You are on page 1of 32

6.

nedelja:

Pitanja za ulazni test

1. Opišite diferencijaciju i efektorske funkcije TH ćelija.
2. Navedite subpopulacije TH ćelija i opišite njihove funkcije.
3. Opišite diferencijaciju i efektorske funkcije TH1 (patogeni, citokini, ćelije)
4. Opišite diferencijaciju i efektorske funkcije TH2 (patogeni, citokini, ćelije)
5. Koji citokini diferenciraju efektorske CD4+ T-limfocite i koje citokine sekretuju ove ćelije?
6. Povežite subpopulacije CD4+ T-limfocita sa funkcijama i citokinima (tabela).
7. Navedite tri subpopulacije CD4+ T-limfocita i njihove glavne citokine
8. Opišite diferencijaciju i efektorske funkcije CTL (patogeni, mehanizam ubijanja)
9. Na koji način se prezentuje antigen naivnim CD8+ T-limfocitima?
10.Opišite mehanizme kojim CTL ubijaju ćelije.

Efektorske funkcije
CD4+ i CD8+ T-limfocita

Th1

Naivni
Naivna
CD4+T

Th2

Th17

Odbrana - intracelularni patogeni,
stimulacija produkcije IgG
Organ-specifične
autoimunske bolesti

Odbrana - helminti
Alergija

Odbrana ekstracelularne bakterije, gljivice
Autoimunost i
hronična inflamacija

Th2 IL-4 IL-5 IL-13 Aktivacija eozinofila B-ćelija .IL-12 Naivni Naivna CD4+T IL-4 IL-23 Th1 IFN-γ Aktivacija makrofaga B-ćelija .. T-bet GATA-3 RORt .... Th17 IL-17 IL-22 Aktivacija neutrofila ...

TH1 odgovor .

Efektorske funkcije TH1 ćelija Aktivacija makrofaga na mestu infekcije .

Efektorske funkcije TH1 ćelija Citokinima posredovana saradnja APĆ iTH1 ćelija .

Efektorske funkcije TH1 ćelija Aktivacija B-limfocita .

helminti Alergija Odbrana ekstracelularne bakterije.intracelularni patogeni.Th1 Naivni Naivna CD4+T Th2 Th17 Odbrana . stimulacija produkcije IgG Organ-specifične autoimunske bolesti Odbrana . gljivice Autoimunost i hronična inflamacija .

TH2 odgovor Helminti ili proteinski antigeni Naivna CD4+ T-ćelija B-ćelija Makrofag Eozinofil Alternativna aktivacija makrofaga (pojačana fibroza/ reparacija tkiva) Produkcija antitela Helmint Degranulacija mastocita Stimulacija peristaltike i sekrecije mukusa Aktivacija eozinofila .

intracelularni patogeni. gljivice Autoimunost i hronična inflamacija .Th1 Naivni Naivna CD4+T Th2 Th17 Odbrana . stimulacija produkcije IgG Organ-specifične autoimunske bolesti Odbrana .helminti Alergija Odbrana ekstracelularne bakterije.

.

.

.

aktivacija neutrofila Stimulacija epitelnih barijera .Bakterije TH17 odgovor Naivna CD4+ T-ćelija Proliferacija i diferencijacija Leukociti i ćelije tkiva Ćelije tkiva Proinflamatorni citokini Anti-mikrobni peptidi Zapaljenje.

stimulacija produkcije IgG Organ-specifične autoimunske bolesti Odbrana .helminti Alergija Odbrana ekstracelularne bakterije. gljivice Autoimunost i hronična inflamacija .Th1 Naivni Naivna CD4+T Th2 Th17 Odbrana .intracelularni patogeni.

Efektorska funkcija CTL Ćelija meta Prepoznavanje antigena i formiranje imunološke sinapse Egzocitoza granula Odvajanje CTL Smrt ćelije mete .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita CD8 CTL + Ciljna ćelija .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita perforin CD8 CTL + Ciljna ćelija .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita perforin CD8 CTL + granzimi Ciljna ćelija apoptoza .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita Ciljna ćelija CD8 CTL + FasL .

Mehanizmi citotoksičnosti CD8+ T-limfocita Ciljna ćelija CD8 CTL + FasL Fas apoptoza .

Izbegavanje mehanizama celularne imunosti od strane patogena Inhibicija fuzije fagozoma sa lizozomom .

Inhibicija prezentacije virusnih antigena .

Inhibicija imunskog odgovora kroz produkciju virokina i viroreceptora .

. helminata 4. IL-13 2._____ 10. mobiliše i aktivira neutrofile 6._____ 9. IL-17 9.____ c. alternativnu aktivaciju makrofaga 5.1._____ d. 3._____ 4. g._____ 8. Efektorska funkcija TH2 ćelija je d._____ 6. Fas-FasL interakcijom 10._____ 2. e. Efektorska funkcija TH1 ćelija je b. TH2 subpopulacija indukuje g. j. TH1 ćelije su važne u odbrani od c. zapaljensku reakciju bogatu eozinofilima 3. granzimima. perforinom. b._____ 7. i. TH2 i TH17 e. Subpopulacije efektorskih CD4+ T su a. TH1. intracelularnih patogena 8. f. Efektorska funkcija CTL je i. TH2 ćelije su važne u odbrani od f. IL-4 i IL-13 indukuju i h. Ubilački mehanizmi CTL posredovani su j. produkcija IFN-γ i aktivacija makrofaga 7. IL-5._____ h. 5. produkcija IL-4. a. ubijanje virusima zaraženih i tumorskih ćelija 1.

Regulacija humoralnog odgovora.Sledeća nedelja Humoralni imunski odgovor Predavanje: B-limfociti – sazrevanje i funkcije Seminar: Humoralni odgovor na T-nezavisne i T-zavisne antigene. .