You are on page 1of 9

EMIGRIMI I

SHQIPTAREVE
Periudhat kryesore te emigrimit te
shqiptareve

Mungojnë të dhëna të sakta të përmasave të këtyre flukseve. sikurse qeveria e kohës thuajse ishte indiferente ndaj këtyre flukseve. megjithëse janë të përmasave të vogla dhe kryesisht me motivim ekonomik.Periudha e emigrimit para vitit1944  Destinacionet kryesore ishin SHBA-ja dhe disa vende të Amerikës Latine. .

Kjo do të ishte edhe faza e dytë. gjithnjë i pëmasava të vogla. madje duke e cilësuar si krim largimin nga vendi.Periudha e emigrimit midis viteve 45-90  Me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri u formua një farë emigrimi me karakter politik në më të shumtën. . Qeveria shqiptare iu kundërvu me forcë dhe me të gjitha mjetet ndëshkuese. duke vënë në jetë masa të rrepta politke dhe ligjore.

Itali dhe Greqi bënë që të rriteshin flukset e emigrimit të ligjshëm dhe të uleshin ato të paligjshme. që nga viti 1998 ka pasur një përmirësim të dora-dorshëm të kushteve politikoekonomike-sociale. . tërësisht të pakontrolluara. menjëherë pas kolapsit të skemave të ndryshnme piramidale dhe trazirave politike-sociale që përcollën këtë kolaps. kur u larguan afërsisht po aq shtetas. pasiguria. 3) flukset e pas 1996-07. politikave më të “buta” të disa shteteve. varfëria.Periudha e emigrimit pas vitit 1990  Duke e ndarë në disa nënfaza: 1) flukse emigratore të harkut kohor 1991-92. shpesh në rrugë të paligjshme. Aso kohe. kontrolleve më të mira të kufijve dhe. afërsisht 300 mijë shtetas shqiptarë u larguan nga atdheu me çdo rrugë dhe mjet. këto së bashku me disa politika të favorshme të kohës të dy shteteve fqinje. hera-herë. Disa faktorë të kombinuar si. përkeqësimet e përgjithshme ekonomike bënë që afro 100 mijë njerëz të largoheshin brenda pak muajve. 2) flukset 1992-96. papunësia. 4) së fundi. stabilizimit politik të vendit. pavarësisht përmirësimit të përkohshëm të ekonomisë.

Sasia e te emigruarve pas vitit 90 Sales Vitet 90-91 Vitet92-96 Vitet 96-97 Vitet 98- .

në përzgjedhjen racionale të vendeve të destinacionit kanë vepruar sipas disa faktoreve. Ato do të ishin: afërsitë gjeografike. . kulturore dhe gjuhësore.Gjithashtu emigrantet mbeshteteshin edhe ne mundësitë e qasjes ligjore në këto vende.Trendi I emigracionit shqiptar  Emigrantët shqiptarë.

jetonin dhe punonin 113. sipas ISTAT-it dhe Zyrës Italiane të Statistikave. Azilit dhe Kthimeve.661 shtetas shqiptarë. Në vitin 2001 në Kanada. Në vitin 2006 në Itali. jetonin dhe punonin 434 810 shtetas shqiptarë.Prania e emigranteve shqiptar ne vendet e huaja  Në vitin 2003 në Greqi. sipas Regjistrimit të Përgjithshëm jetonin dhe punonin 14. Në vitin 2005 në SHBA. 630 shtetas shqiptarë. jetonin dhe punonin 348. sipas burimeve të MPÇSSHB.935 shtetas shqiptarë. Në vitin 2002 në Gjermani. sipas Raportit Vjetor të Komisionit Evropian mbi Statistikat e Migrimit.000 shtetas shqiptarë. jetonin dhe punonin 50. sipas Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë.813 shtetas shqiptarë. jetonin dhe punonin 11. . sipas Zyrës Federale të Statistikave. Në vitin 2005 në Mbretërinë e Bashkuar.

Grafiku I vendeve me sasi me te madhe emigrantesh Sales Greqi Itali SHBA Angli Kanada Gjermani .

Faleminderit .