You are on page 1of 2

Evaluare sumativă

Cl 7
”Chimia - știința despre substanțe . Noțiuni chimice elementare”

1. Se dă șirul de cuvinte : cui , fier , riglă , sticlă , grafit , pîlnie , aluminiu ,
polietilenă , cupru , oxigen . Selectează –le și scrie-le în caiet doar pe cele
care denumesc substanțe .
7p
2. Alege firmațiile care descriu doar fenomene chimice :

3.

4.

5.

6.

7.
8.

2p
a) La aprinderea unei lumînări , parafina se topește și arde;
b) Obiectele de cupru se acoperă , cu timpul , cu un strat de culoare verde ;
c) La mărunțirea unei bucăți de sticlă incoloră , ea se transformă într-un praf
alb-gri;
d) La deschiderea flaconului cu apă de colonie , simțim un miros plăcut;
e) Apa fierbe la temperatura de 100° C
Completează afirmațiile de mai jos , scriind în spațiile libere cuvintele care
lipsesc :
4p
a) Molecula de apă constă din ..... oxigen și ........ de hidrogen.
b) În componența zahărului , în afară de ...... de oxigen și de hidrogen , intră
și ...... de carbon .
În coloana I sînt date 5 noțiuni chimice . Găsește , în coloana a II-a , definiția
corespunzătoare fiecărui noțiuni:
Coloana I
Coloana II
5p
1) Atom
A. Semnele prin care substanțele se aseamănă sau
se deosebesc unele de altele .
2) Moleculă
B. Materialul din care este alcătuit un corp fizic .
3) Element chimic
C. Totalitatea atomilor de același fel .
4) Substanță
D. Cea mai mică particulă de substanță , indivizibilă din
punct de vedere chimic .
5) Proprietățile
E. Alcătuită din atomi de elemente indentice sau
diferite .
substanței
Găsește în sitemul periodic și scrie masa atomică relativă pentru elementele
chimice enumerate mai jos :
a)argint b)azot c)mercur d)sodiu e) sulf .
4p
Folosind sistemul periodic , scrie simbolurile chimice pentru :
18p
a) Elementele din perioada a II-a ;
b) Elementele din subgrupa secundară a grupei a VII-a ;
c) Elementele metalice din perioada a III-a ;
d) Elementele nemetalice din grupa a V-a ;
Caracterizează elementul sodiu după poziția sa în sistemul periodic .
5p
Calculează masa moleculară relativă pentru :
4p
a)P2O5
b)H2SO4

Barem de verificare Itemi Criteriile de evaluare Puncte Scor total Item 1 1) 1p pentru răspunsul corect 1p*7 Item 2 Cîte 1p pentru fiecare afirmaţie corect identificată 1p*2 2p Item3 Cîte 1p pentru fiecare denumire indicată corect 1p*4 4p Item 4 Cîte 1p pentru fiecare noțiune scrisă corect 1p*5 5p Item5 1p pentru determinarea masei atomică relativă substanţei X 1p*4 4p Item 6 1p pentru determinarea elementelor din perioada a II-a 1p*8 18p 1p pentru determinarea elementelor din subgrupa secundară a grupei a VII-a 1p*4 1p pentru determinarea elementelor metalice din perioada a III-a 1p*3 1p pentru determinarea elementelor nemetalice din grupa a V-a 1p*3 Item 7 1p pentru fiecare caracteristica a elementului 1p*5 5 Item8 1p pentru determinarea masei molare 2p*2 4 7p Total 49p Barem de notare Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punct e 49-47 47-42 41-37 36-32 31-25 24-16 15-8 7-4 3-2 1 .