You are on page 1of 90

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE:
ASISTENT DE GESTIUNE IN UNITĂŢI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE
NIVELUL 3 avansat

BUCUREŞTI
2006
Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

0

AUTORI

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul definitiv, Grup Şcolar Economic Administrativ ”O.
Onicescu” Botoşani
2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte
3. BURUIANĂ GIANINA - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ
4. COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău
5. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti
6. DINCĂ FLORIN CRISTIAN - prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba
Iulia
7. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia

CONSULTANŢĂ:
CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

1

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE:

CREDITE: 7,0

1. Comunicarea profesională în limba modernă

2,0

2. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC)

1,0

3. Comunicare profesională

1,0

4. Managementul proiectelor

2,0

5. Managementul calităţii

1,0

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:

15,0

6. Tipuri de structuri de primire cu funcţiuni de cazare

1,0

7. Unităţi de alimentaţie

1,0

8. Informaţia contabilă în managementul financiar şi principiile sistemului contabil
în partidă dublă

1,5

9. Serviciul contabil în hotel şi restaurant

2,0

10. Bilanţul contabil simplificat

2,0

11. “Contul de profit şi pierdere”

2,0

12. Sisteme informatice în gestiune în hoteluri

2,0

13. Analiză financiară

1,5

14. Planificarea financiară

1,0

15. Adoptarea planului de afaceri pentru susţinerea unui credit bancar

1,0

16. Stabilirea tarifelor şi preţurilor în hoteluri

1,5

17. Stabilirea preţurilor în unităţile de alimentaţie

1,5

18. Sisteme informatice de gestiune în restaurante

2,0

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

2

0 Competenţe: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. în contexte profesionale semnificative 3. în contexte profesionale semnificative. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 4.Titlul unităţii: 1. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. Elaborează mesaje scrise specializate. Comunicare profesională în limba modernă Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 5. în contexte profesionale semnificative. în contexte profesionale semnificative 2. în contexte profesionale semnificative Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 3 . Exprimă mesaje orale în limbaj complex.

puncte de vedere. care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat. priorităţi. informaţii. şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală Condiţii de aplicabilitate: Contexte: Surse şi tipuri de mesaje orale: activităţi de serviciu. anunţuri publice. din mesaje orale diverse (c) Identificarea de opinii şi atitudini. de lungime variabilă: mesaje. pe teme profesionale: instrucţiuni. Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare. transmisiuni radio şi TV. non-verbale şi/sau de asocieri/conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare (f) Înţelegerea de instrucţiuni. conversaţii telefonice. în registre sociale şi profesionale uzuale. a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe (e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale. opinii. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). inclusiv numerice. solicitări. neutră). prezentări (formale/informale) de produse/servicii. emise clienţi. cu ajutorul conţinutului. situaţii formale situaţii informale Texte care conţin unele elemente de vocabular/de accent nefamiliare. idei. întâlniri. explicaţii. atitudini (pro.Titlul unităţii: 1. întrebări. şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat (b) Extragerea informaţiilor/detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 4 . termeni specifici mesajelor mass media. Comunicare profesională în limba modernă Competenţa 1: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. colegi sau de cei din jur. contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. Informaţii obţinute: ideea principală (sensul global). concepte) (d) Identificarea. conferinţe. vocabular specific cu nivel mediu de specializare. produse şi servicii. rapoarte. informaţii factuale. solicitări şi întrebări orale. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. intonaţiei şi al sensului implicit. inclusiv numerice. emise la viteză normală. contra. şedinţe). relevant pentru domeniul ocupaţional. discursuri. în diverse registre. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. privind specificaţii de procese. formale şi informale directe. vorbire la viteză normală.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului. integrat. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe de evaluare Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii/detalii. intonaţiei şi al sensului implicit. Pentru certificare. solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.Moduri de acţiune: întrebări. limbaj corporal/nonverbal. acţiuni proprii (realizarea de operaţii. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură. (b). (c). (d). Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. verificarea sensului prin alte surse. Probele pot viza. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 5 . activităţi). (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. intonaţie. comunicarea informaţiilor/detaliilor către alte persoane.

atunci când este necesar (c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/din texte diferite. întâlniri. reclamaţii. prospecte. date privind: materii prime. contexte profesionale informale. anunţuri. formulare. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. contexte profesionale formale. notiţe. texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă. şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate Condiţii de aplicabilitate: Contexte: activităţi profesionale. pagini Internet. texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. în texte de specialitate (b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi/sau de asocieri/conexiuni. relativ complexe. explicaţii. (d) Înţelegerea de reglementări. luarea de decizii. Informaţii obţinute: elemente cheie din documente relevante. Comunicare profesională în limba modernă Competenţa 2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. oferte. materiale şi produse finite. diagrame şi alte materiale vizuale. prezentări. informaţii factuale. faxuri. pe teme de interes comun. contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. şedinţe) Tipuri de text: Texte.Titlul unităţii: 1. transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. procese verbale. operaţii şi procese tehnologice Materiale de referinţă: dicţionare. fişe tehnice. Probe de evaluare Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 6 . acţiuni proprii: realizarea de operaţii. instrucţiuni. reclame. în diverse registre. instrucţiuni cereri. Forme de prezentare: tabele. manuale tehnice. instrucţiuni. inclusiv numerice. modificarea unor operaţii. conferinţe. date tehnice ale unor produse şi servicii. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu. informaţii profesionale: instrucţiuni. prezentări. în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu. Moduri de acţiune: comunicarea informaţiilor/detaliilor către alte persoane. grafice. de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale. scheme. circulare. reclame. evaluări. rapoarte. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. baze de date.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru. detalii şi opinii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 7 . Pentru certificare. atunci când este necesar. Probele pot viza. Probe orale. şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii. Probe orale. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări. instrucţiuni. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) . scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. integrat.

situaţii specifice în organizaţie. Tipuri de prezentări: rapoarte (relatări de evenimente. faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente (d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia/instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi (e) Exprimarea fluentă. şi/sau de registru Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate. Comunicare profesională în limba modernă Competenţa 3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex. care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice). precisă şi structurată logic a ideilor. Materiale suport pentru prezentări notiţe. vocabular specializat familiar. instrucţiuni. individual sau în grup. Moduri de comunicare: faţă în faţă. plan de prezentare. scheme. expresii specifice şi structuri variate. la locului de muncă. Limbaj: fluent. prezentări detaliate de procese/produse/servicii. opinii. descrieri şi specificaţii de obiecte. folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate (c) Formularea clară. scurte rapoarte profesionale. procese. robot telefonic. de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu. folosind expresii şi structuri variate (b) Realizarea de prezentări orale de fapte. în discuţii. demonstraţii operaţionale. pregătite în prealabil. folii. detalii de operare. în contexte profesionale semnificative. idei. explicaţii. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului (f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni/familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului. Contexte: contexte profesionale. sfaturi. grafice. prezentări. documente. în diverse registre. imagini. în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu Criterii de performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea. la viteză normală.Titlul unităţii: 1. Tipuri de discurs: discuţii profesionale formale şi informale. specific domeniului ocupaţional. planşe. întâlniri. fişe de lucru. modele. obiecte (mostre). contexte formale şi contexte informale. de gramatică. la telefon. şedinţe). conferinţe. idei şi opinii profesionale. contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri. operaţii. chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi/sau intonaţie. întâlniri). Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 8 .

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. chiar dacă există unele deficienţe.Moduri de acţiune: comunicarea/transmiterea de informaţii/instrucţiuni către interlocutor/i. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului. idei şi opinii şi să le susţină cu argumente. susţinerea unei prezentări . Prezentările pot avea o durată variată. dar nu mai puţin de 10 minute. precis şi structurat fapte. Pentru certificare. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. integrat. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil. Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 9 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare/notiţele. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a).

facturi proforma. în limbaj specific clar şi precis. formule de politeţe. despre produse şi servicii. standarde tehnice şi profesionale specifice . şedinţ..Titlul unităţii: 1. mesaje (inclusiv e-mail). Materiale de referinţă: dicţionare. formate formale. corespondenţă profesională: scrisori. reviste de specialitate. ortografie şi/sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor (f) Adecvarea formatului şi limbajului la context. Tipuri de informaţii: în texte. puncte de vedere. în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu profesionale Criterii de performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă (b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe. în contexte semnificative. rapoarte. Contexte: contexte profesionale. modele de documente şi formulare. fişe tehnice. referate. contexte formale. cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate (c) Transmiterea în scris. situaţii specifice în organizaţie. procese verbale. formate informale. Teme specifice: organizarea locului de muncă. minute. contexte sociale care au legătură cu profesia. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 10 . aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. la tipul de text şi la subiect Condiţii de aplicabilitate: Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. opinii. în diverse registre. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. oferte. de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare (d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite (e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică. calitatea serviciilor/produselor. glosare de termeni specializaţi/sintagme specifice. Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare. activităţi specifice locului de muncă. Comunicare profesională în limba modernă Competenţa 4: Elaborează mesaje scrise specializate. note circulare. contexte informale. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. operaţii. idei. baze de date. la locul de muncă. specifice sarcinilor de serviciu. formule de comunicare standardizate. de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). faxuri.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică. la tipul de text şi la subiect. ortografie şi/sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului. Probele trebuie să vizeze demonstrarea. integrat.Probe de evaluare Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe. Probele pot viza. informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită. în limbaj specific clar şi precis. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 11 . evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. specifice sarcinilor de serviciu. Pentru certificare. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. cel puţin o dată. a capacităţii de a completa/redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

negocieri. cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale. în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări (e) Exprimarea clară. b. (în funcţie de specializare). cum ar fi planuri. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi. evaluări de: produse. subalterni. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale. preferinţe. de produse. cu colegi. pe teme legate de sarcini de serviciu (b) Comunicarea telefonică adecvată. cu potenţiali Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 12 . Corespondenţă profesională: formală şi informală. în diverse registre. în interiorul organizaţiei: cu subalterni. argumente pro şi contra în susţinerea unor idei/opinii profesionale personale. evaluarea de informaţii. fluentă şi adecvată terminologic. comunicări telefonice şi corespondenţă profesională. în activităţi profesionale zilnice. superiori. Contexte: a. cu limbajul şi registrul adaptate la subiect. aranjamente la locul de muncă. relaţii cu clienţii şi partenerii. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale.Titlul unităţii: 1. privind: probleme de serviciu curente. pe teme de interes profesional. contractări etc. în comunicarea orală şi în scris Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii şi opinii: informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale. activităţi profesionale zilnice. servicii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în contexte legate de sarcini de serviciu (c) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari. legată de sarcini de serviciu. în contexte legate de sarcini de serviciu (d) Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă. explicaţii. solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse. c. comunicări formale/informale cu parteneri şi clienţi. întâlniri formale/informale profesionale de rutină. cu superiori. în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul/destinatarul. cu parteneri. Comunicare profesională în limba modernă Competenţa 5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. Teme: discuţii profesionale şi conversaţii. instrucţiuni. ipoteze. la context şi la interlocutor/destinatar. activităţi şi aranjamente operaţionale. analize. de servicii. în afara organizaţiei: cu clienţi.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate. Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale. a capacităţii de a completa/redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. oferte. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. faxuri. cel puţin o dată. note circulare. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4). vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale. integrat. în scris: scrisori. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat. formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori. probele trebuie să vizeze demonstrarea. la telefon: apeluri date. email). circulare. scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară. formule de iniţiere. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. comunicări directe/telefonice derulate cu viteză normală. schimburi de opinii: faţă în faţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. pe diverse teme şi către diverşi destinatari. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 13 . să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. fluentă şi adecvată terminologic. fax. întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe/telefonice. cu un limbaj şi registru adaptate la subiect. mesaje (inclusiv e-mail). în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze. Pentru certificare. În cazul convorbirilor telefonice (b). o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.clienţi/parteneri Tipuri şi moduri de interacţiune: Limbaj şi convenţii: în discuţii profesionale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale. limbaj nonverbal. la context şi la interlocutor/destinatar. apeluri primite. în perechi sau în grupuri mici. preluare/transmitere de mesaje telefonice. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea. În cazul corespondenţei (c). şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. Administrează o bază de date 3.Titlul unităţii: 2. Comunică prin Internet 4. Structurează şi prezintă informaţii din surse variate Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 14 . Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel 2.0 Competenţe: 1.

conform condiţiilor de aplicabilitate. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 15 . font. aliniere. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). formatare. scădere. stil. şabloane prezentări. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte. grosimea liniei. medie aritmetică) Diagrame: tip. sursa datelor. mărime font. antet. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel. localizare. funcţii simple (adunare. selectare culori. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c). grupare linii şi coloane. chenare. referinţe absolute şi relative. conform condiţiilor de aplicabilitate. subsol Prelucrări: sortare. exploatare foi de calcul. consultarea documentaţiei auxiliare Formatare: setare pagină. documente text Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul. subtotaluri. fişiere multimedia. ecuaţii. filtrare. grafice. copiere/lipire. suprafaţă diagramă. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e). tipărire Obiecte: imagini.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Competenţa 1: Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel Criterii de performanţă: (a) Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul (b) Formatare documente şi foi de calcul (c) Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel (d) Trasarea diagramelor (e) Inserarea obiectelor Condiţii de aplicabilitate: Operaţii: inserare/ştergere. redenumire.Titlul unităţii: 2. conform condiţiilor de aplicabilitate. tip caracter.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 16 . memo Funcţii pentru date de tip: numeric. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). şir de caractere. conform condiţiilor de aplicabilitate. date calendaristice. sortare. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). actualizare. conversii. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date.Titlul unităţii: 2. alfanumerice. închidere bază de date şi tabele Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcţiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date. dimensiune) Operaţii asupra tabelului: creare. de uz general Structura bazei de date: tabele (nume componente. şir de caractere. conform condiţiilor de aplicabilitate. logice. poziţionare pe o înregistrare. indexare Încărcare: introducere şi validare date Exploatarea bazei de date: deschidere. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e).Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Competenţa 2: Administrează o bază de date Criterii de performanţă: (a) Identificarea tipurilor de date şi funcţiilor folosite pentru date (b) Analizarea structurii unei baze de date (c) Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date (d) Încărcarea unei baze de date (e) Exploatarea unei baze de date Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: numerice. date calendaristice. tip.

accesare cont. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia sub formă de e-mail. dialog. liste de discuţie a informaţiilor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante in Internet. forum. folosind motoare de căutare (c) Transmiterea informaţiei sub forma de e-mail. crearea unui cont şi folosirea de programe specializate pentru e-mail (d) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Internet. expediere mesaje Metode de schimb: e-mail. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). folosind motoare de căutare. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 17 . dezbatere on-line. CD-ROM-uri Tehnici de căutare: motoare căutare Internet. fişiere de pe dischete. cuvinte-cheie.Titlul unităţii: 2. să folosească programe specializate pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaţiilor. să creeze un cont. grupuri de cuvinte Operaţii pentru transmitere informaţii: crearea unui cont. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b).Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Competenţa 3: Comunică prin Internet Criterii de performanţă: (a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii (b) Extragerea informaţiilor relevante în Internet.

grafice. cataloage.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Competenţa 4: Structurează şi prezintă informaţii din surse variate Criterii de performanţă: (a) Culegerea informaţiilor din mai multe surse (b) Îmbinarea informaţiilor într-un mod coerent (c) Prezentarea materialului realizat Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: baze de date. Internet. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). normative Mod coerent: conţinut unitar. de la simplu la complex. baze de date corespunzătoare domeniului de activitate Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaţii din mai multe surse. fişiere de pe floppy şi CDROM. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat. limbaj Prezentare: operaţii complexe de calcul tabelar. dicţionare. materiale scanate.Titlul unităţii: 2. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 18 . ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. diagrame.

Titlul unităţii: 3.0 Competenţe: 1. Aplică tehnici de comunicare orală 3. Comunicare profesională Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă 2. Realizează un raport formal Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 19 .

discuţii. audio. procese verbale. întreţinerea unor discuţii. seminare. documentaţie.ului. buletine informative. Comunicare profesională Competenţa 1: Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă Criterii de performanţă: (a) Stabilirea scopului comunicării (b) Identificarea surselor de informaţii (c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate (d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării Condiţii de aplicabilitate: Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor. manuale. prezentarea unor informaţii Surse de informaţii: informaţii interne şi externe. internet. rapoarte. informatizate Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedback . conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. mass media. verbale.Titlul unităţii: 3. Metode de comunicare: scrise. documentaţie întocmită corect Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite. publicaţii de specialitate. statistici. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 20 .

prin modulaţia vocii. prin articulare Argumentare idei clare. încurajează discuţia.Titlul unităţii: 3. asigură posibilitatea de exprimare. ocazie. prin structură. Susţinere: în situaţii formale sau informale. Comunicare profesională Competenţa 2 Aplică tehnici de comunicare orală Criterii de performanţă: (a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor (b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu (c) Argumentarea unui punct de vedere (d) Facilitarea unei comunicări eficiente Condiţii de aplicabilitate: Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie. oferă feed-back. persuasive. să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată). concise. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 21 . metode de ascultare (activă sau pasivă). subiectul în cauză. contactul vizual). în funcţie de numărul de vorbitori (mare. încadrarea în timp. viteza vorbirii. mic. stimulează creativitatea. adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului. relevante. folosirea unui suport specific Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint. limbajul trupului. vorbitori. 2 persoane). adaptate contextului si interlocutorului Facilitarea comunicării eficiente: acceptă opinii diferite. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. prin comunicare non verbală (gesturi. prin alegerea tonului şi a vocabularului.

Titlul unităţii: 3. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 22 . suportul (grafică. standardul de prezentare. Organizare: tipul informaţiei. Comunicare profesională Competenţa 3: Realizează un raport formal Criterii de performanţă: (a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse (b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului (c) Elaborarea unui raport formal Condiţii de aplicabilitate: Selectare: în funcţie de complexitatea temei. succesiune logică. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. bine structurat. relevanţă. formatul) Raport formal: document coerent. publicul ţintă. adecvat scopului propus Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii).

3. Implementează proiectul. Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului. Participă la identificarea mediului de proiect. Managementul proiectelor Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2.0 Competenţe: 1. 4. Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 23 .Titlul unităţii: 4. 2.

elaborarea conceptului. studiul preliminar. Managementul proiectelor Competenţa 1: Participă la identificarea mediului de proiect. implementarea Procesele proiectului: initializare. planificare. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 24 . monitorizare. (b) Participă la estimarea rezultatelor proiectului. studiul principal.Titlul unităţii: 4. Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului. executie. Criterii de performanţă: (a) Participă la elaborarea fazelor şi proceselor proiectului. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. incheiere Estimarea rezultatelor: indicatori. standarde de calitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate: Fazele de proiect: initiativa de proiect. studiul de detaliu.

Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să definească pachetele de activităţi. Criterii de performanţă: (a) Stabilirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului (b) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare. să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a). Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 25 . achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului. contacte cu furnizorii de servicii şi produse.Titlul unităţii: 4. listă de produse. Managementul proiectelor Competenţa 2: Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă. analize de nevoi (SWOT). Condiţii de aplicabilitate: Pachete de activităţi: studii de piaţă. planul de iniţiere al proiectului. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Documentelor specifice: planul de proiect.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia de proiect.Titlul unităţii: 4. (c) Întocmirea documentaţiei de proiect. că este capabil să lanseze proiectul. Managementul proiectelor Competenţa 3: Implementează proiectul Criterii de performanţă: (a) Lansarea proiectului în baza graficului de derulare. că este capabil să asigure încadrarea în timp. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul. (d) Livrarea serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect. Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului Documentaţie de proiect: raport de sfârşit de etapă. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică. registru de probleme. prin întocmirea unui grafic de derulare. conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform sarcinilor primite în cadrul proiectului. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. (b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect . raport de progres. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 26 . recomandări de acţiune.

conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. de activitate. că este capabil să gestioneze schimbările. Managementul proiectelor Competenţa 4: Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului. plan de managementul riscurilor. Condiţii de aplicabilitate: Riscuri: de eveniment. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării. programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele proiectului conform sarcinilor primite în proiect.că este capabil să analizeze riscurile proiectului. registru de riscuri. (b) Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 27 . Documente specifice: registru de schimbări. Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc. cerere de schimbare.Titlul unităţii: 4. Criterii de performanţă: (a) Analizarea riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice. de proiect. Surse de risc: asociate cu costurile. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. raportul de proiect .

Aplică acţiuni corective si preventive pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 28 .Titlul unităţii: 5. Managementul calităţii Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. Acţionează pentru implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management a calităţii 2.0 Competenţe: 1.

despăgubiri pentru daune Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează. produse returnate. analiză şi îmbunătăţire Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi. produse neconforme. reclamaţii clienţi. satisfacerea clienţilor. manualul calităţii. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 29 . feed-back. recondiţionări. reparaţii. costuri. legislaţie. Managementul calităţii Acţionează pentru implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management al calităţii Criterii de performanţă: (a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de management al calităţii (b) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe: proceduri. prin elaborarea şi prezentarea unui raport. că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (b).Titlul unităţii: Competenţa 1: 5. grafice de documentare Evaluare: măsurare. penalizări pentru întârziere. standarde de firmă.

Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează). principiul “zero defecte”. fişe de control statistic) Probe de evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să propună si sa aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (b) şi (c). Managementul calităţii Aplică acţiuni corective si preventive pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii Criterii de performanţă: (a) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii (b) Propunerea de strategii de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă (c) Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii Condiţii de aplicabilitate : Strategii de îmbunătăţire a calităţii: Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: strategia Kaizen. instrumentele calităţii (grafice.Titlul unităţii: Competenţa 2: 5. histograme. stratificare. metoda întrebărilor). ISO 9001-2001 conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate instrumente ajutătoare (brainstorming. conform criteriului de performanţă (a). diagrame. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 30 .

Organizarea compartimentelor şi activităţilor specifice unităţilor de cazare 3.0 Competenţe: 1. Particularizarea ofertei în unităţile hoteliere Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 31 .Titlul unităţii: 6. Caracterizarea principalelor unităţi de cazare 2. Tipuri de structuri de primire cu funcţii de cazare Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1.

Titlul unităţii:

6. Tipuri de structuri de primire cu funcţii de cazare

Competenţa 1:

Caracterizează principalelor unităţi de primire

Criterii de performanţă:
(a)

Prezentarea principalelor tipuri structuri de primire turistice

(b)

Determinarea caracteristicilor unităţilor de primire

(c)

Caracterizarea acestor tipuri de unităţi de primire

Criterii de aplicabilitate:
Principalele tipuri de unităţii:

hotel; motel; vilă; cabană; pensiune turistică; camping; popas
turistic; sat de vacanţă;

Caracteristicile unităţilor de cazare: arhitectură; grup sanitar; dimensiuni; număr de camere; spatii
exterioare; dotări;
Caracterizarea

amplasament; capacitate; durata medie a sejurului; segmentul de
clientelă

Probe de evaluare:
Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte principalele tipuri de
structuri de primire turistice, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate
date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile
unităţilor de primire, conform criteriilor de performanţa (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze aceste tipuri
de unităţi de primire, conform criteriilor de performanţa (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

32

Titlul unităţii:
Competenţa 2:

6. Tipuri de structuri de primire cu funcţii de cazare
Organizarea compartimentelor şi activităţilor specifice unităţilor de
cazare

Criterii de performanţă:
(a)

Prezentarea compartimentele existente în unităţile de cazare

(b)

Descrierea activităţilor specifice unităţilor de cazare

Criterii de aplicabilitate:
Compartimente:

front-office; housekeeping; tehnic

Activităţi specifice:

promovarea şi vânzarea camerelor şi serviciilor aferente; preluarea
comenzilor de rezervare şi completare documente de rezervare; efectuare
serviciilor de curăţenie igienă; crearea unui mediu plăcut; înregistrarea
documentelor financiar-contabile, etc.

Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compartimentele
existente în unitatea de cazare, conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate
date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine activităţile
specifice unităţilor de cazare, conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate
date.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

33

Titlul unităţii:

6. Tipuri de structuri de primire cu funcţii de cazare

Competenţa 3:

Particularizarea ofertei în unităţile hoteliere

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea ofertei unităţilor hoteliere
(b) Determinarea produsului tangibil hotelier
(c) Stabilirea produsului intangibil hotelier
Criterii de aplicabilitate:
Oferta unităţilor hoteliere:

cazare; alimentaţie; agrement; informare; internet; suplimentare; altele

Produsul tangibil hotelier:

capacitate de cazare, alimentaţie si a celor în care se desfăşoară serviciile
suplimentare

Produsul intangibil hotelier: servicii de cazare, servicii de alimentaţie; servicii de agrement; servicii de
informare si intermediere; servicii suplimentare; alte servicii
Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice oferta unităţilor
hoteliere, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine produsul tangibil
hotelier, conform criteriilor de performanţa (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească produsul
intangibil hotelier, conform criteriilor de performanţa (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

34

Titlul unităţii:

7. Unităţi de alimentaţie

Nivel:

3 avansat

Valoare credit:

1,0

Competenţe
1. Prezintă caracteristicile unităţilor de alimentaţie publică
2. Analizează organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică
3. Prezintă activitatea de producţie şi servire din unităţile de alimentaţie

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

35

Titlul unităţii:

7. Unităţi de alimentaţie

Competenţa 1:

Prezintă caracteristicile unităţilor de alimentaţie

Criterii de performanţă:
(a)

Prezentarea principalelor tipuri de unităţi de alimentaţie cu caracter comercial

(b)

Prezentarea principalelor tipuri de unităţi de alimentaţie cu caracter social

(c)

Determinarea caracteristicilor tipurilor de unităţi de alimentaţie

Criterii de aplicabilitate:
Tipuri de unităţi cu
caracter comercial
Tipuri de unităţi cu
caracter social
Caracteristicile:

restaurant; restaurant clasic; restaurant specializat; rotiserie; restaurant cu
specific local; restaurant vânătoresc;
fast-food; cantină; cantină şcolară; rest-self;
tipului de unitate; ţinutei ospătarilor; tipului de preparate servite;
organizarea localului;

Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice prin care elevul prezintă principalele tipuri de unităţi de alimentaţie cu
caracter comercial, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul prezintă principalele tipuri de unităţi de alimentaţie cu
caracter social, conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile
acestor tipuri de unităţi de alimentaţie, conform criteriilor de performanţa (c) şi a condiţiilor de
aplicabilitate date.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

36

etc. recepţia cantitativă şi calitativă a alimentelor. păstrarea hainelor. spaţiu de depozitare. curăţarea. pregătirea preparatelor şi a produselor de cofetărie.Titlul unităţii: 7. conform criteriilor de performanţa (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţa (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. spatii de producţie. spălător de vase. bucătărie rece. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor dintr-o unitate de alimentaţie. spaţii pentru întreţinerea obiectelor de inventar. barul. Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine sectoarele de activitate dintr-o unitate de alimentaţie. Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice compartimentele operaţionale dintr-o unitate de alimentaţie. spaţii de depozitare. recepţie băuturi. spaţii de depozitare. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 37 . spălarea. etc. saloane de servire. bucătărie caldă. întreţinerea şi depozitarea obiectelor de inventar. băuturi. sortarea. garderoba Sectoare incluse în Compartimente Activităţii desfăşurate: recepţie alimente. sală de servire. Unităţi de alimentaţie Competenţa 2: Analizează organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie Criterii de performanţă: (a) Identificarea compartimentele operaţionale dintr-o unitate de alimentaţie (b) Determinarea sectoarelor incluse în compartimentele dintr-o unitate de alimentaţie (c) Stabilirea activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentelor dintr-o unitate de alimentaţie Criterii de aplicabilitate: Compartimente operaţionale: recepţie. gestionarea stocurilor. salon restaurant.

minuturi.Titlul unităţii: 7. spaţii de finisare. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 38 . preparate lichide calde. conform criteriilor de performanţa (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţa (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. produse din tutun. Unităţi de alimentaţie Competenţa 3: Prezintă activitatea de producţie şi servire din unităţile de alimentaţie Criterii de performanţă: (a) Identificarea sectoarelor productive din unităţile de alimentaţie (b) Descrierea ofertei unităţilor de alimentaţie (c) Servirea clienţilor în unităţile de alimentaţie Criterii de aplicabilitate: Sectoare productive: bucătăria caldă. spaţii distincte Oferta unităţilor: gustări reci sau calde. Servirea: sisteme de servire Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul este capabil să identifice sectoarele productive din unităţile de alimentaţie. băuturi alcoolice şi nealcoolice. Probe orale/scrise/practice prin care elevul este capabil să descrie oferta unităţilor de alimentaţie. mâncăruri. salate. dulciuri de bucătărie si patiserie. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. spaţii de prelucrare la cald. Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să servească clienţii în unităţile de alimentaţie. bucătăria rece.

Informaţia contabilă în managementul financiar şi principiile sistemului contabil în partidă dublă Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. Aplică principiile fundamentale ale sistemului contabil în partidă dublă 2.Titlul unităţii: 8. Prelucrează informaţia contabilă Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 39 .5 Competenţe: 1.

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să menţioneze caracteristicile principiului dublei înregistrări. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Titlul unităţii: 8. Informaţia contabilă în managementul financiar şi principiile sistemului contabil în partidă dublă Competenţa 1: Aplică principiile fundamentale ale sistemului contabil în partidă dublă Criterii de performanţă: (a) Studierea legislaţiei în vigoare pentru aplicarea sistemelor contabile specifice hotelurilor şi restaurantelor (b) Menţionează caracteristicile principiului dublei înregistrări Condiţii de aplicabilitate: Legislaţia: Uniform System of Accounts for Hotels&Restaurants Caracteristicile dublei înregistrări: înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor simultan după natura lor şi pe activităţi. renunţarea la repartizarea cheltuielilor indirecte Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze legislaţia în vigoare privind aplicarea sistemelor contabile specifice hotelurilor şi restaurantelor. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 40 . conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Titlul unităţii: 8. Contul de Profit şi Pierdere Utilizarea informaţiei: urmărirea informaţiei contabile din documente pentru maximizarea veniturilor şi reducerea cheltuielilor Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice informaţia contabilă din documente. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 41 . Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze informaţia contabilă pentru maximizarea veniturilor şi reducerea cheltuielilor. Informaţia contabilă în managementul financiar şi principiile sistemului contabil în partidă dublă Competenţa 2: Prelucrează informaţia contabilă Criterii de performanţă: (a) Identificarea informaţiei contabile din documente (b) Utilizarea informaţiei contabile pentru maximizarea veniturilor şi reducerea cheltuielilor Condiţii de aplicabilitate: Documente utilizate: Bilanţul Contabil.

Realizează operaţiunile în cadrul compartimentelor serviciului contabil 3. Serviciul contabil în hotel şi restaurant Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2. Prezintă circuitul documentelor în compartimentele serviciului contabil Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 42 .Titlul unităţii: 9.0 Competenţe: 1. Analizează compartimentele serviciului contabil 2.

Titlul unităţii: 9. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte sarcinile compartimentelor serviciului contabil. casierie generală. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 43 . Serviciul contabil în hotel şi restaurant Competenţa 1: Analizează compartimentele serviciului contabil Criterii de performanţă: (a) Identificarea compartimentelor serviciului contabil (b) Prezentarea sarcinilor compartimentelor serviciului contabil Condiţii de aplicabilitate: Compartimentele serviciului contabil: casă facturare.înregistrează creanţele constituite pe seama clienţilor care nu achită serviciile furnizori – înregistrează controlează şi urmăreşte plăţile efectuate trezoreria – înregistrează şi controlează operaţiile bancară si de casă Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice compartimentele serviciului contabil. debitori. trezorerie Sarcinile compartimentului: casă-facturare – asigură încasarea notei de plată casierie generală – primeşte încasările zilnice de la departamentul casăfacturare controlul încasărilor – garantează realitatea vânzărilor înregistrate debitori . control încasări. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. furnizori.

. efectuare note de plată şi încasare. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.casierie generală: întocmirea raportului general. întocmeşte lunar o balanţă de verificare pentru fiecare categorie de client .Titlul unităţii: 9.casă-facturare: înregistrarea în fişe de cont a clienţilor. . închiderea caselor de marcat.furnizori: întocmeşte documente privind plăţile efectuate de hotel .debitori: întocmeşte conturile individuale ale clienţilor. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţiile din cadrul compartimentelor serviciului contabil. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 44 . Serviciul contabil în hotel şi restaurant Competenţa 2: Realizează operaţiunile în cadrul compartimentelor serviciului contabil Criterii de performanţă: (a) Analizează operaţiunilor din cadrul compartimentului serviciului contabil (b) Efectuează operaţiile din cadrul compartimentelor serviciului contabil Condiţii de aplicabilitate: Operaţiuni din cadrul compartimentului: .controlul încasărilor: întocmeşte raportul zilnic al încasărilor.trezorerie: întocmeşte documente bancare şi de casă Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze operaţiunile din cadrul compartimentului serviciului contabil. întocmeşte situaţia zilnică .

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentele din serviciul contabil hotelier. casă-facturare: fişe de cont a clienţilor. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. borderou de achiziţii. debitori: fişa conturile individuale ale clienţilor. rapoarte de încasări. ordine de plată.. borderou de vânzare Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte documentele întocmite în cadrul serviciului contabil. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 45 . conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.I. controlul încasărilor: raportul zilnic al încasărilor. fişa de cont a clientului.. note de plată. balanţa de verificare pentru fiecare categorie de client furnizori: documente privind plăţile efectuate de hotel trezorerie: documente bancare şi de casă registru evidenţă comenzi. casierie generală: raportului general. note de plată şi încasare.Titlul unităţii: 9. N. Serviciul contabil în hotel şi restaurant Competenţa 3: Prezintă circuitul documentelor în compartimentele serviciului contabil Criterii de performanţă: (a) Prezentarea documentelor întocmite în cadrul serviciului contabil (b) Întocmeşte documentele din serviciul contabil hotelier (c) Întocmeşte documentele din serviciul contabil al restaurantului Condiţii de aplicabilitate: Documentelor întocmite în cadrul serviciului contabil: Documentele întocmite în serviciul contabil hotelier: Documentele întocmite în serviciul contabil hotelier fişe de cont.R. registru stocuri. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentele din serviciul contabil al restaurantului.

Aplică reguli de modificare a Bilanţului contabil 3. Utilizează elementele componente ale Bilanţului contabil 2. Întocmeşte Bilanţului contabil Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 46 . Bilanţul contabil simplificat Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2.0 Competenţe: 1.Titlul unităţii: 10.

imobilizări corporale. alte datorii dar pe termen scurt Determinări şi calcule: operaţii matematice simple realizate cu calculatorului Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine activele imobilizate. disponibilităţi la bancă şi casierie (valoarea contabilă +/. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. furnizori neachitaţi şi alte datorii comerciale. rezultate excepţionale curente Capital străin utilizat: împrumuturi. clienţi neîncasaţi. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. rezultate reportate. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 47 . Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine capitalul proprii. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Bilanţul contabil simplificat Competenţa 1: Utilizează elementele componente ale Bilanţului contabil Criterii de performanţă: (a) Determinarea activelor imobilizate (b) Calcularea activelor circulante (c) Calcularea capitalului străin utilizat (d) Determinarea capitalului propriu utilizat Condiţii de aplicabilitate: Active imobilizate: imobilizări necorporale.Titlul unităţii: 10. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze activele circulante.provizioane pentru deprecieri) Capitaluri proprii: capital social. creanţe.diferenţe . rezerve. financiare (valoarea contabilă – amortizări – provizioane pentru deprecieri) Active circulante: stocuri. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine capitalul străin utilizat.

A – X = P – X. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Bilanţului contabil simplificat Competenţa 2: Aplică reguli de modificare a Bilanţului contabil Criterii de performanţă: (a) Stabilirea modificărilor elementelor de ACTIV (b) Stabilirea modificărilor elementelor de PASIV (c) Utilizarea regulilor de modificare a Bilanţului contabil Condiţii de aplicabilitate: Elemente de ACTIV: mijloace economice Elemente de PASIV: drepturile. conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. operaţii matematice simple Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească modificările elementelor de activ. A = P + X – X. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 48 .Titlul unităţii: 10. A + X – X = P. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească modificările elementelor de pasiv. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. obligaţiile şi sursele de formarea elementelor patrimoniale Reguli de modificare: A + X = P + X. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze regulile de modificare a bilanţului contabil.

Bilanţul contabil simplificat Competenţa 3: Întocmeşte Bilanţul contabil Criterii de performanţă: (a) Stabilirea legăturii dintre cont şi bilanţ (b) Determinarea activelor curente nete/datoriilor nete şi a capitalurilor proprii (c) Analizarea rezultatelor obţinute în urma determinării ACTIVULUI şi PASIVULUI Condiţii de aplicabilitate: Legături dintre cont şi bilanţ: Active curente nete şi capitaluri proprii: încadrarea conturilor în A şi P. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele obţinute în urma determinării ACTIVULUI şi PASIVULUI. utilizând calcule matematice simple Rezultate obţinute în urma calculării ACTIVULUI şi PASIVULUI: favorabile. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. nefavorabile. conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. soldul final. înscrierea soldului final în bilanţ însumarea soldurilor finale ale conturilor de A şi P. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 49 .Titlul unităţii: 10. datorii nete şi capitaluri proprii – negative (-) Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legătura dintre cont şi bilanţ. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine activele curente nete/datoriile nete şi capitalurile proprii. activele curente nete şi capitaluri proprii pozitive (+). soldul iniţial.

Titlul unităţii: 11. Calculează veniturile totale ale unităţii de alimentaţie 2. Determină cheltuielile totale ale unităţii de alimentaţie 3.0 Competenţe: 1. Calculează profitul brut total şi al profitului net al unităţii de alimentaţie 4. Contul „Profit şi Pierdere” Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2. Stabileşte rezultatele apărute pe baza Contului” Profit şi Pierderi” Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 50 .

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine veniturile financiare din activităţile extraordinare ale unităţilor de alimentaţie. vânzarea unor active Venituri financiare din activităţile economice: Venituri financiare din activităţile extraordinare: venituri din dobânzi. braserie. împotriva calamităţilor Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine veniturile obţinute din exploatarea bazei tehnico-materiale proprii unităţii de alimentaţie. diferenţe de inflaţie. penalităţi. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Contul „Profit şi Pierdere” Competenţa 1: Calculează veniturile totale ale unităţii de alimentaţie Criterii de performanţă: (a) Determinarea veniturilor obţinute din exploatarea bazei tehnico-materiale proprii unităţii de alimentaţie (b) Determinarea veniturilor financiare din activităţile economice ale unităţilor de alimentaţie (c) Determinarea veniturilor financiare din activităţile extraordinare ale unităţilor de alimentaţie Condiţii de aplicabilitate: Veniturilor obţinute din exploatarea bazei tehnico-materiale proprii: venituri din vânzarea mărfurilor din restaurant. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine veniturile financiare din activităţile economice ale unităţilor de alimentaţie. titluri de plasament din asigurarea bunurilor. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. din amenzi. diferenţe de curs valutar.Titlul unităţii: 11. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 51 . bar. pizzerie.

conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. cheltuieli cu impozite. materialele consumabile (curăţenie. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. şerveţele. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. hârtie igienică.Titlul unităţii: 11. cheltuieli cu energia. dobânzile. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 52 . lucrări şi servicii executate de terţi (servicii intermediare). cheltuieli cu titlurile de plasament cedate sau vândute. cheltuieli cu amortizarea. produse de primire în camerele de hotel. Cheltuieli extraordinare: venituri din: amenzi sau penalităţi. alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare cu: diferenţe de curs valutar. etc. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine cheltuielilor extraordinare din activităţile unităţilor de alimentaţie şi ale hotelurilor. taxe şi vărsăminte. specifice unităţilor de alimentaţie şi hotelurilor. Contul „Profit şi Pierdere” Competenţa 2: Determină cheltuielile totale ale unităţilor de alimentaţie şi ale hotelurilor Criterii de performanţă: (a) Informarea privind cotele procentuale ale cheltuielilor din unităţile de alimentaţie şi hoteluri (b) Determinarea cheltuielilor din exploatare specifice unităţilor de alimentaţie şi hotelurilor (c) Determinarea cheltuielilor financiare din activităţile economice ale unităţilor de alimentaţie şi ale hotelurilor (d) Determinarea cheltuielilor extraordinare din activităţile unităţilor de alimentaţie şi ale hotelurilor Condiţii de aplicabilitate: Informare din: Monitoare Oficiale. Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se informeze cu privire la cotele procentuale ale cheltuielilor din unităţile de alimentaţie. cheltuieli pentru achiziţionarea mărfurilor comercializate în unităţile de alimentaţie şi în hoteluri. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine cheltuielile financiare din activităţile economice ale unităţilor de alimentaţie şi ale hotelurilor. cheltuieli cu obiectele de inventar. apa. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine cheltuielile din exploatare. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. legislaţie în vigoare Cheltuieli de exploatare: cheltuieli cu personalul angajat. pierderi înregistrate din vânzarea mărfurilor.

conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 53 . conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. excepţionale Cheltuieli din : exploatare. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine profitul brut total rezultat din activitatea unităţilor de alimentaţie publică şi a hotelurilor. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze profitul net din unităţile de alimentaţie şi din hoteluri. Contul „Profit şi Pierdere” Competenţa 3: Calculează Profitul brut total şi Profitul net în unităţile de alimentaţie şi în hoteluri Criterii de performanţă: (a) Însumarea veniturilor rezultate din activitatea unităţilor de alimentaţie publică şi a hotelurilor (b) Însumarea cheltuielilor rezultate din activitatea unităţilor de alimentaţie publică şi a hotelurilor (c) Determinarea profitului brut total rezultat din activitatea unităţilor de alimentaţie publică şi a hotelurilor (d) Calcularea profitului net din unităţile de alimentaţie şi din hoteluri Condiţii de aplicabilitate: Venituri din: exploatare.Titlul unităţii: 11. financiare. financiare. Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să însumeze cheltuielile rezultate din activitatea unităţilor de alimentaţie publică şi a hotelurilor conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. excepţionale Determinarea profitului brut: scăderea cheltuielilor totale din veniturile totale Calcularea profitului net: aplicarea cotei de impozitare la profitul brut Probe de evaluare: Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să însumeze veniturile rezultate din activitatea unităţilor de alimentaţie publică şi a hotelurilor conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze impozitul pe profit/venit. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul brut al exerciţiului. (b). total cheltuieli financiare Rezultat curent extraordinar: total venituri din exploatare. total cheltuieli din exploatare Rezultat financiar: total venituri financiare. (c) şi (d) a condiţiilor de aplicabilitate date. total cheltuieli exploatare. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul net al exerciţiului. total venituri financiare. Contul „Profit şi Pierdere” Competenţa 4: Stabileşte rezultatele apărute pe baza Contului Profit şi Pierdere Criterii de performanţă: (a) Calcularea rezultatului din exploatare (b) Determinarea rezultatului financiar (c) Calcularea rezultatului curent a exerciţiului (d) Determinarea rezultatului extraordinar (e) Calcularea rezultatului brut al exerciţiului (f) Calcularea impozitului pe profit/venit (g) Calcularea rezultatului net al exerciţiului Condiţii de aplicabilitate: Rezultatul din exploatare: total venituri din exploatare. conform criteriilor de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (f) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 54 . formulare tipizate Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul brut. cheltuieli totale Impozitul pe profit: cotă procentuală stabilită prin normele în vigoare Rezultat net: rezultat brut al exerciţiului. conform criteriului de performanţă (g) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. impozitul pe profit Calcule şi determinări: operaţii matematice simple. total cheltuieli excepţionale Rezultat brut: venituri totale.Titlul unităţii: 11. total cheltuieli financiare Rezultat extraordinar: total venituri excepţionale.

0 Competenţe: 1. Sisteme informatice de gestiune în hoteluri Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2.Titlul unităţii: 12. Structurează şi o prezintă informaţii raportate la domeniul hotelier din surse variate 2. Utilizează sistemul de gestiune a hotelurilor “FRONTX” Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 55 . Utilizează sistemul informatic de gestiune a hotelurilor 3.

SITEL Situaţii finale (documente finale): rezervări. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să introducă date în sistemul informatic conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. rapoarte de contabilitate. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 56 . modulul de cofetărie si banchete. Sisteme informatice: FRONTX. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte situaţiile finale realizate. evidenţa clienţilor. Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă date din diferite surse. Sisteme informatice de gestiune în hoteluri Competenţa 1: Structurează şi prezintă informaţii raportate la domeniul hotelier din surse variate Criterii de performanţă: (a) Culege date din diferite surse (b) Introduce datele in sistemul informatic (c) Prezintă situaţiile finale realizate Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: primare: documente clienţi. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. documente contabile. managementul tarifelor.Titlul unităţii: 12.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 57 . conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. bază de date finală a clienţilor. camerele şi dotările acestora. Criterii de comparare: timp de rezolvare. conform criteriilor de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. condiţii de aplicabilitate. Înregistrarea: rezervărilor făcute de clienţi. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să compare metodele tradiţionale cu cele moderne. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înregistreze documente cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor. gestionarea tarifelor. veniturile şi încasările Situaţii finale: rezervările lună/an. conform criteriilor de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. avantaje şi dezavantaje Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sistemele informatice de gestiune a hotelurilor. Sisteme informatice de gestiune în hoteluri Competenţa 2: Utilizează sistemul informatic de gestiune a hotelurilor Criterii de performanţă: (a) Identificarea sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor (b) Utilizarea instrumentelor de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor (c) Înregistrarea documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor (d) Realizarea situaţiilor finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor (e) Compararea metodelor tradiţionale cu cele moderne Condiţii de aplicabilitate: Sisteme informatice : FRONTX. bază de date clienţi. gestiunea camerelor şi serviciilor prestate.. preturile şi tarifele. rapoarte operative financiare şi statistice. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. gestiunea veniturilor şi încasărilor. Instrumente de lucru: modul rezervări. serviciile prestate. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze instrumentele de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze situaţii finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor. resurse. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. SITEL. rapoarte de contabilitate.Titlul unităţii: 12.

sistem/diagramă privind a grupurilor de cazare. modul rezervat agenţiilor de turism. sistem pentru evidenta încasării plăţii de la clienţi.Titlul unităţii: 12. ale sistemul de gestiune a restaurantelor “FRONTX” (b) Utilizarea instrumentelor de lucru proprii departamentelor hoteliere (c) Înregistrarea datelor cu ajutorul sistemului informatic de gestiune „FRONTX” (d) Realizarea situaţiilor finale cu ajutorul sistemului informatic de gestiune „FRONTX” Condiţii de aplicabilitate: Module informatice : modul rezervări. House-keeping – sisteme pentru evidenţa spaţiilor de cazare. etc. Instrumente de lucru: front office . etc. încasării plăţii de la clienţi. Sisteme informatice de gestiune în hoteluri Competenţa 3: Utilizează sistemul de vânzări şi gestiune a hotelurilor “FRONTX” Criterii de performanţă: (a) Identificarea modulelor informatice. borderou de casă lunar/anual. intrărilor şi ieşirilor din dotare.clienţii intraţi şi ieşiţi din unitate. ________________________________________________________________________________ Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 58 . sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera. materialelor folosite pentru curăţenie Tehnic – activităţilor economico-financiare zilnice. sistem de evidentă a spaţiilor comune şi anexe. Tehnic – sistem de evidenţă a activitătii economico-financiare zilnice.privind evidenţa clienţilor. borderou de casă. etc. Înregistrarea: front office . sistem/diagramă a grupurilor de cazare. sistem pentru evidenta încasării plăţii de la clienţi de o perioadă calendaristică. modul personal. modul de conferinţe şi banchete. Situaţii finale: front office . sistem de evidentă a spaţiilor comune şi anexe pe o perioadă determinată de timp. dotării grupurilor de cazare. etc.sistem pentru evidenţa clienţilor. House-keeping – privind evidenţa spaţiilor de cazare. sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera pe lună/an calendaristic. etc. Tehnic – sistem de evidenţă a activităţii economico-financiare lunare. House-keeping– dotărilor.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze instrumentele de lucru proprii departamentelor hoteliere. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele informatice ale sistemul de gestiune a hotelurilor “FRONTX”. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înregistreze documente cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 59 . conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze situaţii finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor.

Calculează eficienţa capitalului investit Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 60 . Analiză financiară Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. Estimează echilibrul financiar al firmei 2.5 Competenţe: 1. Determină performanţele economice 3.Titlul unităţii: 13.

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine trezoreria netă. rezerve. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 61 . capitalurile proprii Lichiditatea curentă: active circulante. Analiză financiară Competenţa 1: Estimează echilibrul financiar al firmei Criterii de performanţă: (a) Calcularea patrimoniului net (b) Determinarea trezoreriei nete (c) Determinarea ponderii capitalului propriu (d) Determinarea indicelui de îndatorare (e) Calcularea lichidităţii curente (f) Calcularea lichidităţii imediate (g) Determinarea fluxului de trezorerie Condiţii de aplicabilitate: Patrimoniul net: total activ şi total datorii faţă de terţi Trezoreria netă: fond de rulment net. stocuri. reinvestiţii Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze patrimoniului net. amortizare. subvenţii. pierderii. pasive curente Fluxul de trezorerie: profitul net. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. pasive curente Lichiditatea imediată: active curente. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine ponderea capitalului propriu. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Titlul unităţii: 13. total pasive Indicele de îndatorare: împrumuturile pe termen lung şi mediu. nevoia de fond de rulment Ponderea capitalului propriu: capitaluri proprii.

conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine indicele de îndatorare. conform criteriului de performanţă (g) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 62 . Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine fluxul de trezorerie. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze lichiditatea curentă. conform criteriului de performanţă (f) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze lichiditatea imediată.

cifra de afaceri realizată Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze eficienţa generală a activităţii economice. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 63 .Titlul unităţii: 13. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze eficienţa comercială. veniturilor totale Calcularea: profitul brut rezultat din exploatare. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Analiză financiară Competenţa 2: Determină performanţele economice Criterii de performanţă: (a) Calcularea eficienţei generale a activităţii economice (b) Calcularea eficienţei comerciale Condiţii de aplicabilitate: Calcularea: profitului brut total. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

I. conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească punctul de eficienţă maximă.D. capitaluri proprii Capitalul total investit: profitul brut din exploatare. comisioane bancare. Analiză financiară Competenţa 3: Calculează eficienţa capitalului investit Criterii de performanţă: (a) Determinarea capitalului propriu investit (b) Determinarea rentabilităţii capitalului total investit (c) Determinarea vitezei de rotaţie a capitalului investit (d) Stabilirea punctului de eficienţă maximă (e) Determinarea costului capitalului împrumutat (f) Determinarea efectului de levier financiar Condiţii de aplicabilitate: Capitalul propriu investit: profitul net. conform criteriilor de performanţă (f) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Viteza de rotaţie a capitalului investit: valoarea cifrei de afaceri. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine efectul de levier financiar. valoarea capitalurilor străine Punctul de eficienţă maximă: Rc. dobânda. valoarea capitalului propriu.O. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determinare viteza de rotaţie a capitalului investit. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. capital propriu Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine capitalului propriu investit. R. capital împrumutat.Titlul unităţii: 13. capital străin. Efectul de levier financiar: R. capital străin. capitaluri proprii. Vc Costul capitalului împrumutat. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 64 . Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine rentabilitatea capitalului total investit. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine costul capitalului împrumutat.O.

0 Competenţe: 1. Realizează planificarea financiară strategică Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 65 . Planificarea financiară Nivel: 3 Valoare credit: 1. Realizează planificarea financiară operativă 3. Analizează informaţiile planificării financiare 2.Titlul unităţii: 14 .

planificarea strategică. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 66 . Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească direcţiile de elaborare a planurilor de afaceri în unităţile de alimentaţie. datele necesare studiilor pregătitoare. rambursabil sau utilizării unor fonduri de dezvoltare nerambursabile obiectivele. direcţiile de acţiune şi sarcinile ce decurg din planul strategic. Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice instrumentul principal de planificare.Titlul unităţii: 14 . Planificarea financiară Competenţa 1: Analizează informaţiile planificării financiare Criterii de performanţă: (a) Identificarea instrumentului principal de planificare (b) Argumentarea scopului întocmirii planificării financiare (c) Stabilirea direcţiilor de elaborare a planurilor de afaceri în unităţile de alimentaţie (d) Urmărirea etapelor ciclului de elaborare a bugetelor Condiţii de aplicabilitate: Instrumentul de planificare: bugetul de venituri şi cheltuieli Scopului întocmirii planificării financiare: Direcţii de elaborare a planurilor de afaceri: Etapele ciclului de elaborare a bugetelor: intervenţia permanentă pentru eliminarea abaterilor în activitatea curentă a unităţii de alimentaţie planificarea operativă. planul de afaceri necesar susţinerii cererii acordării unui împrumut bancar. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze scopul întocmirii planificării financiare. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească etapele ciclului de elaborare a bugetelor. proiecte de plan. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. proiecte de variante bugetare şi o variantă optimă între diferite compartimente. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

prin realizarea unor venituri suplimentare. stabilirea sarcinilor. întocmirea bugetelor pe fiecare activitate. pe bază de bugete (b) Aplicarea principiilor generale privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli (c) Utilizarea marjelor în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli în activitatea de restauraţie (d) Aplicarea marjelor în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli în activitatea hotelieră Condiţii de aplicabilitate: Analizarea situaţiei: Principii generale: Calcularea marjelor în activitatea de restauraţie: bugetul de venituri şi cheltuieli. bugetul fluxului de disponibilităţi. informaţiilor şi modalităţilor de control. activitatea din subordine se centralizează la nivelul total al firmei. realizarea conturilor de exploatare şi măsurile pentru eliminarea abaterilor se aleg cu ajutorul managerilor. conturile de venituri şi cheltuieli se elaborează cu ajutorul managerilor. care acoperă şi cheltuielile. identificarea obiectivelor principale şi secundare şi a etapelor de realizare. Planificarea financiară Competenţa 2: Realizează planificarea financiară operativă Criterii de performanţă: (a) Analizarea planificării financiare operative. bugetul încasărilor şi preţurilor. colectarea datelor şi informaţiilor necesare. pe activităţi. marja I = cheltuieli de afaceri – cheltuieli cu marfa marja II = marja I – alte cheltuieli de exploatare marja III (profitul brut) Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 67 . transpunerea alternativelor sub formă de venituri şi cheltuieli şi alegerea variantei optime. cheltuielile comune sunt suportate pe activităţi.Titlul unităţii: 14. selectarea alternativelor. nu se defalcă pe activităţi veniturile care nu pot fi realizate şi cheltuielile care nu pot fi controlate. întocmirea conturilor de exploatare se face pe perioada anterioară celei la care se referă.

conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice marjele în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli în activitatea hotelieră. pe bază de bugete.) marja II = marja I – alte cheltuieli de exploatare marja III (profitul brut) Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze planificarea financiară operative. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice principiile generale privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 68 . Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze marjele în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli în activitatea de restauraţie.Calcularea marjelor în activitatea hotelieră: marja I = total cifră de afaceri – cheltuieli (cu: personalul şi cu mf. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească obiectivele planificării strategice. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 69 . a profitului net Strategii: de reducere a costurilor. îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului. Planificarea financiară Competenţa 3: Realizează planificarea financiară strategică Criterii de performanţă: (a) Stabilirea obiectivelor planificării strategice (b) Adoptarea strategiilor pentru realizarea planificării strategice Condiţii de aplicabilitate: Obiectivele planificării strategice: maximizarea: cifrei de afaceri. a profitului brut din exploatare. creşterea calităţii produselor şi serviciilor. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte strategii pentru realizarea planificării strategice. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Titlul unităţii: 14 .

Stabileşte etapele planului de afaceri 3. Stabileşte metodele de fezabilitate ale investiţiei 2. Adoptarea planului de afaceri pentru susţinerea unui credit bancar Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 Competenţe: 1.Titlul unităţii: 15. Realizează anexele planului de afaceri Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 70 .

valoarea la zi a capitalului Rata da rentabilitate: venit net. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. valoarea investiţiilor Determinări. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 71 .Titlul unităţii: 15. folosind formulele cunoscute Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze veniturile nete actualizate. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine rata rentabilităţii. Adoptarea planului de afaceri pentru susţinerea unui credit bancar Competenţa 1: Stabileşte metodele de fezabilitate ale investiţiei Criterii de performanţă: (a) Calcularea veniturilor nete actualizate (b) Determinarea ratei rentabilităţii Condiţii de aplicabilitate: Venit net actual: venit net. calcule: cu ajutorul operaţiilor matematice simple.

T.N.O.R. cod unic de înregistrare.W. valori estimate în realizarea veniturilor. a normelor igienico-sanitare şi de protecţia muncii. Fezabilitatea: se calculează cu ajutorul metodelor V.S. analiza S. segmentul de piaţă şi potenţialii clienţi. condiţii legate de brevete. cod fiscal. stabilirea concurenţei şi a altor influenţe. marketing: stabilirea tendinţei pieţei. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. sau R. valoarea capitalului. Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte datele firmei şi să descrie afacerea pentru care se solicită un credit sau un fond nerambursabil. Descrierea afacerii: capacitatea investită. Etapele planului de descrierea pieţei firmei. sfera de activitate. Adoptarea planului de afaceri pentru susţinerea unui credit bancar Competenţa 2: Stabileşte etapele planului de afaceri Criterii de performanţă: (a) Prezentarea datelor firmei. structura prestărilor de servicii şi a caracteristicilor lor.. conform criteriului de performanţă (a) şi (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.I.Titlul unităţii: 15. ca argumentare pentru solicitarea unui credit sau a unui fond nerambursabil (b) Descrierea afacerii pentru care se solicită un credit sau un fond nerambursabil (c) Argumentarea necesarului de investiţii pe obiectiv de finanţare (d) Realizarea planului de marketing şi de promovare (e) Monitorizarea planului de finanţare pe etape şi pe surse de finanţare (f) Calculul fezabilităţii investiţiei Condiţii de aplicabilitate: Datele firmei: date de identificare. asigurarea respectării normelor P. stabilirea segmentului de piaţă urmărit. poziţia actuală a firmei pe piaţă şi faţă de concurenţă. forma juridică.. Argumentare în scopul: obţinerii de investiţii şi derulării etapelor de finanţare.I.A. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 72 . prezentarea aprobărilor privind construcţia clădirii. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze necesarul de investiţii pe obiectiv de finanţare. adoptarea unor strategii de marketing. identificarea şi analizarea riscurilor. categorii de încadrare.

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze fezabilitatea investiţiei. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 73 . conform criteriului de performanţă (f) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze planul de marketing şi de promovare. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze planul de finanţare pe etape şi pe surse de finanţare. conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

curente şi viitoare a firmei (b) Studierea portofoliului de comenzi pentru turişti (c) Prezentarea ofertelor pentru dotări şi utilaje (d) Studierea condiţiilor de creditare (e) Aprecierea fluxului de numerar estimat (f) Analizarea indicatorilor financiari ai investiţiei Condiţii de aplicabilitate: Analizarea activităţii economice: studierea: .Bilanţului Contabil anterior.Titlul unităţii: 15. utilaje şi echipamente pentru hoteluri Condiţii de creditare: condiţii oferite în funcţie de politica de creditare a fiecărei bănci Studierea fluxului de numerar estimat: Urmărirea indicatorilor: numerar la începutul anului. curent şi viitor. . Adoptarea planului de afaceri pentru susţinerea unui credit bancar Competenţa 3: Realizează anexele planului de afaceri Criterii de performanţă: (a) Analizarea activităţii economice anterioare. bonitate şi solvabilitate şi de investiţii Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze activitatea economice anterioare şi viitoare a firmei. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Contului Profit şi Pierdere anterior şi viitor. intrările viitoare în numerar. a altor documente economico-financiare anterioare şi viitoare Portofoliu de comenzi pentru turişti: statistica comenzilor turiştilor Oferte pentru dotări şi utilaje: dotări. plăţile viitoare în numerar de profitabilitate. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 74 . Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze portofoliul de comenzi pentru turişti. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. de lichiditate.

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezente ofertele pentru dotări şi utilaje. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze condiţiile de creditare conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 75 . Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze fluxul de numerar estimat. conform criteriului de performanţă (f) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze indicatorii financiari ai investiţiei.

Utilizarea „Metodei costurilor totale şi punctul de echilibru al vânzărilor” Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 76 .Titlul unităţii: 16.5 Competenţe: 1. Stabileşte cheltuielile care determină nivelul preţurilor 3. Determină mărimea cifrei de afaceri în unităţile hoteliere 2. Tarifele şi preţurile în hoteluri Nivel: 3 Valoare credit: 1. Calculează tarifele şi preţurile în hoteluri 4.

structura serviciilor. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze elementele care influenţează nivelul tarifelor în unităţile hoteliere. categoriile de clienţi. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. seriozitatea personalului Elemente care influenţează potenţialul pieţei. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze elementele care influenţează nivelul preţurilor în unităţile hoteliere. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 77 . vadul comercial. Tarifele şi preţurile în hoteluri Competenţa 1: Determină mărimea cifrei de afaceri în unităţile hoteliere Criterii de performanţă: (a) Calcularea deverului unităţilor hoteliere (b) Precizarea criteriilor care stau al baza strategiei de tarife în hoteluri (c) Analizarea elementelor care influenţează nivelul tarifelor în unităţile hoteliere (d) Analizarea elementelor care influenţează nivelul preţurilor în unităţile hoteliere Condiţii de aplicabilitate: Dever: sarcini concrete pentru realizarea volumului maxim. nivelul preţurilor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze deverul unităţilor hoteliere. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. posibil de vânzări de mărfuri sau prestări de servicii Criterii: economice. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze criteriile care stau al baza strategiei de tarife în hoteluri conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. categoria de clienţi. factorii cererii.Titlul unităţii: 16. nivelul tarifelor: cererea de servicii. reglementări legale Elemente care influenţează calitatea serviciilor. segmentul de piaţă utilizat.

Titlul unităţii: 16. mărfurile. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. amortizări. Tarifele şi preţurile în hoteluri Competenţa 2: Stabileşte cheltuielile care determină nivelul preţurilor Criterii de performanţă: (a) Calcularea cheltuielilor fixe (b) Calcularea cheltuielilor variabile Condiţii de aplicabilitate: Cheltuieli fixe: cheltuieli cu salariile personalului angajat permanent. taxe. Cheltuieli variabile: cheltuieli cu materialele consumabile. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. impozite. cu apa. cheltuieli cu salariile personalului sezonier Calculare: folosind operaţii matematice simple Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze cheltuielile fixe. energia. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze cheltuielile variabile. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 78 .

A. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. formale Componentele tarifelor de cazare în hoteluri: [(cheltuieli fixe + cheltuieli variabile) + profit] +T. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 79 . Strategia: tarifelor forfetare.A.V. tarifelor scăzute Metode: neformale. Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să calculeze componentele preţului în hoteluri. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze strategiile şi metodele de adoptare a tarifelor.Titlul unităţii: 16.V. Tarifele şi preţurile în hoteluri Competenţa 3: Calculează tarifele şi preţurile în hoteluri Criterii de performanţă: (a) Identificarea şi calcularea componentelor preţului produselor de la barul hotelului (b) Implementarea strategiilor şi metodelor de adoptare a tarifelor (c) Identificarea şi calcularea componentelor tarifelor de cazare în hoteluri Condiţii de aplicabilitate: Componentele preţului produselor de la barul hotelului: preţul de cumpărare + adaos comercial + T. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi calculeze componentele tarifelor de cazare în hoteluri. tarifelor diferenţiate. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. tarifelor ridicate. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.

Componentele tarifului cheltuieli fixe + cheltuieli variabile în hoteluri: Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să calculeze componentele preţului în hoteluri. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.V. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să calculeze componentele tarifului în hoteluri.A. Tarifele şi preţurile în hoteluri Competenţa 4: Utilizarea „Metodei costurilor totale şi punctul de echilibru al vânzărilor” Criterii de performanţă: (a) Identificarea şi calcularea componentelor preţului în hoteluri (b) Identificarea şi calcularea componentelor tarifului în hoteluri Condiţii de aplicabilitate: Componentele preţului în hoteluri: preţul de cumpărare + T.Titlul unităţii: 16. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 80 .

Stabilirea preţurilor în restaurante Nivel: 3 Valoare credit: 1.Titlul unităţii: 17. Calculează preţurile în unităţile de alimentaţie 2.5 Competenţe: 1. Calculează fluxul de numerar Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 81 . Argumentează semnificaţiei Adaosului Comercial în stabilirea preţurilor în unităţile de alimentaţie 3.

V. acte normative în vigoare Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine preţul de vânzare a mărfurilor şi preparatelor. nr.A. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine cota de Adaos Comercial a preţurilor preparatelor. x (cost de achiziţie + marjă brută) Legislaţie: H. privind T. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.V.A. x (preţul de cumpărare + adaos comercial) Cota T. O. conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. produse: (neprelucrate) T.Titlul unităţii: 17.V. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 82 .V. nr. privind T. preţul de cumpărare pentru produsele neprelucrate Cota T.V.V. a preţurilor de vânzare a produselor şi a preparatelor (E) Aplicarea legislaţiei în vigoare. 3/1992. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.A. a preţurilor preparatelor.G. preparate: T. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice legislaţia în vigoare. Stabilirea preţurilor în restaurante Competenţa 1: Calculează preţurile în unităţile de alimentaţie Criterii de performanţă: (A) Determinarea preţului de vânzarea mărfurilor şi preparatelor (B) Stabilirea vitezei de rotaţie a stocurilor (C) Determinarea cotei de Adaos Comercial a preţurilor preparatelor (D) Determinarea cotei T.A.A. Condiţii de aplicabilitate: Preţul de vânzare al preparatelor: (preţ de cumpărare + cheltuieli de achiziţie) sau cost de achiziţie + marja brută Viteza de rotaţie a stocurilor: valoarea stocurilor.A.V. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească viteza de rotaţie a stocurilor.V.A. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine T. 809/1995. valoarea cifrei de afaceri Cota de Adaos comercial: Adaosul comercial. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date..A.G.

Stabilirea preţurilor în restaurante Competenţa 2: Argumentează semnificaţiei Adaosului Comercial în stabilirea preţurilor în unităţile de alimentaţie Criterii de performanţă: (a) Calcularea Adaosului comercial realizat (b) Determinarea stocului final de preparate (c) Determinarea indicelui vânzărilor unui preparat (d) Determinarea marjei brute Condiţii de aplicabilitate: Adaos comercial realizat: total mărfuri vândute. de lichiditate şi de investiţii Marja brută: cifra de afaceri fără T. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.A. intrări. – cost de achiziţie a materiilor prime folosite la obţinerea preparatelor Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze Adaosul comercial realizat. număr total de porţii Viteza de rotaţie a stocurilor: valoarea stocurilor. cheltuieli indirecte Stoc final: stoc iniţial. ieşiri Indicele vânzărilor unui produs/preparat: numărul de porţii vândute dintr-un preparat.Titlul unităţii: 17. cost preparate. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine indicele vânzărilor unui preparat. costurile de cumpărare. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine stocul final de preparate. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 83 . conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. valoarea cifrei de afaceri Analiza: indicatori de profitabilitate.V. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine marja brută.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 84 . Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească fluxul de numerar pe baza evidenţei anterioare. estimarea cheltuielilor viitoare. cheltuielilor şi disponibilităţilor.Titlul unităţii: 17. încasările efectuate Avantajele utilizării: prezentarea situaţiei veniturilor. cheltuielile efectuate. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească avantajele utilizării fluxului de numerar. identificarea posibilităţilor firmei de a susţine cheltuieli extraordinare. Stabilirea preţurilor în restaurante Competenţa 3: Calculează fluxul de numerar Criterii de performanţă: (a) Determinarea datelor furnizate de fluxul de numerar (b) Stabilirea avantajelor utilizării fluxului de numerar (c) Stabilirea fluxului de numerar pe baza evidenţei anterioare Condiţii de aplicabilitate: Date furnizate: disponibilităţile băneşti la începutul perioadei. din casierie sau bancă. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Evidenţa anterioară: documente contabile anterioare Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine datele furnizate de fluxul de numerar. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. identificarea situaţiilor de surplus de numerar.

Utilizează sistemele informatice de gestiune în activitatea de restauraţie 3. Sisteme informatice de gestiune în restaurante Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2.Titlul unităţii: 18. Utilizează sistemul de vânzări şi gestiune a restaurantelor “SAPIHIR – Restaurant” Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 85 . Structurează şi o prezintă informaţii raportate la domeniul restaurante din surse variate 2.0 Competenţe: 1.

conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.R/N. Situaţii finale: centralizarea vânzărilor. închidere de lună. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să introducă date in sistemul informatic conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.R. emitere N. MagicPOS.P. rapoarte de contabilitate Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă date din diferite surse. Sisteme informatice de gestiune a restaurantelor Competenţa 1: Structurează şi prezintă informaţii raportate la domeniul restaurante din surse variate Criterii de performanţă: (a) Culege date din diferite surse (b) Introduce datele in sistemul informatic (c) Prezintă situaţiile finale realizate Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: primare: documente clienţi. rapoarte financiare şi de gestiune. borderouri. note de plată. inventariere. situaţie vânzări.Titlul unităţii: 18. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 86 .I. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Sisteme informatice: SMARTPOS. SAPHIR-REST. SMARTRES. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte documentul realizat. costului totale la materiile prime achiziţionate. documente contabile.

rapoarte.R lunar/anual. Situaţii finale: încasări/plăti furnizorii. conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. conform criteriilor de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să compare metodele tradiţionale cu cele moderne. consumabile. borderou vânzări. SAPHIR-Monitor. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 87 . N.I. conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Manager.Restaurant (SAPHIRPOS. Înregistrarea: vânzărilor. SAPHIR. N. reţete. balanţă stocuri. transferurilor între mese. borderouri încasări. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înregistreze documente cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze situaţii finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor. ordine de plată. furnizori.R. condiţii de aplicabilitate Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sistemele informatice de gestiune a restaurantelor. Criterii de comparare: timp de rezolvare.conform criteriilor de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. SAPHIR. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. SAPHIRGEST. producţiei. listei meniu.I. resurse. reţetare.Titlul unităţii: 18. consumul de materii prime şi materiale consumabile. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze instrumentele de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor. evidentă clienţi fideli şi datornici. situaţia stocurilor cantitativ-valorice.UtilDB) Instrumente de lucru: note de plată. materialelor. liste inventar. plăţilor. clienţi. Sisteme informatice de gestiune a restaurantului Competenţa 2: Utilizează sistemele informatice de gestiune în activitatea de restauraţie Criterii de performanţă: (a) Identificarea sistemelor informatice de gestiune în activitatea restaurantului (b) Utilizarea instrumentelor de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor (c) Înregistrarea documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor (d) Realizarea situaţiilor finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a restaurantelor (e) Compararea metodelor tradiţionale cu cele moderne Condiţii de aplicabilitate: Sisteme informatice: SAPHIR . materiilor prime. bonuri comandă. liste de meniu şi reţetare.

bonuri comandă. retururile. rapoarte SAPHIRGEST liste de meniu şi reţetare. SAPHIRGEST – modul gestiune (modul rapoarte inclus). SAPHIR-Manager – modul managerial. centralizatoare de consum materii prime liste inventar.Manager încasări pe secţii.note de plată/bonuri fiscale. comenzilor. încasări.UtilDB ferestre ce permit compararea. consumul de materii prime. Sisteme informatice de gestiune a restaurantului ________________________________________________________________________________ Competenţa 3: Utilizează sistemul de vânzări şi gestiune a restaurantelor “SAPIHIR – Restaurant Criterii de performanţă: (a) Identificarea modulelor informatice. stocurile.UtilDB – utilizator întreţinere bază de date Instrumente de lucru: SAPHIRPOS . SAPHIR . ospătari. repararea şi salvarea datelor Înregistrarea: SAPHIRPOS . vânzările şi cumpărările. borderouri încasări. rapoarte pe unitate. rapoarte privind gradul de ocupare. borderou vânzări. ale sistemul de vânzări şi gestiune a restaurantelor “SAPIHIR – Restaurant” (b) Utilizarea instrumentelor de lucru proprii modulelor informatice de gestiune a restaurantelor (c) Înregistrarea datelor cu ajutorul modulelor informatice de gestiune a restaurantelor (d) Realizarea situaţiilor finale cu ajutorul subsistemelor informatice de gestiune a restaurantelor Condiţii de aplicabilitate: Module informatice : SAPHIRPOS – modul vânzări. vânzările. transferurile între mese. SAPHIR-Monitor fişe comenzi SAPHIR. pe unitate. SAPHIR-Manager rapoarte încasări pe secţii. gradul de ocupare SAPHIR-Monitor comenzile la secţii Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 88 .Titlul unităţii: 18.plăţilor.centralizatoare de vânzări şi cumpărări. SAPHIR-Monitor – modul monitorizare comenzi. SAPHIR. ordine de plată cu sau fără discount-uri. plata cu sau fără discount-uri. consumabilele. SAPHIRGEST meniul şi reţetele.

situaţia stocurilor cantitativ-valorice.UtilDB date ce permit compararea.UtilDB – ferestre ce permit compararea. moduri plată. balanţa stocurilor SAPHIR-Manager rapoarte încasări pe secţii lunare/anuale. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înregistreze documente cu ajutorul modulelor informatice de gestiune a restaurantelor. ospătari. centralizatoare de vânzări şi cumpărări lunare/anuale. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze instrumentele de lucru proprii modulelor informatice de gestiune a restaurantelor.rapoarte despre vânzările lunare/anuale pe secţii. repararea şi salvarea datelor Situaţii finale: SAPHIRPOS . conform criteriilor de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. repararea şi salvarea datelor lunare/anuale Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele informatice ale sistemul de vânzări şi gestiune a restaurantelor “SAPIHIR – Restaurant”.SAPHIR. conform criteriilor de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate date.borderou de încasări cu centralizarea notelor. rapoarte pe unitate lunare/anuale.situaţia retururilor SAPHIRGEST nomenclator de produse. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze situaţii finale cu ajutorul modulelor informatice de gestiune a restaurantelor. rapoarte privind gradul de ocupare lunar/anual SAPHIR-Monitor fişe comenzi lunare/anuale SAPHIR. conform criteriilor de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. liste de meniu şi reţetare. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 89 . conform criteriilor de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate date. realizări ospătari.