Κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου στο 1ο Γυμνάσιο.

Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κατασκευή του εγκεκριμένου νέου
10/θέσιου δημοτικού σχολείου Ανατολής.

Προγραμματισμός από τον ΟΚΠΑΠΑ ίδρυσης και λειτουργίας νέων παιδικών
σταθμών, για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

Αξιοποίηση των υποδομών του πνευματικού κέντρου Ανατολής, δημιουργία
Βιβλιοθήκης και ειδικού χώρου φύλαξης και παρουσίασης του αρχείου της κοινότητας
Ανατολής.

Περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Προώθηση μελετών και έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και
την ανάπλαση των στραγγιστικών τάφρων.

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Μυλωνά – Ιωνίας και στον
οικισμό Μιχαλιτσιώτικα και προγραμματισμός επέκτασης και των δικτύων
αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων σε όλη τη Δημοτική ενότητα.

Ολοκλήρωση των παροχών στο νέο δίκτυο ύδρευσης για τη λειτουργία του, συνέχιση
του εκσυγχρονισμού για τη μείωση των απωλειών και επέκταση για την εξυπηρέτηση
όλων των περιοχών.

Μετεγκατάσταση του Νεκροταφείου Ανατολής στην προβλεπόμενη από το σχεδιασμό
θέση.

Συνέχιση του προγράμματος κατασκευής των υποδομών στις νέες επεκτάσεις, με
έμφαση στους κοινόχρηστους/κοινωφελείς χώρους και τα δίκτυα και
προγραμματισμός για τη διαμόρφωση, ανάπλαση και συντήρηση των υφιστάμενων
(πλατείες, πεζοδρόμια, δρόμοι, δίκτυα).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

67

Εναρμόνισή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με το Ρυθμιστικό και προώθηση των
προβλεπόμενων στη Δημοτική ενότητα πολεοδομήσεων και επεκτάσεων, για την
ορθολογική αντιμετώπιση των αναγκών και των οικιστικών πιέσεων.

Επανεξέταση του χαρακτηρισμού των χρήσεων στην περιοχή μεταξύ Εγνατίας και
ορίων σχεδίου Κουτσελιού, για την αξιοποίηση του οδικού κόμβου.

Ολοκλήρωση του έργου αποχέτευσης ακαθάρτων Κατσικά και προγραμματισμός
επέκτασης του δικτύου, για τη σύνδεση όλων των παραλίμνιων οικισμών με το
βιολογικό καθαρισμό.

Ανάδειξη των διατηρητέων μνημείων και του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας με
επανεξέταση των χρήσεων γης και των ορίων της Ζώνης Προστασίας Α΄& Β΄ του
αρχαιολογικού χώρου.

Ολοκλήρωση ημιτελών πνευματικών κέντρων (Κατσικάς, Δροσοχώρι, Χαροκόπι),
στήριξη και συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.

Αξιοποίηση και ανάδειξη του απείρου φυσικού κάλλους ανατολικού ορεινού τόξου.

Αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και παιδότοπων και κατασκευή νέων υποδομών
και γηπέδων με χλοοτάπητα .

Ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου άρδευσης του κάμπου και αξιοποίηση της γης
υψηλής παραγωγικότητας, με στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες και το βιοκαύσιμο.

Αποκατάσταση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ανεξέλεγκτης ρύπανσης και
έλεγχο των σημειακών ρυπογόνων εστιών.

Βελτίωση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Επιστροφή στο Δήμο του χώρου του παλαιού αεροδρομίου και αξιοποίηση αυτού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Συνέχιση της προσπάθειας για ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των Οχυρών
Μπιζανίου και διασύνδεση με τους ιστορικούς χώρους Μανολιάσας – Αγ. Νικολάου Τσούκας- Δουρούτης.

Περιβαλλοντικά συμβατή αξιοποίηση του μεγάλου οροπέδιου μεταξύ Κοσμηράς –
Ασβεστοχωρίου – Μαρμάρων (Αθλητισμός, πολιτισμός, βιολογικές καλλιέργειες κ.α).

Ολοκλήρωση της αποκατάσταση της χωματερής Δουρούτης.

Προώθηση μελετών και έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, με
οριοθέτηση των ρεμάτων Αμπελιάς και Κοσμηράς και διευθέτηση του χειμάρρου
Πεδινής.

68

Προγραμματισμός και κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων Πεδινής, Αμπελιάς,
Μπιζανίου, Κοσμηράς.

Συνέχιση του εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς.

Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Πεδινής, επέκταση στους όμορους
οικισμούς στο λεκανοπέδιο και σύνδεση με το βιολογικό καθαρισμό.

Δρομολόγηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων πολεοδομικών μελετών στη
δημοτική και τις τοπικές κοινότητες (πολεοδομήσεις, πράξεις εφαρμογής, επεκτάσεις).

Βελτίωση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη ΔΕΗ για Μετεγκατάσταση του υποσταθμού Πεδινής.

Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και κατασκευή του δρόμου Ιωάννινα –
Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε και επέκτασή του μέχρι την
Πεδινή, με ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ουσιαστική βελτίωση της επαρχιακής οδοποιίας ( Πεδινή – Αμπελιά – Μανολιάσα και
Πεδινή – Κοσμηρά – Ασβεστοχώρι – Κόντσικα) και οδική σύνδεση Ασβεστοχωρίου –
Μαρμάρων.

Πεζοδρόμηση του δρόμου από το γήπεδο Τ.Κ.Κοσμηράς
έως την πλατεία και αισθητική διαμόρφωση του ρέματος δίπλα στον δρόμο σε όλη
την έκτασή του.

Δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς για τα παιδιά που
διαμένουν στην κάτω Κοσμηρά και παιδικής ποδηλατικής πίστας για ποδήλατο
βουνού.

Ένταξη του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στο νέο ΕΣΠΑ
για τη συντήρησή του.

Αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ.
Κοσμηράς σε Πολιτιστικό Κέντρο με τη δημιουργία: Έκθεσης - Μουσείου
παραδοσιακών επαγγελμάτων του χωριού και Αίθουσας χρήσης Ίντερνετ για την
πληροφόρηση των κατοίκων και ειδικά των νέων.

Δημιουργία περιβαλλοντικών μονοπατιών στην περιοχή τους
δάσους της Τ.Κ. Κοσμηράς, με την προοπτική της επίσκεψης σχολείων και
επισκεπτών-τουριστών για μικρές ορειβατικές εξορμήσεις.

Συνεργασία με τους φορείς των περιοχών της Δ.Ε.Μπιζανίου
για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

69

Εναρμόνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με το Ρυθμιστικό και προώθηση των
προβλεπόμενων στη Δημοτική ενότητα πολεοδομήσεων και επεκτάσεων, για την
ορθολογική αντιμετώπιση των αναγκών και των οικιστικών πιέσεων.

Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων στο Δρίσκο
Μάζιας, για την εξυπηρέτηση του Βορειοδυτικού Λεκανοπεδίου.

Ανάδειξη – αξιοποίηση λόφου Γορίτσας Σπηλαίου Περάματος (ολοκλήρωση
μονοπατιών περιήγησης – λυόμενο θέατρο – Τούρκικα οχυρά κ.λ.π.).

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Λιγκιάδων και δημοτικής έκτασης στην είσοδο της
Αμφιθέας, με επικαιροποίηση των μελετών που έχουν εκπονηθεί.

Ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης και διαπλάτυνσης της Επαρχιακής Οδού
Αμφιθέας – Περάματος – Λυκοστόμου.

Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους Μιτσικελίου
(Λιγκιάδες – Κρύα – Κράνουλα - Περίβλεπτος) και προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.

Ολοκλήρωση αποχετευτικού συστήματος Κρύας – Αγ. Μαρίνας.

Συντήρηση εγκαταστάσεων και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του Βιολογικού
Καθαρισμού.

Καθαρισμός και ανάπλαση κεντρικής τάφρου Περάματος – Λαψίστας.

Βελτίωση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ

Θεσμοθέτηση από την πολιτεία του πλαισίου προστασία της Λίμνης, ανάδειξη της
φυσικής ομορφιάς και της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος και προβολή της
ιστορίας, των θρύλων και των παραδόσεων.

Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για τη συντήρηση, ανάπλαση και ανάδειξη των
μοναστηριών και των ιστορικών μνημείων και επέκταση των προγραμμάτων στα
παραδοσιακά σπίτια και τον οικισμό.

Στήριξη της λειτουργίας του μουσείου φυσικής ιστορίας και κέντρου ενημέρωσης για
τη λίμνη και το Νησί, που ιδρύθηκε από το φορέα διαχείρισης.
70

Συνέχιση της προσπάθειας για την ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, όπως: περιηγητικός, ιστορικός, οικολογικός, διατροφικός κ.α.

Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του αντλιοστασίου για τη σύνδεση του δικτύου
αποχέτευσης με το συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης.

Δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου Ηπειρωτικών προϊόντων (διατροφή, λαϊκή τέχνη,
αργυροχρυσοχοϊα).

Συνέχιση της προσπάθειας για οργάνωση στον «Μπάρμπα Σαντά» πολυχώρου
πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, προβολές, παραστάσεις).

Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση των υπαρχόντων λιμανιών και κατασκευή
ασφαλούς θέσης στάθμευσης των καραβιών στη θέση «Σαράι».

Βελτίωση της δομής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προμήθεια μικρού ταχύπλοου
σκάφους για τις έκτακτες ανάγκες.

Εξασφάλιση μικρού ευέλικτου οχήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών.

71

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ενίσχυση της προσπάθειας για ακόμα μεγαλύτερη στήριξη της κοινωνίας στη
δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα μας, με έμφαση στα προβλήματα της
καθημερινότητας και στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Διαμόρφωση δέσμης δημοτικών μέτρων και κινήτρων (προβολή, πληροφόρηση,
μείωση τελών κ.α.) για τη στήριξη της αγοράς, των επιχειρήσεων και των νέων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Προώθηση επεξεργασμένων προτάσεων για την ουσιαστική αναμόρφωση των
διατάξεων του σχεδίου ΄΄Καλλικράτης΄΄ που δεν λειτούργησαν ή δημιούργησαν
προβλήματα και για την αποτελεσματικότερη και αποκεντρωμένη λειτουργία των
Δήμων και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Κατοχύρωση των στρατηγικών επιλογών του ρυθμιστικού σχεδίου Ιωαννίνων,
όπως: Μεταφορά του στρατοπέδου Βελισσαρίου, ενοποίηση του χώρου με το πάρκο
Πυρσινέλλα και ανάδειξή τους ως Πολιτιστικό πάρκο, στο οποίο θα αναπτυχθούν
χρήσεις και δραστηριότητες που υπηρετούν και ενισχύουν τον διαπεριφερειακό,
εθνικό και διακρατικό ρόλο της πόλης στους τομείς της Διοίκησης και του Πολιτισμού,
Χωροθέτηση των βασικών συγκοινωνιακών, μεταφορικών και αναπτυξιακών
υποδομών και οργάνωση της κυκλοφορίας, Δημιουργία αστικού και Μητροπολιτικού
πάρκου στην παραλίμνια ζώνη κ.α.

Προστασία της Λίμνης και προώθηση του μεγάλου προγράμματος διαχείρισης
και επεξεργασίας των λυμάτων στο λεκανοπέδιο, για τη βελτίωση και την ανάδειξη
του οικοσυστήματος.

Δημοπράτηση και κατασκευή των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και σε
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία θα δώσουν οικονομική ανάσα στον
τόπο, νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων.

Ολοκλήρωση των μελετών και κατασκευή των βασικών οδικών αξόνων:
Γεννηματά, Σύνδεση Γεννηματά με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αθηνών στο
Πανηπειρωτικό στάδιο, Σύνδεση της Κενάν Μεσαρέ με την Παράκαμψη.

Συνέχιση της προσπάθειας για αναδιοργάνωση του συστήματος καθαριότητας,
και πλήρης εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των
72

απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο, με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση,
κομποστοποίηση των οργανικών, υγειονομική ταφή υπολειμμάτων.

Δημιουργία νέου δικτύου πεζοδρόμων στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο, που μαζί
με την ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και πλατειών και τη διασύνδεσή τους με
την παραλίμνια περιοχή, διαμορφώνουν για τους πεζούς ένα τεράστιο πνεύμονα
πρασίνου, ελεύθερο από αυτοκίνητα.

Ενιαία διαχείριση της ύδρευσης και διαρκής παρακολούθηση των πηγών Κρύας
και Τούμπας, για την εξασφάλιση καθαρού νερού σε όλες τις κοινότητες, σε όλες τις
συνοικίες, σε όλους τους πολίτες.

73