You are on page 1of 5

1.

A bölcs a házát
2. ÁBCÉDÉ
3. A fővámszedő, Zákeus
4. A tanítás véget ért már
5. Az Úr a Pásztorom
6. A szeretet mindenkié
7. Boldogok a szelídek
8. Csak parittya
9. Csodálatos Jézus, a szeretet
10. Dicsérd Istent Föld és ég
11. Dávid egykor
12. Engem szeret Jézusom
13. Ez az a nap
14. Egy kapu csak egy van

Hát építsd házad Jézus Krisztusra. Balga háza összedőlt.J. s egyre nő az ár.: Mi most szépen.E. Az áldás árad rád. A balga csak homokra épített. És így szólt hozzá: Zákeus a fáról gyere le. A zápor hull.M.D. hogy mindazt mit tanultunk Itt e szent helyen.S . s egyre nő az ár. Refr.U.1.ZS – Boldog leszel örökké! Az Úr Jézus beszéde az élet ábécéje. Onnan mindent jól látott. Otthonunkban életünkben Látható legyen.az én szívem Jézusé. balra. Hát építsd házad Jézus Krisztusra. . nyisd ki még ma szíved ajtaját! Ha szívedbe költözik.C. A balga csak homokra épített. És a zápor hull majd rá. Tanuld meg az ábécét. illendően Mind haza megyünk Szent igédet írd szívünkbe Drága mesterünk. S akkor áldás árad rád! Az áldás árad rád. Jézus mennybe juttatja. H. A fővámszedő Zákeus oly csöpp kis ember volt. A zápor hullt.V.úgy legyen! O. A zápor hull. A zápor hullt. Írd szívünkbe szent igédet drága mesterünk. A bölcs a házát kőre építi.B. A tanítás véget ért már A tanítás véget ért már mi haza megyünk. tanácsait meghallod.Ő is szeret engem. hogy arra ment. sem elveszned.Ő. Nem kell félned. Hogy meglássa az Úr Jézust.R. s égbe száll az ima.L. ÁBCÉDÉ Á. A Megváltó.F. és az ár hogy nőtt. A balga csak homokra épített. Refr. nyomban észrevette.Ó. Örökélet a tiéd. És a zápor hullott rá. s egyre nő az ár. és az ár hogy nőtt. szava legyen mindig a tiéd! Utadat ha így járod. Fogadd el hát szent szavát.N . és az ár hogy nőtt. 4. De a bölcs háza egyre bizton áll.Ö. A bölcs a házát kőre építi. A zápor hullt.TY. s égbe száll az ima.T. Add. Mert ma hozzád térek be. s égbe száll az ima. Építsd házad Krisztusra! 2. A bölcs a házát kőre építi 3. Az áldás árad rád.Ú.. Nem térsz attól jobbra.G . Hát építsd házad Jézus Krisztusra. egy fára felmászott.Jézus mondja: „Jer kövess!” SZ.P. eljuthatsz majd célodba! Ki ezt hűen megtartja.. életed megváltozik.I. A zápor hull. A fővámszedő A bölcs a házát kőre építi.K.

Mindenütt az ég alatt. szeret is ô nagyon. csendüljön fel énekünk! Zengje minden szív és száj: Áldassék az Úr. a zöld mező. és a kis kő körbejár. Az Úr a Pásztorom Az Úr a Pásztorom. Jézus a szeretet (3x) Csodás szeretet. Oly jó. békét ad nekem. Követem lábnyomát Mindenen át. Kicsi. Oly jó. ô mindennap jó. föld és ég. Minden lélek áldja Őt. 1. Törődik énvelem. mert ők öröklik a földet! Jézus így szólt: “Tanuljátok meg Tőlem. Csak meg kell keresni a forrását. És körbe jár és körbe jár és messze messze száll. örömöt is ad nekem. mert Ővé a mindenség. 2. meg sem mérhetem. Csak parittya Csak parittya. Pásztor ajkán ének s buzgó ima kél. A szeretet mindenkié A szeretet mindenkié. Öt kiskövecskét választ. a béke mindenkié. ” 8. E forrás honnan ered: A golgotai kereszt alól. Csak meg kell keresni a forrását. Az öröm mindenkié. s a gúnyra mit sem ád. Kis kő kell s egy parittya. A béke mindenkié. Ő kormányoz fönt és lent. A béke mindenkié. Oly jó. Király! . 6. Ha megtaláltad a forrást. Csak meg kell keresni a forrását. Oly széles. pengő cimbalom. Csodálatos. öröm tied. Kis kő süvít a légen át. 9. megvetett. Gyere hát megmutatom neked. Hát kínáld mindenkinek! 7. Boldogok a szelídek Boldogok a szelídek. a szeretet mindenkié. nincs más. s porba hullt a Góliát. semmi sem árt. Oly magas. ||: Jézus Krisztus oly jó énhozzám :|| 3x Ô mindennap jó. Hogy szelid szívű. a szeretet mindenkié. az öröm mindenkié. át sem érhetem. 10. amerre várva vár A forrás hűs vize. alázatos vagyok. dicsősége megmarad! Mondjunk Néki éneket. a szeretet Refr. Csodás szeretet. Jó Pásztor Ő! Nyájával arra jár. Csodálatos Jézus. Hódoljon az Úr előtt! Az Alkotó bölcs és szent. vigyáz rám szüntelen. zsoltárt és dicséretet! Hárfa. kísérjétek víg dalom! Színe előtt örvendjünk. föl sem érhetem. de féli hű Urát. Ha Ő a pásztorom. Dicsérd Istent Föld és ég Dicsérd Istent. A béke. Refr. mert ők öröklik a földet! Boldogok a szelídek. Oly mély. Az öröm mindenkié. Hol Jézus érted szenvedett! A szeretet most már tied. Dávid mégse fél.5.

hogy jöjj vissza már! egy szívvel mondjuk. sose veszít. mit az úr szerzett! 2x örvendjünk. Készülj a harcra Isten minden fegyverzetét Öltsd fel magadra! 12. Jézus szeret velem van. de két oldalt is látsz. eljön az Úr. Egy kapu csak egy van! Egy kapu csak egy van. jövel Úr Jézus! 14. Mint az óriás Jónak látszó tett is lehet Bálványimádás Minden nap újabb ellenség jön. van. Megnyitotta az eget. ez az a nap. akit úgy várunk. van-e hited gyõzni minden bûn felett? Ellenállni. Úgy van. ez az a nap. de két oldalt is látsz: Külsőt és belsőt. vígadjunk e napon! örvendjünk. Jézus az Úr. Ő szeret Ő szeret nagyon Úgy van. Jézus az Úr. Páncélruhás Góliátot nyomban legyõzte Jó barátom. akit szolgálunk. szolgáljuk hûséggel szent nevét! szolgáljuk hûséggel szent nevét! mert Jézus az Úr. és parittya Tarisznyájában öt sima kõ. Bűnömtől megtisztított. Kis dolgok néha nagyra nõnek. indult a harcba. Őriz minden utamban. Jézus az Úr. jövel Uram. mit az úr szerzett. Jézus értem szenvedett. ha a világ csalogatja szívedet? Van erõ.mint bot. 13. hogy jöjj vissza már! ó. EZ AZ A NAP Ez az a nap. tudod-e hol? Csakis Jézus Krisztusban. mint pásztorfiú. Engem szeret Jézusom. Te melyiken állsz? Egy kapu csak egy van. mindig gyõztes a harcban. jövel Uram. Aki rá néz. Mennyországba fogadott! Refr. akit szolgálunk..11. mit az úr szerzett! Jézus az Úr. mégsem félt szíve. de te hol állsz? . vígadjunk e napon! mert ez az a nap. Engem szeret Jézusom Bibliámból jól tudom Mind Övé a kisgyermek Erőt ád a gyengéknek Refr.. Fegyverzete nem volt egyéb. Ő szeret Igéjéből tudom. 2x egy szívvel mondjuk. Mennybe viszi gyermekét. Dávid egykor Dávid egykor. Én belül állok. akit szolgálunk! Eljön az Úr. akit úgy várunk. Jézus az Úr. Ott dicsérem szent Nevét! Refr.