ELEMENTE DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

NOŢIUNI GENERALE DESPRE PEREŢI

Pereţii sunt acele subansambluri constructive ale clădirii cu rol de delimitare a spaţiului interior de mediul extern, precum si de compartimentare pe funcţiuni a interiorului acesteia .

Pereţii sunt alcătuiţi din componente diverse: -elementul de baza care poate fi din zidărie, beton, metal, lemn etc; -elementul de finisaj (interior , exterior) sub forma de tencuieli, placaje, tapete etc; -elemente inglobate cum ar fi: usi, ferestre, coşuri de fum, canale de ventilaţie, hidroizolaţii, termoizolatii, izolaţii fonice etc.  Prin noţiunea de perete se intelege in mod obişnuit numai componenta de baza care conferă acestuia rezistenta si stabilitatea.

CLASIFICAREA PEREŢILOR
După poziţia lor in ansamblul construcţiei pot fi: -Pereţi exteriori, care împreuna cu acoperişul fac parte din elementele de închidere ale clădirii, delimitând spaţiul interior al acesteia de mediul exterior; -Pereţii interiori, care împreuna cu planseele alcătuiesc subausamblul de compartimentare pe funcţiuni a clădirii.

• După rolul pe care il au in construcţie pot fi: -Pereţi structurali, denumiţi si de rezistenta au rolul de a prelua si transmite, la nivelul fundaţiilor, încărcările gravitaţionale si orizontale la care este Supusa Construcţia: -Pereţii de contravantuire (autoportanti) conlucrează cu pereţii structurali pentru rigidizarea clădirii in plan orizontal, dar nu preiau incarcari din plansee; -Pereţi ne structurali, numiţi si pereţi purtaţi au numai rol de compartimentare funcţionala la interior sau de închidere spre exterior Aceşti pereţi nu preiau decât greutatea lor proprie si nu au continuitate pe verticala construcţiei: pot lipsi la anumite niveluri.

In funcţie de materialele si tehnologia de execuţie pereţii se împart in : -Pereţi executaţi monolit, realizaţi prin turnare in cofraje la fata locului a betoane lor (grele sau uşoare) sau a lutului simplu ori cu adaosuri (var, fibre organice etc ); -Pereţi executaţi prin zidire, realizaţi la fata locului, prin asamblarea unor corpuri de zidărie (cu forme, dimensiuni si din materiale diverse), de regula cu ajutorul mortarului; -Pereţi prefabricaţi rezultaţi in urma asamblării pe şantier a unor elemente prefabricate, liniare sau de suprafaţa, confecţionate in fabrici sau ateliere specializte.

După materialul din care sunt alcătuiţi pereţii, se deosebesc: -Pereţi din beton si beton armai; -Pereţi din lemn (grinzi, scânduri sau dulapi, panouri prefabricate); - Pereţi din produse ceramice; -Pereţi din elemente metalice (cabla plana, tabla cutată, tabla ondulata); -Pereţi din sticla; -Peren din azbociment (plan sau ondulat); -Pereţi din materiale uşoare; -Pereţi din mase plastice ( polimeri).

EXIGENTE ASOCIATE PEREŢILOR
Soluţia constructivă poate îndeplini total sau parţial exigenţele atribuite peretelui. Exigenţele atribuite pereţilor (vitraţi, din tablă profilată etc) dar care nu pot fi îndeplinite de acesta (spre exemplu izolarea termica, iluminarea etc.) sunt "transferate" instalaţiilor.  Priorităţile exigenţelor depind în cazul peretelui, de rolul funcţional şi de poziţia în cadrul clădirii astfel, printre cele mai importante se pot enumera, pentru pereţii: -structurali exteriori: rezistenţă şi stabilitate izolaţie termica, hidrofugă şi economie de energie ,etc. -structurali interiori: rezistenţă şi stabilitate ,protecţie împotriva zgomotului, siguranţa la foc ,etc -nestructurali exteriori: izolaţie termica, hidrofugă şi economie de energie siguranţa în exploatare, etc -nestructuraii interiori: protecţie împotriva zgomotului, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc ,etc.

SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU PERETI

PEREŢI DIN LEMN

Pereţii din lemn se utilizează Ia construcţii provizorii, la clădiri turistice si la locuinţe in zone montane Se executa foarte uşor, au greutate proprie redusa, asigura o buna izolare termica si pot fi prefabricaţi Printre dezavantajele folosirii lor in construcţii pot fi amintite: durabilitatea relativ redusa, vulnerabilitatea mare la incendiu, comportarea nesaţisfacatoare la variaţii de umiditate (variaţii dimensionale si de forma datorita contragerii sau umflării), pot fi cu uşurinţa atacaţi de ciuperci sau insecte, complica execuţia lucrărilor de instalaţii (sanitare, de incalzire si electrice). Unele dintre aceste dezavantaje pot fi eliminate cu usurinta prin masuri de ignifugare si de protecţie impotriva biodegradarii (masuri chimice sau constructive). Pereţii se pot executa din lemn brut sau semiprelucrat (rotund, cioplitura sau bârne), din lemn ecarisat (grinzi, dulapi, scânduri) sau din lemn ameliorat (PFL, PALEX, PAL). După modul de alcătuire, pereţii din lemn pot fi masivi, cu schelet de rezistenta si materiale de umplutura sau din elemente prefabricate sub forma de panouri. Pereţii din lemn pot fi portanţi, autoportanti sau purtaţi.

PEREŢI MASIVI DIN LEMN

Pereţii masivi din lemn sunt alcătuiţi din grinzi sau bârne din cioplitura (numai cu doua fete paralele prelucrate pentru o mai buna aşezare) care se leagă intre ele prin cepuri din lemn sau scoabe si dornuri metalice Legaturile grinzilor la colturi, intersecţii sau ramificaţii se fac prin chertare. Peretele din lemn reazemă pe o fundaţie din zidărie sau din beton prin intermediul unei tălpi de lemn de dimensiuni mai mari denumita baba. Intre baba si fundaţie se realizează o hidroizolatie din bitum si carton bitumat .Pentru a imbunatati izolarea termica a pereţilor, in rosturi se introduc calti, pasla sau frânghie gudronata iar apoi se tencuiesc. Tencuiala se aplica pe un strat intermediar din sipci si trestie sau pe plasa de rabit. La pereţii realizau din elemente cu grad ridicat de prelucrare (elemente ecarisate cu falturi) lemnul poate ramane aparent

PEREŢI CU SCHELET DIN LEMN

 

Scheletul de rezistenta este realizat din lemn rotund sau ecarisat si este alcătuit din talpa inferioara (baba), talpa superioara (cosoroaba), stâlpi (montanţi) si diagonale (contravantuiri). Elementele se imbina intre ele prin chertari, cepuri, scoabe,zbanturi, plăcute multicuie etc. Pe scheletul de rezistenta se fixează elementele de umplutura ale peretelui : scanduri sau dulapi asezti alaturat , cu montare in lamba si uluc sau in caplama .Scandurile se fixeaza pe cele doua parti ale scheletului (exterior si interior )iar in spatiul ramas intre ele se aseaza o termoizolatie formata din rumegus , zgura , moloz, pasla , vata minerala.

Perete cu schelei de lemn: elevaţie si secţiune 1 - montant; 2 - traversa; 3 - talpa; 4 - diagonala: 5 - fundatie; 6 - cosoroaba.

Fata peretelui din: a - scantura nefaituita b - scândura faltuita c- scandura cu lamba si uluc.

PERETI PREFABRICATI DIN LEMN

Peretii se realizeaza din panouri portante , alcatuite dintr-un schelet de lemn , fete exterioare din produse derivate din lemn (PFL, PALEX, s.a.), miez termoizolant (polistiren , vata sau pasla minerala , vata de sticla ) si spatiu de aer inclus .Scheletul se confectioneaza din rigle din lemn de rasinoase .Panourile au de regula inaltimea unui nivel si din ele se pot face case P+1E. Panourile se imbina prin lipire cu chit pe baza de aracet sau prin simpla alaturare .Ele se fixeaza pe o talpa la partea inferioara , iar la partea lor superioara se solidarizeaza cu o cosoroaba , ambele din lemn . Rosturile panourilor pentru peretii exteriori se acopera cu sipci sau cu profiluri din mase plastice . Panourile prefabricate din lemn se realizeaza in sistem modular cu dimensiuni 1200x2400 mm sau sub forma de panouri mari cu lungimi de pana la 3,60m. Panourile mari se executa la comanda speciala si sunt concepute numai pentru un anumit partiu dat Grosimile de execuţie ale panourilor sunt diferite, in funcţie de inaltimea panoului si destinaţia acestuia Panourile din lemn pot fi pline (opace) sau cu gol pentru usa sau fereastra.

Pereti prefabricaţi din lemn a - panou plin (opac); b - panou cu gol de usa: 1 - montant: 2 -fete panou; 3 - termoizotatie: 4 - strat de aer inclus. 5- traversa superioara.

Case lemn rotund

Case prefabricate din lemn

Structura pe cadre din lemn

Structura perete exterior

Pereti lemn OSB.

Pereti lemn OSB

Pereti OSB pe structura din lemn

Pereti tip sandwich

PERETI DIN ZIDARIE

ALCATUIREA ZIDARIILOR

Zidaria este un material compus , alcatuit din blocuri (corpuri ) de zidarie din piatra naturala sau artificiala , asezate dupa anumite reguli constructive (reguli de tesere), legate intre ele prin mortar sau legaturi metalice . Elementele constructive ale zidariei sunt : -blocuri (corpurile sau pietrele), care pot fi din piatra naturala , piatra artificiala arsa (materiale ceramice )sau piatra artificiala nearsa (beton ,b.c.a.sau lut ); -materiale de legatura , care pot fi mortare , legaturi metalice (agrafe ,scoabe , dornuri , placute metalice in coada de randunica ), adezivi sintetici.

CLASIFICAREA ZIDARIILOR
Dupa natura materialelor utilizate , elementele de constructie se pot alcatui din : -zidarii din piatra naturala ; -zidarii din caramizi , blocuri din piatra artificiala .

Dupa modul de alcatuire , elementele de constructie pot fi realizate din: -zidarii simple , alcatuite dintr-un singur tip de bloc de zidarie ; -zidarii mixte , realizate din doua sau mai multe tipuri de pietre ; -zidarii armate , realizate prin inglobarea in rosturile orizontale si verticale sau in golurile blocurilor a unei armaturi uniform repartizata ; -zidarii complexe , realizate prin asocierea zidariei cu elemente din beton armat turnate monolit ( stalpisori , buiandrugi, centuri).Daca elementele de beton (stalpisorii,centurile) alcatuiesc contururi inchise ce include panouri de zidarie , ansamblul complex rezultat poarta denumirea de zidarie inramata .

Dupa natura solicitarii, elementele de constructie din zidarie se clasifica astfel : -zidarii solicitate mecanic , static sau dinamic (incarcari gravitationale , vant , cutremure , impingerea pamantului ,etc.) -zidarii solicitate de actiuni fizice (termice)sau chimice agresive.

Alcatuirea zidariilor

Zidaria este alcatuita din randuri de blocuri suprapuse.Suprafata exterioara exterioara (fata vazuta)a zidariei se numeste parament .Blocurile se pot aseza intr-un rand pe muchie (cant) sau pe lat ( in lung sau in curmezis). Blocurile se leaga cu mortar introdus intre rosturile dintre ele. Rosturile verticale pot fi transversale ( normale pe parament)sau longitudinale (paralele pe parament). Rosturile orizontale in grosime de aproximativ 12 mm trebuie sa fie plane , orizontale si cu grosime uniforma . Rosturile verticale au circa 10mm grosime si nu vor fi in prelungire de la un rand la altul, se va realiza decalarea blocurilor din randurile succesive ale zidariei (se va realiza teserea zidariei). La colturi si ramificatii , prin intreruperea alternativa a randurilor succesive a peretilor care se intersecteaza , se realizeaza tesera zidariei si totodata o buna legatura intre pereti.

Elementele zidariei

Lagatura intre peretii de zidarie a-la colt ; b –ramificatie ; c – intersectie. R1-randul 1 R2-randul 2

PERETI DIN PIATRA ARTIFICIALA

Pereti din caramida plina sau caramida cu goluri _cea mai raspandita zidarie .Se utilizeaza pentru pereti portanti la cladiri cu P+4E, precum si la peretipurtati cu rol de compartimentare sau de inchidere. Pereti din caramida cu goluri de aer sau cu umpluturi usoare_se executa cu goluri neumplute sau umplute cu materiale usoare in vrac(granulit , zgura expandata ,moloz, etc) Pereti din zidarie mixta _se intalnesc ca pereti exteriori si sunt din doua straturi.Stratul interior element de rezistenta si stratul exterior element de protectie .Zidaria mixta pote fi : caramida si beton turnat monolit, caramida si piatra naturala, caramida si b.c.a. Pereti din zidarie armata _ in cazul solicitarilor mari. Pereti din zidarie complexa_in zidarii se inglobeaza stalpisori din beton armat . Pereti din blocuri de beton celular autoclavizat _ se utilizeaza la pereti structurali pentru cladiri cu P+1E. Pereti exteriori neportanti din zidarie din blocuri ceramice sau din beton usor cu termoizolatieincorporata sau introdusa in timpul executiei_blocul este conceput ca sa permita introducerea unui miez din polistiren care constituie termoizolatia.

  

Structura rezistenta din zidarie si beton armat

Structura rezistenta din zidarie si beton armat

Fatada din caramida

Structura rezistenta din zidarie si beton armat

Pereti din piatra naturala

Zidarii din piatra naturala

Zidarii din piatra naturala

Elemente de zidarie din B.C.A.

Zidarie din B.C.A

Zidarie din B.C.A

PERETI DIN BETON ARMAT
PEREŢI DIN BETON ARMAT MONOLIT Peretii din beton monolit sunt in general pereţi structurali (diafragme) si prezintă o seria întreaga de avantaje cum ar fi: -durabilitate mare; -capacitate portanta mare. motiv pentru care sunt folosiţi la clădiri cu multe niveluri; -îmbinările monolite dintre pereţii longitudinali si cei transversali, precum si cele dintre pereţi si plansee, asigura conlucrarea spaţiala a structurii clădirii, -tehnologia de execuţie permite realizarea lor mai rapida decât a pereţilor din zidărie;

Dezavantajele pereţilor din beton armat monolit sunt: - betonul are o rezistenta termica redusa, ceea ce necesita prevederea unei termoizolatii in structura pereţilor exteriori; -procesele umede necesare punerii in opera a betonului, nu permit turnarea pereţilor in perioadele reci ale anului decât cu masuri speciale pentru a evita îngheţarea betonului proaspăt, -necesita consum mare de cofraje

Alcătuirea pereţilor din beton monolit.  Pereţii interiori se realizează din beton cu grosimea determinata de condiţiile de rezistenta si stabilitate, de cerinţele de izolare fonica si de necesitatea de a asigura rezemarea planseelor. dar nu mai puţin de 14 cm Betonul folosit este de clasa Bc20. . Bc30 iar arătura este din OB37. PC52 sau STNB.  La pereţii exteriori se impune introducerea unei termoizolatii, datorita rezistentei termice mici pe care o are betonul Se pot distinge doua structuri obişnuite pentru pereţii exteriori : -pereţi cu structura in doua straturi, unul din straturi având funcţiunea de rezistenta si celalalt de izolare termica, -pereţi cu structura in trei straturi, tip sandviş, stratul al treilea având funcţiunea de protecţie a stratului termoizolant  Stratul portant se executa din beton de aceeaşi calitate ca si pereţii structurali interiori si având aceeaşi grosime minima de 14…15 cm Stratut termoizolant se executa din placi sau fasii din BC A din blocuri ceramice cu goluri, polistiren expandat, pasla sau vata minerala Grosimea stratului termoizolant rezulta după o dimensionare termica, in funcţie de zona-climatica, cerinţele de confort interior si materialul utilizat. Stratul de protecţie se realizează din beton cu grosimea de 5...7 cm. Legătura dintre cele doua straturi de beton (cel de rezistenta si cel de protecţie) se face cu ajutorul unor agrafe matalice din otel inoxidabil.

Elemente de armare a diafragmelor din beton armat monolit
Armatura unei diafragme se diferentiaza in doua categorii : -armaturi in inima diafragmei (in camp)alcatuita din doua plase din bare independente sau plase sudate , dispuse paralel in imediata vecinatate a celor doua fete ale peretelui la circa 1,5cm de acestea . -armaturi in extremitatile diafragmei (bulbi), care se prezinta sub forma de carcase spatiale preconfectionate . Golurile care se realizeaza in diafragme pentru usi , ferestre slabesc rezistenta diafragmei , asfel se impune intarirea cu armaturi suplimentare in zona golurilor.Partile superioare ale golurilor care formeaza buiandrugi (rigle de cuplare) , se armeaza cu carcase preasamblate.

PERETI DIN BETON ARMAT PREFABRICAT
Folosirea panourilor prefabricate are drept scop obţinerea unui grad mai ridicat de industrializare a lucrărilor de şantier Pentru pereţii interiori, in mod curent se utilizează prefabricatele de tip panouri plane, cu dimensiuni de camera, dar si clemente spaţiale (cabine sanitare spaţiale). Pentru pereţii exteriori, cazul cel mai des întâlnit este acela al elementelor prefabricate plane, de tip panou, având dimensiunile corelate cu dimensiunile camerelor in planul faţadei, dar exista si soluţii constructive in care se utilizează prefabricate de dimensiuni mai mici sub forma de panouri-spalet sau panouri-parapet. Cea mai larga utilizare a panourilor mari este in cadrul clădirilor integral prefabricate.

Pereti interiori din panouri mari Acesti pereti se utilizeaza la cladiri integral prefabricate cu structura in diafragme .Sunt panouri prefabricate monostrat, realizate din beton greu sau cu greutate medie.Panourile pentru pereti interiori pot fi pline sau cu goluri pentru usa . Pentru realizarea unor imbinari capabile sa preia eforturile provocate de actiunea incarcarilor orizontale , fetele laterale ale panourilor sunt profilate (cu alveole sau praguri )in diferite forme si dimensiuni , stabilite in functie de modul de armare a panoului si a imbinarilor , de tipul imbinarilor , de marimea eforturilor. Armarea panourilor de pereti interiori se realizeaza in conformitate cu necesitatile rezultate din calculul de ansamblu al structurii.Armatura se dispune fie in plan median , fie catre cele doua fete ale panoului , cea de a doua solutie fiind obligatorie la cladirile cu peste cinci niveluri .Principalele variante de armare a panourilor constau in : -armare generala cu plase sudate din STNB. -armare locala cu carcase confectionate , din OB37 sauPC52. Conturul panourilor, precum si marginile golurilor de usa se bordeaza cu armatura din bare izolate sau carcase sudate , iar deasupra golurilor pentru usi se realizeaza armatura tipica de buiandrug.

Pereti exteriori din panori mari Se pot deosebi mai multe modalitati de alcatuire a panourilor exterioare ,care sa satisfaca in primul rand conditiile de izolare termica si sa fie dupa caz elemente structurale sau numai cu rol de inchidere : -panouri intr-un singur strat din betoane usoare cu agregate poroase (granulit ,zgura expandata ); -panouri cu structura cheson , in doua straturi , formate dintr-o retea de nervuri cu placa ,care constituie elementul de rezistenta .Stratul termoizolant se poate realiza din corpuri prefabricate din beton usor , sau beton usor turnat intre ele si peste nervuri ; -panouri sandvis cu structura in trei straturi .Pentru elementul de rezistenta se folosesc betoane compacte Bc20…Bc25, iar ca termoizolatie vata sau panza minerala , polistiren expandat , BCA, spuma poliuretanica , sticla spongioasa , etc; -structuri nervurate , formate dintr-o retea de nervuri din betoane compacte Bc20…Bc25, care inglobeaza corpuri termoizolante (corpuri ceramice )cu goluri de diferite forme si marimi. Panourile sandvis sunt concepute fie ca elemente structurale , fie avand rol inchidere in cazul cladirilor cu structura pe diafragme din beton armat monolit.

Pereti pentru hale industriale din panouri prefabricate de beton armat Sunt de doua feluri : pline sau cu goluri pentru ferestre (panouri vitrate).

Pereti din beton armat

Pereti din beton armat

Pereti din beton armat

Pereti din beton armat

PERETI DIN ELEMENTE METALICE

Acesti pereti sunt folositi ca elemente de inchidere pentru hale industriale sau sub forma fatadelor cortina la cladirile etajate (caracteristica fatadelor cortina este aceea ca panourile trec prin fata planseelor , peretele exterior in ansamblul sau fiind asemanator cu o cortina care mascheaza structura de rezistenta ). Principalele componente ale peretilor din elemente metalice sunt constituite din table plane , ondulate , nervurate sau cutate confectionate ,in general , din otel sau aluminiu.Acestea sunt fixate pe un schelet metalic cu ajutorul unor suruburi autofiletante din otel inoxidabil.Tablele din aluminiu au grosimi de 0,4…1,00mm iar cele din otel de 0,5. . 1,5 mm. Pentru realizarea pereţilor, tablele ondulate se petrec pe minimum 10 cm in lungul ondulelor, iar pe transversal petrecerea este de 1.. 1,5 ondule Elementele din otel se protejează anticoroziv prin galvanizare sau prin acoperire cu lacuri sau emailuri. Pereţii din elemente metalice pot fi izolaţi termic sau neizolati . Pereţii izolaţi termic se pot realiza din panouri in întregime prefabricate sau se pot asambla la locul de punere in opera, prin montarea succesiva a tablelor si miezului termoizolant Materialele termoizolante folosite frecvent sunt spuma de poliuretan. vata de sticla sau polistirenul.

Structuri de pereţi realizaţi din elemente metalice: 1 -fata interioara din table plana ; 2 – termoizolatie ; 3 -fata exterioara din tabla plana ; 4-fata exterioara din tabla netvurata; 5 - fata exterioara din tabla cutată sau ondulata; 6 - strat rigid din PFL.

Pereţi din tabla: a - pereţi din tabla de aluminiu neizolati termic:
b - pereţi din tabla de aluminiu izolati termic: c - pereţi din tabla de otel: 1 - grinda de susţinere a peretelui; 2 - profil de tabla montat la exterior; 3 - şurub autofiletant; 4 - montant de susţinere al peretelui; 5 - tabla interioara nervurata: 6 - termoizolatie; 7 - lacrimar din tabla.

Pereti din elemente metalice

PANOURI TABLA TRAPEZOIDALE

Caracteristici: inaltime cuta 6-200 mm, in varianta de panouri plane sau curbate, autoportante. Optional se poate realiza in varianta perforata pentru protectie acustica, sau protejata impotriva condensului- de folosit in cazul constructiilor neizolate. Domenii de utilizare: inchidere pentru pereti sau acoperisuri de constructii, cu sau fara izolatie termica, cofraj perdut, elemente cu cuta inalta, autoportante cu deschideri pana la 9,00m. Material: - otel zincat pentru cofraj pierdut, sau elemente montate ascuns, - otel zincat si vopsit RAL (poliester, PVDF, plstisol, HP200) in mai mult de 70 de culori standard, pentru exterior sau interior - aluminiu natur sau vopsit pentru fatade - inox lustruit, folosit in cazuri speciale

PANOURI TABLA ONDULATE

Caracteristici: inaltime cuta 18-55 mm, in varianta de panouri plane sau curbate. Domenii de utilizare:in principal pentru fatade, folosite in asezare orizontala Material: - otel zincat pentru cofraj pierdut,sau elemente montate ascuns, - otel zincat si vopsit RAL ( poliester, PVDF, plstisol, HP-200) in mai mult de 70 de culori standard, pentru exterior sau interior - aluminiu natur sau vopsit pentru fatade (cel mai utilizat) - inox lustruit, folosit in cazuri speciale

PANOURI SANDWICH

Caracteristici: - panouri sandwich alcatuite din doua foi de tabla, cu un strat intermediar izolator. Optional se poate sa aiba o fata din tabla si a doua din folie de aluminiu sau folie bitumata - suprafata exterioara poate fi tratata in diverse variante in functie de producatori, cutata, ondulata, plana,sau cu mici nuturi. - peretii pot fi realizati in varianta cu prinderi vizibile sau mascate, cu o fata perforata pentru protectie fonica Domenii de utilizare: - in general pentru pereti si acoperisuri de constructii izolate - panouri cu grosimi de peste 100 mm grosime se folosesc pentru executarea incintelor frigorifice Material: izolatia din spuma poliuretanica, vata minerala, sau polistiren. Vata minerala se foloseste cand este ceruta o protectie ridicata antifoc. Polistirenul nu are deloc rezistenta la foc, se foloseste pentru constructii cu durata de existenta redusa. Cele mai folosite sunt panourile cu spuma poliuretanica deoarece acestea ofera cel mai bun raport calitate / pret Tablele exterioare pot fi din aluminiu sau otel zincat si vopsit in culori standard

LAMELE DE FATADA

Caracteristici: module de 200, 250, 300-400 mm, formate pe valturi, cu 2 canturi sau pentru o mai buna stabilitate cu 4 canturi, suprafata plana sau riflata, prindere vizibila sau mascata, fixarea cu suruburi pe structura sau mai bine clipsate pe sinele de montaj. Ofera un design foarte bun al fatadei. Domenii de utilizare: fatade ,neportante, unde sunt cerute calitati arhitecturale sporite dar la preturi accesibile. Material: Otel zincat si vopsit, aluminiu vopsit sau titanzinc

Casete tip Alucobond

Caracteristici: fatade „pretioase“ ca imagine dar mai scumpe, care ofera posibilitatea realizarii de suprafete de mari dimensiuni, de pana la 1500*2000 mm. Domenii de utilizare: fatade neportante, cu cerinte arhitectonice superioare, casete cu dimensiuni de peste 600-800 mm latime. Material:- panouri compozite din aluminiu cum ar fi Alucobond, Reynobond, Alpolic cu grosimi ale stratului compozit de 3-6 mm- o varianta superioara din punct de vedere calitativ dar si al pretului.

CASETE DE FATADA

Caracteristici: fatade „pretioase“ ca imagine dar mai scumpe, care ofera posibilitatea realizarii de forme chiar patrate cu dimensiuni de peste 400 mm pana la 900 mm latime maxima. Domenii de utilizare: fatade neportante, cu cerinte arhitectonice superioare, casete cu dimensiuni de peste 400 mm latime. Material:- tabla de otel zincata si vopsita, sau aluminiu vopsit in aceste variante grosimea tablei este legata de dimensiunea casetei. - panouri compozite din aluminiu cum ar fi Alucobond, Reynobond, Alpolic o varianta superioara din punct de vedere calitativ, dar si al pretului

Panouri cutate din inox Welltec

Profilele Welltec se produc din metale inoxidabile, zincate, galvanizate cum ar fi otelul inoxidabil, aluminiul, alama, cuprul si alte metale. Profilele din aluminiu si otel sunt realizate în executia standard si lacuita, cele inoxidabile cu suprafete netede, lustruite pe o parte sau pe ambele parti, sablate, structurate sau gravate.

PERETI DIN AZBOCIMENT

Se folosesc ca elemente de inchidere si compartimentare la hale industriale si constructii zootehnice.

Peretii din azbociment se realizeaza din : -placi ondulate simple din azbociment , -placi plane de azbociment cu miez termoizolator de tip sandvis , - panouri extrudate din azbociment.

Peretii din azbociment sub forma de placi cu ondule mari. Se realizeaza : -cu un singur rand de placi (inchidere spatii neincalzite si compartimentare interioara); -cu doua randuri de placi care inglobeaza un strat termoizolator din vata minerala semirigida (elemente de inchidere ale spatiilor incalzite).

Peretii tip sandvis Sunt alcatuiti din doua placi plane de azbociment , intre care se introduce un miez din polistiren celular.Miezul se lipeste de cele doua placi cu rasini epoxidice.Pe conturul panoului poate fi prevazut cu o rama din lemn , metal plastic , metal ,beton.Aceste elemente sunt cunoscute sub numele de panouri din azbopan.

Peretii din panouri extrudate din azbociment Au capacitate buna de izolare termica , daca in golurile lor interioare se introduce un material termoizolator .Peste rosturile verticale se monteaza acoperitoare de rost .Fetele panourilor pot fi acoperite cu finisaje obisnuite sau prin acoperire cu pelicule sau folii.

PERETI DIN STICLA

Peretii din sticla se folosesc la locuinte , social-culturale , birouri , constructiiindustriale , gari , aeroporturi , etc.

Sortimentele de sticla folosite sunt : -sticla plana obisnuita nearmata ; -sticla plana armata ; -sticla ondulata armata ; -sticla profilata(profilit ); -dale de sticla presta tip NEVADA sau tip PRIMALITH

Pereti din profile de sticla (profilit)

 

Profilele din sticla au forma U in sectiune si sunt elemente autoportante .Lungimea profilelor poate ajunge ajunge la 6,00m,latimea este cuprinsa intre 22…26 cm, iar grosimea de circa 6 mm. Profilele se realizeaza din sticla neteda sau profilat , clara sau colorata , armata sau nearmata . Peretii se pot realiza intr-un singur rand de profile (neizolati termic ) sau in doua randuri (pereti dubli).Profilele se monteaza in rigle metalice din tabla sau din beton armat .Etansarea rosturilor orizontale dintre profile si rigle se face cu chit plastic , iar rosturile verticale dintre profile cu chit cu miez din cordon textil sau cu benzi din polistiren celular .

Pereti din dale de sticla

Se folosesc ca pereti interiori care permit iluminarea unor spatii interioare. In rosturile orizontale si verticale dintre dale se monteaza bare din otel-beton Ø6..10mm, care se inglobeaza in mortar de ciment, formand o retea rectangulara.

PERETI DIN STICLA

PERETI DIN STICLA

PERETI DIN STICLA

Caramizi tip "Nevada" din Policarbonat

Pereti din caramizi de sticla

PERETI DIN STICLA

Pereti cortina

Pereti cortina

PERETI DIN IPSOS

Se folosesc ca pereti despartitori . Peretii pot fi alcatuiti din placi ,fasii, panori .Aceste elemente se realizeaza din ipsos de constructii sau din fosfogips curat sau in amestec cu cenusa de termocentrala.

Pereti de compartimentare din rigips

Pereti de compartimentare din rigips

Pereti de compartimentare din rigips

Pereti de compartimentare din rigips