You are on page 1of 2

Nmeck opevnn na vchodn front

Ploha . 1
Slovnk pouitch anglickch vraz
alarm wire poplan drt
alarm bells poplan zvonky
ammunition holding prostor pro uloen munice
anti-tank gun protitankov kann
armor shield pancov tt
barbed wire ostnat drt
beds postele, palandy
bended rail ohnut kolejnice
bracket - konzola
bricks cihly
brick wall cihlov ze
camouflage net maskovac s
chimney komn
clay - jl
communication trench spojovac zkop
corrugated iron vlnit plech
covered - kryt
covered communication trench kryt spojovac zkop
deep - hlubok
dining and rest space prostor vyhrazen ke stravovn a odpoinku
ditch - pkop
double fire position steleck postaven pro dva mue
dugout - kryt/pohotovostn kryt
earth - zemina
earth bags pytle naplnn zeminou
embrasure stlna, przor
empty ammo boxes przdn bedny od munice
enemy neptel
entrance vchod
entrance hatch vstupn poklop
ferro concrete blocks elezobetonov tvrnice
fire positions vklenky pro stelce z runch zbran
fire wood palivov dv
fir-tree needles jehli (jedle)
flanking fire position postaven pro bon palbu
frames - rmy
garbage container msto pro ukldn odpadk
grass trva
gun position palebn postaven kannu
hay seno
hinge pant
Hole for periscope otvor pro periskop

insulation layer izolan vrstva


lavatory toalety, umvrny
leaves list
lever pka
lock uzavrac mechanismus
logs - kldy
machine-gun position - palebn postaven kulometu
metal net kovov s (pletivo)
mines - miny
mortar positions postaven minomet
mortar - minomet
niche vklenek pro uskladnn pohotovostn dvky munice a jinho materilu
observation post - pozorovatelna
obstacle pekka
signal system poplan systm
sit - lavice
shelf - police
shelter kryt (vtinou kryt pro vt poet osob)
sleeping places prostor uren k odpoinku ke spnku
snow snh
speaking tubes zvukovod z trubek
step stupe, schod
storage sklad
stove - kamna
submachine gunners position postaven stelc ze samopal
table - stl
tin bell poplan zvonek zhotoven z przdn plechovky
trench - zkop
turf drny
underground communication trench podzemn spojovac zkop (chodba)
water drain dren
well - jmka
wires - drty
wood devo
wood fence doslova devn plot (mylena devn konstrukce zpevujc vnitn st zemnho
nsypu)
wooden poles devn sloupky
wooden floor devn podlaha