You are on page 1of 4

Esther Lucha

Exercici 7.

A B C Extern
Antenes No No Si Si
llargues
Antenes curtes Si Si No No
Mandíbula Si Si No No
llarga
Taques negres No Si Si No
Ventre fosc Si Si No No
Ventre clar No No Si Si

B
A
C A mesura que l’espècie ha anat evolucionant,
No taques les antenes s’han escurçat, mentre que han
negres.
aparegut o crescut les mandíbules. El caràcter
Antenes curtes, ventre de les taques també apareix, però a l’espècie
fosc.
més recent es perd. S’observa una
Mandíbules llargues, sinapomorfia en quant les taques blanques,
taques negres.
és a dir, totes les espècies posseeixen aquest
Taques blanques, 5 canvis evolutius. caràcter. A més, l’ordenació del cladograma
antenes llargues,
correspon a la que menys canvis evolutius
ventre clar.
presenta, en concret 5.

Exercici 8.

A B C D E Extern
Ales Si Si Si Si Si No
arrodonides
Ales No No No No No Si
allargades
Punxa ales Si Si Si Si No No
inferiors
Taques ales No Si Si No No No
inferiors
No taques Si No No Si Si Si
ales
inferiors
Color negre Si Si No No No No
de les ales
Esther Lucha

B A Aquesta ordenació presenta els mínims


canvis evolutius possibles. Es pot veure
C com a partir de l’individu extern, les ales es
Desapareixen les taques
tornen rodones. Hi ha caràcters que es
a les ales inferiors.
D perden, com les taques de les ales inferiors,
Color de les ales i altres que es van adquirint a mesura que
E negre.
l’espècie evoluciona, com les taques a les
Taques rodones a ales o les punxes.
totes les ales.
Punxa a les ales
inferiors. 5 canvis evolutius.
Arrodoniment ales
superiors, són més grosses.

Exercici 9.
Esther Lucha

A B C D E F G H
Cos llarg + - - - - - - -
Cos rodó - + + + + + + +
Potes anteriors + + + + + + - -
curtes
Potes anteriors - - - - - - + +
llargues
Ulls grans amb - + + + - - - -
papil·la llarga
Ulls petits amb - - - - + - - -
papil·la llarga
Ulls petits, + - - - - + + +
bola
Ulls petits taca - - - - - + - -
Pèl al cul - - - - - + - -
Escata dorsal - - + + + - - -
Taques pell - + + - + - + +
Ullals - - - - + + + +
Ungles - - - - + + - -
llargues
Banya - - - - + + + +
Boca trista + - + - + + + +
Boca feliç - + - + - - - -
Taca ventral - + + + + - - -
Cua - + - + - + + -
Menys un dit - - - - - + - -

M.
M. longipes. M. pulex.
malevus. B. simplex.
B. bobus.
Desapareix
aleta dorsal,
No cua. cua cap amunt.
Taca del ventre,
no cua, ull ratllat. B. tristis. Desapareixen les
taques negres, cua
Potes posteriors més cap avall.
M. vulpes.
llargues, no ungles.

Menys un dit. Apareix la cua i la


Taques pell, no pel, no boca “feliç”.
taca de l’ull, aleta dorsal.

No pel, aleta dorsal, ulls grans i


Cua, ungles, ullals, taca ull, nas ratllats, taques negres, taca ventral
curt, banya.
Cos rodó.
P. fuetti
Esther Lucha

Subfamília Palaebolinae

Gènere Paleobolus.

Subfamília Bolinae.

Gènere Bolus

Gènere Malebolus

Llegenda

Aquest cladograma està constituït per dues subfamílies pertanyent a la família Bolidae. Cada
subfamília ha desenvolupat caràcters diferents, encara que alguns coincideixen. En el
cladograma surten representades per dues branques diferents que surten des del Paleobolus
fulleti.

A la taula estan representats els caràcters que posseeix cada individu. Amb un signe negatiu
s’assenyala que l’individu no té el caràcter, mentre que el signe positiu assenyala que sí. Totes
dues subfamílies comparteixen el caràcter del cos arrodonit.

Segons els resultats de la taula es pot dir que la filogènia és correcte.