1

ADVERBUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Adverbul determină un verb sau un adjectiv. Exemplu: She spoke quietly. ^-------She was extremely nervous. -------------^ Atenţie, adjectivul determină un substantiv şi un verb care trebuie să fie • sau verbul “TO BE” • sau un alt verb de percepţie senzorială care poate fi înlocuit prin “TO BE”. Aceste verbe pot avea sens concret fiind determinante pentru adverb sau sens abstract fiind determinante pentru adjectiv to seem, to apear, to look, to sound, to taste, to smell, to feel Exemplu: She looks happy (she is happy) She looks at me happily (she has a happy look) Adverbul se formează din: ADVERB + SUFIXUL “LY” Atenţie, nu toate cuvintele terminate în “LY”sunt adverbe

• Modificări ortografice

• Dacă adjectivul din care provine adverbul se termină în ‘E’ acesta se păstrează înaintea lui “LY” extreme - extremely Nice – nicely Large - largely • Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în “LE” ‘E’ este înlocuit cu ‘Y’ Capable – capably gentle – gently • Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în “IC” se adaugă “ALLY” automatic- automatically Enthusiastic - enthusiastically • Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în ‘L’ acesta se dublează şi se adaugă “LY” beautiful - beautifully • Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în “LL” se adaugă doar ’Y’ full - fully • Dacă adjectivul din care provine advebul se termină în ‘Y’ indiferent dacă este precedat de consoană sau vocală, se transformă ‘Y’ în ‘I’ [i se adaugă “LY” cu câteva excepţii shy - shyly sly - slyly wry – wryly coy - coyly

• 1. Adverbe care au două forme dar acelaşi înţeles
bright - brightly sound - soundly Cheap – cheaply dear – dearly dead - deadly fair - fairly

The sun is shining bright. The sunis shining brightly Singura diferenţă ca sens este la “CHEAP” care este întotdeauna folosit când avem verbele “TO GET”, “TO BUY” sau “TO SELL” iar pentru celelalte verbe este folosit “CHEAPLY”. I bought cheap. We travelled cheaply.

2. Adverbe care au două forme cu înţelesuri diferite
“right”, corect Clearly într-o manieră curată
-------- Adverbul în Limba Engleză --------

clear

2

close deep clean direct easy free full hard high just large late Most Near Pretty Right Sharp

aproape Closely adânc Deeplly în întregime Cleanly arată direcţia de Directly mişcare uşor Easily gratis Freely întreg Fully din greu, mult, cu mare hardly efort sus highly întocmai justly întins largely târziu majoritatea aproape foarte exact fix lately mostly nearly preattly rightly sharply

îndeaproape profund într-o manieră curată “at once”, deodată într-o manieră uşoară într-o manieră deschisă “completely” de abia, cu greu, aproape deloc “very much” “in a resonable manner” “in a great extend”, “mainly”, preponderent, deplin de curând în special, mai degrabă, “rather” aproape cu sens abstract într-o manieră drăguţă cuvenit într-o manieră bruscă, brutală, dură pe scurt

Short abrupt Exemple:

shortly They got clean away. We are closely related with him. I’ll fly directly to London (immediately). Take it easy. We talked freely. I was fully aware of it. I can hardly wait. I work hard. I am highly appreciated. In a justly manner. Their attempt was largely successfull. Mostly I go to the cinema then to the theatre. I nearly fell. I was pretty busy. They rightly assume that. Shortly, I was interested about it.

3. Adverbe care au aceeaşi formă cu adjectivul
Alike alone Fast far Little next Only outside Past straight Early La acestea se adaugă prima formă a adverbelor de la punctele 1 şi 2.

Adverbele fac gradele de comparaţie conform adjectivelor din care provin. Nu toate adverbele pot avea însă grade de comparaţie ci numai adverbele de mod, câteva din cele de timp şi de frecvenţă.
-------- Adverbul în Limba Engleză --------

Gradele de comparaţie ale adverbelor

3

Adverbele care au aceeaşi formă cu adjectivul (“EARLY”, “FAST”, “LATE”) fac gradele de comparaţie ca şi adjectivul din care provin Adverbele care provin din adjectiv şi sufixul “LY” fac gradele de comparaţie cu “MORE” şi “THE MOST” exact ca şi adjectivele lungi. Toate modificările ortografice de la adjective se respectă şi la adverb.

• Comparaţia neregulată
În locul lui “GOOD” avem adverbul “WELL”. well better the best badly worse the worst far farther the farthest little less the least much more the most near nearer the nearest

Adverbe speciale
Adverbele speciale sunt adverbe cu sens negativ şi nu permit folosirea altei negaţii în propoziţia care le conţine, precum şi a unui pronume nehotărât cu sens pozitiv. Hardly barely Scarcely de abia cu greu Aproape deloc Atenţie la întrebarea disjunctă care trebuie pusă în pozitiv dacă propoziţia principală cuprinde unul din adverbele negative mai sus menţionate. I barely have any friends here, have I. Alte adverbe speciale sunt: quite Fairly rather pretty toate însemnând “foarte” pentru că au sensul de “VERY”. Sunt adverbe speciale pentru că sensul în care sunt folosite este extrem de sensibil Nu se combină cu comparative. Are sensul de “destul de” Your story is fairly interesting. Povestea ta este interesantă dar nu extrem de interesantă. !!! Toate aceste adverbe determină un adjectiv dar “FAIRLY” nu poate determina un adjectiv decât în grad pozitiv.

• Fairly

• Pretty

Se foloseşte numai într-un limbaj amical, prietenesc. I am pretty hungry

Este mai puternic decât “FAIRLY”. Se poate folosi atât cu adjective care nu au grade de comparaţie cât şi cu adverbe, caz în care are sensul de “absolut”, “complet” He is quite dead. Poate fi urmat de ‘A’ / ”AN” sau de”SOME” He is quite a man and he has quite some importance for me. Este mai puternic dacât “QUITE” şi “FAIRLY” şi poate să fie atât precedat cât urmat de ‘A’ / “AN”. This is a rather difficult problem. This is rather a difficult problem. Diferenţa dintre “RATHER” şi “QUITE” este de sens în anumite formulări. Astfel “RATHER” se preferă pentru aprecieri negative iar “QUITE” se preferă pentru aprecieri pozitive.
-------- Adverbul în Limba Engleză --------

• Quite

• Rather

4

• Much şi Far
Sunt adverbe de intensificare care se combină de obicei cu comparativul şi superlativul. The exercise is far more difficult than I expected. The exercise is much more difficult than I expected.

• A Lot
Se va folosi numai cu comparativ It is a lot warmer today then it was yesterday.

• Too şi Enough
Se traduc prin “prea” respectiv “destul”. Poziţia lui “TO” este în faţa adjectivului sau adverbului iar poziţia lui “ENOUGH” este după adjectiv sau adverb. This exercise is too difficult for me. I arrive early enough. Dacă “ENOUGH” este determinant al unui substantiv el se poate plasa în faţa acestuia. I have enough money to buy the toy.

• So şi Such
Sunt adverbe de întărire. Diferenţa între ele este că “SO” este urmat de adjectiv, adverb sau de substantiv precedat de “MUCH”, “MANY”, “LITTLE” în timp ce “SUCH” este urmat numai de substantiv. This book is so interesting. This man speaks so quickly. I have so many friends. He is such a man of honour. I have done such difficult exercises

• Adverbe interogative cu poziţie iniţială
Acestea sunt: When why where how

Topica Propoziţiei
• Poziţie iniţială
• when • Adverbele interogative why How old is he? where how

Adverbele din propoziţiile exclamative
-------- Adverbul în Limba Engleză --------

5

How well you speak English Here comes the chief • Adverbul interogativ şi negativ “YES” şi “NO”

• Adverbele de mod sunt folosite pe poziţii iniţiale atunci când se doreşte întărirea contextului sau creearea suspansului slowly gently quickly Slowly he entered the room and started to cry. • Adverbe de loc se folosesc pe prima poziţie când se face o delimitare clară pentru a se evita ambiguităţile In the country, most people work on the farm • Adverbele de timp definit se folosesc pe prima poziţie atunci când se doreşte întărirea (sublinierea) timpului fie pentru evitarea aglomerării de adverbe la sfârşitul propoziţiei Yesterday I saw her in the park at 10 o’clock in the morning. • Locuţiunile adverbiale ocupă mereu poziţia iniţială by now till now up to now untill now before now until then sooner or later every day at present at last at first How much how long just now • Când adverbul “OFTEN” este subliniat şi este precedat de “VERY” sau “QUITE” el ocupă poziţia iniţială Quite often we travel by car. • Adverbele de frecvenţă definită ocupă poziţie iniţială când se doreşte evitarea ambiguităţilor Once a year I buy him one or two books he likes

• Adverbe care datorită folosirii lor pe poziţia iniţială duc la inversarea predicatului cu subiectul

• Adverbe negative care pot să ocupe poziţie iniţială atrag după sine inversarea predicatului cu subiectul no sooner nowhere not until neither little In no circumstances scarcely hardly barely rarely never Never has she understood him. No sooner had I enter then she arived Adverbe restrictive ca “ONLY” Only by leraning the lesson did he succeed in getting good marks.

• Poziţia mediană
• Adverbe de frecvenţă neregulată se aşează întotdeauna între subiect şi predicat excepţie făcând acele construcţii cu verbul “TO BE” (care nu separă subiectul de predicat) sau predicate formate din două verbe. I have never meet her. • Adverbe de mod
-------- Adverbul în Limba Engleză --------

6

bravely simply

cruelly generously

foolishy

He simply refused to come. • • Adverbe de timp nedefinit He has recently moved. Adverbe care reprezintă punctul de vedere al vorbitorului You perhaps met him

• Poziţie finală

Pe poziţia finală adverbele au următoarea ordine:

Adv. de mod (cum?) + Adv. de loc (unde?) + Adv. de timp(când?)

-------- Adverbul în Limba Engleză --------