You are on page 1of 5

Formular de Cerere de finanţare

pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005
I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
Denumirea Solicitantului: GRUP ŞCOLAR DUMBRĂVENI
Adresa completă: STR. PRINCIPALĂ F.N., DUMBRĂVENI, JUD. SUCEAVA
Telefon: 0230245123 Fax: 0230535014
Numele şi prenumele reprezentantului: SPIRIDON OVIDIU NICULAI
Funcţia deţinută în cadrul organizaţiei: director coordonator
Codul IBAN:
R O 7 1 B T R L 0

3

4

0

1

2

0

5

I

7

7

0

2

2

X X

deschis la Banca Transilvania cod fiscal: 11352967.
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Titlul proiectului: „Vreau să trăiesc !”
Localizarea proiectului:
Proiectul se va desfăşura în Dumbrăveni, judeţul Suceava, cât şi în Staţiunea Vatra
Dornei, acolo unde se va desfăşura tabăra ecologică. Localitatea Dumbrăveni este o
comună mare din judeţul Suceava, situată aproape de râul Siret şi la 18 km est ( pe drumul
spre Botoşani) de Cetatea de Scaun a lui Ştefan cel Mare, Suceava. Localitatea este
amplasată într-un cadru natural deosebit, forma de relief care predomină fiind câmpia.
Comuna Dumbrăveni este amplasată în partea de est a judeţului, mărginită de râul Siret
care face hotar între judeţul Suceava şi Botoşani.
Obiectivele proiectului (max. ½ pag.):
 Consilierea şi informarea participanţilor privind substanţele psihoactive şi
consecinţele consumului acestora?
 Prezentarea principalelor modalităţi de intervenţie şi sprijinire a consumatorilor de 
alcool, tutun şi droguri;
 Analiza rolului grupului de prieteni în prevenirea şi combaterea consumului de 
alcool, tutun şi droguri;
 Iniţierea şi derularea unor programe de consiliere în scopul promovării unor 
comportamente adecvate în rândul tinerilor?
 Implicarea elevilor  în prevenirea consumului de  alcool, tutun şi droguri;
prin realizarea de  materiale publicitare  şi amplasarea acestora în şcoală?
 Constituirea  unui  parteneriat  între  specialiştii  participanţi  la  program  şi  părinţii
elevilor  vizând unitatea formării şi dezvoltarea unor comportamente 
adecvate la elevi?
 Depistarea precoce de către profesori a elevilor aflaţi în situaţie de risc?
 Formarea unei imagini pozitive de sine şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în 
rândul elevilor participanţi la program;
1

Rousselt . Adolescenţii tind să adopte comportamente de risc precum consumul de alcool. de beneficiari ai proiectului (max. efectuat pe un eşantion de elevi în vârstă de 16 ani.300 părinţi ai elevilor. alcool şi droguri ilicite „ESPAD 2003”. tutun şi droguri.R. Adolescenţii şi tinerii sunt cei mai expuşi consumului deoarece adolescenţa este vârsta la care se formează identitatea de sine.): . se izolează. de autocunoaştere. capabil să comunice asertiv. Proiectul de faţă urmăreşte o mai bună informare a elevilor privind tipurile de substanţe periculoase. . droguri şi tutun. De asemenea. în comparaţie cu anul 1999. acest necunoscut”): 1. Justificarea cererii (max. riscurile la care sunt supuşi consumatorii de alcool. colegii de clasă. ½ pag.300 elevi ai claselor VII-VIII. consumul de amfetamine s-a dublat. 2.400 elevi ai claselor IX-XII. în timp ce un procent de 80% dintre aceştia a consumat cel puţin o dată alcool. am colaborat cu A. conduita închiderii în sine . populaţia cea mai expusă acestui comportament fiind adolescenţii şi tinerii.A. contrazice fără temei. prevalenţa consumului de tutun este de 64%. tutun şi droguri. Astfel de personaje pot fi prietenii. se construiesc principii de viaţă. Elevii claselor de liceu au participat la concursul „Spune NU consumului de droguri. Totodată. utilizează un limbaj ieşit din comun. mesaje împotriva consumului de substanţe psihoactive. 2 pag. de manifestare artistică. ironizează.adolescentul caută confruntarea cu alţii pentru a-şi verifica calităţile fizice şi intelectuale. conduita exaltării şi a afirmării . iar cel de ecstasy s-a triplat.adolescentul refuză sistematic şi ostentativ ceea ce a învăţat sau a fost obligat să înveţe.): În anii precedenţi s-au derulat diverse activităţi cu caracter de informare şi de prevenire a consumului de alcool. conform ultimului studiu naţional privind consumul de tutun.S Suceava care au prezentat în şcoala noastră materiale informative despre tipurile de substanţe interzise şi despre efectele consumului acestora. deoarece prin prisma dorinţei sale de a fi unic aceştia adoptă forme de conduită ce se încadrează în trei tipuri principale (J. părinţii. . conduita revoltei . alcool şi tutun!” în toamna anului 2008 şi au obţinut rezultate bune şi foarte bune. de relaţionare. el adoptă atitudini negativiste. emite. de multe ori agresiv. creşte posibilitatea ca adolescentul să adopte comportamentul modelului său. adolescentul este în căutare de modele. se definitivează personalitatea. Prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de comunicare. Astfel. 3. profesorii.): Consumul de droguri a luat forma unui fenomen social în ţara noastră.se interiorizează. iar dacă modelele sunt reprezentate de personaje negative. care are încredere în sine şi poate lua deciziile potrivite de unul singur. 2 . în felul acesta elevii să fie responsabilizaţi şi să poată ei înşişi.. mai exact: locul I la afiş şi locul III la secţiunea film. 1 pag.E. Stadiul lucrărilor (max. adolescentul de azi poate deveni adultul lipsit de inhibiţii. adoptă atitudini extreme faţă de tot ceea ce dispreţuieşte sau concordă cu atitudinile sale.Adolescentul.Grupul ţintă / nr. aspecte care determină îndepărtarea de societate.

vor fi implicaţi şi elevii claselor gimnaziale care vor participa cu desene prin care să ilustreze mesajul lor împotriva consumului de alcool. etc.N. etc. iar elevii vor primi premii în obiecte.între mit şi realitate” Elevii de liceu vor prezenta. Activitatea 2 (luna 2) – Sesiuni de informare a elevilor Informarea elevilor va fi realizată în colaborare cu Asociaţia Regională de Educaţie a Adulţilor. Portofoliile vor fi evaluate de către reprezentanţi ai partenerilor din proiect. Activitatea 3 ( luna 3 ) – „Drogurile .): Activitatea 1 ( luna 1 ) – Debutul proiectului Proiectul va fi lansat în mod oficial în cadrul unei conferinţe de presă la care vor participa reprezentanţi ai mass-media.Descrierea detaliată a activităţilor proiectului/durata realizării proiectului (max. dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă. Activitatea 4 ( luna 4 ) – „Vreau să trăiesc!” Activitatea se va derula în două grupuri formate din elevi ai claselor a XI-a şi a XIIa. se urmăreşte informarea şi sensibilizarea adolescentelor asupra riscurilor datorate consumului de alcool. droguri şi tutun. Cu această ocazie se vor prezenta obiectivele proiectului. tutun şi droguri la viitoarele mame asupra sănătăţii fătului”. Vor fi achiziţionate materialele necesare implementării proiectului (consumabile. cunoaşterea modului în care curiozitatea şi presiunea grupului influenţează comportamentul de consum.G -uri care urmăresc prin activităţile lor să prevină şi să combată consumul de substanţe ilicite. portofolii pe următoarele teme: „Alcoolul”. tutun. elevii vor dobândi informaţii corecte despre droguri şi vor identifica consecinţele pe termen scurt şi lung ale consumului de droguri. în cadrul orelor de consiliere şi orientare. pixuri. elevii vor putea să identifice caracteristicile unui stil de viaţă sănătos. să cunoască beneficiile unui stil de viaţă sănătos şi vor selecta informaţii semnificative despre droguri. principalele activităţi şi rezultatele aşteptate şi va fi prezentat colectivul de realizare a proiectului. droguri de către mamă în perioada sarcinii asupra fătului. să fie prezentate tipurile de substanţe de risc şi consecinţele consumului lor. Cele mai sugestive dintre afişe vor fi premiate. pe clase. La începutul proiectului. Această informare presupune ca timp de o lună. Pentru evaluarea gradului de informare a elevilor. În cadrul acestor ore de informare. Prin aceste activităţi. tricouri. Tot în cadrul acestui concurs. va avea loc întâlnirea de management al proiectului – sesiune internă care are ca scop planificarea strategiei. identificarea 3 . elevi. Suceava şi cu alte O. echipamente. „Tutunul”. se vor utiliza în special metode interactive care să dezvolte la elevi conştiinţa necesităţii implicării lor în rezolvarea unor probleme sociale cauzate de consumul dubstanţelor periculoase. profesori şi părinţi. Pentru o mai bună monitorizare a proiectului se va redacta un jurnal al proiectului în care se vor însemna toţi paşii parcurşi până la derularea activităţilor. ) şi se vor realiza materialele inscripţionate. etc. Ca urmare a acestei activităţi.„Drogurile de petrecere (party drugs)”. 2 pag. insigne. cu rol în întărirea factorilor de protecţie implicaţi în consumul de droguri. astfel: fetele vor realiza portofolii cu tema „Riscurile consumului de alcool. Prin această activitate. autorităţi. se vor aplica chestionare pre-sesiune şi post –sesiune. iar băieţii „Influenţa grupului în decizia de a consuma droguri”. „Opioidele”.

cadre didactice şi reprezentanţi ai partenerilor de proiect. -1000 pixuri şi servicii . Cheltuieli personal 2.2 perforatoare (în LEI) 13 000 RON 4 . fotografii realizate în cadrul diverselor activităţi la care au participat elevii şi cadrele didactice din cadrul Grupului Şcolar Dumbrăveni. Prin aceasta. iar apoi se vor prezenta şi părinţilor semnele consumului de alcool. reprezentanţi ai IŞJ Suceava şi ai mass-media locale. În cadrul activităţii se vor viziona câteva fragmente din filmul „Captivi în libertate”. riscurile acestora.Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului La finalul proiectului se va realiza o întâlnire la care vor participa cadre didactice. reprezentanţi ai ONG-urilor. Durata de realizare a proiectului: 6 luni Costul total al proiectului: 30 000 RON Contribuţie proprie: 3 000 RON Suma solicitată de la Consiliul Judeţean: 27 000 Bugetul detaliat al proiectului Cheltuieli Costuri UM nr. Această întâlnire are drept scop prezentarea modului în care s-a derulat proiectul.10 bibliorafturi . Bunuri Buc.1 banner . locale ) în ceea ce priveşte fenomenul drogurilor. Scopul activităţii este acela de a identifica modalităţi de sensibilizare a comunităţii ( şcolare. reprezentanţi ai autorităţilor locale. rezultatele obţinute şi propunerile pentru continuarea proiectului. Activitatea 6 ( luna 5 ) – „Împreună putem schimba ceva!” Activitatea se va derula sub forma unor discuţii dirijate la care vor participa elevi. tutun şi droguri. Se vor folosi pentru aceasta materiale video realizate pe parcursul proiectului.100 folii protecţie . după derularea activităţilor proiectului. Unităţi 1. Activitatea 5 ( luna 5 ) – „Adolescenţii şi consumul de droguri” Această activitate va avea forma unei dezbateri pe tema influenţei factorilor de risc şi de protecţie implicaţi în consumul de droguri.100 markere . părinţi. Activitatea 7 ( luna 6 ) .2000 fleyere . Vor fi invitaţi din nou reprezentanţi ai mass-media locale care vor putea observa şi ei cum s-au schimbat şi cum au evoluat mentalităţile elevilor şi cadrelor didactice din Dumbrăveni.unor strategii de a evita / reduce consumul de alcool şi cunoaşterea beneficiilor unui stil de viaţă sănătos şi identificarea comportamentelor de viaţă sănătoasă. se urmăreşte identificarea unor factori de risc şi de protecţie implicaţi în consumul de droguri la vârsta adolescenţei şi cunoaşterea etapelor trecerii de la consum ocazional la abuz şi apoi dependenţă.

Deplasări - - Suceava – Dumbrăveni Dumbrăveni – Suceava .Copii după ultimele situaţii financiare ale organizaţiei.consilier educativ Asistent de proiect – Ovidiu SPIRIDON – director coordonator Mihai HARASIM – director adjunct Gabriela ZAIŢ – profesor Andrei VRÂNCEANU – profesor Mihaela APETREI – profesor.3 topuri A3 3. ..30 role hârtie flipchart Top. Semnătura şi ştampila solicitantului 5 .un laptop . .4 seturi capse . Total costuri ale proiectului 2 000 RON 10 000RON 5 000 RON 30 000 RON Echipa de proiect: Coordonator de proiect –Ionela Diana DONCEAN.30 bandă adezivă .o imprimantă multifuncţională .Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea solicitantului în prevederile alin.Curriculum Vitae al persoanelor implicate în proiect.(1) şi (2) ale art. .un videoproiector 5.50 hârtie A4 .o cameră video . .350/2005.10 pastă corectoare . Prezentului Formular de Cerere de finanţare i se vor anexa următoarele documente: .Copie după statutul / actul de înfiinţare al organizaţiei.12 din Legea nr.procesare foto .3 capsatoare .un aparat foto 6. Dotări Buc. .5 hârtie A4 colorată .un flipchart . Reparaţii curente 4. Alte cheltuieli 7.